Logo da Universidade da Coruña

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 313
Homes 2016/2017 133
Mulleres 2016/2017 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.060
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 13.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 924
% créditos repetidos 2016/2017 17,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,3
Taxa de evaluación 2016/2017 88,98
Taxa de éxito 2016/2017 88,45
Taxa de rendemento 2016/2017 78,7
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,66
Taxa de graduación 2012/2013 37,5
Taxa de abandono 2014/2015 21,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 313
Homes 2016/2017 133
Mulleres 2016/2017 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.060
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 13.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 924
% créditos repetidos 2016/2017 17,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,3
Taxa de evaluación 2016/2017 88,98
Taxa de éxito 2016/2017 88,45
Taxa de rendemento 2016/2017 78,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 329
Homes 2015/2016 143
Mulleres 2015/2016 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.270
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.580
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.632
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.062
% créditos repetidos 2015/2016 15,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,5
Taxa de evaluación 2015/2016 87,46
Taxa de éxito 2015/2016 89,2
Taxa de rendemento 2015/2016 78,01
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 95,35
Taxa de graduación 2011/2012 28,99
Taxa de abandono 2013/2014 12,12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 329
Homes 2015/2016 143
Mulleres 2015/2016 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.270
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.580
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.632
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.062
% créditos repetidos 2015/2016 15,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,5
Taxa de evaluación 2015/2016 87,46
Taxa de éxito 2015/2016 89,2
Taxa de rendemento 2015/2016 78,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 391
Homes 2014/2015 167
Mulleres 2014/2015 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.100
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.700
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 918
% créditos repetidos 2014/2015 12,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,84
Taxa de evaluación 2014/2015 89,26
Taxa de éxito 2014/2015 89,12
Taxa de rendemento 2014/2015 79,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 94,63
Taxa de graduación 2010/2011 15,56
Taxa de abandono 2012/2013 8,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 391
Homes 2014/2015 167
Mulleres 2014/2015 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.100
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.700
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 918
% créditos repetidos 2014/2015 12,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,84
Taxa de evaluación 2014/2015 89,26
Taxa de éxito 2014/2015 89,12
Taxa de rendemento 2014/2015 79,55

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
54
11
7
Introdución á Economía
37
23
7
Organización de Empresa
44
8
2
Psicoloxía do Traballo
49
4
3
Informática Básica
64
0
2
Dereito Societario e Cooperativo
44
13
18
Economía e Empresa
39
20
12
Métodos de Traballo
48
3
10
Historia Social e Política Contemporánea
23
20
18
Teoría das Relacións Laborais
59
36
20

2º Curso

Dereito do Traballo I
47
7
4
Dereito do Traballo II
43
4
5
Dereito Sindical I
52
14
10
Dereito Sindical II
53
12
10
Dirección e Xestión de RRHH I
51
2
3
Dirección e Xestión de RRHH II
46
1
3
Socioloxía do Traballo
36
8
5
Estatística Descritiva
32
23
17
Comportamento Organizacional
55
4
5
Técnicas de Investigación Social
41
9
6

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
53
12
10
Dereito da Seguridade Social II
43
15
15
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
56
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
60
0
4
Economía Española
55
3
9
Contabilidade
48
4
7
Economía do Traballo
64
0
12
Dereito Administrativo
56
1
5
Auditoría Laboral
43
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
13
0
0
Estrutura Social
21
0
1
Xestión Medioambiental
14
0
2
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
44
0
0
Historia Social do Traballo
25
1
2
Informática Aplicada
28
1
1
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
27
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
18
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
5
0
0
Socioloxía do Consumo
24
0
2
Valoración Contable
Prácticas Externas
39
0
1

4º Curso

Técnicas de Negociación
75
3
3
Dirección Estratéxica
76
4
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
60
1
0
Dereito Procesual Laboral
65
7
2
Políticas Sociolaborais
76
0
3
Traballo Fin de Grao
62
1
43

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
34
18
11
Introdución á Economía
48
16
5
Organización de Empresa
49
3
8
Psicoloxía do Traballo
51
2
4
Informática Básica
50
0
3
Dereito Societario e Cooperativo
42
9
18
Economía e Empresa
48
12
10
Métodos de Traballo
47
6
8
Historia Social e Política Contemporánea
49
9
10
Teoría das Relacións Laborais
52
29
29

2º Curso

Dereito do Traballo I
52
3
4
Dereito do Traballo II
72
2
8
Dereito Sindical I
41
20
16
Dereito Sindical II
43
14
19
Dirección e Xestión de RRHH I
55
2
9
Dirección e Xestión de RRHH II
55
0
6
Socioloxía do Traballo
40
6
9
Estatística Descritiva
47
19
17
Comportamento Organizacional
55
7
9
Técnicas de Investigación Social
44
3
10

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
51
15
10
Dereito da Seguridade Social II
54
9
16
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
55
8
0
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
64
3
11
Economía Española
58
8
13
Contabilidade
48
12
9
Economía do Traballo
69
4
16
Dereito Administrativo
54
2
9
Auditoría Laboral
53
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
23
0
0
Estrutura Social
13
1
0
Xestión Medioambiental
16
0
2
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
33
0
0
Historia Social do Traballo
30
0
1
Informática Aplicada
38
2
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
32
0
2
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
31
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
21
0
2
Socioloxía do Consumo
Valoración Contable
2
0
0
Prácticas Externas
46
0
2

4º Curso

Técnicas de Negociación
76
4
2
Dirección Estratéxica
82
1
4
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
72
0
1
Dereito Procesual Laboral
67
15
2
Políticas Sociolaborais
78
5
3
Traballo Fin de Grao
60
2
41

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
59
10
14
Introdución á Economía
49
22
9
Organización de Empresa
48
14
10
Psicoloxía do Traballo
62
8
7
Informática Básica
68
1
10
Dereito Societario e Cooperativo
50
15
16
Economía e Empresa
61
15
16
Métodos de Traballo
66
3
21
Historia Social e Política Contemporánea
46
18
20
Teoría das Relacións Laborais
42
41
37

2º Curso

Dereito do Traballo I
69
9
1
Dereito do Traballo II
57
24
11
Dereito Sindical I
62
16
11
Dereito Sindical II
65
11
16
Dirección e Xestión de RRHH I
65
2
9
Dirección e Xestión de RRHH II
64
0
9
Socioloxía do Traballo
59
2
8
Estatística Descritiva
54
31
7
Comportamento Organizacional
70
1
15
Técnicas de Investigación Social
65
5
10

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
62
10
2
Dereito da Seguridade Social II
60
5
9
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
71
0
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
62
15
5
Economía Española
65
11
4
Contabilidade
68
2
1
Economía do Traballo
74
6
6
Dereito Administrativo
67
0
4
Auditoría Laboral
49
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
21
0
0
Estrutura Social
28
2
0
Xestión Medioambiental
11
0
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
35
0
1
Historia Social do Traballo
43
0
0
Informática Aplicada
24
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
21
1
2
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
20
0
1
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
Socioloxía do Consumo
37
0
1
Valoración Contable
2
0
2
Prácticas Externas
46
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
79
0
2
Dirección Estratéxica
76
0
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
66
0
1
Dereito Procesual Laboral
56
8
1
Políticas Sociolaborais
78
1
2
Traballo Fin de Grao
84
0
35

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿Felicidade no traballo?

A conciliación laboral e familiar e a racionalización dos horarios de traballo en España

A cooperativa agraria provincial da Coruña

A financiación sindical en España, Alemaña e Estados Unidos

A igualdade na negociación colectiva galega

A Inspección de Traballo e S.S. e a economía sumerxida

A Inspección de Traballo e Seguridade Social e a economía sumerxida

A Inspección de Traballo en Europa

A Inspección de Traballo no ámbito pesqueiro en Galicia

A inversión en capital humano como fonte de desenrolo económico

A negociación colectiva dos funcionarios públicos en España

A negociación colectiva no fútbol profesional e no fútbol sala profesional

A negociación internacional, tácticas e estilos de negociación

A Organización Territorial da Inspección do Traballo en España

A resolución autónoma de conflictos laboráis en España e Alemania

A retribución indirecta como parte da estratexia da empresa.

A situación xurídica actual dos E-Sports en España

Análise da prevención de riscos laborais no sector da contrucción

Análise da satisfacción laboral en España

Análise das diferentes formas xurídicas societarias: Sociedade Cooperativa Galega

Análise dos efectos das condicións laborais da muller en España

Análisis de la normativa de prevención pesquera y su aplicación

As novas tendencias de Recursos Humanos

As persoas discapacitadas e o traballo nas entidades da ONCE e a súa Fundación

As políticas de emprego a través das entidades locais de Galicia

Aspectos implicados na motivación organizativa a través do grupo.

Auditorías sociais no sector textil

Carga física e mental no traballo e as súas repercusións

Compensación e beneficios

Conciliación e igualdade no deporte español

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Cultura e negociación na empresa

Dereito dos consumidores: Regulación do comerzo electrónico

Despedimento colectivo: Últimas tendencias xurisprudenciais

Diagnóstico de Métodos de Traballo nunha Mediana Empresa

Evolución da pensión de xubilación contributiva

Evolución do paro en España e comparativa ca UE

Historia de accidentes de traballo

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e Mercado Laboral en España

inserción laboral de persoas con discapacidade

Investimento en capital humano como fonte de desenvolvemento económico

Investimento en capital humano como fonte de desenvolvemento económico

O comercio vitivinícola en A Ribeira Sacra

O dereito de asociación en España

O empresario nas relacións laborais e o seu poder de control

O salario e as súas garantías

O salario e as súas garantías

O Teletraballo en España

O tratamento procesual do despido colectivo

Os deportes electrónicos e a sua situación legal

Os perfís profesionais do futuro: ¿Cál é a susceptibilidade do emprego á computarización?

Os sistemas de solución extraxudicial de conflitos

Os sistemas retributivos como elemento estratéxico na empresa

Os vehículos autónomos da navegación marítima. Estudo dun caso: O Proxecto Ulises.

Permisos e excedencias

Perspectivas da pensión de xubilación contributiva

Prevención de riscos en profesións de risco

Procedemento de despedimento colectivo e análise de xurisprudencia despois da reforma laboral de 2012

Retribución variable

Vulneración de dereito de folga: Actores e consecuencias

A crise do emprego e a súas próximas transformacións

A Inspección de Traballo e a Prevención de Riscos Laborais

A inversión en I+D como fonte de crecemento económico

A liberdade sindical: un estudo comparado europeo e comunitario

A organización do traballo e os cambios sociais

A Protección social na Unión Europea

A protección social na Unión Europea

A solución extraxudicial de conflitos laborais en Galicia

A ultraactividade dos convenios colectivos

As condicións laborais no sector textil

Condicións de traballo no sector marisqueiro de Galicia

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Crise da calidade do traballo: Condicións do traballo

Cultura de empresa .Comunicación en la empresa

Dereito á liberdade sindical. Un estudo de investigación en España, Europa e Estados Unidos

El impacto de la crisis economica en el Derecho del Trabajo

Emprendemento e creación de emprego

Estudo de caso : Cambiar política de remuneración , como forma de aumentar a produtividade do traballo

Evolución e importancia do emprego verde

Formación Profesional dual, éxito en Alemaña. ¿por qué non en Galicia?

Formulas de solución extraxudicial dos conflitos laborais

Historia da Inspección de Traballo en España. Especial referencia a Galicia.

Historia dun empresario galego: Ramón Sánchez Dopico

Incidencia da calidade do aire interior nos traballos administrativos

Influencia dos grupos na sociedade. Repercusión da visita dos Beatles a España e a súa influencia na xuventude da época

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado laboral en España

Inversión en capital humano como crecemento económico. Punto de vista da educación

Investimento en capital humano como factor de crecemento económico

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

O buque

O Consello Galego de Relacións Laborais

O dereito de folga comparado

O dereito de folga comparado

O dereito de Folga: Análise dos principais países da Unión Europea e Estados Unidos

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Alemán: un estudo comparado cós ordenamentos español e comunitario: A incapacidade temporal

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Norteamericano: Un estudo comparado cos ordenamentos español e comunitario

O índice global dos Dereitos: situación de España no contexto internacional

O lenguaxe do xénero: Traballo e sociedade a través da muller

O mobbing o acoso psicolóxico

O primeiro oficio, o derradeiro en dereitos

Os accidentes de tráfico como factor de risco laboral

Os accidentes de tráfico como factor de risco laboral

Os sistemas de solución extraxudicial de conflitos laborais

Personalidade e linguaxe corporal no ambente de traballo

Personas discapacitadas. Normativa reguladora y estudio del caso empresa USOA

Problemática da actual estrutura de contratos de traballo e propostas de mellora

Racionalización dos horarios de traballo como medida de conciliación laboral e familiar

Satisfacción no traballo

Siniestralidade e Prevención de Riscos Laborais no traballador autónomo

Traballo Penitenciario remunerado en España

Traballo Penitenciario remunerado en España

Xestión de traballadores desprazados

A comunicación como factor motivador

A cultura da empresa ó servizo da estratexia: Misión, visión e valores

A cultura da empresa ó servizo da estratexia: Misión, visión e valores

A cultura da empresa ó servizo da estratexia: Misión, visión e valores

A cultura empresarial

A expresión facial e a linguaxe corporal

A importancia dos Recursos Humanos na internacionalización das empresas

A importancia dos Recursos Humanos na internacionalización de empresas.

A Inspección de Traballo e a prevención de riscos laborais

A internacionalización das PYMES como alternativa

A inversión en capital humano como fonte de desarrollo económico

A inversión en capital humano como fonte de desarrollo económico

A relación laboral especial dos estibadores portuarios

A satisfacción no traballo

A situación de dependencia en España y en Galicia

A Sociedade Limitada na actualidade

A xestión do talento

A xestión do talento

A xestión do talento

A xestión do talento

A xestión do talento

A xestión do talento: A verdadeira ventaxa competitiva

Actuación preventiva das Mutuas

Actuación preventiva das Mutuas

Análise das condicións de traballo. Diferencias de xénero

Análise práctico do talento nunha Peme na actividade hosteleira

Antecedentes, presente e futuro da Formación Profesional

As boas prácticas en recursos humanos

As bóas prácticas en recursos humanos

As boas prácticas en recursos humanos

As políticas activas de emprego en Galicia

As responsabilidades derivadas do incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais

Aspectos psicosociais implicados no envellecemento da poboación activa

Cadro de mando: Responsabilidade Social Corporativa.

Clara Campoamor e o sufraxio feminino

Clara Campoamor e o sufraxio feminino

Costes e beneficios de invertir en prevención de riscos laborais para a empresa

Costes e beneficios de invertir en prevención de riscos laborais para a empresa

Dereito á protección sanitaria dos inmigrantes irregulares

Dereito á protección sanitaria dos inmigrantes irregulares

Dereito Comunitario Comparado, europeo e norteamericano

Dereito Sindical Internacional

Estratexia de marketing da empresa Calvo

Evolución do paro en España e a súa comparativa có resto de países da UE

Evolución histórica e análise da situación laboral das mulleres na actualidade

Evolución recente e situación actual do mercado de traballo español

Evolución recente e situación actual do mercado de traballo español

Herdanza e sucesións

Historia dunha empresa galega

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e o mercado de traballo en España

Inversión en capital humano como fonte de desenrolo económico

La negociación colectiva en el deporte profesional femenino. Estudio comparado del baloncesto español y norteamericano.

Negociación colectiva e crise económica

Negociación colectiva e crisis económica

O Buque: Estatuto xurídico do buque

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Alemán: Un estudo comparado cos ordenamentos español e comunitario

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social en Gran Bretaña: Un estudo comparado cos ordenamentos español e comunitario

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Francés

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Italiano

O dereito laboral ante a crisis económica

O Ébola

O emprego verde en Galicia

O investimento en capital humano como fonte do desenvolvemento económico

O lider ético

O papel da Inspección de Traballo na resolución extraxudicial de conflictos colectivos, especial referencia a Galicia.

O papel da Inspección de Traballo na resolución extraxudicial de conflictos colectivos, especial referencia a Galicia.

O proceso de oficio

O salario, as súas garantías

Os factores psicosociais na empresa

Os plans formativos na empresa

Prevención de riscos e actuación da Inspección de Traballo no sector da construcción

Proyecto de intervención social con mulleres de etnia gitana: Mulleres colleiteiras

Proyecto de intervención social con mulleres de etnia gitana: Mulleres colleiteiras

Reestruturacións de plantilla dende o punto de vista dos recursos humanos

Relacións Laborais no ámbito das Forzas Armadas

Resilencia organizacional nos contextos latinoamericanos

Resiliencia organizacional

Restructuracións de plantilla dende o punto de vista dos recursos humanos

Riscos Psicosociais emerxentes: conflicto traballo-familia

Riscos Psicosociais emerxentes: Conflito traballo-familia

Satisfacción laboral

Siniestralidade laboral no sector pesqueiro e a súa prevención

Situación da muller embarazada en materia preventiva

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 100