Logo da Universidade da Coruña

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.580
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.632
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.062
% créditos repetidos 2015/2016 15,6
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.270
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 328
Homes 2015/2016 143
Mulleres 2015/2016 185
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,66
Taxa de evaluación 2015/2016 87,46
Taxa de éxito 2015/2016 89,24
Taxa de rendemento 2015/2016 78,05
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 28,26
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,41
Taxa de graduación (%) 2011/2012 65,57

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.690
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 918
% créditos repetidos 2014/2015 12,55
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.080
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 391
Homes 2014/2015 168
Mulleres 2014/2015 223
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,8
Taxa de evaluación 2014/2015 89,37
Taxa de éxito 2014/2015 89,09
Taxa de rendemento 2014/2015 79,62

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.690
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 918
% créditos repetidos 2014/2015 12,55
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.080
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 390
Homes 2014/2015 167
Mulleres 2014/2015 223
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,92
Taxa de evaluación 2014/2015 89,37
Taxa de éxito 2014/2015 89,09
Taxa de rendemento 2014/2015 79,62
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 21,23
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,04
Taxa de graduación (%) 2010/2011 70,61

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.930
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.858
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.219
% créditos repetidos 2013/2014 15,38
Total de créditos matriculados 2013/2014 20.010
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 435
Homes 2013/2014 166
Mulleres 2013/2014 269
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 46
Taxa de evaluación 2013/2014 89,93
Taxa de éxito 2013/2014 90,67
Taxa de rendemento 2013/2014 81,54

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.730
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.770
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 750
% créditos repetidos 2013/2014 13,09
Total de créditos matriculados 2013/2014 19.250
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 405
Homes 2013/2014 156
Mulleres 2013/2014 249
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,53
Taxa de evaluación 2013/2014 89,99
Taxa de éxito 2013/2014 90,44
Taxa de rendemento 2013/2014 81,39
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 21,93
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 98,3
Taxa de graduación (%) 2009/2010 77,46

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
59
10
14
Introdución á Economía
49
22
9
Organización de Empresa
48
14
10
Psicoloxía do Traballo
62
8
7
Informática Básica
68
1
10
Dereito Societario e Cooperativo
50
15
16
Economía e Empresa
61
15
16
Métodos de Traballo
66
3
21
Historia Social e Política Contemporánea
46
18
20
Teoría das Relacións Laborais
42
41
37

2º Curso

Dereito do Traballo I
69
9
1
Dereito do Traballo II
57
24
11
Dereito Sindical I
62
16
11
Dereito Sindical II
65
11
16
Dirección e Xestión de RRHH I
65
2
9
Dirección e Xestión de RRHH II
64
0
9
Socioloxía do Traballo
59
2
8
Estatística Descritiva
54
31
7
Comportamento Organizacional
70
1
15
Técnicas de Investigación Social
65
5
10

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
62
10
2
Dereito da Seguridade Social II
60
5
9
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
71
0
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
62
15
5
Economía Española
65
11
4
Contabilidade
68
2
1
Economía do Traballo
74
6
6
Dereito Administrativo
67
0
4
Auditoría Laboral
49
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
21
0
0
Estrutura Social
28
2
0
Xestión Medioambiental
11
0
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
35
0
1
Historia Social do Traballo
43
0
0
Informática Aplicada
24
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
21
1
2
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
20
0
1
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
Socioloxía do Consumo
37
0
1
Valoración Contable
2
0
2
Prácticas Externas
46
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
79
0
2
Dirección Estratéxica
76
0
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
66
0
1
Dereito Procesual Laboral
56
8
1
Políticas Sociolaborais
78
1
2
Traballo Fin de Grao
84
0
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
57
12
17
Introdución á Economía
63
14
5
Organización de Empresa
65
4
13
Psicoloxía do Traballo
74
6
6
Informática Básica
95
0
9
Dereito Societario e Cooperativo
59
10
15
Economía e Empresa
72
11
14
Métodos de Traballo
73
11
17
Historia Social e Política Contemporánea
62
16
15
Teoría das Relacións Laborais
78
20
29

2º Curso

Dereito do Traballo I
69
14
4
Dereito do Traballo II
90
22
9
Dereito Sindical I
67
18
11
Dereito Sindical II
73
13
17
Dirección e Xestión de RRHH I
75
6
13
Dirección e Xestión de RRHH II
76
4
9
Socioloxía do Traballo
70
1
11
Estatística Descritiva
71
24
14
Comportamento Organizacional
92
2
9
Técnicas de Investigación Social
68
8
18

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
73
0
3
Dereito da Seguridade Social II
73
2
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
74
3
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
59
14
3
Economía Española
63
7
5
Contabilidade
66
5
6
Economía do Traballo
91
13
0
Dereito Administrativo
67
5
0
Auditoría Laboral
23
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
17
0
0
Estrutura Social
22
0
0
Xestión Medioambiental
3
1
1
Historia Social do Traballo
32
0
0
Informática Aplicada
11
0
1
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
15
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
15
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
29
0
0
Socioloxía do Consumo
30
1
0
Valoración Contable
26
0
1
Prácticas Externas
30
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
57
2
1
Dirección Estratéxica
59
1
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
35
2
0
Dereito Procesual Laboral
33
4
3
Políticas Sociolaborais
56
0
0
Traballo Fin de Grao
73
0
33

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿Felicidade no traballo?

A conciliación laboral e familiar e a racionalización dos horarios de traballo en España

A cooperativa agraria provincial da Coruña

A igualdade na negociación colectiva galega

A Inspección de Traballo en Europa

A inversión en capital humano como fonte de desenrolo económico

A Organización Territorial da Inspección do Traballo en España

A resolución autónoma de conflictos laboráis en España e Alemania

Análise da satisfacción laboral en España

Análise das diferentes formas xurídicas societarias: Sociedade Cooperativa Galega

Análisis de la normativa de prevención pesquera y su aplicación

As persoas discapacitadas e o traballo nas entidades da ONCE e a súa Fundación

As políticas de emprego a través das entidades locais de Galicia

Compensación e beneficios

Crecemento económico rexional en España

Despedimento colectivo: Últimas tendencias xurisprudenciais

Evolución da pensión de xubilación contributiva

Evolución do paro en España e comparativa ca UE

Historia de accidentes de traballo

Inmigración e Mercado Laboral en España

inserción laboral de persoas con discapacidade

O empresario nas relacións laborais e o seu poder de control

O salario e as súas garantías

O Teletraballo en España

O tratamento procesual do despido colectivo

Os deportes electrónicos e a sua situación legal

Os perfís profesionais do futuro: ¿Cál é a susceptibilidade do emprego á computarización?

Os sistemas de solución extraxudicial de conflitos

Os sistemas retributivos como elemento estratéxico na empresa

Os vehículos autónomos da navegación marítima. Estudo dun caso: O Proxecto Ulises.

Permisos e excedencias

Perspectivas da pensión de xubilación contributiva

Retribución variable

A crise do emprego e a súas próximas transformacións

A Inspección de Traballo e a Prevención de Riscos Laborais

A inversión en I+D como fonte de crecemento económico

A liberdade sindical: un estudo comparado europeo e comunitario

A organización do traballo e os cambios sociais

A protección social na Unión Europea

A Protección social na Unión Europea

A solución extraxudicial de conflitos laborais en Galicia

A ultraactividade dos convenios colectivos

As condicións laborais no sector textil

Condicións de traballo no sector marisqueiro de Galicia

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Crise da calidade do traballo: Condicións do traballo

Cultura de empresa .Comunicación en la empresa

Dereito á liberdade sindical. Un estudo de investigación en España, Europa e Estados Unidos

El impacto de la crisis economica en el Derecho del Trabajo

Emprendemento e creación de emprego

Estudo de caso : Cambiar política de remuneración , como forma de aumentar a produtividade do traballo

Evolución e importancia do emprego verde

Formación Profesional dual, éxito en Alemaña. ¿por qué non en Galicia?

Formulas de solución extraxudicial dos conflitos laborais

Historia da Inspección de Traballo en España. Especial referencia a Galicia.

Historia dun empresario galego: Ramón Sánchez Dopico

Incidencia da calidade do aire interior nos traballos administrativos

Influencia dos grupos na sociedade. Repercusión da visita dos Beatles a España e a súa influencia na xuventude da época

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado laboral en España

Inversión en capital humano como crecemento económico. Punto de vista da educación

Investimento en capital humano como factor de crecemento económico

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

O buque

O Consello Galego de Relacións Laborais

O dereito de folga comparado

O dereito de folga comparado

O dereito de Folga: Análise dos principais países da Unión Europea e Estados Unidos

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Alemán: un estudo comparado cós ordenamentos español e comunitario: A incapacidade temporal

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Norteamericano: Un estudo comparado cos ordenamentos español e comunitario

O índice global dos Dereitos: situación de España no contexto internacional

O lenguaxe do xénero: Traballo e sociedade a través da muller

O mobbing o acoso psicolóxico

O primeiro oficio, o derradeiro en dereitos

Os accidentes de tráfico como factor de risco laboral

Os accidentes de tráfico como factor de risco laboral

Os sistemas de solución extraxudicial de conflitos laborais

Personalidade e linguaxe corporal no ambente de traballo

Personas discapacitadas. Normativa reguladora y estudio del caso empresa USOA

Problemática da actual estrutura de contratos de traballo e propostas de mellora

Racionalización dos horarios de traballo como medida de conciliación laboral e familiar

Satisfacción no traballo

Siniestralidade e Prevención de Riscos Laborais no traballador autónomo

Traballo Penitenciario remunerado en España

Traballo Penitenciario remunerado en España

Xestión de traballadores desprazados

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 70