Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 284
Homes 2018/2019 116
Mulleres 2018/2019 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.660
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 11.120
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 984
% créditos repetidos 2018/2019 18,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,08
Taxa de evaluación 2018/2019 87,26
Taxa de éxito 2018/2019 84,14
Taxa de rendemento 2018/2019 73,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 90,23
Taxa de graduación 2014/2015 38,37
Taxa de abandono 2016/2017 22,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 284
Homes 2018/2019 116
Mulleres 2018/2019 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.660
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 11.120
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 984
% créditos repetidos 2018/2019 18,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,08
Taxa de evaluación 2018/2019 87,26
Taxa de éxito 2018/2019 84,14
Taxa de rendemento 2018/2019 73,42

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 124
Mulleres 2017/2018 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.630
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.500
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 948
% créditos repetidos 2017/2018 16,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,25
Taxa de evaluación 2017/2018 86,96
Taxa de éxito 2017/2018 85,19
Taxa de rendemento 2017/2018 74,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88,21
Taxa de graduación 2013/2014 51,52
Taxa de abandono 2015/2016 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 124
Mulleres 2017/2018 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.630
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.500
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 948
% créditos repetidos 2017/2018 16,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,25
Taxa de evaluación 2017/2018 86,96
Taxa de éxito 2017/2018 85,19
Taxa de rendemento 2017/2018 74,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 313
Homes 2016/2017 133
Mulleres 2016/2017 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.060
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 13.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 924
% créditos repetidos 2016/2017 17,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,3
Taxa de evaluación 2016/2017 88,98
Taxa de éxito 2016/2017 88,45
Taxa de rendemento 2016/2017 78,7
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,66
Taxa de graduación 2012/2013 37,5
Taxa de abandono 2014/2015 21,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 313
Homes 2016/2017 133
Mulleres 2016/2017 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.060
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 13.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 924
% créditos repetidos 2016/2017 17,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,3
Taxa de evaluación 2016/2017 88,98
Taxa de éxito 2016/2017 88,45
Taxa de rendemento 2016/2017 78,7

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
49
8
9
Introdución á Economía
46
22
6
Organización de Empresa
49
8
3
Psicoloxía do Traballo
52
7
6
Informática Básica
46
6
4
Dereito Societario e Cooperativo
48
7
15
Economía e Empresa
53
14
9
Métodos de Traballo
45
8
9
Historia Social e Política Contemporánea
38
20
18
Teoría das Relacións Laborais
54
24
14

2º Curso

Dereito do Traballo I
45
4
3
Dereito do Traballo II
47
3
2
Dereito Sindical I
34
24
10
Dereito Sindical II
35
24
10
Dirección e Xestión de RRHH I
49
2
3
Dirección e Xestión de RRHH II
46
2
5
Socioloxía do Traballo
41
9
6
Estatística Descritiva
37
18
14
Comportamento Organizacional
50
2
6
Técnicas de Investigación Social
49
3
8

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
41
7
14
Dereito da Seguridade Social II
34
14
14
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
25
20
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
27
10
8
Economía Española
35
7
5
Contabilidade
34
3
7
Economía do Traballo
27
13
13
Dereito Administrativo
30
11
2
Auditoría Laboral
26
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
13
1
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
4
1
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
20
0
1
Historia Social do Traballo
20
0
1
Informática Aplicada
17
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
3
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
8
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
18
0
3
Socioloxía do Consumo
12
1
0
Valoración Contable
12
0
0
Prácticas Externas
24
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
48
2
4
Dirección Estratéxica
52
1
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
44
0
5
Dereito Procesual Laboral
46
7
4
Políticas Sociolaborais
51
2
1
Traballo Fin de Grao
63
0
44

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
50
11
14
Introdución á Economía
47
25
15
Organización de Empresa
57
7
9
Psicoloxía do Traballo
53
10
9
Informática Básica
70
4
2
Dereito Societario e Cooperativo
54
10
21
Economía e Empresa
51
22
14
Métodos de Traballo
53
7
12
Historia Social e Política Contemporánea
53
21
18
Teoría das Relacións Laborais
70
26
20

2º Curso

Dereito do Traballo I
41
5
2
Dereito do Traballo II
43
3
4
Dereito Sindical I
38
17
6
Dereito Sindical II
29
19
10
Dirección e Xestión de RRHH I
38
1
5
Dirección e Xestión de RRHH II
39
1
4
Socioloxía do Traballo
34
5
6
Estatística Descritiva
41
20
13
Comportamento Organizacional
49
3
5
Técnicas de Investigación Social
32
9
8

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
37
13
13
Dereito da Seguridade Social II
45
10
18
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
42
3
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
41
6
4
Economía Española
43
4
2
Contabilidade
37
7
4
Economía do Traballo
51
6
7
Dereito Administrativo
40
5
4
Auditoría Laboral
21
0
2
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
18
0
0
Estrutura Social
1
0
0
Xestión Medioambiental
22
1
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
24
0
1
Historia Social do Traballo
21
1
1
Informática Aplicada
26
3
3
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
10
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
9
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
17
0
1
Socioloxía do Consumo
15
0
0
Valoración Contable
Prácticas Externas
26
1
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
53
5
0
Dirección Estratéxica
49
2
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
45
6
0
Dereito Procesual Laboral
40
12
7
Políticas Sociolaborais
50
0
3
Traballo Fin de Grao
55
2
48

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
54
11
7
Introdución á Economía
37
23
7
Organización de Empresa
44
8
2
Psicoloxía do Traballo
49
4
3
Informática Básica
64
0
2
Dereito Societario e Cooperativo
44
13
18
Economía e Empresa
39
20
12
Métodos de Traballo
48
3
10
Historia Social e Política Contemporánea
23
20
18
Teoría das Relacións Laborais
59
36
20

2º Curso

Dereito do Traballo I
47
7
4
Dereito do Traballo II
43
4
5
Dereito Sindical I
52
14
10
Dereito Sindical II
53
12
10
Dirección e Xestión de RRHH I
51
2
3
Dirección e Xestión de RRHH II
46
1
3
Socioloxía do Traballo
36
8
5
Estatística Descritiva
32
23
17
Comportamento Organizacional
55
4
5
Técnicas de Investigación Social
41
9
6

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
53
12
10
Dereito da Seguridade Social II
43
15
15
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
56
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
60
0
4
Economía Española
55
3
9
Contabilidade
48
4
7
Economía do Traballo
64
0
12
Dereito Administrativo
56
1
5
Auditoría Laboral
43
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
13
0
0
Estrutura Social
21
0
1
Xestión Medioambiental
14
0
2
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
44
0
0
Historia Social do Traballo
25
1
2
Informática Aplicada
28
1
1
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
27
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
18
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
5
0
0
Socioloxía do Consumo
24
0
2
Valoración Contable
Prácticas Externas
39
0
1

4º Curso

Técnicas de Negociación
75
3
3
Dirección Estratéxica
76
4
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
60
1
0
Dereito Procesual Laboral
65
7
2
Políticas Sociolaborais
76
0
3
Traballo Fin de Grao
62
1
43

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A banca española: situación actual e o cambio dixital do futuro

A descentralización produtiva na xestión empresarial

A descentralización produtiva na xestión empresarial

A descentralización produtiva na xestión empresarial

A Desconexión Dixital

A desigualdade salarial por sexo no noso país

A dixitalización. Máis estratexia que tecnoloxía

A importancia da linguaxe non verbal e da expresión facial na comunicación empresarial

A incorporación do teletraballo nas relacións laborais

A Inspección de Traballo e a economía irregular

A inversión de capital humano como fonte de desenrolo económico

A relación da inmigración co sistema laboral agrícola andaluz

A relación laboral especial dos deportistas profesionais

A tecnoloxía, o futuro do traballo e a aportación milenial

A utilidade das ferramentas de coaching para a xestión e o desarrollo de persoas na organización

Análise do mercado de traballo español en perspectiva histórica

As políticas retributivas como elemento estratéxico da empresa

As Relacións Laborais dos Deportistas Profesionais

As sociedades de clasificación

As sociedades de clasificación

As TIC como ferramentas de creación e destrución do emprego

Auditoría de empresa "Activa SL"

Auditoría de empresa "Activa SL"

Auditoría de empresa "Activa SL"

Benestar no traballo: unha aproximación ao Jobcrafting

Benestar no traballo: unha aproximación ao Jobcrafting

Benestar no traballo: unha aproximación ao Jobcrafting

Comparativa da pensión de xubilación entre o réximen especial de traballadores autónomos e o réxime xeral, na modalidade contributiva

Comunicación empresarial para a mellora da productividade

Conflicto e negociación no século XXI

Consecuencias do cambio climático no futuro do traballo

Entender o fracaso para alcanzar ó éxito

Estudo comparado dos accidentes mortais entre Galicia e Portugal

Evolución dos sistemas de xestión de seguridade e saúde no traballo

Factores psicosociais no traballo. Aplicación do método CoPsoQ-ISTAS 21

Hábitos de consumo no sector da moda

Liderazgo nas Organizacións

Novas tecnoloxías na xestión dos RRHH

O absentismo laboral: desvantaxe competitiva e obstáculo para o bo desenrolo corporativo e benestar individual

O contrato de interinidade: entre o termo e a condición resolutoria

O Dereito colectivo do traballo en España e Estados Unidos

O erro na xestión das persoas e a negociación

O estado da conciliación laboral en España

O estado da conciliación laboral en España

O fraude de ley na contratación temporal

O fraude de ley na contratación temporal

O fraude de ley no contrato de obra ou servizo determinado

O Recurso de Suplicación. Especial referencia á revisión de feitos probados

O sector financieiro español: situación actual e perspectivas de futuro

O síndrome de Burnout en médicos anestesistas

Optimización do método de traballo en oficina bancaria

Optimización do método de traballo en oficina bancaria

Os bolseiros e o uso fraudulento das bolsas

Os bolseiros e o uso fraudulento das bolsas

Os contratos formativos

Os contratos formativos

Os contratos temporais

Responsabilidade social empresarial e xestión da diversidade

Situación e perspectiva do sector financiero español

Tempo de traballo e tempo no traballo: conciliación, flexibilidade e productividade no mercado productivo español

Traballo autónomo, falsos autónomos e novas formas de emprego

Tratamento procesual do despido colectivo

Xestión de proxectos, riscos implicados e influencia cultural

A empresa familiar

A empresa familiar

A historia de Nanos

A influencia das TICs no emprego

A política monetaria do Banco Central Europeo

A Prevención de Riscos Laborais: a prevención e a saude

A proteción dos menores de idade no mundo do fútbol

A situación laboral da muller dende 1990 ata a actualidade: unha perspectiva comparada España-México

A vida laboral-persoal. Conciliación, tempo de traballo e resilencia organizacional

A violencia no lugar do traballo

A xornada laboral en España: Análise e comparativa internacional

A xornada laboral: flexibilidad e irregularidad.Referencia ao caso Español

Análise comparado da estructura económica de Galicia e España

Análise da Resilencia Organizacional: Estratexias e enfoques

As Sociedades Mercantís

As Sociedades Mercantís: Estudo da Sociedade Limitada

Comunicación empresarial, novos retos para o século XXI

Comunicación non verbal: Comunicación non verbal na empresa

Conciliación laboral e familiar en España, Alemaña e Noruega

Crise económica, mercado de traballo e condicións de vida en España

Dereito do traballo frente á crise económica

Desenvolvemento das normas de prevención de riscos laborais a través de normas paccionadas e da súa aplicación xurisprudencial

Discriminación e prexuízos no proceso de selección

Economía circular

Economía verde, ola de incendios en Galiza 2017

Emprendemento e discapacidade

Empresas saudables: un camiño hacia a Felicidade no Traballo

Evolución da satisfacción laboral

Evolución dos sistemas autónomos de solución de conflitos en España

Herdanza e sucesións: Pactos sucesorios

Historia dunha empresa Galega: IPASA, Forno San Brandan

Innovación, produtividade e mercado de traballo: unha aproximación empírica

Inspección de traballo: estructura, funcións e mecanismos de control

Liderazgo nas organizacións

Migración interrexional e mercado laboral

Novas tecnoloxías e su incorporación á xestión administrativa

O Acto Administrativo: Concepto, clases, eficacia e validez

O buque: especial referencia a su registro y abanderamiento

O contrato a tempo parcial en España: análise sobre a súa evolución e situación actual.

O dereito á asistencia sanitaria dun español/a en territorio da UE e fora da UE

O fraude de ley na contratación temporal en España: Concepto, requisitos e consecuencias

O lenguaxe de xénero: O traballo e a sociedade a través da muller

O lenguaxe de xénero: O traballo e a sociedade a través da muller

O método do capital humano para a valoración da mortalidade prematura: unha aplicación ós accidentes de tráfico

O SMI: Dereito Laboral ou barreira de entrada

O Teletraballo

Os elementos necesarios para á felicidade no posto de traballo

Os riscos psicosociais en relación á discriminación da muller no traballo: análise teórico-legal e unha aproximación á realidade do profesorado da ensinanza obrigatoria

Os seguros marítimos: Ley 14/2014 de Navegación Marítima

Persoas con discapacidade: O dereito a un traballo digno e en igualdade de condicións

Resolución extraxudicial de conflitos Laborais

Selección de persoas. Xestión dos RRHH

Servicios sociais e educativos da ONCE: Integración laboral e social de discapacitados

Suxeitos da navegación, o armador e o naviero

Tempo de traballo e rexistro de xornada: Últimas tendenzas xurisprudenciais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 70