Logo da Universidade da Coruña

Grao en Terapia Ocupacional

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Canosa Domínguez, Nereida María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Seoane Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
García Crespo, María Vanessa
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal PDI
Mansilla Barreiro, Bárbara
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 235
Homes 2017/2018 49
Mulleres 2017/2018 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 13.550
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.910
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 520
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 124,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,66

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 299
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 245
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.470
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,09

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 222
Homes 2016/2017 43
Mulleres 2016/2017 179
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 12.830
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.440
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 315
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 74
% créditos repetidos 2016/2017 3,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,78
Taxa de evaluación 2016/2017 94,39
Taxa de éxito 2016/2017 97,67
Taxa de rendemento 2016/2017 92,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,97
Taxa de graduación 2012/2013 77,59
Taxa de abandono 2014/2015 6,78

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 293
Homes 2016/2017 52
Mulleres 2016/2017 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.760
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 98
% créditos repetidos 2016/2017 3,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,51
Taxa de evaluación 2016/2017 94,43
Taxa de éxito 2016/2017 98,01
Taxa de rendemento 2016/2017 92,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 219
Homes 2015/2016 37
Mulleres 2015/2016 182
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 12.440
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 12.000
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 259,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 177
% créditos repetidos 2015/2016 3,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,79
Taxa de evaluación 2015/2016 96,57
Taxa de éxito 2015/2016 98,57
Taxa de rendemento 2015/2016 95,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 98,07
Taxa de graduación 2011/2012 82,69
Taxa de abandono 2013/2014 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 299
Homes 2015/2016 50
Mulleres 2015/2016 249
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 16.150
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.530
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 448,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 177
% créditos repetidos 2015/2016 3,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,02
Taxa de evaluación 2015/2016 95,3
Taxa de éxito 2015/2016 98,77
Taxa de rendemento 2015/2016 94,12

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
58
9
6
Psicoloxía I
56
5
2
Antropoloxía Social e Cultural
64
0
2
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
59
1
7
Anatomía Humana
62
0
2
Fisioloxía Humana
59
2
6
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
59
6
4
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
57
4
5
Estadías Prácticas I
62
1
5

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
48
0
2
Socioloxía
48
1
2
Psicoloxía II
47
1
3
Proceso de Terapia Ocupacional
47
1
2
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
45
4
6
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
48
1
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
49
0
2
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
48
0
6
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
50
0
2
Estadías Prácticas II
49
0
2
Estadías Prácticas III
47
0
3

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
51
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
47
9
4
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
51
0
0
Estadías Prácticas IV
52
0
0
Psiquiatría
52
0
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
52
0
1
Estadías Prácticas V
52
0
1
Xeriatría
52
0
1
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
52
0
1
Estadías Prácticas VI
52
0
1

4º Curso

Saúde Pública
34
2
0
Traballo Fin de Grao
32
1
17
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
39
0
0
Estadías Prácticas VII
41
0
1
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
38
0
1
Estadías Prácticas VIII
39
0
0
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
6
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
20
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
5
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
12
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
56
6
3
Psicoloxía I
58
0
2
Antropoloxía Social e Cultural
58
0
4
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
55
0
5
Anatomía Humana
60
0
1
Fisioloxía Humana
57
4
2
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
57
1
8
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
54
1
5
Estadías Prácticas I
54
0
7

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
51
0
0
Socioloxía
52
1
0
Psicoloxía II
52
0
1
Proceso de Terapia Ocupacional
53
0
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
54
3
1
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
52
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
54
0
0
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
51
0
1
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
53
0
1
Estadías Prácticas II
53
0
0
Estadías Prácticas III
54
0
0

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
41
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
34
6
4
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
42
0
0
Estadías Prácticas IV
41
0
1
Psiquiatría
36
1
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
39
0
0
Estadías Prácticas V
40
0
0
Xeriatría
37
1
1
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
38
0
0
Estadías Prácticas VI
40
0
0

4º Curso

Saúde Pública
46
0
0
Traballo Fin de Grao
50
0
10
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
52
0
0
Estadías Prácticas VII
48
1
1
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
52
0
0
Estadías Prácticas VIII
49
0
0
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
12
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
14
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
16
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
56
6
3
Psicoloxía I
54
1
1
Antropoloxía Social e Cultural
58
0
0
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
62
0
1
Anatomía Humana
55
1
3
Fisioloxía Humana
54
2
5
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
54
3
5
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
57
0
3
Estadías Prácticas I
56
0
1

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
41
0
0
Socioloxía
37
1
0
Psicoloxía II
34
1
0
Proceso de Terapia Ocupacional
40
0
0
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
39
3
2
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
40
0
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
40
0
0
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
41
0
0
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
38
0
0
Estadías Prácticas II
40
1
0
Estadías Prácticas III
41
0
0

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
48
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
48
1
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
47
2
0
Estadías Prácticas IV
47
0
0
Psiquiatría
48
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
51
0
0
Estadías Prácticas V
48
0
0
Xeriatría
52
2
1
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
50
0
0
Estadías Prácticas VI
48
0
0

4º Curso

Saúde Pública
48
0
0
Traballo Fin de Grao
41
0
13
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
47
3
0
Estadías Prácticas VII
48
0
0
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
47
3
1
Estadías Prácticas VIII
50
0
0
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
15
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
14
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
10
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
14
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿E agora quen está seguro no traballo?: Estudo exploratorio cualitativo da relación entre a ameaza de perda do emprego e os ocupacións cotiás durante a crise socioeconómica española

A ocupación na terapia de reminiscencia en persoas maiores con síntomas depresivos e enfermidade de Parkinson

A voz das persoas sobreviventes do terrorismo: unha análise do desempeño ocupacional para a promoción da saúde

Abordaxe da saúde sexual en persoas con enfermidades neurodexenerativas e as súas parellas

Abordaxe da sexualidade desde Terapia Ocupacional en persoas con dano cerebral adquirido en etapa subaguda

Acollemento residencial vs familia biolóxica: repercusións ocupacionais na transición á etapa adulta

Adolescencia e transexualidade: prioridades e necesidades ocupacionais percibidas

Adolescentes en situación de acoso escolar: Impacto na súa cotidianeidade

Ámbito penitenciario e acceso ao emprego: unha aproximación dende Terapia Ocupacional

Análise do desempeño ocupacional de coidadores informais nunha asociación de persoas con Alzheimer e outras demencias

Análise do desempeño ocupacional para a promoción da saúde en persoas con fibromialxia

Aproximación ao modelo Housing para persoas maiores dende a perspectiva de terapia ocupacional

Aproximación ás experiencias ocupacionais dos solicitantes de asilo no período de procedemento: un proxecto de investigación cualitativa

Ciencia e terapia ocupacional crítica: estado da arte da produción científica

Cultura no ensino de Terapia Ocupacional en España: unha exploración curricular.

Deseño dun programa de prevención de caídas para persoas maiores que residen no entorno rural

Deseño dun proxecto de Terapia Asistida con Animais para a promoción da saúde en adolescentes cun trastorno alimentario: unha visión desde a Terapia Ocupacional

Estudo sobre o significado concedido á participación nunha iniciativa de fútbol profesional para persoas con discapacidade intelectual

Evidencia sobre a tecnoloxía de apoio para a calidade de vida das persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica

Experiencias de terapeutas ocupacionais que traballan no campo da drogodependencia en España: un proxecto de investigación cualitativa

Fibromialxia e Terapia Ocupacional. Un traballo conxunto

Impacto do rol de produtor lácteo no desempeño ocupacional de xóvenes gandeiros

Influencia da neglixencia espacial unilateral sobre o desempeño ocupacional en persoas con ictus

Intervención domiciliaria de Terapia Ocupacional en dano cerebral adquirido. Unha aproximación dende diferentes perspectivas

Maternidade e paternidade: unha aproximación dende o ámbito das persoas con discapacidade intelectual

Medidas coercitivas nos dispositivos de saúde mental e promoción da saúde dende Terapia Ocupacional.

Miradas de mulleres sobreviventes da violencia sexual

Necesidades das familias das persoas con lesión medular no regreso ó fogar

O Deporte despois dunha Lesión Medular

Os maiores nas zonas rurais: Análise dunha perspectiva ocupacional

Papel da terapia ocupacional nunha mostra de persoas con enfermidade de Parkinson dentro dunha asociación

Perspectiva de xénero no desempeño ocupacional das mulleres redeiras

Roles e ocupacións dos avós no medio rural galego. Experiencias sobre o coidado dos netos e influencia na calidade de vida

Terapia Asistida por Animais, entorno escolar e Terapia Ocupacional. Scoping Review

Terapia Ocupacional e Arquitectura: proposta de educación transversal

Terapia Ocupacional e deseño universal: realidade e perspectiva das persoas maiores no entorno rural

Terapia Ocupacional e práctica centrada na familia: cambios e prioridades ocupacionais das familias de nenos con enfermidades raras

Terapia Ocupacional en persoas maiores: Cambio de Roles.

Terapia Ocupacional no concello de Dumbría: Apoio a coidadores informais de persoas maiores dependentes

Unha realidade de Terapia Ocupacional no contexto penitenciario

Vivencias de persoas maiores participantes en programas interxeracionais.

A experiencia do 'sen fogarismo' nas persoas con Trastorno Mental Grave

A importancia da promoción da saúde mental en adolescentes. Un programa dende Terapia Ocupacional

A influencia dos factores ambientais na vida comunitaria dos nenos con diversidade funcional motora, desde a perspectiva das familias

A participación da muller nas organizacións sindicais: análise en clave de xénero do desempeño ocupacional

A voz das superviventes maiores no entorno rural: aproximación ó fenómeno da violencia de xénero

Análise da percepción do rendemento ocupacional sobre a saúde mental de dous territorios poblacionais de Galicia

Análise do rol e implementación da Terapia Ocupacional nas mutuas

Aproximación ao Sistema Capitalista desde Terapia Ocupacional: Scoping Review

Aproximación cualitativa ao impacto do traballo nas camareiras de piso: un posible caso de inxustiza ocupacional

Aproximación ó perfil de desempeño e participación social nunha poboación de pre-adolescentes e xóvenes, con Necesidades Educativas Especiais en Bolivia.

Atención centrada na persoa no ámbito xerontolóxico e Terapia Ocupacional: unha revisión bibliográfica

Descripción e análise da efectividade da Terapia de Movemento inducido por restricción do lado san, desde a visión de Terapia Ocupacional. Estudo de caso.

Desenvolvemento comunitario e participación cidadá: proposta de estudo das necesidades ocupacionais da poboación da Laracha

Deseño dun estudo fenomenolóxico sobre as intervencións de Terapia Ocupacional en nenos con Trastorno do Espectro do Autismo en Galicia

Eficacia das intervencións de Terapia Ocupacional en persoas con Enfermidade Pulmonar Obstrutiva Crónica: Aproximación desde unha revisión sistemática

Empoderamento e Terapia Ocupacional: Scoping review

Estudo cualitativo sobre a cotidianeidade de persoas con Trastorno Mental Grave dun Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral

Exploración de barreiras e posibles medidas a inserir no ámbito laboral en relación á saúde mental, atendendo tanto ao empregador como ao posible empregado

Exploración sobre a influencia do uso dun exoesqueleto biónico como facilitador da independencia funcional en persoas con Dano Cerebral Adquirido

Fomentando a ocupación a través das escolas deportivas inclusivas

O diagnóstico como factor influínte no desempeño ocupacional das persoas no ámbito da Saúde Mental

O videoxogo e a Terapia Ocupacional: análise das perspectivas de estudantes e de persoas con diversidade funcional.

Percepción do proceso de intervención e desempeño ocupacional en saúde mental: diferentes perspectivas

Prioridades e necesidades ocupacionais das familias de personas con trastorno do espectro do autismo

Proxecto de envellecemento activo con persoas maiores institucionalizadas: unha experiencia a través da horticultura terapéutica

Revisión bibliográfica sobre intervencións, abordaxes e investigacións de Terapia Ocupacional en adultos con cancro

Terapia Ocupacional e Educación. Explorando a figura do terapeuta ocupacional nun centro educativo

Terapia Ocupacional e envellecemento activo no ámbito rural: Programas de ocio e participación social

Terapia Ocupacional e Integración Sensorial: Perspectivas familiares

Terapia ocupacional nos servizos de axuda no fogar: experiencias das auxiliares e coidadores informales dos usuarios do SAF dun municipio do rural galego

Todo o mundo ten unha historia de vida e nada pode ser entendido sen ela: Aproximación no ámbito de maiores con deterioro cognitivo e o seu entorno familiar

Violencia de xénero e Terapia Ocupacional: unha revisión bibliográfica

A importancia da Terapia Ocupacional no ámbito educativo. Unha mirada ás necesidades dos profesores e nenos de educación infantil

A sala Snoezelen como entorno facilitador do xogo en infantes con parálise cerebral e outras patoloxías afíns gravemente afectados

Análise do desempeño ocupacional de persoas en situación de desaloxo

Análise do proceso asistencial das persoas con depresión no sistema sanitario actual: unha perspectiva dende terapia ocupacional

Aproximación ao significado otorgado ás ocupacións de persoas sen fogar residentes nunha institución de longa duración

Aproximación crítica ás ocupacións das persoas refuxiadas en España dende a perspectiva de profesionais: proxecto de investigación como contribución a desafíos sociais

Aproximación crítica ás ocupacións das persoas refuxiadas en España: proxecto de investigación como contribución a desafíos sociais

As mulleres e o mar: as traballadoras invisibles da Costa da Morte

As necesidades ocupacionais da poboación do Concello de Fene dende unha aproximación comunitaria: un estudo documental

As vivencias dos adolescentes en unha asociación infanto-xuvenil de saúde mental de Galicia

Autopercepción do cambio: desempeño e rol ocupacional despois dunha alteración osteoarticular

Creación dun coro interxeracional de persoas con demencia e as súas familias

Desempeño ocupacional e participación comunitaria en saúde mental: unha perspectiva de desenvolvemento inclusivo

Envellecemento activo, lecer e participación: un estudo das percepcións das persoas maiores na contorna rural

Estudio cualitativo sobre as vivenzas vinculadas ao traballo das persoas con transtorno mental

Estudo sobre a percepción que presentan as persoas maiores da Comarca de Noia sobre as caídas

Estudo sobre o Impacto do traballo e as medidas de acción positiva na vida de persoas con discapacidade intelectual: unha aproximación cualitativa

Eu parino e el deume a vida: estudo da transición ocupacional vinculada á maternidade de mulleres con trastorno mental

Experiencias en relación ao proceso de xubilación e impacto no desempeño ocupacional de persoas maiores do entorno rural de Galicia

Exploración da inclusión laboral das persoas con discapacidade intelectual que habitan no eido rural

Exploración das actividades cotidiás en persoas con lesións ou enfermidades no aparato locomotor

Exploración das necesidades ocupacionais das persoas con drogodependencias no seu contexto natural tras finalizar tratamento nunha Comunidade Terapéutica

Exploración das vivencias das personas maiores institucionalizadas na provincia de A Coruña

Exploración das vivencias de estudantes universitarios/as en relación á saúde mental

Exploración das vivencias e experiencias de mulleres con problemas de saúde mental no mundo laboral.

Importancia da función sexual en persoas con lesión medular y variables asociadas

Intervención da terapia ocupacional nos trastornos da conducta alimentaria: unha aproximación á producción científica

O coidador informal de persoas en situación de dependencia: precisa da participación, saúde e calidade de vida

O emprego precario durante a crisis económica en España: un caso de alienación ocupacional?

Participación ocupacional en pais en loito

Perspectivas dos adolescentes que conviven nun Centro Residencial de Protección ao menor en Galiza: Ocupacións, significados e expectativas de futuro

Posibilidades e beneficios da integración sensorial como ferramenta de intervención en TO con persoas con TEA

Promoción da saúde e desenvolvemento comunitario: proxecto no barrio de Pontepedriña

Promoción da xustiza ocupacional nun grupo de estudantes de bacharelato dun municipio da provincia de Pontevedra

Proposta de intervención dende Terapia Ocupacional no Centro Penitenciario de Monterroso

Proxecto de Atención Domiciliaria desde Terapia Ocupacional no ámbito da Saúde Mental: vivencias e expectativas dos protagonistas

Proxecto de intervención de Terapia Ocupacional en persoas maiores e os seus coidadores principais nun entorno rural

Proxecto de Investigación : O papel das ocupacións para a promoción da inclusión social no proceso de recuperación de mulleres superviventes do ciclo de violencia de xénero.

Revisión baseada na evidencia: Terapia ocupacional e lesión medular

Revisión bibliográfica: Cultura, Muller e Terapia Ocupacional

Saúde mental e soporte familiar: exploración da percepción das persoas usuarias dun centro de rehabilitación psicosocial

Situación actual do servizo de axuda a domicilio da Comarca Oscos-Eo: detección de necesidades dende terapia ocupacional

Sobreprotección na persoa con lesion medular tras o alta, vision dende a terapia ocupacional

Terapia Ocupacional e envellecemento activo no programa de Termalismo Social do IMSERSO

Terapia Ocupacional e xénero: exploración da súa relación histórica a través da literatura científica

Terapia Ocupacional na atención primaria. Unha necesidade expresada

Terapia ocupacional, cultura e saúde mental: unha revisión bibliográfica

Trastornos de Conducta Alimentaria. Participación e Identidad Ocupacional ó longo da historia de vida

Vivenzas das persoas que asisten a hemodiálise en relación co seu desempeño ocupacional

Vivenzas ocupacionais de persoas recentemente xubiladas no entorno urbano da provincia de A Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 50