Logo da Universidade da Coruña

Grao en Terapia Ocupacional

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Viana Moldes, Inés
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vogal PDI
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Seoane Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
García Crespo, María Vanessa
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa
Vogal PDI
Mansilla Barreiro, Bárbara
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 12.000
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 259,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 177
% créditos repetidos 2015/2016 3,51
Total de créditos matriculados 2015/2016 12.440
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 219
Homes 2015/2016 37
Mulleres 2015/2016 182
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,79
Taxa de evaluación 2015/2016 96,57
Taxa de éxito 2015/2016 98,57
Taxa de rendemento 2015/2016 95,19
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 15,25
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,81
Taxa de graduación (%) 2011/2012 84,91

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 11.620
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 272,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 85,5
% créditos repetidos 2014/2015 2,99
Total de créditos matriculados 2014/2015 11.980
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 204
Homes 2014/2015 23
Mulleres 2014/2015 181
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,73
Taxa de evaluación 2014/2015 97,12
Taxa de éxito 2014/2015 98,48
Taxa de rendemento 2014/2015 95,64
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 7,55
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,93
Taxa de graduación (%) 2010/2011 83,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 11.770
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 301
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 103
% créditos repetidos 2013/2014 3,32
Total de créditos matriculados 2013/2014 12.180
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 204
Homes 2013/2014 24
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,69
Taxa de evaluación 2013/2014 94,86
Taxa de éxito 2013/2014 98,18
Taxa de rendemento 2013/2014 93,14
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 12,12
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 98,68
Taxa de graduación (%) 2009/2010 75,28

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
56
6
3
Psicoloxía I
54
1
1
Antropoloxía Social e Cultural
58
0
0
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
62
0
1
Anatomía Humana
55
1
3
Fisioloxía Humana
54
2
5
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
54
3
5
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
57
0
3
Estadías Prácticas I
56
0
1

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
41
0
0
Socioloxía
37
1
0
Psicoloxía II
34
1
0
Proceso de Terapia Ocupacional
40
0
0
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
39
3
2
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
40
0
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
40
0
0
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
41
0
0
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
38
0
0
Estadías Prácticas II
40
1
0
Estadías Prácticas III
41
0
0

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
48
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
48
1
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
47
2
0
Estadías Prácticas IV
47
0
0
Psiquiatría
48
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
51
0
0
Estadías Prácticas V
48
0
0
Xeriatría
52
2
1
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
50
0
0
Estadías Prácticas VI
48
0
0

4º Curso

Saúde Pública
48
0
0
Traballo Fin de Grao
41
0
13
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
47
3
0
Estadías Prácticas VII
48
0
0
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
47
3
1
Estadías Prácticas VIII
50
0
0
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
15
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
14
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
10
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
37
7
11
Psicoloxía I
46
2
4
Antropoloxía Social e Cultural
48
0
5
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
41
6
6
Anatomía Humana
42
1
9
Fisioloxía Humana
46
2
10
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
44
6
10
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
47
0
7
Estadías Prácticas I
45
0
7

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
49
0
1
Socioloxía
48
1
0
Psicoloxía II
48
0
2
Proceso de Terapia Ocupacional
54
0
0
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
48
2
2
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
49
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
49
0
1
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
52
0
0
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
52
1
0
Estadías Prácticas II
49
1
0
Estadías Prácticas III
48
0
1

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
50
0
1
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
50
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
48
1
1
Estadías Prácticas IV
50
0
0
Psiquiatría
48
0
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
50
0
0
Estadías Prácticas V
50
0
0
Xeriatría
48
1
0
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
49
0
1
Estadías Prácticas VI
50
0
0

4º Curso

Saúde Pública
47
0
0
Traballo Fin de Grao
44
0
5
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
45
2
0
Estadías Prácticas VII
47
0
0
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
46
0
2
Estadías Prácticas VIII
45
0
1
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
14
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
4
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
19
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
12
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A voz das superviventes maiores no entorno rural: aproximación ó fenómeno da violencia de xénero

Aproximación ao Sistema Capitalista desde Terapia Ocupacional: Scoping Review

Aproximación cualitativa ao impacto do traballo nas camareiras de piso: un posible caso de inxustiza ocupacional

Aproximación ó perfil de desempeño e participación social nunha poboación de pre-adolescentes e xóvenes, con Necesidades Educativas Especiais en Bolivia.

Descripción e análise da efectividade da Terapia de Movemento inducido por restricción do lado san, desde a visión de Terapia Ocupacional. Estudo de caso.

Desenvolvemento comunitario e participación cidadá: proposta de estudo das necesidades ocupacionais da poboación da Laracha

Deseño dun estudo fenomenolóxico sobre as intervencións de Terapia Ocupacional en nenos con Trastorno do Espectro do Autismo en Galicia

Eficacia das intervencións de Terapia Ocupacional en persoas con Enfermidade Pulmonar Obstrutiva Crónica: Aproximación desde unha revisión sistemática

Empoderamento e Terapia Ocupacional: Scoping review

Estudo cualitativo sobre a cotidianeidade de persoas con Trastorno Mental Grave dun Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral

Exploración de barreiras e posibles medidas a inserir no ámbito laboral en relación á saúde mental, atendendo tanto ao empregador como ao posible empregado

Exploración sobre a influencia do uso dun exoesqueleto biónico como facilitador da independencia funcional en persoas con Dano Cerebral Adquirido

O diagnóstico como factor influínte no desempeño ocupacional das persoas no ámbito da Saúde Mental

Percepción do proceso de intervención e desempeño ocupacional en saúde mental: diferentes perspectivas

Prioridades e necesidades ocupacionais das familias de personas con trastorno do espectro do autismo

Proxecto de envellecemento activo con persoas maiores institucionalizadas: unha experiencia a través da horticultura terapéutica

Revisión bibliográfica sobre intervencións, abordaxes e investigacións de Terapia Ocupacional en adultos con cancro

Terapia Ocupacional e envellecemento activo no ámbito rural: Programas de ocio e participación social

Terapia Ocupacional e Integración Sensorial: Perspectivas familiares

Terapia ocupacional nos servizos de axuda no fogar: experiencias das auxiliares e coidadores informales dos usuarios do SAF dun municipio do rural galego

Todo o mundo ten unha historia de vida e nada pode ser entendido sen ela: Aproximación no ámbito de maiores con deterioro cognitivo e o seu entorno familiar

Violencia de xénero e Terapia Ocupacional: unha revisión bibliográfica

A importancia da Terapia Ocupacional no ámbito educativo. Unha mirada ás necesidades dos profesores e nenos de educación infantil

A sala Snoezelen como entorno facilitador do xogo en infantes con parálise cerebral e outras patoloxías afíns gravemente afectados

Análise do desempeño ocupacional de persoas en situación de desaloxo

Análise do proceso asistencial das persoas con depresión no sistema sanitario actual: unha perspectiva dende terapia ocupacional

Aproximación ao significado otorgado ás ocupacións de persoas sen fogar residentes nunha institución de longa duración

Aproximación crítica ás ocupacións das persoas refuxiadas en España dende a perspectiva de profesionais: proxecto de investigación como contribución a desafíos sociais

Aproximación crítica ás ocupacións das persoas refuxiadas en España: proxecto de investigación como contribución a desafíos sociais

As mulleres e o mar: as traballadoras invisibles da Costa da Morte

As necesidades ocupacionais da poboación do Concello de Fene dende unha aproximación comunitaria: un estudo documental

As vivencias dos adolescentes en unha asociación infanto-xuvenil de saúde mental de Galicia

Autopercepción do cambio: desempeño e rol ocupacional despois dunha alteración osteoarticular

Creación dun coro interxeracional de persoas con demencia e as súas familias

Desempeño ocupacional e participación comunitaria en saúde mental: unha perspectiva de desenvolvemento inclusivo

Envellecemento activo, lecer e participación: un estudo das percepcións das persoas maiores na contorna rural

Estudio cualitativo sobre as vivenzas vinculadas ao traballo das persoas con transtorno mental

Estudo sobre a percepción que presentan as persoas maiores da Comarca de Noia sobre as caídas

Estudo sobre o Impacto do traballo e as medidas de acción positiva na vida de persoas con discapacidade intelectual: unha aproximación cualitativa

Eu parino e el deume a vida: estudo da transición ocupacional vinculada á maternidade de mulleres con trastorno mental

Experiencias en relación ao proceso de xubilación e impacto no desempeño ocupacional de persoas maiores do entorno rural de Galicia

Exploración da inclusión laboral das persoas con discapacidade intelectual que habitan no eido rural

Exploración das actividades cotidiás en persoas con lesións ou enfermidades no aparato locomotor

Exploración das necesidades ocupacionais das persoas con drogodependencias no seu contexto natural tras finalizar tratamento nunha Comunidade Terapéutica

Exploración das vivencias das personas maiores institucionalizadas na provincia de A Coruña

Exploración das vivencias de estudantes universitarios/as en relación á saúde mental

Exploración das vivencias e experiencias de mulleres con problemas de saúde mental no mundo laboral.

Importancia da función sexual en persoas con lesión medular y variables asociadas

Intervención da terapia ocupacional nos trastornos da conducta alimentaria: unha aproximación á producción científica

O coidador informal de persoas en situación de dependencia: precisa da participación, saúde e calidade de vida

O emprego precario durante a crisis económica en España: un caso de alienación ocupacional?

Participación ocupacional en pais en loito

Perspectivas dos adolescentes que conviven nun Centro Residencial de Protección ao menor en Galiza: Ocupacións, significados e expectativas de futuro

Posibilidades e beneficios da integración sensorial como ferramenta de intervención en TO con persoas con TEA

Promoción da saúde e desenvolvemento comunitario: proxecto no barrio de Pontepedriña

Promoción da xustiza ocupacional nun grupo de estudantes de bacharelato dun municipio da provincia de Pontevedra

Proposta de intervención dende Terapia Ocupacional no Centro Penitenciario de Monterroso

Proxecto de Atención Domiciliaria desde Terapia Ocupacional no ámbito da Saúde Mental: vivencias e expectativas dos protagonistas

Proxecto de intervención de Terapia Ocupacional en persoas maiores e os seus coidadores principais nun entorno rural

Proxecto de Investigación : O papel das ocupacións para a promoción da inclusión social no proceso de recuperación de mulleres superviventes do ciclo de violencia de xénero.

Revisión baseada na evidencia: Terapia ocupacional e lesión medular

Revisión bibliográfica: Cultura, Muller e Terapia Ocupacional

Saúde mental e soporte familiar: exploración da percepción das persoas usuarias dun centro de rehabilitación psicosocial

Situación actual do servizo de axuda a domicilio da Comarca Oscos-Eo: detección de necesidades dende terapia ocupacional

Sobreprotección na persoa con lesion medular tras o alta, vision dende a terapia ocupacional

Terapia Ocupacional e envellecemento activo no programa de Termalismo Social do IMSERSO

Terapia Ocupacional e xénero: exploración da súa relación histórica a través da literatura científica

Terapia Ocupacional na atención primaria. Unha necesidade expresada

Terapia ocupacional, cultura e saúde mental: unha revisión bibliográfica

Trastornos de Conducta Alimentaria. Participación e Identidad Ocupacional ó longo da historia de vida

Vivenzas das persoas que asisten a hemodiálise en relación co seu desempeño ocupacional

Vivenzas ocupacionais de persoas recentemente xubiladas no entorno urbano da provincia de A Coruña

A Boccia como un medio para potenciar as habilidades de comunicación e interacción nun Centro de Recursos para Persoas con Discapacidade (CDR)

A familia no proceso de recuperación da persoa con trastorno mental grave. Unha mirada dende a outra perspectiva

A percepción que teñen as persoas con trastornos mental sobre a sua sexualidade, a visión dos seus familiares e profesionais sociosaniatarios que traballan no campo

A terapia ocupacional e o duelo anticipado dos coidadores de persoas con demencia

A voz das persoas que viven un proceso de transplante: aproximación dende Terapia Ocupacional

A voz dunha poboación: estudo da necesidade dun servizo domiciliario de Terapia Ocupacional no municipio de Barreiros

Adaptacións e productos de apoio para persoas con dependencia e coidadores: un estudo das necesidades e coñecemento no ámbito rural

Análise da dor na enfermidade reumática e adaptación das escalas da institución pública: Proxecto piloto

Análise da figura e as funcións do terapeuta ocupacional nas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e nos Servizos de Prevención de Riscos Laborais en Galicia

Análise do desempeño ocupacional do coidador informal: estudo fenomelóxico

Análise do desempeño ocupacional dunha poboación relacionada coa minería

Conciliación familiar na docencia universitaria e a su influencia na saúde e no benestar. Unha cuestión de xénero

Concordancia na aplicación do Índice de Barthel en persoas con discapacidade intelectual

Dereitos humáns, terapia ocupacional e muller: unha aproximación á producción científica

Descrición e análise dunha intervención de Terapia Ocupacional en persoas cunha amputación de membro inferior na promoción da independencia e autonomía persoal

Deseño de un programa de terapia asistida con cabalos: aproximación dende a terapia ocupacional

Deseño e aplicación do programa 'Fagamos + ' dende a terapia ocupacional para a promoción da autonomía persoal

Diseño dun programa de Terapia Ocupacional en domicilio de persoas maiores que acuden a un centro de día na provincia de A Coruña

Estudo da influenza da Terapia Ocupacional na auto-percepción do desempeño ocupacional en usuarios con dano cerebral sobrevido

Estudo de alcance de Terapia Ocupacional e drogodependencias: contextos, prioridades e miradas na investigación

Exclusión social e pobreza en persoas en situación de rúa: un cambio social dende terapia ocupacional

Exploración das necesidades ocupacionais das familias senegalesas en Galicia para a promoción da inclusión social

Exploración do desempeño ocupacional dos nenos con trastorno do espectro autista (TEA) no contexto escolar ordinario

Exploración do rol do terapeuta ocupacional nas intervencións con menores en situación de protección social

Exploración dos roles exercidos polas mulleres nun entorno mariñeiro e a súa influencia na percepción de saúde e benestar

Explorar como as persoas sen fogar constrúen o significado das ocupacións: unha aproximación dende a terapia ocupacional

La horticultura como experiencia intergeneracional entre personas mayores y niños

Lecer e tempo libre en persoas con patoloxía neurolóxica: unha análise dende o entorno residencial e a atención diurna

Ocio e música para a promoción da saúde de nenos/as de etnia xitana: unha visión dende a terapia ocupacional

Percepción das familias dos nenos que acoden a Atención Temperá sobre o proceso de alta en Terapia Ocupacional

Percepción sobre a autonomía persoal e a calidade de vida en persoas maiores intitucionalizadas nun centro libre de suxeicións

Percepción sobre a vida diaria das persoas con Lesión Medular que residen nunha Institución

Relación entre a percepción do estigma social e a participación social de usuarios dun hospital de día de psiquiatría

Relación entre envellecemento activo e terapia ocupacional: estudo en centros de día e residencias da cidade de A Coruña

Terapia Ocupacional baseada na evidencia: estratexias de neurorrehabilitación en persoas con Dano Cerebral Adquirido

Terapia Ocupacional e Educación Inclusiva

Terapia Ocupacional e fracaso escolar en adolescentes: unha aproximación á produción científica

Terapia ocupacional e terapia asistida con animais: o cabalo como ferramenta terapéutica

Un reto para a participación no emprego dende a realidade das mulleres con discapacidade

Uso da videoconsola Wii para a capacitación para a vida independente dende a perspectiva da Terapia Ocupacional

Xénero e saúde mental: estudo cualitativo das vivencias ocupacionais das mulleres que acoden a un servizo de atención terciaria

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 50