Logo da Universidade da Coruña

Grao en Terapia Ocupacional

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Viana Moldes, Inés
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vogal PDI
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Seoane Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
García Crespo, María Vanessa
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa
Vogal PDI
Mansilla Barreiro, Bárbara
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 11.620
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 272,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 85,5
% créditos repetidos 2014/2015 2,99
Total de créditos matriculados 2014/2015 11.980
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 204
Homes 2014/2015 23
Mulleres 2014/2015 181
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,73
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 97,12
Taxa de éxito (%) 2014/2015 98,48
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 95,64
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 7,55
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,93
Taxa de graduación (%) 2010/2011 83,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 11.770
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 301
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 103
% créditos repetidos 2013/2014 3,32
Total de créditos matriculados 2013/2014 12.180
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 204
Homes 2013/2014 24
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,69
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,86
Taxa de éxito (%) 2013/2014 98,18
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 93,14
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 12,12
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 98,68
Taxa de graduación (%) 2009/2010 75,28

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 11.800
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 175,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 83
% créditos repetidos 2012/2013 2,14
Total de créditos matriculados 2012/2013 12.060
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 202
Homes 2012/2013 18
Mulleres 2012/2013 184
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 59,69
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 96,38
Taxa de éxito (%) 2012/2013 98,6
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 95,04
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 21,35
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 97,83
Taxa de graduación (%) 2008/2009 80,85

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
37
7
11
Psicoloxía I
46
2
4
Antropoloxía Social e Cultural
48
0
5
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
41
6
6
Anatomía Humana
42
1
9
Fisioloxía Humana
46
2
10
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
44
6
10
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
47
0
7
Estadías Prácticas I
45
0
7

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
49
0
1
Socioloxía
48
1
0
Psicoloxía II
48
0
2
Proceso de Terapia Ocupacional
54
0
0
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
48
2
2
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
49
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
49
0
1
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
52
0
0
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
52
1
0
Estadías Prácticas II
49
1
0
Estadías Prácticas III
48
0
1

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
50
0
1
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
50
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
48
1
1
Estadías Prácticas IV
50
0
0
Psiquiatría
48
0
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
50
0
0
Estadías Prácticas V
50
0
0
Xeriatría
48
1
0
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
49
0
1
Estadías Prácticas VI
50
0
0

4º Curso

Saúde Pública
47
0
0
Traballo Fin de Grao
44
0
5
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
45
2
0
Estadías Prácticas VII
47
0
0
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
46
0
2
Estadías Prácticas VIII
45
0
1
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
14
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
4
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
19
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
12
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
48
5
4
Psicoloxía I
50
1
2
Antropoloxía Social e Cultural
55
0
2
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
53
3
2
Anatomía Humana
49
0
7
Fisioloxía Humana
50
4
6
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
52
5
5
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
55
0
3
Estadías Prácticas I
55
0
3

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
50
0
0
Socioloxía
50
0
1
Psicoloxía II
47
2
2
Proceso de Terapia Ocupacional
48
1
0
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
49
0
0
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
51
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
50
0
0
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
49
0
3
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
51
0
3
Estadías Prácticas II
51
0
0
Estadías Prácticas III
51
0
0

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
47
1
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
46
2
3
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
48
0
1
Estadías Prácticas IV
49
0
0
Psiquiatría
46
1
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
48
0
2
Estadías Prácticas V
49
0
0
Xeriatría
47
0
2
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
45
0
4
Estadías Prácticas VI
48
0
0

4º Curso

Saúde Pública
43
0
0
Traballo Fin de Grao
41
0
4
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
44
0
0
Estadías Prácticas VII
42
0
1
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
43
0
1
Estadías Prácticas VIII
43
0
0
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
9
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
9
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
6
0
0
Xerontología Clínica e Social e Atención á dependencia
3
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
16
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A importancia da Terapia Ocupacional no ámbito educativo. Unha mirada ás necesidades dos profesores e nenos de educación infantil

A sala Snoezelen como entorno facilitador do xogo en infantes con parálise cerebral e outras patoloxías afíns gravemente afectados

Análise do desempeño ocupacional de persoas en situación de desaloxo

Análise do proceso asistencial das persoas con depresión no sistema sanitario actual: unha perspectiva dende terapia ocupacional

Aproximación ao significado otorgado ás ocupacións de persoas sen fogar residentes nunha institución de longa duración

Aproximación crítica ás ocupacións das persoas refuxiadas en España dende a perspectiva de profesionais: proxecto de investigación como contribución a desafíos sociais

Aproximación crítica ás ocupacións das persoas refuxiadas en España: proxecto de investigación como contribución a desafíos sociais

As mulleres e o mar: as traballadoras invisibles da Costa da Morte

As necesidades ocupacionais da poboación do Concello de Fene dende unha aproximación comunitaria: un estudo documental

As vivencias dos adolescentes en unha asociación infanto-xuvenil de saúde mental de Galicia

Autopercepción do cambio: desempeño e rol ocupacional despois dunha alteración osteoarticular

Creación dun coro interxeracional de persoas con demencia e as súas familias

Desempeño ocupacional e participación comunitaria en saúde mental: unha perspectiva de desenvolvemento inclusivo

Envellecemento activo, lecer e participación: un estudo das percepcións das persoas maiores na contorna rural

Estudio cualitativo sobre as vivenzas vinculadas ao traballo das persoas con transtorno mental

Estudo sobre a percepción que presentan as persoas maiores da Comarca de Noia sobre as caídas

Estudo sobre o Impacto do traballo e as medidas de acción positiva na vida de persoas con discapacidade intelectual: unha aproximación cualitativa

Eu parino e el deume a vida: estudo da transición ocupacional vinculada á maternidade de mulleres con trastorno mental

Experiencias en relación ao proceso de xubilación e impacto no desempeño ocupacional de persoas maiores do entorno rural de Galicia

Exploración da inclusión laboral das persoas con discapacidade intelectual que habitan no eido rural

Exploración das actividades cotidiás en persoas con lesións ou enfermidades no aparato locomotor

Exploración das necesidades ocupacionais das persoas con drogodependencias no seu contexto natural tras finalizar tratamento nunha Comunidade Terapéutica

Exploración das vivencias das personas maiores institucionalizadas na provincia de A Coruña

Exploración das vivencias de estudantes universitarios/as en relación á saúde mental

Exploración das vivencias e experiencias de mulleres con problemas de saúde mental no mundo laboral.

Importancia da función sexual en persoas con lesión medular y variables asociadas

Intervención da terapia ocupacional nos trastornos da conducta alimentaria: unha aproximación á producción científica

O coidador informal de persoas en situación de dependencia: precisa da participación, saúde e calidade de vida

O emprego precario durante a crisis económica en España: un caso de alienación ocupacional?

Participación ocupacional en pais en loito

Perspectivas dos adolescentes que conviven nun Centro Residencial de Protección ao menor en Galiza: Ocupacións, significados e expectativas de futuro

Posibilidades e beneficios da integración sensorial como ferramenta de intervención en TO con persoas con TEA

Promoción da saúde e desenvolvemento comunitario: proxecto no barrio de Pontepedriña

Promoción da xustiza ocupacional nun grupo de estudantes de bacharelato dun municipio da provincia de Pontevedra

Proposta de intervención dende Terapia Ocupacional no Centro Penitenciario de Monterroso

Proxecto de Atención Domiciliaria desde Terapia Ocupacional no ámbito da Saúde Mental: vivencias e expectativas dos protagonistas

Proxecto de intervención de Terapia Ocupacional en persoas maiores e os seus coidadores principais nun entorno rural

Proxecto de Investigación : O papel das ocupacións para a promoción da inclusión social no proceso de recuperación de mulleres superviventes do ciclo de violencia de xénero.

Revisión baseada na evidencia: Terapia ocupacional e lesión medular

Revisión bibliográfica: Cultura, Muller e Terapia Ocupacional

Saúde mental e soporte familiar: exploración da percepción das persoas usuarias dun centro de rehabilitación psicosocial

Situación actual do servizo de axuda a domicilio da Comarca Oscos-Eo: detección de necesidades dende terapia ocupacional

Sobreprotección na persoa con lesion medular tras o alta, vision dende a terapia ocupacional

Terapia Ocupacional e envellecemento activo no programa de Termalismo Social do IMSERSO

Terapia Ocupacional e xénero: exploración da súa relación histórica a través da literatura científica

Terapia Ocupacional na atención primaria. Unha necesidade expresada

Terapia ocupacional, cultura e saúde mental: unha revisión bibliográfica

Trastornos de Conducta Alimentaria. Participación e Identidad Ocupacional ó longo da historia de vida

Vivenzas das persoas que asisten a hemodiálise en relación co seu desempeño ocupacional

Vivenzas ocupacionais de persoas recentemente xubiladas no entorno urbano da provincia de A Coruña

A Boccia como un medio para potenciar as habilidades de comunicación e interacción nun Centro de Recursos para Persoas con Discapacidade (CDR)

A familia no proceso de recuperación da persoa con trastorno mental grave. Unha mirada dende a outra perspectiva

A percepción que teñen as persoas con trastornos mental sobre a sua sexualidade, a visión dos seus familiares e profesionais sociosaniatarios que traballan no campo

A terapia ocupacional e o duelo anticipado dos coidadores de persoas con demencia

A voz das persoas que viven un proceso de transplante: aproximación dende Terapia Ocupacional

A voz dunha poboación: estudo da necesidade dun servizo domiciliario de Terapia Ocupacional no municipio de Barreiros

Adaptacións e productos de apoio para persoas con dependencia e coidadores: un estudo das necesidades e coñecemento no ámbito rural

Análise da dor na enfermidade reumática e adaptación das escalas da institución pública: Proxecto piloto

Análise da figura e as funcións do terapeuta ocupacional nas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e nos Servizos de Prevención de Riscos Laborais en Galicia

Análise do desempeño ocupacional do coidador informal: estudo fenomelóxico

Análise do desempeño ocupacional dunha poboación relacionada coa minería

Conciliación familiar na docencia universitaria e a su influencia na saúde e no benestar. Unha cuestión de xénero

Concordancia na aplicación do Índice de Barthel en persoas con discapacidade intelectual

Dereitos humáns, terapia ocupacional e muller: unha aproximación á producción científica

Descrición e análise dunha intervención de Terapia Ocupacional en persoas cunha amputación de membro inferior na promoción da independencia e autonomía persoal

Deseño de un programa de terapia asistida con cabalos: aproximación dende a terapia ocupacional

Deseño e aplicación do programa 'Fagamos + ' dende a terapia ocupacional para a promoción da autonomía persoal

Diseño dun programa de Terapia Ocupacional en domicilio de persoas maiores que acuden a un centro de día na provincia de A Coruña

Estudo da influenza da Terapia Ocupacional na auto-percepción do desempeño ocupacional en usuarios con dano cerebral sobrevido

Estudo de alcance de Terapia Ocupacional e drogodependencias: contextos, prioridades e miradas na investigación

Exclusión social e pobreza en persoas en situación de rúa: un cambio social dende terapia ocupacional

Exploración das necesidades ocupacionais das familias senegalesas en Galicia para a promoción da inclusión social

Exploración do desempeño ocupacional dos nenos con trastorno do espectro autista (TEA) no contexto escolar ordinario

Exploración do rol do terapeuta ocupacional nas intervencións con menores en situación de protección social

Exploración dos roles exercidos polas mulleres nun entorno mariñeiro e a súa influencia na percepción de saúde e benestar

Explorar como as persoas sen fogar constrúen o significado das ocupacións: unha aproximación dende a terapia ocupacional

La horticultura como experiencia intergeneracional entre personas mayores y niños

Lecer e tempo libre en persoas con patoloxía neurolóxica: unha análise dende o entorno residencial e a atención diurna

Ocio e música para a promoción da saúde de nenos/as de etnia xitana: unha visión dende a terapia ocupacional

Percepción das familias dos nenos que acoden a Atención Temperá sobre o proceso de alta en Terapia Ocupacional

Percepción sobre a autonomía persoal e a calidade de vida en persoas maiores intitucionalizadas nun centro libre de suxeicións

Percepción sobre a vida diaria das persoas con Lesión Medular que residen nunha Institución

Relación entre a percepción do estigma social e a participación social de usuarios dun hospital de día de psiquiatría

Relación entre envellecemento activo e terapia ocupacional: estudo en centros de día e residencias da cidade de A Coruña

Terapia Ocupacional baseada na evidencia: estratexias de neurorrehabilitación en persoas con Dano Cerebral Adquirido

Terapia Ocupacional e Educación Inclusiva

Terapia Ocupacional e fracaso escolar en adolescentes: unha aproximación á produción científica

Terapia ocupacional e terapia asistida con animais: o cabalo como ferramenta terapéutica

Un reto para a participación no emprego dende a realidade das mulleres con discapacidade

Uso da videoconsola Wii para a capacitación para a vida independente dende a perspectiva da Terapia Ocupacional

Xénero e saúde mental: estudo cualitativo das vivencias ocupacionais das mulleres que acoden a un servizo de atención terciaria

A coordinación entre a Unidade de Atención Temperá e os centros escolares: un estudo descritivo sobre as vivencias dos porfesionais e as familias

A experiencia en prol do cambio

A Terapia Ocupacional e o aprendizaxe creativo: unha contribución hacia un novo modelo educativo

A voz dos peregrinos: o Camiño de Santiago na promoción da saúde e benestar

Achegamento ao significado persoal do envellecemento en persoas maiores que acoden a un Centro de Día na Coruña

Actividade física nas unidades de hospitalización breve

Análise descriptivo comparativo de escalas de avaliación de Integración Sensorial

Análise do desempeño ocupacional de traballadores en pesca comercial

Aproximación á intervención no neno recentemente nado: percepción de pais e profesionais das unidades de neonatoloxía

Aproximación á sexualidade das persoas con diversidade funcional e percepción do asistente sexua

Aproximación á Unidade de Atención á Diversidade (ADI) da UDC. Análise da contribución dun Terapeuta Ocupacional a dicha unidade mediante un estudo de caso

Atención a persoas con Trastorno da Conduta Alimentaria en entidades das áreas sanitarias da Coruña e Ferrol

Beneficios das Actividades Asistidas con Animais en persoas con demencia en estadío moderado e grave

Centro de Día Muros: Características dos seus usuarios e papel do terapeuta ocupacional. Necesidades e proposta de intervención

Deporte e calidade de vida en persoas con discapacidade física

Deseño dun programa de Terapia Ocupacional para persoas maiores no concello de A Laracha

Estudio fenomenolóxico na vivencia dunha ocupación: o marisqueo a pé

Estudo cualitativo de xogo en nenos con discapacidade

Estudo das vivencias ocupacionais no proceso de violencia de xénero en mulleres con fillos menores de idade

Estudo do desempeño ocupacional en persoas con fibrosis quística

Estudo etnográfico dos músicos dunha banda de música no marco da participación comunitaria

Estudo fenomenolóxico das vivenzas das persoas con diversidade funcional na proba de acceso á universidade

Estudo fenomenolóxico do desempeño ocupacional de nenos con cancro en tratamento ambulatorio

Exploración da ocupación na Rexión de Cajamarca, Perú

Exploración da percepción das mulleres en situación de prostitución sobre o seu desempeño ocupacional

Exploración do proceso de institucionalización en prisións de persoas con dependencia a sustancias e relación coa súa cotidianidade

Influencia da música en directo sobre a participación social das persoas maiores usuarias dun Centro de Día

Intervención con persoas afectadas por unha demencia e os seus familiares no ámbito rural galego

Mulleres do medio rural en situación de violencia de xénero: construíndo significados

Necesidade do Terapeuta Ocupacional nas Unidades de Saúde Mental

Necesidade dunha intervención de Terapia Ocupacional a Domicilio nunha poboación rural usuaria do Servizo de Axuda no Fogar

Nunca é tarde: Experiencia dende a tradición

O desempeño ocupacional na xubilación: vivencias dun grupo de persoas xubiladas no ámbito residencial

O uso das redes sociais en saúde mental

Os coidados informais aos anciáns dende unha perspectiva de xénero: unha revisión sistemática

Percepción da ocupación en persoas maiores do ámbito rural en relación á xubilación.

Percepción dos ámbitos físico e social en persoas con esquizofrenia dun Hospital de Día

Programa de participación social para menores en situación de conflito social na Comunidade Autónoma de Galicia

Promoción da participación en ocupacións significativas como empoderamento dunha comunidade xitana en Galicia

Terapia Ocupacional centrada na familia: intervención no domicilio de xóvenes con parálise cerebral e patoloxías afíns

Terapia ocupacional centrada nas persoas maiores: necesidades, capacidades, gustos e intereses

Terapia ocupacional no medio rural. Optimización das oportunidades de salud/autonomía persoal e participación das persoas en situación de dependencia

Universidade e diversidade funcional: unha aproximación á igualdade de oportunidades e á inclusión no eido universitario

Vivencias, ocupacións e roles dos familiares de persoas con enfermidade mental

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 50