Logo da Universidade da Coruña

Grao en Terapia Ocupacional

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Canosa Domínguez, Nereida María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Seoane Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
García Crespo, María Vanessa
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal PDI
Mansilla Barreiro, Bárbara
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 234
Homes 2018/2019 49
Mulleres 2018/2019 185
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.070
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.510
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 310,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 242,5
% créditos repetidos 2018/2019 4,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 315
Homes 2018/2019 63
Mulleres 2018/2019 252
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 16.810
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.040
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 463,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 305,5
% créditos repetidos 2018/2019 4,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 234
Homes 2017/2018 49
Mulleres 2017/2018 185
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 13.490
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.850
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 520
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 124,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,65
Taxa de evaluación 2017/2018 95,02
Taxa de éxito 2017/2018 98,6
Taxa de rendemento 2017/2018 93,7
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,43
Taxa de graduación 2013/2014 54,55
Taxa de abandono 2015/2016 4,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 298
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 244
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.410
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.640
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,07
Taxa de evaluación 2017/2018 93,48
Taxa de éxito 2017/2018 98,66
Taxa de rendemento 2017/2018 92,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 222
Homes 2016/2017 43
Mulleres 2016/2017 179
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 12.830
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.440
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 315
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 74
% créditos repetidos 2016/2017 3,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,78
Taxa de evaluación 2016/2017 94,39
Taxa de éxito 2016/2017 97,67
Taxa de rendemento 2016/2017 92,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,97
Taxa de graduación 2012/2013 77,59
Taxa de abandono 2014/2015 6,78

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 293
Homes 2016/2017 52
Mulleres 2016/2017 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.760
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 98
% créditos repetidos 2016/2017 3,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,51
Taxa de evaluación 2016/2017 94,43
Taxa de éxito 2016/2017 98,01
Taxa de rendemento 2016/2017 92,55

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
62
4
7
Psicoloxía I
62
0
1
Antropoloxía Social e Cultural
59
0
1
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
60
0
5
Anatomía Humana
56
0
2
Fisioloxía Humana
57
1
6
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
62
0
3
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
60
1
4
Estadías Prácticas I
60
0
3

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
52
0
2
Socioloxía
59
0
1
Psicoloxía II
53
0
1
Proceso de Terapia Ocupacional
55
0
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
53
8
4
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
52
4
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
55
0
2
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
59
0
3
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
56
0
1
Estadías Prácticas II
56
0
2
Estadías Prácticas III
54
2
2

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
45
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
47
6
6
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
49
1
0
Estadías Prácticas IV
49
0
0
Psiquiatría
45
1
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
48
0
0
Estadías Prácticas V
47
0
0
Xeriatría
47
1
1
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
48
0
0
Estadías Prácticas VI
48
0
0

4º Curso

Saúde Pública
45
4
2
Traballo Fin de Grao
48
1
18
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
50
0
0
Estadías Prácticas VII
48
0
3
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
49
0
2
Estadías Prácticas VIII
49
0
1
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
16
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
19
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
15
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
58
9
6
Psicoloxía I
56
5
2
Antropoloxía Social e Cultural
64
0
2
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
59
1
7
Anatomía Humana
62
0
2
Fisioloxía Humana
59
2
6
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
59
6
4
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
57
4
5
Estadías Prácticas I
62
1
5

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
48
0
2
Socioloxía
48
1
2
Psicoloxía II
47
1
3
Proceso de Terapia Ocupacional
47
1
2
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
45
4
6
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
48
1
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
49
0
2
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
48
0
6
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
50
0
2
Estadías Prácticas II
49
0
2
Estadías Prácticas III
47
0
3

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
51
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
47
9
4
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
51
0
0
Estadías Prácticas IV
52
0
0
Psiquiatría
52
0
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
52
0
1
Estadías Prácticas V
52
0
1
Xeriatría
52
0
1
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
52
0
1
Estadías Prácticas VI
52
0
1

4º Curso

Saúde Pública
34
2
0
Traballo Fin de Grao
32
1
17
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
39
0
0
Estadías Prácticas VII
41
0
1
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
38
0
1
Estadías Prácticas VIII
39
0
0
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
6
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
20
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
5
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
12
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
56
6
3
Psicoloxía I
58
0
2
Antropoloxía Social e Cultural
58
0
4
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
55
0
5
Anatomía Humana
60
0
1
Fisioloxía Humana
57
4
2
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
57
1
8
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
54
1
5
Estadías Prácticas I
54
0
7

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
51
0
0
Socioloxía
52
1
0
Psicoloxía II
52
0
1
Proceso de Terapia Ocupacional
53
0
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
54
3
1
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
52
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
54
0
0
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
51
0
1
Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade
53
0
1
Estadías Prácticas II
53
0
0
Estadías Prácticas III
54
0
0

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto
41
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
34
6
4
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
42
0
0
Estadías Prácticas IV
41
0
1
Psiquiatría
36
1
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no adulto con Disfunción na Saúde Mental
39
0
0
Estadías Prácticas V
40
0
0
Xeriatría
37
1
1
Terapia Ocupacional para a autonomía persoal en persoas maiores
38
0
0
Estadías Prácticas VI
40
0
0

4º Curso

Saúde Pública
46
0
0
Traballo Fin de Grao
50
0
10
Estudo de casos en Terapia Ocupacional
52
0
0
Estadías Prácticas VII
48
1
1
Inclusión sociolaboral e Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na comunidade
52
0
0
Estadías Prácticas VIII
49
0
0
Educación para a saúde: psicoloxía da saúde e coidados básicos
12
0
0
Procesos pedagóxicos, dinámicas e intervencións grupais en Terapia Ocupacional
14
0
0
Terapia ocupacional, diversidade funcional e calidade de vida
16
0
0
Técnicas aplicadas I: Música, Terapia asistida por animais de compañía, Actividade física e Deporte adaptado
3
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿E agora quen está seguro no traballo?: Estudo exploratorio cualitativo da relación entre a ameaza de perda do emprego e os ocupacións cotiás durante a crise socioeconómica española

A ocupación na terapia de reminiscencia en persoas maiores con síntomas depresivos e enfermidade de Parkinson

A voz das mulleres con cancro de mama: Achegamento ao seu desempeño ocupacional

A voz das persoas sobreviventes do terrorismo: unha análise do desempeño ocupacional para a promoción da saúde

Abordaxe da saúde sexual en persoas con enfermidades neurodexenerativas e as súas parellas

Abordaxe da sexualidade desde Terapia Ocupacional en persoas con dano cerebral adquirido en etapa subaguda

Acollemento residencial vs familia biolóxica: repercusións ocupacionais na transición á etapa adulta

Adolescencia e transexualidade: prioridades e necesidades ocupacionais percibidas

Adolescentes en situación de acoso escolar: Impacto na súa cotidianeidade

Ámbito penitenciario e acceso ao emprego: unha aproximación dende Terapia Ocupacional

Análise do desempeño ocupacional a través do surf nas áreas de ocio e participación social en persoas con trastorno do espectro do autismo

Análise do desempeño ocupacional de coidadores informais nunha asociación de persoas con Alzheimer e outras demencias

Análise do desempeño ocupacional para a promoción da saúde en persoas con fibromialxia

Aproximación ao modelo Housing para persoas maiores dende a perspectiva de terapia ocupacional

Aproximación ás experiencias ocupacionais dos solicitantes de asilo no período de procedemento: un proxecto de investigación cualitativa

As ocupacións significativas como ferramenta no tratamento de persoas maiores dun centro de día da cidade de A Coruña

Centros de inclusión social: Repercusión nas actividades de lecer e participación social

Ciencia e terapia ocupacional crítica: estado da arte da produción científica

Cultura no ensino de Terapia Ocupacional en España: unha exploración curricular.

Deseño dun programa de prevención de caídas para persoas maiores que residen no entorno rural

Deseño dun proxecto de Terapia Asistida con Animais para a promoción da saúde en adolescentes cun trastorno alimentario: unha visión desde a Terapia Ocupacional

Estudo sobre o significado concedido á participación nunha iniciativa de fútbol profesional para persoas con discapacidade intelectual

Evidencia sobre a tecnoloxía de apoio para a calidade de vida das persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica

Experiencias de terapeutas ocupacionais que traballan no campo da drogodependencia en España: un proxecto de investigación cualitativa

Fibromialxia e Terapia Ocupacional. Un traballo conxunto

Impacto do rol de produtor lácteo no desempeño ocupacional de xóvenes gandeiros

Influencia da neglixencia espacial unilateral sobre o desempeño ocupacional en persoas con ictus

Intervención domiciliaria de Terapia Ocupacional en dano cerebral adquirido. Unha aproximación dende diferentes perspectivas

Maternidade e paternidade: unha aproximación dende o ámbito das persoas con discapacidade intelectual

Medidas coercitivas nos dispositivos de saúde mental e promoción da saúde dende Terapia Ocupacional.

Miradas de mulleres sobreviventes da violencia sexual

Necesidades das familias das persoas con lesión medular no regreso ó fogar

O Deporte despois dunha Lesión Medular

Os maiores nas zonas rurais: Análise dunha perspectiva ocupacional

Papel da terapia ocupacional nunha mostra de persoas con enfermidade de Parkinson dentro dunha asociación

Perspectiva de xénero no desempeño ocupacional das mulleres redeiras

Proxeccións da Terapia Ocupacional na transición á vida adulta dos adolescentes que viviron baixo a tutela do Estado

Roles e ocupacións dos avós no medio rural galego. Experiencias sobre o coidado dos netos e influencia na calidade de vida

Terapia Asistida por Animais, entorno escolar e Terapia Ocupacional. Scoping Review

Terapia Ocupacional e Arquitectura: proposta de educación transversal

Terapia Ocupacional e deseño universal: realidade e perspectiva das persoas maiores no entorno rural

Terapia ocupacional e discapacidade intelectual: Intervención grupal usando a música como medio terapéutico

Terapia ocupacional e envellecemento activo: programa de intervención na área rural de León

Terapia Ocupacional e práctica centrada na familia: cambios e prioridades ocupacionais das familias de nenos con enfermidades raras

Terapia Ocupacional en persoas maiores: Cambio de Roles.

Terapia Ocupacional no concello de Dumbría: Apoio a coidadores informais de persoas maiores dependentes

Unha realidade de Terapia Ocupacional no contexto penitenciario

Vivencias de persoas maiores participantes en programas interxeracionais.

A experiencia do 'sen fogarismo' nas persoas con Trastorno Mental Grave

A importancia da promoción da saúde mental en adolescentes. Un programa dende Terapia Ocupacional

A influencia dos factores ambientais na vida comunitaria dos nenos con diversidade funcional motora, desde a perspectiva das familias

A participación da muller nas organizacións sindicais: análise en clave de xénero do desempeño ocupacional

A voz das superviventes maiores no entorno rural: aproximación ó fenómeno da violencia de xénero

Análise da percepción do rendemento ocupacional sobre a saúde mental de dous territorios poblacionais de Galicia

Análise do rol e implementación da Terapia Ocupacional nas mutuas

Aproximación ao Sistema Capitalista desde Terapia Ocupacional: Scoping Review

Aproximación cualitativa ao impacto do traballo nas camareiras de piso: un posible caso de inxustiza ocupacional

Aproximación ó perfil de desempeño e participación social nunha poboación de pre-adolescentes e xóvenes, con Necesidades Educativas Especiais en Bolivia.

Atención centrada na persoa no ámbito xerontolóxico e Terapia Ocupacional: unha revisión bibliográfica

Descripción e análise da efectividade da Terapia de Movemento inducido por restricción do lado san, desde a visión de Terapia Ocupacional. Estudo de caso.

Desenvolvemento comunitario e participación cidadá: proposta de estudo das necesidades ocupacionais da poboación da Laracha

Deseño dun estudo fenomenolóxico sobre as intervencións de Terapia Ocupacional en nenos con Trastorno do Espectro do Autismo en Galicia

Eficacia das intervencións de Terapia Ocupacional en persoas con Enfermidade Pulmonar Obstrutiva Crónica: Aproximación desde unha revisión sistemática

Empoderamento e Terapia Ocupacional: Scoping review

Estudo cualitativo sobre a cotidianeidade de persoas con Trastorno Mental Grave dun Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral

Exploración de barreiras e posibles medidas a inserir no ámbito laboral en relación á saúde mental, atendendo tanto ao empregador como ao posible empregado

Exploración sobre a influencia do uso dun exoesqueleto biónico como facilitador da independencia funcional en persoas con Dano Cerebral Adquirido

Fomentando a ocupación a través das escolas deportivas inclusivas

O diagnóstico como factor influínte no desempeño ocupacional das persoas no ámbito da Saúde Mental

O videoxogo e a Terapia Ocupacional: análise das perspectivas de estudantes e de persoas con diversidade funcional.

Percepción do proceso de intervención e desempeño ocupacional en saúde mental: diferentes perspectivas

Prioridades e necesidades ocupacionais das familias de personas con trastorno do espectro do autismo

Proxecto de envellecemento activo con persoas maiores institucionalizadas: unha experiencia a través da horticultura terapéutica

Revisión bibliográfica sobre intervencións, abordaxes e investigacións de Terapia Ocupacional en adultos con cancro

Terapia Ocupacional e Educación. Explorando a figura do terapeuta ocupacional nun centro educativo

Terapia Ocupacional e envellecemento activo no ámbito rural: Programas de ocio e participación social

Terapia Ocupacional e Integración Sensorial: Perspectivas familiares

Terapia ocupacional nos servizos de axuda no fogar: experiencias das auxiliares e coidadores informales dos usuarios do SAF dun municipio do rural galego

Todo o mundo ten unha historia de vida e nada pode ser entendido sen ela: Aproximación no ámbito de maiores con deterioro cognitivo e o seu entorno familiar

Violencia de xénero e Terapia Ocupacional: unha revisión bibliográfica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 50