Logo da Universidade da Coruña

Grao en Logopedia

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal PDI
García De La Torre, María del Pilar
Vogal PDI
Gómez Taibo, María Luísa
Vogal PDI
González Fernández, María Ángeles
Vogal PDI
Redondo Díaz, María Milagros
Vogal PDI
Vilariño Vilariño, María Isabel
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
García Real, Teresa Juana
Vogal PDI
Pásaro Méndez, Eduardo José
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 244
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 225
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.390
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.760
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 458
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 180
% créditos repetidos 2017/2018 4,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,99

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.132
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.655
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.968
% créditos repetidos 2017/2018 6,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 243
Homes 2016/2017 19
Mulleres 2016/2017 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 13.830
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 470
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 383
% créditos repetidos 2016/2017 6,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,9
Taxa de evaluación 2016/2017 96,63
Taxa de éxito 2016/2017 97,04
Taxa de rendemento 2016/2017 93,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,31
Taxa de graduación 2012/2013 86,67
Taxa de abandono 2014/2015 9,68

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 232
Homes 2015/2016 16
Mulleres 2015/2016 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 13.130
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 12.190
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 626
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 312,5
% créditos repetidos 2015/2016 7,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,58
Taxa de evaluación 2015/2016 94,81
Taxa de éxito 2015/2016 96,48
Taxa de rendemento 2015/2016 91,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 95,73
Taxa de graduación 2011/2012 78
Taxa de abandono 2013/2014 6

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
85
0
0
Procesos Psicolóxicos Básicos
74
0
1
Psicolingüística
70
1
2
Lingüística
76
5
2
Fundamentos de Intervención Logopédica
73
0
2
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
75
4
4
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
58
13
1
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
67
4
3
Metodoloxía da Investigación
70
3
1
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
71
2
3

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
60
0
2
Alteracións de Base Evolutiva
60
0
1
Alteracións de Base Conxénita
57
4
2
Alteracións de Base Condutual
56
5
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
59
2
1
Neuropsicoloxía
59
2
3
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
59
0
3
Audioloxía Clínica
58
2
4
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
57
8
3
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
60
1
3

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
46
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa
43
1
1
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
43
0
2
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
45
1
1
Estratexias de Intervención Temperá
48
0
0
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
42
6
1
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
46
1
4
Practicum I
43
0
1
Psicoloxía da Comunicación
30
0
2
Aprendizaxe e Percepción da Fala
23
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
15
0
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
15
0
1

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
40
0
1
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
39
1
2
Lingua Galega
27
0
0
Lingua Española
18
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
18
0
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
37
0
0
A Voz Profesional
32
0
0
Introdución á Lingua de Signos Española
Habilidades de Comunicación Terapéutica
33
0
0
Sociolingüística
1
0
0
Practicum II
41
0
0
Traballo Fin de Grao
46
0
12

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
67
9
8
Procesos Psicolóxicos Básicos
63
2
3
Psicolingüística
62
0
4
Lingüística
53
10
6
Fundamentos de Intervención Logopédica
59
1
4
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
59
7
6
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
61
0
3
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
58
1
3
Metodoloxía da Investigación
63
1
3
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
61
1
5

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
47
0
3
Alteracións de Base Evolutiva
46
2
1
Alteracións de Base Conxénita
45
3
3
Alteracións de Base Condutual
47
3
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
48
2
2
Neuropsicoloxía
44
4
2
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
48
0
3
Audioloxía Clínica
46
3
4
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
44
7
2
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
45
2
2

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
41
1
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa
41
0
1
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
42
0
1
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
39
3
2
Estratexias de Intervención Temperá
37
1
2
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
40
2
1
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
37
3
3
Practicum I
42
0
1
Psicoloxía da Comunicación
24
0
0
Aprendizaxe e Percepción da Fala
31
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
12
0
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
16
0
0
Análise de Datos

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
55
1
2
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
54
4
1
Lingua Galega
33
0
0
Lingua Española
35
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
10
0
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
21
0
0
A Voz Profesional
51
0
0
Habilidades de Comunicación Terapéutica
52
0
0
Sociolingüística
10
0
0
Practicum II
53
0
0
Traballo Fin de Grao
53
0
18

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
45
25
11
Procesos Psicolóxicos Básicos
50
9
4
Psicolingüística
55
4
7
Lingüística
49
10
8
Fundamentos de Intervención Logopédica
55
4
5
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
44
7
14
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
52
1
10
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
52
1
11
Metodoloxía da Investigación
48
5
10
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
56
5
11

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
42
1
5
Alteracións de Base Evolutiva
43
0
1
Alteracións de Base Conxénita
42
1
1
Alteracións de Base Condutual
40
1
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
41
0
4
Neuropsicoloxía
41
0
4
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
40
0
7
Audioloxía Clínica
38
3
3
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
40
4
3
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
42
0
3

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
56
0
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa
53
0
2
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
56
1
2
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
51
3
2
Estratexias de Intervención Temperá
57
2
0
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
55
2
1
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
60
3
1
Practicum I
54
1
0
Psicoloxía da Comunicación
21
0
0
Aprendizaxe e Percepción da Fala
26
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
42
0
1
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
17
0
0
Análise de Datos

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
45
1
1
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
41
3
1
Lingua Galega
27
0
0
Lingua Española
34
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
10
0
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
14
3
1
A Voz Profesional
36
0
1
Introdución á Lingua de Signos Española
Habilidades de Comunicación Terapéutica
41
0
1
Sociolingüística
5
0
0
Practicum II
46
0
0
Traballo Fin de Grao
51
0
16

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A intervención da ínsula na linguaxe: unha revisión

Abordaxe da disfaxia nas persoas de idade avanzada.

Adestramento en funcións executivas para a mellora das habilidades matemáticas: un estudo de caso

Análise do discurso narrativo nun grupo de nenos con Trastorno Específico da Linguaxe, Trastorno da Comunicación Social (pragmático) e Desenvolvemento Neurotípico: un estudio comparativo

Avaliación e intervención no proceso lecto-escritor nun caso de dislexia

Avaliación e programación logopédica nun neno con implante coclear afectado de trastornos múltiples da fala e linguaxe.

Avaliación, programación terapéutica e rehabilitación logopédica nun caso de hipoacusia bilateral profunda

Calidade de soño, vida e benestar en adolescentes con TDAH.

Comparación da gramática nas narracións de nenos con trastorno específico da linguaxe, trastorno da comunicación social e desenvolvemento típico

Comunicación aumentativa e alternativa na parálisis cerebral: valoración e programación dun caso.

Eficacia dun Sistema Alternativo de Comunicación en discapacidade intelectual: estudo de caso único.

Eficacia dunha intervención temperá na deglución nun síndrome cromosómico individual 8p: estudo de caso

Feminización da voz na muller transexual: revisión bibliográfica

Intervención Logopédica no TDAH con comorbilidade disléxica: Un estudo de caso

Intervención logopédica nun caso con TEA

Intervención logopédica nun caso de Retraso Global do Desenvolvemento e hipotonía

Intervención logopédica nun paciente con afasia

Intervención logopédica nunha paciente con anomia por enfermidade de Alzheimer

Intervención nas habilidades articulatorias na Apraxia da Fala: Estudo de caso

O Modelo DIR e a Terapia Floortime como método de intervención no Trastorno do Espectro Autista

Plasticidade cerebral en persoas con dano cerebral adquirido.

Proposta de intervención logopédica nun caso de síndrome de Down

Proxecto de intervención para o desenvolvemento da comunicación e a linguaxe en nenos con Trastorno do Espectro Autista

Rehabilitación do sentido do olfacto no paciente laringectomizado total. Unha proposta de intervención.

Relación entre os coñecementos das familias sobre desenvolvemento xeral e consecución de obxectivos dos programas personalizados de intervención en nenos de 2 a 5 anos

Revisión bibliográfica sobre a afasia infantil

Revisión dos resultados do implante coclear en adultos postlocutivos.

Somnolencia e calidade de vida en adolescentes con TDAH

Trastorno Específico da Linguaxe: Estudo dun caso

Tratamento de hidratación en cantantes con ou sen problemas de voz

"Intervención logopédica na Afasia Global a propósito dun caso clínico".

“Outro tono para vivir”: un proxecto de tele – rehabilitación logopédica a través da plataforma É – Saúde do Servicio Galego de Saude.

Adopción e escola

Análise dos efectos do entrenamento en funcións executivas sobre as habilidades narrativas en TDAh e TDAh asociado con TEL.

Atención Temperá e Síndrome de Down. Estudo comparativo de 2 casos.

Avaliación de problemas cognitivos e aplicación dun programa para mellorar a memoria nun caso único

Avaliación e intervención nun trastorno de lectoescritura: estudo de caso

Avaliación, programación terapéutica e rehabilitación logopédica nun caso de Síndrome de West.

Caso clínico de Afasia tras un episodio traumático

Comparativa entre a durabilidade das prótese de voz Provox® 2 e Provox® VegaTM

Comprensión lectora, diferenzas de xénero

Coordinación interdisciplinar en atención temperá. Estudo de caso.

Diagnóstico e intervención dun caso de Trastorno Específico da Linguaxe

Dificultades na lecto-escritura nun caso de TDAH

Disfaxia Orofarínxea na Enfermidade de Parkinson: Estudo de Caso.

Efectos dun programa de intervención cognitivo-lingüístico sobre un caso de dificultades de aprendizaxe.

Eficacia dunha intervención centrada nas habilidades pragmáticas no Síndrome de Asperger: estudo de caso

Elaboración dunha aplicación web como ferramenta de apoio ó traballo do logopeda: Audë

Ensinar a combinar símbolos gráficos nunha tableta a un neno con TEA

Estudo pre e post intervención en vocabulario comprensivo nun grupo de nenos e mozos ca Síndrome de Down

Importancia da terapia miofuncional en logopedia

Influencia da realización de actividades musicais no desenvolvemento da conciencia fonolóxica

Influencia de ítems non conscientes na capacidade da memoria de traballo

Intervención logopédica na pragmática e nas habilidades mentalistas nun caso de síndrome de Down adulta

Intervención logopédica nas dificultades de aprendizaxe nun caso con Trastorno por Déficit de Atención

Intervención logopédica para promover a comunicación nun caso con trastorno do espectro do autismo

O autismo: un estudo de caso.

Percepción de fonemas en ambientes de ruído, en persoas que usan os auriculares de xeito habitual

Perfil vocal e aplicación de medidas de hidratación en estudantes de logopedia

Programa de Intervención Logopédica en Parálise Cerebral.

Programa de rehabilitación auditiva nun adulto postlocutivo de 60 anos: fase de discriminación a recoñecemento

Proposta de intervención logopédica nun caso de Discapacidade Intelectual

Proposta de mellora no acceso á lectura: Estudio de caso

Proposta dun programa de intervención nun caso de Síndrome de Williams.

Proxecto de intervencion logopedica nun caso de xordeira neurosensorial

Proxecto de intervención nun caso de disfemia xuvenil

Revisión bibliográfica sobre a afasia en persoas bilingües e multilingües

Revisión sistemática da intervención logopédica en nenos con disfaxia asociada a parálise cerebral.

Revisión sistemática da intervención logopédica nas principais patoloxías vocais adquiridas de carácter benigno.

Revisión sistemática sobre os beneficios da equinoterapia na comunicación e habilidades sociais en TEA

Terapia da fala en malformacións craniofaciais conxénitas

Terapia da fluidez oral nun caso de disfemia e TDAH

Terapia de voz en dous cantantes con hiperfunción vocal.

Trastorno específico da linguaxe: estudo dun caso

Tratamento da disfaxia nun caso de enfermidade de Parkinson

Valoración das aptitudes musicais e analise acústico vocal en alumnos de educación secundaria.

A importancia da Logopedia nun caso de deficiencia auditiva

A linguaxe como problema central nos Trastornos Xeneralizados do Desenvolvemento. Exemplo dun caso de TXD-NE en idade infantil.

Abordaxe logopédico nun caso de disartria e disfemia neuroxénica

Alteracións da deglución de orixen neurolóxico

Análisis de las dificultades en el discurso narrativo en niños con Trastorno Específico del Lenguaje y Trastorno del Espectro Autista: un estudio comparativo

Aplicación dun programa de terapia miofuncional para a rehabilitación da sialorrea nun caso de parálise cerebral

Aprendizaxe de conceptos durante actividades de ocio por medio da CAA

As emocións básicas en nenos con TEA. Un estudo de caso.

atención temperá e discapacidade auditiva: revisión sistemática

Atención temperá en comunicación e linguaxe en un neno con TEA

Avaliación da competencia lectora no alumnado de educación secundaria obrigatoria.

Avaliación da linguaxe oral nunha nena con problemas lingüísticos

Avaliación e intervención logopédica nas secuelas da meninxite bacteriana: estudo de caso

Avaliación e intervención logopédica nun caso clínico de afasia mixta

Avaliación, programación terapéutica e rehabilitación logopédica nun caso de disfagia e disglosia

Avaliación, programación terapeútica e rehabilitación logopédica nun caso de TDAH con trastorno comórbido de lectoescritura

Avalición do nivel de comunicación dunha persoa con discapacidade múltiple

Capacidade da Memoria a Corto Prazo para as diversas configuracións espaciais

Deseño dun proxecto de intervención nun caso de hipoacusia neurosensorial

Deterioración da Comprensión da Linguaxe Oral en persoas con Demencia

Efecto do ruído ambiental sobre o recordo de palabras comúns e raras

Efectos da intervención sobre funcions executivas nun caso de trastorno do aprendizaxe non verbal

Efectos do ruido ambiental sobre o rendemento cognitivo no alumnado de Educación Primaria e ESO

Eficacia da intervención logopédica sobre o perfil lingüístico nun paciente con Trastorno da Linguaxe

Evolución da linguaxe nun caso de adopción nacional

Funcións executivas e teoría da mente en TEA. Efectos dun programa de intervención

Guía para o exercicio profesional

Influencia da complexidade de estímulos na capacidade da memoria a curto prazo.

Influencia da exposición ao ruído na discriminación de fonemas

Intervención das dificultades na aprendizaxe da lectura: estudo de caso

Intervención en funcionamento executivo e teoría da mente en dous nenos con TEA.

Intervención logopédica en Autismo de Alto Funcionamento dentro do ámbito educativo.

Intervención logopédica no TEA: un estudo de caso

Intervención Logopédica nun caso de Implante Coclear Tardío

Intervención logopédica nun suxeito con síndrome CDG

Intervención logopédica sobre a conciencia fonolóxica dunha nena con síndrome de Down: un estudo de caso

Intervención na linguaxe dun paciente con afasia postraumática cranioencefálica

Intervención na linguaxe e fala dun paciente con Trastorno do Espectro Autista que asocia un Trastorno Específico da Linguaxe e un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade

Moldeamento de signos manuais nun caso de TEA

O desenvolvemento da comprensión lectora en nenas e nenos con Síndrome de Down.

O fluxo verbal no Alzheimer

Programa de adestramento no sistema de comunicación por intercambio de imaxes nun adulto con Trastorno de Espectro Autista

Programa de intervención na morfosintaxe dun neno con Trastorno do Espectro Autista

Programa de intervención precoz nun caso de retraso simple da fala

Rehabilitación da voz erigmofónica no paciente laringectomizado

Relación entre dislalia e as capacidades de memoria e atención

Revisión sistemática da disfaxia no cancro de cabeza e pescozo

Revisión sistemática da intervención logopédica nas disglosias

Síndrome de Cri du Chat. A propósito dun caso.

Síndrome de Fires. A propósito dun caso.

Terapia vocal nun caso de disfonía hiperfuncional

Valoración e Intervención Logopédica nun caso de Trastorno da Linguaxe

Valoración e programación terapéutica nun caso de disfaxia na enfermidade de Parkinson

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 55