Logo da Universidade da Coruña

Grao en Logopedia

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal PDI
García De La Torre, María del Pilar
Vogal PDI
Gómez Taibo, María Luísa
Vogal PDI
González Fernández, María Ángeles
Vogal PDI
Redondo Díaz, María Milagros
Vogal PDI
Vilariño Vilariño, María Isabel
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
García Real, Teresa Juana
Vogal PDI
Pásaro Méndez, Eduardo José
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 254
Homes 2018/2019 24
Mulleres 2018/2019 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 14.930
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.000
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 668,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 258
% créditos repetidos 2018/2019 6,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.169
Homes 2018/2019 490
Mulleres 2018/2019 1.679
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.500
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.200
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.969
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.352
% créditos repetidos 2018/2019 7,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,72

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 244
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 225
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.390
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.760
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 458
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 180
% créditos repetidos 2017/2018 4,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,99
Taxa de evaluación 2017/2018 96,21
Taxa de éxito 2017/2018 95,55
Taxa de rendemento 2017/2018 91,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,79
Taxa de graduación 2013/2014 78
Taxa de abandono 2015/2016 3,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.589
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.893
% créditos repetidos 2017/2018 6,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,67
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,24

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 243
Homes 2016/2017 19
Mulleres 2016/2017 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 13.830
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 470
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 383
% créditos repetidos 2016/2017 6,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,9
Taxa de evaluación 2016/2017 96,63
Taxa de éxito 2016/2017 97,04
Taxa de rendemento 2016/2017 93,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,31
Taxa de graduación 2012/2013 86,67
Taxa de abandono 2014/2015 9,68

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
54
2
0
Procesos Psicolóxicos Básicos
53
2
0
Psicolingüística
54
3
1
Lingüística
51
6
4
Fundamentos de Intervención Logopédica
57
1
1
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
52
5
3
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
58
4
6
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
56
1
7
Metodoloxía da Investigación
51
5
2
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
52
2
5

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
67
2
2
Alteracións de Base Evolutiva
68
1
2
Alteracións de Base Conxénita
71
2
4
Alteracións de Base Condutual
67
3
4
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
62
4
4
Neuropsicoloxía
65
0
3
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
67
0
2
Audioloxía Clínica
64
7
3
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
67
6
3
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
66
0
2

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
57
1
2
Comunicación Aumentativa e Alternativa
46
12
5
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
48
13
2
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
58
3
1
Estratexias de Intervención Temperá
55
4
1
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
58
5
4
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
60
3
1
Practicum I
60
1
0
Psicoloxía da Comunicación
54
0
0
Aprendizaxe e Percepción da Fala
41
1
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
3
0
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
26
0
1

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
45
0
1
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
46
2
1
Lingua Galega
33
0
0
Lingua Española
25
0
1
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
15
1
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
21
0
0
A Voz Profesional
23
0
0
Introdución á Lingua de Signos Española
Habilidades de Comunicación Terapéutica
27
1
0
Sociolingüística
26
0
0
Practicum II
44
0
0
Traballo Fin de Grao
44
0
8

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
85
0
0
Procesos Psicolóxicos Básicos
74
0
1
Psicolingüística
70
1
2
Lingüística
76
5
2
Fundamentos de Intervención Logopédica
73
0
2
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
75
4
4
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
58
13
1
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
67
4
3
Metodoloxía da Investigación
70
3
1
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
71
2
3

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
60
0
2
Alteracións de Base Evolutiva
60
0
1
Alteracións de Base Conxénita
57
4
2
Alteracións de Base Condutual
56
5
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
59
2
1
Neuropsicoloxía
59
2
3
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
59
0
3
Audioloxía Clínica
58
2
4
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
57
8
3
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
60
1
3

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
46
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa
43
1
1
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
43
0
2
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
45
1
1
Estratexias de Intervención Temperá
48
0
0
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
42
6
1
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
46
1
4
Practicum I
43
0
1
Psicoloxía da Comunicación
30
0
2
Aprendizaxe e Percepción da Fala
23
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
15
0
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
15
0
1

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
40
0
1
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
39
1
2
Lingua Galega
27
0
0
Lingua Española
18
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
18
0
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
37
0
0
A Voz Profesional
32
0
0
Introdución á Lingua de Signos Española
Habilidades de Comunicación Terapéutica
33
0
0
Sociolingüística
1
0
0
Practicum II
41
0
0
Traballo Fin de Grao
46
0
12

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
67
9
8
Procesos Psicolóxicos Básicos
63
2
3
Psicolingüística
62
0
4
Lingüística
53
10
6
Fundamentos de Intervención Logopédica
59
1
4
Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe
59
7
6
Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe
61
0
3
Bases Didácticas da Intervención Logopédica
58
1
3
Metodoloxía da Investigación
63
1
3
Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico
61
1
5

2º Curso

Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo
47
0
3
Alteracións de Base Evolutiva
46
2
1
Alteracións de Base Conxénita
45
3
3
Alteracións de Base Condutual
47
3
1
Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición
48
2
2
Neuropsicoloxía
44
4
2
Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva
48
0
3
Audioloxía Clínica
46
3
4
Avaliación das Alteracións de Base Condutual
44
7
2
Rehabilitación das Deficiencias Auditivas
45
2
2

3º Curso

Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
41
1
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa
41
0
1
Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo
42
0
1
Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación
39
3
2
Estratexias de Intervención Temperá
37
1
2
Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica
40
2
1
Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz
37
3
3
Practicum I
42
0
1
Psicoloxía da Comunicación
24
0
0
Aprendizaxe e Percepción da Fala
31
0
0
Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade
12
0
0
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
16
0
0
Análise de Datos

4º Curso

Intervención Logopédica nos Trastornos da Linguaxe
55
1
2
Rehabilitación do Aparato Bucofonador e da Deglutición
54
4
1
Lingua Galega
33
0
0
Lingua Española
35
0
0
Avaliación de Programas de Intervención Logopédica
10
0
0
Fisioterapia do Aparato Bucofonador
21
0
0
A Voz Profesional
51
0
0
Habilidades de Comunicación Terapéutica
52
0
0
Sociolingüística
10
0
0
Practicum II
53
0
0
Traballo Fin de Grao
53
0
18

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A eficacia do sistema de comunicación por intercambio de imaxes (PECS) en nenos con autismo: revisión sistemática.

A intervención da ínsula na linguaxe: unha revisión

A Lingua de Signos como sistema aumentativo de comunicación nun caso de Trastorno Específico da Linguaxe expresivo severo.

Abordaxe da disfaxia nas persoas de idade avanzada.

Adestramento en funcións executivas para a mellora das habilidades matemáticas: un estudo de caso

Afasia progresiva primaria: Revisión bibliográfica

Análise do discurso narrativo nun grupo de nenos con Trastorno Específico da Linguaxe, Trastorno da Comunicación Social (pragmático) e Desenvolvemento Neurotípico: un estudio comparativo

Análise dos procesos de comprensión lectora no contexto escolar

Avaliación e intervención no proceso lecto-escritor nun caso de dislexia

Avaliación e programación logopédica nun neno con implante coclear afectado de trastornos múltiples da fala e linguaxe.

Avaliación e Tratamento dos Trastornos Asociados á Enfermidade de Parkinson

Avaliación, programación terapéutica e rehabilitación logopédica nun caso de hipoacusia bilateral profunda

Calidade de soño, vida e benestar en adolescentes con TDAH.

Cambios da voz durante o ciclo vital

Comparación da gramática nas narracións de nenos con trastorno específico da linguaxe, trastorno da comunicación social e desenvolvemento típico

Comunicación aumentativa e alternativa na parálisis cerebral: valoración e programación dun caso.

Efectividade do adestramento das funcións executivas para a mellora das habilidades lectoras nun caso de Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) e Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH)

Eficacia dun Sistema Alternativo de Comunicación en discapacidade intelectual: estudo de caso único.

Eficacia dunha intervención temperá na deglución nun síndrome cromosómico individual 8p: estudo de caso

Evaluación e intervención logopédica nun paciente diagnosticado con TDAH: estudio de caso

Feminización da voz na muller transexual: revisión bibliográfica

Intervención e avaliación da Enfermidade de Alzheimer nun centro de prácticas

Intervención Logopédica no TDAH con comorbilidade disléxica: Un estudo de caso

Intervención logopédica nun caso con TEA

Intervención logopédica nun caso de parálisis facial

Intervención logopédica nun caso de Retraso Global do Desenvolvemento e hipotonía

Intervención logopédica nun paciente con afasia

Intervención logopédica nun paciente con TEA

Intervención logopédica nunha paciente con anomia por enfermidade de Alzheimer

Intervención nas habilidades articulatorias na Apraxia da Fala: Estudo de caso

Linguaxe e funcións executivas en autismo de alto funcionamento.

O Modelo DIR e a Terapia Floortime como método de intervención no Trastorno do Espectro Autista

Plasticidade cerebral en persoas con dano cerebral adquirido.

Programa de intervención na causalidade das emocións nun caso de TEA.

Proposta de intervención logopédica nun caso de síndrome de Down

Proxecto de intervención logopédica nun caso de trastorno do espectro autista (TEA)

Proxecto de intervención para o desenvolvemento da comunicación e a linguaxe en nenos con Trastorno do Espectro Autista

Rehabilitación do sentido do olfacto no paciente laringectomizado total. Unha proposta de intervención.

Relación entre os coñecementos das familias sobre desenvolvemento xeral e consecución de obxectivos dos programas personalizados de intervención en nenos de 2 a 5 anos

Revisión bibliográfica sobre a afasia infantil

Revisión dos resultados do implante coclear en adultos postlocutivos.

Somnolencia e calidade de vida en adolescentes con TDAH

Trastorno Específico da Linguaxe: Estudo dun caso

Tratamento de hidratación en cantantes con ou sen problemas de voz

"Intervención logopédica na Afasia Global a propósito dun caso clínico".

“Outro tono para vivir”: un proxecto de tele – rehabilitación logopédica a través da plataforma É – Saúde do Servicio Galego de Saude.

Adopción e escola

Análise dos efectos do entrenamento en funcións executivas sobre as habilidades narrativas en TDAh e TDAh asociado con TEL.

Atención Temperá e Síndrome de Down. Estudo comparativo de 2 casos.

Avaliación de problemas cognitivos e aplicación dun programa para mellorar a memoria nun caso único

Avaliación e intervención nun trastorno de lectoescritura: estudo de caso

Avaliación, programación terapéutica e rehabilitación logopédica nun caso de Síndrome de West.

Caso clínico de Afasia tras un episodio traumático

Comparativa entre a durabilidade das prótese de voz Provox® 2 e Provox® VegaTM

Comprensión lectora, diferenzas de xénero

Coordinación interdisciplinar en atención temperá. Estudo de caso.

Diagnóstico e intervención dun caso de Trastorno Específico da Linguaxe

Dificultades na lecto-escritura nun caso de TDAH

Disfaxia Orofarínxea na Enfermidade de Parkinson: Estudo de Caso.

Efectos dun programa de intervención cognitivo-lingüístico sobre un caso de dificultades de aprendizaxe.

Eficacia dunha intervención centrada nas habilidades pragmáticas no Síndrome de Asperger: estudo de caso

Elaboración dunha aplicación web como ferramenta de apoio ó traballo do logopeda: Audë

Ensinar a combinar símbolos gráficos nunha tableta a un neno con TEA

Estudo pre e post intervención en vocabulario comprensivo nun grupo de nenos e mozos ca Síndrome de Down

Importancia da terapia miofuncional en logopedia

Influencia da realización de actividades musicais no desenvolvemento da conciencia fonolóxica

Influencia de ítems non conscientes na capacidade da memoria de traballo

Intervención logopédica na pragmática e nas habilidades mentalistas nun caso de síndrome de Down adulta

Intervención logopédica nas dificultades de aprendizaxe nun caso con Trastorno por Déficit de Atención

Intervención logopédica para promover a comunicación nun caso con trastorno do espectro do autismo

O autismo: un estudo de caso.

Percepción de fonemas en ambientes de ruído, en persoas que usan os auriculares de xeito habitual

Perfil vocal e aplicación de medidas de hidratación en estudantes de logopedia

Programa de Intervención Logopédica en Parálise Cerebral.

Programa de rehabilitación auditiva nun adulto postlocutivo de 60 anos: fase de discriminación a recoñecemento

Proposta de intervención logopédica nun caso de Discapacidade Intelectual

Proposta de mellora no acceso á lectura: Estudio de caso

Proposta dun programa de intervención nun caso de Síndrome de Williams.

Proxecto de intervencion logopedica nun caso de xordeira neurosensorial

Proxecto de intervención nun caso de disfemia xuvenil

Revisión bibliográfica sobre a afasia en persoas bilingües e multilingües

Revisión sistemática da intervención logopédica en nenos con disfaxia asociada a parálise cerebral.

Revisión sistemática da intervención logopédica nas principais patoloxías vocais adquiridas de carácter benigno.

Revisión sistemática sobre os beneficios da equinoterapia na comunicación e habilidades sociais en TEA

Terapia da fala en malformacións craniofaciais conxénitas

Terapia da fluidez oral nun caso de disfemia e TDAH

Terapia de voz en dous cantantes con hiperfunción vocal.

Trastorno específico da linguaxe: estudo dun caso

Tratamento da disfaxia nun caso de enfermidade de Parkinson

Valoración das aptitudes musicais e analise acústico vocal en alumnos de educación secundaria.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 55