Logo da Universidade da Coruña

Grao en Educación Social

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
García Fernández, Manuel
Vogal PDI
Cruz López, Laura
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Rego Agraso, Laura
Vogal PDI
Sucasas Peón, Juan Alberto
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 376
Homes 2017/2018 56
Mulleres 2017/2018 320
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 21.070
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 19.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.116
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 768
% créditos repetidos 2017/2018 8,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93
Taxa de éxito 2017/2018 94,73
Taxa de rendemento 2017/2018 88,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,63
Taxa de graduación 2013/2014 67,47
Taxa de abandono 2015/2016 11,65

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 377
Homes 2016/2017 62
Mulleres 2016/2017 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 20.690
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 18.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.392
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 648
% créditos repetidos 2016/2017 9,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,88
Taxa de evaluación 2016/2017 91,39
Taxa de éxito 2016/2017 94,13
Taxa de rendemento 2016/2017 86,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 93,38
Taxa de graduación 2012/2013 55,81
Taxa de abandono 2014/2015 7,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 372
Homes 2015/2016 60
Mulleres 2015/2016 312
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 20.290
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 18.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 714
% créditos repetidos 2015/2016 9,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,55
Taxa de evaluación 2015/2016 91,81
Taxa de éxito 2015/2016 91,34
Taxa de rendemento 2015/2016 83,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 91,89
Taxa de graduación 2011/2012 65,88
Taxa de abandono 2013/2014 8,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
88
4
4
Deseño e Desenvolvemento da acción Socioeducativa
73
19
13
Psicoloxía do Desenvolvemento
91
21
9
Psicoloxía Social
84
6
5
Socioloxía
85
13
9
Pedagoxía Social
89
2
6
Xénero, Igualdade e Educación
81
5
26
Educación Permanente
85
10
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
90
0
5
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
90
2
9

2º Curso

Historia da Educación
69
6
6
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
79
0
2
Educación Multicultural
74
11
7
Servizos Sociais e Benestar Social
75
0
6
Intervención en Contextos Familiares de Risco
84
6
5
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
76
12
16
Animación e Xestión Sociocultural
73
8
10
Educación de Persoas Adultas e Maiores
77
0
1
Métodos de Investigación
101
11
20
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
0
8

3º Curso

Orientación Ocupacional
86
3
5
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
95
3
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
89
0
4
Psicoxerontoloxía
88
0
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
73
16
3
Técnicas de Recollida e Análise da Información
89
4
10
Prácticum I
76
1
0
Socioloxía da Educación
44
0
3
Antropoloxía da Educación
29
0
4
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
57
0
1
Orientación e Políticas de Emprego
31
0
1

4º Curso

Prácticum II
64
1
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
36
1
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
56
1
0
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
34
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
46
1
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
36
0
2
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
6
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
26
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
33

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
89
4
4
Deseño e Desenvolvemento da acción Socioeducativa
88
17
7
Psicoloxía do Desenvolvemento
103
24
22
Psicoloxía Social
92
3
1
Socioloxía
88
13
8
Pedagoxía Social
86
3
9
Xénero, Igualdade e Educación
92
7
20
Educación Permanente
87
6
11
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
82
0
11
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
90
1
11

2º Curso

Historia da Educación
82
1
8
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
85
1
1
Educación Multicultural
85
13
4
Servizos Sociais e Benestar Social
88
0
5
Intervención en Contextos Familiares de Risco
86
15
4
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
81
9
17
Animación e Xestión Sociocultural
92
7
9
Educación de Persoas Adultas e Maiores
88
1
4
Métodos de Investigación
53
25
35
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
88
4
7

3º Curso

Orientación Ocupacional
71
3
6
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
63
9
8
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
63
3
4
Psicoxerontoloxía
66
3
2
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
67
3
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
70
8
9
Prácticum I
59
0
2
Socioloxía da Educación
31
0
2
Antropoloxía da Educación
46
0
2
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
16
0
2
Orientación e Políticas de Emprego
33
2
1

4º Curso

Prácticum II
61
0
2
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
26
0
1
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
46
0
1
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
47
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
40
0
4
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
33
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
20
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
13
0
0
Traballo Fin de Grao
67
0
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
91
5
4
Deseño e Desenvolvemento da acción Socioeducativa
86
21
6
Psicoloxía do Desenvolvemento
90
49
23
Psicoloxía Social
94
5
1
Socioloxía
83
13
12
Pedagoxía Social
92
3
7
Xénero, Igualdade e Educación
98
16
24
Educación Permanente
86
6
11
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
87
0
9
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
91
2
11

2º Curso

Historia da Educación
63
10
5
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
78
2
4
Educación Multicultural
65
15
6
Servizos Sociais e Benestar Social
74
6
6
Intervención en Contextos Familiares de Risco
64
23
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
58
18
11
Animación e Xestión Sociocultural
71
20
8
Educación de Persoas Adultas e Maiores
72
4
4
Métodos de Investigación
76
10
35
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
72
8
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
59
9
3
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
62
2
8
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
64
0
5
Psicoxerontoloxía
68
1
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
74
4
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
61
13
11
Prácticum I
56
0
0
Socioloxía da Educación
22
0
5
Antropoloxía da Educación
39
0
3
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
18
0
3
Orientación e Políticas de Emprego
38
0
3

4º Curso

Prácticum II
63
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
46
0
2
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
46
3
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
53
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
30
0
1
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
40
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
16
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
14
0
0
Traballo Fin de Grao
68
0
30

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"O trastorno por xogo patolóxico. Intervención sobre a xestión emocional e a prevención de recaídas desde a perspectiva da Educación Social".

“Emoción-arte”. Proxecto socioeducativo para o desenvolvemento da intelixencia emocional de menores a través da arte

A ausencia de educación afectivo-emocional e sexual nas mulleres con diversidade funcional. Falemos de sexo: Proposta coeducativa

A figura do educador e educadora social nos centros educativos. Unha mirada dende as TIC.

A importancia da educación non formal : proposta socioeducativa a partir da Sección Femenina sobre a desigualdade de xénero na idade adulta.

A prevención dos trastornos de conducta alimentaria dende a perspectiva da educación social

A trata de mulleres con fins de explotación sexual: Análise feminista e socioeducativa de propostas de actuación.

Actividade física-deportiva adaptada para persoas cun Trastorno do Espectro Autista (TEA): Elaboración dun programa de intervención para mellorar a inclusión social a través do deporte.

Actuacións, medidas e recursos empregados na intervención de casos de abuso sexual infantil intrafamiliar.

Alfabetización de persoas inmigrantes: Unha experiencia real.

Alfabetización de persoas xitanas

Análise da evolución das campañas de prevención do Plan Nacional sobre Drogas

Análise da prisión como lugar de exclusión en clave de xénero

Análise de proxectos de prevención de drogodependencias en CyL baixo a perspectiva do educador social

Análise dende a perspectiva dunha educadora social, da presenza de aspectos ciberfeministas nas "influencers" con máis seguidores da nosa sociedade

Aproximación ao estudio sobre os Malos tratos cara as persoas maiores

As escolas dos emigrantes no concello de Barreiros (1900 - 1936): unha revisión do pasado con proxección de futuro.

Causas e solucións da problemática do fracaso escolar: a función da Educación Social.

Centro escolar e familias: A educación social como nexo de unión

Cidades que educan na interculturidade: compreender a alteridade cultural nunha vila galega

Consumamos valores. Proxecto educativo sobre consumo responsable e cultura da sustentabilidade. Dende e para unha UDC libre e ecolóxica.

Creatividade social e xuventude. Unha proposta de actuación en Educación Secundaria.

Cultura da violación: pornografía e prostitución

Discriminación das mulleres presas: unha cuestión de xénero.

Educación social e desenvolvemento sustentable: Os axentes sociais vinculados ao rural galego fronte os incendios forestais.

Efectos emocionais, cognitivos e conductuais dos contidos sexuais en internet

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.).

Estudo da relación entre o nivel de escolaridade e o emprego

Familias, Escolas, as suas relacions e a necesidade da Educación Social

Fomentar a diversidade de xénero e sexual nos institutos: Un proxecto educativo

Fracaso escolar: profundando no contexto socioeducativo e familiar

Intervencións socioeducativas con nenos e nenas con Trastorno do espectro autista, co uso do teatro e a música

Mariscando en San Simón: Mulleres mariscadoras e a historia dunha Illa.

O acceso ao emprego nas persoas con diversidade funcional intelectual: unha proposta socioeducativa na Comarca de Bergantiños

O coidado de avós/as a netos/as: Causas, efectos e consecuencias

O dereito ao asilo das persoas refuxiadas: unha perspectiva dende a Educación para o Desenvolvemento

O estigma na saúde mental: ámbitos e programas

O sentimento de soidade nas persoas maiores: un programa de intervención.

O sistema educativo e o colectivo xitano. Análise do Programa Promociona no contexto da Coruña

O Teatro Como Ferramenta Na Educación Social: O Caso De Sal-Monela Teatro

O Xogo do Oasis: Unha metodoloxía para a mobilización comunitaria

Os coidados e o mito da libre elección dende a teoría feminista: un proxecto de coeducación social

Percepción dos estereotipos e da violencia de xénero na adolescencia a través dun proxecto coeducativo

Persoas coidadoras informais de maiores con dependencia: análise dos recursos, programas e guías de coidado dende a perspectiva da Educación Social.

Proposta de actividades para estimular a linguaxe oral dunha nena de etnia xitana

Proposta de intervención de orientación laboral: unha visión para o colectivo sen fogar no albergue Padre Rubinos.

Proposta de intervención Socio-educativa para aprender a expresar e canalizar as emocións e resolver conflitos empregando Comunicación Aumentativa e Alternativa

Proposta dun proxecto de actuacións sobre o uso axeitado das redes sociais con adolescentes de Centros de Menores.

Proxecto Cárcere como proceso de Creatividade Social. A aterraxe creativa dun grupo tras sete anos deseñando un soño colectivo.

Proxecto socioeducativo para a inclusión social do alumnado inmigrante: Fracaso escolar, tendendo pontes...

Reeducando a mirada a través do cine.Unha proposta educativa para traballar a igualdade de xénero.

Relación dos rasgos narcisistas e a desconexión moral co comportamento antisocial

Representación das Persoas con Diversidade Funcional na Programación Infantil

Resolución de conflitos en persoas sen fogar

Senfogarismo e inclusión social

Síndrome de Down, Atención Temperá e familia

Situación da muller xitana na cidade da Coruña: o cambio agardado

Terapia Asistida con Animais: Proposta educativa nun Centro de Día

Unha proposta coeducativa con adolescentes: amor romántico e violencia de xénero

Unha proposta de apoio ó emprego dunha persoa con TEA empregando a app de comunicación aumentativa e alternativa Mefacilyta.

"Desafíos do Modelo ACP e do Enfoque Interxeracional dende a perspectiva da Educación Social:unha análise teórica"

"Educación sexual, arte e diversidade funcional"

): “De micro...nada”. Proposta de intervención socioeducativa para a prevención de micromachismos en parellas adolescentes.

A educación familiar en contextos vulnerables

A Educación Viaria como ferramenta do Educador/a Social nos centros de Secundaria

A enfermidade do Alzheimer e a sobrecarga do coidador/a: Un estudo arredor das guías e manuais de coidados

A incidencia do ámbito familiar na configuración das adolescencias conflitivas

A inclusión das persoas con discapacidade intelectual no deporte

A inserción laboral de mulleres de etnia xitana: Análise de proxectos

A inserción laboral de persoas sen fogar: a proposta do municipio de Bilbao.

A ludoteca como recurso de acción cultural municipal: unha proposta para o Concello de Melide.

A necesidade de campañas de sensibilización para a igualdade de xénero no mundo laboral

A percepción social da prostitución

A presenza da Educación Social no Terceiro Sector e o impacto dos proxectos europeos de Erasmus Plus na formación dos seus profesionais

A prostitución: unha cuestión de xénero

A solución de problemas como forma de intervención no coidador informal de maiores con dependencia

a_necesidade_de_coñecemento_sobre_a_asistencia_sexual_dunha_persoa_con_diversidade_funcional_fisica: un_caso_de_paralise_cerebral_2017

Aceptación da violencia de xénero en poboación adolescente.

Acercamento o Trastorno do Espectro Autista. Intervención Socioeducativa e análise das terapias con animais para persoas con TEA.

Acoso escolar: A acción socioeducativa dende os concellos

Adolescentes nun centro de menores de xustiza xuvenil: educando a través das Artes Escénicas

Análise de programas que traballan con mulleres vítimas de Trata con fines de explotación sexual

Análise do Programa Enfoca: un enfoque dende as intelixencias múltiples como método de prevención do fracaso escolar.

'As Student´s Union, un proxecto para a UDC'

Balance dunha década: a inserción da figura profesional do Educador Social no centro educativo

Caracterización da Educación para o Desenvolvemento en Galicia: Estudo de Caso da Coordinadora Galega de ONGD para o Desenvolvemento

De cinema, profesores e conflito social: Unha proposta didáctica

Desenvolvemento Humano Local e Acción Cidadá: traballo de campo no barrio "Puerta del Angel" (Madrid)

Discursos sobre a Prostitución: Igualdade, Liberdade e Estigma

Diversidade funcional e calidade de vida: a importancia das relacións fraternais no desenvolvemento persoal.

Educación para o desenvolvemento: A Colonia Monterrey en Honduras

Educación Social e Educación Ambiental: Análise de propostas ambientais nas carreiras de montaña

Educador/a Social como Axente de Igualdade de Oportunidades: proposta de mellora do Plan de Igualdade de Oportunidades de dúas asociacións do tercer sector.

El Molino de Guadalmesí: unha alternativa viable.

Estereotipos ligados ós corpos nas identidades de adolescentes triatletas: unha proposta coeducativa para romper moldes

Estereotipos sobre as persoas maiores

fracaso_escolar_e_inclusión_social_nas_aulas_de_la_etnia_xitana

Hortos terapéuticos para persoas con diversidade funcional: un estudo de caso.

Identificar e comprender os determinantes sociais que inflúen na elección de estudos dos estudantes universitarios

Infancias, adolescencias e xustiza xuvenil: entre a educación e o castigo.

Influenza dos estilos de apego nos estilos de comunicación en parella

O absentismo escolar: comparativa de intervención por parte de Servizos Sociais e os Centros Educativos nos concellos de Cuntis e A Coruña

O embarazo adolescente como causa do fracaso escolar.

O papel do Educador/a Social nas bibliotecas escolares: un estudo de caso.

O papel dos Centros de Información á Muller no empoderamento das mulleres vítimas de violencia de xénero

O papel dos/as educadores/as sociais na prevención do fracaso escolar con alumnado xitano nos Concellos de Arteixo e Culleredo.

o papel dos/as educadores/as sociales na Educación Secundaria: actuacións fronte ao absentismo nos centros escolares

Ocio educativo e inclusivo: estudo de caso dunha ludoteca

Os Beneficios da Terapia Asistida con Animais no Trastorno do Espectro Autista

Os Puntos de Encontro Familiar

Percorrido polas Granxas Escolas de Galicia

Prisións e campos de concentración como lugares de exclusión. Causas y consecuencias.

Proposta de accións de mellora do Plan de Igualdade de Oportunidades de Mercartabria S.L.U. incluíndo o síndrome da abella raíña e baixo a perspectiva do/a educador/a social como axente de igualdade

Proposta socioeducativa sobre diversidade afectivo-sexual e identidades de xénero no alumnado de 3º e 4º da E.S.O

Proxecto coeducativo de promoción da igualdade de xénero en adolescentes en risco de exclusión

Proxecto de prevención da violencia de xénero en adolescentes en risco social.

Racismo nas Tecnoloxías da Información e Comunicación

Rapazas adolescentes en acollemento residencial:unha proposta educativa para desmitificar o Amor Romántico.

Representación mediática do magrebí. Inmigración e TIC: proposta de educación intercultural

Sardiñas e unha libra de cereixas. Recorrido polos Centros Sociais da cidade da Coruña

Situación do Colectivo Inmigrante Refuxiado. Proposta de sensibilización na Coruña.

Sobrecarga e saúde percibida en coidadores informais de usuarios con enfermidade mental

Un proxecto de educación emocional para nenos e nenas nun centro de acollemento residencial

Unha pequena mostra sobre da percepción da igualdade de xénero por parte da xuventude na Universidade da Coruña

Unha proposta coeducativa dende a educación social.

Unha proposta socioeducativa sobre racismo e xenofobia: todos os cores importan.

''Xogando coa invisibilidade'': Unha proposta de educación sexual na primeira infancia

“Cociñando entre Culturas”: proposta socioeducativa a través da cultura alimenticia para mulleres senegalesas na cidade da Coruña.

A arte como mediadora na intervención social con persoas drogodependentes. Liber-Arte, un proyecto en comunidade terapéutica.

A Educación Social nos Centros Penitenciarios

A enfermidade mental no medio penitenciario: unha realidade oculta.

A Integración das TIC na Terceira Idade para un Envellecemento Activo: Proposta Socioeducativa no Concello de Ribadeo.

A Lei de Seguridade Cidadá ante a loita pola Xustiza Social: una visión desde a Educación Social

A memoria comunitaria a través das súas entidades: o fútbol local como exemplo.

A novas tecnoloxías, o novo parque: Programa socioeducativo para a prevención dos malos usos das novas tecnoloxías

A orientación, un recurso para a educación ambiental: correr e pensar

A Sección Femenina: o modelo educativo da muller na primeira metade do século XX

A sobrecarga emocional en mulleres coidadoras de persoas dependentes: Análise e proposta de intervención

Absentismo e abandono escolar temperá: avaliación e mellora dun proxecto socioeducativo

Abuso Sexual Infantil

Achegamento ao concepto de cultura a través de dous xornais locais:valoracións dende a educación social.

ADIANTE: Proposta de programa socioeducativo para persoas que sufriron un accidente de tráfico.

Alfabetización de persoas inmigrantes

Análise comparada de tres programas de educación familiar desde unha perspectiva socioeducativa

Análise das accións orientadas á inclusión sociolaboral das persoas presas no Centro de Inserción Social “Carmela Arias y Díaz de Rábago” de A Coruña

Análise de Proxectos de Inserción Laboral destinados a persoas con Síndrome de Down

Aprendizaxe de conductas asertivas nas relación sociais en persoas adultas con discapacidade

Aproximación ao fenómeno da prostitución desde unha perspectiva ética, político-económica e de xénero.

Asociacionismo xuvenil e prevención de condutas de risco: A experiencia do Liceo Mutante

Brecha dixital de xénero: unha proposta para a igualdade de xénero á hora de elixir estudos universitarios.

Comunidade xorda, integración social e Educación Social: tres conceptos íntimamente ligados.

Concepcións que o Alumnado do Grao de Educación Infantil e do Grao de Educación Primaria da Facultade de Ciencias da Educación, da Universidade da Coruña, teñen sobre a Educación de Persoas Adultas

Detección e primera atención do maltrato infantil no ámbito hospitalario

Do Holocausto Xudeu ao Holocausto Palestino: programa de sensibilización ao estudantado da Universidade da Coruña.

Drogadicción e delincuencia xuvenil: Unha intervención dende o contexto penitenciario.

Educación inclusiva do alumnado con diversidade funcional en España

Educación para o desenvolvemento e dereitos humanos: o conflito do Sáhara

Educación Zapatista. Diversidade, emancipación e perspectiva decolonial.

Educadores sociais nos centros educativos? "Tod@s a bordo!" Proxecto de sensibilización contra a discriminación cultural con alumnado de orixe magrebí de Arteixo.

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.).

Emprego e formación: Causas e consecuencias do actual sistema laboral

'En busca de novas oportunidades'. Proxecto de acción socioeducativa para mulleres inmigrantes

Encaixe dos educadores sociais nos centros de secundaria de Galicia.

Escala de coidados na relación de parella

Escola de Igualdade: Proxecto de formación en igualdade de xénero para o monitorado de “Noites Abertas”

Euxenesia. Evolución histórica dunha ideoloxía convertida en ciencia

Iniciativas populares e promoción da muller: na figura de María Zambrano

Inserción dos Educadores e Educadoras Sociais en centros de Secundaria: Plan de acción para conciliar a vida académica e social do alumnado.

Malos tratos hacia as persoas maiores dende o ámbito familiar. Análise e proposta de intervención

Maltrato e abuso sexual infantil

Novas masculinidades e novos modelos de parella

O cine como proposta de intervención na sociedade multicultural

O encaixe do Educador Social nos Centros de Secundaria de Galicia. O seu papel para previr o consumo de drogas

O Estigma da Saúde Mental nos Medios de Comunicación: Análise de prensa e proposta de actuación

O estrés dos estudantes de Educación Social da UDC

O Ilusionismo Social dende as súas voces

O ou a profesional da educación social nos centros educativos: unha proposta de prevención

O tránsito á vida adulta de adolescentes en protección acollidos nun centro residencial.

O xénero da telerrealidade: Análise de Gran Hermano e repercusións educativas

Os malos tratos na vellez. Proposta de intervención no ámbito institucional desde a Educación Social

Os programas interxeracionais como recurso para a mellora da calidade de vida das persoas maiores. Deseño dun proxecto interxeracional na biblioteca municipal de Muxía.

Os Programas Interxeracionais dende a perspectiva nacional e internacional. Unha análise comparativa de experiencias en Galicia, España, Francia, Bélxica e Suíza.

Os videoxogos como ferramentas de aprendizaxe e socialización en igualdade de xénero

Percepción da violencia de xénero en estudantes universitarios

Programa de Intervención no Concello da Estrada: A muller empresaria e rural a través da rede

Proposta de intervención en cuidadores/as familiares de persoas con Alzheimer mediante a metodoloxía de Aprendizaxe-Servizo

Proposta dunha serie de melloras ao II Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Sarria correspondente ao período 2014-2017: principalmente a incorporación da figura do Educador Social como mediador.

Proxecto sobre a Equitación Terapéutica relacionada coa Educación Social

Reinvéntate. Programa de desenvolvemento das competencias sociais en usuarios diagnosticados de patoloxía dual a tratamento en comunidade terapéutica.

Son D´Aldea. Experiencia de dinamización no medio rural galego.

Trata de Seres Humanos con Fins de Explotación Sexual

Un espazo de aprendizaxe vivencial:investigación dunha experiencia na provincia da Coruña

Un lugar de apoio para as persoas coidadoras de Parkinson

Validación dun instrumento que permita identificar cal sería a percepción corporal na adolescencia

Violencia de xénero: Menores, vítimas invisíbeis?

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 80