Logo da Universidade da Coruña

Grao en Educación Social

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Clemente Díaz, Miguel Manuel
Vogal PDI
García Fernández, Manuel
Vogal PDI
Martínez Buján, Raquel
Vogal PDI
Serantes Pazos, Araceli
Vogal PDI
Monteagudo Leal, Elizabeth
Vogal Estudante

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 18.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 714
% créditos repetidos 2015/2016 9,91
Total de créditos matriculados 2015/2016 20.290
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 372
Homes 2015/2016 60
Mulleres 2015/2016 312
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,55
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 91,81
Taxa de éxito (%) 2015/2016 91,34
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 83,86
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 32,58
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96
Taxa de graduación (%) 2011/2012 65,12

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 94,26
Taxa de éxito (%) 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.490
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.656
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 660
% créditos repetidos 2014/2015 12,31
Total de créditos matriculados 2014/2015 18.810
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 350
Homes 2014/2015 55
Mulleres 2014/2015 295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,74
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,17
Taxa de éxito (%) 2014/2015 92,57
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 86,25
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 22,09
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,2
Taxa de graduación (%) 2010/2011 58,62

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.850
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.212
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 654
% créditos repetidos 2013/2014 9,97
Total de créditos matriculados 2013/2014 18.720
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 332
Homes 2013/2014 45
Mulleres 2013/2014 287
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,39
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 92,88
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,99
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 83,59
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 16,09
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 91,05
Taxa de graduación (%) 2009/2010 51,25

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
86
3
2
Deseño e Desenvolvemento da acción Socioeducativa
74
15
2
Psicoloxía do Desenvolvemento
43
61
12
Psicoloxía Social
83
2
4
Socioloxía
77
9
7
Pedagoxía Social
86
2
4
Xénero, Igualdade e Educación
70
24
20
Educación Permanente
82
0
5
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
79
0
4
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
80
1
7

2º Curso

Historia da Educación
76
2
3
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
66
1
1
Educación Multicultural
75
7
6
Servizos Sociais e Benestar Social
65
2
1
Intervención en Contextos Familiares de Risco
82
8
3
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
71
6
5
Animación e Xestión Sociocultural
65
18
8
Educación de Persoas Adultas e Maiores
68
0
2
Métodos de Investigación
69
22
29
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
66
5
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
63
3
3
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
67
1
5
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
96
0
3
Psicoxerontoloxía
61
1
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
52
12
3
Técnicas de Recollida e Análise da Información
77
12
10
Practicum I
53
0
1
Socioloxía da Educación
14
0
1
Antropoloxía da Educación
56
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
37
1
2
Orientación e Políticas de Emprego
4
0
1

4º Curso

Practicum II
60
0
1
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
38
0
1
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
51
0
1
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
54
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
44
0
2
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
31
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
10
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
16
0
0
Traballo Fin de Grao
63
0
39

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
73
7
3
Deseño e Desenvolvemento da acción Socioeducativa
71
10
5
Psicoloxía do Desenvolvemento
63
30
5
Psicoloxía Social
75
2
3
Socioloxía
80
9
6
Pedagoxía Social
67
8
8
Xénero, Igualdade e Educación
69
21
19
Educación Permanente
75
1
7
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
78
1
6
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
75
2
7

2º Curso

Historia da Educación
57
13
6
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
68
2
0
Educación Multicultural
56
19
3
Servizos Sociais e Benestar Social
73
0
3
Intervención en Contextos Familiares de Risco
46
26
1
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
65
9
5
Animación e Xestión Sociocultural
54
14
14
Educación de Persoas Adultas e Maiores
65
0
0
Métodos de Investigación
39
30
29
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
68
5
2

3º Curso

Orientación Ocupacional
69
0
9
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
66
5
9
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
29
32
5
Psicoxerontoloxía
66
0
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
70
5
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
77
30
11
Practicum I
61
0
1
Socioloxía da Educación
10
0
0
Antropoloxía da Educación
52
0
2
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
49
1
6
Orientación e Políticas de Emprego
14
1
1

4º Curso

Practicum II
69
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
41
3
1
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
50
0
1
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
65
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
46
1
1
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
22
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
33
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
16
0
1
Traballo Fin de Grao
50
1
31

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Educación Viaria como ferramenta do Educador/a Social nos centros de Secundaria

A inclusión das persoas con discapacidade intelectual no deporte

Análise do Programa Enfoca: un enfoque dende as intelixencias múltiples como método de prevención do fracaso escolar.

Diversidade funcional e calidade de vida: a importancia das relacións fraternais no desenvolvemento persoal.

Educación para o desenvolvemento: A Colonia Monterrey en Honduras

Educador/a Social como Axente de Igualdade de Oportunidades: proposta de mellora do Plan de Igualdade de Oportunidades de dúas asociacións do tercer sector.

El Molino de Guadalmesí: unha alternativa viable.

Influenza dos estilos de apego nos estilos de comunicación en parella

“Cociñando entre Culturas”: proposta socioeducativa a través da cultura alimenticia para mulleres senegalesas na cidade da Coruña.

A arte como mediadora na intervención social con persoas drogodependentes. Liber-Arte, un proyecto en comunidade terapéutica.

A Educación Social nos Centros Penitenciarios

A enfermidade mental no medio penitenciario: unha realidade oculta.

A Integración das TIC na Terceira Idade para un Envellecemento Activo: Proposta Socioeducativa no Concello de Ribadeo.

A Lei de Seguridade Cidadá ante a loita pola Xustiza Social: una visión desde a Educación Social

A memoria comunitaria a través das súas entidades: o fútbol local como exemplo.

A novas tecnoloxías, o novo parque: Programa socioeducativo para a prevención dos malos usos das novas tecnoloxías

A orientación, un recurso para a educación ambiental: correr e pensar

A Sección Femenina: o modelo educativo da muller na primeira metade do século XX

A sobrecarga emocional en mulleres coidadoras de persoas dependentes: Análise e proposta de intervención

Absentismo e abandono escolar temperá: avaliación e mellora dun proxecto socioeducativo

Abuso Sexual Infantil

Achegamento ao concepto de cultura a través de dous xornais locais:valoracións dende a educación social.

ADIANTE: Proposta de programa socioeducativo para persoas que sufriron un accidente de tráfico.

Alfabetización de persoas inmigrantes

Análise comparada de tres programas de educación familiar desde unha perspectiva socioeducativa

Análise das accións orientadas á inclusión sociolaboral das persoas presas no Centro de Inserción Social “Carmela Arias y Díaz de Rábago” de A Coruña

Análise de Proxectos de Inserción Laboral destinados a persoas con Síndrome de Down

Aprendizaxe de conductas asertivas nas relación sociais en persoas adultas con discapacidade

Aproximación ao fenómeno da prostitución desde unha perspectiva ética, político-económica e de xénero.

Asociacionismo xuvenil e prevención de condutas de risco: A experiencia do Liceo Mutante

Brecha dixital de xénero: unha proposta para a igualdade de xénero á hora de elixir estudos universitarios.

Comunidade xorda, integración social e Educación Social: tres conceptos íntimamente ligados.

Concepcións que o Alumnado do Grao de Educación Infantil e do Grao de Educación Primaria da Facultade de Ciencias da Educación, da Universidade da Coruña, teñen sobre a Educación de Persoas Adultas

Detección e primera atención do maltrato infantil no ámbito hospitalario

Do Holocausto Xudeu ao Holocausto Palestino: programa de sensibilización ao estudantado da Universidade da Coruña.

Drogadicción e delincuencia xuvenil: Unha intervención dende o contexto penitenciario.

Educación inclusiva do alumnado con diversidade funcional en España

Educación para o desenvolvemento e dereitos humanos: o conflito do Sáhara

Educación Zapatista. Diversidade, emancipación e perspectiva decolonial.

Educadores sociais nos centros educativos? "Tod@s a bordo!" Proxecto de sensibilización contra a discriminación cultural con alumnado de orixe magrebí de Arteixo.

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.).

Emprego e formación: Causas e consecuencias do actual sistema laboral

'En busca de novas oportunidades'. Proxecto de acción socioeducativa para mulleres inmigrantes

Encaixe dos educadores sociais nos centros de secundaria de Galicia.

Escala de coidados na relación de parella

Escola de Igualdade: Proxecto de formación en igualdade de xénero para o monitorado de “Noites Abertas”

Euxenesia. Evolución histórica dunha ideoloxía convertida en ciencia

Iniciativas populares e promoción da muller: na figura de María Zambrano

Inserción dos Educadores e Educadoras Sociais en centros de Secundaria: Plan de acción para conciliar a vida académica e social do alumnado.

Malos tratos hacia as persoas maiores dende o ámbito familiar. Análise e proposta de intervención

Maltrato e abuso sexual infantil

Novas masculinidades e novos modelos de parella

O cine como proposta de intervención na sociedade multicultural

O encaixe do Educador Social nos Centros de Secundaria de Galicia. O seu papel para previr o consumo de drogas

O Estigma da Saúde Mental nos Medios de Comunicación: Análise de prensa e proposta de actuación

O estrés dos estudantes de Educación Social da UDC

O Ilusionismo Social dende as súas voces

O ou a profesional da educación social nos centros educativos: unha proposta de prevención

O tránsito á vida adulta de adolescentes en protección acollidos nun centro residencial.

O xénero da telerrealidade: Análise de Gran Hermano e repercusións educativas

Os malos tratos na vellez. Proposta de intervención no ámbito institucional desde a Educación Social

Os programas interxeracionais como recurso para a mellora da calidade de vida das persoas maiores. Deseño dun proxecto interxeracional na biblioteca municipal de Muxía.

Os Programas Interxeracionais dende a perspectiva nacional e internacional. Unha análise comparativa de experiencias en Galicia, España, Francia, Bélxica e Suíza.

Os videoxogos como ferramentas de aprendizaxe e socialización en igualdade de xénero

Percepción da violencia de xénero en estudantes universitarios

Programa de Intervención no Concello da Estrada: A muller empresaria e rural a través da rede

Proposta de intervención en cuidadores/as familiares de persoas con Alzheimer mediante a metodoloxía de Aprendizaxe-Servizo

Proposta dunha serie de melloras ao II Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Sarria correspondente ao período 2014-2017: principalmente a incorporación da figura do Educador Social como mediador.

Proxecto sobre a Equitación Terapéutica relacionada coa Educación Social

Reinvéntate. Programa de desenvolvemento das competencias sociais en usuarios diagnosticados de patoloxía dual a tratamento en comunidade terapéutica.

Son D´Aldea. Experiencia de dinamización no medio rural galego.

Trata de Seres Humanos con Fins de Explotación Sexual

Un espazo de aprendizaxe vivencial:investigación dunha experiencia na provincia da Coruña

Un lugar de apoio para as persoas coidadoras de Parkinson

Validación dun instrumento que permita identificar cal sería a percepción corporal na adolescencia

Violencia de xénero: Menores, vítimas invisíbeis?

"Adolescencias reflexionadas": un proxecto de acción socioeducativa para a prevención do fracaso escolar.

"Neo-vulnerabilidade: condena programada"

¿(A)sexuais? Proposta Socioeducativa en Afectividade e Sexualidade para persoas adultas con discapacidade intelectual

¿Coidar ou coidarse? Orientación temporal e sobrecarga de traballo en coidadoras

A drogadicción no Sistema Penitenciario: Libre dunha dobre condena.

A educación como obxectivo vital: as voces das mulleres hondureñas do Proxecto Populorum Progressio

A educación familiar en poboacións en risco de exclusión social en Ares

A horticultura terapéutica como ferramenta para mellorar a calidade de vida das persoas maiores residentes nun centro residencial

A Integración do Xénero en Trastornos Alimentarios. Educar na Coeducación

A MULLER (IN)VISIBILIZADA NO MEDIO PENITENCIARIO

A perspectiva interxeracional como camiño cara o envellecemento activo. O papel da Educación Social

A transición interxeracional: o binimio neto-avó

Abuso Sexual Infantil

actuacions dirixidas a insercion sociolaboral da comunidade xitana:o programa Acceder

Análise de videoxogos dende unha perspectiva de xénero

Análise do maltrato en persoas maiores

'Anselmo Villar Amigo: lectura socioeducativa do fenómeno da emigración'

Aproveitamento do espazo público como recurso educativo

Arte e diversidade funcional:proxecto colaborativo entre a Asociación Down Coruña e o museo de arte contemporánea (MAC)

As competencias clave: unha proposta educativa para favorecer a inclusión das persoas con diversidade funcional intelectual.

As vilas escola como equipamento de educación ambiental

Atención psicolóxica a coidadores de persoas maiores dependentes

Avanzamos? Actitudes cara a igualdade do alumnado participante na Escola Coeducativa do Concello de Oleiros

Avellentamento activo e programas interxeracionais: deseño do proxecto socioeducativo "viaxando entre idades"

Catálogo de recursos dixitais para a orientación ocupacional

Centros de protección (?) específicos para menores con problemas de conduta: análise crítica do Proxecto de Lei

Cóidome, cóidote: Mantendo o benestar. Programa de intervención para coidadoras e coidadores de maiores dependentes con síndrome de Down.

Educación de personas adultas: análisis curriculares de la Educación Secundaria para Adultos (ESA).

Educación social e institución escolar: fortalecemento de redes socioeducativas

Educador/a Social e mediación escolar. Recursos básicos nos Plans de Convivencia

Encaixe dos educadores sociais na estrutura dos centros de Secundaria en Galicia

Encaixe dos educadores/as sociais na estrutura dos centros de secundaria en Galicia

Encontrará o cine ao feminismo?. Unha ollada para desmitificar o amor romántico.

Estereotipos de xénero nos contos infantís

Estudo piloto sobre a relación dos estilos educativos parentais coas horas que pasan facendo as tarefas escolares cos seus fillos e fillas en Burela.

Estudo piloto sobre o grado de satisfacción e as dificultades que presentan os avós e avoas coidadores/as dos seus netos e netas en Carral.

Guía de intervención social para persoas coidadoras de enfermos/as de Alzheimer

Habilidades para á búsqueda de emprego en mulleres inmigrantes.

Implicacións educativas da desobediencia civil nonviolenta na loita pola xustiza social

Indagacións interdisciplinares na violencia de xénero: feminismos e Educación para a Paz

Intervención socioeducativa para a prevención de actitudes homofóbicas cara as familias homparentais

Intervención socioeducativa para o empoderamento de adolescentes en acollemento residencial e a súa familia

Legalización ou abolición da prostitución: o estado do debate.

Non é cousa de un, é algo de todos. Proxecto de prevención contra o absentismo escolar.

Novas tecnoloxías na discapacidade intelectual

O estrés en familiares de persoas con Trastorno do Espectro Autista.

O papel das emocións en educar para a paz e a nonviolencia

O parque Pasatempo como recurso didáctico para Educación Primaria: a Interpretación do Patrimonio como instrumento de comunicación.

O patrimonio inmaterial no rural: O caso de Baio

O PROCESO DE ENVELLECEMENTO: COMO AFRONTAR OS CAMBIOS A TRAVÉS DA EDUCACIÓN EMOCIONAL

O uso dos contos no proceso de revelación na adopción.

Pobreza e infancia: impacto da crise, políticas e propostas socioeducativas

Programa de preparación para a xubilación

Proposta de intervención social sobre as novas tecnoloxías como ferramenta para a violencia de xénero no noviazgo en adolescentes

Proposta de intervención socioeducativa para unha aula hospitalaria

Proposta dun programa preventivo de educación emocional na violencia de xénero nas adolescentes da comunidade galega: Non te deixes enganar...TI VALES!

Proposta socioeducativa para mulleres con discapacidade visual por medio das axudas tecnolóxicas no municipio de Sanxenxo

Proxecto de Formación Prelaboral: 'Gachí'

PROXECTO DE PREVENCIÓN DO CONSUMO DE ALCOL NA ADOLESCENCIA

Proxecto de prevención do consumo de drogas na Adolescencia "Xuntos"

Tecnoadiccions: unha proposta didáctica localizada no Barco de Valdeorras.

Violencia doméstica na cultura xitana

Violencia filio-parental

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 80