Grao en Educación Social

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
García Fernández, Manuel
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Rodríguez Romero, María Mar
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
Fernández Da Aira, Brais
Vogal Estudante
Fidalgo Joga, Raquel
Vogal Estudante
Saavedra Fernández, Raquel
Vogal Estudante
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 375
Homes 2018/2019 50
Mulleres 2018/2019 325
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 21.010
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 19.600
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 756
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 660
% créditos repetidos 2018/2019 6,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,03

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.161
Homes 2018/2019 485
Mulleres 2018/2019 1.676
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.400
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.907
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.374
% créditos repetidos 2018/2019 7,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 376
Homes 2017/2018 56
Mulleres 2017/2018 320
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 21.070
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 19.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.116
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 768
% créditos repetidos 2017/2018 8,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93
Taxa de éxito 2017/2018 94,73
Taxa de rendemento 2017/2018 88,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,63
Taxa de graduación 2013/2014 67,47
Taxa de abandono 2015/2016 11,65

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 377
Homes 2016/2017 62
Mulleres 2016/2017 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 20.690
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 18.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.392
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 648
% créditos repetidos 2016/2017 9,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,88
Taxa de evaluación 2016/2017 91,39
Taxa de éxito 2016/2017 94,13
Taxa de rendemento 2016/2017 86,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 93,38
Taxa de graduación 2012/2013 55,17
Taxa de abandono 2014/2015 7,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
88
4
4
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
73
19
13
Psicoloxía do Desenvolvemento
91
21
9
Psicoloxía Social
84
6
5
Socioloxía
85
13
9
Pedagoxía Social
89
2
6
Xénero, Igualdade e Educación
81
5
26
Educación Permanente
85
10
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
90
0
5
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
90
2
9

2º Curso

Historia da Educación
69
6
6
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
79
0
2
Educación Multicultural
74
11
7
Servizos Sociais e Benestar Social
75
0
6
Intervención en Contextos Familiares de Risco
84
6
5
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
76
12
16
Animación e Xestión Sociocultural
73
8
10
Educación de Persoas Adultas e Maiores
77
0
1
Métodos de Investigación
101
11
20
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
0
8

3º Curso

Orientación Ocupacional
86
3
5
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
95
3
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
89
0
4
Psicoxerontoloxía
88
0
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
73
16
3
Técnicas de Recollida e Análise da Información
89
4
10
Prácticum I
76
1
0
Socioloxía da Educación
44
0
3
Antropoloxía da Educación
29
0
4
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
57
0
1
Orientación e Políticas de Emprego
31
0
1

4º Curso

Prácticum II
64
1
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
36
1
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
56
1
0
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
34
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
46
1
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
36
0
2
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
6
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
26
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
33

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
89
4
4
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
88
17
7
Psicoloxía do Desenvolvemento
103
24
22
Psicoloxía Social
92
3
1
Socioloxía
88
13
8
Pedagoxía Social
86
3
9
Xénero, Igualdade e Educación
92
7
20
Educación Permanente
87
6
11
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
82
0
11
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
90
1
11

2º Curso

Historia da Educación
82
1
8
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
85
1
1
Educación Multicultural
85
13
4
Servizos Sociais e Benestar Social
88
0
5
Intervención en Contextos Familiares de Risco
86
15
4
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
81
9
17
Animación e Xestión Sociocultural
92
7
9
Educación de Persoas Adultas e Maiores
88
1
4
Métodos de Investigación
53
25
35
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
88
4
7

3º Curso

Orientación Ocupacional
71
3
6
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
63
9
8
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
63
3
4
Psicoxerontoloxía
66
3
2
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
67
3
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
70
8
9
Prácticum I
59
0
2
Socioloxía da Educación
31
0
2
Antropoloxía da Educación
46
0
2
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
16
0
2
Orientación e Políticas de Emprego
33
2
1

4º Curso

Prácticum II
61
0
2
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
26
0
1
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
46
0
1
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
47
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
40
0
4
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
33
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
20
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
13
0
0
Traballo Fin de Grao
67
0
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
91
5
4
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
86
21
6
Psicoloxía do Desenvolvemento
90
49
23
Psicoloxía Social
94
5
1
Socioloxía
83
13
12
Pedagoxía Social
92
3
7
Xénero, Igualdade e Educación
98
16
24
Educación Permanente
86
6
11
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
87
0
9
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
91
2
11

2º Curso

Historia da Educación
63
10
5
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
78
2
4
Educación Multicultural
65
15
6
Servizos Sociais e Benestar Social
74
6
6
Intervención en Contextos Familiares de Risco
64
23
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
58
18
11
Animación e Xestión Sociocultural
71
20
8
Educación de Persoas Adultas e Maiores
72
4
4
Métodos de Investigación
76
10
35
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
72
8
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
59
9
3
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
62
2
8
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
64
0
5
Psicoxerontoloxía
68
1
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
74
4
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
61
13
11
Prácticum I
56
0
0
Socioloxía da Educación
22
0
5
Antropoloxía da Educación
39
0
3
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
18
0
3
Orientación e Políticas de Emprego
38
0
3

4º Curso

Prácticum II
63
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
46
0
2
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
46
3
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
53
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
30
0
1
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
40
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
16
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
14
0
0
Traballo Fin de Grao
68
0
30

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Transformando miradas". Boas prácticas para o profesorado na atención ó alumnado trans.

“As mulleres no relato histórico. Análisis da presenza ou ausencia das mulleres na iconografía dos libros de texto de historia da E.S.O”

“CON SENTIDIÑO”: Unha proposta educativa de prevención universal de tabaco e alcol

A deconstrucción do home hexemónico para a construcción dunha equidade de xénero: análise de programas e perspectivas.

A diversidade afectivo-sexual en persoas con diversidade funcional intelectual: presenza e relevancia na literatura científica actual.

A dobre condena das mulleres presas

A figura da educadora social nos centros educativos: unha proposta cara ós menores con trastorno do espectro autista

A figura dos e das menores en centros de reeducación galegos; perfil mediático, mitos e realidades.

A integración do enfoque de xénero na Orientación Profesionl. Analise de programas.

A pornografía como método de aprendizaxe: ausencia de educación afectivo-sexual no segundo ciclo da ESO

A práctica sexual nas persoas maiores

A promoción da resiliencia nos centros de protección de menores.

A prostitución a pé de rúa en España: aproximación a unha realidade actual non sempre visibilizada.

A representación das persoas migrantes nos medios de comunicación

A transición á vida adulta de menores en situación de desprotección

Accións de Mellora da Corresponsabilidade: III Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Neda (2011-2013)

Adolescencias Trans: Coñecementos para mellorar a súa formulación dende a perspectiva da Educación Social

Aprendendo a ser, pensar e sentir: proxecto socioeducativo con infancia en situación de desprotección

Ciberfeminismo. Ciberactivismo a través da experiencia dunha educadora social.

Ciberfeminismo: análise de experiencias específicas en Instagram dende unha perspectiva social.

Democracia directa nos gobernos locais: Unha análise de estratexias socioeducativas nas cidades de Madrid e A Coruña

Desenvolvemento local e Educación Social: Posta en valor do produto autóctono. O caso de Pontedeume.

Diversidade Funcional e Participación Cidadá: Análise de Proxectos en Gobernos Locais

Drogodependencia e perspectiva de xénero: a muller na Comunidade Terapéutica

Educación Ambiental: hortos urbanos e cooperativas de consumo.

Efectos emocionais, cognitivos e condutuais dos contidos sexuais en Internet

Familia Vázquez TV: Un proxecto de sensibilización social

Filosofía para nenas e nenos aplicada a persoas con (dis)capacidade: Escola de Pensamento Libre

Filosofía para nenas e nenos: aprender a pensar

Influencia da industria do sexo na construcción de feminidades e masculinidades

Influencia do consumo de contidos sexuais e a desconexión moral sobre a violencia sexual

Inmigrantes unha segunda oportunidade para o rural: “Proxecto CooperaMigra”

Intervención socioeducativa con persoas con síndrome de Down: A educación emocional

Intervención Socioeducativa en Saúde mental. Proxecto “DÁLLE VI(d)A LIBRE AO TEU TEMPO LIBRE”

Lecer e Cultura Urbana Hiphop: Chalana Royal Club vs Nocturnia

O acceso ao emprego nas persoas con diversidade funcional intelectual: unha proposta socioeducativa orientada a persoas con síndrome de Asperger

O amor non é a ostia. Unha proposta didáctica para a prevención da violencia machista.

O ciberfeminismo levado ós podcasts como ferramenta na Educación Social.

O lupus: Unha mirada dende a Educación Social

O papel do educador ou a educadora social como dinamizador/a da mediación en centros de educación secundaria

Ocio digno e de calidade para todas/os. Proxecto de guía socioeducativa en comunidades terapéuticas.

Ocio Educativo: perspectiva e prospectiva desde a Educación Social. Luditarde, análise dunha experiencia.

Os portais de relacións na interacción social: un estudo de caso

Patriarcado, xénero e educación: rupturas e continuidades a través do cinema (1975-2015)

Percepción sobre o acoso escolar no alumnado de educación secundaria obrigatoria da provincia de A Coruña.

Presenza do machismo nas crianzas da primeira infancia: indagacións nun centro escolar urbano

Procesos de socialización e configuración da identidade xuvenil na rede social Instagram

Proxecto Socioeducativo: TDAH

Renda Básica e Educación Social: cara un novo paradigma nos servizos sociais

Resiliencia dende o deporte e o humor: Comparativa de casos de Tim Guenard e Caso X

Senfogarismo: tratando as causas e efectos dende a Educación Social

Sensibilización social sobre as dificultades vitais das persoas con discapacidade auditiva

Sobrecarga e saúde percibidas en coidadores familiares de persoas maiores

"O trastorno por xogo patolóxico. Intervención sobre a xestión emocional e a prevención de recaídas desde a perspectiva da Educación Social".

“Emoción-arte”. Proxecto socioeducativo para o desenvolvemento da intelixencia emocional de menores a través da arte

A ausencia de educación afectivo-emocional e sexual nas mulleres con diversidade funcional. Falemos de sexo: Proposta coeducativa

A figura do educador e educadora social nos centros educativos. Unha mirada dende as TIC.

A importancia da educación non formal : proposta socioeducativa a partir da Sección Femenina sobre a desigualdade de xénero na idade adulta.

A prevención dos trastornos de conducta alimentaria dende a perspectiva da educación social

A trata de mulleres con fins de explotación sexual: Análise feminista e socioeducativa de propostas de actuación.

Actividade física-deportiva adaptada para persoas cun Trastorno do Espectro Autista (TEA): Elaboración dun programa de intervención para mellorar a inclusión social a través do deporte.

Actuacións, medidas e recursos empregados na intervención de casos de abuso sexual infantil intrafamiliar.

Alfabetización de persoas inmigrantes: Unha experiencia real.

Alfabetización de persoas xitanas

Análise da evolución das campañas de prevención do Plan Nacional sobre Drogas

Análise da prisión como lugar de exclusión en clave de xénero

Análise de proxectos de prevención de drogodependencias en CyL baixo a perspectiva do educador social

Análise dende a perspectiva dunha educadora social, da presenza de aspectos ciberfeministas nas "influencers" con máis seguidores da nosa sociedade

Aproximación ao estudio sobre os Malos tratos cara as persoas maiores

As escolas dos emigrantes no concello de Barreiros (1900 - 1936): unha revisión do pasado con proxección de futuro.

Causas e solucións da problemática do fracaso escolar: a función da Educación Social.

Centro escolar e familias: A educación social como nexo de unión

Cidades que educan na interculturidade: compreender a alteridade cultural nunha vila galega

Consumamos valores. Proxecto educativo sobre consumo responsable e cultura da sustentabilidade. Dende e para unha UDC libre e ecolóxica.

Creatividade social e xuventude. Unha proposta de actuación en Educación Secundaria.

Cultura da violación: pornografía e prostitución

Discriminación das mulleres presas: unha cuestión de xénero.

Educación social e desenvolvemento sustentable: Os axentes sociais vinculados ao rural galego fronte os incendios forestais.

Efectos emocionais, cognitivos e conductuais dos contidos sexuais en internet

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.).

Estudo da relación entre o nivel de escolaridade e o emprego

Familias, Escolas, as suas relacions e a necesidade da Educación Social

Fomentar a diversidade de xénero e sexual nos institutos: Un proxecto educativo

Fracaso escolar: profundando no contexto socioeducativo e familiar

Intervencións socioeducativas con nenos e nenas con Trastorno do espectro autista, co uso do teatro e a música

Mariscando en San Simón: Mulleres mariscadoras e a historia dunha Illa.

O acceso ao emprego nas persoas con diversidade funcional intelectual: unha proposta socioeducativa na Comarca de Bergantiños

O coidado de avós/as a netos/as: Causas, efectos e consecuencias

O dereito ao asilo das persoas refuxiadas: unha perspectiva dende a Educación para o Desenvolvemento

O estigma na saúde mental: ámbitos e programas

O sentimento de soidade nas persoas maiores: un programa de intervención.

O sistema educativo e o colectivo xitano. Análise do Programa Promociona no contexto da Coruña

O Teatro Como Ferramenta Na Educación Social: O Caso De Sal-Monela Teatro

O Xogo do Oasis: Unha metodoloxía para a mobilización comunitaria

Ocio en adolescentes con discapacidade auditiva

Os coidados e o mito da libre elección dende a teoría feminista: un proxecto de coeducación social

Percepción dos estereotipos e da violencia de xénero na adolescencia a través dun proxecto coeducativo

Persoas coidadoras informais de maiores con dependencia: análise dos recursos, programas e guías de coidado dende a perspectiva da Educación Social.

Proposta de actividades para estimular a linguaxe oral dunha nena de etnia xitana

Proposta de intervención de orientación laboral: unha visión para o colectivo sen fogar no albergue Padre Rubinos.

Proposta de intervención Socio-educativa para aprender a expresar e canalizar as emocións e resolver conflitos empregando Comunicación Aumentativa e Alternativa

Proposta dun proxecto de actuacións sobre o uso axeitado das redes sociais con adolescentes de Centros de Menores.

Proxecto Cárcere como proceso de Creatividade Social. A aterraxe creativa dun grupo tras sete anos deseñando un soño colectivo.

Proxecto socioeducativo para a inclusión social do alumnado inmigrante: Fracaso escolar, tendendo pontes...

Reeducando a mirada a través do cine.Unha proposta educativa para traballar a igualdade de xénero.

Relación dos rasgos narcisistas e a desconexión moral co comportamento antisocial

Representación das Persoas con Diversidade Funcional na Programación Infantil

Resolución de conflitos en persoas sen fogar

Senfogarismo e inclusión social

Síndrome de Down, Atención Temperá e familia

Situación da muller xitana na cidade da Coruña: o cambio agardado

Terapia Asistida con Animais: Proposta educativa nun Centro de Día

Unha proposta coeducativa con adolescentes: amor romántico e violencia de xénero

Unha proposta de apoio ó emprego dunha persoa con TEA empregando a app de comunicación aumentativa e alternativa Mefacilyta.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 80