Logo da Universidade da Coruña

Grao en Educación Primaria

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Porto Riobó, Ana María
Vogal PDI
Zapico Barbeito, María Helena
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Torres Santomé, Jorge José
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 598
Homes 2017/2018 220
Mulleres 2017/2018 378
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 33.980
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 30.940
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.794
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.247
% créditos repetidos 2017/2018 8,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.132
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.655
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.968
% créditos repetidos 2017/2018 6,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 600
Homes 2016/2017 219
Mulleres 2016/2017 381
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 34.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 31.010
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.743
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.305
% créditos repetidos 2016/2017 8,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,76
Taxa de evaluación 2016/2017 93,55
Taxa de éxito 2016/2017 93,81
Taxa de rendemento 2016/2017 87,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 92,71
Taxa de graduación 2012/2013 74,22
Taxa de abandono 2014/2015 9,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 587
Homes 2015/2016 202
Mulleres 2015/2016 385
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.830
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 30.030
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.944
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 853,5
% créditos repetidos 2015/2016 8,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,93
Taxa de evaluación 2015/2016 95,24
Taxa de éxito 2015/2016 93,69
Taxa de rendemento 2015/2016 89,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 89,61
Taxa de graduación 2011/2012 77,04
Taxa de abandono 2013/2014 5,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
133
11
12
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
130
5
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
7
8
Socioloxía da Educación
129
3
4
Lingua Galega e a súa Didáctica
142
5
10
Historia da Educación
108
35
27
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
129
22
19
Educación Matemática I
105
40
20
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
129
18
22
Lingua Castelá e a súa Didáctica
140
3
12

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
110
27
9
Orientación, Titoría e Calidade
131
9
10
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
140
1
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
141
0
0
Educación Artística e a súa Didáctica
137
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
122
15
14
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
139
1
5
Educación Matemática II
136
30
19
Didáctica das Ciencias Sociais I
129
0
7
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
140
14
16

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
17
20
Didáctica das Ciencias Sociais II
116
2
4
Didáctica da Expresión Musical
119
2
6
Educación Matemática III
120
31
12
Xogos Motores
49
3
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
59
1
1
Dificultades de Aprendizaxe
73
0
3
Trastornos da Lingua oral e Escrita
70
4
1
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
25
0
3
Resolución de Problemas en Matemática
23
0
4
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
121
8
8
Didáctica da Lingua Estranxeira
112
4
7
Practicum I
114
2
0

4º Curso

Practicum II
119
0
0
Educación Física para o Lecer
56
0
2
Iniciación Deportiva
38
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
79
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
63
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
64
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
27
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
32
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
42
0
3
Relixión, Cultura e Valores
67
0
1
Traballo Fin de Grao
108
0
53

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
123
20
8
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
131
8
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
134
6
4
Socioloxía da Educación
130
6
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
145
7
13
Historia da Educación
127
20
21
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
126
27
10
Educación Matemática I
136
14
20
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
125
29
12
Lingua Castelá e a súa Didáctica
139
6
10

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
118
11
15
Orientación, Titoría e Calidade
113
17
2
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
125
0
4
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
119
0
3
Educación Artística e a súa Didáctica
131
0
5
Educación Inclusiva e Multicultural
110
16
5
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
126
3
5
Educación Matemática II
134
35
12
Didáctica das Ciencias Sociais I
123
0
5
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
115
18
13

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
119
19
11
Didáctica das Ciencias Sociais II
117
2
0
Didáctica da Expresión Musical
121
0
3
Educación Matemática III
131
28
11
Xogos Motores
38
1
2
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
62
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
64
0
2
Trastornos da Lingua oral e Escrita
66
1
0
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
25
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
22
0
2
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
114
14
4
Didáctica da Lingua Estranxeira
116
1
4
Practicum I
117
0
0

4º Curso

Practicum II
110
1
0
Educación Física para o Lecer
52
2
1
Iniciación Deportiva
41
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
83
0
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
61
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
63
1
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
33
0
0
Didáctica da Educación para a Saúde
34
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
45
0
2
Relixión, Cultura e Valores
63
0
0
Traballo Fin de Grao
117
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
119
14
10
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
121
7
5
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
123
10
11
Socioloxía da Educación
125
1
11
Lingua Galega e a súa Didáctica
165
9
19
Historia da Educación
107
16
29
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
116
25
13
Educación Matemática I
135
23
18
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
116
20
16
Lingua Castelá e a súa Didáctica
128
4
17

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
111
9
15
Orientación, Titoría e Calidade
113
6
4
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
124
0
4
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
119
0
1
Educación Artística e a súa Didáctica
121
3
8
Educación Inclusiva e Multicultural
107
17
7
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
121
3
2
Educación Matemática II
116
47
8
Didáctica das Ciencias Sociais I
117
0
3
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
128
15
7

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
95
26
7
Didáctica das Ciencias Sociais II
114
1
1
Didáctica da Expresión Musical
109
0
3
Educación Matemática III
72
53
3
Xogos Motores
49
2
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
60
0
1
Dificultades de Aprendizaxe
57
0
0
Trastornos da Lingua oral e Escrita
57
1
0
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
23
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
25
2
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
108
7
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
109
4
2
Practicum I
116
0
0

4º Curso

Practicum II
117
0
0
Educación Física para o Lecer
59
0
2
Iniciación Deportiva
46
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
90
0
0
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
77
1
0
Diagnóstico Pedagóxico
67
0
0
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
30
0
0
Didáctica da Educación para a Saúde
19
0
2
Valores e Educación para a Igualdade
33
0
0
Relixión, Cultura e Valores
74
0
0
Traballo Fin de Grao
111
1
47

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Buscando un porvir, déuseme por marchar"

A ansiedade ante os exames na Educación Primaria

A competencia científica e a nutrición humana en libros de texto de 6º de educación primaria

A convivencia escolar: un estudo de caso

A educación literaria nos libros de texto de Lingua Castelá na Educación Primaria.

A escolarización combinada dun neno con Trastorno do Espectro Autista.

A expresión dramática na aprendizaxe da lingua galega: unha proposta didáctica baseada na metodloxía "Aulas sen paredes"

A función de nutrición humana. Proposta didáctica para 2º de Primaria: Que hai de comer?

A influencia dos contos estereotipados infantiles na construción da identidade e do pensamento en 1º de Educación Primaria.

A linguaxe musical creativa. Proposta didáctica baseada en NotateMe Now e MuseScore

A modelización matemática: curso de formación docente

A práctica e o aprendizaxe das operacións aritméticas mediante o xadrez para o alumnado con dislexia

A Resolución de Problemas no Método Singapur

A situación sociolingüística da lingua galega en Educación Primaria: análise e propostas de mellora

Adaptación dunha unidade didáctica para o acceso ao currículo e a comunicación dun alumno con TEA.

Adaptacións curriculares no autismo

Alumnado con discapacidade auditiva e a súa inclusión en Educación Primaria. Un estudo etnográfico

Análise da influencia dun programa de 7 sesións de Educación Física sobre destreza manual, puntería e atrape e equilibrio en nenos de 10-11 anos.

Análise das actitudes cara as matemáticas no alumnado de 6º de primaria

Análise dos hábitos de vida do alumnado de Educación Primaria

Análise e comparación do autoconcepto e a autoestima do alumnado de 1º curso e 6º curso de Educación Primaria

Análise e propostas de mellora para desenvolver unha boa práctica docente

Análises dos signos de puntuación nas producións escritas do alumnado de segundo de educación primaria á luz do seu tratamento nos materiais didácticos actuais.

Aplicación da multifuncionalidade dos contos na etapa de Educación Primaria

Aplicación do Método Quinzet para promover as estratexias heurísticas do alumnado de educación primaria na resolución de problemas

Aprender matemáticas é un xogo

As metodoloxías utilizadas polos docentes de música na aula de Educación Primaria

Aulas disruptivas

Cara a un modelo eficiente: biblioteca escolar e cidadanía no século XXI.

Cocoslocos: unha proposta de taller de escritura creativa.

Como o Traballo por Proxectos favorece a Inclusión na aula: Análise dunha experiencia

Comprensión lectora, diferenzas de xénero en educación primaria

Construír literatura: proposta de animación á lectura e aproximación á literatura en lingua galega

Conto motor como desenvolvemento curricular para EF

Costa do solpor: proposta literaria para Educación Primaria.

Desenvolvemento da comprensión lectora: Influencia do contexto alfabetizador na Educación Primaria

Desenvolvemento das destrezas orais mediante actividades lúdicas na aula de inglés en primaria

Do cemento á herba. Unha proposta de renovación do patio do colexio baixo un enfoque educativo.

Docere Delectans: a mitoloxía grecolatina como recurso interdisciplinar en Educación Primaria

Ecosistemas a través da interdisciplinariedade

Educación emocional e resolución de conflitos, proposta de intervención: os Escornabots

Emigración e inmigración: traballando a tolerancia dende a multiculturalidade. O caso da escola fundada pola Sociedade “Hijos del Ayuntamiento de Coirós”

Escolarización das tecnoloxías a través da aprendizaxe baseada en proxectos

Estudo das necesidades formativas en Linguas Estranxeiras do profesorado de Educación Primaria

Estudo do desenvolvemento motor no alumnado de 6º curso de Educación Primaria: implicacións didácticas para a Educación Física

Estudo sobre a idoneidade do libro de texto na aula de LE na Educación Primaria.

Evolución da figura do profesorado de apoio na lexislación. Un plan de apoio.

Literatura comparada entre Irlanda e Galiza - Aproximación aos mitos e lendas

Métodos de ensinanza do inglés: revisión histórica e evolución cara a educación do futuro.

Novas tecnoloxías en educación, aprendendo interactivamente cos blogs

O "Parque do Pasatempo" como recurso educativo: unha proposta interdisciplinar

O concepto de Diversidade na comunidade educativa. Un estudo de caso.

O concepto de ser vivo no alumnado de Educación Primaria

O estudo da evolución dos modos de vida no tempo a través da construcción de mundos virtuais con Los Sims 3

O papel da Educación Artística en Primaria. De onde vimos, onde estamos e cara onde imos.

O patrimonio como recurso interdisciplinar no ensino primario. Unha proposta a partir do mosteiro de Sobrado dos Monxes

O ritmo móvese

O Sexismo nas Imaxes dos Libros de Texto en Educación Primaria.

O son do movemento

O traballo colaborativo como punto de encontro entre familia e escola

O trastorno do espectro autista na aula: análise dun caso e intervención

O uso de contos na aula de inglés en Educación Primaria: Proposta Didáctica basada en Storytelling

O vídeo como recurso para o fomento da competencia científica.

O xogo e os xoguetes como elementos reprodutores de estereotipos e prexuízos sexistas. Unha análise das relacións entre o alumnado do primeiro curso de Educación Primaria.

Onde viven os libros: proxecto para a animación á lectura nunha biblioteca escolar

Os Queimalibros: plan para o fomento da lectura na Educación Primaria

Os recursos culturais: unha ferramenta para a ensinanza e aprendizaxe de linguas estranxeiras.

Os recursos en Educación Musical: Novas Tecnoloxías e instrumentos musicais

Os valores democráticos representados nas imaxes dos libros de texto

Os xogos tradicionais en inglés: proposta didáctica interxeracional

Pensamento, educación e curtametraxes animadas: Proposta didáctica para unha aula de Educación Primaria baseada na Filosofía para Nenos e Nenas

Percepción de estereotipos de xénero dunha comunidade educativa coruñesa a partir dos xoguetes.

Percepción do profesorado sobre o seu modelo de Atención á Diversidade

Programa educativo en habilidades para a vida a través dos alicerces da educación " ensinar a ser persoa, ensinar a convivir e ensinar a pensar"

Programación e resolución de problemas.

Proposta de intervención educativa en alumnado con TDAH mediante a gamificación e o uso das TIC

Proposta de programa de conciencia fonolóxica destinada a nenos con necesidades especiais de comunicación e discapacidade motora.

Proposta didáctica para traballar a auga, incidindo na problemática social e ambiental xurdida en torno a ela

Proposta didáctica para traballar as habilidades sociais, a través da educación física, nun caso real de Síndrome de Asperger

Proposta didáctica para traballar co alumnado de 3º de primaria: A Cultura Castrexa.

Proposta didáctica sobre o tempo histórico: a arte como ferramenta

Proxecto de intervención didáctica interdisciplinar: Educación física e Educación artística dende unha perspectiva globalizadora

Proxecto integrado de Educación Física, Ciencias Naturais e Ciencias Sociais: Construíndo a aprendizaxe fóra das aulas.

Reflexión crítica do ensino das linguas estranxeiras: método CLIL

Reflexos do mar. Unha proposta de animación á lectura.

'Sistematízate': unha unidade didáctica do corpo humano dende a perspectiva sistémica

Terra de Melide: Historia local e coñecemento do medio

Unha proposta didáctica para o uso de modelos na construción dunha visión sistémica da Ecoloxía

Unidade didáctica sobre o modelo de ser vivo

"A lingua é máis que una obra de arte...É matriz inagotable de obras de arte": Castelao como base para una proposta interdisciplinar na Educación Primarai.

"A word is enough to the wise". Proposta didáctica de educación física a través da metodoloxía CLIL

"Lendo Fisterra". Proposta de animación á lectura en lingua galega.

A aprendizaxe da entonación en Educación Primaria a través da canción e das novas tecnoloxías.

A astronomía nos libros de texto de 5º de Educación Primaria

A Bela Dormente, conto de tradición oral: un estudo polas súas versións e adaptacións para unha proposta de unidade didáctica para Educación Primaria.

A comprensión lectora en centros de Educación Primaria de A Coruña

A educación emocional a través da tutoría na Educación Primaria

A educación emocional nas aulas: análise dunha proposta práctica

A escola graduada en España (1898-1936)

A exclusión educativa do alumnado con NEAE como causa das baixas expectativas e das malas prácticas educativas do profesorado

A fotografía social e a interpretación dos problemas sociais relevantes co alumnado de 1º e 6º de Educación Primaria.

A historia local de Betanzos a partir dos seus persoeiros: Da casa dos Andrade aos irmáns García Naveira. Historia local e Didáctica da Historia

A igualdade de xénero mediante a personaxe da nai na literatura infantil e xuvenil: unha unidade didáctica.

A importancia do xogo cooperativo e a iniciación deportiva na Educación Física.

A inclusión do alumnado con Trastorno Autista: Aproximación a un estudo de caso nunha escola primaria do concello de Bergondo

A lingua galega na Educación Primaria: estudo de caso e proposta de mellora

A linguaxe secreta dos nenos en Educación Primaria: o debuxo como medio de expresión

A LIX sobre guerra: unha proposta didáctica

'A nosa lingua falamos, a nosa cultura conservamos': proposta didáctica baseada na literatura galega

A PDI nas Ciencias Sociais traballando por proxectos

A representación da familia nos libros de texto

A situación do galego na escola. Estudo cuantitativo e proposta didáctica.

Actitude de estudantes universitarias e mestras de Primaria cara a atención á diversidade desde un enfoque inclusivo

Actividades Físicas no Medio Natural e Educación Física: O Sendeirismo

Actividades matemátcas e TDAH

Actividades prácticas na ensinanza da Botánica: unha proposta didáctica

Adquisición e uso en contexto do léxico da lingua galega no alumnado castelán - falante

Análise da metodoloxía ABN no proceso de ensino-aprendizaxe da numeración e os algoritmos da suma e da resta

Análise da percepción do profesorado de Educación Primaria acerca da comprensión lectora.

Análise das actitudes e ansiedade cara ás matemáticas en alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria

Análise das funcións da linguaxe nas aulas CLIL de Educación Primaria.

Análise do nivel de actividade física durante o recreo escolar, implicacións didácticas e propostas de mellora.

Análise dun libro de texto. Matemáticas 4º EP. Proxecto Savia: Editorial SM.

Análisis de programas de actuación frente al acoso escolar

As actividades de educación ambiental nos libros de texto de Ciencias Sociais de Educación Primaria de Galicia

As Intelixencias Múltiples e a súa relevancia educativa: proposta dunha unidade didáctica para Educación Primaria.

As plantas en educación primaria: Análise conceptual de libros de texto

As TIC na educación primaria: un estudo de caso

Autoconcepto nunha aula de Educación Primaria: Pautas de actuación

Avaliación das diferenzas de xénero na Comprensión Lectora en Educación Primaria

Beneficios da música no desenvolvemento integral do alumnado. Estudo de caso

Betanzos: Historia e patrimonio material.

Bibliotecas escolares: a necesidade dunha metamorfose

Bibliotecas escolares: aproximación a unha realidade en tránsito.

Coa música no corpo

Como o traballo por proxectos contribúe a lograr unha escola inclusiva. Estudo de caso.

Comparativa da Educación Musical na etapa de Educación Primaria: España e Francia

Construíndo ideas sobre unha alimentación saudábel

Deberes escolares e percepción do profesorado de Educación Primaria

Deseño dunha proposta didáctica utilizando a indagación como metodoloxía de ensinanza da enerxía e a súa análise en Educación Primaria.

Diversidade educativa. Proposta de un modelo de carácter inclusivo.

Dramatización nas aulas para a mellora da formación do alumnado, dende unha perspectiva individual e social.

Educación emocional e ansiedade: proposta de intervención ao inicio da Educación Primaria

Educación para a Saúde. Hixiene postural na escola.

Educar a empatía e a Intelixencia Emocional con curtametraxes: unha proposta didáctica basada na flipped classroom

EF e TICs: proposta didáctica para o uso de YouTube como recurso para a mellora do desenvolvemento motriz do alumnado.

Elaboración dun proxecto educativo sobre adaptacións cinematográficas para Educación Primaria.

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas Educativas (N.E.A.E.)

Ensino da enerxía na Educación Primaria: análise curricular

EnxaulArte: unha proposta artística sobre a educación na Natureza

''Erre que erre'': Proposta didáctica interdisciplinar para o alumnado con rotacismo

Escolas rurais durante o Franquismo

Estudo do desenvolmento motor en alumnado de 6º curso de Educación Primaria: implicacions didácticas para a Educación Física

Estudo empírico sobre a motivación cara á Educación Física en estudantes de 5º e 6º de Educación Primaria e as súas implicacións didácticas

Estudo para introducir o cubo máxico na aula de Primaria

Estudo sobre o pensamento do profesorado de Educación Física en relación á availiación

Evolución do tratamento dos valores nos libros de texto de 1º e 2º de Educación Primaria.

Explorando ecosistemas: Unha proposta para 4º de Educación Primaria

Familias e escola: relacións que favorecen ao alumnado

Grupos Interativos na aula de Matemáticas: análise e experiencia

Harry Potter como recurso literario na aula de matemáticas

Indagar para aprender a aprender: os cambios de estado da materia en Educación Primaria

Intelixencia Emocional: programa de intervención escolar

Investigación sobre a existencia de discriminación de xénero nas aulas de educación física

Libros de texto e Ciencias Sociais no ámbito galego. Un breve estudo de caso

Medrar lendo: proposta de animación á lectura en lingua galega dentro e fóra das aulas

Neurociencia e Educación Física. Revisión bibliográfica entre os anos 2000-2017.

O acoso escolar. Programa de prevención.

O acoso escolar: investigación sobre o tema nun colexio

O circo como proposta didáctica interdisciplinar en 6º de Educación Primaria

O emprego da música como recurso interdisciplinario na Educación Primaria

O ensino das Ciencias dende a perspectiva do profesorado de Educación Primaria

O ensino do corpo humano desde unha perspectiva sistémica: reformulación dunha unidade didáctica

O ensino e a aprendizaxe do pasado a través da historia local: Ferrol

O espectáculo musical como proposta didáctica transversal a partir do aprendizaxe baseado en proxectos

O estranamento no arte: aprender a ollar con outros ollos o que xa vimos. Unha proposta de educación artística.

O pasado da comarca de Valdeorras. O mundo castrexo, a romanización e as súas posibilidades didácticas.

O profesorado de Infantil e Primaria en formación ante a Historia da Arte

O teatro de títeres en galego

O traballo por proxectos en educación primaria. A súa concreción nun centro escolar

O uso da calculadora na aula de Educación Primaria

O uso do libro de texto na aula de Lingua Estranxeira na Educación Primaria.

Os estereotipos de xénero nunha aula de Educación Primaria: análise e intervención

Os medios dixitais na sensibilización e prevención do bullying en Educación Primaria: unha proposta educativa

Os procesos de interacción no aula a través do cine en Educación Primaria

Percepción dunha comunidade educativa sobre factores relacionados coas expectativas académicas do seu alumnado de 2º de EP

Proposta didáctica para a mellora do benestar psicolóxico no alumnado de Educación Primaria

Proposta didáctica para o desenvolvemento das habilidades motrices básicas.

Proposta didáctica para traballar co alumnado de 2º de primaria: Os oficios tradicionais a través dos museos.

Proxecto de Aprendizaxe para fomentar a escritura creativa a través da creación dun guion literario cinematográfico adaptado

Tecnologías emergentes en ciencias sociales. Realidad aumentada en un aula de educación primaria

Transmisión de roles e identidades de xénero nos contos intantís

Unha investigación en Educación Patrimonial: Os museos galegos a través de internet.

Utilización das tecnoloxías emerxentes na etapa de Educación Primaria: PDI e outros recursos.

Valoración do alumnado acerca da música e da educación musical

Valores sexistas e imaxe da muller nos libros de Educación Primaria

"Enlia2"

“Enerxía máis limpa proposta”: didáctica para 5º de primaria.

A análise da saúde nos libros de texto

A biblioteca escolar e a metodoloxía de traballo por proxectos. Aproximación dende unha experiencia.

A casa escola do Carballal: unha escola de americanos

A coeducación a través da literatura infantil e xuvenil

A educación baseada en proxectos: a clave da motivación do alumnado.

A educación en valores nas leis do período democrático en España (Educación Primaria)

A Educación Física e a Educación en Valores en Primaria: O Xogo como estratexia metodolóxica.

A educación física en Educación Primaria. Proposta didáctica sobre a educación emocional

A Educación na Segunda República e no Franquismo

A enerxía e os seus usos na sociedade: unha proposta didáctica para sexto de Educación Primaria

A evolución das biblioteca escolares ao longo do período democrático

A formación do profesorado ante as TIC e o Proxecto Abalar

A función de nutrición humana: “Alimentámonos: Comendo e comendo, imos medrando”. Unha proposta didáctica para 2º de Educación Primaria

A inclusión da etnia xitana na aula a través das TIC.

A influenza da familia no autoconcepto dos nenos

A intervención da musicoterapia no trastorno da dislexia

A personaxe feminina nos libros de ficción dunha biblioteca de aula.

A ruptura dos estereotipos masculinos a partir da literatura infantil e xuvenil, unidade didáctica.

A transversalidade da Educación Física con ferramentas virtuais.

A xestión do tempo extraescolar e a súa relación co desenvolvemento da autonomía individual

Actitudes e percepcións do profesorado de Educación Física hacia o alumnado con NEAE en Educación Primaria na comarca de Ferrolterra

AICLE na aula de Ciencias da Natureza en Educación Primaria

Alumnado e coñecementos sobre as actividades tradicionais do campo galego

Análise da comprensión lectora no alumnado de Educación Primaria

Análise da educación en valores na educación primaria e proposta de mellora a través da transversalidade.

Análise das actividades dos libros de texto de Ciencias Sociais de Educación Primaria.

Análise das merendas escolares do alumnado de Educación Primaria

Análise do traballo por proxectos para o alumnado con altas capacidades.

Análise dun Plan de Acción Titorial e detección de necesidades

Ansiedade matemática: influencia do autoconcepto matemático, sexo e cualificación.

Aplicación dun instrumento para a análise dos distintos tipos de problemas de suma e resta

Aprendendo en profundidade no ámbito das Ciencias Naturais

Aproximación al Proyecto MUS-E desde una experiencia práctica: El caso del CEIP San Pedro de Visma

As alerxias na escola: unha proposta didáctica

As bibliotecas escolares desde diferentes perspectivas culturais e educativas. Análisis de dúas realidades.

As dificultades de aprendizaxe en Educación Primaria: Programa de intervención sobre variables afectivo-motivacionais

As Escolas de Indianos na Terra Chá: o caso de Guitiriz e dos Vilares. Unha ollada desde as Ciencias Sociais e a súa Didáctica.

As ideas do alumnado con relación ao movemento do corpo humano.

As Intelixencias Múltiples: Proposta didáctica nunha aula de Educación Primaria.

As Leis Educativas Modernas: Da LODE a LOMCE na Educación Primaria

As lendas como estratexia para o ensino - aprendizaxe na lingua galega

As relacións sociais nunha aula de primaria: un estudo sociométrico

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) melloran a práctica escolar

As tecnoloxías emerxentes e as ciencias sociais: a realidade aumentada

As TIC ante o reto da educación multicultural

As TIC na ensinanza-aprendizaxe do inglés como lingua estranxeira: 6º de E.P.

Avaliación da competencia lectora no alumnado de Educación Primaria

Avaliación da escritura de alumnos e alumnas de terceiro de Educación Primaria

Cerámicas Sargadelos. Historia, Patrimonio e Memoria histórica dende as Ciencias Sociais e a súa Didáctica.

Cine e diversidade: unha proposta didáctica para Educación Primaria

Como traballar a psicomotricidade no ámbito musical

Comunicación e colaboración entre familia e escola

Coñecendo o mundo de EntusiasMAT

Danza no ámbito artístico como estratexia educativa

Descubrindo a escola saudable: proposta didáctica sobre nutrición humana para 5° de primaria

Deseño e posta en práctica dunha Adaptación Curricular para unha alumna con autismo

Dramatización de contos para Educación Primaria

Educación e realidade aumentada: ciencias sociais

Educación Mediática: o alumnado creador de contidos audiovisuais

Educación musical: a súa consideración social e o seu valor pedagóxico.

Elaboración e impleméntación dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo

Ensinanza-aprendizaxe por indagación: proxecto materia e enerxía para 6º de Educación Primaria.

Estudo sobre a exclusión e inclusión no contexto de Educación Primaria: a visión do profesorado fronte á do alumnado.

Expresión oral en lingua galega e aprendizaxe lúdica.

Factores que inflúen na adquisición e configuración do hábito lector. Un estudo de caso.

Formación TIC do profesorado: enquisas ao profesorado de Educación Primaria e aos estudantes universitarios

Guía de recursos para visibilizar a historia das mulleres en Educación Primaria

Hábitos de hixiene en Educación Primaria

Implementación do Método TEACCH na Educación Primaria como proposta inclusiva para alumnado con Trastornos do Espectro do Autismo.

Intelixencias múltiples: unha proposta para a mellora das intelixencias persoais na Educación Primaria.

Introdución ao algoritmo da suma e da resta

Lego e as matemáticas

Linguas Estranxeiras na Educación Primaria:Unha reflexión sobre o paradigma actual

Metodoloxía AICLE en Educación Física

Metodoloxía AICLE en Educación Física

Mira a través dos ollos de Picasso.

Nutrición e alimentación equilibrada a través de hábitos saudables

O autoconcepto e a súa influencia na psicoloxía do alumnado

O bullying en educación primaria. Proposta didáctica.

O centro educativo promotor de hábitos de vida saudable: proposta de actuación no C.E.I.P "Isidro Parga Pondal"

O conto como recurso de aprendizaxe na aula de inglés en Educación Primaria.

O desenvolvemento de habilidades matemáticas a través dos xogos

O ensino da lingua inglesa a través do teatro de títeres

O ensino do cálculo a estudantes cegos: análise de materiais

O papel da muller nas primeiras obras da literatura infantil galega

O prestixio da profesión docente: a perspectiva do futuro profesorado

O Proceso de Ensino do Bloque de Contidos: Xogos e Deporte na Escola Primaria

O retrato na educación: interpretar, experimentar, aprender e disfrutar

O tabú en lingua galega como método para o ensino-aprendizaxe do vocabulario

O teatro na Educación Primaria

O uso do vídeo para a aprendizaxe de inglés en Educación Primaria.

O uso dos libros dixitais na educación primaria. Un estudo de caso

Os métodos de ensinanza e a súa influencia no alumnado

Os números racionais: Proposta de actividades para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe

Os seres vivos e o seu medio

Patrimonio cultural inmaterial e Didáctica das Ciencias Sociais. Conceptos e experiencias. O caso de 'Ponte...nas Ondas' e de 'Ronsel'.

Percepción de pais, nais e profesorado sobre a asignatura de música en Educación Primaria

Posta en valor da Educación Emocional

Proposta de animación á lectura: contos e diversidade.

Proposta didáctica baseada en problemas matemáticos non rutineiros para Educación Primaria

Proposta Didáctica Multidisciplinar: Aplicación das TIC con Scratch

Proposta didáctica para o desenvolvemento de actividades acuáticas en Educación Física (Educación Primaria)

Proposta didáctica para o desenvolvemento dunha autoestima positiva nos nenos de 12 anos

Revista de Educación (1960-1975); análise de estudos e evolución de temáticas.

Saídas ao medio natural na Educación Primaria

Situación do Galego na actualidade:camiñar cara o plurilingüismo e non cara a minorización

Un achegamento ao coñecemento das parroquias do concello de Abegondo (Galicia). Proposta didáctica para 2º de EP.

Un achegamento ás variantes dialectais de Galicia. Proposta didáctica para 6º E.P.

Un novo enfoque para traballar a xeometría en educación primaria

Unha aproximación á realidade da integración das TIC. Análise dun centro educativo en Ferrol

Unha proposta de ensinanza coeducativa para a Educación Física na aula de Educación Primaria, a través dun deporte alternativo: Floorball

Unha proposta didáctica de mellora basada na metodoloxía AICLE para inglés e E.F en 1º de primaria

Unha relación ecolóxica, humana e cultural: proxecto educativo de educación artística, Land Art e EcoXustiza

Vantaxes do uso de materiais na aula de matemáticas

Vibra comigo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 120