Logo da Universidade da Coruña

Grao en Educación Primaria

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Porto Riobó, Ana María
Vogal PDI
Zapico Barbeito, María Helena
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Torres Santomé, Jorge José
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 613
Homes 2018/2019 223
Mulleres 2018/2019 390
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 34.080
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.490
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.061
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.529
% créditos repetidos 2018/2019 10,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.172
Homes 2018/2019 490
Mulleres 2018/2019 1.682
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.600
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.300
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.933
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.364
% créditos repetidos 2018/2019 7,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 598
Homes 2017/2018 220
Mulleres 2017/2018 378
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 34.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 31.050
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.788
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.172
% créditos repetidos 2017/2018 8,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,87
Taxa de evaluación 2017/2018 93,96
Taxa de éxito 2017/2018 92,59
Taxa de rendemento 2017/2018 87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,95
Taxa de graduación 2013/2014 68,15
Taxa de abandono 2015/2016 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.131
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.654
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.893
% créditos repetidos 2017/2018 6,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,17
Taxa de evaluación 2017/2018 94,66
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,23

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 600
Homes 2016/2017 219
Mulleres 2016/2017 381
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 34.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 31.010
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.743
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.305
% créditos repetidos 2016/2017 8,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,76
Taxa de evaluación 2016/2017 93,55
Taxa de éxito 2016/2017 93,81
Taxa de rendemento 2016/2017 87,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 92,71
Taxa de graduación 2012/2013 74,22
Taxa de abandono 2014/2015 9,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
116
14
15
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
132
1
9
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
126
6
9
Socioloxía da Educación
127
1
9
Lingua Galega e a súa Didáctica
136
3
9
Historia da Educación
134
24
27
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
132
20
16
Educación Matemática I
101
70
15
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
114
29
20
Lingua Castelá e a súa Didáctica
135
4
8

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
132
21
8
Orientación, Titoría e Calidade
115
15
11
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
126
1
3
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
121
5
4
Educación Artística e a súa Didáctica
127
0
7
Educación Inclusiva e Multicultural
122
18
7
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
119
2
6
Educación Matemática II
115
31
16
Didáctica das Ciencias Sociais I
119
1
8
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
121
12
13

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
127
26
12
Didáctica das Ciencias Sociais II
129
0
6
Didáctica da Expresión Musical
129
2
6
Educación Matemática III
90
62
8
Xogos Motores
45
2
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
56
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
46
1
2
Trastornos da Lingua oral e Escrita
55
4
1
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
35
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
34
0
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
138
2
6
Didáctica da Lingua Estranxeira
130
3
6
Practicum I
131
0
1

4º Curso

Practicum II
116
0
0
Educación Física para o Lecer
62
2
0
Iniciación Deportiva
49
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
82
0
3
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
75
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
73
0
3
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
39
0
0
Didáctica da Educación para a Saúde
34
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
37
0
0
Relixión, Cultura e Valores
60
0
1
Traballo Fin de Grao
111
1
54

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
133
11
12
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
130
5
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
7
8
Socioloxía da Educación
129
3
4
Lingua Galega e a súa Didáctica
142
5
10
Historia da Educación
108
35
27
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
129
22
19
Educación Matemática I
105
40
20
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
129
18
22
Lingua Castelá e a súa Didáctica
140
3
12

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
110
27
9
Orientación, Titoría e Calidade
131
9
10
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
140
1
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
141
0
0
Educación Artística e a súa Didáctica
137
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
122
15
14
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
139
1
5
Educación Matemática II
136
30
19
Didáctica das Ciencias Sociais I
129
0
7
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
140
14
16

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
17
20
Didáctica das Ciencias Sociais II
116
2
4
Didáctica da Expresión Musical
119
2
6
Educación Matemática III
120
31
12
Xogos Motores
49
3
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
59
1
1
Dificultades de Aprendizaxe
73
0
3
Trastornos da Lingua oral e Escrita
70
4
1
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
25
0
3
Resolución de Problemas en Matemática
23
0
4
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
121
8
8
Didáctica da Lingua Estranxeira
112
4
7
Practicum I
114
2
0

4º Curso

Practicum II
119
0
0
Educación Física para o Lecer
56
0
2
Iniciación Deportiva
38
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
79
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
63
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
64
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
27
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
32
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
42
0
3
Relixión, Cultura e Valores
67
0
1
Traballo Fin de Grao
108
0
53

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
123
20
8
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
131
8
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
134
6
4
Socioloxía da Educación
130
6
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
145
7
13
Historia da Educación
127
20
21
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
126
27
10
Educación Matemática I
136
14
20
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
125
29
12
Lingua Castelá e a súa Didáctica
139
6
10

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
118
11
15
Orientación, Titoría e Calidade
113
17
2
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
125
0
4
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
119
0
3
Educación Artística e a súa Didáctica
131
0
5
Educación Inclusiva e Multicultural
110
16
5
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
126
3
5
Educación Matemática II
134
35
12
Didáctica das Ciencias Sociais I
123
0
5
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
115
18
13

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
119
19
11
Didáctica das Ciencias Sociais II
117
2
0
Didáctica da Expresión Musical
121
0
3
Educación Matemática III
131
28
11
Xogos Motores
38
1
2
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
62
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
64
0
2
Trastornos da Lingua oral e Escrita
66
1
0
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
25
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
22
0
2
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
114
14
4
Didáctica da Lingua Estranxeira
116
1
4
Practicum I
117
0
0

4º Curso

Practicum II
110
1
0
Educación Física para o Lecer
52
2
1
Iniciación Deportiva
41
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
83
0
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
61
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
63
1
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
33
0
0
Didáctica da Educación para a Saúde
34
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
45
0
2
Relixión, Cultura e Valores
63
0
0
Traballo Fin de Grao
117
0
38

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Buscando un porvir, déuseme por marchar"

A ansiedade ante os exames na Educación Primaria

A competencia científica e a nutrición humana en libros de texto de 6º de educación primaria

A consideración social da lingua galega. Contra os prexuízos na Educación Primaria

A convivencia escolar: un estudo de caso

A educación literaria nos libros de texto de Lingua Castelá na Educación Primaria.

A escolarización combinada dun neno con Trastorno do Espectro Autista.

A expresión dramática na aprendizaxe da lingua galega: unha proposta didáctica baseada na metodloxía "Aulas sen paredes"

A función de nutrición humana. Proposta didáctica para 2º de Primaria: Que hai de comer?

A influencia dos contos estereotipados infantiles na construción da identidade e do pensamento en 1º de Educación Primaria.

A integración das TIC na área das matemáticas: A experiencia de tres docentes de Educación Primaria con Smartick

A linguaxe musical creativa. Proposta didáctica baseada en NotateMe Now e MuseScore

A modelización matemática: curso de formación docente

A pintura como recurso para o ensino e aprendizaxe da Historia na Educación Primaria

A práctica e o aprendizaxe das operacións aritméticas mediante o xadrez para o alumnado con dislexia

A Resolución de Problemas no Método Singapur

A situación sociolingüística da lingua galega en Educación Primaria: análise e propostas de mellora

Adaptación dunha unidade didáctica para o acceso ao currículo e a comunicación dun alumno con TEA.

Adaptacións curriculares no autismo

Alumnado con discapacidade auditiva e a súa inclusión en Educación Primaria. Un estudo etnográfico

Análise da influencia dun programa de 7 sesións de Educación Física sobre destreza manual, puntería e atrape e equilibrio en nenos de 10-11 anos.

Análise das actitudes cara as matemáticas no alumnado de 6º de primaria

Análise das didácticas específicas no Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1910-1919)

Análise do clima motivacional percibido polo alumnado na asignatura de Educación Física. Implicacións didácticas

Análise do libro de texto como recurso na aula de inglés de Educación Primaria

Análise dos hábitos de vida do alumnado de Educación Primaria

Análise e comparación do autoconcepto e a autoestima do alumnado de 1º curso e 6º curso de Educación Primaria

Análise e propostas de mellora para desenvolver unha boa práctica docente

Análises dos signos de puntuación nas producións escritas do alumnado de segundo de educación primaria á luz do seu tratamento nos materiais didácticos actuais.

Aplicación da multifuncionalidade dos contos na etapa de Educación Primaria

Aplicación do Método Quinzet para promover as estratexias heurísticas do alumnado de educación primaria na resolución de problemas

Aprender matemáticas é un xogo

Aprender na era dixital. O desenvolvemento de habilidades matemáticas e artísticas a través de contornos virtuais de aprendizaxe con Minecraft

As matemáticas reformuladas: Unha proposta didáctica baseada na Teoría das Intelixencias Múltiples

As metodoloxías utilizadas polos docentes de música na aula de Educación Primaria

Aulas disruptivas

Cara a un modelo eficiente: biblioteca escolar e cidadanía no século XXI.

Cocoslocos: unha proposta de taller de escritura creativa.

Como o Traballo por Proxectos favorece a Inclusión na aula: Análise dunha experiencia

Comprensión lectora, diferenzas de xénero en educación primaria

Construír literatura: proposta de animación á lectura e aproximación á literatura en lingua galega

Conto motor como desenvolvemento curricular para EF

Costa do solpor: proposta literaria para Educación Primaria.

Desenvolvemento da comprensión lectora: Influencia do contexto alfabetizador na Educación Primaria

Desenvolvemento das destrezas orais mediante actividades lúdicas na aula de inglés en primaria

Diversidade Cultural e Ensino da Historia Local

Do cemento á herba. Unha proposta de renovación do patio do colexio baixo un enfoque educativo.

Docere Delectans: a mitoloxía grecolatina como recurso interdisciplinar en Educación Primaria

Ecosistemas a través da interdisciplinariedade

Educación emocional e resolución de conflitos, proposta de intervención: os Escornabots

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.).

Emigración e inmigración: traballando a tolerancia dende a multiculturalidade. O caso da escola fundada pola Sociedade “Hijos del Ayuntamiento de Coirós”

Ensinar a recoñecer e expresar emocións a un neno con TEA mediante Comunicación Aumentativa e Alternativa

Escolarización das tecnoloxías a través da aprendizaxe baseada en proxectos

Estudo das necesidades formativas en Linguas Estranxeiras do profesorado de Educación Primaria

Estudo do desenvolvemento motor en alumnado de educación primaria: implicacións didácticas para a educación física

Estudo do desenvolvemento motor no alumnado de 6º curso de Educación Primaria: implicacións didácticas para a Educación Física

Estudo sobre a idoneidade do libro de texto na aula de LE na Educación Primaria.

Evolución da figura do profesorado de apoio na lexislación. Un plan de apoio.

Gamificación nas aulas con entornos virtuais colaborativos. Unha proposta multidisciplinar con Classcraft.

Historia da liberdade: feitos e figuras. O ensino do tempo histórico na educadión primaria.

Impacto dunha intervención educativa sobre hábitos saudábeis nas merendas de escolares de 5-6 anos.

Investigación da competencia científica a través da enerxía: análise do currículo e libros de texto

Literatura comparada entre Irlanda e Galiza - Aproximación aos mitos e lendas

Matemáticas, actividade física e saúde.

Métodos de ensinanza do inglés: revisión histórica e evolución cara a educación do futuro.

Novas tecnoloxías en educación, aprendendo interactivamente cos blogs

O "Parque do Pasatempo" como recurso educativo: unha proposta interdisciplinar

O camiño cara a igualdade: unha achega desde a análise de libros de texto de Educación Primaria.

O concepto de Diversidade na comunidade educativa. Un estudo de caso.

O concepto de ser vivo no alumnado de Educación Primaria

O estudo da evolución dos modos de vida no tempo a través da construcción de mundos virtuais con Los Sims 3

O papel da Educación Artística en Primaria. De onde vimos, onde estamos e cara onde imos.

O patrimonio como recurso interdisciplinar no ensino primario. Unha proposta a partir do mosteiro de Sobrado dos Monxes

O ritmo móvese

O Sexismo nas Imaxes dos Libros de Texto en Educación Primaria.

O son do movemento

O traballo colaborativo como punto de encontro entre familia e escola

O trastorno do espectro autista na aula: análise dun caso e intervención

O uso de contos na aula de inglés en Educación Primaria: Proposta Didáctica basada en Storytelling

O vídeo como recurso para o fomento da competencia científica.

O xogo como recurso didáctico para a educación musical

O xogo e os xoguetes como elementos reprodutores de estereotipos e prexuízos sexistas. Unha análise das relacións entre o alumnado do primeiro curso de Educación Primaria.

Onde viven os libros: proxecto para a animación á lectura nunha biblioteca escolar

Os Queimalibros: plan para o fomento da lectura na Educación Primaria

Os recursos culturais: unha ferramenta para a ensinanza e aprendizaxe de linguas estranxeiras.

Os recursos en Educación Musical: Novas Tecnoloxías e instrumentos musicais

Os valores democráticos representados nas imaxes dos libros de texto

Os xogos tradicionais en inglés: proposta didáctica interxeracional

Parte e Reparte. As fraccións dende a información situacional en 5º de primaria.

Pensamento, educación e curtametraxes animadas: Proposta didáctica para unha aula de Educación Primaria baseada na Filosofía para Nenos e Nenas

Percepción de estereotipos de xénero dunha comunidade educativa coruñesa a partir dos xoguetes.

Percepción do profesorado sobre o seu modelo de Atención á Diversidade

Programa educativo en habilidades para a vida a través dos alicerces da educación " ensinar a ser persoa, ensinar a convivir e ensinar a pensar"

Programación e resolución de problemas.

Proposta de intervención educativa en alumnado con TDAH mediante a gamificación e o uso das TIC

Proposta de programa de conciencia fonolóxica destinada a nenos con necesidades especiais de comunicación e discapacidade motora.

Proposta didáctica para traballar a auga, incidindo na problemática social e ambiental xurdida en torno a ela

Proposta didáctica para traballar as habilidades sociais, a través da educación física, nun caso real de Síndrome de Asperger

Proposta didáctica para traballar co alumnado de 3º de primaria: A Cultura Castrexa.

Proposta didáctica sobre o tempo histórico: a arte como ferramenta

Proxecto de intervención didáctica interdisciplinar: Educación física e Educación artística dende unha perspectiva globalizadora

Proxecto integrado de Educación Física, Ciencias Naturais e Ciencias Sociais: Construíndo a aprendizaxe fóra das aulas.

Que recordamos co paso do tempo? Análise da memoria e das variables motivacionais do alumnado de Educación Primaria.

Reflexión crítica do ensino das linguas estranxeiras: método CLIL

Reflexos do mar. Unha proposta de animación á lectura.

Robótica Educativa: Unha proposta didáctica interdisciplinar.

'Sistematízate': unha unidade didáctica do corpo humano dende a perspectiva sistémica

Terra de Melide: Historia local e coñecemento do medio

Unha proposta didáctica para o uso de modelos na construción dunha visión sistémica da Ecoloxía

Unidade didáctica sobre o modelo de ser vivo

"A lingua é máis que una obra de arte...É matriz inagotable de obras de arte": Castelao como base para una proposta interdisciplinar na Educación Primarai.

"A word is enough to the wise". Proposta didáctica de educación física a través da metodoloxía CLIL

"Lendo Fisterra". Proposta de animación á lectura en lingua galega.

A aprendizaxe da entonación en Educación Primaria a través da canción e das novas tecnoloxías.

A astronomía nos libros de texto de 5º de Educación Primaria

A Bela Dormente, conto de tradición oral: un estudo polas súas versións e adaptacións para unha proposta de unidade didáctica para Educación Primaria.

A comprensión lectora en centros de Educación Primaria de A Coruña

A educación emocional a través da tutoría na Educación Primaria

A educación emocional nas aulas: análise dunha proposta práctica

A escola graduada en España (1898-1936)

A exclusión educativa do alumnado con NEAE como causa das baixas expectativas e das malas prácticas educativas do profesorado

A fotografía social e a interpretación dos problemas sociais relevantes co alumnado de 1º e 6º de Educación Primaria.

A historia local de Betanzos a partir dos seus persoeiros: Da casa dos Andrade aos irmáns García Naveira. Historia local e Didáctica da Historia

A igualdade de xénero mediante a personaxe da nai na literatura infantil e xuvenil: unha unidade didáctica.

A importancia do xogo cooperativo e a iniciación deportiva na Educación Física.

A inclusión do alumnado con Trastorno Autista: Aproximación a un estudo de caso nunha escola primaria do concello de Bergondo

A lingua galega na Educación Primaria: estudo de caso e proposta de mellora

A linguaxe secreta dos nenos en Educación Primaria: o debuxo como medio de expresión

A LIX sobre guerra: unha proposta didáctica

'A nosa lingua falamos, a nosa cultura conservamos': proposta didáctica baseada na literatura galega

A PDI nas Ciencias Sociais traballando por proxectos

A representación da familia nos libros de texto

A situación do galego na escola. Estudo cuantitativo e proposta didáctica.

Actitude de estudantes universitarias e mestras de Primaria cara a atención á diversidade desde un enfoque inclusivo

Actividades Físicas no Medio Natural e Educación Física: O Sendeirismo

Actividades matemátcas e TDAH

Actividades prácticas na ensinanza da Botánica: unha proposta didáctica

Adquisición e uso en contexto do léxico da lingua galega no alumnado castelán - falante

Análise da metodoloxía ABN no proceso de ensino-aprendizaxe da numeración e os algoritmos da suma e da resta

Análise da percepción do profesorado de Educación Primaria acerca da comprensión lectora.

Análise das actitudes e ansiedade cara ás matemáticas en alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria

Análise das funcións da linguaxe nas aulas CLIL de Educación Primaria.

Análise do nivel de actividade física durante o recreo escolar, implicacións didácticas e propostas de mellora.

Análise dun libro de texto. Matemáticas 4º EP. Proxecto Savia: Editorial SM.

Análisis de programas de actuación frente al acoso escolar

As actividades de educación ambiental nos libros de texto de Ciencias Sociais de Educación Primaria de Galicia

As Intelixencias Múltiples e a súa relevancia educativa: proposta dunha unidade didáctica para Educación Primaria.

As plantas en educación primaria: Análise conceptual de libros de texto

As TIC na educación primaria: un estudo de caso

Autoconcepto nunha aula de Educación Primaria: Pautas de actuación

Avaliación das diferenzas de xénero na Comprensión Lectora en Educación Primaria

Beneficios da música no desenvolvemento integral do alumnado. Estudo de caso

Betanzos: Historia e patrimonio material.

Bibliotecas escolares: a necesidade dunha metamorfose

Bibliotecas escolares: aproximación a unha realidade en tránsito.

Coa música no corpo

Como o traballo por proxectos contribúe a lograr unha escola inclusiva. Estudo de caso.

Comparativa da Educación Musical na etapa de Educación Primaria: España e Francia

Construíndo ideas sobre unha alimentación saudábel

Deberes escolares e percepción do profesorado de Educación Primaria

Deseño dunha proposta didáctica utilizando a indagación como metodoloxía de ensinanza da enerxía e a súa análise en Educación Primaria.

Diversidade educativa. Proposta de un modelo de carácter inclusivo.

Dramatización nas aulas para a mellora da formación do alumnado, dende unha perspectiva individual e social.

Educación emocional e ansiedade: proposta de intervención ao inicio da Educación Primaria

Educación para a Saúde. Hixiene postural na escola.

Educar a empatía e a Intelixencia Emocional con curtametraxes: unha proposta didáctica basada na flipped classroom

EF e TICs: proposta didáctica para o uso de YouTube como recurso para a mellora do desenvolvemento motriz do alumnado.

Elaboración dun proxecto educativo sobre adaptacións cinematográficas para Educación Primaria.

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas Educativas (N.E.A.E.)

Ensino da enerxía na Educación Primaria: análise curricular

EnxaulArte: unha proposta artística sobre a educación na Natureza

''Erre que erre'': Proposta didáctica interdisciplinar para o alumnado con rotacismo

Escolas rurais durante o Franquismo

Estudo do desenvolmento motor en alumnado de 6º curso de Educación Primaria: implicacions didácticas para a Educación Física

Estudo empírico sobre a motivación cara á Educación Física en estudantes de 5º e 6º de Educación Primaria e as súas implicacións didácticas

Estudo para introducir o cubo máxico na aula de Primaria

Estudo sobre o pensamento do profesorado de Educación Física en relación á availiación

Evolución do tratamento dos valores nos libros de texto de 1º e 2º de Educación Primaria.

Explorando ecosistemas: Unha proposta para 4º de Educación Primaria

Familias e escola: relacións que favorecen ao alumnado

Grupos Interativos na aula de Matemáticas: análise e experiencia

Harry Potter como recurso literario na aula de matemáticas

Indagar para aprender a aprender: os cambios de estado da materia en Educación Primaria

Intelixencia Emocional: programa de intervención escolar

Investigación sobre a existencia de discriminación de xénero nas aulas de educación física

Libros de texto e Ciencias Sociais no ámbito galego. Un breve estudo de caso

Medrar lendo: proposta de animación á lectura en lingua galega dentro e fóra das aulas

Neurociencia e Educación Física. Revisión bibliográfica entre os anos 2000-2017.

O acoso escolar. Programa de prevención.

O acoso escolar: investigación sobre o tema nun colexio

O circo como proposta didáctica interdisciplinar en 6º de Educación Primaria

O emprego da música como recurso interdisciplinario na Educación Primaria

O ensino das Ciencias dende a perspectiva do profesorado de Educación Primaria

O ensino do corpo humano desde unha perspectiva sistémica: reformulación dunha unidade didáctica

O ensino e a aprendizaxe do pasado a través da historia local: Ferrol

O espectáculo musical como proposta didáctica transversal a partir do aprendizaxe baseado en proxectos

O estranamento no arte: aprender a ollar con outros ollos o que xa vimos. Unha proposta de educación artística.

O pasado da comarca de Valdeorras. O mundo castrexo, a romanización e as súas posibilidades didácticas.

O profesorado de Infantil e Primaria en formación ante a Historia da Arte

O teatro de títeres en galego

O traballo por proxectos en educación primaria. A súa concreción nun centro escolar

O uso da calculadora na aula de Educación Primaria

O uso do libro de texto na aula de Lingua Estranxeira na Educación Primaria.

Os estereotipos de xénero nunha aula de Educación Primaria: análise e intervención

Os medios dixitais na sensibilización e prevención do bullying en Educación Primaria: unha proposta educativa

Os procesos de interacción no aula a través do cine en Educación Primaria

Percepción dunha comunidade educativa sobre factores relacionados coas expectativas académicas do seu alumnado de 2º de EP

Proposta didáctica para a mellora do benestar psicolóxico no alumnado de Educación Primaria

Proposta didáctica para o desenvolvemento das habilidades motrices básicas.

Proposta didáctica para traballar co alumnado de 2º de primaria: Os oficios tradicionais a través dos museos.

Proxecto de Aprendizaxe para fomentar a escritura creativa a través da creación dun guion literario cinematográfico adaptado

Tecnologías emergentes en ciencias sociales. Realidad aumentada en un aula de educación primaria

Transmisión de roles e identidades de xénero nos contos intantís

Unha investigación en Educación Patrimonial: Os museos galegos a través de internet.

Utilización das tecnoloxías emerxentes na etapa de Educación Primaria: PDI e outros recursos.

Valoración do alumnado acerca da música e da educación musical

Valores sexistas e imaxe da muller nos libros de Educación Primaria

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 120