Logo da Universidade da Coruña

Grao en Educación Primaria

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Carballal Miñán, Patricia
Vogal PDI
Espido Bello, Xosefa Eva
Vogal PDI
García Barros, Susana
Vogal PDI
Magdalena Vidal, María Victoria
Vogal PDI
Mesías Lema, José María
Vogal PDI
Porto Rioboo, Ana María
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Rosa Napal, Francisco César
Vogal PDI
Zapico Barbeito, María Helena
Vogal PDI
Torre Fernández, Enrique De La
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Bermúdez Lodeiro, Ainara
Vogal Estudante
González Doldán, Raúl
Vogal Estudante
Neira Caridad, David
Vogal Estudante

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 29.220
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.036
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 708
% créditos repetidos 2014/2015 8,58
Total de créditos matriculados 2014/2015 31.960
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 570
Homes 2014/2015 176
Mulleres 2014/2015 394
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 56,08
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 94,68
Taxa de éxito (%) 2014/2015 93,28
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 88,32
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 13,87
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 90,83
Taxa de graduación (%) 2010/2011 62,2

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.760
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.953
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.290
% créditos repetidos 2013/2014 10,46
Total de créditos matriculados 2013/2014 31.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 526
Homes 2013/2014 160
Mulleres 2013/2014 366
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,94
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 95,72
Taxa de éxito (%) 2013/2014 93,5
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,5
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 18,9
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 88,17
Taxa de graduación (%) 2009/2010 63,33

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 25.890
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 1.821
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 846
% créditos repetidos 2012/2013 9,34
Total de créditos matriculados 2012/2013 28.560
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 454
Homes 2012/2013 131
Mulleres 2012/2013 323
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 62,91
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 94,42
Taxa de éxito (%) 2012/2013 91,16
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 86,07
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 16,67
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 90,56

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
151
9
7
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
126
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
109
14
8
Socioloxía da Educación
123
2
4
Lingua Galega e a súa Didáctica
295
44
13
Historia da Educación
117
11
15
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
112
23
5
Educación Matemática I
94
34
14
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
116
17
9
Lingua Castelá e a súa Didáctica
134
7
9

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
113
10
7
Orientación, Titoría e Calidade
110
5
2
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
109
0
1
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
106
0
2
Educación Artística e a súa Didáctica
101
12
4
Educación Inclusiva e Multicultural
116
2
9
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
110
3
2
Educación Matemática II
104
53
4
Didáctica das Ciencias Sociais I
114
0
2
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
94
29
5

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
113
12
4
Didáctica das Ciencias Sociais II
117
0
3
Didáctica da Expresión Musical
116
0
1
Educación Matemática III
127
16
5
Xogos Motores
33
2
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
46
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
69
0
2
Trastornos da Lingua oral e Escrita
69
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
11
0
0
Resolución de Problemas en Matemática
9
0
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
116
3
5
Didáctica da Lingua Estranxeira
119
2
7
Practicum I
116
0
0

4º Curso

Practicum II
100
0
1
Educación Física para o Lecer
38
2
4
Iniciación Deportiva
29
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
61
0
6
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
61
2
2
Diagnóstico Pedagóxico
66
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
22
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
27
0
2
Valores e Educación para a Igualdade
33
0
2
Relixión, Cultura e Valores
67
0
2
Traballo Fin de Grao
85
1
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
92
33
17
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
118
4
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
118
0
5
Socioloxía da Educación
120
0
4
Lingua Galega e a súa Didáctica
113
169
70
Historia da Educación
121
5
20
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
110
14
9
Educación Matemática I
128
6
15
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
111
11
13
Lingua Castelá e a súa Didáctica
111
14
11

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
114
9
13
Orientación, Titoría e Calidade
115
7
4
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
118
0
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
118
0
2
Educación Artística e a súa Didáctica
117
2
6
Educación Inclusiva e Multicultural
111
11
3
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
114
4
4
Educación Matemática II
87
44
7
Didáctica das Ciencias Sociais I
120
0
5
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
117
10
8

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
94
10
2
Didáctica das Ciencias Sociais II
101
0
3
Didáctica da Expresión Musical
102
0
2
Educación Matemática III
77
26
5
Xogos Motores
23
3
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
33
0
1
Dificultades de Aprendizaxe
55
0
3
Trastornos da Lingua oral e Escrita
60
0
3
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
13
0
0
Resolución de Problemas en Matemática
12
0
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
99
6
2
Didáctica da Lingua Estranxeira
93
5
2
Practicum I
100
0
0

4º Curso

Practicum II
90
0
1
Educación Física para o Lecer
30
0
2
Iniciación Deportiva
21
0
1
Sistemas Alternativos de Comunicación
44
0
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
47
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
45
0
3
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
31
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
32
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
53
0
5
Relixión, Cultura e Valores
66
0
1
Traballo Fin de Grao
47
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Enlia2"

“Enerxía máis limpa proposta”: didáctica para 5º de primaria.

A análise da saúde nos libros de texto

A biblioteca escolar e a metodoloxía de traballo por proxectos. Aproximación dende unha experiencia.

A casa escola do Carballal: unha escola de americanos

A coeducación a través da literatura infantil e xuvenil

A educación baseada en proxectos: a clave da motivación do alumnado.

A educación en valores nas leis do período democrático en España (Educación Primaria)

A Educación Física e a Educación en Valores en Primaria: O Xogo como estratexia metodolóxica.

A educación física en Educación Primaria. Proposta didáctica sobre a educación emocional

A Educación na Segunda República e no Franquismo

A enerxía e os seus usos na sociedade: unha proposta didáctica para sexto de Educación Primaria

A evolución das biblioteca escolares ao longo do período democrático

A formación do profesorado ante as TIC e o Proxecto Abalar

A función de nutrición humana: “Alimentámonos: Comendo e comendo, imos medrando”. Unha proposta didáctica para 2º de Educación Primaria

A inclusión da etnia xitana na aula a través das TIC.

A influenza da familia no autoconcepto dos nenos

A intervención da musicoterapia no trastorno da dislexia

A personaxe feminina nos libros de ficción dunha biblioteca de aula.

A ruptura dos estereotipos masculinos a partir da literatura infantil e xuvenil, unidade didáctica.

A transversalidade da Educación Física con ferramentas virtuais.

A xestión do tempo extraescolar e a súa relación co desenvolvemento da autonomía individual

Actitudes e percepcións do profesorado de Educación Física hacia o alumnado con NEAE en Educación Primaria na comarca de Ferrolterra

AICLE na aula de Ciencias da Natureza en Educación Primaria

Alumnado e coñecementos sobre as actividades tradicionais do campo galego

Análise da comprensión lectora no alumnado de Educación Primaria

Análise da educación en valores na educación primaria e proposta de mellora a través da transversalidade.

Análise das actividades dos libros de texto de Ciencias Sociais de Educación Primaria.

Análise das merendas escolares do alumnado de Educación Primaria

Análise do traballo por proxectos para o alumnado con altas capacidades.

Análise dun Plan de Acción Titorial e detección de necesidades

Ansiedade matemática: influencia do autoconcepto matemático, sexo e cualificación.

Aplicación dun instrumento para a análise dos distintos tipos de problemas de suma e resta

Aprendendo en profundidade no ámbito das Ciencias Naturais

Aproximación al Proyecto MUS-E desde una experiencia práctica: El caso del CEIP San Pedro de Visma

As alerxias na escola: unha proposta didáctica

As bibliotecas escolares desde diferentes perspectivas culturais e educativas. Análisis de dúas realidades.

As dificultades de aprendizaxe en Educación Primaria: Programa de intervención sobre variables afectivo-motivacionais

As Escolas de Indianos na Terra Chá: o caso de Guitiriz e dos Vilares. Unha ollada desde as Ciencias Sociais e a súa Didáctica.

As ideas do alumnado con relación ao movemento do corpo humano.

As Intelixencias Múltiples: Proposta didáctica nunha aula de Educación Primaria.

As Leis Educativas Modernas: Da LODE a LOMCE na Educación Primaria

As lendas como estratexia para o ensino - aprendizaxe na lingua galega

As relacións sociais nunha aula de primaria: un estudo sociométrico

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) melloran a práctica escolar

As tecnoloxías emerxentes e as ciencias sociais: a realidade aumentada

As TIC ante o reto da educación multicultural

As TIC na ensinanza-aprendizaxe do inglés como lingua estranxeira: 6º de E.P.

Avaliación da competencia lectora no alumnado de Educación Primaria

Avaliación da escritura de alumnos e alumnas de terceiro de Educación Primaria

Cerámicas Sargadelos. Historia, Patrimonio e Memoria histórica dende as Ciencias Sociais e a súa Didáctica.

Cine e diversidade: unha proposta didáctica para Educación Primaria

Como traballar a psicomotricidade no ámbito musical

Comunicación e colaboración entre familia e escola

Coñecendo o mundo de EntusiasMAT

Danza no ámbito artístico como estratexia educativa

Descubrindo a escola saudable: proposta didáctica sobre nutrición humana para 5° de primaria

Deseño e posta en práctica dunha Adaptación Curricular para unha alumna con autismo

Dramatización de contos para Educación Primaria

Educación e realidade aumentada: ciencias sociais

Educación Mediática: o alumnado creador de contidos audiovisuais

Educación musical: a súa consideración social e o seu valor pedagóxico.

Elaboración e impleméntación dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo

Ensinanza-aprendizaxe por indagación: proxecto materia e enerxía para 6º de Educación Primaria.

Estudo sobre a exclusión e inclusión no contexto de Educación Primaria: a visión do profesorado fronte á do alumnado.

Expresión oral en lingua galega e aprendizaxe lúdica.

Factores que inflúen na adquisición e configuración do hábito lector. Un estudo de caso.

Formación TIC do profesorado: enquisas ao profesorado de Educación Primaria e aos estudantes universitarios

Guía de recursos para visibilizar a historia das mulleres en Educación Primaria

Hábitos de hixiene en Educación Primaria

Implementación do Método TEACCH na Educación Primaria como proposta inclusiva para alumnado con Trastornos do Espectro do Autismo.

Intelixencias múltiples: unha proposta para a mellora das intelixencias persoais na Educación Primaria.

Introdución ao algoritmo da suma e da resta

Lego e as matemáticas

Linguas Estranxeiras na Educación Primaria:Unha reflexión sobre o paradigma actual

Metodoloxía AICLE en Educación Física

Metodoloxía AICLE en Educación Física

Mira a través dos ollos de Picasso.

Nutrición e alimentación equilibrada a través de hábitos saudables

O autoconcepto e a súa influencia na psicoloxía do alumnado

O bullying en educación primaria. Proposta didáctica.

O centro educativo promotor de hábitos de vida saudable: proposta de actuación no C.E.I.P "Isidro Parga Pondal"

O conto como recurso de aprendizaxe na aula de inglés en Educación Primaria.

O desenvolvemento de habilidades matemáticas a través dos xogos

O ensino da lingua inglesa a través do teatro de títeres

O ensino do cálculo a estudantes cegos: análise de materiais

O papel da muller nas primeiras obras da literatura infantil galega

O prestixio da profesión docente: a perspectiva do futuro profesorado

O Proceso de Ensino do Bloque de Contidos: Xogos e Deporte na Escola Primaria

O retrato na educación: interpretar, experimentar, aprender e disfrutar

O tabú en lingua galega como método para o ensino-aprendizaxe do vocabulario

O teatro na Educación Primaria

O uso do vídeo para a aprendizaxe de inglés en Educación Primaria.

O uso dos libros dixitais na educación primaria. Un estudo de caso

Os métodos de ensinanza e a súa influencia no alumnado

Os números racionais: Proposta de actividades para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe

Os seres vivos e o seu medio

Patrimonio cultural inmaterial e Didáctica das Ciencias Sociais. Conceptos e experiencias. O caso de 'Ponte...nas Ondas' e de 'Ronsel'.

Percepción de pais, nais e profesorado sobre a asignatura de música en Educación Primaria

Posta en valor da Educación Emocional

Proposta de animación á lectura: contos e diversidade.

Proposta didáctica baseada en problemas matemáticos non rutineiros para Educación Primaria

Proposta Didáctica Multidisciplinar: Aplicación das TIC con Scratch

Proposta didáctica para o desenvolvemento de actividades acuáticas en Educación Física (Educación Primaria)

Proposta didáctica para o desenvolvemento dunha autoestima positiva nos nenos de 12 anos

Revista de Educación (1960-1975); análise de estudos e evolución de temáticas.

Saídas ao medio natural na Educación Primaria

Situación do Galego na actualidade:camiñar cara o plurilingüismo e non cara a minorización

Un achegamento ao coñecemento das parroquias do concello de Abegondo (Galicia). Proposta didáctica para 2º de EP.

Un achegamento ás variantes dialectais de Galicia. Proposta didáctica para 6º E.P.

Un novo enfoque para traballar a xeometría en educación primaria

Unha aproximación á realidade da integración das TIC. Análise dun centro educativo en Ferrol

Unha proposta de ensinanza coeducativa para a Educación Física na aula de Educación Primaria, a través dun deporte alternativo: Floorball

Unha proposta didáctica de mellora basada na metodoloxía AICLE para inglés e E.F en 1º de primaria

Unha relación ecolóxica, humana e cultural: proxecto educativo de educación artística, Land Art e EcoXustiza

Vantaxes do uso de materiais na aula de matemáticas

Vibra comigo

A ADHERENCIA Á ACTIVIDADE FÍSICA EN PRIMARIA: DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO INTERDISCIPLINARIO DE ACTIVIDADE FÍSICA NO MEDIO NATURAL

A aprendizaxe-servizo na área de Educación Física: xogos tradicionais galegos.

A astronomía na Educación Primaria: contidos e propostas

A auga un recurso valioso para consumir con responsabilidade. Proposta didáctica para Educación Primaria.

A competencia lectora en Educación Primaria

A COMPRENSIÓN LECTORA EN 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A comprensión lectora nas aulas de 5º e 6º de Primaria

A construción histórica da profesión docente no ensino primario

A coordinación docente en educación primaria: a súa concreción nun centro. Deseño dunha proposta de coordinación complementaria

A distribución do tempo nas sesións de Educación Física na etapa primaria. Implicacións didácticas.

A dramatización como recurso de aprendizaxe na aula de Educación Primaria

A educación das mulleres a través da revista "La Escuela Moderna"

A educación das mulleres e a feminización do maxisterio.

A educación universitaria do Brasil a través da pedagoxía de Paulo Freire

A Emigración Galega na Arxentina durante os séculos XIX e XX.

A improvisación e a composición: elementos fundamentais da creatividade en educación musical.

A IMPROVISACIÓN,A COMPOSICIÓN E AS NOVAS TECNOLOXÍAS COMO RECURSOS PARA POTENCIAR A CREATIVIDADE A TRAVÉS DA LINGUAXE MUSICAL CONTEMPORÁNEA.

A incorporación das mulleres ao sistema educativo: un proceso de longa duración

A lectura: pasado, presente e futuro

A memoria da lingua. Unha proposta didáctica audiovisual.

A opinión do alumnado e do profesorado do Grao de Educación Primaria sobre a Mención de Educación Física

A presenza da Danza no entorno escolar e extraescolar na Educación Primaria

A reflexión acerca da felicidade na educación. Un achegamento dende as ciencias sociais

A resolución de problemas en Educación Primaria: un carril bici para Foz.

A teoría das Intelixencias Múltiples de Gardner: programación didáctica.

A volta ao mundo en oitenta días

Acción Titorial, Biblioteca Escolar e Proxecto Lector: unha realidade complementaria. O caso do CEIP Carrasqueira.

Actitudes cara as matemáticas e condicións sociais

Actividades físicas artístico-expresivos na Educación Primaria

Adopción: Familia e escola.

Análise das actividades extraescolares e dos servizos complementarios dun centro escolar e deseño dunha proposta educativa

Análise de libros de texto. Estudo de caso a partir dun libro de Lingua Castelá de Educación Primaria

Análise de libros de texto. Libro: Ciencias Sociais para 1º de Educación Primaria da Editorial Anaya.

Análise dun libro de texto de primaria

Análise e estudo da proposta Entusiasmat

Aplicación das tablets na Educación Primaria

Aprender experimentando coa auga

Aproximación á diversidade en educación primaria: a súa concreción nun colexio de Galicia. Algunhas medidas complementarias para a súa atención

As Ciencias Sociais no sistema educativo español e suízo. Bases para un estudo comparado.

As e-presentacións:o seu emprego na Educación Primaria

As ideas do alumnado sobre a función de relación no ser humano

As necesidades educativas especiais: a súa concreción e organización da atención nun centro. Algunhas medidas de actuación complementaria para un caso.

As necesidades educativas especiais: análise da súa concreción nun Centro de Educación Infantil e Primaria de Galicia. Proposta complementaria para a súa atención

As relacións entre iguais e os reslultados académicos: un estudo nunha aula de Educación Primaria.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE PARA A INCLUSIÓN DO ALUMNADO CON TEA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Avaliación e mellora da educación inclusiva nun centro de educación primaria

Avaliación e Mellora da Educación Inclusiva nun centro de Educación Primaria: O Proceso do Index

Bibliotecas escolares: usos e propostas de cambio. O caso do CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

Capitalismo e educación. Sistema educativo, ideoloxía e división de clase (1923-1936)

CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA FRONTE ÁS TIC

Centros de Educación Primaria fronte as TIC:Tecnoloxías emerxentes e contornos para o ensino e a aprendizaxe virtual

Comunicación, sociedade, muller e democracia: "Radio Pirenaica" (1941-1977).

Conciencia fonolóxica e lectura de palabras e pseudopalabras no primeiro curso de Educación Primaria

Construíndo significados para a imaxe corporal dende as Ciencias Naturais. Unha unidade didáctica para 6º curso

Construtivismo e libros de texto

DANZA, MÚSICA E ARTE. UN PROXECTO CREATIVO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Descubrindo a Prehistoria

DESCUBRINDO O NOSO CORPO.

Desterrando o libro de texto: novos materiais e estratexias en educación artística

Dificultades de aprendizaxe en matemáticas no primeiro ano da Educación Primaria

EDUCAR, ALIMENTAR E NUTRIR NO MEDIO ESCOLAR: A TRIPLA FUNCIÓN DOS COMEDORES ESCOLARES

Ensinanza do Inglés a través da Música na Educación Primaria

Estudo sobre o proxecto "Para todos os públicos" levado a cabo no C.E.I.P de Présaras.

Exclusión e educación intercultural a través do arte contemporáneo

FACER VISIBLE O INVISIBLE: IDENTIDAD(ES) SEXUA(IS) EN EDUCACIÓN PRIMARIA

FOMENTO DA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DO PLAN LECTOR

Implicación familiar en educación

Intelixencia emocional e valores: entre a necesidade e o desexo. Unha proposta de actuacións no primeiro ciclo de Educación Primaria.

Investigación de caso único: A visión dun profesor de Educación Primaria sobre as TIC.

Investigación sobre a formación do profesorado de Ciencias Sociais de 5º y 6º de Educación Primaria no marco do Plan Abalar

Ler, estudar e calar. Aproximación ás dinámicas habituais das bilbliotecas escolares. Propostas de mellora

Matemáticas e Utilidade

Motivación nas aulas: as dúas caras do modelo TARGET

Musicoterapia e Trastorno do Espectro Autista na Educación Primaria

O acceso das mulleres á impartición do ensino. As Escolas Normais de Mestras. O caso pontevedrés no marco galego.

O aprendizaxe cooperativo nun centro educativo. Cal é a súa posibilidad de implantación?

O clima da aula e a súa influencia na organización do proceso de ensino-aprendizaxe

O enfoque comunicativo e a competencia oral nas aulas de lingua galega en Educación Primaria

O ensino do equilibrio no alumnado de 1º curso de Educación Primaria empregando unha metodoloxía baseada en ambientes de aprendizaxe.

O estudo da auga no currículo e nos libros de texto

O GeoGebra como recurso para ensinar xeometría nun aula de Educación Primaria.

O IMPACTO DAS DIFICULTADES ESCOLARES NO ENTORNO FAMILIAR

o impacto das necesidades educativas no ámbito familiar dende a perspectiva das familias e dos docentes

O libro de texto de Ciencias Sociais no novo marco lexislativo, a LOMCE.

O paso do tempo no síndrome de Down

O proxecto Terra a través das TIC

O teatro e a lingua galega: practicamos a expresión oral.

O teatro e o desenvolvemento do pensamento crítico na Educación Primaria

O uso da literatura na aula da lingua extranxeira en Educación Primaria

O uso do galego nas aulas de Educación Primaria e no seu contorno. Estudo crítico e propostas para o seu fomento.

O uso dos libros de texto de educación inglesa en educación primaria

O xogo como estratexia metodolóxica de ensino- aprendizaxe das Habilidades Motrices Básicas en educación primaria

Os contos como recurso coeducativo en Eduación Primaria

Os debuxos animados como recurso educativo na aula de Educación Primaria

OS RECURSOS USADOS NA AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: MEDIO PARA A PROMOCIÓN DA INTERACCIÓN DO ALUMNADO?

Os seres vivos e a súa relación co medio. Interaccións e cambios

Plataformas e ferramentas web para o ensino-aprendizaxe da literatura galega na Educación Primaria

Plurilingüismo en Educación Primaria: vantaxes, inconvenientes e proposta de mellora

Potenciación das linguas extranxeiras en Galiza: Estudos de Centros Plurilingües de Educación Primaria.

PROPOSTA DIDÁCTICA DE FOMENTO DO USO DO GALEGO A TRAVÉS DO CINE E DO MODELO BURELA

Proposta didáctica sobre os seres vivos

Proposta integral e interdisciplinar de intervención educativa sobre a saúde e a actividade física na escola: O NOSO PESO UN RETO.

Proxecto didáctico sobre as vangardas galegas

Proxecto educativo interdisciplinar dirixido ao desenvolvemento da competencia aprender a aprender do alumnado de Educación Primaria.

Recursos web para o ensino/aprendizaxe da lingua galega na educación primaria

Tempo republicano e docencia feminina (1931-1936). O caso das mestras Antonia de la Torre, Leonor Serrano e Enriqueta Otero.

Un proxecto matemático interdisciplinar

Unha aproximación ás tecnoloxías da información e da comunicación en Educación Primaria. Análise da súa planificación e desenvolvemento nun centro e deseño dunha proposta complementaria

Unha investigación sobre os seres vivos en Educación Primaria

Unidade Didáctica sobre a Literatura de Tradición Oral

Uso da plataforma Edmodo na Educación Física Escolar

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 120