Grao en Educación Primaria

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Porto Riobó, Ana María
Vogal PDI
Zapico Barbeito, María Helena
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Torres Santomé, Jurjo
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Ferral Ramírez, Diego
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 609
Homes 2018/2019 220
Mulleres 2018/2019 389
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 33.820
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.290
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.989
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.541
% créditos repetidos 2018/2019 10,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,54
Taxa de evaluación 2018/2019 93,42
Taxa de éxito 2018/2019 93,33
Taxa de rendemento 2018/2019 87,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,41
Taxa de graduación 2014/2015 70,71
Taxa de abandono 2016/2017 7,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.159
Homes 2018/2019 483
Mulleres 2018/2019 1.676
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.853
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.356
% créditos repetidos 2018/2019 7,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,1
Taxa de éxito 2018/2019 95,56
Taxa de rendemento 2018/2019 89,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 598
Homes 2017/2018 220
Mulleres 2017/2018 378
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 34.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 30.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.794
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.217
% créditos repetidos 2017/2018 8,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,86
Taxa de evaluación 2017/2018 93,81
Taxa de éxito 2017/2018 92,58
Taxa de rendemento 2017/2018 86,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,95
Taxa de graduación 2013/2014 67,15
Taxa de abandono 2015/2016 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 600
Homes 2016/2017 219
Mulleres 2016/2017 381
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 34.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 31.010
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.743
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.305
% créditos repetidos 2016/2017 8,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,76
Taxa de evaluación 2016/2017 93,55
Taxa de éxito 2016/2017 93,81
Taxa de rendemento 2016/2017 87,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 92,71
Taxa de graduación 2012/2013 74,22
Taxa de abandono 2014/2015 9,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
107
36
11
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
135
1
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
8
6
Socioloxía da Educación
132
0
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
132
10
7
Historia da Educación
116
33
20
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
132
18
13
Educación Matemática I
132
46
30
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
147
9
23
Lingua Castelá e a súa Didáctica
138
4
4

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
124
10
14
Orientación, Titoría e Calidade
128
8
8
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
123
0
4
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
118
2
8
Educación Artística e a súa Didáctica
127
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
117
14
13
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
119
5
4
Educación Matemática II
114
35
18
Didáctica das Ciencias Sociais I
127
0
6
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
119
13
14

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
23
14
Didáctica das Ciencias Sociais II
115
0
5
Didáctica da Expresión Musical
116
1
8
Educación Matemática III
127
45
10
Xogos Motores
38
2
4
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
55
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
64
0
1
Trastornos da Lingua oral e Escrita
61
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
12
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
8
1
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
115
2
5
Didáctica da Lingua Estranxeira
121
3
4
Prácticum I
115
0
0

4º Curso

Prácticum II
126
1
0
Educación Física para o Lecer
65
3
4
Iniciación Deportiva
47
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
60
1
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
49
1
4
Diagnóstico Pedagóxico
49
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
44
0
3
Didáctica da Educación para a Saúde
65
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
64
0
4
Relixión, Cultura e Valores
49
0
2
Traballo Fin de Grao
104
1
80

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
116
14
15
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
132
1
9
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
125
6
9
Socioloxía da Educación
127
1
9
Lingua Galega e a súa Didáctica
135
3
9
Historia da Educación
134
24
26
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
132
20
16
Educación Matemática I
100
70
16
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
29
21
Lingua Castelá e a súa Didáctica
135
4
8

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
132
21
8
Orientación, Titoría e Calidade
115
15
11
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
125
1
3
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
120
5
4
Educación Artística e a súa Didáctica
127
0
7
Educación Inclusiva e Multicultural
121
18
8
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
119
2
7
Educación Matemática II
115
31
17
Didáctica das Ciencias Sociais I
118
1
8
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
120
12
14

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
127
26
13
Didáctica das Ciencias Sociais II
129
0
6
Didáctica da Expresión Musical
129
2
6
Educación Matemática III
90
62
9
Xogos Motores
45
2
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
56
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
46
1
2
Trastornos da Lingua oral e Escrita
55
4
1
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
35
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
34
0
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
138
2
6
Didáctica da Lingua Estranxeira
130
3
7
Prácticum I
131
0
1

4º Curso

Prácticum II
116
0
0
Educación Física para o Lecer
62
2
0
Iniciación Deportiva
49
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
82
0
3
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
75
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
73
0
3
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
39
0
0
Didáctica da Educación para a Saúde
34
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
37
0
0
Relixión, Cultura e Valores
60
0
1
Traballo Fin de Grao
111
1
54

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
133
11
12
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
130
5
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
7
8
Socioloxía da Educación
129
3
4
Lingua Galega e a súa Didáctica
142
5
10
Historia da Educación
108
35
27
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
129
22
19
Educación Matemática I
105
40
20
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
129
18
22
Lingua Castelá e a súa Didáctica
140
3
12

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
110
27
9
Orientación, Titoría e Calidade
131
9
10
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
140
1
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
141
0
0
Educación Artística e a súa Didáctica
137
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
122
15
14
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
139
1
5
Educación Matemática II
136
30
19
Didáctica das Ciencias Sociais I
129
0
7
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
140
14
16

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
17
20
Didáctica das Ciencias Sociais II
116
2
4
Didáctica da Expresión Musical
119
2
6
Educación Matemática III
120
31
12
Xogos Motores
49
3
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
59
1
1
Dificultades de Aprendizaxe
73
0
3
Trastornos da Lingua oral e Escrita
70
4
1
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
25
0
3
Resolución de Problemas en Matemática
23
0
4
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
121
8
8
Didáctica da Lingua Estranxeira
112
4
7
Prácticum I
114
2
0

4º Curso

Prácticum II
119
0
0
Educación Física para o Lecer
56
0
2
Iniciación Deportiva
38
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
79
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
63
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
64
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
27
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
32
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
42
0
3
Relixión, Cultura e Valores
67
0
1
Traballo Fin de Grao
108
0
53

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A potenciación das capacidades cognitivas nas aulas de Educación Primaria

A prevalencia das Intelixencias Múltiples en Educación Primaria. Estudo dun caso e propostas de mellora.

A biblioteca escolar como elemento dinamizador no fomento da lectura en galego

A calculadora en Educación Primaria: unha ferramenta valiosa.

A Educación Artística como canle para traballar a diversidade

A Filosofía para Nenas e Nenos: Unha aproximación teórica á proposta pedagóxica impulsada por Matthew Lipman.

A función de relación en Educación Primaria

A Igualdade de Oportunidades en Sexto de Educación Primaria. Proposta de Actuación. Análise dun Caso.

A importancia da Educación Emocional. A súa presenza nas aulas de Educación Primaria.

A inclusión educativa das persoas con diversidade funcional auditiva como motor de innovación. Un estudo de caso.

A influencia da metodoloxía da aula no desenvolvemento do autonconcepto e do estado emocional do alumnado: análise das diferenzas entre dous grupos clase

A interdisciplinariedade da Educación Musical e a Educación Física.

A materia e a enerxía nos libros de texto de Educación Primaria. Análise da competencia científica.

A maxia do caleidoscopio: a interculturalidade na Educación en Valores a través dunha unidade didáctica para alumnado de sexto de Educación Primaria

A mediación familiar dende a escola: Deseño dun servizo de axuda ao alumnado ante o conflito

A posibilidade de crear contos a través do traballo colaborativo e as TIC

A presenza e a importancia da danza na Educación Primaria

A probabilidade na Educación Primaria

A relación do profesorado tutor cás familias. Percepción dos axentes implicados.

A tarefa de aprendizaxe integrada: unha proposta de matemáticas para todo o alumnado.

A webquest na materia de Ciencias Sociais. Un instrumento de análise e unha proposta para 5ºEP: 'A sociedade española no Século de Ouro'

Alén das verbas (pouco) inocentes. Análise crítica da selección literaria dos manuais de Educación Primaria en clave de xénero

Análise das actividades sobre os seres vivos incluídas nos diferentes recursos que ofrece Internet

Análise de Metodoloxías Innovadoras

Análise do acoso escolar e do autoconcepto nunha aula de primaria

Análise dos métodos empregados na ensinanza do inglés en Educación Primaria

Análise sobre a desmotivación do alumnado nun aula de Educación Primaria

Análisis das ideas do alumnado de educación primaria sobre a materia e os materiais

Animación á lectura en Educación Primaria: reflexión teórica e proposta de actividades.

Aprender a coidarse desde a realidade

Aprendizaxe integrado da Lingua Inglesa e Educación Física: método TPR

As actividades físicas no medio natural, unha proposta interdisciplinar ao alcance de todos

As figuras xeométricas e o entorno: Unha proposta didáctica para o segundo curso de Educación Primaria.

As Intelixencias Múltiples na Educación Primaria. Proposta Educativa.

As regretas Cuisenaire para favorecer a adición e subtracción en Educación Primaria

Avaliación da comprensión lectora do alumnado en Educación Primaria

Betanzos nas aulas

'Bruxas Literarias: unha animación á lectura na aula de Educación Primaria.'

Cancións e outros poemas: educación literaria a través das cancións

Coeducación en Educación Primaria: Unha proposta para o cambio educativo e a igualdade.

Construír e aprender coa arte

Convivir xuntos: proposta de mellora da convivencia no aula

Deseño dunha proposta baseada en Intelixencias Múltiples en Educación Primaria

Deseño e avaliación dunha proposta para 4º de Educación Primaria. “Auga, o motor que nos dá vida”

Dificultades no ensino e aprendizaxe da lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria

Discapacidade e inclusión educativa: Unha proposta para favorecer a inclusión nas aulas do alumnado con Síndrome de Down

Disolvendo horizontes: a Filosofía para crianzas como ferramenta de transformación social. Unha proposta educativa para o contexto de Texiguat (Honduras).

Educación Emocional a través da Música en Educación Primaria

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenas e nenos con necesidades específicas de apoio educativo (N.E.A.E.)

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Escolas e mestres durante o franquismo (1936-1975)

Estereotipos de xénero no alumnado de terceiro de Educación Primaria

Estudo das propostas educativas do Museo do Pobo Galego

Estudo do desenvolmento motor en alumnado de 5º curso de Educación Primaria: implicacións didácticas para a Educación Física

Estudo e análise da práctica de exercicio físico e a súa influencia no rendemento académico nunha mostra de alumnado de Educación Primaria

Implantación da aprendizaxe cooperativa nas aulas de Educacion Primaria

Inclusión educativa nas persoas xordas. Un estudo etnográfico

Incorporar a Historia das Mulleres en Educación Primaria

Influencia do ambiente socio-familiar, sociocultural e socioeconómico no aprendizaxe da lectoescritura.

Mantendo a lingua e a cultura a través dos xogos populares

Matemáticas e emocións: manual para o mozo detective.

Mellorando a comprensión lectora

Mitos e verdades sobre a diversidade funcional. Que sabe e que descoñece o alumnado de Educación Primaria.

Necesidades formativas do profesorado de primaria en linguas estranxeiras

O acoso escolar en Educación Primaria. Diagnóstico da situación en dous centros da provincia da Coruña.

O escape room como recurso educativo de animación á lectura

O fútbol sala: pensamento e grao de coñecemento do alumnado de Educación Primaria, profesorado de Educación Física e adestradores.

O Match de Improvisación como proposta interdisciplinar para o traballo de Expresión Corporal en 6º de Educación Primaria

O método ABN: unha alternativa diferente para o ensino-aprendizaxe do número en Educación Primaria.

O museo como ferramenta de ensino.

O patio do recreo. Un espazo para a convivencia e a igualdade de xénero. O caso do CEIP Plurilingüe Labaca: actuacións e propostas para o cambio

O perigo dos plásticos: unha proposta didáctica para a Educación Primaria

O profesorado respecto as TIC na Educación Musical en Educación Primaria.

O rol das personaxes femininas nas primeiras obras da literatura infantil e xuvenil galegas

O señor Bo Refuxio: proposta didáctica para Educación Primaria.

O son da educación

O uso das metodoloxías activas en Educación Primaria: un enfoque didáctico interdisciplinar

Os mitos científicos na infancia.

Os seres vivos nos libros de texto de Educación Primaria.

Os xogos para potenciar a lingua inglesa nunha escola innovadora

Patrimonio e Historia: A Torre de Hércules

Patrimonio material e historia local desde a didáctica das ciencias sociais: A Coruña.

Percepción da comunidade educativa sobre a atención á diversidade na aula ordinaria.

Percepcións dos membros da comunidade educativa sobre o acoso escolar ou bullying

Ponte no seu lugar. Un novo enfoque da Educación Artística na aula.

Prevención de Dificultades da Linguaxe

Programa Mindfulness como prevención de factores estresantes do Burnout no profesorado de EP

Proposta de mellora dunha unidade didáctica sobre a alimentación saudable en Educación Primaria

Proposta didáctica orientada a 4º curso de Educación Primaria basada na actividade física no medio natural mediante tarefas integradas.

Proposta didáctica para o ensino da xeometría a través da aplicación de diferentes recursos didácticos

Que sabe o alumnado de quinto de primaria de Rianxo sobre o mar e as súas actividades?

Re-habitar a escola: a transformación dos espazos escolares dende a educación para a participación.

Síndrome de Asperger. Estratexias para adaptar o currículo nun caso de Educación Primaria.

TEA: organización da actividade educativa nun centro específico

Tecnoloxías da Información e da Comunicación ligadas ó alumnado con Síndrome de West

Tipos de motivación en relación coa ansiedade ante os exames do alumnado de primaria

Unha proposta de aprendizaxe-servizo: a visibilidade das enfermedades inflamatorias intestinais a través da Educación Física e as Ciencias da Natureza.

Unha proposta didáctica interdisciplinaria e globalizadora: a dimensión física no currículum e a pedagoxía de Célestin Freinet.

Unha proposta na nosa contorna cara unha verdadeira Eco-Escola

Unha visión das TIC en matemáticas: unha primeira análise de recursos na rede.

Unidade didáctica adaptada para a participación na aula dun neno con TEA

Uso de APPs a través de tablets en aulas de Educación Primaria

Utilización das tecnoloxías emerxentes no ámbito educativo: realidade aumentada.

Videoxogos e Educación: Unha unión simbiótica

"Buscando un porvir, déuseme por marchar"

A ansiedade ante os exames na Educación Primaria

A competencia científica e a nutrición humana en libros de texto de 6º de educación primaria

A consideración social da lingua galega. Contra os prexuízos na Educación Primaria

A convivencia escolar: un estudo de caso

A educación literaria nos libros de texto de Lingua Castelá na Educación Primaria.

A escolarización combinada dun neno con Trastorno do Espectro Autista.

A expresión dramática na aprendizaxe da lingua galega: unha proposta didáctica baseada na metodloxía "Aulas sen paredes"

A función de nutrición humana. Proposta didáctica para 2º de Primaria: Que hai de comer?

A influencia dos contos estereotipados infantiles na construción da identidade e do pensamento en 1º de Educación Primaria.

A integración das TIC na área das matemáticas: A experiencia de tres docentes de Educación Primaria con Smartick

A linguaxe musical creativa. Proposta didáctica baseada en NotateMe Now e MuseScore

A modelización matemática: curso de formación docente

A pintura como recurso para o ensino e aprendizaxe da Historia na Educación Primaria

A práctica e o aprendizaxe das operacións aritméticas mediante o xadrez para o alumnado con dislexia

A Resolución de Problemas no Método Singapur

A situación sociolingüística da lingua galega en Educación Primaria: análise e propostas de mellora

Adaptación dunha unidade didáctica para o acceso ao currículo e a comunicación dun alumno con TEA.

Adaptacións curriculares no autismo

Alumnado con discapacidade auditiva e a súa inclusión en Educación Primaria. Un estudo etnográfico

Análise da influencia dun programa de 7 sesións de Educación Física sobre destreza manual, puntería e atrape e equilibrio en nenos de 10-11 anos.

Análise das actitudes cara as matemáticas no alumnado de 6º de primaria

Análise das didácticas específicas no Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1910-1919)

Análise do clima motivacional percibido polo alumnado na asignatura de Educación Física. Implicacións didácticas

Análise do libro de texto como recurso na aula de inglés de Educación Primaria

Análise dos hábitos de vida do alumnado de Educación Primaria

Análise e comparación do autoconcepto e a autoestima do alumnado de 1º curso e 6º curso de Educación Primaria

Análise e propostas de mellora para desenvolver unha boa práctica docente

Análises dos signos de puntuación nas producións escritas do alumnado de segundo de educación primaria á luz do seu tratamento nos materiais didácticos actuais.

Aplicación da multifuncionalidade dos contos na etapa de Educación Primaria

Aplicación do Método Quinzet para promover as estratexias heurísticas do alumnado de educación primaria na resolución de problemas

Aprender matemáticas é un xogo

Aprender na era dixital. O desenvolvemento de habilidades matemáticas e artísticas a través de contornos virtuais de aprendizaxe con Minecraft

As matemáticas reformuladas: Unha proposta didáctica baseada na Teoría das Intelixencias Múltiples

As metodoloxías utilizadas polos docentes de música na aula de Educación Primaria

Aulas disruptivas

Cara a un modelo eficiente: biblioteca escolar e cidadanía no século XXI.

Cocoslocos: unha proposta de taller de escritura creativa.

Como o Traballo por Proxectos favorece a Inclusión na aula: Análise dunha experiencia

Comprensión lectora, diferenzas de xénero en educación primaria

Construír literatura: proposta de animación á lectura e aproximación á literatura en lingua galega

Conto motor como desenvolvemento curricular para EF

Costa do solpor: proposta literaria para Educación Primaria.

Desenvolvemento da comprensión lectora: Influencia do contexto alfabetizador na Educación Primaria

Desenvolvemento das destrezas orais mediante actividades lúdicas na aula de inglés en primaria

Diversidade Cultural e Ensino da Historia Local

Do cemento á herba. Unha proposta de renovación do patio do colexio baixo un enfoque educativo.

Docere Delectans: a mitoloxía grecolatina como recurso interdisciplinar en Educación Primaria

Ecosistemas a través da interdisciplinariedade

Educación emocional e resolución de conflitos, proposta de intervención: os Escornabots

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.).

Emigración e inmigración: traballando a tolerancia dende a multiculturalidade. O caso da escola fundada pola Sociedade “Hijos del Ayuntamiento de Coirós”

Ensinar a recoñecer e expresar emocións a un neno con TEA mediante Comunicación Aumentativa e Alternativa

Escolarización das tecnoloxías a través da aprendizaxe baseada en proxectos

Estudo das necesidades formativas en Linguas Estranxeiras do profesorado de Educación Primaria

Estudo do desenvolvemento motor en alumnado de educación primaria: implicacións didácticas para a educación física

Estudo do desenvolvemento motor no alumnado de 6º curso de Educación Primaria: implicacións didácticas para a Educación Física

Estudo sobre a idoneidade do libro de texto na aula de LE na Educación Primaria.

Evolución da figura do profesorado de apoio na lexislación. Un plan de apoio.

Gamificación nas aulas con entornos virtuais colaborativos. Unha proposta multidisciplinar con Classcraft.

Historia da liberdade: feitos e figuras. O ensino do tempo histórico na educadión primaria.

Impacto dunha intervención educativa sobre hábitos saudábeis nas merendas de escolares de 5-6 anos.

Investigación da competencia científica a través da enerxía: análise do currículo e libros de texto

Literatura comparada entre Irlanda e Galiza - Aproximación aos mitos e lendas

Matemáticas, actividade física e saúde.

Métodos de ensinanza do inglés: revisión histórica e evolución cara a educación do futuro.

Novas tecnoloxías en educación, aprendendo interactivamente cos blogs

O "Parque do Pasatempo" como recurso educativo: unha proposta interdisciplinar

O camiño cara a igualdade: unha achega desde a análise de libros de texto de Educación Primaria.

O concepto de Diversidade na comunidade educativa. Un estudo de caso.

O concepto de ser vivo no alumnado de Educación Primaria

O estudo da evolución dos modos de vida no tempo a través da construcción de mundos virtuais con Los Sims 3

O papel da Educación Artística en Primaria. De onde vimos, onde estamos e cara onde imos.

O patrimonio como recurso interdisciplinar no ensino primario. Unha proposta a partir do mosteiro de Sobrado dos Monxes

O ritmo móvese

O Sexismo nas Imaxes dos Libros de Texto en Educación Primaria.

O son do movemento

O traballo colaborativo como punto de encontro entre familia e escola

O trastorno do espectro autista na aula: análise dun caso e intervención

O uso de contos na aula de inglés en Educación Primaria: Proposta Didáctica basada en Storytelling

O vídeo como recurso para o fomento da competencia científica.

O xogo como recurso didáctico para a educación musical

O xogo e os xoguetes como elementos reprodutores de estereotipos e prexuízos sexistas. Unha análise das relacións entre o alumnado do primeiro curso de Educación Primaria.

Onde viven os libros: proxecto para a animación á lectura nunha biblioteca escolar

Os Queimalibros: plan para o fomento da lectura na Educación Primaria

Os recursos culturais: unha ferramenta para a ensinanza e aprendizaxe de linguas estranxeiras.

Os recursos en Educación Musical: Novas Tecnoloxías e instrumentos musicais

Os valores democráticos representados nas imaxes dos libros de texto

Os xogos tradicionais en inglés: proposta didáctica interxeracional

Parte e Reparte. As fraccións dende a información situacional en 5º de primaria.

Pensamento, educación e curtametraxes animadas: Proposta didáctica para unha aula de Educación Primaria baseada na Filosofía para Nenos e Nenas

Percepción de estereotipos de xénero dunha comunidade educativa coruñesa a partir dos xoguetes.

Percepción do profesorado sobre o seu modelo de Atención á Diversidade

Programa educativo en habilidades para a vida a través dos alicerces da educación " ensinar a ser persoa, ensinar a convivir e ensinar a pensar"

Programación e resolución de problemas.

Proposta de intervención educativa en alumnado con TDAH mediante a gamificación e o uso das TIC

Proposta de programa de conciencia fonolóxica destinada a nenos con necesidades especiais de comunicación e discapacidade motora.

Proposta didáctica para traballar a auga, incidindo na problemática social e ambiental xurdida en torno a ela

Proposta didáctica para traballar as habilidades sociais, a través da educación física, nun caso real de Síndrome de Asperger

Proposta didáctica para traballar co alumnado de 3º de primaria: A Cultura Castrexa.

Proposta didáctica sobre o tempo histórico: a arte como ferramenta

Proxecto de intervención didáctica interdisciplinar: Educación física e Educación artística dende unha perspectiva globalizadora

Proxecto integrado de Educación Física, Ciencias Naturais e Ciencias Sociais: Construíndo a aprendizaxe fóra das aulas.

Que recordamos co paso do tempo? Análise da memoria e das variables motivacionais do alumnado de Educación Primaria.

Reflexión crítica do ensino das linguas estranxeiras: método CLIL

Reflexos do mar. Unha proposta de animación á lectura.

Robótica Educativa: Unha proposta didáctica interdisciplinar.

'Sistematízate': unha unidade didáctica do corpo humano dende a perspectiva sistémica

Terra de Melide: Historia local e coñecemento do medio

Unha proposta didáctica para o uso de modelos na construción dunha visión sistémica da Ecoloxía

Unidade didáctica sobre o modelo de ser vivo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 120