Logo da Universidade da Coruña

Grao en Educación Infantil

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Bas López, María Begoña
Vogal PDI
Caramés Balo, Rosa Elena
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Mato Vázquez, María Dorinda
Vogal PDI
Mendiri Ruíz De Alda, Paula
Vogal PDI
Rivas Barrós, Isabel
Vogal PDI
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal PDI
Santorum Paz, María Rosa
Vogal PDI
Simón López, Miguel Ángel
Vogal PDI
Sobrino Freire, Iria
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Vega Marcote, Pedro
Vogal PDI
Vicente López, Nuria
Vogal Estudante

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 549
Homes 2016/2017 45
Mulleres 2016/2017 504
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 29.870
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 28.500
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 4,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,4
Taxa de evaluación 2016/2017 96,18
Taxa de éxito 2016/2017 97,2
Taxa de rendemento 2016/2017 93,49
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,27
Taxa de graduación 2012/2013 81,56
Taxa de abandono 2014/2015 9,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 563
Homes 2015/2016 38
Mulleres 2015/2016 525
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 30.660
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 29.050
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 709,5
% créditos repetidos 2015/2016 5,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,47
Taxa de evaluación 2015/2016 96,59
Taxa de éxito 2015/2016 96,85
Taxa de rendemento 2015/2016 93,54
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 94,54
Taxa de graduación 2011/2012 80,15
Taxa de abandono 2013/2014 6,77

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 558
Homes 2014/2015 41
Mulleres 2014/2015 517
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 31.170
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 29.350
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 994,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 820,5
% créditos repetidos 2014/2015 5,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,85
Taxa de evaluación 2014/2015 94,88
Taxa de éxito 2014/2015 96,96
Taxa de rendemento 2014/2015 91,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 95,74
Taxa de graduación 2010/2011 80,92
Taxa de abandono 2012/2013 1,42

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.011
Homes 2014/2015 366
Mulleres 2014/2015 1.645
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 108.700
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.532
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.517
% créditos repetidos 2014/2015 7,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,03
Taxa de evaluación 2014/2015 94,31
Taxa de éxito 2014/2015 95,22
Taxa de rendemento 2014/2015 89,81

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
128
6
3
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
84
3
3
Socioloxía da Educación
121
3
3
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
81
7
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
127
1
4
Historia da Educación
126
2
3
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
137
3
9
Valores e Educación para a Igualdade
124
4
16
Psicoloxía Clínica Infantil
123
42
13
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
134
1
14

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
134
0
4
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
119
14
10
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
128
6
6
Educación Matemática
119
2
1
Didáctica da Lingua Galega
137
3
0
Orientación e Titoría
117
14
5
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
125
1
2
Didáctica da Lingua Castelá
129
0
3
Ensino das Ciencias da Natureza
125
1
8
Didáctica da Expresión Corporal
131
4
1

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
116
10
6
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
120
0
1
Didáctica da Expresión Musical
112
1
1
Literatura Infantil e a súa Didáctica
126
0
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
117
0
2
Didáctica da Lingua Estranxeira
119
0
4
Didáctica da Expresión Plástica
115
3
6
Practicum I
77
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
17
0
1
Xogos Motores
48
1
1
Matemáticas e Xogo
11
0
1
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
24
0
2
Atención Temperá
33
1
2
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
21
0
1

4º Curso

Practicum II
120
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
11
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
47
0
2
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
46
0
4
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
32
0
1
Matemáticas na Vida
53
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
47
0
2
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
63
0
1
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
59
0
1
Relixión, Cultura e Valores
61
1
2
Traballo Fin de Grao
114
1
40

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
130
11
7
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
83
5
1
Socioloxía da Educación
136
1
5
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
79
5
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
131
4
6
Historia da Educación
134
2
5
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
124
16
12
Valores e Educación para a Igualdade
128
8
13
Psicoloxía Clínica Infantil
132
43
10
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
140
7
15

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
123
3
3
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
116
6
5
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
130
5
6
Educación Matemática
132
0
1
Didáctica da Lingua Galega
117
4
2
Orientación e Titoría
120
7
3
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
121
0
0
Didáctica da Lingua Castelá
119
2
1
Ensino das Ciencias da Natureza
125
3
5
Didáctica da Expresión Corporal
119
5
2

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
105
0
2
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
117
0
3
Didáctica da Expresión Musical
124
1
0
Literatura Infantil e a súa Didáctica
114
0
4
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
117
0
2
Didáctica da Lingua Estranxeira
119
2
6
Didáctica da Expresión Plástica
108
5
6
Practicum I
69
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
9
0
0
Xogos Motores
28
2
0
Matemáticas e Xogo
25
0
1
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
12
0
0
Atención Temperá
36
0
1
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
29
0
2

4º Curso

Practicum II
132
1
0
Pedagoxía da Expresión Musical
42
0
1
Infancia, TV e outras Pantallas
60
0
2
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
45
0
2
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
39
1
1
Matemáticas na Vida
25
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
52
0
2
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
97
0
1
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
81
0
1
Relixión, Cultura e Valores
99
3
3
Traballo Fin de Grao
133
0
30

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
109
11
10
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
79
6
6
Socioloxía da Educación
121
0
10
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
78
6
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
119
1
8
Historia da Educación
119
0
10
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
117
10
12
Valores e Educación para a Igualdade
126
3
16
Psicoloxía Clínica Infantil
146
40
20
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
140
5
24

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
117
9
3
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
111
9
9
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
111
6
10
Educación Matemática
107
2
5
Didáctica da Lingua Galega
133
8
9
Orientación e Titoría
112
9
8
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
111
1
4
Didáctica da Lingua Castelá
121
0
6
Ensino das Ciencias da Natureza
109
10
9
Didáctica da Expresión Corporal
116
3
6

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
156
2
5
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
134
0
2
Didáctica da Expresión Musical
132
1
3
Literatura Infantil e a súa Didáctica
155
2
4
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
124
0
2
Didáctica da Lingua Estranxeira
137
3
7
Didáctica da Expresión Plástica
130
0
2
Practicum I
101
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
27
0
1
Xogos Motores
23
1
1
Matemáticas e Xogo
11
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
62
0
1
Atención Temperá
47
2
1
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
26
1
3

4º Curso

Practicum II
124
0
1
Pedagoxía da Expresión Musical
50
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
25
0
1
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
26
0
2
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
25
0
0
Matemáticas na Vida
67
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
74
0
3
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
85
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
9
0
1
Relixión, Cultura e Valores
108
0
3
Traballo Fin de Grao
114
0
30

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Máis contos, cantos e ditos". Proxecto educativo para dinamizar a lingua galega en Educación Infantil

"Viaxando en tren con Carlos Casares": proposta didáctica de ensino-aprendizaxe da lingua galega

“INEVAN”, un instrumento que permite avaliar e analizar sesión de Filosofía para Nenos.

“Quen dixo medo!”: proposta didáctica de ensino-aprendizaxe da lingua galega en Educación Infantil.

A animación á lectura en galego durante a etapa infantil: recursos e achegas

A arte de contar

A biblioteca escolar: estudo de caso sobre o seu funcionamento, organización e labores desenvolvidos no C.E.I.P. Ramón de la Sagra

A biblioteca escolar: investigación sobre o seu papel nos centros educativos e esbozo dun modelo para educación infantil

A comunicación entre familia e escola como parte fundamental no proceso educativo

A diversidade e o estudo de como se contempla na organización escolar.

A educación como ponte de enlace entre a infancia e a natureza

A Educación Infantil dende a óptica dos axentes implicados: escolarización temperá e innovación

A Educación Sexual a través da literatura infantil. Análise de libros (3-6 anos).

A Escola-Bosque: unha aula na propia natureza. Estudo de caso sobre Amadahi

A escolarización inclusiva en Educación Infantil de alumnado con TEA

A escolarización ordinaria e inclusiva do alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo

A importancia da Biblioteca de Aula no inicio á lectura no segundo ciclo de Educación Infantil

A Inclusión Educativa do alumnado con Enfermidades Raras: Nevus Conxénito.

A interacción profesorado-alumnado dende unha perspectiva de xénero

A introdución de xogos TIC para traballar as matemáticas no Segundo Ciclo de Educación Infantil. Posta en práctica e valoración.

A lingua estranxeira nas rutinas de aula. Unha proposta de mellora.

A música na educación infantil: Un estudo de caso

A percepción que pais e docentes teñen dos conflictos entre irmáns e iguais, e a súa gestión.

A representación da homosexualidade no álbum ilustrado do século XXI. Unha análise das obras en castelán publicadas en España.

Adopción e escola: fillos biolóxicos, fillos adoptados e relacións entre irmáns

Ambientes de aprendizaxe: unha alternativa respectuosa cos procesos de vida

Análise da influencia de dous programas de psicomotricidade sobre a competencia motriz de nenos de 4 anos

Análise de libros sobre hábitos e rutinas destinados a nenos e nenas de 0 a 3 anos

Análise do desenvolvemento curricular da competencia cultural e artística en Educación Infantil

Análise do traballo interdisciplinario entre as matemáticas e a arte

Análise e mellora do período de adaptación a través da satisfacción familiar

Animación á lectura en Educación Infantil

Animación á lectura nunha contorna rural. Biblioteca Municipal de Antas de Ulla.

Aprendemos creando arte

Aprendendo a ser: unha proposta didáctica baseada nos ambientes, na arte e no xogo.

Aprender facendo, o inglés en educación infantil: 'we are gardeners'

Aprender nos Museos

Arte e educación en Reggio Emilia

As ciencias naturais en Educación Infantil. A escola-bosque

As matemáticas na cidade

As Matemáticas no Nadal

Asperger na aula: empoderando a diversidade.

Branco ou negro, pero tamén gris: Xogar a pensar filosóficamente.

Centros de educación infantil fronte ás TIC: proposta para a aprendizaxe sensorial con Kahoot e Scratch.

Comprobando a Rítmica Dalcroze nunha aula de educación infantil

Concepción e crenzas ao redor da Discapacidade Intelectual en estudantes de Maxisterio

'Contaxiar a lectura': proposta didáctica para a animación á lectura en Educación Infantil

Cultura e interculturalidade na aula de inglés na Educación Infantil: unha proposta didáctica

Desenvolvemento teórico e avaliación dos proxectos educativos dun centro

Desenvolvendo emocións.

Didáctica do patrimonio nas aulas de Educación Infantil: Proxecto Sargadelos

Dificultades engadidas das adopcións interraciais: un enfoque intercultural.

DivieÁrtete! Unha proposta lúdico-motora para traballar o arte na Educación Infantil.

Educar para deixar pegada

El arte construido entre todos y todas

Ensinar inglés a través da música

Ensinar inglés en Educación Infantil: contos sobre conceptos matemáticos

Ensino e aprendizaxe das matemáticas en Educación Infantil a través de distintas metodoloxías didácticas

Estimulación da linguaxe oral: Unha viaxe coas palabras.

Estimulación dos procesos cognitivos básicos na educación infantil

Estudo sobre a educación para a saúde na organización escolar.

Estudo sobre os contacontos: unha manchea de posibilidades no ensino-aprendizaxe da lingua galega en Educación Infantil.

Experimentación e manipulación: Análise do método do Cálculo Abierto Basado en Números (ABN) en Educación Infantil.

Explorando as mans a través das Webquest

Familia e escola: educando en valores. Proposta didáctica para o 2º ciclo de Educación Infantil

Filosofía na aula de educación infantil

Filosofía para nenos: ¿Que é e como se fai?

Filosofía para Nenos: estudo de caso sobre a súa posta en práctica en dúas aulas de Educación Infantil.

Formación, coñecemento e uso das TIC en dous centros concertados de Educación Infantil. Proposta de mellora.

Habilidades sociais: unha educación cara á convivencia.

Indagacións na diversidade de xénero e as súas implicacións para a Educación Infantil

Influencia da música na aprendizaxe da lingua inglesa

Intervención educativa para a estimulación da linguaxe dun neno/a con síndrome de Down desde unha perspectiva inclusiva

Intervencións para o trastorno de pica en nenos/as con trastornos do neurodesarrollo: unha revisión sistemática.

Lingua estranxeira e psicomotricidade en Educación Infantil

Ludobebé viaxeira: un espazo itinerante de lectura compartida en lingua galega

Maltrato Infantil: minimizar a conduta desadaptativa a través dun programa de educación emocional de 3 a 6 anos.

Mitos e lendas da Costa da Morte dentro do Patrimonio Cultural Inmaterial Galego

O Abuso Sexual Infantil e a súa prevención: valoración dun programa de prevención en Educación Infantil.

O alumnado de Educación Infantil e o Medio Ambiente

O camiño cara a psicomotricidade

O desenvolvemento da linguaxe de 3 a 6 anos. Proposta de intervención para a estimulación da linguaxe no segundo ciclo da educación infantil.

O efecto Pigmalión: Análise dun caso real nunha aula de Educación Infantil

O horto escolar ecolóxico como recurso educativo na educación infantil

O método Montessori no pasado e na actualidade

O papel dos mestres e mestras de Educación Infantil na Cooperación Internacional: análise dunha práctica educativa en Honduras.

O patrimonio na Educación Infantil: Montefurado, as oliveiras e os seus muíños.

O período de adaptación no segundo ciclo de Educación Infantil: análise dun exemplo de planificación.

O Plan de Acción Titorial en Educación Infantil

O potencial didáctico do método TPR na Educación Infantil: teoría e práctica

O Xogo e o movemento a través dos recunchos. Estudo de caso sobre o CPR “San Juan Bosco'.

Organización do espazo-aula en educación infantil. Proposta de mellora

Organización dos espazos en Educación Infantil: achegamento á metodoloxía Montessori e por recunchos de aprendizaxe.

Organización escolar na Educación Infantil: estudo da atención á diversidade no centro.

Os conflictos entre irmáns e iguais en Educación Infantil

Os dereitos da infancia. Realidade ou ficción?

Os estereotipos de xénero nos catálogos de xoguetes

Os estereotipos sexistas dos pais e nais sobre os xoguetes infantís

Pedagoxía da Morte na Educación Infantil

PEDAGOXÍA TRANS*GRESORA: achegas teóricas e propostas para unha pedagoxía con mirada queer

Pensando Queer: como traballar a diferenza a través de materiais educativos na aula de Educación Infantil.

Proposta de intervención educativa para traballar as emocións con nenos e nenas con TEA desde a inclusión en Educación Infantil

Proposta de intervención para unha nena con Trastorno Negativista Desafiante nunha aula de Educación Infantil

Proposta didáctica para fomentar o coidado do contorno en educación infantil

Proposta metodolóxica baseada no Método TEACCH como medida de inclusión na Educación Infantil

Proposta para o traballo da linguaxe da imaxe en Educación Infantil

Proxecto Educativo Colexio-Contorna para Fomentar a Sustentabilidade a Través da Educación Ambiental

Querémonos en Galego!Proposta didáctica para o fortalecemento do galego en contextos galegofalantes

Reunións grupais e entrevistas individuais coas familias do alumnado de Educación Infantil.

Sintamos!

Socialización do xénero na familia

Tendencias actuais de arte e educación

Traballo da música a traves das emocións

Unha proposta didáctica para o segundo ciclo de Educación Infantil: A arte de vivir

“Un feito, tanto dano”. Análise observacional sobre factores pre e perinatais como posibles hipóteses causais para entender as alteracións no desenvolvemento

A análise da educación psicomotriz na etapa educativa de cero a tres anos

A avaliación no segundo ciclo de Educación Infantil dende a perspectiva dos/as mestres/as en exercicio.

A biblioteca escolar como centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe no segundo ciclo da educación infantil

A calidade da programación infantil: análise de catro series de debuxos animados

A cesta da compra: unha proposta para a ensinanza - aprendizaxe das matemáticas en Educación Infantil

A clase grandiosa: A Coruña, unha cidade con pasado, presente e futuro.

A coeducación en educación infantil: estudo dun caso

A didáctica da lectoescritura nos estudos de Maxisterio segundo o testemuño de cinco profesionais en activo: Un estudo de casos con orientación histórica (1970-1990).

A diversidade familiar nos álbumes ilustrados infantís: estudo de caso sobre os fondos dunha biblioteca municipal.

A educación en valores a través dos videoxogos en educación infantil

A Educación Infantil en prisión

A escola rural galega: análise de mitos e verdades ao longo do tempo.

A escolarización inclusiva en Educación Infantil de alumnado con TEA

A expresión corporal cun enfoque pedagóxico: a danza e os seus beneficios en Educación Infantil

A función didáctica do coñecemento espacial no ensino infantil: a cidade.

A Grecia Clásica. Unha programación didáctica dirixida ao 2º ciclo da Educación Infantil.

A importancia das cores en Educación Infantil

A importancia de educar en valores: proposta didáctica para o segundo ciclo de Educación Infantil

A importancia que os docentes e as familias dan á música hoxe en día en Educación Infantil.

A inclusión do alumnado e familias de etnia xitana nun CEIP de A Coruña

A intelixencia emocional na aula de educación infantil: ¿cómo ensinar aos nenos/as a ser emocionalmente intelixentes?

A lectoescritura en educación infantil: a concreción do seu ensino nunha aula dun centro

A lectura a través de pista visual ¿Primeira etapa do proceso de aprendizaxe da lectura?

A lingua e mais a fala nos contos podes atopar: proxecto de ensino-aprendizaxe da lingua galega en educación infantil

A metodoloxía CLIL para o ensino do inglés en Educación Infantil: A súa implementación a través dos contos.

A modificación da conducta na tapa de Educación Infantil

A música a través do carnaval dos animáis no segundo ciclo de Educación Infantil

A novidade do antigo: análise comparativo de dúas proposta de corte “global” (1938,1997) para o ensino da linguaxe escrita.

A oportunidade da alfabetización temperá na escola dunha sociedade letrada

A representación do xénero no álbum ilustrado galego (2010-2014): análise cuantitativa e cualitativa.

A Teoría das Intelixencias Múltiples e a súa aplicación na Educación Infantil

A transición ao segundo ciclo de educación infantil

A transición ao segundo ciclo de Educación Infantil: as experiencias das familias e a súa perspectiva

Actores e actrices na aula de Educación Infantil. A dramatización no ensino de linguas estranxeiras.

Adopción e escola

Altas capacidades en educación infantil: identificación e estratexias educativas

Alteracións no desenvolvemento evolutivo en menores en centros de acollida e/ou vítimas de violencia, maltrato e/ou neglixencia.

Análise de dúas propostas didácticas que pretenden traballar valores interculturais en educación infantil

Análise de libros de texto:Mica e os seus amigos, 4 anos.

Análise de materiais curriculares en educación infantil. Estudo dun caso

Análise dos contos infantís que teñen como temática principal a adopción

Análise e aplicación do método AICLE na Educación Infantil. “Our vet´s surgery”

Análises comparativo das Leis Educativas da Educación Infantil

Aportación da Música na Educación

Aposta por unha educación creativa

Aprendendo as cinco cores con Cata-Luna

As atitudes dos estudantes de grao de Inxeniería Informática e Educación Infantil cara as matemáticas.

As cancións e o ensino-aprendizaxe do inglés na Educación Infantil: unha tarefa pendente.

As consecuencias do abandono e os malos tratos na infancia

As familias homoparentais na escola

As matemáticas e a educación para a saúde

As Matemáticas e o xogo. Unha proposta didáctica para alumnado con autismo.

As matemáticas no Bosque Animado

As primeiras escritoras europeas de literatura infantil (1690 - 1877): do preciosismo francés ao folclore popular

As TIC no desenvolvemento da educación emocional na etapa de infantil. Unha proposta basada en materiais multimedia

Avaliación de libros de texto: 'Espiral mágica' e 'Espiral de colores'

Avaliación do uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula de Educación Infantil

Avaliación e mellora dunha programación didáctica.

Contos galegos de tradición oral: unidade didáctica para a educación infantil

Contos galegos non sexistas como ferramenta para a coeducación en educación infantil

Contribución ao estudo da formación alfabetizadora do maxisterio español na segunda metade do século XX.

Crenzas do profesor ao redor da Discapacidade Intelectual: Pautas de Intervención para a inclusión educativa da Síndrome de Asperger.

Crenzas dos docentes de Educación Infantil sobre as relacións familia-escola

Educación da muller antes e durante o franquismo

Educación infantil, arte e creatividade: programación didáctica anual.

Educación intercultural na educación infantil, especialmente con alumnado de orixe latinoamericano

Educación para a igualdade no segundo ciclo de Educación Infantil

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo.

Ensinar con creatividade

Ensino e aprendizaxe da lingua estranxeira en Educación Infantil a través de contos

Estereotipos de xénero e cultura popular infantil

Estereotipos de xénero nos xogos de nenas e nenos do segundo ciclo de educación infantil

Estudo de caso da implentación dun programa de estimulación da linguaxe en Educación Infantil.

Estudo descritivo sobre a formación e intervención docente no ámbito da psicomotricidade no segundo ciclo de Educación Infantil en centros de A Coruña

Eu, eu mesmo/a e Frida

Evolución da Educación Infantil a partir das Leis Reguladoras

Evolución da identidade de xénero en educación infantil e axentes que influén no proceso.

Evolución e funcións do xogo na infancia: Estudo introdutorio

Fotogratividade: Unha proposta didáctica para traballar a fotografía e a creatividade en Educación Infantil

Hábitos e rutinas en educación infantil: a súa concreción nun centro

Historia da Educación Infantil en Galiza entre 1920-1980.

Historia da infancia en Galicia durante a época franquista

Introdución á historia da escola rural en Galiza

Introdución á historia da Infancia en Galicia. 1875 - 1975

Investigación sobre a educación dos bos hábitos con respecto ás necesidades básicas dos nenos e nenas de educación infantil.

Metodoloxías para a aprendizaxe dunha lingua estranxeira: A resposta física total (TPR) en educación infantil

Modificación de conduta na aula de Educación Infantil

Modificación de Conduta nunha aula de Educación Infantil con Reforzo Positivo, Guía Física e Economía de Fichas

Notas para unha historia dos materiais didácticos para o ensino da lectoescritura na España do século XX.

O Aprendizaxe Servizo unha metodoloxía para educar en valores

O desenvolvemento das intelixencias múltiples con videoxogos en Educación lnfantil. Proposta educativa baseada en Naraba

O ensino-aprendizaxe da lingua galega nunha aula de infantil: proposta orientada á valorización da biblioteca de aula como recurso didáctico.

'O fío da vida': Unha proposta de intervención interxeracional en Educación Infantil

O mar como recurso educativo da didáctica do patrimonio na Educación Infantil.

O Medio Social e Cultural e a súa Didáctica en Educación Infantil. Historia, Tempo e Espazo.

O Método de Proxectos: a súa concreción nunha aula de educación infantil dun centro.

O mundo animal: unha proposta de intervención didáctica desde o ámbito científico-ambiental

O museo do ser humano como recurso en Educación Infantil. Descubrindo o esqueleto.

O papel do ambiente de aprendizaxe na filosofía Reggio Emilia

O período de adaptación á escola

O xogo no ensino do inglés en Educación Infantil: Análise e Tipoloxía

Obesidade e exceso de peso en infantil (3-6). Como actuar dende o ámbito educativo.

Os conflictos sociais no recreo de Educación Infantil

Os estereotipos de xénero nas películas animadas de Disney

Os materiais didácticos na aula de inglés na Educación Infantil: Unha proposta para un uso máis eficiente de eles.

Participación das familias en Educación Infantil

Pasados por auga!

Patrimonio inmaterial e realidade lexendaria galega. A figura do 'Apalpador', a súa recuperación e o seu emprego desde a perspectiva da didáctica do medio social e cultural de Galicia.

Programación anual para o segundo ciclo de Educación Infantil dun Centro Rural Agrupado: Un ano saudable

Programación anual para o segundo ciclo de Educación Infantil: 'Unha experiencia de ciencia'

Proposta de intervención nos compoñentes da lectura: conciencia fonolóxica e vocabulario en alumnos/as de Educación Infantil

Proposta de intervención para un neno autista nunha aula de Educación Infantil

Proposta didáctica pata visitar a DOMUS: A educación afectivo-sexual en Educación Infantil

Proposta Didáctica: Aprender a través da Arte en Educación Infantil

Proposta para a estimulación da linguaxe oral en nenos e nenas de 4 anos.

Propuesta didáctica : Los juegos olímpicos en el aula

Proxecto educativo para facer mais sostibles os centros de educación infantil

psicomotricidade a través dos contos motores

Reflexionando sobre a morte nun aula de cinco anos

Relación entre o itinerario vital dos nenos adoptados e a comprensión verbal evaluada a través do WISC-IV

Relación Familia - Escola

Revisión bibliográfica sobre a planificación do período de adaptación.

Sexismo e construcción de xénero nas series de animación actuais

Todos somos de cores

Traballando as matemáticas a través das profesións

Un recurso Motivador na aula de inglés en Educación Infantil: O conto.

Unha escola infantil diferente. Estudo de caso sobre 'A Caracola'

Valoración da comunidade educativa sobre o potencial dos pictogramas para a inclusión de alumnado afectado de TEA

Versións do conto de Carapuchiña Vermella: unha unidade didáctica para Educación Infantil.

Videoxogos e Educación Infantil: Un Estudo de Caso con Lost Heroes

Xogo e materiais en E.I.

"O valor da cidadanía na aula de educación infantil: unha proposta de actuación".

A agresividade entre iguais nas aulas de Educación Infantil

A alimentación complementaria na escola infantil

A aprendizaxe das matemáticas nunha aula de Educación Infantil. Comparativa de dúas metodoloxías de traballo.

A atención ao alumnado con altas capacidades: conceptos básicos e revisión de propostas de intervención

A AVALIACIÓN NA EDUCACIÓN INFANTIL.UN ESTUDO DE CASOS

A biblioteca de aula en educación infantil desde a percepción e necesidades dos mestres: análise dun caso e proposta de mellora.

A creatividade en Educación Infantil

A cultura xitana: políticas, prácticas e actitudes en ámbitos escolares.

A Educación infantil: garantía de equidade e benestar social.

A Educación Mediática na etapa de Educación Infantil. Un estudo de caso de tres proxectos de ensino dos medios

A Educación Musical e as súas implicacións, no Sistema Educativo Español

A familia como axente transmisor de estereotipos de xénero

A FIGURA DA MESTRA E DO MESTRE INFANTIL

A flexibilización de grupos e horarios no período de adaptación de centros educativos da provincia de A Coruña

A inclusión dos nenos con autismo: Revisión das implicacións educativas

A INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL: UNHA RESPONSABILIDADE COMPARTIDA

A influencia do contexto familiar na educación escolar dos nenos/as na educación infantil

A literatura infantil de temática familiar: proposta didáctica para o ensino-aprendizaxe da lingua galega.

A LUZ DENDE A PERSPECTIVA DA CIENCIA E DA ARTE

A maxia das palabras: proposta didáctica para o ensino-aprendizaxe da lingua galega nunha aula de 1-2 anos

A música na aula de Educación Infantil a partir do conto

A PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NO PERÍODO DE ADAPTACIÓN

A PEDAGOXÍA HOSPITALARIA: UNHA PROPOSTA DIDÁCTICA PARA TRABALLAR AS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

A percepción do profesorado de educación infantil sobre o sexismo

A perda da biodiversidade: causas, consecuencias e intervencións didácticas na etapa de Infantil.

A práctica docente no comedor dunha escola infantil.

A Prehistoria: unha proposta didáctica enmarcada en Reggio Emilia

A relación familia-escola a través da biblioteca escolar: participación e desenvolvemento. Aproximación dende unha realidade.

A sobreprotección e a discapacidade intelectual na educación infantil.

A socialización de xénero na familia

ANÁLISE DA METODOLOXÍA EMPREGADA NO ENSINO-APRENDIZAXE DA MATEMÁTICA NUNHA AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Análise dende a perspectiva de xénero dos contos preferidos entre a poboación infantil do concello de Camariñas

Análise do proxecto "Viaxando cos vikingos arredor do mundo"

APRENDER XOGANDO

Aproximación á historia do ensino da linguaxe escrita en Educación Infantil: os materiais didácticos e a súa evolución.

As actividades e agrupamentos no período de adaptación.

As Bibliotecas Escolares en Educación Infantil: Proposta Práctica para unha Aula do Segundo Ciclo

As Bibliotecas Escolares: aproximación á realidade galega.

As emocións en Educación Infantil a través da Música

As etiquetas na aula de Educación Infantil. Percepción do alumnado, profesorado e familias.

As intelixencias múltiples na2ª etapa de Educación Infantil. Implementación da proposta educativa : 'As intelixencias múltiples, a través das artes'.

As Intelixencias Múltiples nas aulas de Educación Infantil

As matemáticas e a música dende unha perspectiva interdisciplinar

Autorregulación e Estratexias de Aprendizaxe en Educación Infantil

Capacidade da memoria a curto prazo: alta e baixa resolución

Colaboración/cooperación entre o profesorado titor e a xefatura do Departamento de Orientación. Estudo en centros base e adscritos en Educación Infantil.

Como promover a motivación na clase de inglés na Educación Infantil a través dos contos: estudo de caso

Conflito familiar e conflito entre iguais

Construíndo espazos de encontro en Educación Infantil

Contribución a unha historia da ensinanza da linguaxe escrita na España contemporánea: análise de materiais didácticos en uso durante os anos do tardofranquismo.

CONTRIBUCIÓN AO ANÁLISE DOS MATERIAIS DIDÁCTICOS ACTUAIS PARA A ENSINANZA DA LECTOESCRITURA NA EDUCACIÓN INFANTIL

Desenvolvemento Social e Persoal da Infancia: "Un Proxecto dende ONGs"

Deseño e aplicación dunha proposta didáctica baseada nas Intelixencias Múltiples.

Desigualdades sociais en educación infantil: unha proposta didáctica de educación para o consumo.

DIDÁCTICA DAS CC. SOCIAIS EN EDUCACIÓN INFANTIL: UNHA LUZ SOBRE A APRENDIZAXE EN PROFUNDIDADE.

Diferenzas na discriminación auditiva en Educación Infantil debidas ó ruído ambiental

Diferenzas no acceso á Educación Infantil nas contornas rurais e urbanas de Galicia.

Do conto popular ao álbum ilustrado: análise da liña editorial de OQO

Dramatización de contos infantís - Innovación

Dramatización de contos infantís adaptados a actualidade

Dramatización do Conto

Educación Emocional en Educación Infantil: A importancia das emocións na prevención e resolución de conflitos

Educación mediática e Educación Infantil: analizando as produccións Disney na clase

EducArte: Proposta Didáctica sobre a Educación Plástica nos primeiros anos de vida.

Elaboración e implementacion de un programa para a mellora da comprensión oral en nenos/as con necesidades especificas de apoio educativo

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DUN PROGRAMA DE MELLORA DA COMPRENSIÓN ORAL EN NENOS E NENAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)

Ensinanza da lectura e da escritura dende o enfoque construtivista

Ensinanza do Inglés en Educación Infantil a través das Intelixencias Múltiples: Unha Proposta Didáctica

Ensino e aprendizaxe da lingua galega en educación infantil: proposta didáctica para as escolas do Concello de Camariñas.

Ensino intelectual vs ensino actitudinal no 2º ciclo de Educación Infantil

Escola rural e atención á diversidade: recursos e materiais

Estereotipos de xénero nos debuxos animados actuais.

Estimulación das habilidades fonolóxicas para a aprendizaxe da lectura na Educación Infantil

Estudo e Análise do Período de Adaptación en Centros Educativos

Exploracións críticas sobre Educación Intercultural

Flexibilización do Plan de Período de Adaptación en Centros Educativos

Hábitos saudables na infancia: un estudo descritivo en nenos e nenas de 3 a 6 anos de centros educativos da Coruña.

Historia da Educación Infantil: Evolución e Análise dende o seu Inicio ata os nosos Tempos

IMPORTANCIA DOS HÁBITOS SAUDABLES NA EDUCACIÓN INFANTIL

Lingua estranxeira e cultura na aula de E.I.: unha proposta didáctica

Loris Malaguzzi e as escolas reggianas como modelo a seguir no seculo XXI

Método Artigal para a ensinanza do inglés en Educación Infantil

O conto de tradición oral a exame: contextualización histórica e perspectivas interpretativas

O conto tradicional como recurso para educar as emocións: escolma e guía didáctica

O descanso, a alimentación e a actividade física: un estudo sobre os hábitos saudabeis na Educación Infantil.

'O galego dá vida'. Análise e reflexión sobre o emprego habitual da lingua galega na Educación Infantil.

O medio mariño na Costa da Morte: Proposta didáctica para o seu desfrute e conservación sostble.

O método Yoyo Phonics de ensino de inglés en Educación Infantil: Análise e proposta didáctica

O MOVEMENTO COMO BASE DA APRENDIZAXE

O papel da biblioteca de aula na animación á lectura na Escola Infantil de Prepo (Italia): análise dunha realidade e propostas de mellora

O Período de Adaptación: Coñecendo a Familia da Escola

O período de adaptación: unha relflexión dos titores/as e das familias.

O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL NA EDUCACIÓN INFANTIL

O sexismo nas películas de Disney: Análise e respostas educativas

O Test Sociométrico como un recurso para a acción titorial.

O 'VALOR' DO DEPORTE NA EDUCACIÓN INFANTIL. UNHA PROPOSTA DE ACTUACIÓN: A OLIMPIADA DE VALORES

O xogo na Educación Infantil

Observacións sobre a evolución dos materiais didácticos usados no proceso de alfabetización

Organización dos espazos en educación infantil

Os estereotipos de xénero na poboación de 3, 4 e 5 anos na localidade de Pastoriza.

Os roles de xénero, a coeducación e a comunicación intrafamiliar: unha proposta de mellora para a comunidade educativa de Suyupampa, Piura (Perú)

Promoción da alimentación saludable no alumnado de Educación Infantil

PROPOSTA DE ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL EN NENOS DE 4-5 ANOS

Proposta de estimulación da linguaxe oral para nenos de 3 anos

Proposta de uso e relación entre a biblioteca escolar e a biblioteca de aula no segundo ciclo de educación infantil

Realidade do traballo de psicomotricidade na aula de educación infantil. Unha mirada dende a óptica do estudante universitario.

Recursos materiais e humanos para a atención a niños/as con necesidades educativas especiais: un estudo localizado na comarca do Salnes

Relación entre as Escolas de Pais e Nais e o Período de Adaptación

Televisión e Infancia: Análise dun 'reality show'

Unha fiestra para ollar o noso pasado: o patrimonio cultural material e inmaterial nas aulas de infantil

Unha proposta pedagóxica en Educación Infantil:aplicación das intelixencias múltiples na aula.

Unidade didáctica sobre a educación artística en Educación Infantil

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 120