Logo da Universidade da Coruña

Grao en Educación Infantil

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Mesías Lema, José María
Secretario/a
Caramés Balo, Rosa Elena
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Mato Vázquez, María Dorinda
Vogal PDI
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal PDI
Simón López, Miguel Ángel
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
García Morís, Roberto
Vogal PDI
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 576
Homes 2018/2019 58
Mulleres 2018/2019 518
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.450
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 29.650
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 748,5
% créditos repetidos 2018/2019 5,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.165
Homes 2018/2019 487
Mulleres 2018/2019 1.678
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.400
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.991
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.392
% créditos repetidos 2018/2019 7,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 557
Homes 2017/2018 59
Mulleres 2017/2018 498
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 29.990
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 28.410
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 952,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 625,5
% créditos repetidos 2017/2018 5,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,85
Taxa de evaluación 2017/2018 95,66
Taxa de éxito 2017/2018 96,36
Taxa de rendemento 2017/2018 92,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 96,58
Taxa de graduación 2013/2014 77,27
Taxa de abandono 2015/2016 4,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 549
Homes 2016/2017 45
Mulleres 2016/2017 504
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 29.870
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 28.500
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 4,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,4
Taxa de evaluación 2016/2017 96,18
Taxa de éxito 2016/2017 97,2
Taxa de rendemento 2016/2017 93,49
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,27
Taxa de graduación 2012/2013 81,56
Taxa de abandono 2014/2015 9,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
129
5
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
94
4
3
Socioloxía da Educación
125
0
5
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
90
9
5
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
121
7
1
Historia da Educación
125
0
7
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
126
6
13
Valores e Educación para a Igualdade
118
13
20
Psicoloxía Clínica Infantil
117
46
20
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
125
7
14

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
113
1
3
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
121
14
9
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
105
8
5
Educación Matemática
123
2
3
Didáctica da Lingua Galega
127
2
3
Orientación e Titoría
117
16
6
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
123
0
0
Didáctica da Lingua Castelá
121
2
3
Ensino das Ciencias da Natureza
124
5
5
Didáctica da Expresión Corporal
124
4
0

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
128
6
7
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
122
0
2
Didáctica da Expresión Musical
138
2
3
Literatura Infantil e a súa Didáctica
127
3
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
127
2
4
Didáctica da Lingua Estranxeira
128
1
6
Didáctica da Expresión Plástica
126
1
13
Prácticum I
79
0
0
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
14
0
0
Xogos Motores
22
1
0
Matemáticas e Xogo
10
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
37
0
0
Atención Temperá
39
1
2
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
30
0
0

4º Curso

Prácticum II
114
1
0
Pedagoxía da Expresión Musical
8
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
37
0
4
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
38
0
3
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
29
0
2
Matemáticas na Vida
78
0
0
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
14
0
0
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
39
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
80
1
1
Relixión, Cultura e Valores
97
0
0
Traballo Fin de Grao
112
0
42

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
128
6
3
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
84
3
3
Socioloxía da Educación
121
3
3
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
81
7
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
127
1
4
Historia da Educación
126
2
3
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
137
3
9
Valores e Educación para a Igualdade
124
4
16
Psicoloxía Clínica Infantil
123
42
13
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
134
1
14

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
134
0
4
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
119
14
10
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
128
6
6
Educación Matemática
119
2
1
Didáctica da Lingua Galega
137
3
0
Orientación e Titoría
117
14
5
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
125
1
2
Didáctica da Lingua Castelá
129
0
3
Ensino das Ciencias da Natureza
125
1
8
Didáctica da Expresión Corporal
131
4
1

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
116
10
6
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
120
0
1
Didáctica da Expresión Musical
112
1
1
Literatura Infantil e a súa Didáctica
126
0
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
117
0
2
Didáctica da Lingua Estranxeira
119
0
4
Didáctica da Expresión Plástica
115
3
6
Prácticum I
77
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
17
0
1
Xogos Motores
48
1
1
Matemáticas e Xogo
11
0
1
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
24
0
2
Atención Temperá
33
1
2
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
21
0
1

4º Curso

Prácticum II
120
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
11
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
47
0
2
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
46
0
4
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
32
0
1
Matemáticas na Vida
53
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
47
0
2
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
63
0
1
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
59
0
1
Relixión, Cultura e Valores
61
1
2
Traballo Fin de Grao
114
1
40

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
130
11
7
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
83
5
1
Socioloxía da Educación
136
1
5
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
79
5
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
131
4
6
Historia da Educación
134
2
5
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
124
16
12
Valores e Educación para a Igualdade
128
8
13
Psicoloxía Clínica Infantil
132
43
10
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
140
7
15

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
123
3
3
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
116
6
5
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
130
5
6
Educación Matemática
132
0
1
Didáctica da Lingua Galega
117
4
2
Orientación e Titoría
120
7
3
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
121
0
0
Didáctica da Lingua Castelá
119
2
1
Ensino das Ciencias da Natureza
125
3
5
Didáctica da Expresión Corporal
119
5
2

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
105
0
2
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
117
0
3
Didáctica da Expresión Musical
124
1
0
Literatura Infantil e a súa Didáctica
114
0
4
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
117
0
2
Didáctica da Lingua Estranxeira
119
2
6
Didáctica da Expresión Plástica
108
5
6
Prácticum I
69
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
9
0
0
Xogos Motores
28
2
0
Matemáticas e Xogo
25
0
1
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
12
0
0
Atención Temperá
36
0
1
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
29
0
2

4º Curso

Prácticum II
132
1
0
Pedagoxía da Expresión Musical
42
0
1
Infancia, TV e outras Pantallas
60
0
2
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
45
0
2
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
39
1
1
Matemáticas na Vida
25
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
52
0
2
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
97
0
1
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
81
0
1
Relixión, Cultura e Valores
99
3
3
Traballo Fin de Grao
133
0
30

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A diversidade cultural na organización de centro: unha proposta didáctica

Coñecemento do Medio da Coruña de María Pita e da Fábrica de Tabacos

Integración e socialización: unha ollada empírica basada na poboación magrebí do Concello de Negreira

Metodoloxía manipulativa na aprendizaxe das matemáticas

"Alimentando" a sostenibilidade dende a escola

"Ocultando caricias moradas": unha unidade didáctica para a prevención da violencia de xénero.

"Somos poetas":Proposta para o ensino-aprendizaxe da lingua galega en Educación Infantil"

A actividade motriz nas aulas de Educación Infantil

A alimentación infantil nos comedores escolares

A avaliación de aprendizaxes en Educación Infantil: Un estudo de caso nun CEIP

A calma dende unha perspectiva tecnolóxica

A Coruña e o seu patrimonio: Mitos, Lendas, Historia e Xeografía. Da Torre de Hércules a María Pita.

A educación da muller no sistema educativo español durante a II Repúplica e o Franquismo: 1931-1975

A ensinanza- aprendizaxe das matemáticas no alumnado con TEA dende unha perspectiva docente.

A escaleira. Proposta didáctica interxeracional en Educación Infantil

A escolarización ordinaria e inclusiva do alumnado con Trastorno do Espectro Autista

A fotografía como recurso didáctico na educación infantil. Proposta práctica para 6º de infantil.

A implicación familiar e a súa influencia na motivación do alumnado nunha aula de 5º de Educación Infantil

A importancia da hixiene na infancia

A lectoescritura desde o enfoque construtivista: etapas evolutivas do alumnado de EI e recopilación de secuencias didácticas

A Lectoescritura nas aulas de Educación Infantil: aproximación ao caso do CEIP Heroínas de Sálvora

A literatura infantil desde a perspectiva do trastorno do espectro autista

A morte no álbum ilustrado. Unha análise dos fondos dispoñibles nas bibliotecas municipais da Coruña.

A música como elemento clave no desenvolvemento integral: Un estudo de caso en idades temperás

A perspectiva de xénero na aula infantil na lectura compartida do album ilustrado. Desenvolvemento dunha investigación acción participativa.

A reciclaxe: ¿Para que e como facela na Educación Infantil?

A reunión grupal como medio de comunicación coas familias

A socialización de xénero na familia

Alfabetización, escolarización e educación popular en Galicia a comezos do século XX: o caso da Escuela Obrera de Ferrol

Análise da idoneidade didáctica dos procesos de ensinanza-aprendizaxe das matemáticas na Educación Infantil.

Análise da miña experiencia nunha escola italiana do método Reggio Emilia

Análise das habilidades lingüísticas en alumnado de 4º de Educación Infantil

Análise de experiencias cos bloques lóxicos de Dienes en Educación Infantil

Analise do camiño escolar na cidade de A Coruña. Estudo dun caso

Análise e comparación da influencia de dous programas de educación física sobre o perfil psicomotor de nenos e nenas de 4 e 5 anos.

Animación á lectura na primeira infancia: Da tradición oral ó album ilustrado. Un estudo de caso de "Unha escola de conto"

As Ciencias na Educación Infantil: Achegamento aos Seres Vivos a través do Recuncho da Ciencia

As matemáticas a través das TIC en Educación Infantil

As matemáticas a través do conto.

As matemáticas no mar a través do movemento OAOA

Atención á diversidade en educación infantil: Un estudo de caso

Ciencias Sociais, globalización, interculturalidade e escola

Concepcións e crenzas sobre a Discapacidade Intelectual en profesores/as de Educación Infantil

Conduta adaptativa no alumnado con Trastornos do Neurodesenvolvemento

Contar cos contos: Proxecto de biblioteca de aula para o segundo ciclo de educación infantil.

Creación literaria na aula de 3-4 anos. Un proxecto de investigación acción.

Crenzas do profesorado acerca da relación familia-escola

Crenzas e actitudes cara ás persoas con discapacidade intelectual en función da titulación universitaria

Desenvolvemento da linguaxe e as habilidades de prelectura no segundo ciclo de educación infantil.

Didáctica da lingua extranxeira e plurinfantil (2017). Estudo teórico e práctico.

Dous alicerces cun único obxectivo: A educación dun neno. A relación familia escola en Educación Infantil.

Dramatización de contos para abordar as emocións na educación infantil

Dramatización e teatro en Educación Infantil

Elaboración dunha Unidade Didáctica para o tratamento do Trastorno Específico da Linguaxe

Ensinar con arte: Inseparables Artísticos

Escolarización ordinaria e inclusiva do alumnado con Trastorno do Espectro Autista.

Estereotipografías: a fotografía e os estereotipos de xénero na aula de Educación Infantil

Estimulación dos procesos cognitivos básicos na Educación Infantil

Estudo da colexialidade docente na organización das institucións educativas

Filosofía para nenos e nenas en Educación Infantil: aprender a pensar, aprender a ser.

Filosofía para nenos. Xogar a pensar cos contos: unha proposta didáctica.

Implicación Parental en Educación Infantil

Introdución á psicomotricidade por medio de métodos orientais na escola infantil occidental

Ioga para a infancia: Proposta de intervención no segundo ciclo de Educación Infantil

Itinerario didáctico para Educación Infantil no mercado da Praza de Lugo de A Coruña

Ladybug: Análise documental sobre esta serie animada e as súas implicacións na aula de Educación Infantil

Lectoescritura en nenos e nenas con Síndrome de Down

Lectoescritura: Aproximación ao método global a través da figura de Ana Rubiés.

Lectura e Escritura: hipóteses elaboradas polo alumnado de Educación Infantil dende unha perspectiva construtivista

Luces, cámaras e...¡Matemáticas!

Modelo educativo STEAM desde unha perspectiva de xénero: Programación anual para o segundo ciclo de Educación Infantil.

Móveo

O alumnado con diabetes mellitus na Educación Infantil.

O coidado dos océanos dende unha perspectiva de xénero en educación infantil.

O conflito en Educación Infantil

O conto como recurso didáctico na aula de inglés en Educación Infantil

O galego está de vicio! Proposta didáctica para o fortalecemento da lingua galega en contextos galegofalantes

O inglés a través da cultura escocesa na educación infantil

O medo no álbum ilustrado do século XXI. Unha análise dos fondos das bibliotecas municipais da Coruña.

O método de proxectos. Propostas para a súa utilización nunha Escola Infantil

O Portafolios Europeo das Linguas (PEL) e a avaliación da lingua estranxeira en Educación Infantil.

O traballo por proxectos como metodoloxía en Educación Infantil: O arte de crear

O Trastorno do Espectro Autista (TEA) partindo da Teoría da Mente (ToM) e as súas implicacións.

O Trastorno Reactivo de Apego nas aulas de Educación Infantil

O tratamento das emocións na Educación Infantil a través da dramatización: o medo

O uso da asemblea na Educación Infantil

O xogo infantil desde a perspectiva de xénero.

O xogo musical como ferramenta interdisciplinar en Educación Infantil.

O yoga como técnica de relaxación en Educación Infantil

Os estereotipos de xénero no alumnado de 4 e 5 anos na localidade da Ponte do Porto

Os hábitos saludables na escola infantil, un estudo de caso sobre a Escola Bosque Amadahi

Os sentidos. Unha reflexión sobre a miña práctica nun colexio.

Pautas de actuación para el alumnado con nistagmus en Educación Infantil.

Percepción, dende o punto de vista dos pais, nais e profesorado, da etapa de Educación Infantil

Período de inicio da escolarización en educación infantil: un estudo de caso.

Por que os nenos e nenas dunha zona galegofalante falan castelán na aula?

Proposta de estimulación da linguaxe oral en nenos e nenas de 3 anos

Proposta de intervención educativa dirixida a nenos e nenas de 5 anos con trastorno negativista desafiante

Proposta de intervención en conciencia fonolóxica para Educación Infantil

Proposta de mellora da práctica a partir das ideas dos nenos e nenas de Educación Infantil.

Proposta didáctica para os espazos maker da biblioteca escolar como experiencia innovadora en educación infantil

Proposta Didáctica: Xogamos cos sentidos

Que o gato non nos coma a lingua! Investigación e análise sobre a presenza do galego nas aulas de Educación Infantil

Que o noso siga sendo noso! Investigación bibliográfica sobre a situación sociolingüística do idioma galego e a súa relevancia na etapa de Educación Infantil

'Somos cientificos'.Proposta didáctica para acercar as ciencias ao alumnado de educación infantil

Televisión e infancia

Trastorno do Espectro Alcohólico Fetal, unha realidade invisible en Educación Infantil

Un estudo sobre educación infantil en El Salvador: diferenzas e similitudes co noso sistema educativo.

Un modelo pedagóxico a ter en conta na Educación Infantil: Reggio Emilia

Un mundo de sensacións a través do espello.

Unha nova perspectiva educativa. A educación interxeneracional.

Unha páxina en branco: proposta didáctica de arte contemporáneo en Educación Infantil

Unha proposta de intervención para o desenvolvemento da diversidade afectivo-sexual en Educación Infantil

Unha proposta didáctica para favorecer a autonomía na escola de 0-3

Unidade didáctica para concienciar, actuar e previr os incendios na etapa da educación infantil

Voltamos ao pasado…hai cen anos

"Máis contos, cantos e ditos". Proxecto educativo para dinamizar a lingua galega en Educación Infantil

"Viaxando en tren con Carlos Casares": proposta didáctica de ensino-aprendizaxe da lingua galega

“INEVAN”, un instrumento que permite avaliar e analizar sesión de Filosofía para Nenos.

“Quen dixo medo!”: proposta didáctica de ensino-aprendizaxe da lingua galega en Educación Infantil.

A animación á lectura en galego durante a etapa infantil: recursos e achegas

A arte de contar

A biblioteca escolar: estudo de caso sobre o seu funcionamento, organización e labores desenvolvidos no C.E.I.P. Ramón de la Sagra

A biblioteca escolar: investigación sobre o seu papel nos centros educativos e esbozo dun modelo para educación infantil

A comunicación entre familia e escola como parte fundamental no proceso educativo

A diversidade e o estudo de como se contempla na organización escolar.

A educación como ponte de enlace entre a infancia e a natureza

A Educación Infantil dende a óptica dos axentes implicados: escolarización temperá e innovación

A Educación Sexual a través da literatura infantil. Análise de libros (3-6 anos).

A Escola-Bosque: unha aula na propia natureza. Estudo de caso sobre Amadahi

A escolarización inclusiva en Educación Infantil de alumnado con TEA

A escolarización ordinaria e inclusiva do alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo

A importancia da Biblioteca de Aula no inicio á lectura no segundo ciclo de Educación Infantil

A Inclusión Educativa do alumnado con Enfermidades Raras: Nevus Conxénito.

A interacción profesorado-alumnado dende unha perspectiva de xénero

A introdución de xogos TIC para traballar as matemáticas no Segundo Ciclo de Educación Infantil. Posta en práctica e valoración.

A lingua estranxeira nas rutinas de aula. Unha proposta de mellora.

A música na educación infantil: Un estudo de caso

A percepción que pais e docentes teñen dos conflictos entre irmáns e iguais, e a súa gestión.

A representación da homosexualidade no álbum ilustrado do século XXI. Unha análise das obras en castelán publicadas en España.

Adopción e escola: fillos biolóxicos, fillos adoptados e relacións entre irmáns

Ambientes de aprendizaxe: unha alternativa respectuosa cos procesos de vida

Análise da influencia de dous programas de psicomotricidade sobre a competencia motriz de nenos de 4 anos

Análise de libros sobre hábitos e rutinas destinados a nenos e nenas de 0 a 3 anos

Análise do desenvolvemento curricular da competencia cultural e artística en Educación Infantil

Análise do traballo interdisciplinario entre as matemáticas e a arte

Análise e mellora do período de adaptación a través da satisfacción familiar

Animación á lectura en Educación Infantil

Animación á lectura nunha contorna rural. Biblioteca Municipal de Antas de Ulla.

Aprendemos creando arte

Aprendendo a ser: unha proposta didáctica baseada nos ambientes, na arte e no xogo.

Aprender facendo, o inglés en educación infantil: 'we are gardeners'

Aprender nos Museos

Arte e educación en Reggio Emilia

As ciencias naturais en Educación Infantil. A escola-bosque

As matemáticas na cidade

As Matemáticas no Nadal

Asperger na aula: empoderando a diversidade.

Branco ou negro, pero tamén gris: Xogar a pensar filosóficamente.

Centros de educación infantil fronte ás TIC: proposta para a aprendizaxe sensorial con Kahoot e Scratch.

Comprobando a Rítmica Dalcroze nunha aula de educación infantil

Concepción e crenzas ao redor da Discapacidade Intelectual en estudantes de Maxisterio

'Contaxiar a lectura': proposta didáctica para a animación á lectura en Educación Infantil

Cultura e interculturalidade na aula de inglés na Educación Infantil: unha proposta didáctica

Desenvolvemento teórico e avaliación dos proxectos educativos dun centro

Desenvolvendo emocións.

Didáctica do patrimonio nas aulas de Educación Infantil: Proxecto Sargadelos

Dificultades engadidas das adopcións interraciais: un enfoque intercultural.

DivieÁrtete! Unha proposta lúdico-motora para traballar o arte na Educación Infantil.

Educar para deixar pegada

El arte construido entre todos y todas

Ensinar inglés a través da música

Ensinar inglés en Educación Infantil: contos sobre conceptos matemáticos

Ensino e aprendizaxe das matemáticas en Educación Infantil a través de distintas metodoloxías didácticas

Estimulación da linguaxe oral: Unha viaxe coas palabras.

Estimulación dos procesos cognitivos básicos na educación infantil

Estudo sobre a educación para a saúde na organización escolar.

Estudo sobre os contacontos: unha manchea de posibilidades no ensino-aprendizaxe da lingua galega en Educación Infantil.

Experimentación e manipulación: Análise do método do Cálculo Abierto Basado en Números (ABN) en Educación Infantil.

Explorando as mans a través das Webquest

Familia e escola: educando en valores. Proposta didáctica para o 2º ciclo de Educación Infantil

Filosofía na aula de educación infantil

Filosofía para nenos: ¿Que é e como se fai?

Filosofía para Nenos: estudo de caso sobre a súa posta en práctica en dúas aulas de Educación Infantil.

Formación, coñecemento e uso das TIC en dous centros concertados de Educación Infantil. Proposta de mellora.

Habilidades sociais: unha educación cara á convivencia.

Indagacións na diversidade de xénero e as súas implicacións para a Educación Infantil

Influencia da música na aprendizaxe da lingua inglesa

Intervención educativa para a estimulación da linguaxe dun neno/a con síndrome de Down desde unha perspectiva inclusiva

Intervencións para o trastorno de pica en nenos/as con trastornos do neurodesarrollo: unha revisión sistemática.

Lingua estranxeira e psicomotricidade en Educación Infantil

Ludobebé viaxeira: un espazo itinerante de lectura compartida en lingua galega

Maltrato Infantil: minimizar a conduta desadaptativa a través dun programa de educación emocional de 3 a 6 anos.

Mitos e lendas da Costa da Morte dentro do Patrimonio Cultural Inmaterial Galego

O Abuso Sexual Infantil e a súa prevención: valoración dun programa de prevención en Educación Infantil.

O alumnado de Educación Infantil e o Medio Ambiente

O camiño cara a psicomotricidade

O desenvolvemento da linguaxe de 3 a 6 anos. Proposta de intervención para a estimulación da linguaxe no segundo ciclo da educación infantil.

O efecto Pigmalión: Análise dun caso real nunha aula de Educación Infantil

O horto escolar ecolóxico como recurso educativo na educación infantil

O método Montessori no pasado e na actualidade

O papel dos mestres e mestras de Educación Infantil na Cooperación Internacional: análise dunha práctica educativa en Honduras.

O patrimonio na Educación Infantil: Montefurado, as oliveiras e os seus muíños.

O período de adaptación no segundo ciclo de Educación Infantil: análise dun exemplo de planificación.

O Plan de Acción Titorial en Educación Infantil

O potencial didáctico do método TPR na Educación Infantil: teoría e práctica

O Xogo e o movemento a través dos recunchos. Estudo de caso sobre o CPR “San Juan Bosco'.

Organización do espazo-aula en educación infantil. Proposta de mellora

Organización dos espazos en Educación Infantil: achegamento á metodoloxía Montessori e por recunchos de aprendizaxe.

Organización escolar na Educación Infantil: estudo da atención á diversidade no centro.

Os conflictos entre irmáns e iguais en Educación Infantil

Os dereitos da infancia. Realidade ou ficción?

Os estereotipos de xénero nos catálogos de xoguetes

Os estereotipos sexistas dos pais e nais sobre os xoguetes infantís

Pedagoxía da Morte na Educación Infantil

PEDAGOXÍA TRANS*GRESORA: achegas teóricas e propostas para unha pedagoxía con mirada queer

Pensando Queer: como traballar a diferenza a través de materiais educativos na aula de Educación Infantil.

Proposta de intervención educativa para traballar as emocións con nenos e nenas con TEA desde a inclusión en Educación Infantil

Proposta de intervención para unha nena con Trastorno Negativista Desafiante nunha aula de Educación Infantil

Proposta didáctica para fomentar o coidado do contorno en educación infantil

Proposta metodolóxica baseada no Método TEACCH como medida de inclusión na Educación Infantil

Proposta para o traballo da linguaxe da imaxe en Educación Infantil

Proxecto Educativo Colexio-Contorna para Fomentar a Sustentabilidade a Través da Educación Ambiental

Querémonos en Galego!Proposta didáctica para o fortalecemento do galego en contextos galegofalantes

Reunións grupais e entrevistas individuais coas familias do alumnado de Educación Infantil.

Sintamos!

Socialización do xénero na familia

Tendencias actuais de arte e educación

Traballo da música a traves das emocións

Unha proposta didáctica para o segundo ciclo de Educación Infantil: A arte de vivir

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 120