Logo da Universidade da Coruña

Grao en Fisioterapia

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

González Doníz, María Luz
Presidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario/a
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Chouza Insua, Marcelo Javier
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Escribano Silva, María Mercedes
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Pérez Domínguez, Paula
Vogal Estudante
Soro López, Miguel
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
González Doníz, María Luz
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Vicepresidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario/a
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Pardo Carballido, Carmen
Vogal PDI
Riveiro Temprano, María Socorro
Vogal PDI
Lista Paz, Ana
Vogal PDI
Vivas Costa, Jamile
Vogal PDI
López García, Asenet
Vogal PDI
Carballo Costa, Lidia
Vogal PDI
Seijo Ares, Andrea
Vogal PDI
Dosil Gago, Laura
Vogal Estudante
García de Martín, Tulio
Vogal Estudante
Vila Rodríguez, María Lourdes
Vogal Estudante
Temprano Blanco, Daniel
Vogal Estudante
Ramos Gómez, Fernando
Vogal Estudante
Blanco Paredes, Fuensanta
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Fernández Cervantes, Ramón
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Secretario/a
Chouza Insua, Marcelo Javier
Vogal PDI
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Escribano Silva, María Mercedes
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Mosquera Sabio, Lucía
Vogal Estudante
Sanmartín Miramontes, María
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 303
Homes 2018/2019 128
Mulleres 2018/2019 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.710
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.890
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.137
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 678
% créditos repetidos 2018/2019 10,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 331
Homes 2018/2019 137
Mulleres 2018/2019 194
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 18.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 17.010
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.182
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 708
% créditos repetidos 2018/2019 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,09

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 327
Homes 2017/2018 134
Mulleres 2017/2018 193
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 18.310
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.450
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.119
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 744
% créditos repetidos 2017/2018 10,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,99
Taxa de evaluación 2017/2018 93,41
Taxa de éxito 2017/2018 94,04
Taxa de rendemento 2017/2018 87,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88
Taxa de graduación 2013/2014 75,81
Taxa de abandono 2015/2016 4,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 348
Homes 2017/2018 140
Mulleres 2017/2018 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 17.280
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 750
% créditos repetidos 2017/2018 9,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,1
Taxa de evaluación 2017/2018 93,05
Taxa de éxito 2017/2018 94,22
Taxa de rendemento 2017/2018 87,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 308
Homes 2016/2017 127
Mulleres 2016/2017 181
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.010
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.850
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.161
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 999
% créditos repetidos 2016/2017 12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,46
Taxa de evaluación 2016/2017 93,04
Taxa de éxito 2016/2017 93
Taxa de rendemento 2016/2017 86,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,98
Taxa de graduación 2012/2013 65,67
Taxa de abandono 2014/2015 1,39

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 328
Homes 2016/2017 130
Mulleres 2016/2017 198
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.950
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 16.780
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.179
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 999
% créditos repetidos 2016/2017 11,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,79
Taxa de evaluación 2016/2017 93,23
Taxa de éxito 2016/2017 93,36
Taxa de rendemento 2016/2017 87,04

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA
46
9
5
ANATOMÍA II
52
7
5
FISIOLOXÍA
51
3
2
BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA
57
15
13
CINESITERAPIA XERAL
69
1
2
MARCO TEÓRICO DA FISIOTERAPIA E A REHABILITACIÓN FÍSICA
65
2
3
VALORACIÓN FUNCIONAL E PSICOSOCIAL
67
4
7
FISIOTERAPIA XERAL
71
0
5

2º Curso

BIOMECÁNICA
70
3
2
SEMIOLOXÍA CLÍNICA
79
5
4
PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I
75
6
8
PSICOLOXÍA
61
0
0
CINESITERAPIA: BASES DO EXERCICIO TERAPÉUTICO
74
4
5
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA I
66
2
2
FISIOTERAPIA NAS ALTERACIÓNS ESTÁTICAS E DINÁMICAS DA RAQUE
67
3
7
FISIOTERAPIA NEUROLÓXICA E PSICOMOTRIZ
54
21
21
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
82
6
16

3º Curso

PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA II
61
0
6
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA II
67
18
20
REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA E VASCULAR
66
4
8
FISIOTERAPIA NAS DISCAPACIDADES NEUROLÓXICAS E DA VELLEZ
66
0
6
FISIOTERAPIA ABDOMINO-PELVI-PERINEAL
72
0
3
FISIOTERAPIA ONCOLÓXICA E DAS DISFUNCIÓNS BIOQUÍMICAS E TEGUMENTARIAS
71
12
11
FISIOTERAPIA NAS DISFUNCIÓNS DO APARATO LOCOMOTOR
70
2
0
FISIOTERAPIA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA
59
3
0
NUTRICIÓN E FISIOTERAPIA
25
0
0
INGLÉS
0
0
1
ESTADÍAS CLÍNICAS I
59
0
1

4º Curso

DOCUMENTACIÓN E ESTATÍSTICA SANITARIA
64
0
0
LEXISLACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIA
67
0
0
FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAÚDE PÚBLICA
70
0
2
ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA
59
0
0
FISIOTERAPIA NAS AFECCIÓNS PODOLÓXICAS
50
0
1
TRABALLO FIN DE GRAO
80
0
15
ESTADÍAS CLÍNICAS II
65
5
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA
64
8
0
ANATOMÍA II
57
8
8
FISIOLOXÍA
67
0
3
BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA
67
16
9
CINESITERAPIA XERAL
72
3
4
MARCO TEÓRICO DA FISIOTERAPIA E A REHABILITACIÓN FÍSICA
71
0
6
VALORACIÓN FUNCIONAL E PSICOSOCIAL
77
6
8
FISIOTERAPIA XERAL
70
9
3

2º Curso

BIOMECÁNICA
58
5
1
SEMIOLOXÍA CLÍNICA
66
11
4
PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I
83
11
10
PSICOLOXÍA
53
1
0
CINESITERAPIA: BASES DO EXERCICIO TERAPÉUTICO
69
1
5
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA I
67
2
5
FISIOTERAPIA NAS ALTERACIÓNS ESTÁTICAS E DINÁMICAS DA RAQUE
68
5
6
FISIOTERAPIA NEUROLÓXICA E PSICOMOTRIZ
83
13
18
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
62
14
11

3º Curso

PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA II
71
0
2
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA II
60
22
18
REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA E VASCULAR
69
7
9
FISIOTERAPIA NAS DISCAPACIDADES NEUROLÓXICAS E DA VELLEZ
68
1
4
FISIOTERAPIA ABDOMINO-PELVI-PERINEAL
64
0
0
FISIOTERAPIA ONCOLÓXICA E DAS DISFUNCIÓNS BIOQUÍMICAS E TEGUMENTARIAS
55
21
6
FISIOTERAPIA NAS DISFUNCIÓNS DO APARATO LOCOMOTOR
64
0
1
FISIOTERAPIA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA
60
0
1
NUTRICIÓN E FISIOTERAPIA
13
0
1
INGLÉS
0
0
1
ESTADÍAS CLÍNICAS I
64
0
1

4º Curso

DOCUMENTACIÓN E ESTATÍSTICA SANITARIA
51
0
1
LEXISLACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIA
57
0
1
FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAÚDE PÚBLICA
49
1
1
ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA
41
0
0
FISIOTERAPIA NAS AFECCIÓNS PODOLÓXICAS
34
0
1
FISIOTERAPIA ESTÉTICA, PLÁSTICA E REPARADORA
4
0
0
TRABALLO FIN DE GRAO
44
1
25
ESTADÍAS CLÍNICAS II
60
3
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA
48
7
3
ANATOMÍA II
55
4
6
FISIOLOXÍA
56
0
4
BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA
60
17
9
CINESITERAPIA XERAL
67
2
2
MARCO TEÓRICO DA FISIOTERAPIA E A REHABILITACIÓN FÍSICA
67
0
2
VALORACIÓN FUNCIONAL E PSICOSOCIAL
69
6
14
FISIOTERAPIA XERAL
64
2
7

2º Curso

BIOMECÁNICA
64
1
4
SEMIOLOXÍA CLÍNICA
63
7
5
PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I
61
26
17
PSICOLOXÍA
58
0
2
CINESITERAPIA: BASES DO EXERCICIO TERAPÉUTICO
68
5
7
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA I
64
3
5
FISIOTERAPIA NAS ALTERACIÓNS ESTÁTICAS E DINÁMICAS DA RAQUE
65
10
8
FISIOTERAPIA NEUROLÓXICA E PSICOMOTRIZ
65
29
26
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
66
16
8

3º Curso

PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA II
54
0
3
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA II
47
19
19
REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA E VASCULAR
51
10
14
FISIOTERAPIA NAS DISCAPACIDADES NEUROLÓXICAS E DA VELLEZ
61
0
7
FISIOTERAPIA ABDOMINO-PELVI-PERINEAL
58
1
0
FISIOTERAPIA ONCOLÓXICA E DAS DISFUNCIÓNS BIOQUÍMICAS E TEGUMENTARIAS
57
7
11
FISIOTERAPIA NAS DISFUNCIÓNS DO APARATO LOCOMOTOR
55
0
1
FISIOTERAPIA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA
38
0
0
NUTRICIÓN E FISIOTERAPIA
18
0
1
INGLÉS
ESTADÍAS CLÍNICAS I
58
0
0

4º Curso

DOCUMENTACIÓN E ESTATÍSTICA SANITARIA
42
0
0
LEXISLACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIA
54
0
0
FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAÚDE PÚBLICA
53
2
1
ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA
35
0
0
FISIOTERAPIA NAS AFECCIÓNS PODOLÓXICAS
28
0
4
FISIOTERAPIA ESTÉTICA, PLÁSTICA E REPARADORA
4
0
0
TRABALLO FIN DE GRAO
48
1
10
ESTADÍAS CLÍNICAS II
45
5
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Abordaxe da dor crónica na Lesión Medular: Revisión sistemática

Abordaxe fisioterapéutico no asma infantil

Actitude postural e alteracións cranio-cérvico-braquiais en traballadores de oficina. Revisión sistemática

Análise comparativa da medición das presións respiratorias máximas segundo dous protocolos distintos

Análise comparativo dos valores do pico fluxo de tose empregando dous instrumentos de medición e dous interfaces diferentes sobre poboación adulta sa

Análise do grao de implantación da Fisioterapia Respiratoria nas Unidades de Coidados Intensivos pediátricas do territorio español. Un proxecto de investigación

Apredizaxe e servizo de fisioterapia dirixido á mexora das capacidades perceptivo-motóricas nun grupo de xóvenes con diversidade funcional para a sua inclusión nunha actividade lúdico-deportiva

Avaliación comparativa entre tratamento cirúrxico e de fisioterapia na síndrome de túnel carpiano

Beneficios dun programa de adestramento nun paciente con enfermidade pulmonar obstructiva crónica en valoración de transplante pulmonar: a propósito dun caso clínico

Comparación da eficacia do tratamento da escoliose con exercicio terapéutico (método schroth) vs utilización de corsés

Efectividade da intervención fisioterápica na artroplastia total de cadeira. Caso clínico

Efectividade da intervención fisioterápica no control de tronco en relación co alcance nun adolescente con tetraplexia espástica. Un caso clínico

Efectividade da terapia acuática para o tratamento dos nenos con parálise cerebral: proxecto de investigación

Efectividade da terapia en espello en pacientes con accidente cerebrovascular

Efectividade do exercicio terapéutico na disminución da densidade ósea en mulleres posmenopáusicas: unha revisión sistemática

Efectividade do reentrenamento selectivo do vasto medial oblicuo en relación ao fortalecemento do cuádriceps en xeral en pacientes con síndrome femoropatelar e inestabilidade rotuliana.

Efectividade dun programa de prevención de lesións: unha experiencia de fisioterapia comunitaria en xoves balarinas de danza clásica

Efecto da competición sobre a forza de aductores de cadeira e a dor inguinal en futbolistas afeccionados

Efecto das técnicas de deslizamento neural sobre a flexibilidade dos isquiotibiais en persoas coa síndrome de isquiotibiais acurtados: unha revisión sistemática

Efecto do exercicio terapéutico na dor e calidade de vida na fibromialxia: unha revisión sistemática

Efectos da Fisioterapia na Enfermidade de Alzheimer

Efectos da Terapia Cognitiva Funcional na dor lumbar crónica inespecífica

Efectos terapéuticos e neuroprotectores da actividade física acuática na enfermidade de Alzheimer: unha revisión sistemática

Eficacia da fisioterapia na diminución da bradicinesia en pacientes coa enfermidade de Parkinson

Eficacia da Fisioterapia na Distrofia Muscular de Duchenne

Eficacia da Fisioterapia na funcionalidade da man en pacientes con artrite reumatoide

Eficacia da fisioterapia na lumbalxia crónica secundaria a hernia discal: exercicio terapéutico vs manipulación vertebral

Eficacia da fisioterapia no tratamento da dor lumbopélvica durante o embarazo e o posparto

Eficacia da hiperinsuflación manual no paciente de UCI

Eficacia da manipulación dorsal alta e exercicio terapéutico en pacientes con vértigo vervical postraumático: proxecto de investigación

Eficacia da punción seca na abordaxe da dor cervical: unha revisión bibliográfica

Eficacia da terapia manual na abordaxe dos trastornos temporomandibulares

Eficacia da terapia manual na constipación crónica

Eficacia da terapia manual nos discos herniados lumbares. Unha revisión bibliográfica

Eficacia da vibración exógena, aplicada de xeito instrumental a través do chaleco por oscilación de alta frecuencia da parede torácica, como técnica de permeabilización bronquial en pacientes con fibrose quística: unha revisión bibliográfica

Eficacia das técnicas de fisioterapia na prevención do trauma perineal obstétrico

Eficacia das vendas na inestabilidade crónica do nocello: unha revisión bibliográfica

Eficacia de dúas modalidades de adestramento aeróbico en pacientes con enfermidade pulmonar obstrutiva crónica: tapiz rodante vs cicloergómetro

Eficacia do exercicio terapéutico nas principais patoloxías músculo-esqueléticas relacionadas co embarazo e o posparto

Eficacia do Método Pilates e o yoga na incontinencia urinaria

Eficacia do tratamento conservador na escoliosis idiopática do adolescente

Eficacia do tratamento de fisioterapia nas roturas fibrilares de isquiotibiais

Eficacia do tratamento fisioterapéutico da incontinencia urinaria e da disfunción eréctil en pacientes sometidos a prostatectomía radical

Eficacia dos exercicios respiratorios na asma do adulto

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico en pacientes con cancro hematolóxico pre e post trasplante de células nai

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico para a mellora do equilibrio en maiores: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Eficacia dun programa de hixiene postural e exercicio terapéutico para previr a dor lumbar nas auxiliares de residencias de adultos maiores: proxecto de Aprendizaxe e Servizo

Eficacia dun protocolo de exercicio terapéutico en doentes con Esclerose Múltiple

Eficacia terapéutica da estimulación eléctrica na incontinencia urinaria en adultos

Estudo dos efectos da intervención fisioterapéutica mediante un sistema robotizado en combinación con realidade virtual sobre a marcha de nenos/as e adolescentes con diversidade funcional

Evaluación da percepción de 71 pacientes sobre as habilidades comunicacionais do fisioterapeuta

Exercicio terapéutico na inestabilidade crónica de nocello: unha revisión bibliográfica

Fisioterapia na dismenorrea primaria: masoterapia en comparación ao exercicio terapéutico

Fisioterapia na dorsalxia dos cabalos do deporte

Fisioterapia na Plagiocefalia Posicional

Fisioterapia versus ciruxía no tratamento da inestabilidade anterior de ombro. Un proxecto de investigación

Incidencia da dor lumbar en individuos con alteracións morfofuncionais a nivel do pé

Inequidade xeográfica no acceso á fisioterapia na atención primaria na provincia de Lugo

Influencia da fatiga neuromuscular na eficacia do traballo propioceptivo

Lumbalxia no adolescente non deportista: etioloxía

Luxación rotuliana. Rehabilitación e volta á actividade deportiva despois dun tratamento con e sen cirurxía

Mecanismos de acción e efectos da crioterapia na fase inicial da resposta inflamatoria secundaria a lesións de tecidos brandos: revisión sistemática

Métodos de avaliación da tose en pacientes con afectación do sistema respiratorio. Unha revisión bibliográfica

Predictores da tolerancia ó esforzo en pacientes trasplantados de pulmón

Procedementos de Fisioterapia para a prevención da dor lumbar, por inestabilidade, en bailaríns de danza urbana

Programa de exercicio terapéutico en sala e piscina nun neno con Síndrome de Rubinstein-Taybi

Programa de exercicio terapéutico para a prevención da dor músculo-esquelética en bailarinas de baile tradicional galego. Un proxecto de aprendizaxe e servizo

Programa de intervención de fisioterapia sobre persoas coidadoras de nenos con diversidade funcional: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Programa de reeducación da marcha e o equilibrio, no ámbito escolar e domiciliario, nun neno con Síndrome de Rubinstein-Taybi. Presentación dun caso clínico

Reeducación neuromuscular en mulleres con trastornos alimentarios: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Repercusión do exercicio terapéutico na musculatura multífida en pacientes con dor lumbar: unha revisión bibliográfica

Repercusión do exercicio terapéutico no glúteo medio: unha revisión bibliográfica

Revisión sistemática sobre enfermidades respiratorias e capacidade pulmonar en músicos de vento

Revisión sistematizada da eficacia dos tratamentos de masoterapia en comparación coa aplicación dun programa de exercicio aerobio, na mellora da calidade de vida en pacientes diagnosticados de fibromialxia

Terapias empregadas na neuralxia do trixémino: unha revisión sistemática

Tratamento conservador no pé torto conxénito

Tratamento da cefalea tensional con terapia manual vs. acupuntura. Unha revisión sistemática

Tratamento fisioterápico do equilibrio e o seu efecto sobre o patrón de marcha en pacientes con patoloxía neurolóxica: proxecto de aprendizaxe e servizo

Tratamento post-quirúrxico nun paciente con fibrosis quística sometido a trasplante bipulmonar

Uso da realidade virtual no membro superior en pacientes con ictus: Revisión sistemática

Abordaxe da Esclerosis Lateral Amiotrófica dende a fisioterapia: unha revisión sistemática

Actualización da eficacia dos exercicios excéntricos e isométricos nas tendinopatías de membro inferior

Actualización das ferramentas dispoñibles para avaliar o desenvolvemento psicomotor en nenos menores de dous anos con risco ao nacer. Unha revisión sistemática

Adestramento cardiorrespiratorio intradiálise en pacientes con insuficiencia renal crónica: unha revisión da literatura

Alteracións neuromusculares na musculatura glútea en pacientes con dor lumbar crónico: unha revisión sistemática

Alteracións neuro-músculo-esqueléticas trala reconstrución mediante o colgajo do dorsal ancho en mulleres con cancro de mama

Análise da pauta inhalatoria dos pacientes diagnosticados de asma e/ou Enfermidade Pulmonar Obstrutiva Crónica no Sistema Galego de Saúde. Deseño dun proxecto de investigación

Beneficios da fisioterapia en traballadores con discapacidade psíquica

Beneficios do exercicio terapéutico na dor neuro-musculo-esquelética e calidade de vida en músicos

Efectividade das terapias de toque para aliviar a dor

Efecto da inclusión de estratexias cognitivo-condutuais VS técnicas pasivas sobre a eficacia do tratamento de fisioterapia en mulleres con fibromialxia. Un proxecto de investigación

Efecto da mobilización neuromenínxea activa en comparación con estiramentos miotendinosos estáticos sobre o salto vertical en xogadoras de baloncesto

Efecto da vendaxe preventiva do nocello no rendemento

Efecto das técnicas de deslizamento neural sobre o equilibrio dinámico en deportistas

Efectos dun programa de adestramento aeróbico versus adestramento anaeróbico nos superviventes ó cancro con fatiga asociada na comarca da Coruña

Efectos dun programa de exercicio terapéutico en dor cervical crónica: un caso clínico

Efectos dun programa de mobilización neuromenínxea en comparación cos estiramentos miotendinosos na flexibilidade de xogadoras de baloncesto

Efectos dun programa de rehabilitación pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática: unha revisión bibliográfica

Eficacia da eletroterapia no tratamento da síndrome do túnel do carpo

Eficacia da espirometría incentivada tras cirurxía torácica e abdominal. Unha revisión sistemática

Eficacia da fisioterapia no ombreiro doroso hemipléxico

Eficacia da intervención de fisioterapia mediante actividade física controlada na densidade mineral ósea en pacientes con anorexia nerviosa

Eficacia da punción seca no tratamento da hipertonía e a espasticidade

Eficacia da técnica instrumental de inhibición da musculatura suboccipital versus a técnica manual en pacientes con trastornos temporomandibulares

Eficacia da vendaxe funcional na prevención da escordadura de nocello en deportistas sans

Eficacia da vendaxe neuromuscular no edema postquirúrxico e postraumático

Eficacia da vibración endóxena no doente con bronquiectasia non fibrose cística

Eficacia de incluir exercicios preventivos no quentamento para axudar a reducir lesións en Taekwondo

Eficacia do drenaxe linfático manual no linfedema de membro inferior

Eficacia do exercicio en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Exercicio interválico de alta intensidade vs exercicio continuo.

Eficacia do tratamento fisioterapéutico da incontinencia urinaria en mulleres da terceira idade

Eficacia dos exercicios propioceptivos na prevención e tratamento de lesións deportivas

Estimulación do desenvolvemento motor a través do xogo e da motivación no síndrome de Rubinstein-Taybi. Estudo dun caso

Evaluación e tratamento da dor no síndrome de dor fémoro-patelar en mulleres

Fisioterapia con punción seca en pacientes neurolóxicos que cursan con espasticidade

Fisioterapia na rehabilitación da síndrome de Guillain-Barré

Fisioterapia na Síndrome do membro pantasma. Análise de diferentes métodos terapéuticos

Influencia do posicionamento sobre o desenvolvemento motor dos nenos. Unha revisión sistemática

Perfíl lesional do canoista de augas tranquilas

Prevención da dor de ombreiro en nadadores de competición.

Prevención do linfedema no cancro de mama

Proxecto de estudo: As expectativas e a confianza do paciente no fisioterapeuta. Cal é o impacto deste factor sobre o efecto do proceso terapéutico? Un estudo piloto

Revisión bibliográfica sobre o tratamento fisioterápico en luxacións traumáticas do ombreiro

Terapia acuática na rehabilitación da enfermidade de Parkinson

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10