Logo da Universidade da Coruña

Grao en Fisioterapia

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Fernández Cervantes, Ramón
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Secretario/a
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Chouza Insua, Marcelo
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Escribano Silva, Mercedes
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Mosquera Sabio, Lucía
Vogal Estudante
Sanmartín Miramontes, María
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS
Fernández Cervantes, Ramón
Presidente
Martínez Rodríguez, Alicia
Vicepresidente
Senín Camargo, Francisco José
Secretario/a
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Pardo Carballido, Carmen
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Riveiro Temprano, Socorro
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
Temprano Blanco, Daniel
Vogal Estudante
Canosa Pena, Alejandro
Vogal Estudante
Yáñez Rodríguez, Rocío
Vogal Estudante
Lista Paz, Ana
Vogal Estudante
Blanco Paredes, Fuensanta
Vogal PAS
Paseiro Ares, Gustavo
Vogal Coordinador de Título
González Cabanach, Ramón
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Fernández Cervantes, Ramón
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Secretario/a
Chouza Insua, Marcelo
Vogal PDI
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Escribano Silva, Mercedes
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Mosquera Sabio, Lucía
Vogal Estudante
Sanmartín Miramontes, María
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.420
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.188
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 849
% créditos repetidos 2015/2016 12,38
Total de créditos matriculados 2015/2016 16.460
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 290
Homes 2015/2016 117
Mulleres 2015/2016 173
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,74
Taxa de evaluación 2015/2016 91,63
Taxa de éxito 2015/2016 91,27
Taxa de rendemento 2015/2016 83,63
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 12,31
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 95,83
Taxa de graduación (%) 2011/2012 74,42

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 15.530
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.338
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 528
% créditos repetidos 2014/2015 10,73
Total de créditos matriculados 2014/2015 17.390
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 297
Homes 2014/2015 109
Mulleres 2014/2015 188
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,56
Taxa de evaluación 2014/2015 92,6
Taxa de éxito 2014/2015 93,82
Taxa de rendemento 2014/2015 86,87

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 13.880
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.314
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 522
% créditos repetidos 2014/2015 11,69
Total de créditos matriculados 2014/2015 15.710
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 261
Homes 2014/2015 107
Mulleres 2014/2015 154
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 60,2
Taxa de evaluación 2014/2015 92,21
Taxa de éxito 2014/2015 93,17
Taxa de rendemento 2014/2015 85,91
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 13,95
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 96,76
Taxa de graduación (%) 2010/2011 75,86

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 14.310
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.019
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 856,5
% créditos repetidos 2013/2014 11,58
Total de créditos matriculados 2013/2014 16.190
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 289
Homes 2013/2014 107
Mulleres 2013/2014 182
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,01
Taxa de evaluación 2013/2014 92,01
Taxa de éxito 2013/2014 92,58
Taxa de rendemento 2013/2014 85,19

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 12.680
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 987
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 534
% créditos repetidos 2013/2014 10,71
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.210
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 238
Homes 2013/2014 98
Mulleres 2013/2014 140
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,68
Taxa de evaluación 2013/2014 92,5
Taxa de éxito 2013/2014 91,94
Taxa de rendemento 2013/2014 85,05
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 17,24
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 96,25
Taxa de graduación (%) 2009/2010 71,43

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA
65
3
1
ANATOMÍA II
62
4
4
FISIOLOXÍA
61
0
3
BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA
59
16
8
CINESITERAPIA XERAL
69
2
0
MARCO TEÓRICO DA FISIOTERAPIA E A REHABILITACIÓN FÍSICA
71
0
3
VALORACIÓN FUNCIONAL E PSICOSOCIAL
62
9
12
FISIOTERAPIA XERAL
70
1
2

2º Curso

BIOMECÁNICA
50
2
1
SEMIOLOXÍA CLÍNICA
54
3
5
PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I
58
19
19
PSICOLOXÍA
47
0
0
CINESITERAPIA: BASES DO EXERCICIO TERAPÉUTICO
55
9
4
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA I
56
1
1
FISIOTERAPIA NAS ALTERACIÓNS ESTÁTICAS E DINÁMICAS DA RAQUE
57
13
5
FISIOTERAPIA NEUROLÓXICA E PSICOMOTRIZ
54
16
40
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
50
17
7

3º Curso

PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA II
55
0
4
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA II
43
10
20
REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA E VASCULAR
52
16
7
FISIOTERAPIA NAS DISCAPACIDADES NEUROLÓXICAS E DA VELLEZ
51
3
5
FISIOTERAPIA ABDOMINO-PELVI-PERINEAL
59
0
0
FISIOTERAPIA ONCOLÓXICA E DAS DISFUNCIÓNS BIOQUÍMICAS E TEGUMENTARIAS
49
6
7
FISIOTERAPIA NAS DISFUNCIÓNS DO APARATO LOCOMOTOR
63
0
1
FISIOTERAPIA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA
29
0
0
NUTRICIÓN E FISIOTERAPIA
23
0
0
INGLÉS
1
0
0
ESTADÍAS CLÍNICAS I
58
0
0

4º Curso

DOCUMENTACIÓN E ESTATÍSTICA SANITARIA
49
0
1
LEXISLACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIA
52
0
0
FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAÚDE PÚBLICA
51
0
0
ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA
31
0
0
FISIOTERAPIA NAS AFECCIÓNS PODOLÓXICAS
38
0
0
FISIOTERAPIA ESTÉTICA, PLÁSTICA E REPARADORA
2
0
0
TRABALLO FIN DE GRAO
38
0
8
ESTADÍAS CLÍNICAS II
53
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA
45
9
3
ANATOMÍA II
49
6
5
FISIOLOXÍA
53
1
4
BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA
46
18
6
CINESITERAPIA XERAL
69
0
4
MARCO TEÓRICO DA FISIOTERAPIA E A REHABILITACIÓN FÍSICA
60
0
1
VALORACIÓN FUNCIONAL E PSICOSOCIAL
64
3
12
FISIOTERAPIA XERAL
65
1
3

2º Curso

BIOMECÁNICA
59
1
3
SEMIOLOXÍA CLÍNICA
58
1
2
PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I
52
31
13
PSICOLOXÍA
54
0
3
CINESITERAPIA: BASES DO EXERCICIO TERAPÉUTICO
63
6
4
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA I
62
3
1
FISIOTERAPIA NAS ALTERACIÓNS ESTÁTICAS E DINÁMICAS DA RAQUE
56
12
5
FISIOTERAPIA NEUROLÓXICA E PSICOMOTRIZ
45
16
44
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
70
18
5

3º Curso

PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA II
52
0
2
FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA II
42
10
7
REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA E VASCULAR
47
10
4
FISIOTERAPIA NAS DISCAPACIDADES NEUROLÓXICAS E DA VELLEZ
49
1
2
FISIOTERAPIA ABDOMINO-PELVI-PERINEAL
49
0
1
FISIOTERAPIA ONCOLÓXICA E DAS DISFUNCIÓNS BIOQUÍMICAS E TEGUMENTARIAS
44
6
3
FISIOTERAPIA NAS DISFUNCIÓNS DO APARATO LOCOMOTOR
53
3
1
FISIOTERAPIA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA
34
0
1
NUTRICIÓN E FISIOTERAPIA
8
0
0
INGLÉS
9
0
0
ESTADÍAS CLÍNICAS I
48
0
1

4º Curso

DOCUMENTACIÓN E ESTATÍSTICA SANITARIA
40
0
0
LEXISLACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIA
40
0
0
FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAÚDE PÚBLICA
39
0
0
ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA
11
0
0
FISIOTERAPIA NAS AFECCIÓNS PODOLÓXICAS
31
0
0
TRABALLO FIN DE GRAO
39
0
2
ESTADÍAS CLÍNICAS II
38
2
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Abordaxe da Esclerosis Lateral Amiotrófica dende a fisioterapia: unha revisión sistemática

Actualización da eficacia dos exercicios excéntricos e isométricos nas tendinopatías de membro inferior

Actualización das ferramentas dispoñibles para avaliar o desenvolvemento psicomotor en nenos menores de dous anos con risco ao nacer. Unha revisión sistemática

Adestramento cardiorrespiratorio intradiálise en pacientes con insuficiencia renal crónica: unha revisión da literatura

Alteracións neuromusculares na musculatura glútea en pacientes con dor lumbar crónico: unha revisión sistemática

Alteracións neuro-músculo-esqueléticas trala reconstrución mediante o colgajo do dorsal ancho en mulleres con cancro de mama

Análise da pauta inhalatoria dos pacientes diagnosticados de asma e/ou Enfermidade Pulmonar Obstrutiva Crónica no Sistema Galego de Saúde. Deseño dun proxecto de investigación

Beneficios da fisioterapia en traballadores con discapacidade psíquica

Beneficios do exercicio terapéutico na dor neuro-musculo-esquelética e calidade de vida en músicos

Efectividade das terapias de toque para aliviar a dor

Efecto da inclusión de estratexias cognitivo-condutuais VS técnicas pasivas sobre a eficacia do tratamento de fisioterapia en mulleres con fibromialxia. Un proxecto de investigación

Efecto da mobilización neuromenínxea activa en comparación con estiramentos miotendinosos estáticos sobre o salto vertical en xogadoras de baloncesto

Efecto da vendaxe preventiva do nocello no rendemento

Efecto das técnicas de deslizamento neural sobre o equilibrio dinámico en deportistas

Efectos dun programa de adestramento aeróbico versus adestramento anaeróbico nos superviventes ó cancro con fatiga asociada na comarca da Coruña

Efectos dun programa de exercicio terapéutico en dor cervical crónica: un caso clínico

Efectos dun programa de mobilización neuromenínxea en comparación cos estiramentos miotendinosos na flexibilidade de xogadoras de baloncesto

Efectos dun programa de rehabilitación pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática: unha revisión bibliográfica

Eficacia da eletroterapia no tratamento da síndrome do túnel do carpo

Eficacia da espirometría incentivada tras cirurxía torácica e abdominal. Unha revisión sistemática

Eficacia da fisioterapia no ombreiro doroso hemipléxico

Eficacia da intervención de fisioterapia mediante actividade física controlada na densidade mineral ósea en pacientes con anorexia nerviosa

Eficacia da punción seca no tratamento da hipertonía e a espasticidade

Eficacia da técnica instrumental de inhibición da musculatura suboccipital versus a técnica manual en pacientes con trastornos temporomandibulares

Eficacia da vendaxe neuromuscular no edema postquirúrxico e postraumático

Eficacia da vibración endóxena no doente con bronquiectasia non fibrose cística

Eficacia de incluir exercicios preventivos no quentamento para axudar a reducir lesións en Taekwondo

Eficacia do exercicio en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Exercicio interválico de alta intensidade vs exercicio continuo.

Eficacia do tratamento fisioterapéutico da incontinencia urinaria en mulleres da terceira idade

Eficacia dos exercicios propioceptivos na prevención e tratamento de lesións deportivas

Estimulación do desenvolvemento motor a través do xogo e da motivación no síndrome de Rubinstein-Taybi. Estudo dun caso

Evaluación e tratamento da dor no síndrome de dor fémoro-patelar en mulleres

Fisioterapia con punción seca en pacientes neurolóxicos que cursan con espasticidade

Fisioterapia na rehabilitación da síndrome de Guillain-Barré

Fisioterapia na Síndrome do membro pantasma. Análise de diferentes métodos terapéuticos

Influencia do posicionamento sobre o desenvolvemento motor dos nenos. Unha revisión sistemática

Prevención da dor de ombreiro en nadadores de competición.

Prevención do linfedema no cancro de mama

Proxecto de estudo: As expectativas e a confianza do paciente no fisioterapeuta. Cal é o impacto deste factor sobre o efecto do proceso terapéutico? Un estudo piloto

Revisión bibliográfica sobre o tratamento fisioterápico en luxacións traumáticas do ombreiro

Terapia acuática na rehabilitación da enfermidade de Parkinson

Actualización do tratamento conservador de fisioterapia na fascite plantar

Alteracións funcionais da cadeira e as súas repercusións no síndrome femoropatelar

Alteracións na actividade muscular no vasto interno e vasto externo na síndrome femoropatelar

Alteracións neuromusculares, biomecánicas, cinéticas e cinemáticas no membro inferior tras cirurxía do ligamento cruzado anterior

Apliación da terapia robótica na reeducación da marcha tras un accidente cerebrovascular

Comparación da efectividade do vendaxe funcional, vendaxe neuromuscular e das ortesis plantares en pacientes con pé pronado

Comparación da efectividade dos estiramentos e as ondas de choque para o tratamento da dor no talón en pacientes con fasciosis plantar. Unha revisión sistemática

Consecuencias da pronación anormal do pé nas alteracións do membro inferior. Unha revisión bibliográfica

Efectividade da fisioterapia na mellora da marcha en nenos e adolescentes con parálise cerebral

Efectividade da hidroterapia en pacientes afectados por accidente cerebrovascular: unha revisión bibliográfica

Efectividade do adestramento muscular respiratorio nos pacientes con enfermidade pulmonar obstructiva crónica

Efectividade do exercicio terapéutico no pe plano

Efectividade do FIFA11 + na prevención de lesións deportivas

Efectividade do tratamento mediante a técnica de músculo enerxía (MET) aplicada ó psoas ilíaco na dor lumbar crónica en taxistas

Efectividade dos métodos de tratamento da fisioterapia no síndrome de estrés tibial medial en deportistas: unha revisión sistemática

Efecto hipoalxésico inmediato dunha técnica de deslizamento lateral e un exercicio de retracción cervical en pacientes con dor de pescozo

Efectos agudos dos alongamentos estáticos e dinámicos sobre o rendemento en futbolistas: unha revisión sistemática

Efectos da vibración sobre a espasticidade. Unha revisión sistemática

Efectos das técnicas de permeabilización bronquial en pacientes con fibrose quística: una revisión bibliográfica

Efectos do exercicio terapéutico en adultos con Síndrome de Down

Efectos do exercicio terapéutico sobre a calidade de vida en pacientes con ACV. Unha revisión sistemática

Eficacia da aplicación de programas de exercicio excéntrico na tendinopatía aquílea

Eficacia da aplicación de vibración local en pacientes con accidente cerebrovascular

Eficacia da fisioterapia en subgrupos de pacientes con dor lumbar crónica cunha clasificación clínica previa

Eficacia da fisioterapia nas alteracións musculoesqueléticas da columna vertebral e pelvis durante o periodo perinatal

Eficacia da fisioterapia no cabaleiro muscular conxénito

Eficacia da fisioterapia no tratamento dos prolapsos de órganos pélvicos femininos

Eficacia da hipoterapia na psicomotricidade en nenos con autismo. Proxecto de investigación.

Eficacia da inclusión do tratamento do pé pronado ao tratamento habitual de fisioterapia nas persoas con síndrome da dor femoropatelar con pé pronado flexible asociado

Eficacia da Rehabilitación Pulmonar en pacientes con ciruxía de transplante de pulmón.

Eficacia do drenaxe linfático manual na abordaxe de linfedema secundario ó tratamento no cancro de mama

Eficacia do exercicio terapéutico en mulleres con síndrome da dor femoropatelar.

Eficacia do exercicio terapéutico en pacientes con Espondilite Anquilosante

Eficacia dos exercicios de propiocepción tras ciruxía do ligamento cruzado anterior

Eficacia dos métodos de fisioterapia, empregados na reeducación da marcha e o equilibrio en pacientes adultos con ictus. Revisión sistemática

Eficacia dos programas de fortalecemento muscular e a súa influenza sobre a espasticidade en pacientes con parálise cerebral: unha revisión sistemática

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico na cadeira para diminuír a pronación do pé durante a marcha

Eficacia terapéutica das ondas de choque extracorpóreas no tratamento da fascite plantar

Electrólise Percutánea Intratisular (EPI) nas tendinopatías crónicas

Exercicio de alta intensidade VS exercicio de moderada-baixa intensidade en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.

Fisioterapia no tratamento do vaxinismo

Influencia da dieta sen glute sobre un programa de tratamento fisioterápico en persoas con fibromialxia

Kinesiofobia e catastrofización da dor como regras de predición clínica na dor lumbar

Osteopatía Dinámica de Pubis (O.D.P.), unha lesión cercana o deportista; abordaxe dende a fisioterapia, evaluación e tratamento

Prevención de patoloxías músculoesqueléticas en coidadores

Resultados da aplicación de programas de exercicio excéntrico na tendinitis rotuliana en deportistas

Terapia robótica versus fisioterapia convencional na reeducacion da marcha en persoas con lesión medular: unha revisión sistemática.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10