Logo da Universidade da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 447
Homes 2017/2018 239
Mulleres 2017/2018 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.230
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 17.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.756
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.036
% créditos repetidos 2017/2018 28,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.073
Homes 2017/2018 1.071
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.940
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.530
% créditos repetidos 2017/2018 25,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 436
Homes 2016/2017 232
Mulleres 2016/2017 204
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 24.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 16.980
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.374
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.904
% créditos repetidos 2016/2017 30
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,64
Taxa de evaluación 2016/2017 83,06
Taxa de éxito 2016/2017 72,19
Taxa de rendemento 2016/2017 59,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 76,71
Taxa de graduación 2012/2013 30,58
Taxa de abandono 2014/2015 22,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 460
Homes 2015/2016 248
Mulleres 2015/2016 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 24.170
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 17.300
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 4.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.760
% créditos repetidos 2015/2016 28,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,55
Taxa de evaluación 2015/2016 80,69
Taxa de éxito 2015/2016 72,59
Taxa de rendemento 2015/2016 58,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 77,94
Taxa de graduación 2011/2012 17,89
Taxa de abandono 2013/2014 23,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.107
Homes 2015/2016 1.059
Mulleres 2015/2016 1.048
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 111.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 82.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 17.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.390
% créditos repetidos 2015/2016 25,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,66
Taxa de evaluación 2015/2016 84,49
Taxa de éxito 2015/2016 76,68
Taxa de rendemento 2015/2016 64,79

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
69
9
7
Principios de Microeconomía
73
39
25
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
27
5
Matemáticas I
45
86
16
Historia da Empresa
77
89
31
Dereito Mercantil
60
22
21
Economía Mundial e Española
47
82
40
Economía da Empresa: Función Financeira
55
38
18
Estatística I
64
25
30
Matemáticas II
74
82
50

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
50
33
41
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
65
3
3
Contabilidade Financeira I
55
24
6
Análise das Operacións Financeiras
63
47
16
Macroeconomía
51
11
21
Organización de Empresas
55
34
8
Contabilidade Financeira II
62
39
25
Estatística II
64
23
13
Dirección Financeira I
63
8
13
Informática Aplicada á Empresa
46
24
5

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
42
41
24
Bases de Datos para a Empresa
59
29
15
Contabilidade de Custos
64
10
1
Introdución á Econometría
47
40
41
Dirección Financeira II
69
20
12
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
61
0
10
Réxime Fiscal da Empresa III
83
14
20
Sistema Financeiro Español
77
0
11
Inglés Empresarial
48
4
10
Contabilidade de Sociedades
78
16
10

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
72
11
5
Introdución á Auditoría
25
1
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
32
0
2
Aplicacións Informáticas para a Empresa
38
0
1
Inglés Empresarial Avanzado
61
1
5
Fundamentos de Mercadotecnia
12
1
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
10
0
2
Finanzas Internacionais
35
1
4
Economía e Xestión da Empresa Familiar
20
0
4
Comercio Exterior
33
0
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
29
0
2
Traballo Fin de Grao
62
0
48
Prácticas Externas
49
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
85
11
12
Principios de Microeconomía
54
41
48
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
40
9
Matemáticas I
51
72
28
Historia da Empresa
52
97
54
Dereito Mercantil
70
13
26
Economía Mundial e Española
45
44
70
Economía da Empresa: Función Financeira
71
44
27
Estatística I
61
26
43
Matemáticas II
54
111
53

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
68
25
34
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
65
2
2
Contabilidade Financeira I
61
20
13
Análise das Operacións Financeiras
58
43
24
Macroeconomía
72
8
12
Organización de Empresas
65
22
13
Contabilidade Financeira II
58
43
21
Estatística II
61
17
22
Dirección Financeira I
66
5
8
Informática Aplicada á Empresa
45
11
6

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
64
21
21
Bases de Datos para a Empresa
68
22
21
Contabilidade de Custos
59
17
6
Introdución á Econometría
42
47
22
Dirección Financeira II
70
13
15
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
58
1
4
Réxime Fiscal da Empresa III
53
21
23
Sistema Financeiro Español
66
0
4
Inglés Empresarial
51
5
4
Contabilidade de Sociedades
50
22
12

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
54
18
3
Contabilidade de Grupos de Empresas
Introdución á Auditoría
25
2
3
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
27
0
3
Aplicacións Informáticas para a Empresa
38
1
1
Inglés Empresarial Avanzado
57
0
5
Fundamentos de Mercadotecnia
32
1
2
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
9
1
0
Finanzas Internacionais
31
1
2
Economía e Xestión da Empresa Familiar
Comercio Exterior
36
0
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
31
0
0
Traballo Fin de Grao
65
1
39
Prácticas Externas
39
0
10

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
81
12
7
Principios de Microeconomía
72
43
28
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
19
15
Matemáticas I
80
57
24
Historia da Empresa
101
81
58
Dereito Mercantil
63
7
22
Economía Mundial e Española
75
41
61
Economía da Empresa: Función Financeira
43
56
28
Estatística I
70
34
27
Matemáticas II
40
121
35

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
50
34
37
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
76
0
5
Contabilidade Financeira I
54
27
20
Análise das Operacións Financeiras
54
28
31
Macroeconomía
80
12
14
Organización de Empresas
59
22
20
Contabilidade Financeira II
60
46
16
Estatística II
67
18
21
Dirección Financeira I
69
9
18
Informática Aplicada á Empresa
70
8
11

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
50
32
21
Bases de Datos para a Empresa
53
33
18
Contabilidade de Custos
69
9
10
Introdución á Econometría
44
53
32
Dirección Financeira II
66
23
17
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
50
0
9
Réxime Fiscal da Empresa III
58
26
15
Sistema Financeiro Español
58
2
11
Inglés Empresarial
38
2
9
Contabilidade de Sociedades
90
13
12

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
62
11
7
Contabilidade de Grupos de Empresas
2
0
0
Introdución á Auditoría
13
2
0
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
34
1
1
Aplicacións Informáticas para a Empresa
36
0
1
Inglés Empresarial Avanzado
67
0
6
Fundamentos de Mercadotecnia
45
4
1
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
7
0
2
Finanzas Internacionais
21
0
1
Economía e Xestión da Empresa Familiar
10
2
1
Comercio Exterior
34
0
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
26
0
1
Traballo Fin de Grao
42
3
47
Prácticas Externas
40
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise da competencia no sector da moda: o caso de Mango

Análise da información financeira obrigatoria reportada no ano 2016 de Home Meal Replecement S.A.

Análise da información financieira do sector hoteleiro en Ibiza

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: A Marca DICOCO

Análise Económica e Financeira dunha empresa representativa do sector hoteleiro

Análise Económico Financieiro de Inditex, Cortefiel e Mango

Análise económico-financeiro do sector automoción en España.

Análise económico-financieiro de Barceló Hotel Group: Influenza da propiedade familiar.

Aplicación da metodoloxía da Dirección Estratéxica ao Plan Estratéxico de Turismo de Galicia 2020

Bases de datos e minería de datos en contornos empresariais

Cadea de Suministro: Logística e Distribución

Contribución ao turismo sostible de Fuerteventura

Discriminación de xénero no mercado laboral español

Empresa Familiar e Protocolo Familiar

Federalismo fiscal:Problemas da financiación autonómica española e propostas de reforma

Historia empresarial da Voz de Galicia

Implantación de tenda en liña, venda de discos de vinilo

Implantación dunha tenda de venta online: venda de complementos de moda para home.

Implantación dunha tenda online.

Implantación dunha tenda online: Venda de produtos para viaxeiros

Implementación dunha tenda de venda en liña. Venda de produtos de simracing

Implementación dunha tenda de vendas en liña. Venda de productos de surf.

Inversión en protección medioambiental en el sector textil.

Marketing político. Estudo e investigación no Concello de Narón.

Marketing Político: A importancia das redes sociais na campaña electoral. .

Merchandising sensorial no punto de venda. Caso práctico Eroski e Lidl.

O gas como enerxía alternativa na automoción

O mercado de traballo español: migración laboral

O risco percibido de compra nas marcas do distribuidor: Análise para diferentes categorías de produto

Os despedimentos

Os paraísos fiscais. Análise xurídica tributaria

Posicionamento do sector hoteleiro nas redes sociais. O caso das principais cadeas hoteleiras en España.

Proceso de internacionalización do sector téxtil - moda galego: análise da firma Adolfo Domínguez e Inditex.

Responsabilidade Social Corporativa: caso de estudo. Os hoteis da cidade da Coruña.

Turismo sostible no concello de Cedeira

Valor económico e financieiro do Activo e Recursos propios, basado en beneficios e fluxos de Meliá Hotels International

Valoración de proxectos de inversión.

Xestión do Coñecemento e TIC: Aplicación no Sector Hoteleiro

A crisis do euro. A falta de sostenibilidade integral dos países periféricos.

A crisis económica en España. Factores desencadeadores e o papel da política monetaria do BCE.

A influencia das redes sociais e os recomendadores no comportamento do consumidor

A influencia do "país de orixe" na valoración da marca e a satisfacción dos consumidores

A renta fixa privada en España

A vivenda en España. Presente e futuro do sector inmobiliario

Análise da información financeira de Meliá

Análise da información financeira obrigatoria de Carbures Europe, S.A. para o exercicio 2015.

Análise de modelos de xestión e valorización de carteiras

Analise do valor das marcas Nike e Puma unha aproximación mediante o modelo de Aaker

Análise do valor de marca mediante o modelo de Aaker: O caso Carolina Herrera

Análise e aplicación empírica da Teoría de Carteiras

Análise e valoración de Altia

Análise económia-financieira do sector da distribución alimentaria española.

Análise económica e financieira no sector do turismo: Autotransporte Turístico Español S.A.

Análise económico-financeiro do sector das telecomunicacións

Análise económico-financieira das políticas expansivas de NH Hotel Group e Meliá Hotels International

Análisis económico-financeiro dos sectores textil e telecomunicacións.

Análisis económico-financiero de Paradores de Turismo de España, S.A.

Aplicacións dos modelos econométricos para reducir a incertidumbre na toma de decisións: O consumo de enerxía eléctrica en España

Avaliación do proxecto de adquisición de Altia.

Deseño e validación dunha idea de negocio ea súa aplicación sectorial. Hotel ecolóxico. Análise de proxecto a partir dun enfoque sectorial.

Deseño, implantación e xestión de un portal web para a comercialización de produtos naturais de El Bierzo

Estudo do comercio de bens entre España e Brasil 2004-2014

Evolución da emisión e da rentabilidade dos títulos do Tesoro Público. Unha análise no contexto económico ao longo do século XXI

Extinción do contrato de traballo por vontade do traballador

Fiscalidade na empresa: Personalidade física fronte a personalidade xurídica.

Implantación de un sistema de información contable en una PYME

Implantación de unha tenda online. Venta de frutas e verduras

Implantación dunha tenda de venta en liña. Venta de produtos de baile de salón

Implantación dunha tenda en liña: Venta de produtos de maquillaxe

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venta de material pra ciclismo.

Implantación dunha tenda online: Venta de produtos turísticos e deportivos.

Inmigración, mercado de traballo e crisis económica.

Inmigración, muller e mercado de traballo

Internacionalización da empresa: visión teórica e estudo do caso Gas Natural Fenosa

Marketing de ciudades: Repercusión e legado dos Xogos Olímpicos de Barcelona 92

Mercado laboral e crise económica

Mercado mundial do petróleo

Metodoloxía de elaboración de enquisas. A Enquisa de Poboación Activa (EPA). Crise e situación do emprego en Galicia

O Camiño de Santiago como factor de marketing territorial

O Contrato de traballo e os seus tipos

O MAB e o MARF como medios de financiamento das pemes

O sector da pizarra en perspectiva histórica

O sector hoteleiro español e os seus riscos: O caso de Melia Hotels International

Posicionamento do sector bancario español nas redes sociais. O caso dos bancos españois listados no IBEX 35 en Facebook.

Relación Especial dos Deportistas Profesionais: Ámbito Fiscal e Laboral

Responsabilidade Social Corporativa: O caso das principais compañías de cruceiros.

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de procesos.

Tributación en la imposición directa de las Sociedades Civiles

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro.

Unha oportunidade de negocio asociada o lecer: Creación dun clube de pádel

Valoración de empresas. Meliá Hotels International, S.A.

Valoración do proxecto de investimento de adquisición de Hijos de Rivera S.A.

A contratación entre a empresa e a Administración Pública

A desigual modernización da estrutura económica de Galicia

A evolución macroeconómica no ámbito das TIC a nivel mundial

A modificación substancial das condicións de traballo

A planificación enerxética baixo o prisma da teoría de Markowitz

A tributación do aforro en España

A xubilación na actualidade

Actividade musical: Análise do modelo de negocio, financiamento e plan de negocio para unha orquestra

Análise da calidade nos servicios de transporte aéreo a través do modelo SERVQUAL

Análise da información fiananceira obligatoria reportada para o ano 2014 pola empresa Faes Farma S.A.

Análise da información financeira obrigatoria reportada no ano 2014 pola empresa LIWE.

Análise da información financeira obrigatoria reportada no año 2014 pola empresa Ence Energía y Celulosa, S.A.

Análise da información financieira obligatoria correspondente ao exercicio 2014 de NH Hotel Group, S.A.

Análise da información financieira obligatoria reportada no ano 2014 pola empresa GRIFOLS, S.A.

Análise económico financeira entre Cepsa e Repsol

Banca de investimento en España e as súas aplicacións prácticas

Contratos de duración determinada

Crise económica e condicións de vida en Galicia. Principais indicadores e descrición de resultados

Crise: Efectos nas condicións de vida dos galegos

Estimación dos custos sociais asociados ós lesionados medulares

Factores clave na produción e nos prezos do leite en España. Análise para o período 1985-2013

Factores relevantes na produción gandeira en España. Análise para o período 1983-2014

Ferrolterra e o sector naval: vínculo socioeconómico dende unha perspectiva de longo prazo

Financiación autonómica.Especial referencia ao réxime común.

Financiación das Comunidades Autónomas

Financiamento de proxectos inmobiliarios no Sistema financeiro español

Fútbol profesional español, unha aproximación ao seu financiamento.

Implantación de un Sistema de Información Contable nunha PEME.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha Peme.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dunha tenda online

Medición do Valor de Marca mediante o modelo de Aaker: o caso de Paco & Lola.

Metodoloxía de elaboración de enquisas. A Enquisa de Poboación Activa (EPA).

O dereito mercantil ante a situación económica actual: o concurso de acreedores

O marketing e as estratexias no caso dunha empresa galega innovadora: Porto-Muiños

O papel do sector bancario na crise subprime. Causas, consecuencias e perspectivas de futuro.

O risco de liquidez. Basilea III e medidas adoptadas polos principais bancos centrais

O sector lácteo galego: unha visión no longo prazo.

O sistema de financiación das Comunidades Autónomas Españolas

Oferta Comercial: Os centros comerciales a nivel nacional, provincial e local

Os convenios colectivos e a súa inaplicación

Renta e riqueza en Galicia

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Valoración de empresas: el caso de Mediaset

Valoración de instrumentos financeiros derivados

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 90
Segundo ciclo 45