Logo da Universidade da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 436
Homes 2016/2017 232
Mulleres 2016/2017 204
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 24.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 16.980
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.374
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.904
% créditos repetidos 2016/2017 30
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,64
Taxa de evaluación 2016/2017 83,03
Taxa de éxito 2016/2017 72,18
Taxa de rendemento 2016/2017 59,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 76,71
Taxa de graduación 2012/2013 33,33
Taxa de abandono 2014/2015 23,08

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.089
Homes 2016/2017 1.077
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.800
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.280
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,5
Taxa de evaluación 2016/2017 84,66
Taxa de éxito 2016/2017 76,49
Taxa de rendemento 2016/2017 64,76

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 460
Homes 2015/2016 248
Mulleres 2015/2016 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 24.170
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 17.300
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 4.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.760
% créditos repetidos 2015/2016 28,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,55
Taxa de evaluación 2015/2016 80,69
Taxa de éxito 2015/2016 72,59
Taxa de rendemento 2015/2016 58,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 77,94
Taxa de graduación 2011/2012 17,89
Taxa de abandono 2013/2014 23,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.107
Homes 2015/2016 1.059
Mulleres 2015/2016 1.048
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 111.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 82.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 17.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.390
% créditos repetidos 2015/2016 25,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,66
Taxa de evaluación 2015/2016 84,49
Taxa de éxito 2015/2016 76,68
Taxa de rendemento 2015/2016 64,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 444
Homes 2014/2015 228
Mulleres 2014/2015 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 24.590
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 17.360
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.934
% créditos repetidos 2014/2015 29,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,39
Taxa de evaluación 2014/2015 81,12
Taxa de éxito 2014/2015 73,08
Taxa de rendemento 2014/2015 59,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 80,15
Taxa de graduación 2010/2011 21,48
Taxa de abandono 2012/2013 18,18

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.064
Homes 2014/2015 1.021
Mulleres 2014/2015 1.043
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.100
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 81.770
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 18.130
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 9.240
% créditos repetidos 2014/2015 25,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,88
Taxa de evaluación 2014/2015 85,13
Taxa de éxito 2014/2015 76,56
Taxa de rendemento 2014/2015 65,18

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
69
9
7
Principios de Microeconomía
73
39
25
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
27
5
Matemáticas I
0
1
0
Historia da Empresa
2
0
1
Dereito Mercantil
60
22
21
Economía Mundial e Española
0
1
1
Economía da Empresa: Función Financeira
0
1
0
Estatística I
64
25
30
Matemáticas II
0
1
0

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
50
33
41
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
65
3
3
Contabilidade Financeira I
55
24
6
Análise das Operacións Financeiras
0
1
0
Macroeconomía
51
11
21
Organización de Empresas
0
0
1
Contabilidade Financeira II
1
1
1
Estatística II
0
2
1
Dirección Financeira I
1
1
0
Informática Aplicada á Empresa
46
24
5

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
1
1
2
Bases de Datos para a Empresa
1
1
1
Contabilidade de Custos
63
-61
0
Introdución á Econometría
1
0
5
Dirección Financeira II
2
0
0
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
1
69
0
Réxime Fiscal da Empresa III
3
104
3
Sistema Financeiro Español
2
84
0
Inglés Empresarial
48
4
10
Contabilidade de Sociedades
3
97
0

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
71
14
0
Introdución á Auditoría
25
1
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
32
0
2
Aplicacións Informáticas para a Empresa
2
35
0
Inglés Empresarial Avanzado
2
63
0
Fundamentos de Mercadotecnia
12
1
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
1
8
2
Finanzas Internacionais
1
38
0
Economía e Xestión da Empresa Familiar
1
22
0
Comercio Exterior
33
0
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
1
29
0
Traballo Fin de Grao
58
32
8
Prácticas Externas
0
50
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
85
11
12
Principios de Microeconomía
1
141
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
40
9
Matemáticas I
1
147
1
Historia da Empresa
0
197
2
Dereito Mercantil
70
13
26
Economía Mundial e Española
0
153
3
Economía da Empresa: Función Financeira
71
69
1
Estatística I
61
26
43
Matemáticas II
2
210
1

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
66
55
2
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
65
2
2
Contabilidade Financeira I
60
33
0
Análise das Operacións Financeiras
58
62
2
Macroeconomía
72
8
12
Organización de Empresas
64
32
1
Contabilidade Financeira II
56
61
0
Estatística II
58
35
1
Dirección Financeira I
65
12
0
Informática Aplicada á Empresa
44
17
0

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
59
35
3
Bases de Datos para a Empresa
63
39
1
Contabilidade de Custos
58
19
1
Introdución á Econometría
37
59
3
Dirección Financeira II
64
23
2
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
57
5
0
Réxime Fiscal da Empresa III
3
84
2
Sistema Financeiro Español
65
4
0
Inglés Empresarial
51
5
4
Contabilidade de Sociedades
50
28
2

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
48
15
3
Contabilidade de Grupos de Empresas
Introdución á Auditoría
4
18
3
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
25
0
3
Aplicacións Informáticas para a Empresa
34
1
1
Inglés Empresarial Avanzado
54
0
5
Fundamentos de Mercadotecnia
31
1
2
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
6
1
0
Finanzas Internacionais
28
1
2
Economía e Xestión da Empresa Familiar
Comercio Exterior
2
32
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
29
0
0
Traballo Fin de Grao
47
1
30
Prácticas Externas
0
39
9

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A crisis do euro. A falta de sostenibilidade integral dos países periféricos.

A crisis económica en España. Factores desencadeadores e o papel da política monetaria do BCE.

A influencia das redes sociais e os recomendadores no comportamento do consumidor

A influencia do "país de orixe" na valoración da marca e a satisfacción dos consumidores

A renta fixa privada en España

A vivenda en España. Presente e futuro do sector inmobiliario

Análise da información financeira de Meliá

Análise da información financeira obrigatoria de Carbures Europe, S.A. para o exercicio 2015.

Análise de modelos de xestión e valorización de carteiras

Analise do valor das marcas Nike e Puma unha aproximación mediante o modelo de Aaker

Análise do valor de marca mediante o modelo de Aaker: O caso Carolina Herrera

Análise e aplicación empírica da Teoría de Carteiras

Análise e valoración de Altia

Análise económia-financieira do sector da distribución alimentaria española.

Análise económica e financieira no sector do turismo: Autotransporte Turístico Español S.A.

Análise económico-financeiro do sector das telecomunicacións

Análise económico-financieira das políticas expansivas de NH Hotel Group e Meliá Hotels International

Análisis económico-financeiro dos sectores textil e telecomunicacións.

Análisis económico-financiero de Paradores de Turismo de España, S.A.

Aplicacións dos modelos econométricos para reducir a incertidumbre na toma de decisións: O consumo de enerxía eléctrica en España

Avaliación do proxecto de adquisición de Altia.

Deseño e validación dunha idea de negocio ea súa aplicación sectorial. Hotel ecolóxico. Análise de proxecto a partir dun enfoque sectorial.

Deseño, implantación e xestión de un portal web para a comercialización de produtos naturais de El Bierzo

Estudo do comercio de bens entre España e Brasil 2004-2014

Evolución da emisión e da rentabilidade dos títulos do Tesoro Público. Unha análise no contexto económico ao longo do século XXI

Extinción do contrato de traballo por vontade do traballador

Fiscalidade na empresa: Personalidade física fronte a personalidade xurídica.

Implantación de un sistema de información contable en una PYME

Implantación de unha tenda online. Venta de frutas e verduras

Implantación dunha tenda de venta en liña. Venta de produtos de baile de salón

Implantación dunha tenda en liña: Venta de produtos de maquillaxe

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda on-line. Venta de material pra ciclismo.

Implantación dunha tenda online: Venta de produtos turísticos e deportivos.

Inmigración, mercado de traballo e crisis económica.

Inmigración, muller e mercado de traballo

Internacionalización da empresa: visión teórica e estudo do caso Gas Natural Fenosa

Marketing de ciudades: Repercusión e legado dos Xogos Olímpicos de Barcelona 92'

Mercado laboral e crise económica

Mercado mundial do petróleo

Metodoloxía de elaboración de enquisas. A Enquisa de Poboación Activa (EPA). Crise e situación do emprego en Galicia

O Camiño de Santiago como factor de marketing territorial

O Contrato de traballo e os seus tipos

O MAB e o MARF como medios de financiamento das pemes

O sector da pizarra en perspectiva histórica

O sector hoteleiro español e os seus riscos: O caso de Melia Hotels International

Posicionamento do sector bancario español nas redes sociais. O caso dos bancos españois listados no IBEX 35 en Facebook.

Relación Especial dos Deportistas Profesionais: Ámbito Fiscal e Laboral

Responsabilidade Social Corporativa: O caso das principais compañías de cruceiros.

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de procesos.

Tributación en la imposición directa de las Sociedades Civiles

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro.

Unha oportunidade de negocio asociada o lecer: Creación dun clube de pádel

Valoración de empresas. Meliá Hotels International, S.A.

Valoración do proxecto de investimento de adquisición de Hijos de Rivera S.A.

A contratación entre a empresa e a Administración Pública

A desigual modernización da estrutura económica de Galicia

A evolución macroeconómica no ámbito das TIC a nivel mundial

A modificación substancial das condicións de traballo

A planificación enerxética baixo o prisma da teoría de Markowitz

A tributación do aforro en España

A xubilación na actualidade

Actividade musical: Análise do modelo de negocio, financiamento e plan de negocio para unha orquestra

Análise da calidade nos servicios de transporte aéreo a través do modelo SERVQUAL

Análise da información fiananceira obligatoria reportada para o ano 2014 pola empresa Faes Farma S.A.

Análise da información financeira obrigatoria reportada no ano 2014 pola empresa LIWE.

Análise da información financeira obrigatoria reportada no año 2014 pola empresa Ence Energía y Celulosa, S.A.

Análise da información financieira obligatoria correspondente ao exercicio 2014 de NH Hotel Group, S.A.

Análise da información financieira obligatoria reportada no ano 2014 pola empresa GRIFOLS, S.A.

Análise económico financeira entre Cepsa e Repsol

Banca de investimento en España e as súas aplicacións prácticas

Contratos de duración determinada

Crise económica e condicións de vida en Galicia. Principais indicadores e descrición de resultados

Crise: Efectos nas condicións de vida dos galegos

Estimación dos custos sociais asociados ós lesionados medulares

Factores clave na produción e nos prezos do leite en España. Análise para o período 1985-2013

Factores relevantes na produción gandeira en España. Análise para o período 1983-2014

Ferrolterra e o sector naval: vínculo socioeconómico dende unha perspectiva de longo prazo

Financiación autonómica.Especial referencia ao réxime común.

Financiación das Comunidades Autónomas

Financiamento de proxectos inmobiliarios no Sistema financeiro español

Fútbol profesional español, unha aproximación ao seu financiamento.

Implantación de un Sistema de Información Contable nunha PEME.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha Peme.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dunha tenda online

Medición do Valor de Marca mediante o modelo de Aaker: o caso de Paco & Lola.

Metodoloxía de elaboración de enquisas. A Enquisa de Poboación Activa (EPA).

O dereito mercantil ante a situación económica actual: o concurso de acreedores

O marketing e as estratexias no caso dunha empresa galega innovadora: Porto-Muiños

O papel do sector bancario na crise subprime. Causas, consecuencias e perspectivas de futuro.

O risco de liquidez. Basilea III e medidas adoptadas polos principais bancos centrais

O sector lácteo galego: unha visión no longo prazo.

O sistema de financiación das Comunidades Autónomas Españolas

Oferta Comercial: Os centros comerciales a nivel nacional, provincial e local

Os convenios colectivos e a súa inaplicación

Renta e riqueza en Galicia

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Valoración de empresas: el caso de Mediaset

Valoración de instrumentos financeiros derivados

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 90
Segundo ciclo 45