Logo da Universidade da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 437
Homes 2018/2019 248
Mulleres 2018/2019 189
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.480
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.942
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.850
% créditos repetidos 2018/2019 29,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.022
Homes 2018/2019 1.109
Mulleres 2018/2019 913
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 109.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 78.980
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.530
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.810
% créditos repetidos 2018/2019 27,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 449
Homes 2017/2018 239
Mulleres 2017/2018 210
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.310
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 17.510
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.762
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.036
% créditos repetidos 2017/2018 27,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,15
Taxa de evaluación 2017/2018 80,23
Taxa de éxito 2017/2018 74,28
Taxa de rendemento 2017/2018 59,6
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 81,79
Taxa de graduación 2013/2014 21,77
Taxa de abandono 2015/2016 24,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.071
Homes 2017/2018 1.069
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.900
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.570
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.860
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.430
% créditos repetidos 2017/2018 25,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,5
Taxa de evaluación 2017/2018 83,85
Taxa de éxito 2017/2018 75,38
Taxa de rendemento 2017/2018 63,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 436
Homes 2016/2017 232
Mulleres 2016/2017 204
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 24.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 16.980
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.374
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.904
% créditos repetidos 2016/2017 30
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,64
Taxa de evaluación 2016/2017 83,06
Taxa de éxito 2016/2017 72,19
Taxa de rendemento 2016/2017 59,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 76,71
Taxa de graduación 2012/2013 30,33
Taxa de abandono 2014/2015 22,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
75
13
19
Principios de Microeconomía
67
44
27
Economía da Empresa: Función Organizativa
77
27
17
Matemáticas I
65
73
33
Historia da Empresa
49
100
38
Dereito Mercantil
69
19
34
Economía Mundial e Española
70
62
51
Economía da Empresa: Función Financeira
53
38
32
Estatística I
56
29
44
Matemáticas II
56
75
67

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
58
26
34
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
58
1
1
Contabilidade Financeira I
47
20
5
Análise das Operacións Financeiras
59
52
1
Macroeconomía
53
11
12
Organización de Empresas
62
19
16
Contabilidade Financeira II
61
34
30
Estatística II
59
11
15
Dirección Financeira I
55
7
12
Informática Aplicada á Empresa
49
9
10

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
69
27
23
Bases de Datos para a Empresa
75
7
12
Contabilidade de Custos
58
9
4
Introdución á Econometría
41
60
34
Dirección Financeira II
71
11
16
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
66
0
7
Réxime Fiscal da Empresa III
80
6
16
Sistema Financeiro Español
70
3
4
Inglés Empresarial
45
6
5
Contabilidade de Sociedades
78
10
11

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
67
7
5
Introdución á Auditoría
13
0
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
25
1
3
Aplicacións Informáticas para a Empresa
27
0
0
Inglés Empresarial Avanzado
57
0
2
Fundamentos de Mercadotecnia
32
4
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
14
0
0
Finanzas Internacionais
26
0
2
Economía e Xestión da Empresa Familiar
46
2
3
Comercio Exterior
30
1
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
19
1
0
Traballo Fin de Grao
55
4
70
Prácticas Externas
49
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
69
9
7
Principios de Microeconomía
73
39
25
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
27
5
Matemáticas I
45
86
16
Historia da Empresa
77
89
31
Dereito Mercantil
60
22
21
Economía Mundial e Española
47
82
40
Economía da Empresa: Función Financeira
55
38
18
Estatística I
64
25
30
Matemáticas II
74
82
50

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
50
33
41
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
65
3
3
Contabilidade Financeira I
55
24
6
Análise das Operacións Financeiras
63
47
16
Macroeconomía
51
11
21
Organización de Empresas
55
34
8
Contabilidade Financeira II
62
39
25
Estatística II
64
23
13
Dirección Financeira I
63
8
13
Informática Aplicada á Empresa
46
24
5

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
42
41
24
Bases de Datos para a Empresa
59
29
15
Contabilidade de Custos
64
10
1
Introdución á Econometría
47
40
41
Dirección Financeira II
69
20
12
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
61
0
10
Réxime Fiscal da Empresa III
83
14
20
Sistema Financeiro Español
77
0
11
Inglés Empresarial
48
4
10
Contabilidade de Sociedades
78
16
10

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
72
11
5
Introdución á Auditoría
25
1
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
32
0
2
Aplicacións Informáticas para a Empresa
38
0
1
Inglés Empresarial Avanzado
61
1
5
Fundamentos de Mercadotecnia
12
1
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
10
0
2
Finanzas Internacionais
35
1
4
Economía e Xestión da Empresa Familiar
20
0
4
Comercio Exterior
33
0
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
29
0
2
Traballo Fin de Grao
62
0
48
Prácticas Externas
49
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
85
11
12
Principios de Microeconomía
54
41
48
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
40
9
Matemáticas I
51
72
28
Historia da Empresa
52
97
54
Dereito Mercantil
70
13
26
Economía Mundial e Española
45
44
70
Economía da Empresa: Función Financeira
71
44
27
Estatística I
61
26
43
Matemáticas II
54
111
53

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
68
25
34
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
65
2
2
Contabilidade Financeira I
61
20
13
Análise das Operacións Financeiras
58
43
24
Macroeconomía
72
8
12
Organización de Empresas
65
22
13
Contabilidade Financeira II
58
43
21
Estatística II
61
17
22
Dirección Financeira I
66
5
8
Informática Aplicada á Empresa
45
11
6

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
64
21
21
Bases de Datos para a Empresa
68
22
21
Contabilidade de Custos
59
17
6
Introdución á Econometría
42
47
22
Dirección Financeira II
70
13
15
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
58
1
4
Réxime Fiscal da Empresa III
53
21
23
Sistema Financeiro Español
66
0
4
Inglés Empresarial
51
5
4
Contabilidade de Sociedades
50
22
12

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
54
18
3
Contabilidade de Grupos de Empresas
Introdución á Auditoría
25
2
3
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
27
0
3
Aplicacións Informáticas para a Empresa
38
1
1
Inglés Empresarial Avanzado
57
0
5
Fundamentos de Mercadotecnia
32
1
2
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
9
1
0
Finanzas Internacionais
31
1
2
Economía e Xestión da Empresa Familiar
Comercio Exterior
36
0
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
31
0
0
Traballo Fin de Grao
65
1
39
Prácticas Externas
39
0
10

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A independencia do auditor

A internacionalización da empresa: Isidro 1952, S.L

Contratos de duración determinada

Contribución ao turismo sustentable en Eivissa

Evolución do financiamento do sistema común CC.AA de acordo cos principios de suficiencia, autonomía e solidariedade

Implementación dunha tenda on line: Cust-U New

Os Impostos Ambientais

A extinción dos contratos

A fiabilidade da información financeira a través do informe de auditoría

Análise da competencia no sector da moda: o caso de Mango

Análise da información financeira obrigatoria reportada no ano 2016 de Home Meal Replecement S.A.

Análise da información financieira do sector hoteleiro en Ibiza

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: A Marca DICOCO

Análise Económica e Financeira dunha empresa representativa do sector hoteleiro

Análise Económico Financieiro de Inditex, Cortefiel e Mango

Análise económico-financeiro do sector automoción en España.

Análise económico-financieiro de Barceló Hotel Group: Influenza da propiedade familiar.

Aplicación da metodoloxía da Dirección Estratéxica ao Plan Estratéxico de Turismo de Galicia 2020

Bases de datos e minería de datos en contornos empresariais

Cadea de Suministro: Logística e Distribución

Caracterización socioeconómica do sistema eléctrico español

Contribución ao turismo sostible de Fuerteventura

Contribución ó turismo sostenible: O caso do municipio de San Sadurniño.

Deseño e implementación dunha tenda online

Discriminación de xénero no mercado laboral español

Economía verde e desenvolvemento empresarial: protección ambiental no sector eléctrico

Economía verde e protección ambiental no sector tecnolóxico.

Empresa Familiar e Protocolo Familiar

Federalismo fiscal:Problemas da financiación autonómica española e propostas de reforma

Historia empresarial da Voz de Galicia

Implantación de tenda en liña, venda de discos de vinilo

Implantación dunha tenda de venta online: venda de complementos de moda para home.

Implantación dunha tenda online.

Implantación dunha tenda online. Venta de productos de decoración

Implantación dunha tenda online: Venda de produtos para viaxeiros

Implementación dunha tenda de venda en liña. Venda de produtos de simracing

Implementación dunha tenda de vendas en liña. Venda de productos de surf.

Implementación e deseño dunha tenda en liña: Vino de corazón

Inversión en protección medioambiental en el sector textil.

Marketing político. Estudo e investigación no Concello de Narón.

Marketing Político: A importancia das redes sociais na campaña electoral. .

Marketing territorial: D.O. Rías Baixas. A denominación de orixe como marca colectiva do territorio.

Marketing territorial: métodos de promoción de Galicia. Os visitantes como público obxectivo

Merchandising sensorial no punto de venda. Caso práctico Eroski e Lidl.

O gas como enerxía alternativa na automoción

O mercado de traballo español: migración laboral

O risco percibido de compra nas marcas do distribuidor: Análise para diferentes categorías de produto

Os despedimentos

Os paraísos fiscais. Análise xurídica tributaria

Plan de RRHH. Sistema de Seleción de Persoal

Posicionamento do sector hoteleiro nas redes sociais. O caso das principais cadeas hoteleiras en España.

Proceso de internacionalización do sector téxtil - moda galego: análise da firma Adolfo Domínguez e Inditex.

Responsabilidade Social Corporativa no Sector Textil: Estudo do grupo Inditex

Responsabilidade Social Corporativa: caso de estudo. Os hoteis da cidade da Coruña.

Turismo sostible en Santiago de Compostela

Turismo sostible no concello de Cedeira

Valor económico e financieiro do Activo e Recursos propios, basado en beneficios e fluxos de Meliá Hotels International

Valoración de empresas: Hijos de Rivera, S.A

Valoración de proxectos de inversión.

Xestión do Coñecemento e TIC: Aplicación no Sector Hoteleiro

A crisis do euro. A falta de sostenibilidade integral dos países periféricos.

A crisis económica en España. Factores desencadeadores e o papel da política monetaria do BCE.

A influencia das redes sociais e os recomendadores no comportamento do consumidor

A influencia do "país de orixe" na valoración da marca e a satisfacción dos consumidores

A renta fixa privada en España

A vivenda en España. Presente e futuro do sector inmobiliario

Análise da información financeira de Meliá

Análise da información financeira obrigatoria de Carbures Europe, S.A. para o exercicio 2015.

Análise de modelos de xestión e valorización de carteiras

Analise do valor das marcas Nike e Puma unha aproximación mediante o modelo de Aaker

Análise do valor de marca mediante o modelo de Aaker: O caso Carolina Herrera

Análise e aplicación empírica da Teoría de Carteiras

Análise e valoración de Altia

Análise económia-financieira do sector da distribución alimentaria española.

Análise económica e financieira no sector do turismo: Autotransporte Turístico Español S.A.

Análise económico-financeiro do sector das telecomunicacións

Análise económico-financieira das políticas expansivas de NH Hotel Group e Meliá Hotels International

Análisis económico-financeiro dos sectores textil e telecomunicacións.

Análisis económico-financiero de Paradores de Turismo de España, S.A.

Aplicacións dos modelos econométricos para reducir a incertidumbre na toma de decisións: O consumo de enerxía eléctrica en España

Avaliación do proxecto de adquisición de Altia.

Deseño e validación dunha idea de negocio ea súa aplicación sectorial. Hotel ecolóxico. Análise de proxecto a partir dun enfoque sectorial.

Deseño, implantación e xestión de un portal web para a comercialización de produtos naturais de El Bierzo

Estudo do comercio de bens entre España e Brasil 2004-2014

Evolución da emisión e da rentabilidade dos títulos do Tesoro Público. Unha análise no contexto económico ao longo do século XXI

Extinción do contrato de traballo por vontade do traballador

Fiscalidade na empresa: Personalidade física fronte a personalidade xurídica.

Implantación de un sistema de información contable en una PYME

Implantación de unha tenda online. Venta de frutas e verduras

Implantación dunha tenda de venta en liña. Venta de produtos de baile de salón

Implantación dunha tenda en liña: Venta de produtos de maquillaxe

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venta de material pra ciclismo.

Implantación dunha tenda online: Venta de produtos turísticos e deportivos.

Inmigración, mercado de traballo e crisis económica.

Inmigración, muller e mercado de traballo

Internacionalización da empresa: visión teórica e estudo do caso Gas Natural Fenosa

Marketing de ciudades: Repercusión e legado dos Xogos Olímpicos de Barcelona 92

Mercado laboral e crise económica

Mercado mundial do petróleo

Metodoloxía de elaboración de enquisas. A Enquisa de Poboación Activa (EPA). Crise e situación do emprego en Galicia

O Camiño de Santiago como factor de marketing territorial

O Contrato de traballo e os seus tipos

O MAB e o MARF como medios de financiamento das pemes

O sector da pizarra en perspectiva histórica

O sector hoteleiro español e os seus riscos: O caso de Melia Hotels International

Posicionamento do sector bancario español nas redes sociais. O caso dos bancos españois listados no IBEX 35 en Facebook.

Relación Especial dos Deportistas Profesionais: Ámbito Fiscal e Laboral

Responsabilidade Social Corporativa: O caso das principais compañías de cruceiros.

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de procesos.

Tributación en la imposición directa de las Sociedades Civiles

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro.

Unha oportunidade de negocio asociada o lecer: Creación dun clube de pádel

Valoración de empresas. Meliá Hotels International, S.A.

Valoración do proxecto de investimento de adquisición de Hijos de Rivera S.A.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 90
Segundo ciclo 45