Logo da Universidade da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 16.660
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 414
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.690
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 396
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.448
% créditos repetidos 2015/2016 26,93
% créditos repetidos 2015/2016 63,1
Total de créditos matriculados 2015/2016 22.790
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.122
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 415
Número de estudantes 2015/2016 37
Homes 2015/2016 219
Homes 2015/2016 24
Mulleres 2015/2016 196
Mulleres 2015/2016 13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,93
Media de créditos por estudante 2015/2016 30,32
Taxa de evaluación 2015/2016 80,81
Taxa de evaluación 2015/2016 74,33
Taxa de éxito 2015/2016 72,35
Taxa de éxito 2015/2016 77,7
Taxa de rendemento 2015/2016 58,46
Taxa de rendemento 2015/2016 57,75
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 23,81
Taxa de abandono (%) 2012/2013 88,89
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 92,88
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 91,6
Taxa de graduación (%) 2011/2012 22,92
Taxa de graduación (%) 2011/2012 4,85

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de evaluación 2015/2016 85,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.180
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.182
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.510
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 792
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 444
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.490
% créditos repetidos 2014/2015 27,06
% créditos repetidos 2014/2015 51,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 22.180
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.418
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 369
Número de estudantes 2014/2015 74
Homes 2014/2015 189
Homes 2014/2015 39
Mulleres 2014/2015 180
Mulleres 2014/2015 35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 60,1
Media de créditos por estudante 2014/2015 32,68
Taxa de evaluación 2014/2015 81,66
Taxa de evaluación 2014/2015 76,18
Taxa de éxito 2014/2015 72,86
Taxa de éxito 2014/2015 75,24
Taxa de rendemento 2014/2015 59,5
Taxa de rendemento 2014/2015 57,32
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 8,33
Taxa de abandono (%) 2011/2012 92,12
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 88
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 82,05
Taxa de graduación (%) 2010/2011 8,77
Taxa de graduación (%) 2010/2011 13,59

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de evaluación 2014/2015 84,89
Taxa de éxito 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.090
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 4.392
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 3.378
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.008
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.376
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 450
% créditos repetidos 2013/2014 30,53
% créditos repetidos 2013/2014 24,92
Total de créditos matriculados 2013/2014 18.850
Total de créditos matriculados 2013/2014 5.850
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 312
Número de estudantes 2013/2014 118
Homes 2013/2014 168
Homes 2013/2014 51
Mulleres 2013/2014 144
Mulleres 2013/2014 67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 60,4
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,58
Taxa de evaluación 2013/2014 75,45
Taxa de evaluación 2013/2014 86,15
Taxa de éxito 2013/2014 70,59
Taxa de éxito 2013/2014 84,05
Taxa de rendemento 2013/2014 53,26
Taxa de rendemento 2013/2014 72,41
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 82,61
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 71,27
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 87,55
Taxa de graduación (%) 2009/2010 0
Taxa de graduación (%) 2009/2010 15,57

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de evaluación 2013/2014 83,71
Taxa de éxito 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
80
-78
0
Principios de Microeconomía
68
-62
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
Matemáticas I
79
-76
0
Historia da Empresa
92
-78
4
Dereito Mercantil
Economía Mundial e Española
75
-72
4
Economía da Empresa: Función Financeira
43
-41
1
Estatística I
Matemáticas II
39
-33
0

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
46
-41
3
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
72
-68
0
Contabilidade Financeira I
54
-53
1
Análise das Operacións Financeiras
52
-48
2
Macroeconomía
75
-70
2
Organización de Empresas
58
-56
4
Contabilidade Financeira II
56
-50
3
Estatística II
65
-71
17
Dirección Financeira I
68
-80
16
Informática Aplicada á Empresa
70
-80
11

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
41
-44
18
Bases de Datos para a Empresa
45
-45
16
Contabilidade de Custos
63
-61
7
Introdución á Econometría
37
-39
26
Dirección Financeira II
57
-55
14
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
44
-47
9
Réxime Fiscal da Empresa III
47
-43
14
Sistema Financeiro Español
52
-55
10
Inglés Empresarial
Contabilidade de Sociedades
72
-62
11

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
47
-34
7
Contabilidade de Grupos de Empresas
2
0
0
Introdución á Auditoría
12
-11
0
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
28
-23
1
Aplicacións Informáticas para a Empresa
32
-27
0
Inglés Empresarial Avanzado
64
-65
5
Fundamentos de Mercadotecnia
41
-38
1
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
6
-3
0
Finanzas Internacionais
18
-16
1
Economía e Xestión da Empresa Familiar
1
0
1
Comercio Exterior
1
-3
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
5
-1
1
Traballo Fin de Grao
27
-3
26
Prácticas Externas
7
-2
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
5
0
3
Principios de Microeconomía
5
6
3
Economía da Empresa: Función Organizativa
5
1
1
Matemáticas I
7
6
2
Historia da Empresa
6
16
10
Dereito Mercantil
6
0
1
Economía Mundial e Española
5
5
2
Economía da Empresa: Función Financeira
92
-89
3
Estatística I
76
-68
1
Matemáticas II
66
-53
5

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
51
-40
3
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
37
-30
1
Contabilidade Financeira I
43
-41
1
Análise das Operacións Financeiras
67
-43
5
Macroeconomía
53
-57
18
Organización de Empresas
46
-46
11
Contabilidade Financeira II
56
-53
17
Estatística II
59
-58
14
Dirección Financeira I
45
-59
23
Informática Aplicada á Empresa
36
-43
9

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
26
-15
13
Bases de Datos para a Empresa
49
-30
14
Contabilidade de Custos
46
-43
10
Introdución á Econometría
16
17
20
Dirección Financeira II
32
-30
23
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
49
-42
4
Réxime Fiscal da Empresa III
28
-11
6
Sistema Financeiro Español
43
-34
7
Inglés Empresarial
40
-38
2
Contabilidade de Sociedades
16
13
8

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
9
37
6
Contabilidade de Grupos de Empresas
Introdución á Auditoría
9
-1
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
11
6
1
Aplicacións Informáticas para a Empresa
7
36
0
Inglés Empresarial Avanzado
21
0
1
Fundamentos de Mercadotecnia
10
25
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
3
22
0
Finanzas Internacionais
2
7
0
Economía e Xestión da Empresa Familiar
4
24
2
Comercio Exterior
15
11
0
Mercados e Intermediarios Financeiros
1
10
3
Traballo Fin de Grao
31
0
24
Prácticas Externas
44
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A crisis do euro. A falta de sostenibilidade integral dos países periféricos.

A crisis económica en España. Factores desencadeadores e o papel da política monetaria do BCE.

A influencia das redes sociais e os recomendadores no comportamento do consumidor

A influencia do "país de orixe" na valoración da marca e a satisfacción dos consumidores

A renta fixa privada en España

A vivenda en España. Presente e futuro do sector inmobiliario

Análise da información financeira de Meliá

Análise da información financeira obrigatoria de Carbures Europe, S.A. para o exercicio 2015.

Análise de modelos de xestión e valorización de carteiras

Analise do valor das marcas Nike e Puma unha aproximación mediante o modelo de Aaker

Análise do valor de marca mediante o modelo de Aaker: O caso Carolina Herrera

Análise e aplicación empírica da Teoría de Carteiras

Análise e valoración de Altia

Análise económia-financieira do sector da distribución alimentaria española.

Análise económica e financieira no sector do turismo: Autotransporte Turístico Español S.A.

Análise económico-financeiro do sector das telecomunicacións

Análise económico-financieira das políticas expansivas de NH Hotel Group e Meliá Hotels International

Análisis económico-financeiro dos sectores textil e telecomunicacións.

Análisis económico-financiero de Paradores de Turismo de España, S.A.

Aplicacións dos modelos econométricos para reducir a incertidumbre na toma de decisións: O consumo de enerxía eléctrica en España

Avaliación do proxecto de adquisición de Altia.

Deseño e validación dunha idea de negocio ea súa aplicación sectorial. Hotel ecolóxico. Análise de proxecto a partir dun enfoque sectorial.

Deseño, implantación e xestión de un portal web para a comercialización de produtos naturais de El Bierzo

Estudo do comercio de bens entre España e Brasil 2004-2014

Evolución da emisión e da rentabilidade dos títulos do Tesoro Público. Unha análise no contexto económico ao longo do século XXI

Extinción do contrato de traballo por vontade do traballador

Fiscalidade na empresa: Personalidade física fronte a personalidade xurídica.

Implantación de un sistema de información contable en una PYME

Implantación de unha tenda online. Venta de frutas e verduras

Implantación dunha tenda de venta en liña. Venta de produtos de baile de salón

Implantación dunha tenda en liña: Venta de produtos de maquillaxe

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda on-line. Venta de material pra ciclismo.

Implantación dunha tenda online: Venta de produtos turísticos e deportivos.

Inmigración, mercado de traballo e crisis económica.

Inmigración, muller e mercado de traballo

Internacionalización da empresa: visión teórica e estudo do caso Gas Natural Fenosa

Marketing de ciudades: Repercusión e legado dos Xogos Olímpicos de Barcelona 92'

Mercado laboral e crise económica

Mercado mundial do petróleo

Metodoloxía de elaboración de enquisas. A Enquisa de Poboación Activa (EPA). Crise e situación do emprego en Galicia

O Camiño de Santiago como factor de marketing territorial

O Contrato de traballo e os seus tipos

O MAB e o MARF como medios de financiamento das pemes

O sector da pizarra en perspectiva histórica

O sector hoteleiro español e os seus riscos: O caso de Melia Hotels International

Posicionamento do sector bancario español nas redes sociais. O caso dos bancos españois listados no IBEX 35 en Facebook.

Relación Especial dos Deportistas Profesionais: Ámbito Fiscal e Laboral

Responsabilidade Social Corporativa: O caso das principais compañías de cruceiros.

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de procesos.

Tributación en la imposición directa de las Sociedades Civiles

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

Turismo en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro.

Unha oportunidade de negocio asociada o lecer: Creación dun clube de pádel

Valoración de empresas. Meliá Hotels International, S.A.

Valoración do proxecto de investimento de adquisición de Hijos de Rivera S.A.

A contratación entre a empresa e a Administración Pública

A desigual modernización da estrutura económica de Galicia

A evolución macroeconómica no ámbito das TIC a nivel mundial

A modificación substancial das condicións de traballo

A planificación enerxética baixo o prisma da teoría de Markowitz

A tributación do aforro en España

A xubilación na actualidade

Actividade musical: Análise do modelo de negocio, financiamento e plan de negocio para unha orquestra

Análise da calidade nos servicios de transporte aéreo a través do modelo SERVQUAL

Análise da información fiananceira obligatoria reportada para o ano 2014 pola empresa Faes Farma S.A.

Análise da información financeira obrigatoria reportada no ano 2014 pola empresa LIWE.

Análise da información financeira obrigatoria reportada no año 2014 pola empresa Ence Energía y Celulosa, S.A.

Análise da información financieira obligatoria correspondente ao exercicio 2014 de NH Hotel Group, S.A.

Análise da información financieira obligatoria reportada no ano 2014 pola empresa GRIFOLS, S.A.

Análise económico financeira entre Cepsa e Repsol

Banca de investimento en España e as súas aplicacións prácticas

Contratos de duración determinada

Crise económica e condicións de vida en Galicia. Principais indicadores e descrición de resultados

Crise: Efectos nas condicións de vida dos galegos

Estimación dos custos sociais asociados ós lesionados medulares

Factores clave na produción e nos prezos do leite en España. Análise para o período 1985-2013

Factores relevantes na produción gandeira en España. Análise para o período 1983-2014

Ferrolterra e o sector naval: vínculo socioeconómico dende unha perspectiva de longo prazo

Financiación autonómica.Especial referencia ao réxime común.

Financiación das Comunidades Autónomas

Financiamento de proxectos inmobiliarios no Sistema financeiro español

Fútbol profesional español, unha aproximación ao seu financiamento.

Implantación de un Sistema de Información Contable nunha PEME.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha Peme.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dunha tenda online

Medición do Valor de Marca mediante o modelo de Aaker: o caso de Paco & Lola.

Metodoloxía de elaboración de enquisas. A Enquisa de Poboación Activa (EPA).

O dereito mercantil ante a situación económica actual: o concurso de acreedores

O marketing e as estratexias no caso dunha empresa galega innovadora: Porto-Muiños

O papel do sector bancario na crise subprime. Causas, consecuencias e perspectivas de futuro.

O risco de liquidez. Basilea III e medidas adoptadas polos principais bancos centrais

O sector lácteo galego: unha visión no longo prazo.

O sistema de financiación das Comunidades Autónomas Españolas

Oferta Comercial: Os centros comerciales a nivel nacional, provincial e local

Os convenios colectivos e a súa inaplicación

Renta e riqueza en Galicia

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Valoración de empresas: el caso de Mediaset

Valoración de instrumentos financeiros derivados

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 90
Segundo ciclo 45