Logo da Universidade da Coruña

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Secretario/a
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Samper Calvete, Francisco Javier
Vogal PDI
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Brandón Basdediós, Óscar
Vogal Estudante
Rojo López, Gemma
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 172
Homes 2018/2019 124
Mulleres 2018/2019 48
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.159
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 4.356
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.012
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.791
% créditos repetidos 2018/2019 46,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 47,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 506
Homes 2018/2019 353
Mulleres 2018/2019 153
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.150
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.810
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.514
% créditos repetidos 2018/2019 44,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 197
Homes 2017/2018 139
Mulleres 2017/2018 58
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 9.654
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 5.540
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.786
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.329
% créditos repetidos 2017/2018 42,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,01
Taxa de evaluación 2017/2018 68,74
Taxa de éxito 2017/2018 70,19
Taxa de rendemento 2017/2018 48,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 71,83
Taxa de graduación 2013/2014 28,81
Taxa de abandono 2015/2016 81,58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 613
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.360
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,93
Taxa de evaluación 2017/2018 70,82
Taxa de éxito 2017/2018 76,12
Taxa de rendemento 2017/2018 53,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 225
Homes 2016/2017 157
Mulleres 2016/2017 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.880
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.785
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.553
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.542
% créditos repetidos 2016/2017 34,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,8
Taxa de evaluación 2016/2017 72,48
Taxa de éxito 2016/2017 71,72
Taxa de rendemento 2016/2017 51,98
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 74,53
Taxa de graduación 2012/2013 25,42
Taxa de abandono 2014/2015 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 688
Homes 2016/2017 473
Mulleres 2016/2017 215
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 35.470
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.950
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 7.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.060
% créditos repetidos 2016/2017 35,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,56
Taxa de evaluación 2016/2017 75,15
Taxa de éxito 2016/2017 78,14
Taxa de rendemento 2016/2017 58,72

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo infinitesimal I
16
21
24
Cálculo infinitesimal II
19
29
38
Debuxo en enxeñaría civil I
17
8
14
Física aplicada I
11
15
16
Física aplicada II
20
9
11
Álxebra lineal I
19
19
12
Álxebra lineal II
14
13
22
Materiais de construción I
18
15
5
Materiais de construción II
20
14
10
Topografía e cartografía
15
5
11

2º Curso

Xeoloxía aplicada
9
18
6
Economía e empresa
24
2
0
Cálculo de probabilidades e estatística
11
6
15
Mecánica
13
15
3
Fundamentos de mecánica computacional
14
15
17
Debuxo en enxeñaría civil II
21
7
7
Ecuacións diferenciais
13
4
15
Resistencia de materiais
9
16
25

3º Curso

Xeotecnia I
21
0
1
Xeotecnia II
17
1
1
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
18
10
11
Métodos Numéricos e Programación
21
9
13
Estruturas I
20
26
20
Estruturas II
20
9
16
Obras Marítimas e Portuarias
28
9
10
Hidráulica e Hidroloxía I
13
2
0
Hidráulica e Hidroloxía II
16
3
3
Camiños
21
1
2

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
29
0
4
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
36
0
6
Estruturas Metálicas e Mixtas
26
7
16
Enxeñaría Ambiental
27
3
6
Ferrocarrís
25
0
9
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
3
0
0
Historia da Enxeñaría
1
0
0
Ciencia de Materiais
5
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
Traballo Fin de Grao
4
0
3
Obras Hidráulicas e Enerxía
4
0
0
Urbanismo
15
0
1
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
1
0
0
Historia da Enxeñaría
7
0
0
Arte e Estética en Enxeñaría
Ciencia de Materiais
9
0
0
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
1
0
0
Traballo Fin de Grao
29
0
47
Obras Hidráulicas e Enerxía
17
1
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo infinitesimal I
24
35
21
Cálculo infinitesimal II
13
33
47
Debuxo en enxeñaría civil I
19
18
15
Física aplicada I
20
24
14
Física aplicada II
23
18
14
Álxebra lineal I
19
23
19
Álxebra lineal II
19
11
33
Materiais de construción I
25
24
11
Materiais de construción II
24
25
20
Topografía e cartografía
27
8
19

2º Curso

Xeoloxía aplicada
17
6
2
Economía e empresa
12
0
2
Cálculo de probabilidades e estatística
25
7
15
Mecánica
6
1
2
Fundamentos de mecánica computacional
31
15
13
Debuxo en enxeñaría civil II
13
5
12
Ecuacións diferenciais
13
8
9
Resistencia de materiais
11
12
19

3º Curso

Xeotecnia I
19
2
1
Xeotecnia II
24
0
0
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
16
17
12
Métodos Numéricos e Programación
34
5
16
Estruturas I
39
22
24
Estruturas II
35
11
15
Obras Marítimas e Portuarias
37
19
11
Hidráulica e Hidroloxía I
24
4
1
Hidráulica e Hidroloxía II
28
8
6
Camiños
48
0
6

4º Curso

Urbanismo
1
0
0
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
42
2
4
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
41
6
9
Estruturas Metálicas e Mixtas
47
8
15
Enxeñaría Ambiental
37
5
13
Ferrocarrís
41
4
6
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
1
0
0
Historia da Enxeñaría
2
0
0
Ciencia de Materiais
2
0
1
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil
3
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
2
0
1
Traballo Fin de Grao
22
0
3
Obras Hidráulicas e Enerxía
8
0
2
Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos
4
0
0
Urbanismo
1
0
2
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
3
0
0
Historia da Enxeñaría
4
0
0
Arte e Estética en Enxeñaría
Ciencia de Materiais
6
0
0
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil
2
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Traballo Fin de Grao
20
0
39
Obras Hidráulicas e Enerxía
30
1
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo infinitesimal I
13
36
18
Cálculo infinitesimal II
33
32
38
Debuxo en enxeñaría civil I
23
18
9
Física aplicada I
19
18
13
Física aplicada II
16
13
16
Álxebra lineal I
11
22
18
Álxebra lineal II
14
9
32
Materiais de construción I
18
26
6
Materiais de construción II
13
22
20
Topografía e cartografía
19
3
21

2º Curso

Xeoloxía aplicada
17
6
5
Economía e empresa
23
1
3
Cálculo de probabilidades e estatística
28
11
17
Mecánica
27
0
3
Fundamentos de mecánica computacional
32
20
24
Debuxo en enxeñaría civil II
26
9
5
Ecuacións diferenciais
36
4
11
Resistencia de materiais
18
11
14

3º Curso

Xeotecnia I
27
2
4
Xeotecnia II
29
3
3
Urbanismo
29
2
1
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
44
11
5
Métodos Numéricos e Programación
34
16
11
Estruturas I
48
29
26
Estruturas II
41
15
14
Obras Marítimas e Portuarias
32
25
10
Hidráulica e Hidroloxía I
40
6
0
Hidráulica e Hidroloxía II
37
6
11

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
56
1
7
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
54
3
10
Estruturas Metálicas e Mixtas
50
12
14
Enxeñaría Ambiental
50
7
8
Camiños
49
0
0
Ferrocarrís
55
5
2
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
30
0
1
Historia da Enxeñaría
6
0
2
Arte e Estética en Enxeñaría
1
0
0
Ciencia de Materiais
41
0
1
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil
11
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
11
0
0
Traballo Fin de Grao
53
0
30
Obras Hidráulicas e Enerxía
49
5
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Acondicionamento da Praia de Samil (Vigo)

Aparcamento no Parque de San Roque no concello de Melide

Novas instalacións náutico-deportivas no Porto de Beluso

Pasarela Peonil sobre rio Rons-Xunqueira de Alba

Senda Ciclista Carballo - Razo

Senda Litoral na zona de As Sinas - Vilanova de Arousa, con restauración da estrada colindante

Acondicionamento e aparcamento na praia de Aguete(Marín)

Adaptación do entorno da Praia de Ponzos para o seu mellor aproveitamento peatonal (Concello de Ferrol)

Adecuación do aparcadoiro e rehabilitación dos accesos da praia de Pantin

ampliacion e proteccion do porto de chapela

Aparcadoiro en altura en Matogrande (A Coruña)

Aparcadoiro soterrado fronte o conservatorio de música e EOI (Lugo)

Cobertura deportiva no colexio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

Construción de graderío con cubierta no campo de fútbol de Cerdeiriños (Monterroso)

Cuberta e Mellora da Pista Deportiva Municipal de O Temple

Cuberta para as pistas de tenis da Malata, Ferrol

Desdoblamiento da carretera VG-4.3 (Vilanova de Arousa – Vilagarcía de Arousa) desde o Pk 4+600 ata o Pk 7+100

Mellora da accesibilidade no entorno das praias de Sabón e Valcobo

Mellora do paseo fluvial do río Mero ó seu paso por Cambre

Mellora do saneamento dos concellos de Meaño e Sanxenxo

Mellora do sistema de saneamento no tramo Oleiros-Bastiagueiro

'Mellora do trazado e da seguridade vial da carretera N-640, ó seu paso por Agolada, dende o PK-149+00 ó PK-154+00'.

Mellora dos accesos e acondicionamento da zona na praia de Area Maior

Pasarela peatonal sobre o río Douro ao seu paso por Zamora

Pasarela sobre vía de tren en A Barcala ( Cambre)

Plataforma Loxística en Begonte

Proxecto de mantemento do Dique Barrié de la Maza

Proxecto de mellora da seguridade vial do ramal de conexión entre a V-VI e a N-540 ó seu paso por Lugo

Proxecto de Urbanización do sector SUD-13 no Concello de Oleiros

Reacondicionamento e cuberta das pistas deportivas do Campus Sur da USC

Recuperación ambiental do entorno da praia de Seselle

Remodelación e restauración do campo de fútbol de Calabagueiros no Barco de Valdeorras

Rexeneración ambiental da canteira de Barrañán

Variante da carreteira PO-308 en Combarro (Pontevedra)

Vía de conexión da Tercera Ronda con Los Rosales e Agra do Orzan (A Coruña)

Acondicionamento da Enseada do Orzán

Análise do ciclo de vida dun edificio en Pontevedra

Carretera de Conexión de la A-6 con la N-VI en Rábade (Lugo)

Desdobramento da estrada N-VI. Tramo: Garabolos/N-540

Estación de transferencia e recollida de residuos non perigosos

Mellora da intersección da carretera AC-840 coa DP-3205 na localidade de Présaras

Mellora do trazado da carretea OU-533 (A Gudiña - A Rúa) dende o PK 3+510 ó PK 8+890

Pasarela peonil sobre o tramo III da Vía Ártabra en Lorbé (Oleiros)

Paso inferior entre Avenida San Cristóbal e AC-10 en Matogrande, A Coruña

Pavillón Polideportivo en A Guarda

Piscina municipal en Pontevedra

Ponte sobre o Oder en Opole (Polonia)

Proxecto de Reordenación e Mellora da Intersección entre os viarios Rolda de Outeiro e Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña

Reforma e mellora da seguridade do Camiño de Santiago Portugués ao seu paso pola PO-225 en San Caetano (Alba)

Remodelación estadio de fútbol do Betanzos C.F García Hermanos (Betanzos, A Coruña)

Sustitución da pasarela peonil sobre a Avenida das Pías

Terminal de cruceiros no porto da Coruña

Variante á OU-536 ao seu paso por Castro Caldelas

Variante de Pontecesures (N-550)

Vía de Altas Prestacións Alto do Faro-Lalín. Tramo: Alto do Faro-Rodeiro.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 80