Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Baldomir García, Aitor
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Eiras López, Javier
Vogal PDI
Ares Rios, Daniel
Vogal Estudante
Lucio Alonso, Mario de
Vogal Estudante
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 222
Homes 2018/2019 144
Mulleres 2018/2019 78
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.070
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.108
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.426
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.542
% créditos repetidos 2018/2019 53,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,89

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 544
Homes 2018/2019 387
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.760
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.190
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.965
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.610
% créditos repetidos 2018/2019 42,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 266
Homes 2017/2018 173
Mulleres 2017/2018 93
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.970
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.248
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.158
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.564
% créditos repetidos 2017/2018 51,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,76
Taxa de evaluación 2017/2018 65,19
Taxa de éxito 2017/2018 69,07
Taxa de rendemento 2017/2018 45,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 66,89
Taxa de graduación 2013/2014 19,78
Taxa de abandono 2015/2016 17,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 612
Homes 2017/2018 415
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.130
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,97
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 76,14
Taxa de rendemento 2017/2018 53,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 308
Homes 2016/2017 204
Mulleres 2016/2017 104
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.090
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 8.648
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.163
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.279
% créditos repetidos 2016/2017 46,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,24
Taxa de evaluación 2016/2017 70,11
Taxa de éxito 2016/2017 72,94
Taxa de rendemento 2016/2017 51,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 71,48
Taxa de graduación 2012/2013 13,83
Taxa de abandono 2014/2015 16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 688
Homes 2016/2017 473
Mulleres 2016/2017 215
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 35.470
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.950
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 7.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.060
% créditos repetidos 2016/2017 35,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,56
Taxa de evaluación 2016/2017 75,15
Taxa de éxito 2016/2017 78,14
Taxa de rendemento 2016/2017 58,72

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
15
18
30
Cálculo
23
15
72
Física
18
27
17
Xeoloxía
16
21
16
Debuxo
19
10
18
Introdución á Economía e á Empresa
13
8
8
Topografía
13
3
16
Representación en Enxeñaría Civil
14
2
16
Ampliación de Física
11
18
28

2º Curso

Ampliación de Cálculo
16
18
31
Tecnoloxía dos Materiais
11
17
6
Enxeñaría Ambiental
14
4
16
Enxeñaría Enerxética
9
2
5
Introdución aos Métodos Numéricos
29
12
43
Resistencia de Materiais
12
41
48
Hidráulica e Hidroloxía
30
2
6
Estatística
19
7
9
Infraestruturas do Transporte
13
7
4

3º Curso

Análise de Estruturas
44
23
37
Enxeñaría do Terreo I
37
18
15
Lexislación e Proxectos
24
20
7
Obras Hidráulicas
25
0
2
Formigón Estrutural e Construción
7
7
19
Construción
9
1
1
Informática e Programación
Integridade Estrutural e Fractura
8
0
0
Estadía de Prácticas
12
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
11
0
1
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
15
0
1
Calidade na Construción
8
0
1
Estética do Deseño Estrutural
5
0
3
Enxeñaría do Terreo II
5
0
0
Servizos Urbanos
5
0
0
Augas de Transición e Costeiras
4
6
4
Calidade de Augas
4
0
0
Xestión Ambiental
2
0
0
Portos
8
0
1
Obras Costeiras
4
0
1
Tratamento de Augas
9
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
10
0
3
Medio Ambiente Urbano
7
0
2
Obras Marítimas e Portuarias
18
25
25
Xestión do Transporte Urbano
12
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
4
0
0
Obras Públicas e Territorio
4
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
46
20
10
Camiños e Ferrocarrís
17
5
5
Obras Xeotécnicas
19
13
4
Análise de Estruturas II
18
3
17
Edificación e Prefabricación
17
0
3
Análise Territorial
24
19
4
Abastecemento e Saneamento
23
0
3
Traballo Fin de Grao
48
0
51
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
10
0
0
Obras Hidráulicas II
11
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
8
0
0
Regulación de Recursos
9
0
0
Sistemas Urbanos
11
0
0
Camiños e Aeroportos
11
0
1
Ferrocarrís
11
3
2
Introdución ao Urbanismo
12
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
9
17
30
Cálculo
21
29
64
Física
6
24
17
Xeoloxía
6
18
16
Debuxo
8
9
21
Introdución á Economía e á Empresa
11
0
9
Topografía
16
3
10
Representación en Enxeñaría Civil
10
2
13
Ampliación de Física
16
10
26

2º Curso

Ampliación de Cálculo
30
16
37
Tecnoloxía dos Materiais
24
22
13
Enxeñaría Ambiental
34
15
13
Enxeñaría Enerxética
30
0
7
Introdución aos Métodos Numéricos
25
26
49
Resistencia de Materiais
33
39
50
Hidráulica e Hidroloxía
20
23
10
Estatística
19
8
19
Infraestruturas do Transporte
24
8
5

3º Curso

Análise de Estruturas
60
28
46
Enxeñaría do Terreo I
33
30
18
Lexislación e Proxectos
13
16
12
Obras Hidráulicas
39
1
1
Formigón Estrutural e Construción
90
4
13
Construción
18
2
1
Informática e Programación
5
2
0
Integridade Estrutural e Fractura
14
0
1
Estadía de Prácticas
12
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
22
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
11
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
16
0
1
Calidade na Construción
13
0
1
Estética do Deseño Estrutural
7
2
0
Enxeñaría do Terreo II
16
0
0
Servizos Urbanos
7
0
0
Augas de Transición e Costeiras
4
11
2
Calidade de Augas
4
0
0
Xestión Ambiental
4
0
0
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
4
0
0
Portos
9
0
0
Tratamento de Augas
3
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
11
0
1
Medio Ambiente Urbano
15
0
0
Obras Marítimas e Portuarias
21
26
26
Xestión do Transporte Urbano
21
0
0
Obras Públicas e Territorio
16
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
59
17
22
Camiños e Ferrocarrís
22
6
5
Obras Xeotécnicas
20
10
7
Análise de Estruturas II
36
4
14
Edificación e Prefabricación
35
1
1
Análise Territorial
39
5
7
Abastecemento e Saneamento
39
1
1
Traballo Fin de Grao
55
0
57
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
9
0
0
Obras Hidráulicas II
8
1
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
9
0
0
Regulación de Recursos
7
0
0
Sistemas Urbanos
24
0
1
Camiños e Aeroportos
29
0
2
Ferrocarrís
15
2
2
Introdución ao Urbanismo
23
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
25
16
37
Cálculo
18
43
75
Física
28
23
21
Xeoloxía
17
16
21
Debuxo
24
12
20
Introdución á Economía e á Empresa
21
2
15
Topografía
9
10
20
Representación en Enxeñaría Civil
24
2
18
Ampliación de Física
14
21
32

2º Curso

Ampliación de Cálculo
49
21
46
Tecnoloxía dos Materiais
29
31
14
Enxeñaría Ambiental
11
26
20
Enxeñaría Enerxética
31
11
11
Introdución aos Métodos Numéricos
38
40
43
Resistencia de Materiais
76
45
75
Hidráulica e Hidroloxía
39
19
13
Estatística
29
10
22
Infraestruturas do Transporte
33
11
12

3º Curso

Análise de Estruturas
46
25
53
Enxeñaría do Terreo I
59
32
20
Lexislación e Proxectos
41
6
16
Obras Hidráulicas
57
6
7
Formigón Estrutural e Construción
29
29
32
Construción
42
1
5
Informática e Programación
2
0
0
Integridade Estrutural e Fractura
30
0
0
Estadía de Prácticas
7
0
1
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
16
0
2
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
10
0
1
Laboratorio de Estruturas de Formigón
20
0
0
Calidade na Construción
25
0
0
Estética do Deseño Estrutural
3
0
0
Enxeñaría do Terreo II
25
0
0
Servizos Urbanos
8
0
0
Augas de Transición e Costeiras
7
8
3
Calidade de Augas
10
0
0
Xestión Ambiental
11
0
0
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
4
0
0
Portos
10
0
0
Obras Costeiras
5
0
0
Hidráulica Fluvial
3
0
0
Tratamento de Augas
8
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
26
1
1
Medio Ambiente Urbano
17
3
0
Obras Marítimas e Portuarias
31
28
24
Enxeñaría Sustentable Urbana
2
0
0
Xestión do Transporte Urbano
16
0
1
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
15
0
0
Obras Públicas e Territorio
12
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
39
22
20
Camiños e Ferrocarrís
24
5
3
Obras Xeotécnicas
25
11
2
Análise de Estruturas II
27
9
12
Edificación e Prefabricación
25
2
7
Análise Territorial
62
3
1
Abastecemento e Saneamento
43
2
0
Traballo Fin de Grao
40
0
34
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
8
1
0
Obras Hidráulicas II
7
1
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
7
0
2
Regulación de Recursos
10
0
1
Sistemas Urbanos
17
0
1
Camiños e Aeroportos
15
0
0
Ferrocarrís
23
2
1
Introdución ao Urbanismo
23
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Acondicionamento da liña de ferrocarril Betanzos-Ferrol: tramo Perbes-Ventosa

Acondicionamento da Praia de Pedra do Sal

Acondicionamento do campo de fútbol Os Pinares de Brexo Lema, Cambre.

Actuación para minimizar a frecuencia de inundación da zona urbana de Betanzos (A Coruña)

Club deportivo de padél

Complexo deportivo de atletismo en Arteixo

Itinerario peonil e ciclista entre os municipios de Ares e Mugardos

Mellora do Camiño de Santiago e Pasarela peatonal sobre o P.K. 301 da N-525 no entorno da Igrexa de Taboada (Silleda).

Ordenación da Praza das Américas en Noia

Pasarela peatonal sobre a AC-11 próxima a súa intersección coa N-550

Paso inferior sobre a Avenida Ernesto Che Guevara (AC-173)

Peatonalización da calle Santiago de Chile (Santiago de Compostela)

Prolongación do carril bici de Boiro

Rehabilitación e acondicionamento da Rúa Castaño de Eirís

Rehabilitación e Humanización da Rua dos Concheiros (Santiago de Compostela)

Remodelación das instalacións deportivas, campo de fútbol e piscina municipal de Forcarei

Senda litoral unindo as praias da Banda do Río e Beluso

Variante Norte-Sur para a desconxestión do tráfico pesado no núcleo de Carballo

Acondicionamento da Praia de O Vilar (Ribeira)

Acondicionamento e mellora do acceso ao Faro Vilán, Camariñas

Acondicionamento Natural na zona fluvial de Verín

Acondicionamento para crear un espazo lúdico deportivo en Ribadeo, Lugo

Adaptación humanística das marxes do río Limia ó seu paso por Xinzo de Limia

Ampliación do polígono industrial de Santa Comba

Anel de Abastecemento de Auga en Carballo (A Coruña)

Aparcadoiro baixo terra para o servizo de extinción de incendios e salvamento do concello da Coruña

Aparcadoiro soterrado na Compañía. Monforte de Lemos (Lugo)

Aparcadoiro subterráneo no parque Pernas Peón, Viveiro

Aparcadoiro subterráneo no polígono de Sabón, Arteixo (A coruña)

Aparcamento subterráneo na Praza Campo da Feira, Ordes

Aparcamiento e acondicionamento da fronte marítima na praia das Seiras/Queiruga (Porto do Son)

Canalización de augas pluviais e rehabilitación da Avenida de Portugal, Chantada (Lugo)

Carril bici Pontevedra - Combarro. Tramo Ponte da Barca - San Salvador de Poio

Circuito de carreiras nos concellos de Narón - Valdoviño

E.T.A.P. e Abastecemento no asentamento de refuxiados de Bidibidi, Uganda

Edar en Poio

Instalación de carril bici desde o paseo da Ría do Burgo ata Santa Cristina e acondicionamento da zona

Intercambiador modal en Culleredo

Mellora da mobilidade na zona urbana de Narón a través da implantación dunha rede de carrís bici.

Mellora do saneamento na parroquia de Verducido (Pontevedra)

Nova conexión entre a estrada de Carballo e o Polígono do Tambre (Santiago de Compostela), Variante de Aradas.

Novo enlace da carretera DP-5812 coa Vía Ártabra

O enxeñeiro civil e o emprendedorismo: Estudo de caso da empresa M.A.F., península ibérica

Parque e area canina en Bastiagueiro Pequeno

Paseo fluvial e acondicionamento das marxes do río Bois en As Nogais

Pistas de atletismo en Viveiro

Pistas de pádel e tenis cubertas en Vilanova de Arousa

Porto deportivo Raxó

Prolongación do paseo marítimo praia de corveiro (Fisterra)

Proxecto de enlace da Rúa Marcelo Macías co barrio de Mariñamansa (Ourense)

Proxecto de Urbanización do Sector I4 no Espíritu Santo, Sada

Proxecto de Urbanización do suelo B-3 en Campolongo (Pontevedra)

Proxecto de urbanización dos sectores SUNC-R01 e SUNC-R02 en A Estrada

Recuperación ambiental e carril bici na estrada de acceso á praia de Morouzos (Ortigueira)

Rede de abastecemento de auga potable en Cances, Carballo.

Rehabilitación da Canteira do Carneiro en Chantada

Rehabilitación e acondicionamento do barrio de Amio, Santiago de Compostela

Rehabilitación e acondicionamento do entorno da carretera OU-1103 no tramo Arnuide - Os Milagros

Rehabilitación integral da rúa Lepanto (Pontevedra)

Remodelación do campo de fútbol de Crendes

Restauración e cuberta da pista de baloncesto do Centro Deportivo La Torre (A Coruña)

Reurbanización e acondicionamento da Estrada da Gándara (Narón)

Senda Litoral en Punta Xurela (Paderne)

Senda peatonal e acondicionamento do entorno da Praia das Margaridas

Sistema de paso para peixes no Encoro de Barrié de la Maza (Río Tambre)

Urbanización e acondicionamento da área API Q28, Monelos - Castrillón (A Coruña)

Acceso e acondicionamento do entorno das fervenzas de Caldas de Reis

Acondicionamento da costa de San Xulián de Loiba, Ortigueira (A Coruña)

Acondicionamento do campo de fútbol de Mirallos en Moraña

Acondicionamento do entorno de Cabo Home (Cangas)

Acondicionamento e creación dunha área deportiva e recreativa na zona dos Pelamiós en Xunqueira de Ambía (Ourense)

Acondicionamento e rehabilitación do campo de fútbol municipal de Trasmiras e da súa contorna

Acondicionamiento e mellora das instalacions deportivas no Parque de La Rosaleda (Ponferrada)

Acondicionamiento, estabilización do talude e aparcamento na praia de Beo (Malpica de Bergantiños).

Ampliación e acondicionamento do Complexo Deportivo Fontenla en Santa Comba (A Coruña)

Aparcadoiro subterráneo e humanización do entorno en descampado interior (Bertamiráns)

Aparcamento e acondicionamento do frente marítimo na praia de Laxe

Aparcamento subterráneo en Avenida do Rei (Ferrol)

Aparcamento subterráneo no campus de Esteiro (Ferrol)

Aparcamiento Disuasorio na 3ª Ronda (A Coruña)

Campo de fútbol en A Peregrina (Concello de Santiago de Compostela, A Coruña)

Carril bici dende Praza de América ata Parque de Castrelos

Carril bici entre as localidades de Cee e Corcubión e acondicionamento da zona

Carril bici na praia de Samil e Av.Europa, Vigo

Carril-bici en Vilagarcía de Arousa

Circuito permanente de ciclocrós en Santiago de Compostela.

Humanización da zona de Cidade Escolar (UNED, EOI), A Coruña

Humanización da zona de Mollabao en Pontevedra

Implantación de plataforma reservada para autobús na Ronda de Outeiro, A Coruña

Kartódromo Internacional do Porriño

Mellora da Rede de Abastecemento de auga potable para as Parroquias da Zona Sur do Concello de Porto do Son, mediante a construción dun Depósito de Cabeceira

Mellora de accesos, aparcamento e acondicionamento da praia de Lapamán, Bueu, Pontevedra

Mellorar do saneamento rural no sur de Ordes

Mirador en Monteventoso, Ferrol

Modificación glorieta (N-632, AS-16 e AS-318) e urbanización en Soto del Barco

Nova senda peonil e mellora do carril bici existente entre Baiona e La Guardia. Tramo Baiona-Oia.

Ordenación do territorio na praia de Barizo (Malpica de Bergantiños)

Parque Eólico en Edreira

Parque Eólico en Pantín

Pasarela sobre o Río Caldo - Concello de Lobios (Ourense)

Porto deportivo en Cambados e Reordenamento dos usos

Proxecto de implantación dun carril bici na rede urbana de Ferrol e Narón

Proxecto de implantación dun carril bus na rede urbana da Coruña.

Proxecto de Urbanización en AR-1 e AR-2 de O Carballiño (Ourense)

Rehabilitación Ambiental e Encanamento do río Xoan Díaz na Cidade de Panamá

Rehabilitación da carreteira P-933 e construcción de carril bici entre Frechilla e Autillo de campos

Rehabilitación de antiga canteira e sendeiro fluvial entorno o río Ourille

Rehabilitación do Porto Interior de Ferrol

Rehabilitación e humanización da Rúa da Praia (Sada)

Remodelación da Estación de Autobuses de Ribadeo

Remodelación do campo de fútbol de Verducido (Pontevedra)

Reurbanización e humanización da avenida Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)

Rexeneración ambiental da canteira de A Teixugueira, Cartelle

Saneamento e Mellora do abastecemento en Castriz,Boaña de Arriba, Boaña de Abaixo e Outeiro (Santa Comba,A Coruña)

Saneamento nas parroquias de Troitosende, Concello de A Baña (A Corrña)

Sendeiro fluvial, rehabilitación de "Ponte dos Mouros" e acondicionamento do entorno (Teo)

Tanque de retención e nova E.D.A.R. en Portomarín, Lugo

Urbanización do polígono industrial Os Pilos, Chantada (Lugo)

Variante a N-550 ao seu paso por Sigüeiro (A Coruña)

Vía para automóbiles enlace AG-56 - variante de Negreira

Vía Verde entre Vilagarcía de Arousa e Caldas de Reis

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 80
Segundo ciclo 30