Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Secretario/a
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Samper Calvete, Francisco Javier
Vogal PDI
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Brandón Basdediós, Óscar
Vogal Estudante
Rojo López, Gemma
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 268
Homes 2017/2018 174
Mulleres 2017/2018 94
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 13.020
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.272
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.158
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.588
% créditos repetidos 2017/2018 51,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 614
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 198
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.360
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.192
% créditos repetidos 2017/2018 41,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 308
Homes 2016/2017 204
Mulleres 2016/2017 104
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.090
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 8.648
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.163
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.279
% créditos repetidos 2016/2017 46,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,24
Taxa de evaluación 2016/2017 70,11
Taxa de éxito 2016/2017 72,94
Taxa de rendemento 2016/2017 51,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 71,48
Taxa de graduación 2012/2013 13,83
Taxa de abandono 2014/2015 16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 688
Homes 2016/2017 473
Mulleres 2016/2017 215
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 35.470
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.950
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 7.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.060
% créditos repetidos 2016/2017 35,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,56
Taxa de evaluación 2016/2017 75,15
Taxa de éxito 2016/2017 78,14
Taxa de rendemento 2016/2017 58,72

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 360
Homes 2015/2016 242
Mulleres 2015/2016 118
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 18.870
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.100
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 4.067
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.702
% créditos repetidos 2015/2016 41,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,4
Taxa de evaluación 2015/2016 70,88
Taxa de éxito 2015/2016 70,87
Taxa de rendemento 2015/2016 50,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 79,55
Taxa de graduación 2011/2012 16,95
Taxa de abandono 2013/2014 11,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 753
Homes 2015/2016 513
Mulleres 2015/2016 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 27.370
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 5.490
% créditos repetidos 2015/2016 31,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,32
Taxa de evaluación 2015/2016 75,97
Taxa de éxito 2015/2016 77,67
Taxa de rendemento 2015/2016 59,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
9
17
30
Cálculo
21
29
64
Física
6
24
17
Xeoloxía
6
18
16
Debuxo
8
9
21
Introdución á economía e á empresa
11
0
9
Topografía
16
3
10
Representación en enxeñaría civil
10
2
13
Ampliación de física
16
10
26

2º Curso

Ampliación de cálculo
30
16
37
Tecnoloxía dos materiais
24
22
13
Enxeñaría ambiental
34
15
13
Enxeñaría enerxética
30
0
7
Introdución aos métodos numéricos
25
26
49
Resistencia de materiais
33
39
50
Hidráulica e hidroloxía
20
23
10
Estatística
19
8
19
Infraestruturas do transporte
24
8
5

3º Curso

Análise de Estruturas
60
28
46
Enxeñaría do Terreo I
33
30
18
Lexislación e Proxectos
13
16
12
Obras Hidráulicas
39
1
1
Formigón Estrutural e Construción
90
4
13
Construción
18
2
1
Informática e Programación
5
2
0
Integridade Estrutural e Fractura
14
0
1
Estadía de Prácticas
12
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
22
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
11
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
16
0
1
Calidade na Construción
13
0
1
Estética do Deseño Estrutural
7
2
0
Enxeñaría do Terreo II
16
0
0
Servizos Urbanos
7
0
0
Augas de Transición e Costeiras
4
11
2
Calidade de Augas
4
0
0
Xestión Ambiental
4
0
0
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
4
0
0
Portos
9
0
0
Tratamento de Augas
3
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
11
0
1
Medio Ambiente Urbano
15
0
0
Obras Marítimas e Portuarias
21
26
26
Xestión do Transporte Urbano
21
0
0
Obras Públicas e Territorio
16
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
59
17
22
Camiños e Ferrocarrís
22
6
5
Obras Xeotécnicas
20
10
7
Análise de Estruturas II
36
4
14
Edificación e Prefabricación
35
1
1
Análise Territorial
39
5
7
Abastecemento e Saneamento
39
1
1
Traballo Fin de Grao
55
0
57
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
9
0
0
Obras Hidráulicas II
8
1
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
9
0
0
Regulación de Recursos
7
0
0
Sistemas Urbanos
24
0
1
Camiños e Aeroportos
29
0
2
Ferrocarrís
15
2
2
Introdución ao Urbanismo
23
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
25
16
37
Cálculo
18
43
75
Física
28
23
21
Xeoloxía
17
16
21
Debuxo
24
12
20
Introdución á economía e á empresa
21
2
15
Topografía
9
10
20
Representación en enxeñaría civil
24
2
18
Ampliación de física
14
21
32

2º Curso

Ampliación de cálculo
49
21
46
Tecnoloxía dos materiais
29
31
14
Enxeñaría ambiental
11
26
20
Enxeñaría enerxética
31
11
11
Introdución aos métodos numéricos
38
40
43
Resistencia de materiais
76
45
75
Hidráulica e hidroloxía
39
19
13
Estatística
29
10
22
Infraestruturas do transporte
33
11
12

3º Curso

Análise de Estruturas
46
25
53
Enxeñaría do Terreo I
59
32
20
Lexislación e Proxectos
41
6
16
Obras Hidráulicas
57
6
7
Formigón Estrutural e Construción
29
29
32
Construción
42
1
5
Informática e Programación
2
0
0
Integridade Estrutural e Fractura
30
0
0
Estadía de Prácticas
7
0
1
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
16
0
2
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
10
0
1
Laboratorio de Estruturas de Formigón
20
0
0
Calidade na Construción
25
0
0
Estética do Deseño Estrutural
3
0
0
Enxeñaría do Terreo II
25
0
0
Servizos Urbanos
8
0
0
Augas de Transición e Costeiras
7
8
3
Calidade de Augas
10
0
0
Xestión Ambiental
11
0
0
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
4
0
0
Portos
10
0
0
Obras Costeiras
5
0
0
Hidráulica Fluvial
3
0
0
Tratamento de Augas
8
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
26
1
1
Medio Ambiente Urbano
17
3
0
Obras Marítimas e Portuarias
31
28
24
Enxeñaría Sustentable Urbana
2
0
0
Xestión do Transporte Urbano
16
0
1
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
15
0
0
Obras Públicas e Territorio
12
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
39
22
20
Camiños e Ferrocarrís
24
5
3
Obras Xeotécnicas
25
11
2
Análise de Estruturas II
27
9
12
Edificación e Prefabricación
25
2
7
Análise Territorial
62
3
1
Abastecemento e Saneamento
43
2
0
Traballo Fin de Grao
40
0
34
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
8
1
0
Obras Hidráulicas II
7
1
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
7
0
2
Regulación de Recursos
10
0
1
Sistemas Urbanos
17
0
1
Camiños e Aeroportos
15
0
0
Ferrocarrís
23
2
1
Introdución ao Urbanismo
23
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
37
24
40
Cálculo
47
36
86
Física
35
35
26
Xeoloxía
32
17
21
Debuxo
29
20
24
Introdución á economía e á empresa
18
8
15
Topografía
15
4
19
Representación en enxeñaría civil
26
4
18
Ampliación de física
28
20
34

2º Curso

Ampliación de cálculo
62
25
56
Tecnoloxía dos materiais
48
43
9
Enxeñaría ambiental
30
17
22
Enxeñaría enerxética
33
16
12
Introdución aos métodos numéricos
73
37
44
Resistencia de materiais
39
48
120
Hidráulica e hidroloxía
58
27
16
Estatística
51
11
31
Infraestruturas do transporte
53
17
21

3º Curso

Análise de Estruturas
27
18
44
Enxeñaría do Terreo I
39
37
25
Lexislación e Proxectos
49
12
7
Obras Hidráulicas
61
7
15
Formigón Estrutural e Construción
75
13
11
Construción
34
0
3
Informática e Programación
3
0
1
Integridade Estrutural e Fractura
53
0
0
Estadía de Prácticas
11
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
5
0
1
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
9
0
1
Laboratorio de Estruturas de Formigón
6
0
5
Calidade na Construción
21
0
0
Estética do Deseño Estrutural
9
0
2
Enxeñaría do Terreo II
25
0
0
Servizos Urbanos
7
0
1
Augas de Transición e Costeiras
7
4
5
Calidade de Augas
9
0
1
Xestión Ambiental
11
0
1
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
4
0
1
Portos
12
0
0
Obras Costeiras
2
0
0
Hidráulica Fluvial
6
0
1
Tratamento de Augas
7
1
1
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
18
0
2
Medio Ambiente Urbano
23
0
1
Obras Marítimas e Portuarias
42
23
19
Enxeñaría Sustentable Urbana
8
0
0
Xestión do Transporte Urbano
9
0
1
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
22
0
0
Obras Públicas e Territorio
6
0
0

4º Curso

Estruturas Metálicas
39
15
12
Camiños e Ferrocarrís
27
3
0
Obras Xeotécnicas
20
8
6
Análise de Estruturas II
23
8
6
Edificación e Prefabricación
25
2
3
Análise Territorial
29
5
2
Abastecemento e Saneamento
34
0
1
Traballo Fin de Grao
28
0
29
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
5
0
0
Obras Hidráulicas II
5
0
1
Hidroloxía Superficial e Subterránea
6
0
2
Regulación de Recursos
5
2
1
Sistemas Urbanos
17
0
0
Camiños e Aeroportos
15
1
0
Ferrocarrís
15
0
2
Introdución ao Urbanismo
15
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Acondicionamento da Praia de O Vilar (Ribeira)

Acondicionamento e mellora do acceso ao Faro Vilán, Camariñas

Acondicionamento Natural na zona fluvial de Verín

Acondicionamento para crear un espazo lúdico deportivo en Ribadeo, Lugo

Ampliación do polígono industrial de Santa Comba

Anel de Abastecemento de Auga en Carballo (A Coruña)

Aparcamento subterráneo na Praza Campo da Feira, Ordes

Aparcamiento e acondicionamento da fronte marítima na praia das Seiras/Queiruga (Porto do Son)

Carril bici Pontevedra - Combarro. Tramo Ponte da Barca - San Salvador de Poio

Circuito de carreiras nos concellos de Narón - Valdoviño

E.T.A.P. e Abastecemento no asentamento de refuxiados de Bidibidi, Uganda

Edar en Poio

Intercambiador modal en Culleredo

Nova conexión entre a estrada de Carballo e o Polígono do Tambre (Santiago de Compostela), Variante de Aradas.

Novo enlace da carretera DP-5812 coa Vía Ártabra

O enxeñeiro civil e o emprendedorismo: Estudo de caso da empresa M.A.F., península ibérica

Parque e area canina en Bastiagueiro Pequeno

Pistas de atletismo en Viveiro

Pistas de pádel e tenis cubertas en Vilanova de Arousa

Porto deportivo Raxó

Proxecto de Urbanización do Sector I4 no Espíritu Santo, Sada

Proxecto de Urbanización do suelo B-3 en Campolongo (Pontevedra)

Proxecto de urbanización dos sectores SUNC-R01 e SUNC-R02 en A Estrada

Rede de abastecemento de auga potable en Cances, Carballo.

Rehabilitación da Canteira do Carneiro en Chantada

Rehabilitación e acondicionamento do barrio de Amio, Santiago de Compostela

Rehabilitación e acondicionamento do entorno da carretera OU-1103 no tramo Arnuide - Os Milagros

Rehabilitación integral da rúa Lepanto (Pontevedra)

Restauración e cuberta da pista de baloncesto do Centro Deportivo La Torre (A Coruña)

Senda peatonal e acondicionamento do entorno da Praia das Margaridas

Acceso e acondicionamento do entorno das fervenzas de Caldas de Reis

Acondicionamento da costa de San Xulián de Loiba, Ortigueira (A Coruña)

Acondicionamento do campo de fútbol de Mirallos en Moraña

Acondicionamento do entorno de Cabo Home (Cangas)

Acondicionamento e creación dunha área deportiva e recreativa na zona dos Pelamiós en Xunqueira de Ambía (Ourense)

Acondicionamento e rehabilitación do campo de fútbol municipal de Trasmiras e da súa contorna

Acondicionamiento e mellora das instalacions deportivas no Parque de La Rosaleda (Ponferrada)

Acondicionamiento, estabilización do talude e aparcamento na praia de Beo (Malpica de Bergantiños).

Ampliación e acondicionamento do Complexo Deportivo Fontenla en Santa Comba (A Coruña)

Aparcadoiro subterráneo e humanización do entorno en descampado interior (Bertamiráns)

Aparcamento e acondicionamento do frente marítimo na praia de Laxe

Aparcamento subterráneo en Avenida do Rei (Ferrol)

Aparcamento subterráneo no campus de Esteiro (Ferrol)

Aparcamiento Disuasorio na 3ª Ronda (A Coruña)

Campo de fútbol en A Peregrina (Concello de Santiago de Compostela, A Coruña)

Carril bici dende Praza de América ata Parque de Castrelos

Carril bici entre as localidades de Cee e Corcubión e acondicionamento da zona

Carril bici na praia de Samil e Av.Europa, Vigo

Carril-bici en Vilagarcía de Arousa

Circuito permanente de ciclocrós en Santiago de Compostela.

Humanización da zona de Cidade Escolar (UNED, EOI), A Coruña

Humanización da zona de Mollabao en Pontevedra

Implantación de plataforma reservada para autobús na Ronda de Outeiro, A Coruña

Kartódromo Internacional do Porriño

Mellora da Rede de Abastecemento de auga potable para as Parroquias da Zona Sur do Concello de Porto do Son, mediante a construción dun Depósito de Cabeceira

Mellora de accesos, aparcamento e acondicionamento da praia de Lapamán, Bueu, Pontevedra

Mellorar do saneamento rural no sur de Ordes

Mirador en Monteventoso, Ferrol

Modificación glorieta (N-632, AS-16 e AS-318) e urbanización en Soto del Barco

Nova senda peonil e mellora do carril bici existente entre Baiona e La Guardia. Tramo Baiona-Oia.

Ordenación do territorio na praia de Barizo (Malpica de Bergantiños)

Parque Eólico en Edreira

Parque Eólico en Pantín

Pasarela sobre o Río Caldo - Concello de Lobios (Ourense)

Porto deportivo en Cambados e Reordenamento dos usos

Proxecto de implantación dun carril bici na rede urbana de Ferrol e Narón

Proxecto de implantación dun carril bus na rede urbana da Coruña.

Proxecto de Urbanización en AR-1 e AR-2 de O Carballiño (Ourense)

Rehabilitación Ambiental e Encanamento do río Xoan Díaz na Cidade de Panamá

Rehabilitación da carreteira P-933 e construcción de carril bici entre Frechilla e Autillo de campos

Rehabilitación de antiga canteira e sendeiro fluvial entorno o río Ourille

Rehabilitación do Porto Interior de Ferrol

Rehabilitación e humanización da Rúa da Praia (Sada)

Remodelación da Estación de Autobuses de Ribadeo

Remodelación do campo de fútbol de Verducido (Pontevedra)

Reurbanización e humanización da avenida Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)

Rexeneración ambiental da canteira de A Teixugueira, Cartelle

Saneamento e Mellora do abastecemento en Castriz,Boaña de Arriba, Boaña de Abaixo e Outeiro (Santa Comba,A Coruña)

Saneamento nas parroquias de Troitosende, Concello de A Baña (A Corrña)

Sendeiro fluvial, rehabilitación de "Ponte dos Mouros" e acondicionamento do entorno (Teo)

Tanque de retención e nova E.D.A.R. en Portomarín, Lugo

Urbanización do polígono industrial Os Pilos, Chantada (Lugo)

Variante a N-550 ao seu paso por Sigüeiro (A Coruña)

Vía para automóbiles enlace AG-56 - variante de Negreira

Vía Verde entre Vilagarcía de Arousa e Caldas de Reis

Acondicionamento da contorna entre as praias do Picón e A Basta

Acondicionamento do Campo de Fútbol de San Pedro de Nós (A Coruña)

Acondicionamento do entorno do C.E.I.P. A Maía e o I.E.S. de Ames (Concello de Ames, A Coruña)

Acondicionamento dos arredores do castelo da Palma (Mugardos)

Ampliación da praia de Oza e acondicionamento dos terreos do antigo Estaleiro Valiña

Ampliación do paseo marítimo Estribela-Pontevedra

Ampliación parque infantil e creación dun espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán

Aparcadoiro subterráneo na rúa Maestranza

Asentamento de Emerxencia Sostible en Kenya

Campo de fútbol en O Portiño, A Coruña.

Carril bici dende a Praza da Estrela hasta Bouzas e humanización da Avenida Beiramar

Circuito de Karting e Técnicas de Conducción en Chantada

Clube Náutico no Río Guadiana ao seu paso por Badaxoz

Conexión da AC-400 coa AC-550 no entorno de Louro (MUROS)

Desenvolvemento do porto de Aldán

Espazo habitacional de acollida temporal en A Coruña

Estradas de sección "2+1" con diferentes solucións de separación entre Carrís. Avaliación de problemas de Capacidade e Seguridade

ETAP en Coristanco

Liña de Metro Lixeiro de conexión Ourense centro co polígono de San Cibrao das Viñas.

Mellora a accesibilidade ao municipio de Villafranca del Bierzo.León

Mellora da seguridade vial na AC-523 o seu paso pola Parroquia de Ledoño (PK 1+100 - PK 1+900)

Pantalán de graneis líquidos no porto exterior de Punta Langosteira (Porto da Coruña)

Parque urbano no campo de As Hortas en Santiago de Compostela

Pasarela Peatonal na intersección da Avda. Rodríguez de Viguri coa Avda. O Camiño Francés (Santiago de Compostela)

Paseo fluvial no río Loba

Paso inferior peonil en O Barco de Valdeorras entre a Rúa Caleras e a Rúa Ramón y Cajal

Piscina cuberta no campus de Elviña (A Coruña)

Ponte de paso superior na I495 en Littleton, MA

Porto deportivo en Laxe

Proxecto construtivo da urbanización dos espazos anexos á nova lonxa.

Proxecto de urbanización do sector SUD-11 en Ponferrada

Red de saneamento nos núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A Coruña).

Renovación e acondicionamento da liña férrea A Coruña - León. Tramo Cambre - Cecebre

Rexeneración da praia de Covas ( Viveiro)

Rexeneración do borde litoral de Ancoradoiro

Rexeneración urbana no barrio de Catro Camiños (A Coruña)

Skatepark con cuberta e servicios complementarios en Santiago de Compostela

Terminal Mutipropósito no Porto de A Coruña

Urbanización de espazos públicos con área de conexión lúdico-deportiva e aparcamento, en Bastiagueiro

Valorización da Praia de Portelo en Burela

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 80
Segundo ciclo 30