Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Secretario/a
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Samper Calvete, Francisco Javier
Vogal PDI
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Brandón Basdediós, Óscar
Vogal Estudante
Rojo López, Gemma
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 11.520
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.615
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.146
% créditos repetidos 2014/2015 43,2
Total de créditos matriculados 2014/2015 20.280
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 365
Homes 2014/2015 248
Mulleres 2014/2015 117
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,55
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 71,39
Taxa de éxito (%) 2014/2015 72,53
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 51,78
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 26,61
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,46
Taxa de graduación (%) 2010/2011 13,39

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 29.790
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.220
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.020
% créditos repetidos 2014/2015 45,88
Total de créditos matriculados 2014/2015 55.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.133
Homes 2014/2015 761
Mulleres 2014/2015 372
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,58
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 73,94
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,5
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 57,3

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 14.260
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 4.256
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.547
% créditos repetidos 2013/2014 32,3
Total de créditos matriculados 2013/2014 21.060
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 361
Homes 2013/2014 247
Mulleres 2013/2014 114
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,34
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 72,18
Taxa de éxito (%) 2013/2014 70,86
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 51,15
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 28,35
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 80,48

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 47.010
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 12.850
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 14.060
% créditos repetidos 2013/2014 36,4
Total de créditos matriculados 2013/2014 73.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.272
Homes 2013/2014 846
Mulleres 2013/2014 426
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,1
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 73,3
Taxa de éxito (%) 2013/2014 79,49
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 58,27

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 11.610
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 4.809
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 1.143
% créditos repetidos 2012/2013 33,89
Total de créditos matriculados 2012/2013 17.560
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 295
Homes 2012/2013 204
Mulleres 2012/2013 91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 59,53
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 76,6
Taxa de éxito (%) 2012/2013 69,29
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 53,07

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 52.900
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 16.850
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 16.080
% créditos repetidos 2012/2013 38,36
Total de créditos matriculados 2012/2013 85.830
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 1.298
Homes 2012/2013 869
Mulleres 2012/2013 429
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 66,12
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 74,27
Taxa de éxito (%) 2012/2013 80,21
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 59,57

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
62
19
67
Cálculo
46
35
110
Física
51
54
28
Xeoloxía
34
27
21
Debuxo
50
23
28
Introdución á economía e á empresa
30
7
10
Topografía
30
6
15
Representación en enxeñaría civil
41
9
17
Ampliación de física
54
28
40

2º Curso

Ampliación de cálculo
37
41
50
Tecnoloxía dos materiais
66
41
9
Enxeñaría ambiental
70
6
18
Enxeñaría enerxética
60
11
9
Introdución aos métodos numéricos
41
75
51
Resistencia de materiais
25
39
104
Hidráulica e hidroloxía
37
38
13
Estatística
71
14
35
Infraestruturas do transporte
65
25
23

3º Curso

Análise de Estruturas
26
13
37
Enxeñaría do Terreo I
31
33
13
Lexislación e Proxectos
70
6
9
Obras Hidráulicas
55
18
5
Formigón Estrutural e Construción
51
21
30
Construción
38
4
7
Informática e Programación
7
0
0
Integridade Estrutural e Fractura
43
0
0
Estadía de Prácticas
16
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
13
0
1
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
15
0
2
Laboratorio de Estruturas de Formigón
19
0
0
Calidade na Construción
13
0
0
Estética do Deseño Estrutural
9
0
2
Enxeñaría do Terreo II
8
0
1
Servizos Urbanos
12
0
1
Augas de Transición e Costeiras
6
6
3
Calidade de Augas
11
0
1
Xestión Ambiental
9
0
1
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
4
0
0
Portos
Obras Costeiras
2
0
0
Hidráulica Fluvial
6
0
0
Tratamento de Augas
6
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
19
0
1
Medio Ambiente Urbano
20
0
1
Obras Marítimas e Portuarias
33
19
10
Enxeñaría Sustentable Urbana
9
0
1
Xestión do Transporte Urbano
7
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
10
0
0
Obras Públicas e Territorio
3
0
1

4º Curso

Estruturas Metálicas
24
9
11
Camiños e Ferrocarrís
20
0
1
Obras Xeotécnicas
19
6
5
Análise de Estruturas II
23
5
6
Edificación e Prefabricación
14
1
3
Análise Territorial
23
2
1
Abastecemento e Saneamento
36
1
2
Traballo Fin de Grao
13
0
17
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
10
0
0
Obras Hidráulicas II
10
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
6
0
1
Regulación de Recursos
7
0
1
Sistemas Urbanos
17
0
0
Camiños e Aeroportos
14
0
0
Ferrocarrís
17
1
0
Introdución ao Urbanismo
13
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
69
30
85
Cálculo
40
61
87
Física
46
78
21
Xeoloxía
68
32
12
Debuxo
57
48
29
Introdución á economía e á empresa
48
11
6
Topografía
63
9
17
Representación en enxeñaría civil
68
27
14
Ampliación de física
39
58
30

2º Curso

Ampliación de cálculo
52
19
36
Tecnoloxía dos materiais
50
26
17
Enxeñaría ambiental
85
12
13
Enxeñaría enerxética
94
9
9
Introdución aos métodos numéricos
49
50
31
Resistencia de materiais
17
41
61
Hidráulica e hidroloxía
63
10
19
Estatística
76
18
27
Infraestruturas do transporte
73
27
15

3º Curso

Análise de Estruturas
17
5
12
Enxeñaría do Terreo I
37
7
10
Lexislación e Proxectos
61
1
5
Obras Hidráulicas
44
3
5
Formigón Estrutural e Construción
26
17
3
Informática e Programación
5
1
0
Integridade Estrutural e Fractura
23
0
0
Estadía de Prácticas
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
5
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
7
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
16
0
0
Calidade na Construción
Estética do Deseño Estrutural
Enxeñaría do Terreo II
3
0
0
Servizos Urbanos
8
0
0
Augas de Transición e Costeiras
3
3
0
Calidade de Augas
8
0
0
Xestión Ambiental
9
0
0
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
5
0
0
Hidráulica Fluvial
2
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
15
0
0
Medio Ambiente Urbano
18
1
0
Obras Marítimas e Portuarias
32
8
4
Xestión do Transporte Urbano
9
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
Obras Públicas e Territorio

4º Curso

Estruturas Metálicas
Camiños e Ferrocarrís
Obras Xeotécnicas
Análise de Estruturas II
Edificación e Prefabricación
Análise Territorial
Abastecemento e Saneamento
Hidroloxía Superficial e Subterránea
Sistemas Urbanos
Camiños e Aeroportos
Ferrocarrís
Introdución ao Urbanismo

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Acondicionamento da contorna entre as praias do Picón e A Basta

Acondicionamento do Campo de Fútbol de San Pedro de Nós (A Coruña)

Acondicionamento do entorno do C.E.I.P. A Maía e o I.E.S. de Ames (Concello de Ames, A Coruña)

Acondicionamento dos arredores do castelo da Palma (Mugardos)

Ampliación da praia de Oza e acondicionamento dos terreos do antigo Estaleiro Valiña

Ampliación do paseo marítimo Estribela-Pontevedra

Ampliación parque infantil e creación dun espacio lúdico-deportivo en Bolón, Sofán

Aparcadoiro subterráneo na rúa Maestranza

Asentamento de Emerxencia Sostible en Kenya

Campo de fútbol en O Portiño, A Coruña.

Carril bici dende a Praza da Estrela hasta Bouzas e humanización da Avenida Beiramar

Circuito de Karting e Técnicas de Conducción en Chantada

Clube Náutico no Río Guadiana ao seu paso por Badaxoz

Conexión da AC-400 coa AC-550 no entorno de Louro (MUROS)

Desenvolvemento do porto de Aldán

Espazo habitacional de acollida temporal en A Coruña

Estradas de sección "2+1" con diferentes solucións de separación entre Carrís. Avaliación de problemas de Capacidade e Seguridade

ETAP en Coristanco

Liña de Metro Lixeiro de conexión Ourense centro co polígono de San Cibrao das Viñas.

Mellora a accesibilidade ao municipio de Villafranca del Bierzo.León

Mellora da seguridade vial na AC-523 o seu paso pola Parroquia de Ledoño (PK 1+100 - PK 1+900)

Pantalán de graneis líquidos no porto exterior de Punta Langosteira (Porto da Coruña)

Parque urbano no campo de As Hortas en Santiago de Compostela

Pasarela Peatonal na intersección da Avda. Rodríguez de Viguri coa Avda. O Camiño Francés (Santiago de Compostela)

Paseo fluvial no río Loba

Paso inferior peonil en O Barco de Valdeorras entre a Rúa Caleras e a Rúa Ramón y Cajal

Piscina cuberta no campus de Elviña (A Coruña)

Ponte de paso superior na I495 en Littleton, MA

Porto deportivo en Laxe

Proxecto construtivo da urbanización dos espazos anexos á nova lonxa.

Proxecto de urbanización do sector SUD-11 en Ponferrada

Red de saneamento nos núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A Coruña).

Renovación e acondicionamento da liña férrea A Coruña - León. Tramo Cambre - Cecebre

Rexeneración da praia de Covas ( Viveiro)

Rexeneración do borde litoral de Ancoradoiro

Rexeneración urbana no barrio de Catro Camiños (A Coruña)

Skatepark con cuberta e servicios complementarios en Santiago de Compostela

Terminal Mutipropósito no Porto de A Coruña

Urbanización de espazos públicos con área de conexión lúdico-deportiva e aparcamento, en Bastiagueiro

Valorización da Praia de Portelo en Burela

1ª Fase da Construcción das piscinas de Puente de Domingo Flórez

Acondicionamento,senda litoral e aparcadoiro para as praias de Rons e Con Roibo

Ampliación das instalacións deportivas de Abegondo

Ampliación e mellora da E.D.A.R. de Cangas

Ampliación e modificación do proyecto de urbanización do sector SAU-1 en Cee (A Coruña)

Aparcadoiro disuasorio entre Av.Salgado Torres e Pérez Ardá

Aparcadoiro subterráneo na Rúa Alcalde Baldomero González (Arteixo)

Aparcamento en superficie e mellora de accesibilidade no núcleo urbano de Malpica de Bergantiños (A Coruña)

Aparcamento subterráneo en parque Luis Seoane, Santa Cruz (A Coruña)

As supermazás como novas redes urbanas: as experiencias españolas extrapoladas ao barrio turinés de San Salvario.

Estación de autobuses en Rianxo

Medidas para o control e prevención das inundacións en Carballo

Mellora da mobilidade na comarca de Siete Villas (Cantabria), mediante a implantación dunha rede ciclista.

Pasarela peatonal sobre a ac-552 no polígono de A Grela

Pasarela peonil en celosía metálica sobre o río Condomiñas en Cedeira

Porto Deportivo en Fisterra

Proxecto de urbanización do Plan Parcial SURPP B1 e B2 en Barraña, Boiro.

Proxecto de urbanización do sector SUD-AR 1 do PXOM de Rábade (Lugo)

Recuperación medioambiental e reordenación territorial do entorno da praia de Carragueiros en Boiro, A Coruña

Rede de abastecemento de auga potable ao núcleo urbano de Razo - Parroquia de Razo, Concello de Carballo (A Coruña)

Rehabiltación e humanización da estrada Ronda Norte en Ponferrada

Remodelación do campo de fútbol de Dorneda

Remodelación do campo de fútbol de San Amaro (Aldán)

Remodelación do campo de fútbol Manuel Luna

Rexeneración da praia e construcción de paseo marítimo en Gandarío

Trazado de rede de pluviais e tratamento destas antes do seu vertido o medio mediante Técnicas de Drenaxe Urbana Sostibles (Polígono Industrial Novo Milladoiro)

Variante en Cee, por AC-552

Vial subterráneo na Avenida das Conchiñas, A Coruña

Acondicionamento do contorno da Igrexa e Centro Social de Doroña, Vilarmaior

Acondicionamento e estabilización de taludes na zona de Adormideras, A Coruña

Ampliación e rehabilitación da estrada ubicada en "El mundo del fútbol" (Campos del Deportivo, Abegondo)

Conexión entre a CP-4803 e a CP-4802 entre Buiña e Boebre

Integración da Mobilidade Ciclista no tráfico urbano de Carballo

Mellora da accesibilidade e humanización do entorno na rúa Vía Ártabra - A Coruña

Parque do Agra: 2ª Fase

Pasarela peonil sobre a N-550 ao seu paso por Altamira

Proxecto de mellora da vialidade na intersección da AC-12 coa DP 5803 en Perillo

Proxecto de modificación de condución de abastecemento en Granda de Arriba (Término Municipal de Gijón, Provincia de Asturias)

Reordenación das conexións peonís da Avenida das Pías coa Urbanización de O'Bertón

Reordenación e rexeneración da praia de Samil

Variante á N-640 ó seu paso por Antas de Ulla

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 108
Segundo ciclo 30