Logo da Universidade da Coruña

Grao en Tecnoloxías Mariñas

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Louro Rodríguez, Julio
Vicepresidente
Carbia Carril, José
Secretario/a
Servia Ramos, Francisco J.
Vogal PDI
Souto Martell, Rubén
Vogal Estudante
Aguín Portabales, María Jesús
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro
Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Campa Portela, Rosa Mary de la
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Romero Gómez, Manuel
Vogal PDI
Fernández Arines, Julio
Vogal Estudante
Aguín Míguez, Fernando
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.884
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.764
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.416
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.374
% créditos repetidos 2015/2016 1,88
% créditos repetidos 2015/2016 36,93
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.920
Total de créditos matriculados 2015/2016 7.554
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 40
Número de estudantes 2015/2016 142
Homes 2015/2016 36
Homes 2015/2016 133
Mulleres 2015/2016 4
Mulleres 2015/2016 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 48
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,2
Taxa de evaluación 2015/2016 76,56
Taxa de evaluación 2015/2016 73,71
Taxa de éxito 2015/2016 84,08
Taxa de éxito 2015/2016 84,7
Taxa de rendemento 2015/2016 64,38
Taxa de rendemento 2015/2016 62,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 23,08
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,68
Taxa de graduación (%) 2011/2012 27,14

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 19.060
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.924
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.741
% créditos repetidos 2015/2016 28,68
Total de créditos matriculados 2015/2016 26.720
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 526
Homes 2015/2016 452
Mulleres 2015/2016 74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,81
Taxa de evaluación 2015/2016 75,74
Taxa de éxito 2015/2016 84,43
Taxa de rendemento 2015/2016 63,94

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 7.302
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.178
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 864
% créditos repetidos 2014/2015 29,41
Total de créditos matriculados 2014/2015 10.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 192
Homes 2014/2015 175
Mulleres 2014/2015 17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,88
Taxa de evaluación 2014/2015 74,94
Taxa de éxito 2014/2015 78,64
Taxa de rendemento 2014/2015 58,93
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 41,43
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 94,29
Taxa de graduación (%) 2010/2011 38,16

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.440
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.612
% créditos repetidos 2014/2015 30,07
Total de créditos matriculados 2014/2015 29.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 595
Homes 2014/2015 507
Mulleres 2014/2015 88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,13
Taxa de evaluación 2014/2015 74,09
Taxa de éxito 2014/2015 83,98
Taxa de rendemento 2014/2015 62,22

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 7.668
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 942
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 576
% créditos repetidos 2013/2014 16,53
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.186
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 159
Homes 2013/2014 148
Mulleres 2013/2014 11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,77
Taxa de evaluación 2013/2014 71,46
Taxa de éxito 2013/2014 81,26
Taxa de rendemento 2013/2014 58,07
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 100
Taxa de abandono (%) 2010/2011 34,21
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 91,09

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 23.920
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.291
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 3.116
% créditos repetidos 2013/2014 18,43
Total de créditos matriculados 2013/2014 29.330
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 576
Homes 2013/2014 502
Mulleres 2013/2014 74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 50,92
Taxa de evaluación 2013/2014 71,63
Taxa de éxito 2013/2014 83,32
Taxa de rendemento 2013/2014 59,69

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
13
13
16
Expresión Gráfica
25
4
21
Física I
16
4
15
Informática
27
3
11
Inglés
29
7
8
Matemáticas II
25
15
37
Química
21
21
27
Física II
29
7
25
Empresa e Dereito
32
4
18
Construción Naval e Teoría do Buque
35
0
14

2º Curso

Mecánica e resistencia de Materiais
25
5
10
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
33
1
2
Termodinámica e Termotecnia
24
11
38
Hixiene Naval e Riscos Laborais
43
1
4
Ciencia e Enxeñaria de Materiais
27
2
6
Fundamentos de Regulación e Control
28
6
9
Mecánica de Fluidos
20
12
4
Seguridade Marítima e Contaminación
36
1
5
Matemáticas III
44
5
8

3º Curso

Instalacións Marítimas e Propulsores
12
10
5
Técnicas de Frío e Aire acondicionado
14
8
16
Automatización de Instalacións Marítimas
36
1
7
Instalacións Marítimas II
22
8
4
Sistemas Xestión e Mantemento do Buque
36
0
1
Instalacións e Máquinas Eléctricas
2
0
0
Refrixeración e Climatización
2
0
0
Inspección e Taxación
5
0
0
Automatización e Control de Procesos
3
0
0
Máquinas Térmicas
2
0
1
Xestión Integral do Mantenemento
2
0
0

4º Curso

Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
14
0
7
Prácticas Externas en Buque
13
0
2
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
4
0
5
Inglés Técnico Marítimo
3
0
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
9
0
0
Debuxo Mecánico
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
7
0
0
Propulsión Eléctrica
Dinámica de Máquinas e Mecanismos
Deseño de Instalacións
Inspección Técnica de Máquinas y Artefactos Marinos
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Enxeñaría Mariña: Medidas para a reducción de gases contaminantes en motores mariños

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 50
Segundo ciclo 40