Grao en Tecnoloxías Mariñas

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Louzán Lago, Felipe
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal PDI
Rodríguez Arós, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Vidal Mogín, Cristina
Vogal Estudante
Couce Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro
Louzán Lago, Felipe
Presidente
Romero Gómez, Manuel
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Blanco Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Trillo Villar, Raquel
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 147
Homes 2018/2019 137
Mulleres 2018/2019 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 7.368
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 4.656
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.572
% créditos repetidos 2018/2019 36,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 465
Homes 2018/2019 392
Mulleres 2018/2019 73
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.420
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.400
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.966
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.053
% créditos repetidos 2018/2019 34,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,35

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 156
Homes 2017/2018 146
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 7.890
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 5.022
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.368
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.500
% créditos repetidos 2017/2018 36,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,58
Taxa de evaluación 2017/2018 69,35
Taxa de éxito 2017/2018 82,46
Taxa de rendemento 2017/2018 57,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 82,09
Taxa de graduación 2013/2014 23,73
Taxa de abandono 2015/2016 10,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 484
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.580
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.490
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.251
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.831
% créditos repetidos 2017/2018 32,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,78
Taxa de evaluación 2017/2018 71,78
Taxa de éxito 2017/2018 82,93
Taxa de rendemento 2017/2018 59,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 188
Homes 2016/2017 170
Mulleres 2016/2017 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 9.738
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 6.798
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.458
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.482
% créditos repetidos 2016/2017 30,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,8
Taxa de evaluación 2016/2017 68,45
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 56,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 84,93
Taxa de graduación 2012/2013 30
Taxa de abandono 2014/2015 31,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 508
Homes 2016/2017 434
Mulleres 2016/2017 74
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 27.350
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.450
% créditos repetidos 2016/2017 26,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,83
Taxa de evaluación 2016/2017 71,82
Taxa de éxito 2016/2017 83,72
Taxa de rendemento 2016/2017 60,13

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
8
7
10
Expresión Gráfica
8
6
10
Física I
7
6
1
Informática
8
5
8
Inglés
13
3
0
Matemáticas II
10
11
21
Química
10
4
14
Física II
12
4
9
Empresa e Dereito
14
1
4
Construción Naval e Teoría do Buque
14
0
6

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
17
2
7
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
11
0
0
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
16
8
1
Termodinámica e Termotecnia
14
3
12
Hixiene Naval e Riscos Laborais
12
0
1
Ciencia e Enxeñaria de Materiais
16
1
0
Fundamentos de Regulación e Control
15
1
5
Mecánica de Fluidos
12
2
3
Seguridade Marítima e Contaminación
16
0
2
Matemáticas III
13
0
8

3º Curso

Motores de Combustión Interna
13
2
3
Turbinas de Vapor e Gas
19
0
4
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
15
1
3
Instalacións Marítimas e Propulsores
14
3
0
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
14
0
2
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
16
1
3
Automatización de Instalacións Marítimas
8
1
5
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
11
7
3
Instalacións Marítimas II
19
3
3
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
13
0
2
Máquinas Térmicas Mariñas
2
0
2
Equipos Auxiliares do Buque
2
0
0
Electrónica Analóxica e de Potencia
Electrónica Dixital
Máquinas Eléctricas do Buque
1
0
0
Redes e Comunicacións
2
0
1
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
2
0
1
Regulación e Control
1
1
0
Instrumentación e Sensórica
0
0
1
Mantemento Eléctrico do Buque
1
0
0

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
9
0
2
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
9
0
3
Prácticas Externas en Buque
2
0
0
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
1
0
0
Propulsión Eléctrica do Buque
1
0
0
Prácticas en Simulador
2
0
0
Prácticas Externas
2
0
0
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
0
0
1
Inglés Técnico Marítimo
2
0
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
1
0
0
Debuxo Mecánico
1
0
0
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
4
0
0
Propulsión Eléctrica
Fundamentos de Programación
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
7
14
10
Expresión Gráfica
16
9
14
Física I
10
7
8
Informática
15
10
8
Inglés
19
5
6
Matemáticas II
10
6
37
Química
16
4
23
Física II
17
5
17
Empresa e Dereito
17
3
15
Construción Naval e Teoría do Buque
21
0
17

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
18
2
4
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
20
1
1
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
15
2
4
Termodinámica e Termotecnia
12
2
10
Hixiene Naval e Riscos Laborais
22
1
1
Ciencia e Enxeñaria de Materiais
23
2
0
Fundamentos de Regulación e Control
23
1
0
Mecánica de Fluidos
23
0
1
Seguridade Marítima e Contaminación
27
0
1
Matemáticas III
15
0
6

3º Curso

Motores de Combustión Interna
4
0
1
Turbinas de Vapor e Gas
0
0
1
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
0
0
2
Instalacións Marítimas e Propulsores
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
8
0
0
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
0
0
1
Automatización de Instalacións Marítimas
11
0
3
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
1
1
3
Instalacións Marítimas II
0
0
2
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
7
0
1
Máquinas Térmicas Mariñas
1
0
0
Equipos Auxiliares do Buque
1
0
0
Electrónica Analóxica e de Potencia
1
0
0
Electrónica Dixital
1
0
0
Máquinas Eléctricas do Buque
1
0
0
Redes e Comunicacións
1
0
0
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
1
0
0
Regulación e Control
1
0
0
Instrumentación e Sensórica
1
0
0
Mantemento Eléctrico do Buque
1
0
0

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
1
0
0
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
Prácticas Externas en Buque
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
1
0
0
Inglés Técnico Marítimo
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
Debuxo Mecánico
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
Propulsión Eléctrica

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
5
4
32
Expresión Gráfica
21
2
22
Física I
8
5
12
Informática
15
1
11
Inglés
22
0
11
Matemáticas II
8
9
66
Química
17
3
50
Física II
20
4
24
Empresa e Dereito
25
1
11
Construción Naval e Teoría do Buque
24
4
4

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
1
2
44
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
11
0
29
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
0
0
86
Termodinámica e Termotecnia
0
0
61
Hixiene Naval e Riscos Laborais
13
1
27
Ciencia e Enxeñaria de Materiais
0
0
31
Fundamentos de Regulación e Control
1
1
39
Mecánica de Fluidos
1
0
33
Seguridade Marítima e Contaminación
2
0
30
Matemáticas III
7
2
36

3º Curso

Motores de Combustión Interna
0
0
32
Turbinas de Vapor e Gas
0
0
48
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
0
0
34
Instalacións Marítimas e Propulsores
0
0
22
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
0
0
35
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
0
0
48
Automatización de Instalacións Marítimas
1
0
30
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
0
0
46
Instalacións Marítimas II
0
0
26
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
0
0
29

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
1
0
29
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
1
0
43
Prácticas Externas en Buque
0
0
22
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
1
0
23
Inglés Técnico Marítimo
0
0
13
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
0
0
9
Debuxo Mecánico
0
0
8
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
0
0
9
Propulsión Eléctrica
0
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Aproveitamento da enerxía residual dun motor.

Deseño da Instalación Hidráulica dunha Grúa Mariña.

Emprego do exceso de B.O.G. pra a Xeración de Hidróxeno.

Enxeñaría Mariña: Sistemas de Inxección de Combustible en Motores Mariños Lentos

Particularidades e consideracións sobre os sistemas de lubricación de turbinas de vapor.

Plan de Mantemento en buque con GMAO

Sistemas de climatización en automóviles

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 50
Segundo ciclo 40