Logo da Universidade da Coruña

Grao en Náutica e Transporte Marítimo

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Louzán Lago, Felipe
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal PDI
Rodríguez Arós, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Vidal Mogín, Cristina
Vogal Estudante
Couce Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro
Louzán Lago, Felipe
Presidente
Romero Gómez, Manuel
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Blanco Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Trillo Villar, Raquel
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 242
Homes 2018/2019 192
Mulleres 2018/2019 50
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.820
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 9.042
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.226
% créditos repetidos 2018/2019 34,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 465
Homes 2018/2019 392
Mulleres 2018/2019 73
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.150
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.270
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.975
% créditos repetidos 2018/2019 34,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 248
Homes 2017/2018 197
Mulleres 2017/2018 51
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.340
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 9.858
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.292
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.190
% créditos repetidos 2017/2018 31,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,82
Taxa de evaluación 2017/2018 73,22
Taxa de éxito 2017/2018 80,97
Taxa de rendemento 2017/2018 59,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 80,58
Taxa de graduación 2013/2014 27,14
Taxa de abandono 2015/2016 10,91

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 484
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.580
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.490
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.251
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.831
% créditos repetidos 2017/2018 32,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,78
Taxa de evaluación 2017/2018 71,78
Taxa de éxito 2017/2018 82,93
Taxa de rendemento 2017/2018 59,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 232
Homes 2016/2017 184
Mulleres 2016/2017 48
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 14.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.118
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.860
% créditos repetidos 2016/2017 28,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60,54
Taxa de evaluación 2016/2017 74,75
Taxa de éxito 2016/2017 81,77
Taxa de rendemento 2016/2017 61,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 83,64
Taxa de graduación 2012/2013 34,55
Taxa de abandono 2014/2015 17,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 508
Homes 2016/2017 434
Mulleres 2016/2017 74
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 27.350
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.450
% créditos repetidos 2016/2017 26,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,83
Taxa de evaluación 2016/2017 71,82
Taxa de éxito 2016/2017 83,72
Taxa de rendemento 2016/2017 60,13

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
40
22
71
Expresión Gráfica
33
15
56
Física
41
9
20
Hixiene Naval e Riscos Laborais
42
1
5
Construción Naval
50
1
4
Matemáticas II
27
32
70
Química
25
43
75
Inglés I
32
11
7
Empresa e Dereito
35
8
3
Informática
27
19
18

2º Curso

Economía Marítima
34
9
5
Navegación I
38
11
12
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque
39
5
13
Inglés II
32
8
0
Electricidade e Electrónica
9
12
35
Manobra I
25
7
7
Teoría do Buque I
45
24
30
Inglés III
33
5
11
Seguridade Marítima
31
0
2
Navegación e Organización do Buque
41
2
17

3º Curso

Estiba
34
17
15
Meteoroloxía e Oceanografía
40
6
7
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
43
4
2
Contaminación Mariña e Atmosférica
32
1
2
Dereito Marítimo I
42
3
2
Navegación II
38
9
15
Radiocomunicacións Marítimas
43
3
0
Buques Tanque
34
19
23
Manobra II
40
13
6
Sistemas de Navegación e Comunicacións
2
0
0
Xestión de Empresas Marítimas
2
0
0
Códigos e Convenios Internacionais
2
0
0
Inspeccións Marítimas
2
0
0
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
2
0
0
Inglés Aplicado
24
0
0
Xestión de Náutica Deportiva
13
0
2

4º Curso

Transportes Especiais
31
5
14
Simulación Náutica
34
0
1
Dereito Marítimo II
34
2
1
Teoría do Buque II
30
7
14
Prácticas Externas en Buque
32
0
4
Xestión da Contaminación
3
0
0
Administración Marítima
4
0
0
Prácticas Externas en Empresa
4
0
0
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
27
0
24
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
1
0
3
Operador dos Servizos de Tráfico Marítimo e Centros de Coordinación de Salvamento
1
0
0
Investigación de Accidentes Marítimos
2
0
0
Inspeccións Marítimas da Carga
2
0
0
Inglés Comercial Marítimo
3
0
0
Xestión de Instalacións Náutico Deportivas
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
18
27
68
Expresión Gráfica
28
19
47
Física
46
7
20
Hixiene Naval e Riscos Laborais
38
0
4
Construción Naval
33
6
5
Matemáticas II
19
28
63
Química
39
56
58
Inglés I
33
3
6
Empresa e Dereito
31
1
4
Informática
26
9
14

2º Curso

Economía Marítima
40
5
5
Navegación I
33
15
20
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque
44
9
9
Inglés II
38
2
3
Electricidade e Electrónica
39
7
17
Manobra I
38
2
5
Teoría do Buque I
28
34
34
Inglés III
41
2
12
Seguridade Marítima
35
1
3
Navegación e Organización do Buque
46
6
27

3º Curso

Estiba
34
13
20
Meteoroloxía e Oceanografía
35
5
11
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
48
1
4
Contaminación Mariña e Atmosférica
47
2
2
Dereito Marítimo I
33
6
4
Navegación II
41
6
14
Radiocomunicacións Marítimas
42
1
2
Buques Tanque
31
17
15
Manobra II
39
14
11
Sistemas de Navegación e Comunicacións
3
0
2
Xestión de Empresas Marítimas
3
0
0
Códigos e Convenios Internacionais
3
0
0
Inspeccións Marítimas
4
0
1
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
3
0
0
Informática Aplicada
0
0
1
Inglés Aplicado
20
0
0
Xestión de Náutica Deportiva
14
0
0

4º Curso

Transportes Especiais
30
6
12
Simulación Náutica
43
1
2
Dereito Marítimo II
42
1
1
Teoría do Buque II
30
7
13
Prácticas Externas en Buque
34
0
4
Xestión da Contaminación
1
0
0
Prácticas Externas en Empresa
1
0
0
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
25
0
16
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
29
43
41
Expresión Gráfica
37
15
43
Física
41
14
17
Hixiene Naval e Riscos Laborais
38
1
7
Construción Naval
42
5
7
Matemáticas II
36
29
43
Química
24
51
65
Inglés I
32
5
7
Empresa e Dereito
31
3
3
Informática
39
4
12

2º Curso

Economía Marítima
45
3
4
Navegación I
42
16
18
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque
41
14
7
Inglés II
46
0
2
Electricidade e Electrónica
54
16
6
Manobra I
41
5
6
Teoría do Buque I
42
25
31
Inglés III
42
8
8
Seguridade Marítima
38
0
1
Navegación e Organización do Buque
44
11
20

3º Curso

Estiba
32
8
14
Meteoroloxía e Oceanografía
52
3
5
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
45
0
2
Contaminación Mariña e Atmosférica
54
3
0
Dereito Marítimo I
47
9
1
Navegación II
30
5
13
Radiocomunicacións Marítimas
46
2
1
Buques Tanque
36
12
12
Manobra II
35
14
4
Xestión de Empresas Marítimas
0
0
1
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
1
0
1
Informática Aplicada
3
0
0
Inglés Aplicado
21
0
0
Xestión de Náutica Deportiva
27
0
1

4º Curso

Transportes Especiais
29
2
3
Simulación Náutica
32
0
0
Dereito Marítimo II
36
0
0
Teoría do Buque II
25
1
4
Prácticas Externas en Buque
27
0
1
Xestión da Contaminación
1
0
0
Administración Marítima
3
0
0
Prácticas Externas en Empresa
3
0
1
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
19
0
9
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
3
0
0
Operador dos Servizos de Tráfico Marítimo e Centros de Coordinación de Salvamento
1
0
0
Inglés Comercial Marítimo
1
0
0
Xestión de Instalacións Náutico Deportivas

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Responsabilidade da Autoriade Portuaria na Protección do Porto e na Seguridade das Operacións Portuarias.

Accidentes que revolucionaron a Navegación Marítima.

Astronomía de Posición

Axudas Virtuais á Navegación.

Buque Categoría C en Augas da Antártida: B/O Sarmiento de Gamboa.

Cargas de Proxecto.

Cereal Agroalimentario que importa Galicia por Vía Marítima

Contaminación Mariña por Plásticos.

O Transporte de Cargas Solidas a Granel: O Mineral de Ferro

Operacións de Dragado

Operacións dun Buque OffShore: Buque de Investigación Sísmica.

Operacións Buque-Helicóptero

Plan de Continxencia contra Derrames de Hidrocarburos no Mar

Problemática xerada pola auga de lastre.

Procedementos operativos do buque

Xestión da Auga de Lastre

"Análise do desenvolvemento dos fletes no transporte marítimo"

Buques Autónomos. Evolución técnica e retos a superar para acadar a navegación autónoma.

Buques GNL. Operacións en un Buque membranas.

buques LNG:FSRU

Competitividade entre os Portos de Interese Xeral de Galicia

Control e Inspección da Carga Xeral para o Transporte Marítimo

Control Estatal da Inmigración, con buques da Garda Civil en Africa

Elementos Operacionais do Sistema de Posicionamento Dinámico.

Estiba e Tricanxe de Cargas non Estandarizadas.

Impacto da contaminación marítima por basura.

Licuefacción: análise e incidentes nos buques de carga a granel

Mantemento Integral do Casco. Aspectos Operativos

Medición da altura dos astros

O Buque Frigorífico

O Desenvolvemento do Transporte Marítimo no Ártico

O Naufraxio do Costa Concordia

Operacións Buque a Buque

Operacións de Carga nos Buques Ro-Ro.

Pérdida de vidas humanas en buques pesqueiros debido a estabilidade

Planificación de unha viaxe por rexións polares.

Problemática dos combustibles marinos actuais e o LNG como solución

Saídas Profesionais Marítimas

SIG Artabro.

Sistema Galileo

Sistema Mundial de Navegación por Satélite

sistemas fixos contra incendio

Tratamento e Xestión de Auga de Lastre. Tecnoloxía Invasave 300

Xestión de Tripulacións Multiculturales

Barreiras de contención de hidrocarburos

Buque Juan J. Sister. Dispositivos de Loita Contra Incendios.

Buque Piscifactoría.

Buques Ro-Ro

Buques Ro-Ro a bordo do Suar Vigo

Cartografía de Rexións Polares.

Causas e Consecuencias do Código PBIP no Transporte Marítimo Internacional.

Estiba e Trincaxe de Contenedores

Estiba en Buques Ro-ro

Evolución das Comunicacións Marítimas

LNG: o seu uso coma combustible mariño

Loita contra a Contaminación por Hidrocarburos

Mareas

Navegación Polar Ártica: Entorno y Condiciones. Factores que determinan los procedimientos para una navegación segura.

O Buque Petroleiro

O papel da Administración na aplicación do Convenio sobre o Traballo Marítimo 2006.

O sistema AIS

Posicionamento Dinámico: Aplicacións nos Offshore Supply Vessels.

Principios do remolque de altura, procedementos e incidentes

Remolque Portuario: Remolcadores e Métodos de Asistencia

Rotores Flettner: Pasado, presente e futuro dun sistema auxiliar de propulsión.

SIVCE (Sistema de Información e Visualización de Cartas Electrónicas).

SQUAT: Estudo e análise de este xenuíno fenómeno de interacción.

Tratamento da Auga de Lastre.

Uso do GN como combustible

Vixilancia aérea da contaminación maritima nas costas españolas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 50
Segundo ciclo Sen límite