Logo da Universidade da Coruña

Grao en Náutica e Transporte Marítimo

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Louro Rodríguez, Julio
Vicepresidente
Carbia Carril, José
Secretario/a
Servia Ramos, Francisco J.
Vogal PDI
Souto Martell, Rubén
Vogal Estudante
Aguín Portabales, María Jesús
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro
Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Campa Portela, Rosa Mary de la
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Romero Gómez, Manuel
Vogal PDI
Fernández Arines, Julio
Vogal Estudante
Aguín Míguez, Fernando
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 232
Homes 2016/2017 184
Mulleres 2016/2017 48
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 14.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.118
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.860
% créditos repetidos 2016/2017 28,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60,54
Taxa de evaluación 2016/2017 74,75
Taxa de éxito 2016/2017 81,77
Taxa de rendemento 2016/2017 61,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 83,64
Taxa de graduación 2012/2013 34,55
Taxa de abandono 2014/2015 17,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 508
Homes 2016/2017 434
Mulleres 2016/2017 74
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 27.350
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.450
% créditos repetidos 2016/2017 26,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,83
Taxa de evaluación 2016/2017 71,82
Taxa de éxito 2016/2017 83,72
Taxa de rendemento 2016/2017 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 228
Homes 2015/2016 186
Mulleres 2015/2016 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 13.700
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 10.180
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.106
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.410
% créditos repetidos 2015/2016 25,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 60,08
Taxa de evaluación 2015/2016 80,81
Taxa de éxito 2015/2016 82,28
Taxa de rendemento 2015/2016 66,49
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 82,72
Taxa de graduación 2011/2012 37,5
Taxa de abandono 2013/2014 13,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 490
Homes 2015/2016 420
Mulleres 2015/2016 70
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.880
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 23.380
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.169
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.326
% créditos repetidos 2015/2016 28,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 67,1
Taxa de evaluación 2015/2016 59,96
Taxa de éxito 2015/2016 84,05
Taxa de rendemento 2015/2016 50,4

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 223
Homes 2014/2015 179
Mulleres 2014/2015 44
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 13.730
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 10.600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.958
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 180
% créditos repetidos 2014/2015 22,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 61,59
Taxa de evaluación 2014/2015 77,81
Taxa de éxito 2014/2015 84,33
Taxa de rendemento 2014/2015 65,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 90,08
Taxa de graduación 2010/2011 32,43
Taxa de abandono 2012/2013 90,91

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 505
Homes 2014/2015 428
Mulleres 2014/2015 77
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.400
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 26.850
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.596
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.956
% créditos repetidos 2014/2015 26,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 72,08
Taxa de evaluación 2014/2015 75,68
Taxa de éxito 2014/2015 82,08
Taxa de rendemento 2014/2015 62,11

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
18
27
68
Expresión Gráfica
28
19
47
Física
46
7
20
Hixiene Naval e Riscos Laborais
38
0
4
Construción Naval
33
6
5
Matemáticas II
19
28
63
Química
39
56
58
Inglés I
33
3
6
Empresa e Dereito
31
1
4
Informática
26
9
14

2º Curso

Economía Marítima
40
5
5
Navegación I
33
15
20
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do buque
44
9
9
Inglés II
38
2
3
Electricidade e Electrónica
39
7
17
Manobra I
38
2
5
Teoría do Buque I
28
34
34
Inglés III
41
2
12
Seguridade Marítima
35
1
3
Navegación e Organización do Buque
46
6
27

3º Curso

Estiba
34
13
20
Meteoroloxía e Oceanografía
35
5
11
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
48
1
4
Contaminación Mariña e Atmosférica
47
2
2
Dereito Marítimo I
33
6
4
Navegación II
41
6
14
Radiocomunicacións Marítimas
42
1
2
Buques Tanque
31
17
15
Manobra II
39
14
11
Sistemas de navegación e comunicacións
3
0
2
Xestión de Empresas Marítimas
3
0
0
Códigos e Convenios Internacionais
3
0
0
Inspeccións Marítimas
4
0
1
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
3
0
0
Informática Aplicada
0
0
1
Inglés Aplicado
20
0
0
Xestión de Náutica Deportiva
14
0
0

4º Curso

Transportes Especiais
30
6
12
Simulación Náutica
43
1
2
Dereito Marítimo II
42
1
1
Teoría do Buque II
30
7
13
Prácticas Externas en Buque
34
0
4
Xestión da Contaminación
1
0
0
Prácticas Externas en Empresa
1
0
0
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
25
0
16
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
29
43
41
Expresión Gráfica
37
15
43
Física
41
14
17
Hixiene Naval e Riscos Laborais
38
1
7
Construción Naval
42
5
7
Matemáticas II
36
29
43
Química
24
51
65
Inglés I
32
5
7
Empresa e Dereito
31
3
3
Informática
39
4
12

2º Curso

Economía Marítima
45
3
4
Navegación I
42
16
18
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do buque
41
14
7
Inglés II
46
0
2
Electricidade e Electrónica
54
16
6
Manobra I
41
5
6
Teoría do Buque I
42
25
31
Inglés III
42
8
8
Seguridade Marítima
38
0
1
Navegación e Organización do Buque
44
11
20

3º Curso

Estiba
32
8
14
Meteoroloxía e Oceanografía
52
3
5
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
45
0
2
Contaminación Mariña e Atmosférica
54
3
0
Dereito Marítimo I
47
9
1
Navegación II
30
5
13
Radiocomunicacións Marítimas
46
2
1
Buques Tanque
36
12
12
Manobra II
35
14
4
Xestión de Empresas Marítimas
0
0
1
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
1
0
1
Informática Aplicada
3
0
0
Inglés Aplicado
21
0
0
Xestión de Náutica Deportiva
27
0
1

4º Curso

Transportes Especiais
29
2
3
Simulación Náutica
32
0
0
Dereito Marítimo II
36
0
0
Teoría do Buque II
25
1
4
Prácticas Externas en Buque
27
0
1
Xestión da Contaminación
1
0
0
Administración Marítima
3
0
0
Prácticas Externas en Empresa
3
0
1
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
19
0
9
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
3
0
0
Operador dos Servizos de Tráfico Marítimo e Centros de Coordinación de Salvamento
1
0
0
Inglés Comercial Marítimo
1
0
0
Xestión de Instalacións Náutico Deportivas

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Barreiras de contención de hidrocarburos

Buque Juan J. Sister. Dispositivos de Loita Contra Incendios.

Buque Piscifactoría.

Buques Ro-Ro

Buques Ro-Ro a bordo do Suar Vigo

Cartografía de Rexións Polares.

Causas e Consecuencias do Código PBIP no Transporte Marítimo Internacional.

Estiba e Trincaxe de Contenedores

Estiba en Buques Ro-ro

Evolución das Comunicacións Marítimas

LNG: o seu uso coma combustible mariño

Loita contra a Contaminación por Hidrocarburos

Mareas

Navegación Polar Ártica: Entorno y Condiciones. Factores que determinan los procedimientos para una navegación segura.

O Buque Petroleiro

O papel da Administración na aplicación do Convenio sobre o Traballo Marítimo 2006.

O sistema AIS

Posicionamento Dinámico: Aplicacións nos Offshore Supply Vessels.

Principios do remolque de altura, procedementos e incidentes

Remolque Portuario: Remolcadores e Métodos de Asistencia

Rotores Flettner: Pasado, presente e futuro dun sistema auxiliar de propulsión.

SIVCE (Sistema de Información e Visualización de Cartas Electrónicas).

SQUAT: Estudo e análise de este xenuíno fenómeno de interacción.

Tratamento da Auga de Lastre.

Uso do GN como combustible

Vixilancia aérea da contaminación maritima nas costas españolas

A Manobra de Amarre a Monoboias.

A Planificación da Viaxe e a súa importancia na prevención de accidentes.

A protección no mundo marítimo no século XXI

Análise de contido sobre o proceso sancionador da Ley de Portos da Marina Mercante 2011

Buque Montestena, operación de alixeiramento

Buques de apoio a plataformas: operacións e características

Buques Roro, a bordo do L´AUDACE

Construcción naval-Quimiqueros

Estudo do Squat e importancia do seu coñecemento para o mariño.

Incendios en Buques Mercantes

Maniobras de Atraque e Fondeo

O sistema de Posicionamento Dinámico en operacións offshore

O uso de Drones nas operacións SAR

Oceanografía Dinámica: As mareas

Operación de carga (Petroleros)

Operacións da loita contra a contaminación

Operacions en Buques Graneleiros

Posicionamento Dinámico y Offshore.

Posicionamiento Dinámico sistemas e operaciones

Protección e Seguridade contra incendios en Buques LNG

Ramolcadores e Remolques

Recoñecemento de astros

Remolcadores de Porto

Sistema de Fondeo e Procedemento

Sistema Galieo

Tipos de remolcadores e operacións

A Ruta do Norte.

BUQUE PETROQUÍMICO, OPERACIÓNS NO BUQUE NO TIPO 2 COALTAR.

Buque Portacontenedores.

Buques Frigoríficos

Buques Ro-Ro.

Cartas Electrónicas.

Cartografía Náutica Electrónica e ECDIS

Contaminación Mariña. Vixilancia aérea de hidrocarburos

Control do Tráfico Marítimo

Estudo e Análise do Posicionamento Dinámico nos SHUTTLE TANKERS.

Fenómenos de formación e dispersión do oleaxe.

Ferramentas informáticas de apoio as operacións SAR y LCC no CCS Coruña.

Fletamentos

Gas Inerte

Informatización de Operacións de Carga e Descarga en Bulkcarriers.

Investigación de Seguridade de Accidentes e Siniestros Marítimos.

O Control do Tráfico Marítimo: Presente e Futuro.

O Fogo a bordo de Buques Convencionais.

Propulsión Mariña: A Hélice e A Cavitación.

Remolque de escolta en augas restrinxidas e medioambientalmente sensibles.

Remolque Portuario: Evolución, Tipos, Capacidades, Riscos e Métodos de Asistencia dos Remolcadores de Porto.

Rutas Marítimas Óptimas.

Sasemar e O Remolcador "Luz de Mar".

Seguridade e Contraincendios na Mariña Mercante.

Seguridade Marítima

Seguridade marítima e o factor human

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 50
Segundo ciclo Sen límite