Grao en Estudos de Arquitectura

2019/2020 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Martínez Suárez, José Luís
Vogal PDI
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Jaquete Gonzalez, Maria
Vogal Estudante
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
López Arias, Pablo
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Casares Gallego, María Amparo
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 607
Homes 2018/2019 292
Mulleres 2018/2019 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 32.200
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 22.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.588
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.760
% créditos repetidos 2018/2019 29,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,04
Taxa de evaluación 2018/2019 73,98
Taxa de éxito 2018/2019 74,64
Taxa de rendemento 2018/2019 55,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 96,64
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 13,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 990
Homes 2018/2019 478
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,23
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 517
Homes 2017/2018 242
Mulleres 2017/2018 275
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.520
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 20.140
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.707
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.677
% créditos repetidos 2017/2018 29,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,17
Taxa de evaluación 2017/2018 72,45
Taxa de éxito 2017/2018 73,59
Taxa de rendemento 2017/2018 53,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,79
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2015/2016 9,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 421
Homes 2016/2017 197
Mulleres 2016/2017 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 22.720
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 18.290
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.424
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 19,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 69,82
Taxa de éxito 2016/2017 66,66
Taxa de rendemento 2016/2017 46,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 97,88
Taxa de graduación 2011/2012 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.104
Homes 2016/2017 505
Mulleres 2016/2017 599
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 59.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 44.720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10.630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.134
% créditos repetidos 2016/2017 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,22
Taxa de éxito 2016/2017 81,47
Taxa de rendemento 2016/2017 62,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
49
72
53
Debuxo de Arquitectura
73
33
49
Xeometría Descritiva
69
31
24
Matemáticas para a Arquitectura 1
69
40
47
Introdución á Arquitectura
81
14
22
Análise de Formas Arquitectónicas
77
44
88
Física para a Arquitectura 1
78
42
60
Matemáticas para a Arquitectura 2
78
21
82
Construción 1
66
26
61
Xeometría da Forma Arquitectónica
63
42
37

2º Curso

Proxectos 2
63
21
37
Proxectos 3
73
19
36
Análise Arquitectónica 1
77
12
12
Física para a Arquitectura 2
67
21
24
Historia da Arte
53
41
31
Análise Arquitectónica 2
68
14
12
Urbanística 1
67
45
30
Estruturas 1
71
41
59
Construción 2
73
26
50

3º Curso

Proxectos 4
64
12
15
Proxectos 5
66
12
25
Construción 3
72
29
24
Estruturas 2
59
26
27
Urbanística 2
64
17
3
Teoría da Arquitectura
52
33
31
Construción 4
66
24
10
Estruturas 3
53
45
70
Urbanística 3
61
18
33
Instalacións 1
72
5
4

4º Curso

Proxectos 6
84
2
6
Proxectos 7
72
2
8
Urbanística 4
61
26
38
Construción 5
80
20
15
Estruturas 4
74
13
25
Historia da Arquitectura 1
58
16
32
Construción 6
60
2
7
Estruturas 5
64
19
18
Instalacións 2
68
10
7
Historia da Arquitectura 2
57
9
29

5º Curso

Proxectos 8
25
5
11
Proxectos 9
15
4
12
Urbanística 5
28
1
2
Cimentacións
18
9
14
Construción 7
12
25
5
Arquitectura Legal
33
1
6
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
2
Construción Avanzada
5
0
0
Estruturas Singulares
2
0
0
Instalacións 3
10
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
8
0
1
Xeometrías Complexas en Arquitectura
5
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
12
0
1
Deseño Industrial
4
0
0
Intervención no Patrimonio Europeo
2
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
6
0
1
Ordenación do Territorio
7
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
9
0
0
Traballo Fin de Grao
57
1
66
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
3
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
4
0
0
Hábitat Básico
9
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
66
56
66
Debuxo de Arquitectura
73
48
52
Xeometría Descritiva
86
33
21
Matemáticas para a Arquitectura 1
99
47
43
Introdución á Arquitectura
89
14
22
Análise de Formas Arquitectónicas
62
68
99
Física para a Arquitectura 1
99
71
56
Matemáticas para a Arquitectura 2
106
39
80
Construción 1
94
29
67
Xeometría da Forma Arquitectónica
99
23
61

2º Curso

Proxectos 2
69
19
43
Proxectos 3
52
8
57
Análise Arquitectónica 1
61
10
23
Física para a Arquitectura 2
76
22
21
Historia da Arte
77
38
38
Análise Arquitectónica 2
61
9
17
Urbanística 1
49
49
31
Estruturas 1
85
35
50
Construción 2
66
32
47

3º Curso

Proxectos 4
72
13
18
Proxectos 5
66
12
19
Construción 3
67
37
26
Estruturas 2
84
11
26
Urbanística 2
80
16
5
Teoría da Arquitectura
53
15
41
Construción 4
83
16
9
Estruturas 3
45
29
55
Urbanística 3
60
25
18
Instalacións 1
72
3
9

4º Curso

Proxectos 6
35
0
2
Proxectos 7
20
2
1
Urbanística 4
11
17
12
Construción 5
30
10
11
Estruturas 4
27
1
14
Historia da Arquitectura 1
29
18
7
Construción 6
17
4
3
Estruturas 5
16
4
11
Instalacións 2
18
4
1
Historia da Arquitectura 2
25
2
15

5º Curso

Proxectos 8
6
1
9
Proxectos 9
7
0
8
Urbanística 5
8
2
0
Cimentacións
7
3
2
Construción 7
10
5
6
Arquitectura Legal
14
1
4
Construción Avanzada
Estruturas Singulares
4
0
0
Instalacións 3
2
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
3
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
2
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
3
0
1
Deseño Industrial
1
0
0
Intervención no Patrimonio Europeo
Paisaxe e Hábitat Sostible
3
0
1
Ordenación do Territorio
1
0
0
Traballo Fin de Grao
29
1
39
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
Teoría da Intervención Contemporánea
1
0
0
Hábitat Básico

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
63
63
73
Debuxo de Arquitectura
78
54
60
Xeometría Descritiva
94
41
31
Matemáticas para a Arquitectura 1
77
66
59
Introdución á Arquitectura
102
22
25
Análise de Formas Arquitectónicas
53
62
103
Física para a Arquitectura 1
63
96
69
Matemáticas para a Arquitectura 2
78
66
93
Construción 1
64
46
86
Xeometría da Forma Arquitectónica
78
53
64

2º Curso

Proxectos 2
77
27
39
Proxectos 3
70
18
48
Análise Arquitectónica 1
90
5
18
Física para a Arquitectura 2
71
12
19
Historia da Arte
65
30
43
Análise Arquitectónica 2
83
3
28
Urbanística 1
51
41
32
Estruturas 1
46
43
64
Construción 2
65
42
23

3º Curso

Proxectos 4
28
1
9
Proxectos 5
18
2
7
Construción 3
19
11
9
Estruturas 2
18
8
17
Urbanística 2
25
5
2
Teoría da Arquitectura
17
16
16
Construción 4
14
3
4
Estruturas 3
11
7
12
Urbanística 3
18
2
4
Instalacións 1
28
3
4

4º Curso

Proxectos 6
8
0
2
Proxectos 7
9
0
0
Urbanística 4
3
5
2
Construción 5
4
6
2
Estruturas 4
5
1
2
Historia da Arquitectura 1
8
2
3
Construción 6
7
1
2
Estruturas 5
6
0
2
Instalacións 2
5
1
0
Historia da Arquitectura 2
9
0
3

5º Curso

Proxectos 8
1
1
1
Proxectos 9
1
1
1
Urbanística 5
4
0
0
Cimentacións
0
2
1
Construción 7
2
1
0
Arquitectura Legal
3
0
4
Construción Avanzada
Estruturas Singulares
Instalacións 3
0
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
Xeometrías Complexas en Arquitectura
1
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
0
0
1
Intervención no Patrimonio Europeo
Paisaxe e Hábitat Sostible
Ordenación do Territorio
Traballo Fin de Grao
46
0
11
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
Hábitat Básico

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Die Neue Zeit" Intervencións artísticas no Pabellón Alemán de Barcelona

¿Arte coma arquitectura? ¿Arquitectura coma arte? - O papel da estrutura na obra de Max Bill

A arte como estratexia de proyecto: análise crítico das montaxes expositivas na Nova Galería Nacional de Mies en Berlín.

A cidade costera: do risco á resiliencia. Análise da resiliencia costera en distintas localizaciones ante fenómenos naturais adversos

A Cidade da Cultura de Galicia. Alternativas e derivadas

A escala do esencial en arquitectura

A fábrica Cros no Burgo

A infraestrutura verde urbana como espazo para unha mobilidade sostible. Casos de estudo

A paisaxe cultural do Camiño de Santiago. A masificación e a súa influencia nas relacións entre o individuo e o territorio. Melide como caso de estudo.

A relación entre o medio e a arquitectura. Caso de estudo: Cambados

A vivenda actual: Novos modelos

Alvar Aalto: metodoloxía y análise paisaxístico

Análise da Casilla-Biblioteca Menéndez Pidal a través das súas accións. Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno.

Análise estatística e tendencias de blogs de arquitectura.

Análise gráfica dos estadios de Riazor. Evolución histórica

Análisis ergonómico de sillas diseñadas por arquitectos/as

Aproximación aos elementos arquitectónicos en ferro na cidade de Ourense: Galerías, Balcóns e Rexería.

Arquitectos diocesanos da cidade de Ourense na segunda metade do século XIX.

Arquitectura biofílica: Una arquitectura más que verde

Arquitectura relixiosa do século XXI en América Latina

Arte e técnica: Estratexias artísticas no proxecto da Pinacoteca do Estado de Paulo Mendes da Rocha

As artes plásticas como campo de experimentación dos arquitectos. Juan Navarro Baldeweg

Cedric Price: Potteries Thinkbelt, unha aproximación a8 arquitecto a través dos seus sonos

Construccións autosuficientes enerxéticamente. Estudo enerxético dos edificios.

Da enxeñaría á arquitectura: As orixes do hormigón armado en España

Dandelion, límites difusos

EDIFICIO E CLIMA. Datos climáticos, lugar e normativa.

Embarcacions tradicionais: proceso constructivo dunha dorna

Espazos habitados na vivenda moderna. as condicions do feito habitable. algunhas aproximacions berlinesas.

Estruturas despregables, experimentando a súa forma

Estudo da vivenda social no barrio de Recimil (Ferrol) 1939-1949

Evolución das cimentacións pilotadas

Evolución histórica da tecnoloxía da prefabricación no ámbito da arquitectura residencial

Fjordenhus do StudioOlafurEliasson. Da Arte á Arquitectura

Gibellina: Arquitectura e Land Art

Herzog e de Meuron. CaixaFórum Madrid. Comparativo ca Tate Modern e Elbphilharmonie.

Inercia térmica Dinamismo enerxético como recurso pasivo.

Jakoba H. Mulder. Pioneira no deseño urbano

Kathryn Gustafson: Nostalxia Pintoresca

Martin Wagner. A política de vivenda social na República de Weimar

Myriam Goluboff Scheps. Unha muller pioneira.

Narrativa e materialidade na obra de Dani Karavan

Novas expresividade na paisaxe natural: Hannsjörg Voth

Novo espazo urbano. Nova vida urbana. Rexeneración de espazos públicos. Os novos espazos de convivencia

O espazo da luz en Lewerentz

O estudo do espazo público: de Gehl a Ratti

O litoral de Cambados. Espazos e arquitecturas que o constrúen

O megalitismo no arte do século XX: Constantin Brancusi

Oza, de Punta Figueras a Punta La Barra. A transformación do borde litoral.

Pascuala Campos De Michelena. A Arquitectura como compromiso feminista

SANAA Studies. Arquitecturas de Proba e Erro

Teoría do proxecto contemporáneo: Rem Koolhaas/OMA

Urbanismo e socioloxía: relación entre os espazos públicos e as actividades sociais na zona do Orzán.

Vivenda Social na Coruña

Vivendas mínimas de Elena Arregui Cruz-López y Arturo Zas Aznar

Vivendas modulares para situacións de catástrofe

Xogar no baldío. Análise comparado dunha experiencia común: Aldo van Eyck e Santiago Cirugeda.

A condición estrutural do mobiliario moderno

A experiencia sensorial na obra de Olafur Eliasson. The Weather Project

A vivenda mínima. O CIAM II e o espazo mínimo para habitar.

Análise paramétrico e do comportamento térmico de un muro cortina

Arquitectura de emerxencia. Tipoloxías dos campamentos de refuxiados en Grecia

Arquitectura de límites difusos: Junya Ishigami / Thomas Heatherwick

Arquitectura Indiana na comarca de Ortigueira

Arquitectura na sociedade da información

Arte e Arquitectura

Avaliación da Demanda Enerxética de Edificios da Arquitectura Galega. Melloras Enerxéticas da Vivenda

Cine e arquitectura: O deseño dos espazos no cine de Wes Anderson.

Descampado cascallos, lixo. Para unha taxonomía de "Terrain Vague"

Desenvolvemento de vivendas ecoeficientes. Rotomolamento de plásticos reciclados para a creación de vivendas

Estruturas metálicas efémeras para eventos musicais

Estudo das tipoloxías estructurais de madeira na construción de vivendas unifamiliares

Eva Kail: Precursora da Planificación de Xénero

Evolución entre pontes na cidade de Ourense

Grado de humanización de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

Mediatopías: A relación dos medios de comunicación, a arquitectura e a sociedade

O concepto de beleza en John Ruskin

O Espazo (in)Útil: de Borromini a Turrell

O profesional da arquitectura ante o hábitat autoxestionado

Os bancais. Ribeira Sacra

Os Percorridos en Museos e Centros de Arte Contemporáneo. Algúns Casos en España

Pautas de intervención na Ribeira Sacra

Rehabilitar o ordinario: análise crítica da intervención de Lacaton e Vassal para os edificios do Quartier du Grand Parc de Burdeos

RUINAS MODERNAS. o papel da arquitectura nos novos procesos urbanos.

Tipografía e arquitectura. Nas correntes artísticas de principios do século XX

Variando a solución arquitectónica: Jorn Utzon

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 165