Logo da Universidade da Coruña

Grao en Estudos de Arquitectura

2015/2016 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanessa
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 46.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 16.330
% créditos repetidos 2014/2015 39,18
Total de créditos matriculados 2014/2015 76.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.629
Homes 2014/2015 773
Mulleres 2014/2015 856
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 47,24
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 74,39
Taxa de éxito (%) 2014/2015 84,23
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 62,66

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 63.630
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 17.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.530
% créditos repetidos 2013/2014 34,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 97.390
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.747
Homes 2013/2014 848
Mulleres 2013/2014 899
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,75
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 74,02
Taxa de éxito (%) 2013/2014 85,18
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 63,05

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 76.850
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 17.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 15.330
% créditos repetidos 2012/2013 29,84
Total de créditos matriculados 2012/2013 109.500
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 1.861
Homes 2012/2013 911
Mulleres 2012/2013 950
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 58,86
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 73,83
Taxa de éxito (%) 2012/2013 86,74
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 64,04

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A arquitectura dende un espazo topolóxico en Oriente e Occidente: tradición e actualidade

Anish Kapoor.Arte e espacio urbano

ARCH(Eat)Ecture: O espazo a través da comida

Arquitectura Bioclimática. Consecuencias na Linguaxe Arquitectónica.

Arquitectura da decencia. Autoconstrucción, baixo coste e durabilidade. Unha reflexión dende a firmitas.

Arquitectura e fotografía. Estudo histórico da súa relación no ámbito da Coruña

Arquitectura Industrial. Arquitectura Andrés Fdez-Albalat Lois. Sociedad Recreativa Hípica A Coruña

Arquitectura pasiva en Galicia meridional.Ourense como caso de estudo.

Arquitectura pasiva na costa atlántica

Arquitectura Sostible. Criterios de reducción do impacto medioambiental dende novos enfoques do diseño arquitectónico contemporáneo.

Baleares e máis Ariosto. A revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares

Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura

Colexiata de Santa María a Real de Sar. Dende a visión dos seus problemas estructurais.

Comportamento enerxético das construccións prefabricadas,modulares e industrializadas de metal,en colaboración con Prometal Tecnoloxía e Innovación S.L.

Cubertas laminares modulares en paraboloide hiperbólico de forma libre

Elementos arquitectónicos en ferro elaborados nas fundicións da provincia de Pontevedra: galerías, balcóns e rexería.

Estudo das estructuras tensegríticas a través das patentes de Fuller e Snelson

Estudo paramétrico de cúpulas de barras

Estudo paramétrico de mallas de dobre capa

Evaluación enerxética da arquitectura popular. Análise comparado en Galicia.

Evolución do espacio interior da vivenda. Interiores domésticos, vida privada e intimidade

Fachadas ventiladas. Estudo do comportamento termodinámico.

Fachadas ventiladas:estudo dos ancoraxes

Homo Ludens. Novas respostas arquitectónicas a escala doméstica na sociedade do benestar

Interoperabilidade básica nun modelo BIM

MATAVENERO.Experiencias recientes na rehabilitación integral de núcleos rurais abandonados

Modelado de nós ríxidas de aceiro mediante MEF

Novas posibilidades en estruturas de madeira.Restriccións de lume en edificios en altura.

O vidro como material estrutural

Optimización Evolutiva de Estruturas Paramétricas

Paisaxe e arte na poética de Man

Paisaxe e xesto.Estratexias da arte contemporánea aplicadas ao proxecto de paisaxe

Reinterpretación da arquitectura popular: Da tradición á arquitectura contemporánea sostible

Sobre a representación do 'no-lugar' no cine

Teatro, Vanguardia, Utopía. O proiecto do Teatro Esférico de Andor Weininger na Bauhaus.

Teoría do proxecto contemporáneo. Toyo Ito, Arquitectura de Límites Difusos