Logo da Universidade da Coruña

Grao en Estudos de Arquitectura

2017/2018 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanessa
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 519
Homes 2017/2018 243
Mulleres 2017/2018 276
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.480
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 20.030
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.752
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.701
% créditos repetidos 2017/2018 29,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.050
Homes 2017/2018 482
Mulleres 2017/2018 568
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.500
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.340
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.311
% créditos repetidos 2017/2018 28,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 421
Homes 2016/2017 197
Mulleres 2016/2017 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 22.720
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 18.290
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.424
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 19,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 69,82
Taxa de éxito 2016/2017 66,66
Taxa de rendemento 2016/2017 46,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 97,88
Taxa de graduación 2011/2012 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.104
Homes 2016/2017 505
Mulleres 2016/2017 599
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 59.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 44.720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10.630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.134
% créditos repetidos 2016/2017 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,22
Taxa de éxito 2016/2017 81,47
Taxa de rendemento 2016/2017 62,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 227
Homes 2015/2016 107
Mulleres 2015/2016 120
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 11.200
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.200
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,35
Taxa de evaluación 2015/2016 75,81
Taxa de éxito 2015/2016 66,96
Taxa de rendemento 2015/2016 50,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 98,01
Taxa de graduación 2010/2011 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.052
Homes 2015/2016 476
Mulleres 2015/2016 576
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 58.480
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 46.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.680
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.014
% créditos repetidos 2015/2016 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,59
Taxa de evaluación 2015/2016 82,79
Taxa de éxito 2015/2016 80,42
Taxa de rendemento 2015/2016 66,58

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
63
63
73
Debuxo de Arquitectura
78
54
60
Xeometría Descritiva
94
41
31
Matemáticas para a Arquitectura 1
77
66
59
Introdución á Arquitectura
102
22
25
Análise de Formas Arquitectónicas
53
62
103
Física para a Arquitectura 1
63
96
69
Matemáticas para a Arquitectura 2
78
66
93
Construción 1
64
46
86
Xeometría da Forma Arquitectónica
78
53
64

2º Curso

Proxectos 2
77
27
39
Proxectos 3
70
18
48
Análise Arquitectónica 1
90
5
18
Física para a Arquitectura 2
71
12
19
Historia da Arte
65
30
43
Análise Arquitectónica 2
83
3
28
Urbanística 1
51
41
32
Estruturas 1
46
43
64
Construción 2
65
42
23

3º Curso

Proxectos 4
28
1
9
Proxectos 5
18
2
7
Construción 3
19
11
9
Estruturas 2
18
8
17
Urbanística 2
25
5
2
Teoría da Arquitectura
17
16
16
Construción 4
14
3
4
Estruturas 3
11
7
12
Urbanística 3
18
2
4
Instalacións 1
28
3
4

4º Curso

Proxectos 6
8
0
2
Proxectos 7
9
0
0
Urbanística 4
3
5
2
Construción 5
4
6
2
Estruturas 4
5
1
2
Historia da Arquitectura 1
8
2
3
Construción 6
7
1
2
Estruturas 5
6
0
2
Instalacións 2
5
1
0
Historia da Arquitectura 2
9
0
3

5º Curso

Proxectos 8
1
1
1
Proxectos 9
1
1
1
Urbanística 5
4
0
0
Cimentacións
0
2
1
Construción 7
2
1
0
Arquitectura Legal
3
0
4
Construción Avanzada
Estruturas Singulares
Instalacións 3
0
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
Xeometrías Complexas en Arquitectura
1
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
0
0
1
Intervención no Patrimonio Europeo
Paisaxe e Hábitat Sostible
Ordenación do Territorio
Traballo Fin de Grao
46
0
11
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
Hábitat Básico

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
72
37
44
Debuxo de Arquitectura
77
47
26
Xeometría Descritiva
90
43
11
Matemáticas para a Arquitectura 1
81
40
34
Introdución á Arquitectura
104
23
13
Análise de Formas Arquitectónicas
65
29
56
Física para a Arquitectura 1
55
67
34
Matemáticas para a Arquitectura 2
51
44
61
Construción 1
64
35
55
Xeometría da Forma Arquitectónica
92
37
33

2º Curso

Proxectos 2
7
5
11
Proxectos 3
6
3
8
Análise Arquitectónica 1
15
3
1
Física para a Arquitectura 2
11
2
8
Historia da Arte
6
9
8
Análise Arquitectónica 2
10
3
2
Urbanística 1
11
5
2
Estruturas 1
7
7
8
Construción 2
4
5
5

3º Curso

Proxectos 4
5
2
3
Proxectos 5
5
3
2
Construción 3
7
1
2
Estruturas 2
3
4
5
Urbanística 2
5
0
0
Teoría da Arquitectura
6
5
0
Construción 4
9
1
1
Estruturas 3
4
1
5
Urbanística 3
7
1
2
Instalacións 1
10
0
0

4º Curso

Proxectos 6
Proxectos 7
Urbanística 4
1
0
0
Construción 5
1
0
0
Estruturas 4
0
1
0
Historia da Arquitectura 1
Construción 6
1
0
0
Estruturas 5
0
0
2
Instalacións 2
1
0
0
Historia da Arquitectura 2

5º Curso

Proxectos 8
1
0
0
Proxectos 9
1
0
0
Urbanística 5
1
0
1
Cimentacións
1
1
1
Construción 7
1
0
1
Arquitectura Legal
2
1
0
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
0
Construción Avanzada
1
0
0
Estruturas Singulares
1
0
0
Instalacións 3
Representación Avanzada en Arquitectura
Xeometrías Complexas en Arquitectura
1
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
Intervención no Patrimonio Europeo
Paisaxe e Hábitat Sostible
Ordenación do Territorio
Arquitectura de Escala Complexa
1
0
0
Traballo Fin de Grao
36
0
2
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
Hábitat Básico

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A condición estrutural do mobiliario moderno

Arquitectura Indiana na comarca de Ortigueira

Estruturas metálicas efémeras para eventos musicais

Estudo das tipoloxías estructurais de madeira na construción de vivendas unifamiliares

Eva Kail: Precursora da Planificación de Xénero

Mediatopías: A relación dos medios de comunicación, a arquitectura e a sociedade

A metrópolis ártabra: O transporte ferroviario de cercanías na reactivación da periferia da Coruña

A ruína en herdanza. Reflexión sobre a paisaxe rural galega como antimonumento

A Teoria Situacionista e o deseño do Shopping Mall contemporáneo

A vivenda colectiva: Tres proxectos de Alejandro de la Sota

A vivenda refuxio: desde as súas orixes ata a actualidade

Anállise Historiográfico da Cidade do Caribe: Caracas

Aproximación á Arquitectura Indiana nos concellos de Oleiros e Sada.

Aproximacións a Arquitectura Portuguesa Contemporánea. Fernando Távora, A terceira vía entre Casa sobre o Mar e Ofir.

Arquitectura Andrés Fernández-Albalat Lois. Filial SEAT A Coruña

Arquitectura de límites difusos: Sou Fujimoto, Futuro Primitivo

Arquitectura de Lina Bo Bardi. Espazo público en Sao Paulo

Arquitectura funeraria. Cemiterios contemporáneos.

Arquitectura pasiva en Galicia. (Arquitectura de consumo case nulo). Caso de estudo: interior agrícola.

As paradas de autobús na cidade da Coruña

Cor no espazo urbano. Caso de estudo Ourense

Corpo, movemento e paisaxe. Unha nova filosofía da paisaxe.

Cuestión de tempo: Paisaxe, material e cambio na obra de Andy Goldsworthy

Elementos arquitectónicos de ferro na Coruña: cidade vella

Emocións no urbano

Enerxía e forma urbana. Análise comparativo das distintas tipoloxías urbanas da área metropolitana de A Coruña.

Entre a casa e a festa: Unha confrontación entre a necesidade e a estética na cultura popular

Espazo público e sociedade. Habana Vella

Estudo de sistemas de saneamento básico para escolas rurais na costa sur de Guatemala

Fotografía de Arquitectura contemporánea en España. Tres miradas.

Max Bill. Escultura-arquitectura, esculturas-pavillón.

Mecanismos de inserción na paisaxe

Mobilidade nos barrios periféricos de Gijón. Análise aplicada ao caso de Nuevo Roces

Modelos BIM. BIM adaptado á docencia en arquitectura

Novos equipamentos culturais en Venecia. Teoría e experimentación da intervención arquitectónica contemporánea

O Camiño Primitivo en Lugo. Pasado, presente e futuro da ruta xacobea.

O envellecemento na arquitectura moderna: exemplos singulares

O Proxecto Multixogador: a Disciplina Arquitectónica na época dos Videoxogos

Orixes da arquitectura posmoderna en Galicia

Os danos estruturais nas cubertas lixeiras de aceiro

Os espazos colectivos nas torres residenciais da Coruña: funcionalidade e achegas á vida urbana

Parámetros de deseño da galería

Procesos Bottomup_Dereito á cidade

Procesos Bottomup_Dereito á cidade: O paseo de Jane en A Coruña

Recrear la ficción literaria: A escenografía de O Señor dos Aneis na adaptación cinematográfica de Peter Jackson

Smart City. Caso de éxito: Málaga

Smart City: participación como estratexia para o cambio da cidade

Tipoloxías de aceiro en eventos deportivos (XXOO) dende 1980 ata 2012

Un lugar para dous mundos: saber "ver" a arquitectura sen barreiras

Utopía e paisaxe. Técnicas do arte contemporáneo

VANGARDA RUSA: Analise a través dun modelo BIM do edificio residencial Narkomfin, 1928-1932 (M.Guínzburg, I.Milinis, L.Prokhorow)

Visibilización das potencialidades da produción do espazo urbano

A arquitectura dende un espazo topolóxico en Oriente e Occidente: tradición e actualidade

Anish Kapoor.Arte e espacio urbano

ARCH(Eat)Ecture: O espazo a través da comida

Arquitectura Bioclimática. Consecuencias na Linguaxe Arquitectónica.

Arquitectura da decencia. Autoconstrucción, baixo coste e durabilidade. Unha reflexión dende a firmitas.

Arquitectura e fotografía. Estudo histórico da súa relación no ámbito da Coruña

Arquitectura Industrial. Arquitectura Andrés Fdez-Albalat Lois. Sociedad Recreativa Hípica A Coruña

Arquitectura pasiva en Galicia meridional.Ourense como caso de estudo.

Arquitectura pasiva na costa atlántica

Arquitectura Sostible. Criterios de reducción do impacto medioambiental dende novos enfoques do diseño arquitectónico contemporáneo.

Baleares e máis Ariosto. A revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares

Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura

Colexiata de Santa María a Real de Sar. Dende a visión dos seus problemas estructurais.

Comportamento enerxético das construccións prefabricadas,modulares e industrializadas de metal,en colaboración con Prometal Tecnoloxía e Innovación S.L.

Cubertas laminares modulares en paraboloide hiperbólico de forma libre

Elementos arquitectónicos en ferro elaborados nas fundicións da provincia de Pontevedra: galerías, balcóns e rexería.

Estudo das estructuras tensegríticas a través das patentes de Fuller e Snelson

Estudo paramétrico de cúpulas de barras

Estudo paramétrico de mallas de dobre capa

Evaluación enerxética da arquitectura popular. Análise comparado en Galicia.

Evolución do espacio interior da vivenda. Interiores domésticos, vida privada e intimidade

Fachadas ventiladas. Estudo do comportamento termodinámico.

Fachadas ventiladas:estudo dos ancoraxes

Homo Ludens. Novas respostas arquitectónicas a escala doméstica na sociedade do benestar

Interoperabilidade básica nun modelo BIM

MATAVENERO.Experiencias recientes na rehabilitación integral de núcleos rurais abandonados

Modelado de nós ríxidas de aceiro mediante MEF

Novas posibilidades en estruturas de madeira.Restriccións de lume en edificios en altura.

O vidro como material estrutural

Optimización Evolutiva de Estruturas Paramétricas

Paisaxe e arte na poética de Man

Paisaxe e xesto.Estratexias da arte contemporánea aplicadas ao proxecto de paisaxe

Reinterpretación da arquitectura popular: Da tradición á arquitectura contemporánea sostible

Sobre a representación do 'no-lugar' no cine

Teatro, Vanguardia, Utopía. O proiecto do Teatro Esférico de Andor Weininger na Bauhaus.

Teoría do proxecto contemporáneo. Toyo Ito, Arquitectura de Límites Difusos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 200