Logo da Universidade da Coruña

Grao en Estudos de Arquitectura

2016/2017 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanessa
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.200
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 11.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 226
Homes 2015/2016 107
Mulleres 2015/2016 119
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,57
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 75,81
Taxa de éxito (%) 2015/2016 66,96
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 50,76

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 47.570
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 8.726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.680
% créditos repetidos 2015/2016 28,97
Total de créditos matriculados 2015/2016 66.970
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.534
Homes 2015/2016 718
Mulleres 2015/2016 816
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 43,66
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 77,91
Taxa de éxito (%) 2015/2016 80,63
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 62,81

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 46.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 16.330
% créditos repetidos 2014/2015 39,18
Total de créditos matriculados 2014/2015 76.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.629
Homes 2014/2015 773
Mulleres 2014/2015 856
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 47,24
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 74,39
Taxa de éxito (%) 2014/2015 84,23
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 62,66

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 63.630
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 17.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.530
% créditos repetidos 2013/2014 34,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 97.390
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.747
Homes 2013/2014 848
Mulleres 2013/2014 899
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,75
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 74,02
Taxa de éxito (%) 2013/2014 85,18
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 63,05

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A metrópolis ártabra: O transporte ferroviario de cercanías na reactivación da periferia da Coruña

A ruína en herdanza. Reflexión sobre a paisaxe rural galega como antimonumento

A Teoria Situacionista e o deseño do Shopping Mall contemporáneo

A vivenda colectiva: Tres proxectos de Alejandro de la Sota

Anállise Historiográfico da Cidade do Caribe: Caracas

Aproximación á Arquitectura Indiana nos concellos de Oleiros e Sada.

Aproximacións a Arquitectura Portuguesa Contemporánea. Fernando Távora, A terceira vía entre Casa sobre o Mar e Ofir.

Arquitectura de límites difusos: Sou Fujimoto, Futuro Primitivo

Arquitectura funeraria. Cemiterios contemporáneos.

Arquitectura pasiva en Galicia. (Arquitectura de consumo case nulo). Caso de estudo: interior agrícola.

Cor no espazo urbano. Caso de estudo Ourense

Corpo, movemento e paisaxe. Unha nova filosofía da paisaxe.

Cuestión de tempo: Paisaxe, material e cambio na obra de Andy Goldsworthy

Elementos arquitectónicos de ferro na Coruña: cidade vella

Emocións no urbano

Enerxía e forma urbana. Análise comparativo das distintas tipoloxías urbanas da área metropolitana de A Coruña.

Entre a casa e a festa: Unha confrontación entre a necesidade e a estética na cultura popular

Espazo público e sociedade. Habana Vella

Estudo de sistemas de saneamento básico para escolas rurais na costa sur de Guatemala

Fotografía de Arquitectura contemporánea en España. Tres miradas.

Max Bill. Escultura-arquitectura, esculturas-pavillón.

Mecanismos de inserción na paisaxe

Mobilidade nos barrios periféricos de Gijón. Análise aplicada ao caso de Nuevo Roces

Modelos BIM. BIM adaptado á docencia en arquitectura

Novos equipamentos culturais en Venecia. Teoría e experimentación da intervención arquitectónica contemporánea

O Camiño Primitivo en Lugo. Pasado, presente e futuro da ruta xacobea.

O envellecemento na arquitectura moderna: exemplos singulares

O Proxecto Multixogador: a Disciplina Arquitectónica na época dos Videoxogos

Orixes da arquitectura posmoderna en Galicia

Os danos estruturais nas cubertas lixeiras de aceiro

Os espazos colectivos nas torres residenciais da Coruña: funcionalidade e achegas á vida urbana

Parámetros de deseño da galería

Recrear la ficción literaria: A escenografía de O Señor dos Aneis na adaptación cinematográfica de Peter Jackson

Smart City. Caso de éxito: Málaga

Smart City: participación como estratexia para o cambio da cidade

Tipoloxías de aceiro en eventos deportivos (XXOO) dende 1980 ata 2012

Un lugar para dous mundos: saber "ver" a arquitectura sen barreiras

Utopía e paisaxe. Técnicas do arte contemporáneo

VANGARDA RUSA: Analise a través dun modelo BIM do edificio residencial Narkomfin, 1928-1932 (M.Guínzburg, I.Milinis, L.Prokhorow)

Visibilización das potencialidades da produción do espazo urbano

A arquitectura dende un espazo topolóxico en Oriente e Occidente: tradición e actualidade

Anish Kapoor.Arte e espacio urbano

ARCH(Eat)Ecture: O espazo a través da comida

Arquitectura Bioclimática. Consecuencias na Linguaxe Arquitectónica.

Arquitectura da decencia. Autoconstrucción, baixo coste e durabilidade. Unha reflexión dende a firmitas.

Arquitectura e fotografía. Estudo histórico da súa relación no ámbito da Coruña

Arquitectura Industrial. Arquitectura Andrés Fdez-Albalat Lois. Sociedad Recreativa Hípica A Coruña

Arquitectura pasiva en Galicia meridional.Ourense como caso de estudo.

Arquitectura pasiva na costa atlántica

Arquitectura Sostible. Criterios de reducción do impacto medioambiental dende novos enfoques do diseño arquitectónico contemporáneo.

Baleares e máis Ariosto. A revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares

Calidades rexenerativas a nivel psicolóxico e emocional da arquitectura

Colexiata de Santa María a Real de Sar. Dende a visión dos seus problemas estructurais.

Comportamento enerxético das construccións prefabricadas,modulares e industrializadas de metal,en colaboración con Prometal Tecnoloxía e Innovación S.L.

Cubertas laminares modulares en paraboloide hiperbólico de forma libre

Elementos arquitectónicos en ferro elaborados nas fundicións da provincia de Pontevedra: galerías, balcóns e rexería.

Estudo das estructuras tensegríticas a través das patentes de Fuller e Snelson

Estudo paramétrico de cúpulas de barras

Estudo paramétrico de mallas de dobre capa

Evaluación enerxética da arquitectura popular. Análise comparado en Galicia.

Evolución do espacio interior da vivenda. Interiores domésticos, vida privada e intimidade

Fachadas ventiladas. Estudo do comportamento termodinámico.

Fachadas ventiladas:estudo dos ancoraxes

Homo Ludens. Novas respostas arquitectónicas a escala doméstica na sociedade do benestar

Interoperabilidade básica nun modelo BIM

MATAVENERO.Experiencias recientes na rehabilitación integral de núcleos rurais abandonados

Modelado de nós ríxidas de aceiro mediante MEF

Novas posibilidades en estruturas de madeira.Restriccións de lume en edificios en altura.

O vidro como material estrutural

Optimización Evolutiva de Estruturas Paramétricas

Paisaxe e arte na poética de Man

Paisaxe e xesto.Estratexias da arte contemporánea aplicadas ao proxecto de paisaxe

Reinterpretación da arquitectura popular: Da tradición á arquitectura contemporánea sostible

Sobre a representación do 'no-lugar' no cine

Teatro, Vanguardia, Utopía. O proiecto do Teatro Esférico de Andor Weininger na Bauhaus.

Teoría do proxecto contemporáneo. Toyo Ito, Arquitectura de Límites Difusos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 200