Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura

2017/2018 · 330 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanessa
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 440
Homes 2017/2018 204
Mulleres 2017/2018 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.460
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.930
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.918
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.610
% créditos repetidos 2017/2018 29,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.050
Homes 2017/2018 482
Mulleres 2017/2018 568
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.500
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.340
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.311
% créditos repetidos 2017/2018 28,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 581
Homes 2016/2017 264
Mulleres 2016/2017 317
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.650
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.086
% créditos repetidos 2016/2017 30,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,19
Taxa de evaluación 2016/2017 81,96
Taxa de éxito 2016/2017 87,95
Taxa de rendemento 2016/2017 72,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 86,55
Taxa de graduación 2011/2012 13,93
Taxa de abandono 2014/2015 16,47

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.104
Homes 2016/2017 505
Mulleres 2016/2017 599
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 59.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 44.720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10.630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.134
% créditos repetidos 2016/2017 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,22
Taxa de éxito 2016/2017 81,47
Taxa de rendemento 2016/2017 62,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 748
Homes 2015/2016 342
Mulleres 2015/2016 406
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 44.320
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 32.770
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.566
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.984
% créditos repetidos 2015/2016 26,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 59,25
Taxa de evaluación 2015/2016 84,42
Taxa de éxito 2015/2016 82,16
Taxa de rendemento 2015/2016 69,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 92,04
Taxa de graduación 2010/2011 9,33
Taxa de abandono 2013/2014 12,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.052
Homes 2015/2016 476
Mulleres 2015/2016 576
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 58.480
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 46.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.680
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.014
% créditos repetidos 2015/2016 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,59
Taxa de evaluación 2015/2016 82,79
Taxa de éxito 2015/2016 80,42
Taxa de rendemento 2015/2016 66,58

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
1
0
4
Debuxo de Arquitectura
1
0
7
Xeometría Descritiva
1
1
2
Matemáticas 1
5
6
16
Introdución á Arquitectura
0
0
4
Proxectos 2
3
0
5
Análise de Formas Arquitectónicas
8
7
13
Física 1
5
6
12
Matemáticas 2
8
9
21
Construción 1
4
0
6

2º Curso

Proxectos 3
13
2
4
Análise Arquitectónica 1
4
0
4
Física 2
15
7
12
Xeometría da Forma Arquitectónica
6
3
6
Historia da Arte
18
13
24
Proxectos 4
15
2
8
Análise Arquitectónica 2
9
0
7
Urbanística 1
13
6
11
Estruturas 1
35
27
36
Construción 2
45
12
21

3º Curso

Proxectos 5
86
4
9
Construción 3
79
12
14
Estruturas 2
97
31
22
Urbanística 2
92
22
5
Teoría da Arquitectura
85
50
43
Proxectos 6
101
6
21
Construción 4
87
18
27
Estruturas 3
119
46
55
Urbanística 3
100
26
15
Instalacións 1
97
2
7

4º Curso

Proxectos 7
115
3
16
Urbanística 4
122
54
19
Construción 5
120
1
12
Estruturas 4
122
7
41
Historia da Arquitectura 1
102
14
38
Proxectos 8
120
1
9
Construción 6
116
26
18
Estruturas 5
102
10
32
Instalacións 2
105
19
14
Historia da Arquitectura 2
94
22
35

5º Curso

Proxectos 9
142
4
3
Urbanística 5
139
1
4
Cimentacións
110
43
22
Proxectos 10
142
5
8
Construción 7
162
4
10
Arquitectura Legal
127
0
9
Arquitectura Industrializada
62
0
3
Organización de Obras
81
0
1
Estruturas Singulares
24
0
3
Proxectos de Estruturas
63
0
2
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura
49
0
1
Xeometrías Complexas en Arquitectura
22
0
3
Comunicación GráfIca en Arquitectura
75
0
4
Proxecto de Instalacións
26
0
1
Teoría da Composición e Patrimonio
36
0
1
Paisaxe e Hábitat Sostible
60
0
4
Ordenación do Territorio
16
0
1
Métodos de Planeamento
17
1
1
Traballo Fin de Grao
58
0
45

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
6
1
7
Debuxo de Arquitectura
3
10
13
Xeometría Descritiva
3
6
4
Matemáticas 1
16
22
24
Introdución á Arquitectura
2
2
4
Proxectos 2
17
15
12
Análise de Formas Arquitectónicas
8
21
36
Física 1
19
19
29
Matemáticas 2
12
28
39
Construción 1
21
1
19

2º Curso

Proxectos 3
85
19
46
Análise Arquitectónica 1
95
11
15
Física 2
102
28
16
Xeometría da Forma Arquitectónica
101
24
10
Historia da Arte
91
54
40
Proxectos 4
101
22
42
Análise Arquitectónica 2
101
10
19
Urbanística 1
108
39
24
Estruturas 1
79
67
61
Construción 2
66
83
35

3º Curso

Proxectos 5
119
17
23
Construción 3
120
18
28
Estruturas 2
98
57
28
Urbanística 2
97
50
13
Teoría da Arquitectura
99
66
44
Proxectos 6
118
11
31
Construción 4
113
26
26
Estruturas 3
87
61
73
Urbanística 3
111
39
21
Instalacións 1
121
5
12

4º Curso

Proxectos 7
139
12
9
Urbanística 4
128
63
18
Construción 5
153
17
8
Estruturas 4
146
21
35
Historia da Arquitectura 1
137
22
37
Proxectos 8
139
4
13
Construción 6
137
31
18
Estruturas 5
148
9
24
Instalacións 2
157
10
14
Historia da Arquitectura 2
150
19
33

5º Curso

Proxectos 9
141
7
4
Urbanística 5
149
2
3
Cimentacións
109
23
19
Proxectos 10
138
6
5
Construción 7
144
25
5
Arquitectura Legal
137
3
4
Arquitectura Industrializada
91
0
2
Organización de Obras
28
0
0
Estruturas Singulares
31
0
1
Proxectos de Estruturas
46
0
3
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura
102
0
4
Xeometrías Complexas en Arquitectura
44
0
1
Comunicación GráfIca en Arquitectura
81
0
2
Proxecto de Instalacións
45
0
0
Teoría da Composición e Patrimonio
33
0
1
Paisaxe e Hábitat Sostible
60
0
3
Ordenación do Territorio
43
0
0
Métodos de Planeamento
13
0
1
Traballo Fin de Grao
30
0
18

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
115
29
33
Debuxo de Arquitectura
109
40
42
Xeometría Descritiva
113
27
40
Matemáticas 1
86
66
64
Introdución á Arquitectura
134
23
29
Proxectos 2
126
36
71
Análise de Formas Arquitectónicas
129
27
104
Física 1
127
60
87
Matemáticas 2
84
45
113
Construción 1
102
43
67

2º Curso

Proxectos 3
142
24
44
Análise Arquitectónica 1
125
9
24
Física 2
106
40
27
Xeometría da Forma Arquitectónica
135
28
21
Historia da Arte
124
51
59
Proxectos 4
138
29
49
Análise Arquitectónica 2
119
19
25
Urbanística 1
117
52
41
Estruturas 1
149
57
73
Construción 2
118
41
58

3º Curso

Proxectos 5
144
24
29
Construción 3
152
23
41
Estruturas 2
166
40
37
Urbanística 2
152
28
26
Teoría da Arquitectura
162
65
35
Proxectos 6
135
21
31
Construción 4
151
31
29
Estruturas 3
178
50
75
Urbanística 3
142
36
27
Instalacións 1
151
16
15

4º Curso

Proxectos 7
149
6
5
Urbanística 4
149
41
17
Construción 5
141
10
15
Estruturas 4
123
25
30
Historia da Arquitectura 1
137
11
30
Proxectos 8
151
1
6
Construción 6
137
20
13
Estruturas 5
135
13
20
Instalacións 2
142
24
10
Historia da Arquitectura 2
128
11
22

5º Curso

Proxectos 9
113
3
3
Urbanística 5
113
8
3
Cimentacións
108
6
6
Proxectos 10
95
1
4
Construción 7
68
20
12
Arquitectura Legal
103
1
4
Arquitectura Industrializada
54
0
4
Organización de Obras
16
0
1
Estruturas Singulares
32
0
1
Proxectos de Estruturas
28
0
3
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura
54
0
2
Xeometrías Complexas en Arquitectura
18
0
1
Comunicación GráfIca en Arquitectura
62
0
0
Proxecto de Instalacións
20
0
1
Teoría da Composición e Patrimonio
20
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
35
0
1
Ordenación do Territorio
14
0
1
Métodos de Planeamento
16
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Centro de estudios de posgrado de la Universidad da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de Estudos de Postgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Hotel balneario urbano en Ourense

Hotel balneario urbano en Ourense

Hotel balneario urbano en Ourense

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e depotiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e depotiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e depotiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e depotiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e depotiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e depotiva de Sada

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento rexional en Braga

Parlamento rexional en Braga

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Residencia universitaria de Elviña. A Coruña

Residencia universitaria de Elviña. A Coruña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Hotel balneario urbano en Ourense

Hotel balneario urbano en Ourense

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017