Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura

2016/2017 · 330 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanessa
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 42.180
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 9.066
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.086
% créditos repetidos 2014/2015 23,77
Total de créditos matriculados 2014/2015 55.330
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 893
Homes 2014/2015 419
Mulleres 2014/2015 474
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 61,96
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 82,34
Taxa de éxito (%) 2014/2015 83,06
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 68,39
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 24
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 91,36
Taxa de graduación (%) 2010/2011 0

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 46.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 16.330
% créditos repetidos 2014/2015 39,18
Total de créditos matriculados 2014/2015 76.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.629
Homes 2014/2015 773
Mulleres 2014/2015 856
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 47,24
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 74,39
Taxa de éxito (%) 2014/2015 84,23
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 62,66

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 37.460
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.818
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.424
% créditos repetidos 2013/2014 21,47
Total de créditos matriculados 2013/2014 47.710
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 789
Homes 2013/2014 371
Mulleres 2013/2014 418
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 60,46
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 81,65
Taxa de éxito (%) 2013/2014 80,25
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 65,53
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 16,67
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 92,33

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 63.630
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 17.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.530
% créditos repetidos 2013/2014 34,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 97.390
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.747
Homes 2013/2014 848
Mulleres 2013/2014 899
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,75
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 74,02
Taxa de éxito (%) 2013/2014 85,18
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 63,05

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 32.770
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 6.420
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 798
% créditos repetidos 2012/2013 18,05
Total de créditos matriculados 2012/2013 39.980
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 648
Homes 2012/2013 314
Mulleres 2012/2013 334
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 61,7
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 82,04
Taxa de éxito (%) 2012/2013 82,37
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 67,57

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 76.850
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 17.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 15.330
% créditos repetidos 2012/2013 29,84
Total de créditos matriculados 2012/2013 109.500
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 1.861
Homes 2012/2013 911
Mulleres 2012/2013 950
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 58,86
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 73,83
Taxa de éxito (%) 2012/2013 86,74
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 64,04

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
163
15
28
Debuxo de Arquitectura
150
19
51
Xeometría Descritiva
151
29
28
Matemáticas 1
124
53
35
Introdución á Arquitectura
158
30
24
Proxectos 2
128
50
60
Análise de Formas Arquitectónicas
146
42
103
Física 1
90
91
76
Matemáticas 2
136
55
75
Construción 1
130
35
62

2º Curso

Proxectos 3
165
28
45
Análise Arquitectónica 1
169
1
15
Física 2
136
35
19
Xeometría da Forma Arquitectónica
140
30
28
Historia da Arte
148
44
61
Proxectos 4
164
27
65
Análise Arquitectónica 2
163
10
25
Urbanística 1
143
27
60
Estruturas 1
85
88
88
Construción 2
157
42
53

3º Curso

Proxectos 5
160
8
24
Construción 3
145
18
35
Estruturas 2
111
54
54
Urbanística 2
115
38
12
Teoría da Arquitectura
141
74
47
Proxectos 6
149
16
21
Construción 4
138
34
22
Estruturas 3
92
76
81
Urbanística 3
116
41
14
Instalacións 1
141
27
17

4º Curso

Proxectos 7
140
2
6
Urbanística 4
91
45
12
Construción 5
130
15
2
Estruturas 4
119
5
24
Historia da Arquitectura 1
109
6
23
Proxectos 8
109
4
4
Construción 6
97
15
5
Estruturas 5
95
15
7
Instalacións 2
79
19
13
Historia da Arquitectura 2
99
19
13

5º Curso

Cimentacións
Arquitectura Legal
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura
Comunicación GráfIca en Arquitectura
Paisaxe e Hábitat Sostible

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Hotel balneario urbano en Ourense

Hotel balneario urbano en Ourense

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Parlamento para a Rexión Norte de Portugal. Braga

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Reactivación da Punta da Insua. Vila de Caión

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Residencia universitaria en Elviña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016