Grao en Arquitectura

2019/2020 · 330 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Martínez Suárez, José Luís
Vogal PDI
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Jaquete Gonzalez, Maria
Vogal Estudante
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
López Arias, Pablo
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Casares Gallego, María Amparo
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 287
Homes 2018/2019 143
Mulleres 2018/2019 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.980
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.153
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.530
% créditos repetidos 2018/2019 37,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 991
Homes 2018/2019 478
Mulleres 2018/2019 513
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.780
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.200
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 440
Homes 2017/2018 204
Mulleres 2017/2018 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.660
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.130
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.951
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.574
% créditos repetidos 2017/2018 28,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,49
Taxa de evaluación 2017/2018 78,95
Taxa de éxito 2017/2018 89,61
Taxa de rendemento 2017/2018 70,75
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 81,56
Taxa de graduación 2012/2013 15,38
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 581
Homes 2016/2017 264
Mulleres 2016/2017 317
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.650
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.086
% créditos repetidos 2016/2017 30,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,19
Taxa de evaluación 2016/2017 81,96
Taxa de éxito 2016/2017 87,95
Taxa de rendemento 2016/2017 72,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 86,55
Taxa de graduación 2011/2012 13,99
Taxa de abandono 2014/2015 16,47

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.104
Homes 2016/2017 505
Mulleres 2016/2017 599
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 59.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 44.720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10.630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.134
% créditos repetidos 2016/2017 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,22
Taxa de éxito 2016/2017 81,47
Taxa de rendemento 2016/2017 62,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Proxectos 3
0
0
2
Análise Arquitectónica 1
0
0
2
Física 2
1
0
6
Xeometría da Forma Arquitectónica
0
0
2
Historia da Arte
16
6
5
Proxectos 4
1
0
3
Análise Arquitectónica 2
0
0
2
Urbanística 1
5
0
4
Estruturas 1
15
12
16
Construción 2
3
3
9

3º Curso

Proxectos 5
3
3
4
Construción 3
7
4
5
Estruturas 2
13
12
24
Urbanística 2
12
5
5
Teoría da Arquitectura
38
21
23
Proxectos 6
5
6
8
Construción 4
13
6
14
Estruturas 3
33
19
32
Urbanística 3
19
8
8
Instalacións 1
8
1
3

4º Curso

Proxectos 7
84
5
8
Urbanística 4
81
42
19
Construción 5
82
1
9
Estruturas 4
92
3
25
Historia da Arquitectura 1
95
17
29
Proxectos 8
96
7
3
Construción 6
100
23
12
Estruturas 5
98
18
19
Instalacións 2
101
14
10
Historia da Arquitectura 2
88
23
31

5º Curso

Proxectos 9
107
1
8
Urbanística 5
108
4
3
Cimentacións
140
19
13
Proxectos 10
117
2
4
Construción 7
103
20
4
Arquitectura Legal
109
1
5
Arquitectura Industrializada
29
0
3
Organización de Obras
71
0
2
Estruturas Singulares
7
0
2
Proxectos de Estruturas
39
0
1
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura
41
1
3
Xeometrías Complexas en Arquitectura
16
1
1
Comunicación GráfIca en Arquitectura
61
1
1
Proxecto de Instalacións
34
0
0
Teoría da Composición e Patrimonio
14
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
61
0
1
Ordenación do Territorio
18
0
3
Métodos de Planeamento
11
0
0
Traballo Fin de Grao
93
0
79

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
1
0
4
Debuxo de Arquitectura
1
0
7
Xeometría Descritiva
1
1
2
Matemáticas 1
5
6
16
Introdución á Arquitectura
0
0
4
Proxectos 2
3
0
5
Análise de Formas Arquitectónicas
8
7
13
Física 1
5
6
12
Matemáticas 2
8
9
21
Construción 1
4
0
6

2º Curso

Proxectos 3
13
2
4
Análise Arquitectónica 1
4
0
4
Física 2
15
7
12
Xeometría da Forma Arquitectónica
6
3
6
Historia da Arte
18
13
24
Proxectos 4
15
2
8
Análise Arquitectónica 2
9
0
7
Urbanística 1
13
6
11
Estruturas 1
35
27
36
Construción 2
45
12
21

3º Curso

Proxectos 5
86
4
9
Construción 3
79
12
14
Estruturas 2
97
31
22
Urbanística 2
92
22
5
Teoría da Arquitectura
85
50
43
Proxectos 6
101
6
21
Construción 4
87
18
27
Estruturas 3
119
46
55
Urbanística 3
100
26
15
Instalacións 1
97
2
7

4º Curso

Proxectos 7
115
3
16
Urbanística 4
122
54
19
Construción 5
120
1
12
Estruturas 4
122
7
41
Historia da Arquitectura 1
102
14
38
Proxectos 8
120
1
9
Construción 6
116
26
18
Estruturas 5
102
10
32
Instalacións 2
105
19
14
Historia da Arquitectura 2
94
22
35

5º Curso

Proxectos 9
142
4
3
Urbanística 5
139
1
4
Cimentacións
110
43
22
Proxectos 10
142
5
8
Construción 7
162
4
10
Arquitectura Legal
127
0
9
Arquitectura Industrializada
62
0
3
Organización de Obras
81
0
1
Estruturas Singulares
24
0
3
Proxectos de Estruturas
63
0
2
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura
49
0
1
Xeometrías Complexas en Arquitectura
22
0
3
Comunicación GráfIca en Arquitectura
75
0
4
Proxecto de Instalacións
26
0
1
Teoría da Composición e Patrimonio
36
0
1
Paisaxe e Hábitat Sostible
60
0
4
Ordenación do Territorio
16
0
1
Métodos de Planeamento
17
1
1
Traballo Fin de Grao
58
0
45

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
6
1
7
Debuxo de Arquitectura
3
10
13
Xeometría Descritiva
3
6
4
Matemáticas 1
16
22
24
Introdución á Arquitectura
2
2
4
Proxectos 2
17
15
12
Análise de Formas Arquitectónicas
8
21
36
Física 1
19
19
29
Matemáticas 2
12
28
39
Construción 1
21
1
19

2º Curso

Proxectos 3
85
19
46
Análise Arquitectónica 1
95
11
15
Física 2
102
28
16
Xeometría da Forma Arquitectónica
101
24
10
Historia da Arte
91
54
40
Proxectos 4
101
22
42
Análise Arquitectónica 2
101
10
19
Urbanística 1
108
39
24
Estruturas 1
79
67
61
Construción 2
66
83
35

3º Curso

Proxectos 5
119
17
23
Construción 3
120
18
28
Estruturas 2
98
57
28
Urbanística 2
97
50
13
Teoría da Arquitectura
99
66
44
Proxectos 6
118
11
31
Construción 4
113
26
26
Estruturas 3
87
61
73
Urbanística 3
111
39
21
Instalacións 1
121
5
12

4º Curso

Proxectos 7
139
12
9
Urbanística 4
128
63
18
Construción 5
153
17
8
Estruturas 4
146
21
35
Historia da Arquitectura 1
137
22
37
Proxectos 8
139
4
13
Construción 6
137
31
18
Estruturas 5
148
9
24
Instalacións 2
157
10
14
Historia da Arquitectura 2
150
19
33

5º Curso

Proxectos 9
141
7
4
Urbanística 5
149
2
3
Cimentacións
109
23
19
Proxectos 10
138
6
5
Construción 7
144
25
5
Arquitectura Legal
137
3
4
Arquitectura Industrializada
91
0
2
Organización de Obras
28
0
0
Estruturas Singulares
31
0
1
Proxectos de Estruturas
46
0
3
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura
102
0
4
Xeometrías Complexas en Arquitectura
44
0
1
Comunicación GráfIca en Arquitectura
81
0
2
Proxecto de Instalacións
45
0
0
Teoría da Composición e Patrimonio
33
0
1
Paisaxe e Hábitat Sostible
60
0
3
Ordenación do Territorio
43
0
0
Métodos de Planeamento
13
0
1
Traballo Fin de Grao
30
0
18

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departemento de Retalhuleu.Guatemala

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Arquitecturas de intercambio local ao redor do espazo urbano da feira de Paiosaco, A Laracha

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro de estudos de posgrao da Universidade da Coruña en Elviña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Escola de Artes Escénicas en Santiago de Compostela

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Nova sede da sociedade recreativa, cultural e deportiva de Sada

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado.Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Programa Iacobus: Intervención no antigo colexio xesuíta de Billom e a súa contorna, Francia

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019