Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Vogal PAS
Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 722
Homes 2018/2019 573
Mulleres 2018/2019 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.660
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 29.740
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.714
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.206
% créditos repetidos 2018/2019 21,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 738
Homes 2018/2019 583
Mulleres 2018/2019 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 38.620
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.714
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.206
% créditos repetidos 2018/2019 20,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 771
Homes 2017/2018 608
Mulleres 2017/2018 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.570
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.310
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 24,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,03
Taxa de evaluación 2017/2018 87,12
Taxa de éxito 2017/2018 85,82
Taxa de rendemento 2017/2018 74,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 80,1
Taxa de graduación 2013/2014 55,13
Taxa de abandono 2015/2016 6,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 773
Homes 2017/2018 609
Mulleres 2017/2018 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.430
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 23,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,16
Taxa de éxito 2017/2018 85,87
Taxa de rendemento 2017/2018 74,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 790
Homes 2016/2017 631
Mulleres 2016/2017 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 39.150
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.340
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.166
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.642
% créditos repetidos 2016/2017 22,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,56
Taxa de evaluación 2016/2017 87,37
Taxa de éxito 2016/2017 82,85
Taxa de rendemento 2016/2017 72,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,27
Taxa de graduación 2012/2013 37,66
Taxa de abandono 2014/2015 7,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 798
Homes 2016/2017 637
Mulleres 2016/2017 161
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 39.630
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.820
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.166
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.642
% créditos repetidos 2016/2017 22,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,66
Taxa de evaluación 2016/2017 87,31
Taxa de éxito 2016/2017 83,02
Taxa de rendemento 2016/2017 72,49

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
140
29
36
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
89
107
49
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
129
6
5
Bases da Educación Física e Deportiva
129
63
25
Xogos e Recreación Deportiva
102
16
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
138
14
13
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
172
13
28
Voleibol e a súa Didáctica
136
3
10
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
125
46
14
Fútbol e a súa Didáctica
138
3
9

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
100
10
12
Aprendizaxe e Control Motor
174
49
27
Fisioloxía do Exercicio I
128
5
15
Biomecánica do Movemento Humano
114
25
5
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
105
50
29
Teoría e Práctica do Exercicio
142
19
34
Balonmán e a súa Didáctica
119
18
19
Baloncesto e a súa Didáctica
86
15
7
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
98
7
11
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
119
15
20

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
126
29
44
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
5
18
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
128
60
25
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
111
7
21
Fisioloxía do Exercicio II
132
18
11
Estrutura e Organización Deportiva
110
15
8
Actividade Física e Deporte Adaptado
121
10
12
Expresión Corporal e Danza
126
11
8
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
29
0
5
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
32
0
5
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
62
7
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
65
0
4

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
3
10
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
23
20
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
115
32
25
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
91
29
27
Dirección e Xestión Deportiva
115
22
21
Actividade Física no Medio Natural
114
2
15
Prácticum
125
1
17
Traballo Fin de Grao
154
2
120
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
25
3
7
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
21
0
1
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
16
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
119
53
24
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
100
79
55
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
130
3
9
Bases da Educación Física e Deportiva
143
76
16
Xogos e Recreación Deportiva
105
17
6
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
111
24
10
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
124
39
43
Voleibol e a súa Didáctica
131
5
2
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
114
36
22
Fútbol e a súa Didáctica
130
4
6

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
114
1
10
Aprendizaxe e Control Motor
61
111
27
Fisioloxía do Exercicio I
138
8
22
Biomecánica do Movemento Humano
119
15
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
106
49
19
Teoría e Práctica do Exercicio
132
39
31
Balonmán e a súa Didáctica
119
17
6
Baloncesto e a súa Didáctica
79
1
3
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
97
3
10
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
12
16

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
100
41
48
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
112
17
8
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
103
88
34
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
117
8
18
Fisioloxía do Exercicio II
128
23
6
Estrutura e Organización Deportiva
129
10
7
Actividade Física e Deporte Adaptado
128
14
11
Expresión Corporal e Danza
138
13
12
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
31
3
4
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
40
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
2
4
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
69
2
2

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
135
8
22
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
124
38
25
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
134
46
29
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
112
33
15
Dirección e Xestión Deportiva
115
26
23
Actividade Física no Medio Natural
137
10
9
Prácticum
138
0
22
Traballo Fin de Grao
130
1
148
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
1
0
0
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
62
2
4
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
18
0
0
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
31
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
112
53
28
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
254
33
89
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
133
6
7
Bases da Educación Física e Deportiva
82
87
25
Xogos e Recreación Deportiva
73
22
9
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
129
11
6
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
108
54
32
Voleibol e a súa Didáctica
132
10
3
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
134
33
24
Fútbol e a súa Didáctica
134
6
8

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
102
12
6
Aprendizaxe e Control Motor
95
53
25
Fisioloxía do Exercicio I
292
19
35
Biomecánica do Movemento Humano
113
8
6
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
112
39
21
Teoría e Práctica do Exercicio
136
57
32
Balonmán e a súa Didáctica
116
8
9
Baloncesto e a súa Didáctica
76
2
2
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
73
8
19
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
9
11

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
134
31
50
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
98
11
6
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
121
78
38
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
131
4
13
Fisioloxía do Exercicio II
138
23
17
Estrutura e Organización Deportiva
136
19
6
Actividade Física e Deporte Adaptado
122
16
10
Expresión Corporal e Danza
134
19
21
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
40
1
3
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
2
0
0
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
38
0
1
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
2
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
93
1
6

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
121
13
18
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
105
36
23
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
96
52
32
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
139
15
10
Dirección e Xestión Deportiva
125
26
13
Actividade Física no Medio Natural
114
32
11
Prácticum
133
4
29
Traballo Fin de Grao
122
2
112
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
21
4
5
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
16
0
2
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
23
6
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Programación Didáctica de Educación Física, 4º ESO (Colegio Hijas de Cristo Rey)"

"Valores da Educación Física en Secundaria"

¿Existe asociación entre a forza máxima unilateral de perna e o rendemento no test de equilibrio Y-balance?

A influencia da actividade física sobre o chan pélvico das mulleres no postparto: unha proposta de intervención para a información e formación da muller

Campamento de adestramento intensivo- Berga

Diferencias cinemáticas e metabólicas durante a execución de peso morto tradicional

Diseño de un programa de actividad física saludable durante el embarazo

Efecto do adestramento con restrición parcial do fluxo sanguíneo sobre o dano muscular inducido polo exercicio e o rendemento deportivo

Efecto dun programa de entrenamento de forza de sete semanas en poboación entre vinte e vinticinco anos con Síndrome de Down e a súa influencia no salto

Eficiencia dun Programa de Forza para a Readaptación dunha Lesión de Ligamento Cruzado Anterior

HIST (High Intensity Strenght Training) na readaptación deportiva dun caso de ROTURA DO 'LCP'

Modelo de intervención de carácter preventivo nas tendinopatías aquíleas nos corredores

Planificación da natación para nenos entre 4 e 8 anos

Planificación da tempada 2018-2019 do Atletico Lugones

Planificación do rendemento nun equipo amateur de fútbol dende a velocidade colectiva de xogo (gamespeed).

Planificación do traballo de forza nunha tempada dun equipo xuvenil de fútbol.

Planificación dunha tempada: Periodización Táctica en categoría xuvenil División de Honra

Planificación e periodización do adestramento en base aos patróns de movemento e ligadas ao desenvolvemento motor no fútbol

Planificación física do socorrista acuático profesional durante a tempada de traballo.

Planificación no fútbol: As probas de evaluación do rendemento en xogadores de categoría infantil

Planificación no fútbol: Programación do adestramento propioceptivo nunha pretempada xuvenil

Prevención e readaptación no fútbol despois de lesión do LCA.

Programa de actividade física para persoas con discapacidade intelectual e con diferentes necesidades de apoio do centro Aspronaga co fin de mellorar a súa calidade de vida.

Programa de Actividade Física para reducir os síntomas da ansiedade en persoas maiores

Programa de actividades acuáticas para xestantes na piscina municipal de Oleiros

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable en traballadores de oficina.

Programa de exercicios para persoas sedentarias con dor lumbar

Programa de intervención para a mellora da composición corporal en adultos novos con obesidade

Programa de intervención para mellorar a condición física e calidade de vida en adultos fumadores

Programa de intervención para mellorar a condición física e calidade de vida en conductores profesionais

Programa de prevención de lesións de isquiotibiais en fútbol

Programa de saúde para condutores profesionais de longa distancia

Programa de xogos e exercicios como medida de inclusión en centros con programas terapéuticos para persoas alcohólicas

Programación de Actividade Física para a redución do estrés a través do transporte alternativo.

Programación didáctica 1° de Bacharelato

Programación Didáctica 1ºESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 2º ESO

Programación didáctica de educación física para 4º da ESO.

Programación Didáctica de Educación Física para 4º ESO

Programación didáctica de educación física para primeiro de Bacharalato

Programación didáctica para 1ºda ESO

Programación Didáctica para primeiro da ESO.

Programación didáctica: 1º de E.S.O.

Programación didática de Educación Física, 2º de la ESO (IES Auga da Laxe)

Proposta de adaptación da preparación física para a prevención de lesións en ximnastas xoves durante o período preparatorio

Proposta de planificación física dos diferentes equipos dun club amateur de futbol.

Proposta de programación didáctica de educación física para 1º ESO

Proposta de programación didáctica de educación física para 2ºESO

Proxecto de intervención para a prevención de lesións de ombro en CrossFit.

Proxecto de intervención para a readaptación de lesion de ligamento cruzado anterior en xogadores de fútbol

Proxecto de readaptación deportiva tras ciruxía de reconstrución do LCA nun surfista amateur

Proxecto Deportivo Coeducativo no Centro de Reeducación Concepción Arenal

Proxecto deportivo de centro 'Sacha na horta'

Proxecto para vincular a actividade física extraescolar e proxecto educativo de centro

Readaptación dunha fractura do 5º metatarsiano nun futbolista

Readaptación dunha lesión do bíceps femoral en fútbol

Salud y prevención de riesgos laborales en Bomberos profesionales

Seminario de divulgación científica

Traballo fin de grao no adestramento deportivo

Usando piragüismo para a integración e desenvolvemento das habilidades físicas dos nenos con TDAH.

Valoración da condición física funcional e prescripción de exercicio físico nas persoas maiores do concello de Arteixo: proposta de intervención

"Adestramento individualizado-grupal dos xogadores de campo por postos específicos" Categoría Cadete

A condición física para a saúde en 30 minutos

A planificación física contextualizada ao fútbol para o desenvolvemento dunha temporada

A práctica do snowboard: Estado da literatura e estudo piloto

Actividade física coma ferramenta preventiva e para o tratamento da osteoporose

Andiedade, estrés e auto-confianza en natación artística

Beneficios da actividade física con exposición a ambientes naturais versus ambientes urbanos. Revisión sistemática.

Campamento de verán multideportivo e inclusivo para persoas con síndrome de Dawn .

Campus de fútbol praia, Escola RA10

Cara unha vida activa e saudábel

Como graduarse na Universidade da Coruña.

comparación biomecanica entre judokas de alto nivel con discapacidades sensoriais e sen discapacidade

Correlación entre o salto vertical e velocidade lineal en xogadores de hockei a patíns

Creación dun método de xestión para unha entidade deportiva

Creación dunha eco-empresa de servizos deportivos. "GreenFit, S.L."

'Creación dunha empresa de actividades de aventura en Ponteceso'

Creación dunha empresa de adestramento persoal na casa en Palma

Creación dunha empresa de prestación de servicios deportivos no ámbito laboral

Creación dunha empresa de turismo activo en Mallorca

Creación dunha empresa deportiva de servizos de pádel

Cuantificación da fatiga neuromuscular no Fútbol

DEPORTIVÍZATE! Proxecto Deportivo para o Centro de Reeducación Concepción Arenal

Desenrrolo e estructura do adestramento da forza funcional ó longo dunha tempada no fútbol

Diferencias entre a presencia dos distintos deportes e a figura da muller nos principais diarios de España

Estudo da adaptación música-movemento en xóvenes bailarinas de danza clásica.

Estudo Descriptivo dos estilos de vida do alumnado do Centro David Buján

Exercicio físico e risco de caídas en persoas maiores fráxiles e institucionalizadas: unha revisión

Exercicio, saúde e patoloxías

Fatiga muscular en exercicio de forza: diferenzas entre sexos

Identificación e análise dos elementos inductores de medo na práctica do surfing

Incidencias na coordinación motora de escolares logo de 4 semanas de adestramento en loitas olímpicas

Inicio dunha escola de surf

Intercafyde: Líder dos deportes do norte

Investigación acerca das fluctuacións no rendemento en halterófilas de élite segundo as diferentes fases do ciclo menstrual

Lesións e patoloxías en voleibol

Métodos de adestramento para a mellora do equilibrio en persoas maiores

Modelo de adestramento para activar a calidade do movemento e reducir o índice de lesións

Modelo de negocio e plan estratexico dun centro de adestramento personalizado

Obesidade Infantil e Educación Física. Proxecto de intervención sobre a dieta e a actividade física da aula de 2B del IES Fernando Wirtz Suárez.

Observación sistemática e proxecto de intervención no hockey sobre patins: Faltas directas e penaltis.

Optimización e prevención de lesións no baloncesto. Categoría cadete proposta Club Maristas.

Organización e execución dun semnario de Surf

Plan de negocio: Creación dúnha sala de adestramento persoal.

Planifiación anual de la condición física en el fútbol aficionado.

Planificación anual do adestramento dun nadador de rescate.

Planificación anual do alevín no Real Club Deportivo da Coruña, tempada 2017/2018

Planificación anual para un atleta en idade xuvenil de mediofondo: 1500 m.

Planificación Anual Unión Viera C.F. Xuvenil Nacional

Planificación da preparación física dun boxeador profesional do peso mosca para a disputa dun campionato europeo

Planificación da tempada dunha deportista nas probas de 100m manequín aletas e 50m arrastre de manequín para a súa participación no Campionato do Mundo

Planificación das accións específicas de golf na iniciación deportiva

Planificación das capacidades condicionais no equipo sub-18 do Sporting de Gijón

Planificación das probas de Sprint Olímpico en piragüismo

Planificación de adestramento funcional como mellora do rendemento en fútbol

Planificación do adestamentro da flexibilidade en porteiros de fútbol sala

Planificación do adestramento das capacidades condicionáis en futbolistas seniors amateurs en periodo preparatorio.

Planificación dos elementos técnico-tácticos ao longo da tempada no balonmán

Planificación dun Mesociclo de Pre-competición

Planificación dun novo deporte (Aainball).

Planificación dun programa de adestramento para a tempada 2017/2018 da UD Ourense

Planificación dun programa de intervención para persoas con discos herniados, grumos e dores lumbares.

Planificación dunha pretemporada no fútbol. Categoría xuvenil, Silva S.D

Planificación dunha tempada de adestramento para judocas de categoría junior masculino

Planificación dunha tempada en fútbol.

Planificación dunha temporada no fútbol

Planificación fútbol categoría infantil: programar en base ao parámetro da forza

Planificación preparación física fútbol base. Categoría infantil.

Planificación técnico-táctica do fútbol base na UD Paiosaco.

Planificación técnico-táctica do Infantil A do RC Deportivo de la Coruña

Planificar unha tempada de ultra trail, tendo en conta aspectos das unidades de adestramento temporal, cargas e ata aspectos psicolóxicos.

Práctica deportiva e satisfacción en xovenes xogadores de baloncesto

Preparación física aplicada ao tenis de mesa para nenos

Preparación física do R.C Deportivo en base ao microciclo estructurado: Tempada 2017/18

Preparacion para o mundial dun loitador de sanda

Prevención de lesións de rodilla por medio da reducción do valgo dinámico nun equipo de baloncesto femenino.

Progamación didatica para 4º ESO

Programa de actividade física para a recuperación do chan pélvico durante o postparto

Programa de actividade física para persoas enfermas en trasplantadas do ril

Programa de Actividade Física pra Mulleres Xestantes no Concello de Foz (Lugo)

Programa de educación motriz nos primeiros meses de vida.

Programa de exercicio físico adaptado a persoas con ACV

Programa de exercicio físico dirixido a mulleres xestantes para o óptimo funcionamento da rexión lumbo-pélvica

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en conductores profesionais

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida de fumadores

Programa de exercicio físico para pacientes con enfermidade coronaria na fase 3 de rehabilitación.

Programa de exercicio fisico para persoas coa enfermidade do Parkinson.

Programa de exercicio físico para persoas maiores con fraxilidade

Programa de inclusión de persoas con síndrome de Down en grupos de actividade física normalizada.

Programa de intervención de exercício físico en persoas con sobrepeso e obesidade

Programa de intervención de exercicio físico para adultos con artrosis de cadera.

programa de intervención de exercicio físico para persoas con diabetes mellitus tipo 2

Programa de Intervención do Equilibrio para a Prevención de Riscos de Caídas en Persoas Maiores

Programa de intervención en educación postural para estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria: proxecto integrado en Educación Física

Programa de intervención para a mellora da composición corporal en adultos con obesidade

Programa de intervención para o desenvolvemento táctico e a mellora da toma de decisións no baloncesto

Programa estratéxico para o desenvolvemento de actividades náuticas no Concello da Laracha

Programación anual das categorías infantil e junior do Club Natación Coruña.

Programación Anual de Educación Física para 4º da ESO

Programación anual Escola de Tenis da R. S. D. Hípica da Coruña

Programación da preparación física para a U. D. Ourense Cadete A de liga Galega, para o final da tempada

Programación de exercicio físico para persoas con diabetes mellitus tipo 1

Programación Didáctica 1º DA E.S.O. IES María Casares

Programación didáctica 1º ESO - IES Campo de San Alberto

Programación didáctica 4º ESO

Programación didáctica anual de Educación Física

programación didáctica de educación física para 1º de Bacharelato no IES Tirso de Molina, Ferrol

Programación didáctica de Educación Física para 4º da ESO.

Programación didáctica de EF: 1º ESO.

Programación Didáctica do Curso Académico de 4º ESO no IES Rafael Dieste.

Programación didáctica en Educación Física para 1ºESO

Programación didáctica en Educación Física para 4° da E.S.O.: "Deporte por un tubo"

Programación Didáctica para 2ª ESO. IES Fernando Wirtz Súarez.

Programación Didáctica para 3°ESO

Programación Didáctica para 4º ESO. Centro Liceo La Paz

Programación Didáctica para Educación Física para 1º ESO IES A Sardiñeira

Programación didáctica para o 3º curso da eduación secundaria obrigatoria (ESO)

Programación do adestramento da forza en piragüismo na categoría xuvenil tendo como referencia o carácter do esforzo e a velocidade de execución.

Programación do adestramento do porteiro de fútbol basado no análise do modelo de xogo

Programación do adestramento: Implementación dunha aplicación informática para o control do adestramento de porteiros de fútbol.

Promoción del fútbol femenino en el Club Esportiu Sineu

Proposta de inclusión do golf na educación formal e informal nos Institutos de Educación Secundaria

Proposta de intervención para a prevención e mellora da dor lumbar en remeiros senior de banco fixo

Proposta de mellora do servizo de socorrismo nas praias de Llanes (Asturias).

Proposta de preparación física para unha halterófila

Proposta de Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO: “Creando hábitos saudables”

Proposta de xestión do clube de baloncesto I.D.Sarmientos Viña do Campo de Ribadavia

Proposta dunha planificación deportiva á escalada con nenos

Proposta metodolóxica de planificación en base ao microciclo estruturado: tempada 17/18 no Victoria CF

Proxecto de carreira escolar en A Coruña.

Proxecto de creación do Torneo Teresa Herrera de Minibasket 2019

Proxecto de intervención a través da filosofía da 'Noviolencia' na ONG Equus Zebra.

Proxecto de intervención en readaptación dunha fractura por estrés do quinto metatarsiano

Proxecto de intervención na iniciación ao remo para persoas con paraplexia

Proxecto de intervención Olimpiadas Inclusivas.

Proxecto de Intervención para a Prevención da Lesión do Ligamento Cruzado Anterior no Rugby Feminino.

Proxecto de intervención para a prevención de lesión de ligamento cruzado anterior en xogadoras de baloncesto

Proxecto de intervención: Análise e programación da técnica de remo en banco fixo.

Proxecto de intervención: Aplicación do RAST para avaliar a habilidade de repetir esprines (RSA) en fútbol feminino

Proxecto de intervención: Banda deseñada de Judo: Integración de competencias a través de aventuras xogadas

Proxecto de intervención: prevención de lesións do LCA en xogadores profesionais de fútbol sala.

Proxecto de intervención: programación didáctica para 3º ESO.

Proxecto de organización dun campionato nacional de patinaxe artístico: modalidade de grupos show

Proxecto de perspectiva de xénero para a promoción dos deportes da montaña

Proxecto de planificación da preparación física e técnica para surfistas amateurs nun ámbito non competitivo

Proxecto de planificación: Apnéia como complemento ao adestramento de natación.

Proxecto Deportivo de Centro

Proxecto Deportivo de Centro no I.E.S. Zalaeta

Proxecto Deportivo de Centro para o Colexio Obradoiro: “Deporte e xogo limpo na cima da Zapateira”.

Proyecto de intervención de actividad física con personas con discapacidad intelectual basado en la capacidad de equilibrio

Rastrexando o norte. Proxecto deportivo para a realización dun Rastrexo en Oleiros

Readaptación dunha Fractura por Estrés do Quinto Metatarso en Fútbol.

Revisión bibliográfica: " Epidemioloxía das conmocións no fútbol"

Termalismo e deporte en Galicia

Xestión das actividades dun muro de escalada

Xestión Deportiva Municipal

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 120