Logo da Universidade da Coruña

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Vogal PAS
Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 771
Homes 2017/2018 608
Mulleres 2017/2018 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.570
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.310
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 24,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,03
Taxa de evaluación 2017/2018 87,12
Taxa de éxito 2017/2018 85,82
Taxa de rendemento 2017/2018 74,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 80,1
Taxa de graduación 2013/2014 55,13
Taxa de abandono 2015/2016 6,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 773
Homes 2017/2018 609
Mulleres 2017/2018 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.430
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 23,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,16
Taxa de éxito 2017/2018 85,87
Taxa de rendemento 2017/2018 74,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 790
Homes 2016/2017 631
Mulleres 2016/2017 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 39.150
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.340
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.166
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.642
% créditos repetidos 2016/2017 22,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,56
Taxa de evaluación 2016/2017 87,37
Taxa de éxito 2016/2017 82,85
Taxa de rendemento 2016/2017 72,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,27
Taxa de graduación 2012/2013 37,66
Taxa de abandono 2014/2015 7,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 798
Homes 2016/2017 637
Mulleres 2016/2017 161
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 39.630
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.820
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.166
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.642
% créditos repetidos 2016/2017 22,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,66
Taxa de evaluación 2016/2017 87,31
Taxa de éxito 2016/2017 83,02
Taxa de rendemento 2016/2017 72,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 813
Homes 2015/2016 653
Mulleres 2015/2016 160
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.290
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 29.850
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.442
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.998
% créditos repetidos 2015/2016 25,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,56
Taxa de evaluación 2015/2016 87,22
Taxa de éxito 2015/2016 84,14
Taxa de rendemento 2015/2016 73,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 78,71
Taxa de graduación 2011/2012 38,61
Taxa de abandono 2013/2014 8,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 820
Homes 2015/2016 655
Mulleres 2015/2016 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.710
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 30.270
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.442
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.998
% créditos repetidos 2015/2016 25,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,65
Taxa de evaluación 2015/2016 87,28
Taxa de éxito 2015/2016 84,31
Taxa de rendemento 2015/2016 73,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
140
29
36
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
89
107
49
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
129
6
5
Bases da Educación Física e Deportiva
129
63
25
Xogos e Recreación Deportiva
102
16
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
138
14
13
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
172
13
28
Voleibol e a súa Didáctica
136
3
10
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
125
46
14
Fútbol e a súa Didáctica
138
3
9

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
100
10
12
Aprendizaxe e Control Motor
174
49
27
Fisioloxía do Exercicio I
128
5
15
Biomecánica do Movemento Humano
114
25
5
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
105
50
29
Teoría e Práctica do Exercicio
142
19
34
Balonmán e a súa Didáctica
119
18
19
Baloncesto e a súa Didáctica
86
15
7
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
98
7
11
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
119
15
20

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade física e Deporte
126
29
44
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
5
18
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
128
60
25
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
111
7
21
Fisioloxía do Exercicio II
132
18
11
Estrutura e Organización Deportiva
110
15
8
Actividade Física e Deporte Adaptado
121
10
12
Expresión Corporal e Danza
126
11
8
Creación e dirección de empresas deportivas
29
0
5
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
32
0
5
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
62
7
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
65
0
4

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
3
10
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
23
20
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
115
32
25
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
91
29
27
Dirección e Xestión Deportiva
115
22
21
Actividade Física no Medio Natural
114
2
15
Prácticum
125
1
17
Traballo Fin de Grao
154
2
120
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
25
3
7
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
21
0
1
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
16
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
119
53
24
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
100
79
55
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
130
3
9
Bases da Educación Física e Deportiva
143
76
16
Xogos e Recreación Deportiva
105
17
6
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
111
24
10
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
124
39
43
Voleibol e a súa Didáctica
131
5
2
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
114
36
22
Fútbol e a súa Didáctica
130
4
6

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
114
1
10
Aprendizaxe e Control Motor
61
111
27
Fisioloxía do Exercicio I
138
8
22
Biomecánica do Movemento Humano
119
15
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
106
49
19
Teoría e Práctica do Exercicio
132
39
31
Balonmán e a súa Didáctica
119
17
6
Baloncesto e a súa Didáctica
79
1
3
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
97
3
10
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
12
16

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade física e Deporte
100
41
48
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
112
17
8
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
103
88
34
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
117
8
18
Fisioloxía do Exercicio II
128
23
6
Estrutura e Organización Deportiva
129
10
7
Actividade Física e Deporte Adaptado
128
14
11
Expresión Corporal e Danza
138
13
12
Creación e dirección de empresas deportivas
31
3
4
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
40
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
2
4
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
69
2
2

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
135
8
22
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
124
38
25
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
134
46
29
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
112
33
15
Dirección e Xestión Deportiva
115
26
23
Actividade Física no Medio Natural
137
10
9
Prácticum
138
0
22
Traballo Fin de Grao
130
1
148
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
1
0
0
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
62
2
4
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
18
0
0
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
31
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
112
53
28
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
254
33
89
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
133
6
7
Bases da Educación Física e Deportiva
82
87
25
Xogos e Recreación Deportiva
73
22
9
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
129
11
6
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
108
54
32
Voleibol e a súa Didáctica
132
10
3
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
134
33
24
Fútbol e a súa Didáctica
134
6
8

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
102
12
6
Aprendizaxe e Control Motor
95
53
25
Fisioloxía do Exercicio I
292
19
35
Biomecánica do Movemento Humano
113
8
6
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
112
39
21
Teoría e Práctica do Exercicio
136
57
32
Balonmán e a súa Didáctica
116
8
9
Baloncesto e a súa Didáctica
76
2
2
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
73
8
19
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
9
11

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade física e Deporte
134
31
50
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
98
11
6
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
121
78
38
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
131
4
13
Fisioloxía do Exercicio II
138
23
17
Estrutura e Organización Deportiva
136
19
6
Actividade Física e Deporte Adaptado
122
16
10
Expresión Corporal e Danza
134
19
21
Creación e dirección de empresas deportivas
40
1
3
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
2
0
0
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
38
0
1
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
2
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
93
1
6

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
121
13
18
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
105
36
23
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
96
52
32
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
139
15
10
Dirección e Xestión Deportiva
125
26
13
Actividade Física no Medio Natural
114
32
11
Prácticum
133
4
29
Traballo Fin de Grao
122
2
112
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
21
4
5
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
16
0
2
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
23
6
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Adestramento individualizado-grupal dos xogadores de campo por postos específicos" Categoría Cadete

A condición física para a saúde en 30 minutos

A planificación física contextualizada ao fútbol para o desenvolvemento dunha temporada

A práctica do snowboard: Estado da literatura e estudo piloto

Actividade física coma ferramenta preventiva e para o tratamento da osteoporose

Andiedade, estrés e auto-confianza en natación artística

Beneficios da actividade física con exposición a ambientes naturais versus ambientes urbanos. Revisión sistemática.

Campamento de verán multideportivo e inclusivo para persoas con síndrome de Dawn .

Campus de fútbol praia, Escola RA10

Cara unha vida activa e saudábel

Como graduarse na Universidade da Coruña.

comparación biomecanica entre judokas de alto nivel con discapacidades sensoriais e sen discapacidade

Correlación entre o salto vertical e velocidade lineal en xogadores de hockei a patíns

Creación dun método de xestión para unha entidade deportiva

Creación dunha eco-empresa de servizos deportivos. "GreenFit, S.L."

'Creación dunha empresa de actividades de aventura en Ponteceso'

Creación dunha empresa de adestramento persoal na casa en Palma

Creación dunha empresa de prestación de servicios deportivos no ámbito laboral

Creación dunha empresa de turismo activo en Mallorca

Creación dunha empresa deportiva de servizos de pádel

Cuantificación da fatiga neuromuscular no Fútbol

DEPORTIVÍZATE! Proxecto Deportivo para o Centro de Reeducación Concepción Arenal

Desenrrolo e estructura do adestramento da forza funcional ó longo dunha tempada no fútbol

Diferencias entre a presencia dos distintos deportes e a figura da muller nos principais diarios de España

Estudo da adaptación música-movemento en xóvenes bailarinas de danza clásica.

Estudo Descriptivo dos estilos de vida do alumnado do Centro David Buján

Exercicio físico e risco de caídas en persoas maiores fráxiles e institucionalizadas: unha revisión

Exercicio, saúde e patoloxías

Fatiga muscular en exercicio de forza: diferenzas entre sexos

Identificación e análise dos elementos inductores de medo na práctica do surfing

Incidencias na coordinación motora de escolares logo de 4 semanas de adestramento en loitas olímpicas

Inicio dunha escola de surf

Intercafyde: Líder dos deportes do norte

Investigación acerca das fluctuacións no rendemento en halterófilas de élite segundo as diferentes fases do ciclo menstrual

Lesións e patoloxías en voleibol

Métodos de adestramento para a mellora do equilibrio en persoas maiores

Modelo de adestramento para activar a calidade do movemento e reducir o índice de lesións

Modelo de negocio e plan estratexico dun centro de adestramento personalizado

Obesidade Infantil e Educación Física. Proxecto de intervención sobre a dieta e a actividade física da aula de 2B del IES Fernando Wirtz Suárez.

Observación sistemática e proxecto de intervención no hockey sobre patins: Faltas directas e penaltis.

Optimización e prevención de lesións no baloncesto. Categoría cadete proposta Club Maristas.

Organización e execución dun semnario de Surf

Plan de negocio: Creación dúnha sala de adestramento persoal.

Planifiación anual de la condición física en el fútbol aficionado.

Planificación anual do adestramento dun nadador de rescate.

Planificación anual do alevín no Real Club Deportivo da Coruña, tempada 2017/2018

Planificación anual para un atleta en idade xuvenil de mediofondo: 1500 m.

Planificación Anual Unión Viera C.F. Xuvenil Nacional

Planificación da preparación física dun boxeador profesional do peso mosca para a disputa dun campionato europeo

Planificación da tempada dunha deportista nas probas de 100m manequín aletas e 50m arrastre de manequín para a súa participación no Campionato do Mundo

Planificación das accións específicas de golf na iniciación deportiva

Planificación das capacidades condicionais no equipo sub-18 do Sporting de Gijón

Planificación das probas de Sprint Olímpico en piragüismo

Planificación de adestramento funcional como mellora do rendemento en fútbol

Planificación do adestamentro da flexibilidade en porteiros de fútbol sala

Planificación do adestramento das capacidades condicionáis en futbolistas seniors amateurs en periodo preparatorio.

Planificación dos elementos técnico-tácticos ao longo da tempada no balonmán

Planificación dun Mesociclo de Pre-competición

Planificación dun novo deporte (Aainball).

Planificación dun programa de adestramento para a tempada 2017/2018 da UD Ourense

Planificación dun programa de intervención para persoas con discos herniados, grumos e dores lumbares.

Planificación dunha pretemporada no fútbol. Categoría xuvenil, Silva S.D

Planificación dunha tempada de adestramento para judocas de categoría junior masculino

Planificación dunha tempada en fútbol.

Planificación dunha temporada no fútbol

Planificación fútbol categoría infantil: programar en base ao parámetro da forza

Planificación preparación física fútbol base. Categoría infantil.

Planificación técnico-táctica do fútbol base na UD Paiosaco.

Planificación técnico-táctica do Infantil A do RC Deportivo de la Coruña

Planificar unha tempada de ultra trail, tendo en conta aspectos das unidades de adestramento temporal, cargas e ata aspectos psicolóxicos.

Práctica deportiva e satisfacción en xovenes xogadores de baloncesto

Preparación física aplicada ao tenis de mesa para nenos

Preparación física do R.C Deportivo en base ao microciclo estructurado: Tempada 2017/18

Preparacion para o mundial dun loitador de sanda

Prevención de lesións de rodilla por medio da reducción do valgo dinámico nun equipo de baloncesto femenino.

Progamación didatica para 4º ESO

Programa de actividade física para a recuperación do chan pélvico durante o postparto

Programa de actividade física para persoas enfermas en trasplantadas do ril

Programa de Actividade Física pra Mulleres Xestantes no Concello de Foz (Lugo)

Programa de educación motriz nos primeiros meses de vida.

Programa de exercicio físico adaptado a persoas con ACV

Programa de exercicio físico dirixido a mulleres xestantes para o óptimo funcionamento da rexión lumbo-pélvica

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en conductores profesionais

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida de fumadores

Programa de exercicio físico para pacientes con enfermidade coronaria na fase 3 de rehabilitación.

Programa de exercicio fisico para persoas coa enfermidade do Parkinson.

Programa de exercicio físico para persoas maiores con fraxilidade

Programa de inclusión de persoas con síndrome de Down en grupos de actividade física normalizada.

Programa de intervención de exercício físico en persoas con sobrepeso e obesidade

Programa de intervención de exercicio físico para adultos con artrosis de cadera.

programa de intervención de exercicio físico para persoas con diabetes mellitus tipo 2

Programa de Intervención do Equilibrio para a Prevención de Riscos de Caídas en Persoas Maiores

Programa de intervención en educación postural para estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria: proxecto integrado en Educación Física

Programa de intervención para a mellora da composición corporal en adultos con obesidade

Programa de intervención para o desenvolvemento táctico e a mellora da toma de decisións no baloncesto

Programa estratéxico para o desenvolvemento de actividades náuticas no Concello da Laracha

Programación anual das categorías infantil e junior do Club Natación Coruña.

Programación Anual de Educación Física para 4º da ESO

Programación anual Escola de Tenis da R. S. D. Hípica da Coruña

Programación de exercicio físico para persoas con diabetes mellitus tipo 1

Programación Didáctica 1º DA E.S.O. IES María Casares

Programación didáctica 1º ESO - IES Campo de San Alberto

Programación didáctica 4º ESO

Programación didáctica anual de Educación Física

programación didáctica de educación física para 1º de Bacharelato no IES Tirso de Molina, Ferrol

Programación didáctica de Educación Física para 4º da ESO.

Programación didáctica de EF: 1º ESO.

Programación Didáctica do Curso Académico de 4º ESO no IES Rafael Dieste.

Programación didáctica en Educación Física para 1ºESO

Programación didáctica en Educación Física para 4° da E.S.O.: "Deporte por un tubo"

Programación Didáctica para 2ª ESO. IES Fernando Wirtz Súarez.

Programación Didáctica para 3°ESO

Programación Didáctica para 4º ESO. Centro Liceo La Paz

Programación Didáctica para Educación Física para 1º ESO IES A Sardiñeira

Programación didáctica para o 3º curso da eduación secundaria obrigatoria (ESO)

Programación do adestramento da forza en piragüismo na categoría xuvenil tendo como referencia o carácter do esforzo e a velocidade de execución.

Programación do adestramento do porteiro de fútbol basado no análise do modelo de xogo

Programación do adestramento: Implementación dunha aplicación informática para o control do adestramento de porteiros de fútbol.

Proposta de inclusión do golf na educación formal e informal nos Institutos de Educación Secundaria

Proposta de intervención para a prevención e mellora da dor lumbar en remeiros senior de banco fixo

Proposta de mellora do servizo de socorrismo nas praias de Llanes (Asturias).

Proposta de preparación física para unha halterófila

Proposta de Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO: “Creando hábitos saudables”

Proposta de xestión do clube de baloncesto I.D.Sarmientos Viña do Campo de Ribadavia

Proposta dunha planificación deportiva á escalada con nenos

Proposta metodolóxica de planificación en base ao microciclo estruturado: tempada 17/18 no Victoria CF

Proxecto de carreira escolar en A Coruña.

Proxecto de creación do Torneo Teresa Herrera de Minibasket 2019

Proxecto de intervención a través da filosofía da 'Noviolencia' na ONG Equus Zebra.

Proxecto de intervención en readaptación dunha fractura por estrés do quinto metatarsiano

Proxecto de intervención na iniciación ao remo para persoas con paraplexia

Proxecto de intervención Olimpiadas Inclusivas.

Proxecto de Intervención para a Prevención da Lesión do Ligamento Cruzado Anterior no Rugby Feminino.

Proxecto de intervención para a prevención de lesión de ligamento cruzado anterior en xogadoras de baloncesto

Proxecto de intervención: Análise e programación da técnica de remo en banco fixo.

Proxecto de intervención: Aplicación do RAST para avaliar a habilidade de repetir esprines (RSA) en fútbol feminino

Proxecto de intervención: Banda deseñada de Judo: Integración de competencias a través de aventuras xogadas

Proxecto de intervención: prevención de lesións do LCA en xogadores profesionais de fútbol sala.

Proxecto de intervención: programación didáctica para 3º ESO.

Proxecto de organización dun campionato nacional de patinaxe artístico: modalidade de grupos show

Proxecto de perspectiva de xénero para a promoción dos deportes da montaña

Proxecto de planificación da preparación física e técnica para surfistas amateurs nun ámbito non competitivo

Proxecto de planificación: Apnéia como complemento ao adestramento de natación.

Proxecto Deportivo de Centro

Proxecto Deportivo de Centro no I.E.S. Zalaeta

Proxecto Deportivo de Centro para o Colexio Obradoiro: “Deporte e xogo limpo na cima da Zapateira”.

Proyecto de intervención de actividad física con personas con discapacidad intelectual basado en la capacidad de equilibrio

Rastrexando o norte. Proxecto deportivo para a realización dun Rastrexo en Oleiros

Readaptación dunha Fractura por Estrés do Quinto Metatarso en Fútbol.

Revisión bibliográfica: " Epidemioloxía das conmocións no fútbol"

Termalismo e deporte en Galicia

Xestión das actividades dun muro de escalada

Xestión Deportiva Municipal

A condición física no baloncesto: aplicación do Modelo de Adestramento Integrado na planificación deportiva para a mellora do rendemento nun equipo da Canarias Basketball Academy

A dopaxe xenética: unha revisión bibliográfica.

A preparación física da oposición a bombeiro. Planificación do adestramento multideportista.

A presenza da muller nos medios de comunicacióndeportivos.

“Fútbol: Planificación da temporada 2016/17 Polvorín SD / C.D. Lugo B”

Achegamento ao coñecemento da posible influenza do calentamento con e sen contidos preventivos das lesións de fútbol nas edades de formación: Investigación e análisis da tempada 2016/2017 no Real Club Deportivo da Coruña.

Actividade física e xé nero: un est udo centrado no marco da ensinan za secundaria obrigatoria.

Análise comparativa entre fútbol 7 e fútbol 8 en categoría alevín: empregando as diferentes accións técnico-tácticas e o uso do espazo de xogo.

Análise comparativo das principais empresas de provisión de datos para o fútbol profesional europeo: indicadores de rendemento de INSTAT FOOTBALL, WYSCOUT Y OPTA (STATS ZONE).

Análise da acción ofensiva na copa de Europa de fútbol 2016

Análise da eficacia das accións a balón parado no futbol feminino.

Analise da forza isométrica máxima e lesions do membro inferior en xogadoras de futbol 11.

Análise do xogo ofensivo no futbol de alto nivel.

Análise e estudio dos hábitos de vida saudables respecto á AF e ás condicións e valoracións do alumnado, profesorado e dirección do IES María Casares

Análise observacional da acción do xogo ofensivo no fútbol 8, na categoría prebenjamin.

Análise observacional das accións técnicas e tácticas blocaje - placaje no desenvolvemento da acción do xogo.

Análise táctico-estratéxico dos goles na Copa Mundial Feminina da FIFA Canadá 2015.

Aplicación de probas funcionais para avaliar a calidade do movemento ea súa relación coa actividade física e prevalencia de lesións en novos activos

Aproximación á identificación metodolóxica da relación adestramento-competición en fútbol profesional: Situacións de finalización no UD Somozas

Calzado minimalista: riscos e beneficios. Revisión sistemática.

Comparación da activación electromiográfica durante un movemento balístico de flexión/extensión do pulso en xóvenes e ancians.

Comparación dos efectos do adestramento de fortalecemento cos de estiramento en adultos con dor lumbar crónica, unha revisión bibliográfica.

Comparación entre sexos da perda de rendemento mecánico en dúas sesións con diferentes configuracións da serie.

Creación de empresas. Plan de empresa par un centro de exercicio.

Creación dunha empresa de deporte para a muller: embarazo, post-parto y entrenamiento funcional.

Deporte, xénero e violencia. Unha relacion histórica para resolver conflitos actuais. Revisión bibliográfica do seu tratamento nos medios de comunicacion escritos. (2012-2017)

Desenvolvemento dunha Planificación anual dun adestramento dun duatleta.

Desenvolvemento e programación dunha tabla de exercicios deseñado e adaptado para pacientes con esclerose lateral Amiotrófica (ALS).

Diabetes e exercicio de Forza.

Efecto da configuración da serie dos exercicios dunha sesión de forza sobre a hipotensión postexercicio.

Efecto da estimulación eléctrica transcraneal sobre a aprendizaxe implícita

Efecto da idade relativa na Eurocopa de Francia 2016.

Efecto da Lesión de Ligamento Cruzado Anterior sobre a Lonxevidade Deportiva e o Rendemento en Futbolistas Profesionais.

Efecto do foco de atención sobre o rendemento do tiro libre en xogadores expertos de baloncesto

Efecto dun programa de adestramento prepuberal sobre as variables da Condición Física e a súa relación coa biomecánica do pé.

Efectos da actividade física en nenos con trastorno por déficit de atención e hiperactividade.

Efectos da configuración da serie no fenómeno do 'Cross Educatión': Análise do Pico de Potencia e RFD do tren superior.

Efectos do exercicio físico en nenos con TDAH

Efectos do exercicio isométrico sobre a presión arterial.

Estudo da flexibilidade específica en levantadores de peso da selección do ITSON

Estudo descriptivo da capacidade aerobica do alumnado do I.E.S. miraflores a traves do test de cooper.

Estudo dos hábitos de vida saudable e deportivos dos alumnos da ESO do centro Doctor López Suárez dende o curso académico 2013 - 2014 ata o 2014 - 2015

Estudo dos hábitos e concepcións respecto á A.F. do alumnado, profesorado e dirección do IES Rafael Puga Ramón

Evoluçao do estilo de vida, opinioes e avaliaçao da escola e escola E.F. de Monforte de Lemos, despois de dois anos lectivos de aplicaçao (13-14 e 14-15) de um Centro de Projeto Sports (PDC)

Evolución do estilo de vida, opinións e valoracións da escola e da E.F dos escolares dunha escola educativa despois de dos anos lectivos de aplicación dun Proxecto Deportivo de Escola: I.E.S. Teis (Vigo)

Exercicio físico na hernia discal lumbar: revisión bibliográfica.

Exercicio na patoloxía do tendón de Aquiles: Revisión bibliográfica e estudo de caso.

Factores de éxito en animación deportiva en hoteles

Hipertensión e exercicio: Beneficios do entrenamento aeróbico combinado co entrenamento de forza en persoas con hipertensión. Revisión Bibliográfica.

I Trofeo Internacional de lanzamentos longos de A Pobra do Caramiñal

II Xornadas do deporte adaptado e inclusivo.

Implantación dunha escola de deportes nun concello

Incontinencia urinaria de esforzo no puerperio: exercicios musculares do solo pélvico de Kegel, ximnasia abdominal hipopresiva ou a combinación de ambos? Unha revisión bibliográfica

Influencia da intensidade do esforzo sobre o máximo número de repeticións acadadas en peso morto cunha configuración da serie en cluster.

Intervención sobre un pianista profesional con acúfenos.

Investigación acerca da participación deportiva dos mozos na provincia de Lugo.

Investigación sobre os efectos da combinación do tapiz rodante e a estimulación eléctrica transcraneal (tDCS) en pacientes con enfermidade de Parkinson.

Investigación: Configuración da serie e 'Cross-education'

Investigación: Método de adestramento de alta intensidade en natación: unha revisión bibliográfica.

Ioga: Embarazo E Postparto.

Lesión do LCA. Prevención e rehabilitación.

Máximo número de repeticións acadado baixo duas configuracións da serie en cluster para o exercicio de press banca

Mellora da forza explosiva en xogadores de baloncesto

Modelo De Intervención Para A Prevención Dunha Hernia De Disco Lumbar En Xogadores De Fútbol.

O adestramento deportivo: planificación para a mellora do rendemento do equipo de fútbol de Terceira División da Pena Sport.

O quecemento no fútbol. Optimización e periodización durante a tempada en base a periodización táctica.

Patios activos en Secundaria: Un proxecto de intervención desde unha perspectiva de xénero

Perfil Forza-Velocidade en judocas de ambos sexos para os exercicios de press de banca e sentadilla.

Plan de Empresa de Actividades Náuticas.

Plan de Empresa. "Eume CrossFit". Centro Deportivo de CrossFit.

Plan de viabilidade dunha empresa de servizos deportivos.

Plan de viabilidade e posta en marcha dun ximnasio ao aire libre.

Planificación anual das E.D.M. de Balonmán Abegondo.

Planificación anual do Cadete A do Victoria C.F: Tempada 2017-2018

Planificación duha tempada dun xogador de pádel

Planificación dunha tempada de fútbol nun equipo senior.

Planificación e Programación das Probas Físicas para o Acceso ao Corpo de Bombeiros de Navarra

Planificación e programación do proceso para a preparación das probas física dun oppositor a bombeiro na cidade de Burgos.

Planificación tempada anual 2016/2017 Laracha C.F

Portadas Dos Diarios Deportivos: Análise Do Tratamento Dos Deportes Na Prensa Escrita.

Prevención de lesión do LCA en mulleres deportistas unha revisión bibliográfica.

Problemas de Espalda en Nadadores de Competición: Unha Revisión

Programa para a readaptación e acondicionamento físico nun suxeito con dor baixo de costas.

Programación de actividades na natureza na educación secundaria obrigatoria

Programación Didáctica Anual de Educación Física (4º ESO)

Programación didáctica anual de educación física para 3º de E.S.O.

Programación didáctica de promoción de Estilos de vida saudables e proxecto interdisciplinar.

Programación didáctica para 1º de ESO.

Programación didáctica para 1º E.S.O.

Programación didáctica para 2º ESO

Programación didáctica para 3º de ESO. IES Isaac Díaz Pardo

Programación didáctica para 3º ESO - IES Nº 1 Ordes

Programación didáctica para 4º de ESO

Programación didáctica para alumnos de 3º de ESO: IES Alfonso X el Sabio

Programación dun macrociclo de adestramento. Carreira de maratón.

Programción didáctica de educación física. 4º curso de E.S.O. (Liceo "La Paz").

Proposta de fichas de avaliación técnica para os Grados de Evolucion Deportiva no surf

Proposta de planificación e programación para un crossfiter de alto nivel.

Proposta Dunha Planificacion Da Condicion Fisica En Relación A Terceira Liña Da Categoría De Honra Feminina

Proxecto de implementación das habilidades acuáticas no curriculum formal da educación física en horario escolar.

Proxecto de intervención para o desenvolvemento da intelixencia emocional en adolescentes con TDAH a través da actividade física.

Proxecto de intervención: Batería de exercicios para a mellora da dorsifexión do nocello en xogadores de fútbol

Proxecto de intervención: Plan de empresa dun centro de adestramento persoal para persoas con diferentes patoloxías.

Proxecto de intervención: Planificación temporada de fútbol

Proxecto de intervención: Programación didáctica para 3º E.S.O.

Proxecto de intervención: Proxecto de diseño de un programa de fidelización de clientes para centros deportivos.

Proxecto deportivo de centro CEIP Posidonia.

Proxecto Deportivo do Centro Liceo La Paz.

Proxecto intervención: Promoción da bicicleta de montaña no Concello de Oleiros

Proxecto multicultural de actividade física para o IES María Casares

Proxecto sobre baño adaptado no Concello de Oleiros

Proyecto intervención: Programación Didáctica para 1º ESO

Pubalxia: prevención e tratamento en futbolistas.

Readaptación de Adutor Medio no fútbol base: Caso práctico.

Respeta E Xoga Limpo, Proxecto De Non Violencia En Narón.

Revisión bibliográfica da promoción dos hábitos saudables e a promoción deportiva no entorno escolar.

Revisión bibliográfica sobre os efectos da actividade física acuática para persoas maiores.

Revisión bibliográfica sobre os efectos do adestramento da forza no estilo crol: métodos de nado atado e semi-atado.

Revisión bibliográfica sobre os efectos do entrenamento da forza en pacientes con fibromialxia.

Revisión Bibliográfica: Efectos do adestramento da forza-potencia en xóvenes futbolistas.

Revisión bibliográfica: Masculinidades e Deporte.

Revisión Bibliográfica: O beneficio da actividade física e o deporte en persoas maiores con diabetes

Revisión Bibliográfica: Os estereotipos de xénero no deporte a través dos medios de comunicación.

Revisión bibliográfica: Sexismo e deporte.

Revisión da literatura: Os beneficios do método Pilates asociados á saúde

Sobreadestramento e sobrecarga: prevención, detección precoz e manexo.

Técnica e Forza Explosiva na Halterofilia

Trastornos musculoesqueléticos que afectan aos músicos: análise comparativo cos músicos do Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

Validación dun cuestionario sobre o adestramento en balonmán .

Xornada de promoción do Parkour

A aptitude física de jovens do 9º ano (14 anos) no contexto escolar

A mellora da forza con traballos pliométricos en xóvenes infantís e cadetes

Adestramento interválico en persoas con insuficiencia cardíaca: revisión bibliográfica.

Alteracións hidro-electrolíticas en regatistas xóvenes da modalidade Laser

Análise das percepcions do profesorado de ensinanzas medias sobre a súa actividade fisica

Análise do cambio da liña de tres punos sobre a eficacia no lanzamento en baloncesto profesional

Análise observacional do xogo de Benxamín A do R.C. Deportivo de La Coruña na tempada 215/2016

Análise, comparación e proposta dos medios activos e pasivos nunha preparación de culturismo

Configuración da serie e adaptacións neuromusculares ó entrenamento de forza: Cluster Training VS. Configuración Clásica.

Desenvolvemento dunha planificación anual de adestramento do ciclismo na estrada basado na potencia. Proxecto de intervención.

Desenvolvemos as competencias clave a través da competencia motriz. Programación 1º ESO.

Deseño dun programa de exercicio para persoas con lumbalxía crónica inespecífica

Dietas altas en graxas vs. dietas altas en carbohidratos en deportes de alta resistencia: unha revisión.

Diseño dun plan de adestramento da forza en mulleres para a melloría da economía de carreria

Efectividade da estabilización do core na dor producida pola lumbalxia.

Efecto do foco de atención no rendemento e aprendizaxe do tiro libre no baloncesto

Efectos da práctica de actividades de combate sobre as respostas de agresividade en nenos e adolescentes: unha revisión

Efectos do adestramento de forza en función da configuración da serie

Estudio da influencia das experiencias como alumnos de EFdos profesores de ensinanzas medias nas súas concepcións e práctica de actividade física

Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despoís de 2 cursos académicos (13-14 e 14-15) dun PDC: IES Terra de Soneira (Vimianzo-A Coruña).

Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despois de 2 cursos académicos (13-14 y 14-15) dun PDC: I.E.S Xograr Afonso (Sarria-Lugo).

Investigación : Dismetria funcional en ximnastas de ximnasia rítmica.

Investigación: - Análise comparativo do ritmo de xogo ofensivo entre equipos de élite de fútbol sala masculino e feminino

Investigación: “Análise comparativa da recuperación de balón en fútbol: fútbol base vs fútbol profesional”

Investigación: Efectos da configuración da serie do entrenamento de forza no fenómeno de "Cross Education"

Investigación: Estudo das capacidades motrices en adultos con síndrome de Down

Investigación: "Análisis do índice de elaboración ofensiva e o índice do ritmo de circulación no fútbol: comparativa entre primeira división española, segunda división española, segunda división B española e terceira división española".

Investigación: A relación entre a modalidad Deportiva practicada e o rendemento en funcións executivas e cognitivas

Investigación: “Análise do gol en fútbol: comparativa da tipoloxía do gol entre fútbol profesional e fútbol formativo”.

Investigación: Análise dos saques de esquinas no copa do mundo de fútbol feminino Canadá 2015. Identificaicón de variábeis explicativas

Investigación: Aproximación experimental ao setido do esforzo e a fatiga muscular

Investigación: Causas de abandono do deporte de vela lixeira en xóvenes regatistas de Galicia.

Investigación: Combinación de axun e ejercicio para a pérdida de peso e a modificación da composición corporal: unha revisión.

Investigación: Efecto inmediato do tapiz rodante sobre a cinemática da marcha en pacientes con enfermedade de Parkinson.

Investigación: Efectos da configuración da serie do adestramento da forza no fenómeno do 'cross education' - análise da máxima potencia media dinámica e do RFD isométrico.

Investigación: Efeito agudo da configuración da serio do adestramento de forza sobre parámetros de variabilidade da frecuencia cardiaca.

Investigación: Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despois de 2 cursos académicos (13-14 y 14-15) dun PDC: IES Rio Miño (Rábade, Lugo).

Investigación: Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despois de dous cursos académicos (13-14 y 14-15) dun PDC: CPI San Sadurniño

Investigación: Influencia da forma do espazo de xogo no comportamento técnico-táctico do xogador na dinámica secuencial do xogo na etapa de especialización.

Investigación: Os efectos das instrucións do foco de atención no aprendizaxe do tiro en fútbol

Investigación: Scouting no baloncesto: Analise comparativa de estatísticas dos equipos de Liga Eba, Grupo A-B respecto a Básquet Coruña, durante a primeira volta da tempada 14-15

Métodos de adestramento en persoas con lesión medular

O boxeo no adestramento persoal: proposta de intervención para a aprendizaxe técnica-táctica e o desenvolvemento da condición física para a saúde.

O centro escolar como promotor de estilos de vida: relación entre a percepción de competencia e pensamento do alumnado sobre a utilidade da educación física en centros escolares galegos entre 1 e 3 da ESO.

O fútbol com obxeto de estudo nas revistas europeas de alto impacto

Periodización da preparación física en balonmán para un equipo senior de ámbito territorial.

Periodización do adestramento da forza para a mellora do rendemento do lanzamento no waterpolo no Club Marina Ferrol.

Planificación anual da tempada 2015-2016 do Infantil "A" do R.C. Deportivo de La Coruña.

Planificación anual funcional para un surfista pertencente a idades novas.

Planificación da tempada 2015/2016 Club Atlético Arteixo

Planificación do trenamento no 'running'

Planificación: Planificación da tempada 2015/2016 para o equipo de 1ª autonómica categoría infantil da SD Compostela.

Planificacón: Planificación anual de aspectos físicos-condicionais para o equipo infantil masculino de fútbol do Real Sporting de Xixón S.A.D. da temporada 2015/2016

Plataformas vibratorias e ganancia de forza no salto vertical

Programa de Crossfit para rapaces en idade escolar. Mellora da Condición Física e adherencia á práctica da Actividade Física saudable

Programa de Ensino de educación física en 1º de Bacharelato

Programación didáctica da asignatura de Educación Física para 4º ESO

Programación didáctica de 2º de ESO.

Programación Didáctica de Educación Física para 4º ESO

Programación didáctica para 2º ESO: IES A Luz

Programación didáctica para cuarto da E.S.O.

Programación didáctica para o curso de 3º de ESO

Programación educativa para 1º ESO

Proxecto de implantación dun servizo de actividade física para empregrados dun supermercado durante o horario laboral

Proxecto de intervención dunha programación didáctica para 2º E.S.O. Práctica do monopatín no contexto educativo

Proxecto de intervención: Aplicación da Norma UNE-ISO 21500 á organización do XV Seven Internacional Vila das Pontes

Proxecto de intervención: Creación dun plan de empresa de servizos deportivos

Proxecto de intervención: Creación dunha empresa de Fútbol Indoor

Proxecto de intervención: Implantación de unha escola de vela municipal no Concello de Camariñas.

Proxecto de Intervención: Organización dunha xornada deportiva de inclusión social

Proxecto de intervención: Organización e planificación dun campus deportivo de cultura urban en Santiago de Compostela

Proxecto de intervención: planificación do entrenamento dunha tempada en Crossfit

Proxecto de intervención: Planificación dunha tempada de piragüismo de descenso de augas bravas para piragüistas de categoría senior no Club Piragüismo Quixós

Proxecto de intervención: Programa de actividades físicas no medio acuático natural para xestantes.

Proxecto de intervención: Programación de Educación Física para 4º da ESO

Proxecto de intervención: Programación didáctica para 1º de bacharelato".

Proxecto de intervención: programación didáctica para o 3º curso de ensino secundario obrigatorio

Proxecto de intervención: Proposta de proxecto de centro deportivo con base nos hábitos e necesidades dos alumnos na escola Lizarra Ikastola

Proxecto de intervención: Xogos en espazo reducido como método de adestramento integrado en fútbol.

Proxecto educativo: Coeducando dende o deporte

Proxecto empresarial de Actividade Física Saudable para traballadores.

Proxecto intervención: Planificación física en alto rendemento: Tempada do Naturhouse A Rioja 2016/2017

Proxecto Intervención: Proxecto ecodeportivo de centro en el IES Miraflores

Proxecto intervención: A creación dunha empresa deportiva de adestramento persoal

Proxecto intervención: Planificación dunha tempada de fútbol. (3º división)

Proxecto intervención: Programa De 'Nonviolencia' No Deporte No Concello De Dumbría

Proxecto intervención: Proposta de desenvolvemento dun servizo municipal de deportes en Negreira

Proxecto intervención: Unha planificación dunha temporada de fútbol en base ás neurociencias

Proyecto de intervención: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA 3º E.S.O: Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Celanova

Proyecto de intervención: Periodización da preparación física dunha tempada para un surfista de élite

Proyecto de Investigación: O efecto da configuración da serie no adestramento de forza sobre a presión arterial durante o exercicio

Proyecto intervención: O adestramenoto físico-condicional dun equipo de fútbol base de categoría xuvenil. Planificación da tempada 2015/2016 do A.D. Bosco.

Proyecto Intervención: Planificación en categorías de formación para baloncesto.

Proyecto intervención: Programación didáctica de educación física, 1º de Bacharelato (IES María Casares)

Proyecto intervención: Programación didáctica educación física primeiro da ESO curso 2015-2016

Proyecto intervención: 'Programación docente para un curso de segundo da Educación Secundaria Obrigatoria'

Proyecto intervención: Proxecto de integración social a través da actividade física e o deporte no centro I.E.S. Dionisio Gamallo de Ribadeo

Revisión Bibliográfica das lesións no fútbol feminino nas revistas de alto impacto no periodo 2008-2016

Revisión Bibliográfica e Copilación de Perfiles Posicionais no Rugby Profesional

Revisión bibliográfica sobre os factores motivacionais na práctica deportiva en natación.

Revisión Bibliográfica: "Cambios neurais inducidos polo adestramento de forza: efectos causados polo adestramento excéntrico, concéntrico e isométrico e desenvolvemento dos reflexos espinais.

Revisión Bibliográfica: "Relación entre o deporte e a aliñación da columna lumbar en nenos e adolescentes"

Revisión Bibliográfica: Estudo da respiración como base para a relaxación na educación física escolar.

Revisión bibliográfica: Influencia do adestramento interválico vs adestramento continuo sobre o VO2 máx.

Revisión Bibliográfica: Lesións de isquiosurais no fútbol: Análise das estratexias de prevención

Revision Bibliográfica: O boxeo como método de reinserción social na adolescencia

Revisión Bibliográfica: Os estereotipos na actividade física e no deporte

Revisión Bibliográfica: Prever e analizar o tipo de causas dos accidentes nas actividades de montaña.

Revisión Bibliográfica: Proposta de readaptación tras unha lesión de ligamento cruzado anterior no fútbol

Revisión Bibliográfica: Revisión sistemática sobre que adestramento de forza é máis eficaz para mellorar a economía da carreira nos futbolistas de élite

Revisión bibliográfica: Uso da actividade acuática para a recuperación da lumbalxia

Revisión da literatura.:Programas de prevención de lesións e a súa aplicación o tenis. Revisión bibliográfica.

Revisión da Literatura: A detección de talento no fútbol.

Revisión da Literatura: Eletroestimulación muscular no adestramento de forza máxima

Revisión da literatura: Síndrome metábólico nos mozos e a súa relación coa actividade física

Revisión das variables de programación da carga externa no adestramento contra resistencias e a súa influencia no desenvolvemento da hipertrofia muscular

Revisión de la literatura. A propiocepción como elemento preventivo e rehabilitador das lesións do nocello no baloncesto

Valoración da capacidade rítmica na ximnasia rítmica.

Valoración e adestramento da condición física durante o proceso da reeducación da marhc en lesionados medulares: unha revisión.

Variábeis influíntes na adherencia ao exercicio en persoas con fibromialxia

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 120