Logo da Universidade da Coruña

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Vogal PAS
Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 790
Homes 2016/2017 631
Mulleres 2016/2017 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 39.150
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.340
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.166
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.642
% créditos repetidos 2016/2017 22,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,56
Taxa de evaluación 2016/2017 87,37
Taxa de éxito 2016/2017 82,85
Taxa de rendemento 2016/2017 72,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,27
Taxa de graduación 2012/2013 37,66
Taxa de abandono 2014/2015 7,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 798
Homes 2016/2017 637
Mulleres 2016/2017 161
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 39.630
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.820
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.166
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.642
% créditos repetidos 2016/2017 22,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,66
Taxa de evaluación 2016/2017 87,31
Taxa de éxito 2016/2017 83,02
Taxa de rendemento 2016/2017 72,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 813
Homes 2015/2016 653
Mulleres 2015/2016 160
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.290
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 29.850
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.442
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.998
% créditos repetidos 2015/2016 25,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,56
Taxa de evaluación 2015/2016 87,22
Taxa de éxito 2015/2016 84,14
Taxa de rendemento 2015/2016 73,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 78,71
Taxa de graduación 2011/2012 38,61
Taxa de abandono 2013/2014 8,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 820
Homes 2015/2016 655
Mulleres 2015/2016 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.710
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 30.270
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.442
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.998
% créditos repetidos 2015/2016 25,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,65
Taxa de evaluación 2015/2016 87,28
Taxa de éxito 2015/2016 84,31
Taxa de rendemento 2015/2016 73,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 805
Homes 2014/2015 642
Mulleres 2014/2015 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 41.250
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.956
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.850
% créditos repetidos 2014/2015 26,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,24
Taxa de evaluación 2014/2015 85,91
Taxa de éxito 2014/2015 80,05
Taxa de rendemento 2014/2015 68,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 82,27
Taxa de graduación 2010/2011 29,55
Taxa de abandono 2012/2013 3,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 805
Homes 2014/2015 642
Mulleres 2014/2015 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 41.250
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.956
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.850
% créditos repetidos 2014/2015 26,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,24
Taxa de evaluación 2014/2015 85,91
Taxa de éxito 2014/2015 80,05
Taxa de rendemento 2014/2015 68,77

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
119
53
24
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
100
79
55
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
130
3
9
Bases da Educación Física e Deportiva
143
76
16
Xogos e Recreación Deportiva
105
17
6
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
111
24
10
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
124
39
43
Voleibol e a súa Didáctica
131
5
2
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
114
36
22
Fútbol e a súa Didáctica
130
4
6

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
114
1
10
Aprendizaxe e Control Motor
61
111
27
Fisioloxía do Exercicio I
138
8
22
Biomecánica do Movemento Humano
119
15
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
106
49
19
Teoría e Práctica do Exercicio
132
39
31
Balonmán e a súa Didáctica
119
17
6
Baloncesto e a súa Didáctica
79
1
3
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
97
3
10
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
12
16

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade física e Deporte
100
41
48
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
112
17
8
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
103
88
34
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
117
8
18
Fisioloxía do Exercicio II
128
23
6
Estrutura e Organización Deportiva
129
10
7
Actividade Física e Deporte Adaptado
128
14
11
Expresión Corporal e Danza
138
13
12
Creación e dirección de empresas deportivas
31
3
4
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
40
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
2
4
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
69
2
2

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
135
8
22
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
124
38
25
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
134
46
29
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
112
33
15
Dirección e Xestión Deportiva
115
26
23
Actividade Física no Medio Natural
137
10
9
Prácticum
138
0
22
Traballo Fin de Grao
130
1
148
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
1
0
0
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
62
2
4
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
18
0
0
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
31
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
112
53
28
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
254
33
89
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
133
6
7
Bases da Educación Física e Deportiva
82
87
25
Xogos e Recreación Deportiva
73
22
9
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
129
11
6
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
108
54
32
Voleibol e a súa Didáctica
132
10
3
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
134
33
24
Fútbol e a súa Didáctica
134
6
8

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
102
12
6
Aprendizaxe e Control Motor
95
53
25
Fisioloxía do Exercicio I
292
19
35
Biomecánica do Movemento Humano
113
8
6
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
112
39
21
Teoría e Práctica do Exercicio
136
57
32
Balonmán e a súa Didáctica
116
8
9
Baloncesto e a súa Didáctica
76
2
2
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
73
8
19
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
9
11

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade física e Deporte
134
31
50
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
98
11
6
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
121
78
38
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
131
4
13
Fisioloxía do Exercicio II
138
23
17
Estrutura e Organización Deportiva
136
19
6
Actividade Física e Deporte Adaptado
122
16
10
Expresión Corporal e Danza
134
19
21
Creación e dirección de empresas deportivas
40
1
3
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
2
0
0
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
38
0
1
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
2
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
93
1
6

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
121
13
18
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
105
36
23
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
96
52
32
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
139
15
10
Dirección e Xestión Deportiva
125
26
13
Actividade Física no Medio Natural
114
32
11
Prácticum
133
4
29
Traballo Fin de Grao
122
2
112
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
21
4
5
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
16
0
2
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
23
6
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
108
49
27
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
162
131
143
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
125
12
8
Bases da Educación Física e Deportiva
124
58
17
Xogos e Recreación Deportiva
75
8
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
121
7
9
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
119
47
27
Voleibol e a súa Didáctica
129
5
8
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
133
37
35
Fútbol e a súa Didáctica
122
4
7

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
155
9
7
Aprendizaxe e Control Motor
123
56
17
Fisioloxía do Exercicio I
111
88
141
Biomecánica do Movemento Humano
102
9
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
138
52
22
Teoría e Práctica do Exercicio
169
68
49
Balonmán e a súa Didáctica
114
10
10
Baloncesto e a súa Didáctica
105
7
4
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
79
11
19
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
105
15
13

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade física e Deporte
102
47
40
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
129
3
9
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
97
90
27
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
136
9
12
Fisioloxía do Exercicio II
135
21
17
Estrutura e Organización Deportiva
107
21
11
Actividade Física e Deporte Adaptado
111
22
13
Expresión Corporal e Danza
109
39
20
Creación e dirección de empresas deportivas
53
3
7
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
29
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
74
1
13
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
67
2
5

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
124
20
14
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
124
39
15
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
109
66
19
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
114
39
13
Dirección e Xestión Deportiva
115
39
7
Actividade Física no Medio Natural
149
14
11
Prácticum
110
3
16
Traballo Fin de Grao
91
6
95
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
11
0
4
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
38
4
3
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
1
0
0
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
64
2
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A condición física no baloncesto: aplicación do Modelo de Adestramento Integrado na planificación deportiva para a mellora do rendemento nun equipo da Canarias Basketball Academy

A dopaxe xenética: unha revisión bibliográfica.

A preparación física da oposición a bombeiro. Planificación do adestramento multideportista.

A presenza da muller nos medios de comunicacióndeportivos.

“Fútbol: Planificación da temporada 2016/17 Polvorín SD / C.D. Lugo B”

Achegamento ao coñecemento da posible influenza do calentamento con e sen contidos preventivos das lesións de fútbol nas edades de formación: Investigación e análisis da tempada 2016/2017 no Real Club Deportivo da Coruña.

Actividade física e xé nero: un est udo centrado no marco da ensinan za secundaria obrigatoria.

Análise comparativa entre fútbol 7 e fútbol 8 en categoría alevín: empregando as diferentes accións técnico-tácticas e o uso do espazo de xogo.

Análise comparativo das principais empresas de provisión de datos para o fútbol profesional europeo: indicadores de rendemento de INSTAT FOOTBALL, WYSCOUT Y OPTA (STATS ZONE).

Análise da acción ofensiva na copa de Europa de fútbol 2016

Análise da eficacia das accións a balón parado no futbol feminino.

Analise da forza isométrica máxima e lesions do membro inferior en xogadoras de futbol 11.

Análise do xogo ofensivo no futbol de alto nivel.

Análise e estudio dos hábitos de vida saudables respecto á AF e ás condicións e valoracións do alumnado, profesorado e dirección do IES María Casares

Análise observacional da acción do xogo ofensivo no fútbol 8, na categoría prebenjamin.

Análise observacional das accións técnicas e tácticas blocaje - placaje no desenvolvemento da acción do xogo.

Análise táctico-estratéxico dos goles na Copa Mundial Feminina da FIFA Canadá 2015.

Aplicación de probas funcionais para avaliar a calidade do movemento ea súa relación coa actividade física e prevalencia de lesións en novos activos

Aproximación á identificación metodolóxica da relación adestramento-competición en fútbol profesional: Situacións de finalización no UD Somozas

Calzado minimalista: riscos e beneficios. Revisión sistemática.

Comparación da activación electromiográfica durante un movemento balístico de flexión/extensión do pulso en xóvenes e ancians.

Comparación dos efectos do adestramento de fortalecemento cos de estiramento en adultos con dor lumbar crónica, unha revisión bibliográfica.

Comparación entre sexos da perda de rendemento mecánico en dúas sesións con diferentes configuracións da serie.

Creación de empresas. Plan de empresa par un centro de exercicio.

Creación dunha empresa de deporte para a muller: embarazo, post-parto y entrenamiento funcional.

Deporte, xénero e violencia. Unha relacion histórica para resolver conflitos actuais. Revisión bibliográfica do seu tratamento nos medios de comunicacion escritos. (2012-2017)

Desenvolvemento dunha Planificación anual dun adestramento dun duatleta.

Diabetes e exercicio de Forza.

Efecto da configuración da serie dos exercicios dunha sesión de forza sobre a hipotensión postexercicio.

Efecto da estimulación eléctrica transcraneal sobre a aprendizaxe implícita

Efecto da idade relativa na Eurocopa de Francia 2016.

Efecto da Lesión de Ligamento Cruzado Anterior sobre a Lonxevidade Deportiva e o Rendemento en Futbolistas Profesionais.

Efecto do foco de atención sobre o rendemento do tiro libre en xogadores expertos de baloncesto

Efecto dun programa de adestramento prepuberal sobre as variables da Condición Física e a súa relación coa biomecánica do pé.

Efectos da actividade física en nenos con trastorno por déficit de atención e hiperactividade.

Efectos da configuración da serie no fenómeno do 'Cross Educatión': Análise do Pico de Potencia e RFD do tren superior.

Efectos do exercicio físico en nenos con TDAH

Efectos do exercicio isométrico sobre a presión arterial.

Estudo descriptivo da capacidade aerobica do alumnado do I.E.S. miraflores a traves do test de cooper.

Estudo dos hábitos de vida saudable e deportivos dos alumnos da ESO do centro Doctor López Suárez dende o curso académico 2013 - 2014 ata o 2014 - 2015

Estudo dos hábitos e concepcións respecto á A.F. do alumnado, profesorado e dirección do IES Rafael Puga Ramón

Evoluçao do estilo de vida, opinioes e avaliaçao da escola e escola E.F. de Monforte de Lemos, despois de dois anos lectivos de aplicaçao (13-14 e 14-15) de um Centro de Projeto Sports (PDC)

Evolución do estilo de vida, opinións e valoracións da escola e da E.F dos escolares dunha escola educativa despois de dos anos lectivos de aplicación dun Proxecto Deportivo de Escola: I.E.S. Teis (Vigo)

Exercicio físico na hernia discal lumbar: revisión bibliográfica.

Exercicio na patoloxía do tendón de Aquiles: Revisión bibliográfica e estudo de caso.

Hipertensión e exercicio: Beneficios do entrenamento aeróbico combinado co entrenamento de forza en persoas con hipertensión. Revisión Bibliográfica.

I Trofeo Internacional de lanzamentos longos de A Pobra do Caramiñal

II Xornadas do deporte adaptado e inclusivo.

Implantación dunha escola de deportes nun concello

Incontinencia urinaria de esforzo no puerperio: exercicios musculares do solo pélvico de Kegel, ximnasia abdominal hipopresiva ou a combinación de ambos? Unha revisión bibliográfica

Influencia da intensidade do esforzo sobre o máximo número de repeticións acadadas en peso morto cunha configuración da serie en cluster.

Intervención sobre un pianista profesional con acúfenos.

Investigación acerca da participación deportiva dos mozos na provincia de Lugo.

Investigación sobre os efectos da combinación do tapiz rodante e a estimulación eléctrica transcraneal (tDCS) en pacientes con enfermidade de Parkinson.

Investigación: Configuración da serie e 'Cross-education'

Investigación: Método de adestramento de alta intensidade en natación: unha revisión bibliográfica.

Ioga: Embarazo E Postparto.

Lesión do LCA. Prevención e rehabilitación.

Máximo número de repeticións acadado baixo duas configuracións da serie en cluster para o exercicio de press banca

Mellora da forza explosiva en xogadores de baloncesto

Modelo De Intervención Para A Prevención Dunha Hernia De Disco Lumbar En Xogadores De Fútbol.

O adestramento deportivo: planificación para a mellora do rendemento do equipo de fútbol de Terceira División da Pena Sport.

O quecemento no fútbol. Optimización e periodización durante a tempada en base a periodización táctica.

Patios activos en Secundaria: Un proxecto de intervención desde unha perspectiva de xénero

Perfil Forza-Velocidade en judocas de ambos sexos para os exercicios de press de banca e sentadilla.

Plan de Empresa de Actividades Náuticas.

Plan de Empresa. "Eume CrossFit". Centro Deportivo de CrossFit.

Plan de viabilidade dunha empresa de servizos deportivos.

Plan de viabilidade e posta en marcha dun ximnasio ao aire libre.

Planificación anual das E.D.M. de Balonmán Abegondo.

Planificación anual do Cadete A do Victoria C.F: Tempada 2017-2018

Planificación duha tempada dun xogador de pádel

Planificación dunha tempada de fútbol nun equipo senior.

Planificación e Programación das Probas Físicas para o Acceso ao Corpo de Bombeiros de Navarra

Planificación e programación do proceso para a preparación das probas física dun oppositor a bombeiro na cidade de Burgos.

Planificación tempada anual 2016/2017 Laracha C.F

Portadas Dos Diarios Deportivos: Análise Do Tratamento Dos Deportes Na Prensa Escrita.

Prevención de lesión do LCA en mulleres deportistas unha revisión bibliográfica.

Problemas de Espalda en Nadadores de Competición: Unha Revisión

Programa para a readaptación e acondicionamento físico nun suxeito con dor baixo de costas.

Programación de actividades na natureza na educación secundaria obrigatoria

Programación Didáctica Anual de Educación Física (4º ESO)

Programación didáctica anual de educación física para 3º de E.S.O.

Programación didáctica de promoción de Estilos de vida saudables e proxecto interdisciplinar.

Programación didáctica para 1º de ESO.

Programación didáctica para 1º E.S.O.

Programación didáctica para 2º ESO

Programación didáctica para 3º de ESO. IES Isaac Díaz Pardo

Programación didáctica para 3º ESO - IES Nº 1 Ordes

Programación didáctica para 4º de ESO

Programación didáctica para alumnos de 3º de ESO: IES Alfonso X el Sabio

Programación dun macrociclo de adestramento. Carreira de maratón.

Programción didáctica de educación física. 4º curso de E.S.O. (Liceo "La Paz").

Proposta de fichas de avaliación técnica para os Grados de Evolucion Deportiva no surf

Proposta de planificación e programación para un crossfiter de alto nivel.

Proposta Dunha Planificacion Da Condicion Fisica En Relación A Terceira Liña Da Categoría De Honra Feminina

Proxecto de implementación das habilidades acuáticas no curriculum formal da educación física en horario escolar.

Proxecto de intervención para o desenvolvemento da intelixencia emocional en adolescentes con TDAH a través da actividade física.

Proxecto de intervención: Batería de exercicios para a mellora da dorsifexión do nocello en xogadores de fútbol

Proxecto de intervención: Plan de empresa dun centro de adestramento persoal para persoas con diferentes patoloxías.

Proxecto de intervención: Planificación temporada de fútbol

Proxecto de intervención: Programación didáctica para 3º E.S.O.

Proxecto de intervención: Proxecto de diseño de un programa de fidelización de clientes para centros deportivos.

Proxecto deportivo de centro CEIP Posidonia.

Proxecto Deportivo do Centro Liceo La Paz.

Proxecto intervención: Promoción da bicicleta de montaña no Concello de Oleiros

Proxecto multicultural de actividade física para o IES María Casares

Proyecto intervención: Programación Didáctica para 1º ESO

Proyecto sobre baño adaptado en el concello de Oleiros

Pubalxia: prevención e tratamento en futbolistas.

Readaptación de Adutor Medio no fútbol base: Caso práctico.

Respeta E Xoga Limpo, Proxecto De Non Violencia En Narón.

Revisión bibliográfica da promoción dos hábitos saudables e a promoción deportiva no entorno escolar.

Revisión bibliográfica sobre os efectos da actividade física acuática para persoas maiores.

Revisión bibliográfica sobre os efectos do adestramento da forza no estilo crol: métodos de nado atado e semi-atado.

Revisión bibliográfica sobre os efectos do entrenamento da forza en pacientes con fibromialxia.

Revisión Bibliográfica: Efectos do adestramento da forza-potencia en xóvenes futbolistas.

Revisión bibliográfica: Masculinidades e Deporte.

Revisión Bibliográfica: O beneficio da actividade física e o deporte en persoas maiores con diabetes

Revisión Bibliográfica: Os estereotipos de xénero no deporte a través dos medios de comunicación.

Revisión bibliográfica: Sexismo e deporte.

Revisión da literatura: Os beneficios do método Pilates asociados á saúde

Sobreadestramento e sobrecarga: prevención, detección precoz e manexo.

Técnica e Forza Explosiva na Halterofilia

Trastornos musculoesqueléticos que afectan aos músicos: análise comparativo cos músicos do Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

Validación dun cuestionario sobre o adestramento en balonmán .

Xornada de promoción do Parkour

A mellora da forza con traballos pliométricos en xóvenes infantís e cadetes

Adestramento interválico en persoas con insuficiencia cardíaca: revisión bibliográfica.

Alteracións hidro-electrolíticas en regatistas xóvenes da modalidade Laser

Análise das percepcions do profesorado de ensinanzas medias sobre a súa actividade fisica

Análise do cambio da liña de tres punos sobre a eficacia no lanzamento en baloncesto profesional

Análise observacional do xogo de Benxamín A do R.C. Deportivo de La Coruña na tempada 215/2016

Análise, comparación e proposta dos medios activos e pasivos nunha preparación de culturismo

Configuración da serie e adaptacións neuromusculares ó entrenamento de forza: Cluster Training VS. Configuración Clásica.

Desenvolvemento dunha planificación anual de adestramento do ciclismo na estrada basado na potencia. Proxecto de intervención.

Desenvolvemos as competencias clave a través da competencia motriz. Programación 1º ESO.

Deseño dun programa de exercicio para persoas con lumbalxía crónica inespecífica

Dietas altas en graxas vs. dietas altas en carbohidratos en deportes de alta resistencia: unha revisión.

Efectividade da estabilización do core na dor producida pola lumbalxia.

Efecto do foco de atención no rendemento e aprendizaxe do tiro libre no baloncesto

Efectos da práctica de actividades de combate sobre as respostas de agresividade en nenos e adolescentes: unha revisión

Efectos do adestramento de forza en función da configuración da serie

Estudio da influencia das experiencias como alumnos de EFdos profesores de ensinanzas medias nas súas concepcións e práctica de actividade física

Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despoís de 2 cursos académicos (13-14 e 14-15) dun PDC: IES Terra de Soneira (Vimianzo-A Coruña).

Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despois de 2 cursos académicos (13-14 y 14-15) dun PDC: I.E.S Xograr Afonso (Sarria-Lugo).

Investigación : Dismetria funcional en ximnastas de ximnasia rítmica.

Investigación: - Análise comparativo do ritmo de xogo ofensivo entre equipos de élite de fútbol sala masculino e feminino

Investigación: “Análise comparativa da recuperación de balón en fútbol: fútbol base vs fútbol profesional”

Investigación: Efectos da configuración da serie do entrenamento de forza no fenómeno de "Cross Education"

Investigación: Estudo das capacidades motrices en adultos con síndrome de Down

Investigación: "Análisis do índice de elaboración ofensiva e o índice do ritmo de circulación no fútbol: comparativa entre primeira división española, segunda división española, segunda división B española e terceira división española".

Investigación: A relación entre a modalidad Deportiva practicada e o rendemento en funcións executivas e cognitivas

Investigación: “Análise do gol en fútbol: comparativa da tipoloxía do gol entre fútbol profesional e fútbol formativo”.

Investigación: Análise dos saques de esquinas no copa do mundo de fútbol feminino Canadá 2015. Identificaicón de variábeis explicativas

Investigación: Aproximación experimental ao setido do esforzo e a fatiga muscular

Investigación: Causas de abandono do deporte de vela lixeira en xóvenes regatistas de Galicia.

Investigación: Combinación de axun e ejercicio para a pérdida de peso e a modificación da composición corporal: unha revisión.

Investigación: Efecto inmediato do tapiz rodante sobre a cinemática da marcha en pacientes con enfermedade de Parkinson.

Investigación: Efectos da configuración da serie do adestramento da forza no fenómeno do 'cross education' - análise da máxima potencia media dinámica e do RFD isométrico.

Investigación: Efeito agudo da configuración da serio do adestramento de forza sobre parámetros de variabilidade da frecuencia cardiaca.

Investigación: Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despois de 2 cursos académicos (13-14 y 14-15) dun PDC: IES Rio Miño (Rábade, Lugo).

Investigación: Evolución dos hábitos de vida e percepcións dos escolares dun centro educativo despois de dous cursos académicos (13-14 y 14-15) dun PDC: CPI San Sadurniño

Investigación: Influencia da forma do espazo de xogo no comportamento técnico-táctico do xogador na dinámica secuencial do xogo na etapa de especialización.

Investigación: Os efectos das instrucións do foco de atención no aprendizaxe do tiro en fútbol

Investigación: Scouting no baloncesto: Analise comparativa de estatísticas dos equipos de Liga Eba, Grupo A-B respecto a Básquet Coruña, durante a primeira volta da tempada 14-15

Métodos de adestramento en persoas con lesión medular

O boxeo no adestramento persoal: proposta de intervención para a aprendizaxe técnica-táctica e o desenvolvemento da condición física para a saúde.

O centro escolar como promotor de estilos de vida: relación entre a percepción de competencia e pensamento do alumnado sobre a utilidade da educación física en centros escolares galegos entre 1 e 3 da ESO.

O fútbol com obxeto de estudo nas revistas europeas de alto impacto

Periodización da preparación física en balonmán para un equipo senior de ámbito territorial.

Periodización do adestramento da forza para a mellora do rendemento do lanzamento no waterpolo no Club Marina Ferrol.

Planificación anual da tempada 2015-2016 do Infantil "A" do R.C. Deportivo de La Coruña.

Planificación anual funcional para un surfista pertencente a idades novas.

Planificación da tempada 2015/2016 Club Atlético Arteixo

Planificación do trenamento no 'running'

Planificación: Planificación da tempada 2015/2016 para o equipo de 1ª autonómica categoría infantil da SD Compostela.

Planificacón: Planificación anual de aspectos físicos-condicionais para o equipo infantil masculino de fútbol do Real Sporting de Xixón S.A.D. da temporada 2015/2016

Plataformas vibratorias e ganancia de forza no salto vertical

Programa de Crossfit para rapaces en idade escolar. Mellora da Condición Física e adherencia á práctica da Actividade Física saudable

Programa de Ensino de educación física en 1º de Bacharelato

Programación didáctica da asignatura de Educación Física para 4º ESO

Programación didáctica de 2º de ESO.

Programación Didáctica de Educación Física para 4º ESO

Programación didáctica para 2º ESO: IES A Luz

Programación didáctica para cuarto da E.S.O.

Programación didáctica para o curso de 3º de ESO

Programación educativa para 1º ESO

Proxecto de implantación dun servizo de actividade física para empregrados dun supermercado durante o horario laboral

Proxecto de intervención dunha programación didáctica para 2º E.S.O. Práctica do monopatín no contexto educativo

Proxecto de intervención: Aplicación da Norma UNE-ISO 21500 á organización do XV Seven Internacional Vila das Pontes

Proxecto de intervención: Creación dun plan de empresa de servizos deportivos

Proxecto de intervención: Creación dunha empresa de Fútbol Indoor

Proxecto de intervención: Implantación de unha escola de vela municipal no Concello de Camariñas.

Proxecto de Intervención: Organización dunha xornada deportiva de inclusión social

Proxecto de intervención: Organización e planificación dun campus deportivo de cultura urban en Santiago de Compostela

Proxecto de intervención: planificación do entrenamento dunha tempada en Crossfit

Proxecto de intervención: Planificación dunha tempada de piragüismo de descenso de augas bravas para piragüistas de categoría senior no Club Piragüismo Quixós

Proxecto de intervención: Programa de actividades físicas no medio acuático natural para xestantes.

Proxecto de intervención: Programación de Educación Física para 4º da ESO

Proxecto de intervención: Programación didáctica para 1º de bacharelato".

Proxecto de intervención: programación didáctica para o 3º curso de ensino secundario obrigatorio

Proxecto de intervención: Proposta de proxecto de centro deportivo con base nos hábitos e necesidades dos alumnos na escola Lizarra Ikastola

Proxecto de intervención: Xogos en espazo reducido como método de adestramento integrado en fútbol.

Proxecto educativo: Coeducando dende o deporte

Proxecto empresarial de Actividade Física Saudable para traballadores.

Proxecto intervención: Planificación física en alto rendemento: Tempada do Naturhouse A Rioja 2016/2017

Proxecto Intervención: Proxecto ecodeportivo de centro en el IES Miraflores

Proxecto intervención: A creación dunha empresa deportiva de adestramento persoal

Proxecto intervención: Planificación dunha tempada de fútbol. (3º división)

Proxecto intervención: Programa De 'Nonviolencia' No Deporte No Concello De Dumbría

Proxecto intervención: Proposta de desenvolvemento dun servizo municipal de deportes en Negreira

Proxecto intervención: Unha planificación dunha temporada de fútbol en base ás neurociencias

Proyecto de intervención: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA 3º E.S.O: Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Celanova

Proyecto de intervención: Periodización da preparación física dunha tempada para un surfista de élite

Proyecto de Investigación: O efecto da configuración da serie no adestramento de forza sobre a presión arterial durante o exercicio

Proyecto intervención: O adestramenoto físico-condicional dun equipo de fútbol base de categoría xuvenil. Planificación da tempada 2015/2016 do A.D. Bosco.

Proyecto Intervención: Planificación en categorías de formación para baloncesto.

Proyecto intervención: Programación didáctica de educación física, 1º de Bacharelato (IES María Casares)

Proyecto intervención: Programación didáctica educación física primeiro da ESO curso 2015-2016

Proyecto intervención: 'Programación docente para un curso de segundo da Educación Secundaria Obrigatoria'

Proyecto intervención: Proxecto de integración social a través da actividade física e o deporte no centro I.E.S. Dionisio Gamallo de Ribadeo

Revisión Bibliográfica das lesións no fútbol feminino nas revistas de alto impacto no periodo 2008-2016

Revisión Bibliográfica e Copilación de Perfiles Posicionais no Rugby Profesional

Revisión bibliográfica sobre os factores motivacionais na práctica deportiva en natación.

Revisión Bibliográfica: "Cambios neurais inducidos polo adestramento de forza: efectos causados polo adestramento excéntrico, concéntrico e isométrico e desenvolvemento dos reflexos espinais.

Revisión Bibliográfica: "Relación entre o deporte e a aliñación da columna lumbar en nenos e adolescentes"

Revisión Bibliográfica: Estudo da respiración como base para a relaxación na educación física escolar.

Revisión bibliográfica: Influencia do adestramento interválico vs adestramento continuo sobre o VO2 máx.

Revisión Bibliográfica: Lesións de isquiosurais no fútbol: Análise das estratexias de prevención

Revision Bibliográfica: O boxeo como método de reinserción social na adolescencia

Revisión Bibliográfica: Os estereotipos na actividade física e no deporte

Revisión Bibliográfica: Prever e analizar o tipo de causas dos accidentes nas actividades de montaña.

Revisión Bibliográfica: Proposta de readaptación tras unha lesión de ligamento cruzado anterior no fútbol

Revisión Bibliográfica: Revisión sistemática sobre que adestramento de forza é máis eficaz para mellorar a economía da carreira nos futbolistas de élite

Revisión bibliográfica: Uso da actividade acuática para a recuperación da lumbalxia

Revisión da literatura.:Programas de prevención de lesións e a súa aplicación o tenis. Revisión bibliográfica.

Revisión da Literatura: A detección de talento no fútbol.

Revisión da Literatura: Eletroestimulación muscular no adestramento de forza máxima

Revisión da literatura: Síndrome metábólico nos mozos e a súa relación coa actividade física

Revisión das variables de programación da carga externa no adestramento contra resistencias e a súa influencia no desenvolvemento da hipertrofia muscular

Revisión de la literatura. A propiocepción como elemento preventivo e rehabilitador das lesións do nocello no baloncesto

Valoración da capacidade rítmica na ximnasia rítmica.

Valoración e adestramento da condición física durante o proceso da reeducación da marhc en lesionados medulares: unha revisión.

Variábeis influíntes na adherencia ao exercicio en persoas con fibromialxia

Investigación: A condicion fisica no baloncesto. Comparacios, analisis e evolucion das variables na relacion coa saude.

Investigación: A mellora do estado de ánimo dos pacientes drogodependentes tras un tratamento de actividade física.

Investigación: Análise comparativo do ritmo de xogo ofensivo entre equipos de élite masculinos e femininos en fútbol.

Investigación: Análise das fases de xogo no rugby

Investigación: Análise das ordenanzas municipais. Características e factores de risco das praias de Moaña, e xestión do servizo de salvamento en dito municipio.

Investigación: Análise de satisfacción dos clientes VAZVA Surf School

Investigación: Análise dos efectos agudos do exercicio de corda simultaneo ao 50% e 75% da cadencia máxima.

Investigación: Análise observacional da fase ofensiva dun equipo de fútbol de categoría rexional

Investigación: Análise observacional do contraataque dos All Blacks na Copa do Mundo de Rugby 2011.

Investigación: Avaliación da calidade dos servizos e da satisfacción dos usuarios do centro deportivo municipal Perillo

Investigación: Eficacia dos saques de curruncho na Copa Mundial de Fútbol 2014. Intento de identificación das variables explicativas.

Investigación: Estudo de hábitos deportivos e epidemioloxía das lesións no skateboarding en España

Investigación: O centro educativo como promotor de estilos de vida activos: Motivos de práctica de actividade física

Investigación: O centro educativo como promotor de estilos de vida activos: Relación entre a percepción de competencia e a práctica de actividade físca en escolares galegos de primeiro a terceiro da ESO

Investigación: O Centro Educativo Como Promotor de Estilos de Vida Activos: Relación Entre a Práctica da Actividade Física, e a Opinión Acerca da Escola e a Educación Física

Investigación: O centro educativo como promotor de estilos de vida activos: Un estudo en dous centros públicos da bisbarra de Ferrol

Investigación: Programa de actividade física específica para adolescentes con TDAH

Investigación: Reavaliando o rol do foco externo e interno no tiro libre do baloncesto.

Investigación: Relación entre a titulación académica e a profesion actual dos pais coa práctica regular de actividades físicas/deportivas dos seus fillos.

Investigación: Revisión bibliográfica sobre o gasto enerxético asociado ao traballo con electroestimulación en lesionados medulares.

Investigación: Satisfacción no baloncesto femenino en categorías infantil e cadete da provincia de A Coruña.

Investigación: Valoración dun programa de actividade física en persoas maiores.

Investigación:Análise descritiva do comportamento acuático de bebés con respecto ás variables irmán próximo e idade cronolóxica

Planificación: Campamento deportivo "Coñecendo mundo". Proxecto educativo de educación en valores.

Planificación: Programación Didáctica de Educación Física para 1º de Bacharelato' (I.E.S. Eduardo Blanco Amor)

planificación: Programación didáctica para 1º da ESO

Proxecto de intervención para a sistematización da melé en rugby.

Proxecto de intervención: Planificación anual para un atleta xuvenil en 800m

Proxecto de Intervención: Adestramento físico en golf para adolescentes

Proxecto de Intervención: Consecuencias dun programa de actividade física en mozos con discapacidade intelectual.

Proxecto de Intervención: Creación dunha empresa de Turismo Activo

Proxecto de intervención: Creación dunha empresa deportiva de Crossfit

Proxecto de intervención: Efectos dun programa de tenis de mesa na coordinación motriz en nenos/nenas con síndrome de Down.

Proxecto de intervención: Innovación na aula: Proposta da implantación dunha U.D. de ioga, para a mellora da postura, a relaxación e a respiración no I.E.S. El Rincón.

Proxecto de intervención: Organización e desenvolvemento dun Campus deportivo e un Torneo Nacional Infantil a través do Obradoiro C.A.B.

Proxecto de Intervención: Periodización de preparación física en Golf para unha xogadora de categoría cadete de ámbito nacional.

Proxecto de intervención: Planificación anual da disciplina da educación física para 1º ESO no Colexio Salesianos San Juan Bosco (A Coruña).

Proxecto de Intervención: Planificación anual do 200 metros lisos dun atleta senior masculino

Proxecto de Intervención: Planificación anual dun adestramento personalizado de surf

PROXECTO DE INTERVENCIÓN: PLANIFICACIÓN ANUAL DUN EQUIPO DE FÚTBOL SALA CATEGORÍA ALEVÍN.

Proxecto de intervención: Planificación anual funcional para un surfista, fóra do entorno natural

Proxecto de Intervención: Planificación anual:Remo Olímpico e Banco Fixo do Cantábrico

Proxecto de Intervención: Planificación da tempada para o Victoria C.F. cadetes División de Honra.

Proxecto de Intervención: Planificación dunha tempada de fútbol base

Proxecto de Intervención: Planificación dunha tempada de natación para nadadores da categoría Infantil no Club Natación Arzúa

Proxecto de intervención: Planificación dunha temporada de triatlón. Distancia olímpica.

Proxecto de intervención: Planificación para un triatleta adolescente

Proxecto de intervención: Programa de prevención de caídas para persoas maiores

Proxecto de intervención: Programación de educación física para 1º da ESO

Proxecto de intervención: Programación didáctica anual para 1º E.S.O.

Proxecto de intervención: Programación didáctica anual para educación física en 3º da ESO

Proxecto de Intervención: Programación didáctica anual para Educación Física en 4º da E.S.O.

Proxecto de intervención: Programación didáctica para 4º de ESO

Proxecto de intervención: Programación didáctica para terceiro da ESO

Proxecto de Intervención: Programación docente para o primeiro curso de educación secundaria obrigatoria

Proxecto de intervención: Proxecto de deseño da planificación do servizo de salvamento e socorrismo no Concello de Oleiros para a tempada 2015

Proxecto de intervención: Proxecto de integración social a través da actividade física e o deporte no centro de reeducación Concepción Arenal.

Proxecto de intervención: Proxecto Deportivo de Centro no Instituto de Educación Secundaria María Casares

Proxecto de intervención: Xestión e planificación dun evento deportivo de Senderismo.'Seguindo a pegada do Apóstolo, expedición ao Camiño de Santiago.

Proxecto de intervención: Xornada de xogos multiculturais: proxecto interdisciplinar.

Proxecto de intervención:• Planificación dunha tempada (2014-2015 equipo de xuvenis) Oza Juvenil S.D.

Proxecto de Intervención:Planificación dunha temporada de piragüismo de pista. Obxectivo: K1 1000m

Proxecto de investigación: Estudo da incidencia lesional en 5 tempadas no fútbol de base do R.C. Deportivo, análise da tempada 2014/2015

Proxecto intervención: Plano de seguridade integral do Surf: aplicación na empresa Raz Surfcamp

Proxecto Intervención: Creación dunha empresa deportiva para persoas maiores.

Proxecto intervención: Descrición dos diferentes efectos de ser novo na canteira do RCD da Coruña durante a tempada 2014/15: Reflexións de aplicación

Proxecto Intervención: Plan de empresa: Deporte e ocio para a familia

Proxecto intervención: Planificación anual dunha atleta promesa de 400m

Proxecto intervención: S. D. Compostela. Planificación da tempada 2014/2015 (2ª División B)

Revisión bibliográfica:Tendinopatía rotular: readaptación funcional deportiva.

Revisión da literatura: “Análise dos efectos da idade e da maduración biolóxica, no Fútbol Base do

Revisión da Literatura: Actividade física durante o embarazo

Revisión da literatura: Actividade física e dependencia en terceira idade.

Revisión da literatura: Adestramento de forza con electroestimulación para a mellora do rendemento do salto vertical.

Revisión da literatura: Adestramento intervalado de alta intensidade como método para perder graxa.

Revisión da Literatura: Beneficios da actividade física nos estadios do embarazo, parto e postparto.

Revisión da literatura: Deporte e integración social: Revisión da literatura e proposta de intervención.

Revisión da literatura: Efectos da Actividade Física en persoas con Trastornos do Espectro Autista. Revisión Bibliográfica.

Revisión da literatura: Estratexias dietéticas para a recuperación de lesións musculares

Revisión da literatura: Factores de risco modificables e programas preventivos en lesións de ligamento cruzado anterior

Revisión da literatura: Formación e proteínas: Dosificación, tempo de inxestión efectos e suplementación de proteínas.

Revisión da literatura: Habilidades basicas na iniciación do surfing

Revisión da literatura: Lesións isquiotibiais no fútbol: epidemioloxía, factores de risco e características dos programas preventivos

Revisión da literatura: O HIIT, ¿é un método de adestramento con tantos beneficios como se lle atribúe?

Revisión da literatura: Os efectos do adestramento interválico de alta intensidade en suxeitos con diabete tipo 2

Revisión da Literatura: Prevención e Readaptación do Síndrome da Banda Iliotibial nos corredores.

Tratamento da depresión a través do exercicio físico.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 120