Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

2019/2020 · 354 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

de Carreño de Vicente, Mercedes
Presidente
Moss, Sarah Louise
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Ramos Montes, Oscar
Vogal PDI
Suárez, Jean-Paul
Vogal PDI
de Carreño de Vicente, Mercedes
Presidente
Pérez García, Antonia
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Moss, Sarah Louise
Vogal PDI
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Catoira Marta, Sara
Vogal Estudante
Calviño Delafuente, Nieves
Vogal Estudante
Forja Ramos, Jose Carlos
Vogal PAS
Forja Ramos, Jose Carlos
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 173
Homes 2018/2019 54
Mulleres 2018/2019 119
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.410
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 9.774
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 516
% créditos repetidos 2018/2019 14,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 65,97
Taxa de evaluación 2018/2019 89,01
Taxa de éxito 2018/2019 86,36
Taxa de rendemento 2018/2019 76,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 10,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 209
Homes 2018/2019 54
Mulleres 2018/2019 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.964
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 7.530
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 924
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 510
% créditos repetidos 2018/2019 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,89
Taxa de evaluación 2018/2019 90,36
Taxa de éxito 2018/2019 88,37
Taxa de rendemento 2018/2019 79,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 164
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 110
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 11.340
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 9.936
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.032
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 372
% créditos repetidos 2017/2018 12,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 69,15
Taxa de evaluación 2017/2018 91,06
Taxa de éxito 2017/2018 85,47
Taxa de rendemento 2017/2018 77,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2015/2016 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 196
Homes 2017/2018 56
Mulleres 2017/2018 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 9.558
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.944
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 990
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 624
% créditos repetidos 2017/2018 16,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,77
Taxa de evaluación 2017/2018 87,63
Taxa de éxito 2017/2018 83,52
Taxa de rendemento 2017/2018 73,2

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 154
Homes 2016/2017 50
Mulleres 2016/2017 104
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.320
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.180
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 918
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 222
% créditos repetidos 2016/2017 10,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 73,52
Taxa de evaluación 2016/2017 93,91
Taxa de éxito 2016/2017 86,96
Taxa de rendemento 2016/2017 81,66
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2014/2015 13,89

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 211
Homes 2016/2017 61
Mulleres 2016/2017 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 10.750
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 8.832
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 624
% créditos repetidos 2016/2017 17,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,96
Taxa de evaluación 2016/2017 88,11
Taxa de éxito 2016/2017 85,69
Taxa de rendemento 2016/2017 75,5

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
34
0
1
Principios de Microeconomía
26
7
4
Economía da Empresa: Función Organizativa
31
8
1
Matemáticas I
30
11
4
Historia da Empresa
25
33
3
Economía da Empresa: Función Financeira
32
2
2
Xeografía do Turismo
33
4
7
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
29
4
3
Idioma Moderno: Inglés
29
10
6
Patrimonio Cultural
28
5
4
Informática de Xestión e do Coñecemento
29
2
4
Introdución ao Turismo
31
2
3

2º Curso

Dereito Mercantil
25
0
0
Estatística I
27
12
1
Matemáticas II
19
27
3
Análise das Operacións Financeiras
26
12
0
Macroeconomía
28
4
1
Informática Aplicada á Empresa
29
3
1
Socioloxía do Turismo
26
1
0
Intermediación Turística e Transporte I
22
3
2
Aloxamentos e Restauración I
23
4
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
28
3
3
Márketing Turístico
22
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
15
5
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
8
0
2

3º Curso

Economía Mundial e Española
25
3
1
Réxime Fiscal da Empresa I
19
8
7
Contabilidade Financeira I
26
3
0
Organización de Empresas
26
4
1
Estatística II
25
6
0
Bases de Datos para a Empresa
22
4
1
Recursos Territoriais Turísticos
26
0
1
Intermediación Turística e Transporte II
25
1
0
Aloxamentos e Restauración II
23
1
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
28
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
19
4
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
18
1
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
6
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
28
9
3
Dirección Financeira I
28
0
2
Réxime Fiscal da Empresa II
26
6
7
Contabilidade de Custos
31
2
1
Introdución á Econometría
33
7
3
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
22
0
2
Xestión Turística do Patrimonio
24
0
1
Comercialización de Produtos Turísticos
24
0
0
Xestión Pública do Turismo
24
0
0
Xestión de Calidade
25
0
1
Segundo Idioma Moderno III: Francés
14
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
13
0
0

5º Curso

Dirección Financeira II
24
1
1
Réxime Fiscal da Empresa III
23
1
2
Sistema Financeiro Español
19
1
0
Contabilidade de Sociedades
22
5
4
Análise de Estados Financeiros
27
1
2
Traballo Fin de Grao
0
0
37
Traballo Fin de Grao
0
0
37
Prácticas Externas
28
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
31
1
0
Principios de Microeconomía
35
5
2
Economía da Empresa: Función Organizativa
24
10
0
Matemáticas I
34
18
1
Historia da Empresa
20
31
3
Economía da Empresa: Función Financeira
34
4
1
Xeografía do Turismo
18
10
5
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
26
5
1
Idioma Moderno: Inglés
23
12
4
Patrimonio Cultural
29
3
4
Informática de Xestión e do Coñecemento
34
1
4
Introdución ao Turismo
27
2
4

2º Curso

Dereito Mercantil
34
0
0
Estatística I
25
18
1
Matemáticas II
17
18
3
Análise das Operacións Financeiras
22
14
1
Macroeconomía
27
7
1
Informática Aplicada á Empresa
18
5
0
Socioloxía do Turismo
26
2
1
Intermediación Turística e Transporte I
27
0
4
Aloxamentos e Restauración I
27
5
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
20
8
3
Márketing Turístico
28
2
1
Segundo Idioma Moderno I: Francés
17
4
2
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
6
2
1

3º Curso

Economía Mundial e Española
29
6
0
Réxime Fiscal da Empresa I
32
3
5
Contabilidade Financeira I
27
1
0
Organización de Empresas
23
4
2
Estatística II
22
0
1
Bases de Datos para a Empresa
32
5
2
Recursos Territoriais Turísticos
25
0
1
Intermediación Turística e Transporte II
26
0
1
Aloxamentos e Restauración II
27
0
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
25
1
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
25
3
1
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
12
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
14
9
3
Dirección Financeira I
24
0
1
Réxime Fiscal da Empresa II
25
7
2
Contabilidade de Custos
16
1
1
Introdución á Econometría
17
14
8
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
24
0
2
Xestión Turística do Patrimonio
32
0
1
Comercialización de Produtos Turísticos
31
0
1
Xestión Pública do Turismo
32
0
0
Xestión de Calidade
32
0
2
Segundo Idioma Moderno III: Francés
21
0
1
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
10
1
0

5º Curso

Dirección Financeira II
33
1
0
Réxime Fiscal da Empresa III
25
1
0
Sistema Financeiro Español
32
0
2
Contabilidade de Sociedades
23
5
2
Análise de Estados Financeiros
32
1
3
Traballo Fin de Grao
0
0
26
Traballo Fin de Grao
0
0
24
Prácticas Externas
25
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
36
0
1
Principios de Microeconomía
36
13
3
Economía da Empresa: Función Organizativa
35
2
1
Matemáticas I
22
26
2
Historia da Empresa
25
26
4
Economía da Empresa: Función Financeira
33
10
1
Xeografía do Turismo
38
3
1
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
37
0
1
Idioma Moderno: Inglés
29
7
2
Patrimonio Cultural
35
5
2
Informática de Xestión e do Coñecemento
29
8
1
Introdución ao Turismo
35
2
1

2º Curso

Dereito Mercantil
28
3
1
Estatística I
18
10
3
Matemáticas II
25
14
2
Análise das Operacións Financeiras
29
8
0
Macroeconomía
24
6
1
Informática Aplicada á Empresa
28
4
1
Socioloxía do Turismo
28
1
1
Intermediación Turística e Transporte I
28
0
0
Aloxamentos e Restauración I
29
3
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
29
5
0
Márketing Turístico
31
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
17
2
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
13
0
0

3º Curso

Economía Mundial e Española
25
9
1
Réxime Fiscal da Empresa I
27
13
7
Contabilidade Financeira I
28
1
1
Organización de Empresas
23
0
4
Estatística II
29
1
0
Bases de Datos para a Empresa
22
9
3
Recursos Territoriais Turísticos
30
0
1
Intermediación Turística e Transporte II
31
0
1
Aloxamentos e Restauración II
32
0
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
34
3
1
Segundo Idioma Moderno II: Francés
20
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
8
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
29
6
1
Dirección Financeira I
28
1
0
Réxime Fiscal da Empresa II
21
10
5
Contabilidade de Custos
31
2
0
Introdución á Econometría
19
9
5
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
32
1
0
Xestión Turística do Patrimonio
26
1
2
Comercialización de Produtos Turísticos
29
0
2
Xestión Pública do Turismo
27
0
2
Xestión de Calidade
26
0
3
Segundo Idioma Moderno III: Francés
13
0
2
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
19
1
2

5º Curso

Dirección Financeira II
24
0
0
Réxime Fiscal da Empresa III
21
0
0
Sistema Financeiro Español
26
0
0
Contabilidade de Sociedades
17
1
2
Análise de Estados Financeiros
17
4
2
Traballo Fin de Grao
0
0
11
Traballo Fin de Grao
0
0
11

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25