Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

2015/2016 · 354 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 13.430
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 858
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 204
% créditos repetidos 2014/2015 7,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 14.500
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 290
Homes 2014/2015 110
Mulleres 2014/2015 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,99
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 96,52
Taxa de éxito (%) 2014/2015 88,94
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 85,84

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 84,89
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 9.024
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 648
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 6,7
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.672
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 195
Homes 2013/2014 78
Mulleres 2013/2014 117
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,6
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 97,15
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,27
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 86,72

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 83,71
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 64,96

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 4.716
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 4.716
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 99
Homes 2012/2013 51
Mulleres 2012/2013 48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 47,64
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 97,2
Taxa de éxito (%) 2012/2013 85,34
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 82,95

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 91.080
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 26.040
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 22.800
% créditos repetidos 2012/2013 34,9
Total de créditos matriculados 2012/2013 139.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.739
Homes 2012/2013 1.249
Mulleres 2012/2013 1.490
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 51,08
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 82,17
Taxa de éxito (%) 2012/2013 78,22
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 64,27

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
35
0
1
Principios de Microeconomía
31
9
3
Economía da Empresa: Función Organizativa
33
5
0
Matemáticas I
28
18
2
Historia da Empresa
41
5
0
Economía da Empresa: Función Financeira
37
5
2
Xeografía do Turismo
32
4
3
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
33
1
2
Idioma Moderno: Inglés
35
7
3
Patrimonio Cultural
30
5
1
Informática de Xestión e do Coñecemento
36
1
2
Introdución ao Turismo
33
2
1

2º Curso

Dereito Mercantil
29
0
0
Estatística I
21
6
0
Matemáticas II
20
2
4
Análise das Operacións Financeiras
21
5
0
Macroeconomía
22
5
1
Informática Aplicada á Empresa
23
6
0
Socioloxía do Turismo
30
0
0
Intermediación Turística e Transporte I
31
0
0
Aloxamentos e Restauración I
26
5
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
24
1
0
Márketing Turístico
30
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
12
0
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
16
1
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
32
0
1
Principios de Microeconomía
24
10
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
30
3
0
Matemáticas I
19
10
5
Historia da Empresa
21
11
1
Economía da Empresa: Función Financeira
24
9
1
Xeografía do Turismo
28
6
0
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
32
2
0
Idioma Moderno: Inglés
23
7
4
Patrimonio Cultural
32
0
2
Informática de Xestión e do Coñecemento
29
3
2
Introdución ao Turismo
32
0
2

2º Curso

Estatística I

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 30