Logo da Universidade da Coruña

Grao en Comunicación Audiovisual

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Mihura López, María del Rocío
Secretario/a
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
Romero Cardalda, Juan Jesús
Vogal PDI
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Castro Pena, María Luz
Vogal PDI
García Simón, Anabel
Vogal Estudante
Pirola Lorenzo, Álvaro
Vogal Estudante
Regueiro García, María Isabel
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidente
Mihura López, María del Rocío
Secretario/a
Romero Cardalda, Juan Jesús
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
García Simón, Anabel
Vogal Estudante
Pirola Lorenzo, Álvaro
Vogal Estudante
Regueiro García, María Isabel
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 287
Homes 2017/2018 113
Mulleres 2017/2018 174
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.190
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.240
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.248
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 702
% créditos repetidos 2017/2018 12,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,91

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 287
Homes 2017/2018 113
Mulleres 2017/2018 174
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.190
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.240
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.248
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 702
% créditos repetidos 2017/2018 12,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 285
Homes 2016/2017 113
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.250
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.920
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.716
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 618
% créditos repetidos 2016/2017 15,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,52
Taxa de evaluación 2016/2017 86,11
Taxa de éxito 2016/2017 94,43
Taxa de rendemento 2016/2017 81,31
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,84
Taxa de graduación 2012/2013 51,47
Taxa de abandono 2014/2015 6,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 285
Homes 2016/2017 113
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.250
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.920
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.716
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 618
% créditos repetidos 2016/2017 15,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,52
Taxa de evaluación 2016/2017 86,11
Taxa de éxito 2016/2017 94,43
Taxa de rendemento 2016/2017 81,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 273
Homes 2015/2016 98
Mulleres 2015/2016 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 14.470
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 12.500
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.374
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 594
% créditos repetidos 2015/2016 13,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,01
Taxa de evaluación 2015/2016 87,69
Taxa de éxito 2015/2016 92,62
Taxa de rendemento 2015/2016 81,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 89,48
Taxa de graduación 2011/2012 52,54
Taxa de abandono 2013/2014 3,51

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 273
Homes 2015/2016 98
Mulleres 2015/2016 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 14.470
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 12.500
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.374
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 594
% créditos repetidos 2015/2016 13,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,01
Taxa de evaluación 2015/2016 87,69
Taxa de éxito 2015/2016 92,62
Taxa de rendemento 2015/2016 81,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
52
3
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
54
2
4
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
52
2
3
Expresión Gráfica
59
4
7
Dereito
51
2
4
Historia do Cine e da Animación
49
8
12
Sector Audiovisual
52
1
14
Informática Audiovisual
60
1
9
Comunicación e Industrias Culturais
47
11
4
Empresa
45
4
6

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
49
5
5
Publicidade Audiovisual
57
1
4
Comunicación Corporativa
53
6
5
Ficción Audiovisual
67
2
2
Deseño Aplicado
62
1
7
Audio
56
0
3
Informática para a Creación de Web e Vídeo
58
3
6
Guión
53
4
5
Formatos de Televisión e Novos Medios
65
10
6
Estudo da Audiencia
55
0
5

3º Curso

Análise Audiovisual
58
4
3
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
52
5
2
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
53
2
2
Infografía 3D-1
59
9
7
Deseño de Produción e Dirección Artística
52
7
4
Infografía 3D-2
55
4
10
Ferramentas de Creación Multimedia
50
0
5
Ambientación Sonora e Musical
50
3
6
Estratexias de Comunicación Multimedia
28
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
5
0
1
Videoxogos
22
0
6
Obradoiro de Creación Multimedia
33
0
0
Uso Profesional do Inglés
14
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
37
6
3
Realización Audiovisual
42
3
2
Posprodución Dixital
42
2
5
Animación 3D-1
46
0
8
Animación 3D-2
51
7
16
Traballo Fin de Grao
44
0
51
Efectos Especiais na Animación
3
0
1
Uso Profesional do Galego
13
0
1
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
37
0
0
Interacción 3D
3
0
1
Prácticas
34
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
53
2
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
45
10
1
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
56
0
0
Expresión Gráfica
54
7
3
Dereito
53
2
2
Historia do Cine e da Animación
32
14
10
Sector Audiovisual
54
7
5
Informática Audiovisual
53
2
8
Comunicación e Industrias Culturais
58
3
2
Empresa
54
1
4

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
52
0
3
Publicidade Audiovisual
60
2
3
Comunicación Corporativa
63
0
3
Ficción Audiovisual
42
12
3
Deseño Aplicado
44
4
3
Audio
56
0
1
Informática para a Creación de Web e Vídeo
51
5
4
Guión
48
4
3
Formatos de Televisión e Novos Medios
43
17
5
Estudo da Audiencia
58
3
3

3º Curso

Análise Audiovisual
43
1
2
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
46
4
4
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
46
2
1
Infografía 3D-1
44
14
9
Deseño de Produción e Dirección Artística
43
4
3
Infografía 3D-2
57
8
10
Ferramentas de Creación Multimedia
41
0
3
Ambientación Sonora e Musical
47
2
7
Estratexias de Comunicación Multimedia
19
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
8
0
0
Videoxogos
14
1
3
Obradoiro de Creación Multimedia
22
0
2
Uso Profesional do Inglés
33
0
2

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
38
4
3
Realización Audiovisual
47
5
2
Posprodución Dixital
49
0
7
Animación 3D-1
50
0
9
Animación 3D-2
43
3
26
Traballo Fin de Grao
46
4
44
Efectos Especiais na Animación
15
0
0
Uso Profesional do Galego
14
1
1
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
36
0
0
Interacción 3D
5
0
2
Prácticas
32
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
53
0
1
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
48
3
1
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
55
1
0
Expresión Gráfica
55
0
6
Dereito
59
0
0
Historia do Cine e da Animación
55
0
4
Sector Audiovisual
54
6
3
Informática Audiovisual
52
2
6
Comunicación e Industrias Culturais
52
4
4
Empresa
51
1
2

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
49
1
2
Publicidade Audiovisual
50
2
5
Comunicación Corporativa
48
8
4
Ficción Audiovisual
42
2
3
Deseño Aplicado
58
1
3
Audio
48
0
3
Informática para a Creación de Web e Vídeo
47
2
2
Guión
48
1
3
Formatos de Televisión e Novos Medios
43
8
7
Estudo da Audiencia
57
5
5

3º Curso

Análise Audiovisual
63
3
1
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
53
5
3
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
50
1
2
Infografía 3D-1
61
6
9
Deseño de Produción e Dirección Artística
58
5
3
Infografía 3D-2
47
6
18
Ferramentas de Creación Multimedia
53
0
3
Ambientación Sonora e Musical
49
3
6
Estratexias de Comunicación Multimedia
26
1
1
Ferramentas Web Avanzadas
8
0
0
Videoxogos
12
1
6
Obradoiro de Creación Multimedia
25
0
3
Uso Profesional do Inglés
38
0
0

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
45
3
2
Realización Audiovisual
43
4
1
Posprodución Dixital
41
0
6
Animación 3D-1
43
0
5
Animación 3D-2
43
8
11
Traballo Fin de Grao
37
0
37
Efectos Especiais na Animación
12
0
0
Uso Profesional do Galego
18
0
2
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
34
2
0
Interacción 3D
4
0
5
Prácticas
23
1
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Espiral de Fibonacci.

Adiccion .com Atrapados na rede

Adiccion.com Atrapados na rede

Chlioé. Arquipélago de tradicións.

Discovering Finisterrae

Discovering Finisterrae

Discovering Finisterrae

Galicia Fest

Galicia Fest.

Galicia Fest.

Hope Motel

Izaki

Lula & Oti

Mimomú

Mine

Mine

OMFUG estudo de música alternativa

OMFUG estudo de música alternativa.

OMFUG estudo de música alternativa.

Punto e Seguido

Sabes o que comes?

Uroboro

"Teño auga"

A Cor do Medo

A Cor do Medo

A Cor do Medo

A Cor do Medo

Cristais

Dereito a Ser

Ferrol sen límites

Galicia Fest

Hope Motel

Hope Motel

Lacuna

Lacuna

Lacuna

Lula e Oti

Lula e Oti

Monumento

Monumento

Monumento

Non é verán de Estrella Damm

Orde e Talento, un documental sobre Arsenio Iglesias.

Orde e talento: Un documental sobre Arsenio Iglesias

Orde e talento: Un documental sobre Arsenio Iglesias.

Orde e talento: Un documental sobre Arsenio Iglesias.

Por min e por tódolos meus compañeiros

Por min e por tódolos meus compañeiros

Punto e Seguido

Rakonto

Rakonto

Sons de Breogán

Sons de Breogán

Uroboro

VALMA

VALMA

VALMA

Ventura

Ventura

VIERTY

Villa Pelusa

Villa Pelusa

Villa Pelusa

Wanderlust

Wanderlust

Wanderlust

A Chave de Bascuas

A Cova Musical

A Espiral de Fibonacci

A Espiral de Fibonacci.

A túa acción únenos

A túa acción únenos

A túa acción únenos

A verdade oculta

As Chiaventuras

As Chiaventuras

Ascender de Bolseiro

Babushka

Babushka

Camilo: O último guerrilleiro de Galicia

Camilo: O último guerrilleiro de Galicia

Camilo: O último guerrilleiro de Galicia

Camilo:O último guerrilleiro de Galicia

Campaña de publicidade para a OCV

Dereito a ser

Dereito a ser

Estudar na UDC

Estudar na UDC

Estudar na UDC

Ferrol sen Límites

Ferrol sen Límites

Ferrol sen Límites

Hollyfood: El Recetario

Hollyfood: O Recetario

Hollyfood: O Recetario

Join, a nova forma de comunicarse no traballo

Join, a nova forma de comunicarse no traballo.

Magacín Deportivo Placaxe

O forno máxico

O forno máxico

O forno máxico

Plan Visual

Punto e Seguido

Punto e Seguido

Reescríbeo

Reescríbeo

Reescríbeo

Sahel, de nómadas e exiliados

Superpoderes para xente corrente

Vagalumes

Z-100

Z-100

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 50