Logo da Universidade da Coruña

Grao en Comunicación Audiovisual

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Videla Rodríguez, José Juan
Presidente
Mihura López, María Rocío
Secretario/a
Martínez Costa, Sandra
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Alonso García, Alicia
Vogal Estudante
Fiaño Llerafo, Daniel
Vogal Estudante
Regueiro García, María Isabel
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Presidente
Nozal Cantarero, Teresa
Vicepresidente
Mihura López, María Rocío
Secretario/a
Martínez Costa, Sandra
Vogal PDI
Díaz González, María Jesús
Vogal PDI
Iglesias Fernández, Pedro
Vogal Estudante
Regueiro García, María Isabel
Vogal PAS

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 12.460
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 354
% créditos repetidos 2014/2015 11,69
Total de créditos matriculados 2014/2015 14.110
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 258
Homes 2014/2015 91
Mulleres 2014/2015 167
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,7
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 88,65
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,2
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 84,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 20,97
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 91,95
Taxa de graduación (%) 2010/2011 54,9

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 12.490
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.305
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 637
% créditos repetidos 2014/2015 13,46
Total de créditos matriculados 2014/2015 14.430
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 281
Homes 2014/2015 99
Mulleres 2014/2015 182
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,36
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 87,79
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,15
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 83,53

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 12.580
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.158
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 378
% créditos repetidos 2013/2014 10,88
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.110
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 247
Homes 2013/2014 91
Mulleres 2013/2014 156
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,13
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 90,43
Taxa de éxito (%) 2013/2014 92,24
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 83,42
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 17,65
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 88,58
Taxa de graduación (%) 2009/2010 68

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 12.600
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.212
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 850
% créditos repetidos 2013/2014 14,06
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.670
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 282
Homes 2013/2014 101
Mulleres 2013/2014 181
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,01
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 88,54
Taxa de éxito (%) 2013/2014 92,26
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 81,69

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 11.510
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 948
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 144
% créditos repetidos 2012/2013 8,66
Total de créditos matriculados 2012/2013 12.610
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 209
Homes 2012/2013 73
Mulleres 2012/2013 136
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 60,32
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 89,72
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,05
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 83,48
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 14
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 89,45

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 11.780
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 1.556
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 611,5
% créditos repetidos 2012/2013 15,54
Total de créditos matriculados 2012/2013 13.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 266
Homes 2012/2013 97
Mulleres 2012/2013 169
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 52,43
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 84,78
Taxa de éxito (%) 2012/2013 92,97
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 78,82

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
53
0
2
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
49
6
2
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
45
6
0
Expresión Gráfica
51
7
3
Dereito
49
3
3
Historia do Cine e da Animación
37
12
7
Sector Audiovisual
54
12
4
Informática Audiovisual
53
1
9
Comunicación e Industrias Culturais
59
6
4
Empresa
42
5
3

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
64
1
1
Publicidade Audiovisual
53
10
3
Comunicación Corporativa
57
2
4
Ficción Audiovisual
51
1
2
Deseño Aplicado
61
1
5
Audio
62
0
2
Informática para a Creación de Web e Vídeo
60
2
5
Guión
59
4
6
Formatos de Televisión e Novos Medios
50
9
6
Estudo da Audiencia
47
11
2

3º Curso

Análise Audiovisual
41
8
2
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
48
5
4
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
49
0
1
Infografía 3D-1
45
12
11
Deseño de Produción e Dirección Artística
55
8
2
Infografía 3D-2
55
4
14
Ferramentas de Creación Multimedia
49
0
1
Ambientación Sonora e Musical
48
1
3
Estratexias de Comunicación Multimedia
31
0
1
Ferramentas Web Avanzadas
13
0
0
Videoxogos
12
0
2
Obradoiro de Creación Multimedia
20
1
1
Uso Profesional do Inglés
29
0
0

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
44
2
2
Realización Audiovisual
43
1
0
Posprodución Dixital
46
0
4
Animación 3D-1
47
1
4
Animación 3D-2
43
5
14
Traballo Fin de Grao
35
5
19
Efectos Especiais na Animación
6
0
5
Uso Profesional do Galego
6
0
1
Actuación de Personaxes Animados
11
0
0
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
32
1
1
Interacción 3D
11
0
1
Prácticas
21
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
56
0
2
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
49
4
4
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
55
2
3
Expresión Gráfica
55
3
8
Dereito
59
0
6
Historia do Cine e da Animación
51
5
9
Sector Audiovisual
56
12
10
Informática Audiovisual
58
3
9
Comunicación e Industrias Culturais
50
11
9
Empresa
55
0
4

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
58
1
3
Publicidade Audiovisual
48
8
3
Comunicación Corporativa
50
4
3
Ficción Audiovisual
45
6
5
Deseño Aplicado
50
7
3
Audio
52
0
3
Informática para a Creación de Web e Vídeo
52
4
6
Guión
46
6
7
Formatos de Televisión e Novos Medios
46
10
5
Estudo da Audiencia
46
12
1

3º Curso

Análise Audiovisual
45
0
1
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
46
4
1
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
40
0
0
Infografía 3D-1
44
7
10
Deseño de Produción e Dirección Artística
41
10
3
Infografía 3D-2
38
6
17
Ferramentas de Creación Multimedia
42
0
4
Ambientación Sonora e Musical
43
1
3
Estratexias de Comunicación Multimedia
21
0
1
Ferramentas Web Avanzadas
11
0
0
Videoxogos
10
0
5
Obradoiro de Creación Multimedia
24
0
2
Uso Profesional do Inglés
19
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
36
2
1
Realización Audiovisual
39
0
0
Posprodución Dixital
40
0
0
Animación 3D-1
36
1
2
Animación 3D-2
26
1
12
Traballo Fin de Grao
11
0
14
Efectos Especiais na Animación
4
0
1
Uso Profesional do Galego
7
0
0
Actuación de Personaxes Animados
21
0
0
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
29
0
1
Interacción 3D
7
0
3
Prácticas
15
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Chave de Bascuas

A Cova Musical

A Espiral de Fibonacci

A Espiral de Fibonacci.

A túa acción únenos

A túa acción únenos

A túa acción únenos

A verdade oculta

As Chiaventuras

As Chiaventuras

Ascender de Bolseiro

Babushka

Babushka

Camilo: O último guerrilleiro de Galicia

Camilo: O último guerrilleiro de Galicia

Camilo: O último guerrilleiro de Galicia

Camilo:O último guerrilleiro de Galicia

Campaña de publicidade para a OCV

Dereito a ser

Dereito a ser

Estudar na UDC

Estudar na UDC

Estudar na UDC

Ferrol sen Límites

Ferrol sen Límites

Ferrol sen Límites

Hollyfood: El Recetario

Hollyfood: O Recetario

Hollyfood: O Recetario

Join, a nova forma de comunicarse no traballo

Join, a nova forma de comunicarse no traballo.

Magacín Deportivo Placaxe

O forno máxico

O forno máxico

O forno máxico

Plan Visual

Punto e Seguido

Punto e Seguido

Reescríbeo

Reescríbeo

Reescríbeo

Sahel, de nómadas e exiliados

Superpoderes para xente corrente

Vagalumes

Z-100

Z-100

¡Ciencifícate!

A Cova Musical

A Herdanza

A Herdanza

Adopto unha familia

Adopto unha familia

Adopto unha familia

Apollo Pioneer (O videoxogo)

Apollo Pioneer (O videoxogo)

Apollo Pioneer (O videoxogo)

Ascender de Bolseiro

Ascender de Bolseiro

Babushka

Ciencifícate

Ciencifícate

Convivindo sen internet

Convivindo sen internet

Eu coñezo un lugar

Hollyfood: The cookbook

ISS: Deseño, spot e campaña

Laureano Bouzas

Laureano Bouzas

Laureano Bouzas

Lugares, persoas, comida. Unha historia colectiva

Lugares, persoas, comida. Unha historia colectiva

Lugares, persoas, comida. Unha historia colectiva

Magacín Deportivo Placaxe

Magacín Deportivo Placaxe

Misturas

Misturas

Misturas

O comediante

O derradeiro dos Kappa

Orfanato atroz

Palomiteros

Superpoderes para xente corrente

Vidas invisibles

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 50