Logo da Universidade da Coruña

Grao en Socioloxía

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 360
Homes 2018/2019 166
Mulleres 2018/2019 194
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.430
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.319
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.248
% créditos repetidos 2018/2019 17,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 516
Homes 2018/2019 212
Mulleres 2018/2019 304
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 27.390
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.500
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.616
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.271
% créditos repetidos 2018/2019 14,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 344
Homes 2017/2018 155
Mulleres 2017/2018 189
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.330
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.600
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.887
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 838,5
% créditos repetidos 2017/2018 14,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,18
Taxa de evaluación 2017/2018 81,57
Taxa de éxito 2017/2018 87,49
Taxa de rendemento 2017/2018 71,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 86,99
Taxa de graduación 2013/2014 44,57
Taxa de abandono 2015/2016 12,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 504
Homes 2017/2018 198
Mulleres 2017/2018 306
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 23.800
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.072
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 990,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,3
Taxa de evaluación 2017/2018 83,62
Taxa de éxito 2017/2018 91,12
Taxa de rendemento 2017/2018 76,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 332
Homes 2016/2017 149
Mulleres 2016/2017 183
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.660
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.630
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.976
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.055
% créditos repetidos 2016/2017 16,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,22
Taxa de evaluación 2016/2017 86,23
Taxa de éxito 2016/2017 89,4
Taxa de rendemento 2016/2017 77,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 86,93
Taxa de graduación 2012/2013 32,47
Taxa de abandono 2014/2015 9,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
83
7
29
Antropoloxía Social e Cultural
72
21
28
Introdución á Socioloxía
94
8
8
Economía Política
64
18
37
Métodos e Técnicas de Investigación Social
77
8
27
Introdución á Ciencia Política e da Administración
73
19
32
Teoría e Historia da Poboación
87
17
18
Psicoloxía Social
77
22
20
Historia Política e Social Contemporánea
74
7
34
Teoría Sociolóxica 1
70
23
28

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
60
19
11
Sistemas Políticos Comparados
52
12
33
Teoría Sociolóxica 2
56
19
11
Relacións Internacionais
59
16
8
Socioloxía do Xénero
63
10
10
Análise Multivariante de Datos Sociais
47
31
35
Socioloxía Económica e das Organizacións
59
4
15
Estrutura e Cambio Social
55
24
21
Socioloxía do Traballo
72
2
11
Socioloxía da Educación
81
1
5

3º Curso

Análise Demográfica
56
0
7
Desviación e Control Social
55
3
3
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
56
3
4
Socioloxía Política
52
4
9
Socioloxía da Familia
62
3
6
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
55
4
10
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
43
14
7
Política Social e Servizos Sociais
60
2
6
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
58
2
12
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
59
2
5

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
8
2
4
Historia das Ideas e Formas Políticas
19
1
3
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
12
0
1
Crecemento e Desenvolvemento Económico
35
1
1
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
29
0
4
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
37
0
0
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
7
0
0
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
11
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
21
0
5
Socioloxía das Migracións
15
0
3
Proxeccións de Poboación
15
0
1
Estrutura e Cambio Social de Galicia
11
1
0
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
22
0
3
Acción Colectiva e Cooperación Social
19
0
3
Risco, Cultura e Medio Ambiente
7
0
2
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
17
0
3
Prácticum
40
0
1
Traballo Fin de Grao
37
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
86
9
13
Antropoloxía Social e Cultural
78
16
21
Introdución á Socioloxía
90
5
7
Economía Política
77
19
18
Métodos e Técnicas de Investigación Social
100
9
18
Introdución á Ciencia Política e da Administración
70
29
17
Teoría e Historia da Poboación
85
15
11
Psicoloxía Social
73
27
9
Historia Política e Social Contemporánea
76
16
16
Teoría Sociolóxica 1
95
15
28

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
54
14
10
Sistemas Políticos Comparados
50
20
11
Teoría Sociolóxica 2
71
1
19
Relacións Internacionais
62
9
7
Socioloxía do Xénero
59
10
8
Análise Multivariante de Datos Sociais
62
30
21
Socioloxía Económica e das Organizacións
65
0
9
Estrutura e Cambio Social
70
13
18
Socioloxía do Traballo
67
8
12
Socioloxía da Educación
64
5
8

3º Curso

Análise Demográfica
44
1
3
Desviación e Control Social
39
0
4
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
44
1
2
Socioloxía Política
40
3
3
Socioloxía da Familia
37
0
5
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
47
1
9
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
47
0
3
Política Social e Servizos Sociais
42
0
4
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
41
3
9
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
51
0
4

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
14
0
2
Historia das Ideas e Formas Políticas
38
0
1
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
18
0
3
Crecemento e Desenvolvemento Económico
50
1
1
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
28
0
5
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
40
3
5
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
26
0
1
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
17
0
1
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
24
1
2
Socioloxía das Migracións
25
0
2
Proxeccións de Poboación
13
0
2
Estrutura e Cambio Social de Galicia
16
0
1
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
28
2
0
Acción Colectiva e Cooperación Social
29
0
0
Risco, Cultura e Medio Ambiente
28
0
4
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
14
0
4
Prácticum
49
0
1
Traballo Fin de Grao
54
0
37

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
81
17
6
Antropoloxía Social e Cultural
69
16
30
Introdución á Socioloxía
92
4
10
Economía Política
69
18
27
Métodos e Técnicas de Investigación Social
62
31
27
Introdución á Ciencia Política e da Administración
64
19
20
Teoría e Historia da Poboación
83
17
17
Psicoloxía Social
81
13
10
Historia Política e Social Contemporánea
74
11
18
Teoría Sociolóxica 1
60
29
37

2º Curso

Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2
50
8
5
Sistemas Políticos Comparados
36
9
14
Teoría Sociolóxica 2
41
11
23
Relacións Internacionais
34
14
10
Socioloxía do Xénero
41
4
13
Análise Multivariante de Datos Sociais
42
27
30
Socioloxía Económica e das Organizacións
49
3
10
Estrutura e Cambio Social
39
15
25
Socioloxía do Traballo
34
16
14
Socioloxía da Educación
36
9
10

3º Curso

Análise Demográfica
51
0
8
Desviación e Control Social
59
2
4
Metodoloxía da Investigación por Enquisas
49
1
5
Socioloxía Política
51
1
2
Socioloxía da Familia
51
4
11
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio
45
8
17
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade
45
5
4
Política Social e Servizos Sociais
56
0
2
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados
44
1
9
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
56
10
9

4º Curso

Análise de Políticas Públicas
11
0
0
Historia das Ideas e Formas Políticas
32
1
3
Metodoloxía da Investigación Etnográfica
12
0
2
Crecemento e Desenvolvemento Económico
38
0
3
Relacións Grupais e Intervención Psicosocial
33
0
1
Metodoloxía, Técnica e Estratexias para o Deseño e Elaboración de Proxectos e Traballos de Investigación
39
1
3
Análise Sociolóxica de Textos e Discursos
18
0
3
Fontes de Datos Secundarios para o Estudo da Sociedade
19
0
0
Globalización, Medio Ambiente e Poboación
12
2
2
Socioloxía das Migracións
21
0
1
Proxeccións de Poboación
16
1
3
Estrutura e Cambio Social de Galicia
A Función dos Recursos Humanos na Empresa
18
0
2
Acción Colectiva e Cooperación Social
15
0
4
Risco, Cultura e Medio Ambiente
13
2
3
Socioloxía da Cultura e Proxectos Socioculturais
33
0
1
Prácticum
44
0
2
Traballo Fin de Grao
29
0
40

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A funcionalidade social das artes plásticas: Estudo sociolóxico do campo artístico na cidade da Coruña

Análise da controversia da píldora anticonceptiva. Estudo das posicións das usuarias españolas.

Análise dos procesos de peonalización: percepción veciñal e xentrificación na Cidade Vella da Coruña

Aproximación sociolóxica ao estudo do narcisismo

Arde o monte. Unha aproximación ao estudo dos incendios forestais

Bullyng; análise da realidade, posibles consecuencias e propostas de intervención

Colectividade rural e identidade urbana: o cambio na dimensión social da morte na Galiza contemporánea

Crise e mascotas: impacto socioeconómico da tenencia de cans en A Coruña

Crise e mascotas: impacto socioeconómico da tenencia de cans en A Coruña

En busca do lector. Unha mirada aos hábitos de lectura en España

Evolución socio-histórica do cine de superheroes. Da referencia cultural idealizada ao realismo postmoderno

Exclusión social: novas perspectivas dun fenómeno social marcado pola crise económica española

Identidade e lingua na mocidade galega

Islam e violencia: Análise da violencia e dos conflitos na comunidade musulmana de Arteixo

O desemprego coma un problema social. A coberturo dos seguro públicos e privados en España e Suiza

Os límites do humor e a liberdade de expresión na sociedade galega

Perspectiva laboral e percepción das funcións das axencias de emprego temporal: unha visión cualitativa e cuantitativa dos mozos da Coruña

Proxeccións culturais do TDAH

Satisfacción co grado e estilo de vida de estudantes na etapa da adultez emerxente.

Trap, algo máis que música. Estudo sociolóxico do trap español

Trap, algo máis que música. Estudo sociolóxico do trap español

Unha realidade invisible. Situación laboral do colectivo transexual na provincia de A Coruña

A búsqueda de parella no século XXI (a era de internet), un achegamento as novas formas de relación

A mascota como recurso de socialización nos contextos urbanos contemporáneos. Un estudio sociocultural

A minoría máis próxima. Acción social e percepción das comunidades evanxélicas en barrios socialmente distantes

A moda como sinal de identidade: ¿homoxeneización ou alteridade? Análise cualitativo da moda entre a mocidade da cidade de A Coruña

A percepción social do risco no comercio electrónico: seguridade, privacidade e confianza

A reinserción entre reixas.

A remuneración do traballo doméstico das mulleres en Galicia

Análise crítica do pensamento ecolóxico en economía. Do antropocentrismo ao ecocentrismo

Análise do impacto socio-cultural dos festivais na provincia da Coruña

Aproximación ó tratamento mediático da violencia cara as mulleres

Bloggers de moda: Un fenómeno social na cidade da Coruña

Comunidades na rede, e influencias identitarias. O caso do xogo League of Legends

Consecuencias sociais e económicas do deterioro medioambiental da ría do Burgo (A Coruña)

Consumo de alcohol entre os menores  de idade no Grove: entre a prohibición e a aceptación social

Consumo de alimentos funcionais lácteos na cidade da Coruña: perfil do consumidor e factores que determinan a intención de compra

Da 'Dust Bowl' ó refuxio: a realidade busca un concepto

Emigración española a Reino Unido no contexto da crise económica (2008-2017)

Endebedamento público e ben común: unha análise da estrutura da financiación do Estado a través da contracción da débeda pública.

Estudo sobre as axencias de colocación e o seu papel na reducción do desemprego xuvenil

Hip Hop: Reivindicación ou moda. Análise da mensaxe da música rap e o seu impacto social

Impacto ddo estudiantes Erasmus e de convenio bilateral na promoción turística de A Coruña a través do método WOM

Mecanismos de control en relacións de parella xoves

Motivacións dos visitantes dos museos da Coruña

Mulleres en procesos de paz. Pacificando Liberia coa súa folga de sexo

Neno ve, neno fai. Ou non?: Influencia dos medios de comunicación audiovisuais na aprendizaxe dos nenos.

Novas formas de participación política: O papel dos centros sociais okupados.

O declive cultural, ¿política, globalización ou crise?

O efecto frustración no solpor da sociedade posmoderna

O sector lácteo galego: Unha análise socioeconómica

O xurdimento e a consolidación do  Nihilismo na cultura do século  XIX: unha socioloxía da literatura

Os últimos anos do voto nacionalista en Galiza (1997-2017): A irrupción da "nova política" e os desprazamentos de votantes.

Proceso de xentrifricación no barrio do Orzán (A Coruña): percepción veciñal e análise crítico dun fenómeno de transformación urbana

Socialización e deporte. Creación de relacións sociais a través da practica de voleibol

Tinta baixo a pel. Un enfoque sociolóxico da súa interpretación e significado

Un novo modo de transmitir ideas no contexto sociopolítico: os memes e a alt-right

Xénero e educación: análise de contido dos libros de texto de 2º da ESO

Youtube e socializacion: Análise de contido de videoclips musicais

¿Diñeiro ou servizos?. Un estudo da aplicación da lei de dependencia nun concello rural galego.

¿Que foi da comunidade? Un estudo de caso, sobre a participación comunitaria da mocidade no concello de Cambre 2017.

¿Teus e meus, igual a nosos? Características e pautas de convivencia -as familias reconstituidas

A adopción do budismo en Galicia. Relixión, cultura e vida cotiá

A autoestima narcisista e a súa repercusión nas redes sociais

'A Conserva': Condicións sociolaborais e construción de identidade dos traballadores das industrias conserveiras na comarca da Barbanza

A forza da unión gandeira. Cooperativismo e Sociedades Agrarias de Transformación en Mazaricos.

A pormografía como axente socializador de xénero

A teoría da agenda-setting e o seu impacto na conversación on-line.

A violencia obstétrica na atención ó embarazo, parto e puerperio

Abandono Escolar Prematuro e relacións familiares.

Achegamento a un estudo piloto da influencia sociosimbólica do R. C. Deportivo en diferentes axentes sociais da cidade da Coruña

Afiliación sindical dos/as xóvenes en Galicia

Alzheimer na familia: Un factor de desestabilización da familia e cuidador?

'Amor en tempos revoltos': evolución das relacións sentimentais heterosexuais, dende dúas xeracións.

As avoas e os avós activos, unha rede de seguridade para as súas familias en período de crise.

Asociacións de animais en Galicia

BDSMK: O que non se mostra en 50 Sombras de Grey: consenso e pracer. Estudo da súa comunidade en España

Comunicación 2.0: Análise, evolución e adaptación dos medios de comunicación de masas á web 2.0.

Contenido fotográfico nos perfiles de Instagram.

Da aula a empresa. Os contratos e bolsas de prácticas. Uso e abuso en España

Distancia entre a demanda e a oferta. Unha análise da planificación das actividades para as persoas maiores

E agora que ves? na búsqueda das causas do crecemento de YouTube en A Coruña

Emigración española a Estados Unidos (1870-1936)

Empezar a correr tarde: Análise do fenómeno do culto ao corpo no século XXI

Estudantes universisitarios versus adversidade. Factores sociodemográficos e laborais que inciden ós niveis de resiliencia do alumnado da Universidade de A Coruña

Eutanasia e relixión: análise da opinión pública española

Facebook. Un estudo sobre privacidade e bulling a través das redes sociais nos mozos universitarios da Coruña

Factores sociais da depresión

Feminismo na Coruña hoxe. Un estudo da súa presencia institucional e dos consensos en torno ás políticas de xénero e as redes sociais.

Hábitos de consumo e perfís dos consumidores dos mercados municipais de A Coruña

Imaxe da Denominación de Orixe Rías Baixas dende a perspectiva das súas bodegas e consumidores.

Impacto de la alerta antiterrorista en A Coruña: historia de un proceso intergeneracional

Leva tan só as túas fotografías, deixa tan só as túas pegadas. Unha aproximación sociolóxica ao fenómeno da exploración urbana

Leva tan só as túas fotografías, deixa tan só as túas pegadas. Unha aproximación sociolóxica ao fenómeno da exploración urbana

Mais alá da visión 'externalista' da enfermidade: a alerxia respiratoria como fenómeno social.

Maletas de ida e volta. Análise cualitativa dos fluxos migratorios entre Suiza e Galicia

Novas infraestucturas de transporte no norte do Vale de México: debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades

Novas perspectivas de participación. Análise das políticas públicas de participación da Coruña

O consumo responsábel en Galicia

O precariado como concepto dentro da estrutura de clases: Unha visión actual do contexto socioeconómico.

O Problema da islamofobia do global ao local

Os TCA (trastornos da conducta alimenticia) na sociedade. Unha perspectiva diferente.

Parellas sen fillos por elección. Unha aproximación ós seus motivos, valores e presión social

Percepción, conocimiento y uso de formas de economía colaborativa nun ámbito semiurbano: análise no concello de Camariññas

Política turística do Concello de Viveiro: Análisis de resultados

Política y migraciones. La migración de la población joven mexicana a Estados Unidos ante la victoria de Donald Trump

Salvador Dalí: Unha aproximación sociolóxica a súa obra e figura

Socioloxía do nacionalismo: un achegamento á sociedade, cultura, historia e política de Escocia.

Un percorrido a través da socioloxía: disciplina e profesión.

Una educación universitaria inclusiva; para alumnado con discapacidad en las universidades de Vigo y A Coruña.

Vergoña como institución social

Xentrificación. Estudo de caso no casco histórico de A Coruña

YouTube: ¿Plataforma social ou medio de comunicación? Estudo do seu potencial como renovación dos medios tradicionais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 95