Logo da Universidade da Coruña

Grao en Socioloxía

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 345
Homes 2017/2018 156
Mulleres 2017/2018 189
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.390
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.660
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.887
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 838,5
% créditos repetidos 2017/2018 14,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 505
Homes 2017/2018 199
Mulleres 2017/2018 306
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 23.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.072
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 990,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 332
Homes 2016/2017 149
Mulleres 2016/2017 183
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.660
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.630
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.976
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.055
% créditos repetidos 2016/2017 16,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,22
Taxa de evaluación 2016/2017 86,23
Taxa de éxito 2016/2017 89,4
Taxa de rendemento 2016/2017 77,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 86,93
Taxa de graduación 2012/2013 32,47
Taxa de abandono 2014/2015 9,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 311
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.400
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.610
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.916
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 876
% créditos repetidos 2015/2016 16,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,95
Taxa de evaluación 2015/2016 81,58
Taxa de éxito 2015/2016 86,12
Taxa de rendemento 2015/2016 70,26
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 87,7
Taxa de graduación 2011/2012 31,25
Taxa de abandono 2013/2014 10,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 402
Homes 2015/2016 163
Mulleres 2015/2016 239
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 21.390
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 18.180
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.269
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 938
% créditos repetidos 2015/2016 14,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,2
Taxa de evaluación 2015/2016 81,45
Taxa de éxito 2015/2016 88,49
Taxa de rendemento 2015/2016 72,07

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
86
9
13
Antropoloxía social e cultural
78
16
21
Introdución á socioloxía
90
5
7
Economía política
77
19
18
Métodos e técnicas de Investigación social
100
9
18
Introdución á ciencia política e da administración
70
29
17
Teoría e historia da poboación
85
15
11
Psicoloxía social
73
27
9
Historia política e social contemporánea
76
16
16
Teoría sociolóxica 1
95
15
28

2º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
54
14
10
Sistemas políticos comparados
50
20
11
Teoría sociolóxica 2
71
1
19
Relacións internacionais
62
9
7
Socioloxía do xénero
59
10
8
Análise multivariante de datos sociais
62
30
21
Socioloxía económica e das organizacións
65
0
9
Estrutura e cambio social
70
13
18
Socioloxía do traballo
67
8
12
Socioloxía da educación
64
5
8

3º Curso

Análise demográfica
44
1
3
Desviación e control social
39
0
4
Metodoloxía da investigación por enquisas
44
1
2
Socioloxía política
40
3
3
Socioloxía da familia
37
0
5
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio
47
1
9
Socioloxía da saúde e a enfermidade
47
0
3
Política social e servizos sociais
42
0
4
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
41
3
9
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
51
0
4

4º Curso

Análise de políticas públicas
14
0
2
Historia das ideas e formas políticas
38
0
1
Metodoloxía da investigación etnográfica
18
0
3
Crecemento e desenvolvemento económico
50
1
1
Relacións grupais e intervención psicosocial
28
0
5
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
40
3
5
Análise sociolóxica de textos e discursos
26
0
1
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
17
0
1
Globalización, medio ambiente e poboación
24
1
2
Socioloxía das migracións
25
0
2
Proxeccións de poboación
13
0
2
Estrutura e cambio social de Galicia
16
0
1
A función dos recursos humanos na empresa
28
2
0
Acción colectiva e cooperación social
29
0
0
Risco, cultura e medio ambiente
28
0
4
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
14
0
4
Prácticum
49
0
1
Traballo Fin de Grao
54
0
37

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
81
17
6
Antropoloxía social e cultural
69
16
30
Introdución á socioloxía
92
4
10
Economía política
69
18
27
Métodos e técnicas de Investigación social
62
31
27
Introdución á ciencia política e da administración
64
19
20
Teoría e historia da poboación
83
17
17
Psicoloxía social
81
13
10
Historia política e social contemporánea
74
11
18
Teoría sociolóxica 1
60
29
37

2º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
50
8
5
Sistemas políticos comparados
36
9
14
Teoría sociolóxica 2
41
11
23
Relacións internacionais
34
14
10
Socioloxía do xénero
41
4
13
Análise multivariante de datos sociais
42
27
30
Socioloxía económica e das organizacións
49
3
10
Estrutura e cambio social
39
15
25
Socioloxía do traballo
34
16
14
Socioloxía da educación
36
9
10

3º Curso

Análise demográfica
51
0
8
Desviación e control social
59
2
4
Metodoloxía da investigación por enquisas
49
1
5
Socioloxía política
51
1
2
Socioloxía da familia
51
4
11
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio
45
8
17
Socioloxía da saúde e a enfermidade
45
5
4
Política social e servizos sociais
56
0
2
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
44
1
9
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
56
10
9

4º Curso

Análise de políticas públicas
11
0
0
Historia das ideas e formas políticas
32
1
3
Metodoloxía da investigación etnográfica
12
0
2
Crecemento e desenvolvemento económico
38
0
3
Relacións grupais e intervención psicosocial
33
0
1
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
39
1
3
Análise sociolóxica de textos e discursos
18
0
3
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
19
0
0
Globalización, medio ambiente e poboación
12
2
2
Socioloxía das migracións
21
0
1
Proxeccións de poboación
16
1
3
Estrutura e cambio social de Galicia
A función dos recursos humanos na empresa
18
0
2
Acción colectiva e cooperación social
15
0
4
Risco, cultura e medio ambiente
13
2
3
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
33
0
1
Prácticum
44
0
2
Traballo Fin de Grao
29
0
40

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
72
3
4
Antropoloxía social e cultural
54
18
19
Introdución á socioloxía
57
12
8
Economía política
59
16
13
Métodos e técnicas de Investigación social
66
16
24
Introdución á ciencia política e da administración
56
6
14
Teoría e historia da poboación
56
17
10
Psicoloxía social
66
10
5
Historia política e social contemporánea
55
7
9
Teoría sociolóxica 1
54
21
33

2º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
52
10
14
Sistemas políticos comparados
63
9
14
Teoría sociolóxica 2
56
10
29
Relacións internacionais
56
6
14
Socioloxía do xénero
54
11
6
Análise multivariante de datos sociais
29
16
50
Socioloxía económica e das organizacións
41
11
7
Estrutura e cambio social
48
15
28
Socioloxía do traballo
49
6
18
Socioloxía da educación
56
4
12

3º Curso

Análise demográfica
40
1
9
Desviación e control social
36
3
7
Metodoloxía da investigación por enquisas
46
2
5
Socioloxía política
43
0
5
Socioloxía da familia
42
1
5
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio
39
3
9
Socioloxía da saúde e a enfermidade
40
2
6
Política social e servizos sociais
44
4
6
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
57
3
4
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
44
5
11

4º Curso

Análise de políticas públicas
12
0
4
Historia das ideas e formas políticas
21
0
2
Metodoloxía da investigación etnográfica
22
0
2
Crecemento e desenvolvemento económico
35
0
1
Relacións grupais e intervención psicosocial
34
1
3
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
33
0
3
Análise sociolóxica de textos e discursos
3
0
0
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
10
0
0
Globalización, medio ambiente e poboación
13
0
3
Socioloxía das migracións
19
0
3
Proxeccións de poboación
17
1
3
Estrutura e cambio social de Galicia
8
0
0
A función dos recursos humanos na empresa
28
0
1
Acción colectiva e cooperación social
24
0
1
Risco, cultura e medio ambiente
20
2
1
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
16
0
3
Prácticum
40
0
1
Traballo Fin de Grao
26
0
25

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A búsqueda de parella no século XXI (a era de internet), un achegamento as novas formas de relación

A minoría máis próxima. Acción social e percepción das comunidades evanxélicas en barrios socialmente distantes

A reinserción entre reixas.

Análise crítica do pensamento ecolóxico en economía. Do antropocentrismo ao ecocentrismo

Análise do impacto socio-cultural dos festivais na provincia da Coruña

Aproximación ó tratamento mediático da violencia cara as mulleres

Bloggers de moda: Un fenómeno social na cidade da Coruña

Consecuencias sociais e económicas do deterioro medioambiental da ría do Burgo (A Coruña)

Consumo de alimentos funcionais lácteos na cidade da Coruña: perfil do consumidor e factores que determinan a intención de compra

Da 'Dust Bowl' ó refuxio: a realidade busca un concepto

Emigración española a Reino Unido no contexto da crise económica (2008-2017)

Estudo sobre as axencias de colocación e o seu papel na reducción do desemprego xuvenil

Hip Hop: Reivindicación ou moda. Análise da mensaxe da música rap e o seu impacto social

Impacto ddo estudiantes Erasmus e de convenio bilateral na promoción turística de A Coruña a través do método WOM

Mulleres en procesos de paz. Pacificando Liberia coa súa folga de sexo

Neno ve, neno fai. Ou non?: Influencia dos medios de comunicación audiovisuais na aprendizaxe dos nenos.

Novas formas de participación política: O papel dos centros sociais okupados.

O declive cultural, ¿política, globalización ou crise?

O efecto frustración no solpor da sociedade posmoderna

O sector lácteo galego: Unha análise socioeconómica

Os últimos anos do voto nacionalista en Galiza (1997-2017): A irrupción da "nova política" e os desprazamentos de votantes.

Proceso de xentrifricación no barrio do Orzán (A Coruña): percepción veciñal e análise crítico dun fenómeno de transformación urbana

Xénero e educación: análise de contido dos libros de texto de 2º da ESO

¿Diñeiro ou servizos?. Un estudo da aplicación da lei de dependencia nun concello rural galego.

¿Que foi da comunidade? Un estudo de caso, sobre a participación comunitaria da mocidade no concello de Cambre 2017.

¿Teus e meus, igual a nosos? Características e pautas de convivencia -as familias reconstituidas

A adopción do budismo en Galicia. Relixión, cultura e vida cotiá

A autoestima narcisista e a súa repercusión nas redes sociais

'A Conserva': Condicións sociolaborais e construción de identidade dos traballadores das industrias conserveiras na comarca da Barbanza

A forza da unión gandeira. Cooperativismo e Sociedades Agrarias de Transformación en Mazaricos.

A pormografía como axente socializador de xénero

A teoría da agenda-setting e o seu impacto na conversación on-line.

A violencia obstétrica na atención ó embarazo, parto e puerperio

Abandono Escolar Prematuro e relacións familiares.

Achegamento a un estudo piloto da influencia sociosimbólica do R. C. Deportivo en diferentes axentes sociais da cidade da Coruña

Afiliación sindical dos/as xóvenes en Galicia

Alzheimer na familia: Un factor de desestabilización da familia e cuidador?

'Amor en tempos revoltos': evolución das relacións sentimentais heterosexuais, dende dúas xeracións.

As avoas e os avós activos, unha rede de seguridade para as súas familias en período de crise.

Asociacións de animais en Galicia

BDSMK: O que non se mostra en 50 Sombras de Grey: consenso e pracer. Estudo da súa comunidade en España

Comunicación 2.0: Análise, evolución e adaptación dos medios de comunicación de masas á web 2.0.

Contenido fotográfico nos perfiles de Instagram.

Da aula a empresa. Os contratos e bolsas de prácticas. Uso e abuso en España

Distancia entre a demanda e a oferta. Unha análise da planificación das actividades para as persoas maiores

E agora que ves? na búsqueda das causas do crecemento de YouTube en A Coruña

Emigración española a Estados Unidos (1870-1936)

Empezar a correr tarde: Análise do fenómeno do culto ao corpo no século XXI

Estudantes universisitarios versus adversidade. Factores sociodemográficos e laborais que inciden ós niveis de resiliencia do alumnado da Universidade de A Coruña

Eutanasia e relixión: análise da opinión pública española

Facebook. Un estudo sobre privacidade e bulling a través das redes sociais nos mozos universitarios da Coruña

Factores sociais da depresión

Feminismo na Coruña hoxe. Un estudo da súa presencia institucional e dos consensos en torno ás políticas de xénero e as redes sociais.

Hábitos de consumo e perfís dos consumidores dos mercados municipais de A Coruña

Imaxe da Denominación de Orixe Rías Baixas dende a perspectiva das súas bodegas e consumidores.

Impacto de la alerta antiterrorista en A Coruña: historia de un proceso intergeneracional

Leva tan só as túas fotografías, deixa tan só as túas pegadas. Unha aproximación sociolóxica ao fenómeno da exploración urbana

Leva tan só as túas fotografías, deixa tan só as túas pegadas. Unha aproximación sociolóxica ao fenómeno da exploración urbana

Mais alá da visión 'externalista' da enfermidade: a alerxia respiratoria como fenómeno social.

Maletas de ida e volta. Análise cualitativa dos fluxos migratorios entre Suiza e Galicia

Novas infraestucturas de transporte no norte do Vale de México: debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades

Novas perspectivas de participación. Análise das políticas públicas de participación da Coruña

O consumo responsábel en Galicia

O precariado como concepto dentro da estrutura de clases: Unha visión actual do contexto socioeconómico.

O Problema da islamofobia do global ao local

Os TCA (trastornos da conducta alimenticia) na sociedade. Unha perspectiva diferente.

Parellas sen fillos por elección. Unha aproximación ós seus motivos, valores e presión social

Percepción, conocimiento y uso de formas de economía colaborativa nun ámbito semiurbano: análise no concello de Camariññas

Política turística do Concello de Viveiro: Análisis de resultados

Política y migraciones. La migración de la población joven mexicana a Estados Unidos ante la victoria de Donald Trump

Salvador Dalí: Unha aproximación sociolóxica a súa obra e figura

Socioloxía do nacionalismo: un achegamento á sociedade, cultura, historia e política de Escocia.

Un percorrido a través da socioloxía: disciplina e profesión.

Una educación universitaria inclusiva; para alumnado con discapacidad en las universidades de Vigo y A Coruña.

Vergoña como institución social

Xentrificación. Estudo de caso no casco histórico de A Coruña

YouTube: ¿Plataforma social ou medio de comunicación? Estudo do seu potencial como renovación dos medios tradicionais

" Inserción laboral e manexo das impresións: valoración das apariencias nas entrevistas de selección de persoal".

A aposta deportiva on line no ámbito estatal. Perfil do xogador/a

A concepción de usos de tempos e espazos na vida da xente do mar

A Coruña crust punk: análise (sub)cultural dunha xeración efervescente. De naves okupa, licor café e xuventude

A dimensión ideática da obesidade: unha análise do corpo

A influencia do diagnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

Actitudes cara ao nacionalismo en Galicia e orientación do voto: Diferenza ente os espazos rural e urbano

Buscando a educación intercultural nun contexto frío: no colexio Altamira

Cartografando o iceberg oculto: unha aproximación aos coidados a maiores dependentes no rural galego

Condicionantes, influencias e motivacións que afectan ao alumnado da Universidade da Coruña na eleción dos seus estudos universitarios

Crise económica e novas maneiras de reparto doméstico

Deseño e análise de resultados da avaliación dun programa de dinamización cultural en centros penitenciarios

Factores da adicción ás drogas ilegales

Máis alá do Turismo sustentable. Fundamentos teóricos do Turismo Slow

Mito e realidade do retorno: a inserción dos migrantes retornados en Galicia

Moda e estereotipo estético transmitido dente a marca téxtil ZARA e a súa influecia sobre a autopercepción corporal feminina.

Mozos e videoxogos. O impacto social de vivir nun mundo virtual.

Negociacións de parexa ante a chegada dos fillos, ¿unha tensión continua?

O barrio de Canido e as Meninas: construíndo un proceso urbanístico de participación ciudadán

O fenómeno blogger e a sua influencia no consumo de moda

O paradoxo da violencia de xénero e a igualdade na Unión Europea

O síndrome FoMO en universitarios. Estudo de caso na Facultade de Educación da UDC.

O valor do arte: Socioloxía da cultura

Pailáns? Non; de irreductíbels a impermeables (e máis). Análise das actitudes ante o galego e proposta dunha tipoloxía de falantes en Galicia

Publicidade, persuasión e comportamento do consumidor

Relixión e homofobia: un estudo da relixión coma instrumento de control da homosexualidade

Ritos funerarios e o imaxinario da morte

Traballo a tempo parcial en España, conciliación ou precariedade

Víctimas invisibles: O tráfico de escravas sexuais. Situación en Galicia

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 95