Logo da Universidade da Coruña

Grao en Socioloxía

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.610
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.916
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 876
% créditos repetidos 2015/2016 16,04
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.400
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 310
Homes 2015/2016 130
Mulleres 2015/2016 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,13
Taxa de evaluación 2015/2016 81,61
Taxa de éxito 2015/2016 86,13
Taxa de rendemento 2015/2016 70,29
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 43,04
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,24
Taxa de graduación (%) 2011/2012 31,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.230
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.046
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.095
% créditos repetidos 2014/2015 16,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.370
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 369
Homes 2014/2015 142
Mulleres 2014/2015 227
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,48
Taxa de evaluación 2014/2015 80,89
Taxa de éxito 2014/2015 90,16
Taxa de rendemento 2014/2015 72,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 13.280
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.818
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 658,5
% créditos repetidos 2014/2015 15,71
Total de créditos matriculados 2014/2015 15.760
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 273
Homes 2014/2015 110
Mulleres 2014/2015 163
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,73
Taxa de evaluación 2014/2015 81,86
Taxa de éxito 2014/2015 88,28
Taxa de rendemento 2014/2015 72,27
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 40,24
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 91,73
Taxa de graduación (%) 2010/2011 29,23

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.210
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.571
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.525
% créditos repetidos 2013/2014 16,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 19.310
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 375
Homes 2013/2014 138
Mulleres 2013/2014 237
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,48
Taxa de evaluación 2013/2014 82,11
Taxa de éxito 2013/2014 89,21
Taxa de rendemento 2013/2014 73,25

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.530
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.253
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 748,5
% créditos repetidos 2013/2014 12,88
Total de créditos matriculados 2013/2014 15.530
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 269
Homes 2013/2014 106
Mulleres 2013/2014 163
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,74
Taxa de evaluación 2013/2014 83,58
Taxa de éxito 2013/2014 87,24
Taxa de rendemento 2013/2014 72,92
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 50,77
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 87,58
Taxa de graduación (%) 2009/2010 33,75

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
72
3
4
Antropoloxía social e cultural
54
18
19
Introdución á socioloxía
57
12
8
Economía política
59
16
13
Métodos e técnicas de Investigación social
66
16
24
Introdución á ciencia política e da administración
56
6
14
Teoría e historia da poboación
56
17
10
Psicoloxía social
66
10
5
Historia política e social contemporánea
55
7
9
Teoría sociolóxica 1
54
21
33

2º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
52
10
14
Sistemas políticos comparados
63
9
14
Teoría sociolóxica 2
56
10
29
Relacións internacionais
56
6
14
Socioloxía do xénero
54
11
6
Análise multivariante de datos sociais
29
16
50
Socioloxía económica e das organizacións
41
11
7
Estrutura e cambio social
48
15
28
Socioloxía do traballo
49
6
18
Socioloxía da educación
56
4
12

3º Curso

Análise demográfica
40
1
9
Desviación e control social
36
3
7
Metodoloxía da investigación por enquisas
46
2
5
Socioloxía política
43
0
5
Socioloxía da familia
42
1
5
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio
39
3
9
Socioloxía da saúde e a enfermidade
40
2
6
Política social e servizos sociais
44
4
6
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
57
3
4
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
44
5
11

4º Curso

Análise de políticas públicas
12
0
4
Historia das ideas e formas políticas
21
0
2
Metodoloxía da investigación etnográfica
22
0
2
Crecemento e desenvolvemento económico
35
0
1
Relacións grupais e intervención psicosocial
34
1
3
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
33
0
3
Análise sociolóxica de textos e discursos
3
0
0
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
10
0
0
Globalización, medio ambiente e poboación
13
0
3
Socioloxía das migracións
19
0
3
Proxeccións de poboación
17
1
3
Estrutura e cambio social de Galicia
8
0
0
A función dos recursos humanos na empresa
28
0
1
Acción colectiva e cooperación social
24
0
1
Risco, cultura e medio ambiente
20
2
1
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
16
0
3
Prácticum
40
0
1
Traballo Fin de Grao
26
0
25

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
73
10
14
Antropoloxía social e cultural
66
17
26
Introdución á socioloxía
75
10
10
Economía política
62
21
16
Métodos e técnicas de Investigación social
44
34
24
Introdución á ciencia política e da administración
77
2
21
Teoría e historia da poboación
68
18
14
Psicoloxía social
71
9
17
Historia política e social contemporánea
76
3
13
Teoría sociolóxica 1
66
32
35

2º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
47
1
16
Sistemas políticos comparados
37
16
6
Teoría sociolóxica 2
43
13
32
Relacións internacionais
50
8
8
Socioloxía do xénero
48
4
5
Análise multivariante de datos sociais
33
21
21
Socioloxía económica e das organizacións
53
0
6
Estrutura e cambio social
33
16
18
Socioloxía do traballo
45
8
6
Socioloxía da educación
51
2
11

3º Curso

Análise demográfica
49
2
7
Desviación e control social
45
1
6
Metodoloxía da investigación por enquisas
47
1
5
Socioloxía política
48
1
5
Socioloxía da familia
50
3
5
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio
39
4
6
Socioloxía da saúde e a enfermidade
49
0
6
Política social e servizos sociais
47
2
5
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
31
4
3
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
38
8
12

4º Curso

Análise de políticas públicas
10
0
1
Historia das ideas e formas políticas
22
0
0
Metodoloxía da investigación etnográfica
14
0
0
Crecemento e desenvolvemento económico
35
0
0
Relacións grupais e intervención psicosocial
20
0
1
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
18
0
2
Análise sociolóxica de textos e discursos
7
0
0
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
23
0
1
Globalización, medio ambiente e poboación
8
0
0
Socioloxía das migracións
11
0
2
Proxeccións de poboación
9
0
0
Estrutura e cambio social de Galicia
2
0
0
A función dos recursos humanos na empresa
17
0
1
Acción colectiva e cooperación social
22
0
0
Risco, cultura e medio ambiente
20
0
2
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
19
0
2
Prácticum
37
0
1
Traballo Fin de Grao
30
2
11

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿Que foi da comunidade? Un estudo de caso, sobre a participación comunitaria da mocidade no concello de Cambre 2017.

A adopción do budismo en Galicia. Relixión, cultura e vida cotiá

A autoestima narcisista e a súa repercusión nas redes sociais

'A Conserva': Condicións sociolaborais e construción de identidade dos traballadores das industrias conserveiras na comarca da Barbanza

A pormografía como axente socializador de xénero

A violencia obstétrica na atención ó embarazo, parto e puerperio

Achegamento a un estudo piloto da influencia sociosimbólica do R. C. Deportivo en diferentes axentes sociais da cidade da Coruña

Afiliación sindical dos/as xóvenes en Galicia

Alzheimer na familia: Un factor de desestabilización da familia e cuidador?

'Amor en tempos revoltos': evolución das relacións sentimentais heterosexuais, dende dúas xeracións.

Asociacións de animais en Galicia

BDSMK: O que non se mostra en 50 Sombras de Grey: consenso e pracer. Estudo da súa comunidade en España

Comunicación 2.0: Análise, evolución e adaptación dos medios de comunicación de masas á web 2.0.

Distancia entre a demanda e a oferta. Unha análise da planificación das actividades para as persoas maiores

E agora que ves? na búsqueda das causas do crecemento de YouTube en A Coruña

Empezar a correr tarde: Análise do fenómeno do culto ao corpo no século XXI

Facebook. Un estudo sobre privacidade e bulling a través das redes sociais nos mozos universitarios da Coruña

Factores sociais da depresión

Feminismo na Coruña hoxe. Un estudo da súa presencia institucional e dos consensos en torno ás políticas de xénero e as redes sociais.

Leva tan só as túas fotografías, deixa tan só as túas pegadas. Unha aproximación sociolóxica ao fenómeno da exploración urbana

Leva tan só as túas fotografías, deixa tan só as túas pegadas. Unha aproximación sociolóxica ao fenómeno da exploración urbana

Mais alá da visión 'externalista' da enfermidade: a alerxia respiratoria como fenómeno social.

Maletas de ida e volta. Análise cualitativa dos fluxos migratorios entre Suiza e Galicia

Novas perspectivas de participación. Análise das políticas públicas de participación da Coruña

O Problema da islamofobia do global ao local

Parellas sen fillos por elección. Unha aproximación ós seus motivos, valores e presión social

Percepción, conocimiento y uso de formas de economía colaborativa nun ámbito semiurbano: análise no concello de Camariññas

Política y migraciones. La migración de la población joven mexicana a Estados Unidos ante la victoria de Donald Trump

Vergoña como institución social

Xentrificación. Estudo de caso no casco histórico de A Coruña

YouTube: ¿Plataforma social ou medio de comunicación? Estudo do seu potencial como renovación dos medios tradicionais

" Inserción laboral e manexo das impresións: valoración das apariencias nas entrevistas de selección de persoal".

A aposta deportiva on line no ámbito estatal. Perfil do xogador/a

A concepción de usos de tempos e espazos na vida da xente do mar

A Coruña crust punk: análise (sub)cultural dunha xeración efervescente. De naves okupa, licor café e xuventude

A dimensión ideática da obesidade: unha análise do corpo

A influencia do diagnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

Actitudes cara ao nacionalismo en Galicia e orientación do voto: Diferenza ente os espazos rural e urbano

Buscando a educación intercultural nun contexto frío: no colexio Altamira

Cartografando o iceberg oculto: unha aproximación aos coidados a maiores dependentes no rural galego

Condicionantes, influencias e motivacións que afectan ao alumnado da Universidade da Coruña na eleción dos seus estudos universitarios

Crise económica e novas maneiras de reparto doméstico

Deseño e análise de resultados da avaliación dun programa de dinamización cultural en centros penitenciarios

Factores da adicción ás drogas ilegales

Máis alá do Turismo sustentable. Fundamentos teóricos do Turismo Slow

Mito e realidade do retorno: a inserción dos migrantes retornados en Galicia

Moda e estereotipo estético transmitido dente a marca téxtil ZARA e a súa influecia sobre a autopercepción corporal feminina.

Mozos e videoxogos. O impacto social de vivir nun mundo virtual.

Negociacións de parexa ante a chegada dos fillos, ¿unha tensión continua?

O barrio de Canido e as Meninas: construíndo un proceso urbanístico de participación ciudadán

O fenómeno blogger e a sua influencia no consumo de moda

O paradoxo da violencia de xénero e a igualdade na Unión Europea

O síndrome FoMO en universitarios. Estudo de caso na Facultade de Educación da UDC.

O valor do arte: Socioloxía da cultura

Pailáns? Non; de irreductíbels a impermeables (e máis). Análise das actitudes ante o galego e proposta dunha tipoloxía de falantes en Galicia

Publicidade, persuasión e comportamento do consumidor

Relixión e homofobia: un estudo da relixión coma instrumento de control da homosexualidade

Ritos funerarios e o imaxinario da morte

Traballo a tempo parcial en España, conciliación ou precariedade

Víctimas invisibles: O tráfico de escravas sexuais. Situación en Galicia

¿Picaresca ou contexto? O fraude fiscal no sector inmobiliario

A quebra das expectativas: envellecemento xeracional e sistema de pensións

A fusión dos concellos de Cesuras e Oza dos Ríos: unha investigación sociolóxica

A influencia do cumprimento das expectativas familiares nas relacións paterno-filiais dos xóvenes exemancipados

A percepción social sobre a influencia que exercen os mass media na construción de identidades violentas

A sexualidade das mozas no deporte: ¿Deportistas e/ou lesbianas?

A situación no valo de Melilla

Adolescentes e redes sociais e internet. Un estudio de casos sobre, usos, motivacións e privacidade no Concello de Oleiros

Apartheid: Opresión e loita

AS REFORMAS LABORAIS EN ESPAÑA TRALA CRISE ECONÓMICA: O CAMIÑO Á PRECARIEDADE.

Conciliación familiar e desigualdade de xénero

Discapacidade e emprego en situación de crise económica: Nichos de traballo e futuro

Domesticidade Alternativa e Satisfacción Militante. Factores explicativos da participación en redes de consumo ético

Educación e prevención da violencia de xénero nos adolescentes

Elección do centro escolar no municipio da Coruña: Tipoloxías, diferencias de clase social e motivacións

Estrutura social e modelos de endebedamento: unha aproximación dende a socioloxía do crédito

Ética protestante en tempos de crise económica: un impulso modernista máis que unha volta á Modernidade

Máis que un deporte. O fútbol e a súa repercusión socioeconómica na cidade

Novas Tecnoloxías da información e Comunicación (TIC) do século XXI: Desenvolvemento nos Hábitos de Consumo: O comercio electrónico a través do móbil

O barrio de Ferrol Vello: análise dun proceso inicial de xentrificación.

O P.O.L. Plan de ordeación do litoral

O Servicio de Axuda no Fogar das persoas maiores dependentes: O caso de Boqueixón

Obsolescencia Programada: Existen Alternativas?

Pillar ondas: dende a subcultura ata un deporte de competición

Territorio e propiedade

Tratamiento mediático de la corrupción política en la prensa escrita

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 95