Logo da Universidade da Coruña

Grao en Socioloxía

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 13.280
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.818
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 658,5
% créditos repetidos 2014/2015 15,71
Total de créditos matriculados 2014/2015 15.760
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 273
Homes 2014/2015 110
Mulleres 2014/2015 163
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,73
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 81,86
Taxa de éxito (%) 2014/2015 88,28
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 72,27
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 40,24
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 91,73
Taxa de graduación (%) 2010/2011 29,23

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.230
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.046
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.095
% créditos repetidos 2014/2015 16,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.370
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 369
Homes 2014/2015 142
Mulleres 2014/2015 227
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,48
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 80,89
Taxa de éxito (%) 2014/2015 90,16
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 72,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.530
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.253
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 748,5
% créditos repetidos 2013/2014 12,88
Total de créditos matriculados 2013/2014 15.530
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 269
Homes 2013/2014 106
Mulleres 2013/2014 163
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,74
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 83,58
Taxa de éxito (%) 2013/2014 87,24
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 72,92
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 50,77
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 87,58
Taxa de graduación (%) 2009/2010 33,75

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.210
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.571
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.525
% créditos repetidos 2013/2014 16,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 19.310
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 375
Homes 2013/2014 138
Mulleres 2013/2014 237
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,48
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 82,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,21
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 73,25

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 11.380
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 1.890
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 582
% créditos repetidos 2012/2013 17,85
Total de créditos matriculados 2012/2013 13.850
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 225
Homes 2012/2013 102
Mulleres 2012/2013 123
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 61,57
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 87,58
Taxa de éxito (%) 2012/2013 87,92
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 77
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 42,5
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 88,84
Taxa de graduación (%) 2008/2009 35,14

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 14.830
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 2.524
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 1.306
% créditos repetidos 2012/2013 20,53
Total de créditos matriculados 2012/2013 18.650
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 352
Homes 2012/2013 138
Mulleres 2012/2013 214
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 53
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 85,32
Taxa de éxito (%) 2012/2013 89,79
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 76,61

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
73
10
14
Antropoloxía social e cultural
66
17
26
Introdución á socioloxía
75
10
10
Economía política
62
21
16
Métodos e técnicas de Investigación social
44
34
24
Introdución á ciencia política e da administración
77
2
21
Teoría e historia da poboación
68
18
14
Psicoloxía social
71
9
17
Hª política e social contemporánea
76
3
13
Teoría sociolóxica 1
66
32
35

2º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
47
1
16
Sistemas políticos comparados
37
16
6
Teoría sociolóxica 2
43
13
32
Relacións internacionais
50
8
8
Socioloxía do xénero
48
4
5
Análise multivariante de datos sociais
33
21
21
Socioloxía económica e das organizacións
53
0
6
Estrutura e cambio social
33
16
18
Socioloxía do traballo
45
8
6
Socioloxía da educación
51
2
11

3º Curso

Análise demográfica
49
2
7
Desviación e control social
45
1
6
Metodoloxía da investigación por enquisas
47
1
5
Socioloxía política
48
1
5
Socioloxía da familia
50
3
5
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio
39
4
6
Socioloxía da saúde e a enfermidade
49
0
6
Política social e servizos sociais
47
2
5
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
31
4
3
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
38
8
12

4º Curso

Análise de políticas públicas
10
0
1
Historia das ideas e formas políticas
22
0
0
Metodoloxía da investigación etnográfica
14
0
0
Crecemento e desenvolvemento económico
35
0
0
Relacións grupais e intervención psicosocial
20
0
1
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
18
0
2
Análise sociolóxica de textos e discursos
7
0
0
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
23
0
1
Globalización, medio ambiente e poboación
8
0
0
Socioloxía das migracións
11
0
2
Proxeccións de poboación
9
0
0
Estrutura e cambio social de Galicia
2
0
0
A función dos recursos humanos na empresa
17
0
1
Acción colectiva e cooperación social
22
0
0
Risco, cultura e medio ambiente
20
0
2
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
19
0
2
Prácticum
37
0
1
Traballo Fin de Grao
30
2
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
64
3
13
Antropoloxía social e cultural
60
23
13
Introdución á socioloxía
70
10
9
Economía política
60
12
16
Métodos e técnicas de Investigación social
68
6
23
Introdución á ciencia política e da administración
70
13
16
Teoría e historia da poboación
68
8
14
Psicoloxía social
69
15
10
Hª política e social contemporánea
70
6
11
Teoría sociolóxica 1
70
31
36

2º Curso

Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
51
6
7
Sistemas políticos comparados
50
6
9
Teoría sociolóxica 2
26
11
25
Relacións internacionais
45
15
6
Socioloxía do xénero
59
5
4
Análise multivariante de datos sociais
56
13
11
Socioloxía económica e das organizacións
48
2
4
Estrutura e cambio social
55
15
8
Socioloxía do traballo
59
4
7
Socioloxía da educación
51
7
8

3º Curso

Análise demográfica
34
1
1
Desviación e control social
28
0
2
Metodoloxía da investigación por enquisas
39
5
2
Socioloxía política
35
0
1
Socioloxía da familia
30
1
2
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio
33
3
3
Socioloxía da saúde e a enfermidade
31
3
0
Política social e servizos sociais
22
8
0
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
39
1
1
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
32
6
3

4º Curso

Análise de políticas públicas
8
0
0
Historia das ideas e formas políticas
22
1
0
Metodoloxía da investigación etnográfica
8
0
0
Crecemento e desenvolvemento económico
27
0
0
Relacións grupais e intervención psicosocial
15
0
0
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
25
1
0
Análise sociolóxica de textos e discursos
10
0
0
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
19
0
0
Globalización, medio ambiente e poboación
13
0
0
Socioloxía das migracións
15
0
1
Proxeccións de poboación
25
0
2
Estrutura e cambio social de Galicia
9
1
0
A función dos recursos humanos na empresa
24
0
0
Acción colectiva e cooperación social
16
0
0
Risco, cultura e medio ambiente
5
0
1
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
12
0
1
Prácticum
31
0
2
Traballo Fin de Grao
17
1
7

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

" Inserción laboral e manexo das impresións: valoración das apariencias nas entrevistas de selección de persoal".

A aposta deportiva on line no ámbito estatal. Perfil do xogador/a

A concepción de usos de tempos e espazos na vida da xente do mar

A Coruña crust punk: análise (sub)cultural dunha xeración efervescente. De naves okupa, licor café e xuventude

A dimensión ideática da obesidade: unha análise do corpo

A influencia do diagnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

Actitudes cara ao nacionalismo en Galicia e orientación do voto: Diferenza ente os espazos rural e urbano

Buscando a educación intercultural nun contexto frío: no colexio Altamira

Cartografando o iceberg oculto: unha aproximación aos coidados a maiores dependentes no rural galego

Condicionantes, influencias e motivacións que afectan ao alumnado da Universidade da Coruña na eleción dos seus estudos universitarios

Crise económica e novas maneiras de reparto doméstico

Deseño e análise de resultados da avaliación dun programa de dinamización cultural en centros penitenciarios

Factores da adicción ás drogas ilegales

Máis alá do Turismo sustentable. Fundamentos teóricos do Turismo Slow

Mito e realidade do retorno: a inserción dos migrantes retornados en Galicia

Moda e estereotipo estético transmitido dente a marca téxtil ZARA e a súa influecia sobre a autopercepción corporal feminina.

Mozos e videoxogos. O impacto social de vivir nun mundo virtual.

Negociacións de parexa ante a chegada dos fillos, ¿unha tensión continua?

O barrio de Canido e as Meninas: construíndo un proceso urbanístico de participación ciudadán

O fenómeno blogger e a sua influencia no consumo de moda

O paradoxo da violencia de xénero e a igualdade na Unión Europea

O síndrome FoMO en universitarios. Estudo de caso na Facultade de Educación da UDC.

O valor do arte: Socioloxía da cultura

Pailáns? Non; de irreductíbels a impermeables (e máis). Análise das actitudes ante o galego e proposta dunha tipoloxía de falantes en Galicia

Publicidade, persuasión e comportamento do consumidor

Relixión e homofobia: un estudo da relixión coma instrumento de control da homosexualidade

Ritos funerarios e o imaxinario da morte

Traballo a tempo parcial en España, conciliación ou precariedade

Víctimas invisibles: O tráfico de escravas sexuais. Situación en Galicia

¿Picaresca ou contexto? O fraude fiscal no sector inmobiliario

A quebra das expectativas: envellecemento xeracional e sistema de pensións

A fusión dos concellos de Cesuras e Oza dos Ríos: unha investigación sociolóxica

A influencia do cumprimento das expectativas familiares nas relacións paterno-filiais dos xóvenes exemancipados

A percepción social sobre a influencia que exercen os mass media na construción de identidades violentas

A sexualidade das mozas no deporte: ¿Deportistas e/ou lesbianas?

A situación no valo de Melilla

Adolescentes e redes sociais e internet. Un estudio de casos sobre, usos, motivacións e privacidade no Concello de Oleiros

Apartheid: Opresión e loita

AS REFORMAS LABORAIS EN ESPAÑA TRALA CRISE ECONÓMICA: O CAMIÑO Á PRECARIEDADE.

Conciliación familiar e desigualdade de xénero

Discapacidade e emprego en situación de crise económica: Nichos de traballo e futuro

Domesticidade Alternativa e Satisfacción Militante. Factores explicativos da participación en redes de consumo ético

Educación e prevención da violencia de xénero nos adolescentes

Elección do centro escolar no municipio da Coruña: Tipoloxías, diferencias de clase social e motivacións

Estrutura social e modelos de endebedamento: unha aproximación dende a socioloxía do crédito

Ética protestante en tempos de crise económica: un impulso modernista máis que unha volta á Modernidade

Máis que un deporte. O fútbol e a súa repercusión socioeconómica na cidade

Novas Tecnoloxías da información e Comunicación (TIC) do século XXI: Desenvolvemento nos Hábitos de Consumo: O comercio electrónico a través do móbil

O barrio de Ferrol Vello: análise dun proceso inicial de xentrificación.

O P.O.L. Plan de ordeación do litoral

O Servicio de Axuda no Fogar das persoas maiores dependentes: O caso de Boqueixón

Obsolescencia Programada: Existen Alternativas?

Pillar ondas: dende a subcultura ata un deporte de competición

Territorio e propiedade

Tratamiento mediático de la corrupción política en la prensa escrita

" O indicador do Progreso Xenuíno (GPI) como método de medición do desenvolvemento sostible: unha análise evolutiva"

"Crecemento económico e pegada ecolóxica. Análise espacial e de compoñentes."

"Redes: a configuración de novas rutas migratorias dende o África Occidentall a Europa a partir da ampliación das rutas de navegación na pesca tradicional senegalesa"

A Cociña Económica da Coruña

A discriminación sociolaboral por razón de orientación e identidade sexual: investigación doutrinal, análise do estudo marco da Unión Europea e exemplo de política pública

A moda e a comunicación. A influencia dos blogs de moda

Acción colectiva e participación cidadá. perfís socioeconómicos de mobilización social

Actitude ante a inclusión socio-laboral das persoas con discapacidade, situación actual

Análise crítica da prostitución

Asignación do tempo e modificación dos hábitos de consumo en España: Unha aplicación da teoría de Gary Becker.

Caso Corcoesto: Un estudo sobre propaganda

Cultura e sociedade: suicidio (España e Xapón)

Determinantes da satisfacción laboral en España

Distribución dos equipamentos na cidade de A Coruña

Economía sumerxida e xornadas extraordinarias: análise da súa substitución na economía sumerxida española (2008-2013)

En busca dos motivos ascéticos (Unha lectura crítica sobre "La ética protestante y el espíritu capitalista")

Factores explicativos da configuración e crecemento das áreas urbanas galegas

Igualdade de xénero e poder político. Cuotas electorais e presenza das mulleres nos parlamentos autonómicos

Importancia da industria pesqueira no concello de Burela e a súa relación coa inmigración

O cambio nas formas de traballo e a súa influencia no traballador: Unha ollada a través do cine social

O impacto da crise no colectivo das mulleres inmigrantes

O movento conservacionista americano. Unha aproximación teórica á orixe do mevemento así coma aos seus principais representantes

Política educativa europea: O programa Erasmus

Relación entre o estatus social e o deporte practicado

Rituais na iglesia do Corpiño: crencias e saúde mental

Sector textil en Galicia: Importacións procedentes de países con man de obra infantil?

Tratornos alimentarios. Un risco na construcción da muller actual

Unha mirada cara ó feminismo máis pioneiro. A perspectiva de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal

Velatorio, condución y duelo na aldea galega: camios e permanencias

Violencia de xénero en Galicia

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 95