Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Informática

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ladra González, Susana
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Del Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.108
Homes 2016/2017 964
Mulleres 2016/2017 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 61.100
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 42.400
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.560
% créditos repetidos 2016/2017 30,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,15
Taxa de evaluación 2016/2017 77,42
Taxa de éxito 2016/2017 75,42
Taxa de rendemento 2016/2017 58,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,04
Taxa de graduación 2012/2013 17,27
Taxa de abandono 2014/2015 12,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.060
Homes 2015/2016 937
Mulleres 2015/2016 123
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 57.790
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 39.610
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 10.680
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.506
% créditos repetidos 2015/2016 31,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,52
Taxa de evaluación 2015/2016 76,04
Taxa de éxito 2015/2016 75,12
Taxa de rendemento 2015/2016 57,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 83,77
Taxa de graduación 2011/2012 21,07
Taxa de abandono 2013/2014 13,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.192
Homes 2015/2016 1.043
Mulleres 2015/2016 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 62.050
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 42.970
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.800
% créditos repetidos 2015/2016 30,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,05
Taxa de evaluación 2015/2016 76,23
Taxa de éxito 2015/2016 76,8
Taxa de rendemento 2015/2016 58,54

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 996
Homes 2014/2015 888
Mulleres 2014/2015 108
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 55.360
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 36.020
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 11.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 7.476
% créditos repetidos 2014/2015 34,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,58
Taxa de evaluación 2014/2015 74,51
Taxa de éxito 2014/2015 72,33
Taxa de rendemento 2014/2015 53,9
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 89,05
Taxa de graduación 2010/2011 13,36
Taxa de abandono 2012/2013 14,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.170
Homes 2014/2015 1.022
Mulleres 2014/2015 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 60.340
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 39.920
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12.770
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 7.654
% créditos repetidos 2014/2015 33,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,58
Taxa de evaluación 2014/2015 73,72
Taxa de éxito 2014/2015 74,19
Taxa de rendemento 2014/2015 54,69

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
177
62
60
Informática Básica
163
77
31
Cálculo
193
120
131
Matemática Discreta
169
110
53
Tecnoloxía Electrónica
141
132
257
Programación II
192
63
150
Fundamentos dos Computadores
185
107
168
Estatística
185
79
65
Administración e Xestión de Organizacións
178
90
59
Álxebra
157
124
112

2º Curso

Algoritmos
195
42
40
Estrutura de Computadores
175
62
73
Bases de Datos
162
72
51
Paradigmas de Programación
171
73
68
Deseño Software
135
106
87
Sistemas Operativos
172
44
79
Redes
165
36
49
Concorrencia e Paralelismo
147
73
109
Proceso Software
153
55
30
Sistemas Intelixentes
161
51
35

3º Curso

Xestión de Proxectos
152
66
25
Interfaces Persoa Máquina
130
11
39
Internet e Sistemas Distribuídos
144
36
31
Lexislación e Seguridade Informática
158
31
17
Xestión de Infraestruturas
177
31
26
Arquitectura do Software
44
3
9
Enxeñaría de Requisitos
42
1
2
Aseguramento da Calidade
48
8
4
Bases de Datos Avanzadas
39
16
19
Programación Avanzada
38
7
9
Codeseño Hardware/Software
11
1
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
23
0
0
Arquitectura de Computadores
14
3
3
Software de Comunicacións
28
1
7
Procesamento Dixital da Información
8
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
39
7
3
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
43
9
2
Aprendizaxe Automático
42
7
3
Teoría da Computación
50
8
3
Recuperación de Información
42
8
11
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
11
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
25
1
2
Explotación de Almacéns de Datos
35
1
1
Calidade en Sistemas de Información
16
0
3
Modelado Avanzado de Información
10
0
1
Calidade na Xestión TIC
37
4
0
Administración de Sistemas Operativos
45
0
1
Administración de Redes
45
4
5
Programación Integrativa
51
7
14
Administración de Bases de Datos
35
20
6

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
32
0
5
Marcos de Desenvolvemento
36
8
9
Validación e Verificación do Software
29
6
9
Ferramentas de Desenvolvemento
24
9
3
Métodos Estatísticos
7
3
2
Programación de Sistemas
13
1
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
35
4
1
Sistemas Encaixados
18
0
4
Redes Móbiles e Sen Fíos
7
2
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
30
0
2
Métodos Numéricos para a Informática
4
1
1
Deseño das Linguaxes de Programación
27
5
6
Computación Gráfica e Visualización
31
7
4
Procesamento de Linguaxes
36
2
6
Visión Artificial
19
8
7
Integración de Datos
19
1
1
Sistemas de Información Empresarial
21
0
3
Sectores de Negocio
26
0
3
Arquitectura dos Sistemas de Información
8
1
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
51
1
0
Integración de Aplicacións
39
4
9
Servizos Multimedia
58
1
1
Deseño de Redes
47
0
4
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
38
Administración de Infraestruturas Informáticas
14
0
1
Robótica
19
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
4
0
9
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
19
0
20
Planificación de Sistemas de Información
7
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
9
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
44
2
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
26
0
49
Prácticas en Empresa
18
0
0
Prácticas en Empresa
26
0
0
Prácticas en Empresa
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
212
81
58
Informática Básica
178
91
24
Cálculo
169
152
143
Matemática Discreta
196
103
54
Tecnoloxía Electrónica
187
119
268
Programación II
156
74
196
Fundamentos dos Computadores
185
67
243
Estatística
193
93
75
Administración e Xestión de Organizacións
207
87
72
Álxebra
189
101
141

2º Curso

Algoritmos
158
55
48
Estrutura de Computadores
156
61
69
Bases de Datos
151
46
45
Paradigmas de Programación
151
50
71
Deseño Software
131
91
76
Sistemas Operativos
155
55
68
Redes
159
20
43
Concorrencia e Paralelismo
114
87
78
Proceso Software
118
39
20
Sistemas Intelixentes
140
18
43

3º Curso

Xestión de Proxectos
106
72
18
Interfaces Persoa Máquina
152
4
24
Internet e Sistemas Distribuídos
117
41
26
Lexislación e Seguridade Informática
133
31
22
Xestión de Infraestruturas
140
28
59
Arquitectura do Software
28
2
6
Enxeñaría de Requisitos
30
0
0
Aseguramento da Calidade
31
9
3
Bases de Datos Avanzadas
26
15
7
Programación Avanzada
27
7
7
Codeseño Hardware/Software
11
1
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
15
0
1
Arquitectura de Computadores
16
3
0
Software de Comunicacións
27
0
2
Procesamento Dixital da Información
11
0
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
20
2
6
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
25
8
6
Aprendizaxe Automático
28
6
6
Teoría da Computación
40
3
6
Recuperación de Información
16
11
12
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
9
0
2
Xestión de Procesos de Negocio
17
3
5
Explotación de Almacéns de Datos
27
1
1
Calidade en Sistemas de Información
10
0
1
Modelado Avanzado de Información
12
0
4
Calidade na Xestión TIC
55
0
0
Administración de Sistemas Operativos
54
1
1
Administración de Redes
54
5
1
Programación Integrativa
41
16
10
Administración de Bases de Datos
41
11
2

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
31
4
2
Marcos de Desenvolvemento
34
9
6
Validación e Verificación do Software
32
7
4
Ferramentas de Desenvolvemento
36
1
0
Métodos Estatísticos
9
0
1
Programación de Sistemas
17
0
0
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
23
2
0
Sistemas Encaixados
6
0
1
Redes Móbiles e Sen Fíos
6
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
25
0
2
Métodos Numéricos para a Informática
11
0
1
Deseño das Linguaxes de Programación
18
3
5
Computación Gráfica e Visualización
20
3
6
Procesamento de Linguaxes
26
3
7
Visión Artificial
21
8
3
Integración de Datos
11
1
0
Sistemas de Información Empresarial
21
0
1
Sectores de Negocio
28
0
1
Arquitectura dos Sistemas de Información
7
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos
29
1
0
Integración de Aplicacións
27
5
5
Servizos Multimedia
46
0
1
Deseño de Redes
36
1
1
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
28
0
28
Administración de Infraestruturas Informáticas
8
0
0
Robótica
15
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
7
0
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
18
0
18
Planificación de Sistemas de Información
11
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
7
0
5
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
40
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
19
0
31
Prácticas en Empresa
15
0
0
Prácticas en Empresa
30
0
1
Prácticas en Empresa
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
132
146
43
Informática Básica
185
73
42
Cálculo
171
168
146
Matemática Discreta
187
107
72
Tecnoloxía Electrónica
129
141
302
Programación II
107
91
198
Fundamentos dos Computadores
164
95
250
Estatística
165
95
93
Administración e Xestión de Organizacións
203
78
115
Álxebra
199
119
164

2º Curso

Algoritmos
145
55
44
Estrutura de Computadores
180
43
61
Bases de Datos
126
74
52
Paradigmas de Programación
144
61
66
Deseño Software
142
64
66
Sistemas Operativos
132
35
81
Redes
123
62
38
Concorrencia e Paralelismo
81
50
108
Proceso Software
132
41
16
Sistemas Intelixentes
158
35
25

3º Curso

Xestión de Proxectos
96
44
8
Interfaces Persoa Máquina
83
7
29
Internet e Sistemas Distribuídos
104
36
18
Lexislación e Seguridade Informática
127
21
25
Xestión de Infraestruturas
90
31
61
Arquitectura do Software
42
0
5
Enxeñaría de Requisitos
47
0
0
Aseguramento da Calidade
53
11
1
Bases de Datos Avanzadas
42
6
6
Programación Avanzada
42
5
7
Codeseño Hardware/Software
5
0
3
Dispositivos Hardware e Interfaces
16
0
3
Arquitectura de Computadores
11
0
4
Software de Comunicacións
22
1
5
Procesamento Dixital da Información
10
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
25
10
1
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
24
17
3
Aprendizaxe Automático
21
8
3
Teoría da Computación
28
7
5
Recuperación de Información
17
7
6
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
6
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
16
1
3
Explotación de Almacéns de Datos
18
0
0
Calidade en Sistemas de Información
15
0
2
Modelado Avanzado de Información
10
2
0
Calidade na Xestión TIC
44
0
1
Administración de Sistemas Operativos
41
0
1
Administración de Redes
39
0
2
Programación Integrativa
24
14
4
Administración de Bases de Datos
41
7
4

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
39
1
0
Marcos de Desenvolvemento
45
2
2
Validación e Verificación do Software
32
7
5
Ferramentas de Desenvolvemento
38
1
0
Métodos Estatísticos
9
0
0
Programación de Sistemas
14
1
1
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
21
1
1
Sistemas Encaixados
10
0
0
Redes Móbiles e Sen Fíos
11
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
21
0
1
Métodos Numéricos para a Informática
4
0
0
Deseño das Linguaxes de Programación
18
1
3
Computación Gráfica e Visualización
18
3
5
Procesamento de Linguaxes
21
3
4
Visión Artificial
15
10
6
Integración de Datos
16
0
1
Sistemas de Información Empresarial
19
0
0
Sectores de Negocio
25
0
0
Arquitectura dos Sistemas de Información
6
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos
31
0
1
Integración de Aplicacións
28
2
0
Servizos Multimedia
33
0
0
Deseño de Redes
30
0
1
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
19
Administración de Infraestruturas Informáticas
11
0
0
Robótica
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
9
0
4
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
10
0
21
Planificación de Sistemas de Información
8
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
2
0
4
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
35
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
10
0
12
Prácticas en Empresa
20
0
0
Prácticas en Empresa
22
0
0
Prácticas en Empresa
13
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise de Calidade de Servizo e Rendemento en Solucións Platform-as-a-Service (PaaS)

Análise de patróns cerebrais para o control de cadeiras de rodas

Análise de seguridade de plataformas BigData sobre contenedores Docker

Análise e proba de técnicas avanzadas de seguridade en sistemas IEEE 802.11

Análise, Deseño e Desenvolvemento dunha aplicación para a xestión das ordes de traballo nun entorno de mobilidade.

Análise, deseño e implementación dun sistema de xestión de facturas eléctricas

Aplicación móbil para cronometraxe RFID e integración coa plataforma Tracktherace.com

Aplicación móbil para o seguimento de partidos de golf

Aplicación para a xestión de adestramentos de fútbol

Aplicación para a xestión do tempo en proxectos dunha empresa tecnolóxica

Aplicación para compartir coche da ULg

Aplicación para o entretemento e estudo do idioma inglés

Aplicación social (web e Android) de comunicación e colaboración entre asistentes a eventos

Aplicación web para a xestión da Asociación Galega de Fútbol Americano

Aplicación web para a xestión de asistencia a reunións nun centro universitario

Aplicación web para simulación de Redes NeuroGliales Artificiais en múltiiples procesadores

Aprendizaxe computacional para a detección de xenes influentes en patoloxías. Aplicación ao cáncer de mama

Cadro de mando de monitorización, control e consumo de servizos.

Densenrrolo dun Sistema de Visualización en 2D/3D a partires de cortes anatómicos

Desenvolvemento de módulos para robótica educativa en AppInventor

Desenvolvemento de unha librería de soporte para a investigación e comparativa de técnicas de búsqueda poboacionais.

Desenvolvemento dunha aplicación para o análise e xestión de riscos de sitemas de información seguindo a metodoloxía MAGERIT

Desenvolvemento dunha Biblioteca Dixital de Relacións de Sucesos

Desenvolvemento dunha plataforma de elearning multidispositivo orientada á formación online.

Deseño e Implementación dun Sistema de Enriquecemento de Datos con Fontes Abertas Heteroxéneas

Deseño e Implementación dunha Aplicación de Xestión para un Albergue.

Deseño e implementación dunha aplicación empregando tecnoloxías JavaEE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Empregando Tecnoloxías JavaEE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Utilizando Tecnologías Java EE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Utilizando Tecnologías Java EE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java EE

Deseño e implementación dunha aplicación web para xestionar torneos de pádel

Deseño e implementación dunha aplicación web para xestionar un club hípico

Despliegue automatizado de Servizos de Virtualización na Universidade da Coruña

Dietista dixital para persoas con resticións alimentarias

Dietista dixital para persoas con resticións alimentarias

EnergyAware: Sitema Intelixente para o cálculo do mix óptimo de consumo de fontes enerxéticas

Estudo e implementación dun sistema de xestión de caché interna e externa para mellorar o rendemento dunha plataforma web corporativa

Extracción de zonas quísticas en imáxes OCT de fondo de ollo

Ferramenta de axuda ao proceso asistencial de pacientes empregando novas técnicas de visualización gráfica

Ferramenta de Razoamento Diagramático para Programación Lóxica

Ferramenta para o cálculo de parámetros biomédicos en imaxes oftalmolóxicas de tipo Anxio OCT.

Framework para desenvolvemento de aplicacións en domótica mediante emulación de redes de sensores sen fíos (WSNs).

Guía de actuación para seguimento de solicitudes e estancias erasmus para dispositivo móbil

Identificación de vasos sanguíneos en imaxes OCT de fondo de ollo.

Integración de funcionalidades de alto nivel nunha plataforma de xestión intelixente de vídeo

Laboratorio virtual usando contedores docker

Modelado do consumo enerxético de procesadores en dispositivos móbiles

Monitorización e control ambiental en CPD mediante computador de placa única

Novo método de adestramento distribuído e non iterativo para a detección de anomalías utilizando redes de neuronas artificiais.

Plataforma de xestión de restaurantes: Soporte para a xestión do negocio

Plataforma de xestión de restaurantes: Soporte para atención ó cliente

Plataforma para a xestión comercial dunha franquicia de restaurantes

Plataforma para a xestión de imaxe CT en análise de cancro de pulmón

Plataforma para a xestión de pedidos de clientes con dispositivos móviles en locales de hostelería

Plataforma para a xestión interna dunha franquicia de restaurantes.

Sistema de automatización para a obtención da trazabilidade de envases mediante a integración da tecnoloxía RFID

Sistema de axuda á supervisión de infraestruturas informáticas mediante técnicas de visualización inmersivas. Integración cunha ferramenta de monitorización de código aberto.

Sistema de control e avaliación para a xestión de proxectos

Sistema de control telemático -vía web- dun brazo robótico a través dunha luva con sensores

Sistema de identificación e ubicación de plataformas contenedoras dende unha carretilla industrial.

Sistema de información xeográfica en Web para a xestión de redes de abastecemento e saneamento de auga

Sistema de migración automatizada de código dende linguaxes de terceira xeración a framework java

Sistema de monitorización da maquinaria dun aserradoiro

Sistema de monitorización e control de invernadoiros.

Sistema de monitorización e seguimento de transportes mediante sensores integrados

Sistema de xestión de dispositivos de monitorizacón medioambiental

Sistema domótico intelixente baseado na detección das actividades realizadas polos habitantes dunha casa

Sistema domótico sen fíos baseado en hardware de baixo custo

Sistema integrado Web e móbil para a xestión de actividades de servizos profesionais

Sistema multiplataforma para a xestión de colas en establecementos

Sistema para á monitorización remota da acumulación do gas radón en interiores.

Sistema remoto de monitorización activa de red sobre Raspberry Pi para tareas de pentesting

SparkFlex: configuración automática de clusters de cómputo Spark mediante a incorporación de recursos externos adicionais

Teletransporte cuántico

tiedTEA - Dispositivo intelixente para control de proximidade en nenos con trastorno do espectro autista

Urbunity: un sistema xerador de ambientes urbanos 3D

WrU: aplicación Android para compartir información xeolocalizada

Xeración de Calendarios de Fornituras para as Fábricas

Xeración de representación vectoriais de items (item embeddings) para filtrado colaborativo.

Xerar automaticamente fluxos de traballo de Integración Continua dende a URL dun repositorio.

Análise e mellora de ferramentas Open Source para a implementación dun sistema XDS nun entorno profesional

Análise temporal da predición da insolvencia empresarial.

Análise, deseño e desenvolvemento dun módulo "Sistema Recomendador" para a mellora da experiencia de usuario nunha web de turismo

Análise, deseño e implementación dun sistema informático para o rexistro e explotación da información de pacientes afectados de THH

Aplicación Android baseada na localización en interiores

Aplicación Android para control de sistema domótico

Aplicación de visualización avanzada para un sistema de seguimento

Aplicación móbil avanzada para a xestión da trazabilidade de envases farmacéuticos empregando técnicas de realidade aumentada e tecnoloxías identificadoras

Aplicación móbil para a busca de contrincantes en actividades deportivas

Aplicación para iPhone para xestionar o historial médico do usuario

Aplicación web de xestión de menús nunha cafetería universitaria

Aplicación web estruturada en salas para a xuntanza ou encontro dun grupo de persoas

Aplicación web para a xestión comercial en PEMES

Automatización da análise de conxuntos de datos empregando técnicas de Machine Learning

Avaliación de comunicacións vehiculares a través dun emulador de canle baseado en FPGA

Avaliación de OpenMP 4.0

Avaliación de transceptores para comunicacións vehiculares en contornos realistas

Clasificación e deteccion de tráfico de red atípico aplicando técnicas de intelixencia artificial

Computación cuántica aplicada ó intercambio seguro de claves criptográficas

Control da produción dun viñedo a través de sensores, para mellorar a calidade e aumentar o volume en base a factores externos e internos, accesibles perante unha interfaz web

Conversión de superficies NURBS a superficies Bézier na GPU

Creación dun almacén de datos para o control enerxético dunha empresa de alumnio

Creación dun Data Warehouse para unha empresa de transportes

Creación dun novo sistema de reidentificación de persoas baseado en características

Creación dun sistema de xestión de taxis utilizando sistemas de información xeográfica

Desenvolvemento de subsistema de interacción home-máquina para o ROBOBO 2.0

Desenvolvemento dun sistema de auditoría de tráfico de rede, portable e de baixo custo

Desenvolvemento dun sistema de visualización en 2D/3D a partires de cortes anatómicos

Desenvolvemento dun sistema seguro de teleconsulta de atención primaria baseado en webRTC

Desenvolvemento dun softphone baseado en SIP e integración cunha centralita Asterisk

Desenvolvemento dun visor de imaxes médicas de radioloxía

Desenvolvemento dunha aplicación para controlar e monitorizar escritorios

Desenvolvemento dunha aplicación web de administración de imaxe médica baseada en Node.js e un xestor de bases de datos NonSQL aplicando unha arquitectura MVC

Desenvolvemento dunha aplicación web de produtividade e xestión de actividades para a aplicación do método Getting Things Done

Desenvolvemento dunha aplicación web para a busca de concertos, festivais, e outros eventos de carácter musical

Deseño e Implementación dunha Aplicación Empregando Tecnoloxías JavaEE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web para a Xestión Axendas e Control de Gastos e Ingresos

Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión de proxectos de homologación de reformas en vehículos para unha empresa real

Deseño e implementación dunha aplicación web para compartir imaxes xeolocalizadas

Deseño, desenvolvemento, implementación e proba dun simulador cuántico para o algoritmo de Simon

Estudo do impacto da introdución de ferramentas de automatización de probas

Estudo, definición e implementación de patróns de proba inspirados no GoF

FaceFinder. Sistema de procura de persoas mediante recoñecemento facial

Ferramenta para a detección automática e visualización da membrana epirretiniana en imaxes de OCT

Ferramenta para harmonización musical mediante Answer Set Programming

Ferramenta Web para axudar á orientación dos futuros estudantes do Sistema Universitario Galego

FISIC: unha libraría para a xeración de entornos tridimensionais a partir de música

Flux: Ferramenta de xestión e xeración documental para incrementar a integración e cooperación entre membros dos diferentes proxectos dunha empresa

GeoSync: Aplicación para a sincronización de contidos entre OpenStreetMap e sistemas de información xeográfica

Integración de Ferramentas de Virtualización de Datos con Novas Bases de Datos en Hadoop: Presto DB, Apache Ignite e Apache Spark

Modelos de predicción orientados á detección de intrusións de rede

Optimización do consumo enerxético en placas Arduino baseadas en microcontroladores ATmega168/328

Plataforma de monitorización e xeoposicionamento de sensores sobre planos

Plataforma distribuida para o almacenamento e protección de ficheiros

Plataforma móbil para a clonación de discos en rede baseado en Clonezilla

Plataforma para a xestión dunha sociedad científica

Plataforma software para o consumo e produción de relatos curtos

Sensores biomédicos contra o sedentarismo

Simulación de memorias scratchpad coa ferramenta gem5

Simulador da transformada cuántica de Fourier

Sistema de auditoría de redes corporativas empregando software libre sobre unha Raspberry Pi

Sistema de control de presenza en eventos que requiran conexión a redes

Sistema de descubrimiento de dominios asociados a unha empresa

Sistema de domótica para a xestión enerxética intelixente. EC

Sistema de domótica para a xestión enerxética intelixente. TI

Sistema de monitorización e control de cultivo tradicional en invernadeiro

Sistema de simulación de terreos cíclicos orientado ao desenvolvemento de entornos virtuais en Unity 3D

Sistema de visualización e análilse de traxectorias xeográficas

Sistema de xestión e administración das aulas cableadas da FIC mediante SNMP

Sistema interactivo de visualización do cerebro dos peixes cebra na súa etapa embrionaria

Sistema para a monitorización da evolución do estado da opinión en Twitter nun contexto restrinxido

Sistema para a monitorización das opinións dos usuarios en rutas culturais

Sistema para o manexo e xestión de árbores familiares orientadas ao apoio ao diagnóstico clínico de enfermidades hereditarias

Smart party: Meeting room de usuarios cercanos baseado en VolP

Técnicas de recomendación incremental baseadas en factorización de matrices

Thymeleaf.rb: proxecto Open Source para portar Thymeleaf, un motor de prantillas naturáis Java, a Ruby

Un sistema de tipado para Answer Set programming con funciones.

Xeración automática de diagramas de secuencia UML a partir de contra-exemplos en probas de unidade

Aliñamento automático de cortes OCT de retina

Almacén de datos para a análise de vendas dunha compañía de grandes almacéns.

Aplicación Android para a consulta dos menús diarios ofrecidos polas cafeterías dos centros da UDC

Aplicación Android para la asistencia básica na condución de vehículos

Aplicación móbil destinada aos comerciáis dunha empresa de carpintería exterior, para a realización de presupostos 'in situ'

Aplicación móbil para diagnosticar persoas con autismo

Aplicación para a traza dos doentes nun servizo de urxencias: organización e control do circuíto prescripción-dispensación-administración

Aplicación web para a análise do comportamento humanos en lugares concorridos

Aplicación web para a xestión de centros de día

Aplicativo para o intercambio de libros de texto

Chat de voz distribuído

Control dun cuatrirrotor cun Mini PC

Desenvolvemente dunha Aplicación de Balanceo de Carga de Tráfico IP

Desenvolvemento dun centro de video conferencias virtual seguro

Desenvolvemento dun sistema de corrección de animacións para persoaxes bípedos nun entorno 3D

Desenvolvemento dun Sistema de Información Radiolóxico básico

Desenvolvemento dun visor web DICOM con ferramentas de marcado e definición de imaxes clave para o radiólogo

Desenvolvemento dunha aplicación web de administración de imaxe médica baseada en Node.js e un xestor de bases de datos NonSQL aplicando unha arquitectura MVC

Desenvolvemento dunha aplicación web de facturación para un taller de confección

Desenvolvemento dunha aplicación web educativa

Desenvolvemento dunha ferramenta de almacenamento e visualización de datos obtidos a partires de sensores biométricos

Desenvolvemento dunha Ferramenta de Xestión Documental para un sistema empresarial

Desenvolvemento dunha plataforma de bioinformática para o almacenamento e consulta de datos de secuenciación masiva no ámbito da bioloxía mariña e a súa aplicación no procesamento e análise dos mesmos.

Desenvolvemento dunha prótese persoal con software e hardware libre

Desenvolvemento e integración de funcionalidades de xestión de proxectos nun sistema de control de versións

Desenvolvemento e integración de funcionalidades de xestión de proxectos nun sistema de control de versións

Deseño e implementación dun buscador web de produtos á venda

Deseño e implementación dun contorno web para o despregamento de aplicacións MapReduce en sistemas HPC

Deseño e implementación dun sistema distribuído para a execución de probas.

Deseño e implementación dunha aplicación de xestión de eventos de ocio

Deseño e implementación dunha aplicación para a firma de contratos online con certificados e DNI electrónicos.

Deseño e implementación dunha aplicación web para unha protectora de animáis

Entorno de visualización e análise de datos a partir de técnicas de agrupamento. Aplicación na área de Astrofísica Computacional: misión espacial Gaia e o estándar Observatorio Virtual.

Estimación da velocidade mediante Fluxo Óptico

Implementación e implantación dun algoritmo de recomendación sobre Spark

Integración de prataformas de información docente e teleformación

Investigación sobre Frameworks AJAX

Migración dunha infraestrutura de telefonía tradicional a unha solución de VoIP

Optimización de métodos de selección de características para o tratameto de conxuntos de alta dimensionalidade

Plataforma Cloud para a creación de laboratorios virtuais

Plataforma Cloud para a creación de laboratorios virtuais

Plataforma móbil para o control do plan de bioseguridade en producións avícolas

Plataforma móvil para xestión de eventos e puntos de encontro

Plataforma web para a valoración de rutas aéreas, aerolíneas e aeroportos

Portal de servizos para clientes dunha empresa de sistemas de seguridade.

Robobo: plataforma robótica mobil open-source controlada dende un smartphone

SANeMob: Aplicación móbil para a xestión e monitorización de redes de saneamento urbán

Sistema autónomo de monitorización meteorolóxica con emisión de informes periódicos

Sistema de análise automatizada de rexistros para a administración de sistemas informáticos

Sistema de apoio á predicción do fungo mildiu na vide

Sistema de detección de obxectos usando técnicas de visión artificial en nubes de puntos

Sistema de domótica con autoconfiguración de transductores e API para GUI remota.

Sistema de obtención de datos dun viñedo aplicado á prevención de enfermidades e ao aumento da produción sen prexudicar a calidade.

Sistema de recomendación de feeds en base ao contido da rede social Twitter

Sistema de recomendación para o autocompretado intelixente de código

Sistema de xestión de asociados para unha Radio Comunitaria

Sistema de xestión de contidos para crear e administrar páxinas web

Sistema móbil de xestión de partes de traballo de seguridade con lectura de artigos inventariables baseada en NFC

Sistema para a monitorización das opinións de peregríns a Santiago en Twitter

Sistema para a xeración e análise de estatísticas para un servidor de Streaming IceCast

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 240
Segundo ciclo 40