Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Informática

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.237
Homes 2018/2019 1.072
Mulleres 2018/2019 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 65.200
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 46.450
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.422
% créditos repetidos 2018/2019 28,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.430
Homes 2018/2019 1.212
Mulleres 2018/2019 218
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.110
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.656
% créditos repetidos 2018/2019 26,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,12

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.162
Homes 2017/2018 1.006
Mulleres 2017/2018 156
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 62.710
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 44.300
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 10.950
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.452
% créditos repetidos 2017/2018 29,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,96
Taxa de evaluación 2017/2018 80,53
Taxa de éxito 2017/2018 77,03
Taxa de rendemento 2017/2018 62,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 76,6
Taxa de graduación 2013/2014 17,49
Taxa de abandono 2015/2016 13,73

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.325
Homes 2017/2018 1.134
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.260
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 50.040
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.570
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.648
% créditos repetidos 2017/2018 27,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,78
Taxa de éxito 2017/2018 78,83
Taxa de rendemento 2017/2018 63,68

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.108
Homes 2016/2017 964
Mulleres 2016/2017 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 61.100
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 42.400
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.560
% créditos repetidos 2016/2017 30,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,15
Taxa de evaluación 2016/2017 77,42
Taxa de éxito 2016/2017 75,42
Taxa de rendemento 2016/2017 58,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,04
Taxa de graduación 2012/2013 17,27
Taxa de abandono 2014/2015 12,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
204
63
21
Informática Básica
189
76
8
Cálculo
192
129
84
Matemática Discreta
179
123
30
Tecnoloxía Electrónica
173
142
203
Programación II
178
91
95
Fundamentos dos Computadores
225
49
142
Estatística
186
84
48
Administración e Xestión de Organizacións
219
66
33
Álxebra
174
122
98

2º Curso

Algoritmos
160
40
46
Estrutura de Computadores
126
107
75
Bases de Datos
160
85
43
Paradigmas de Programación
255
23
48
Deseño Software
185
91
84
Sistemas Operativos
180
39
69
Redes
178
32
44
Concorrencia e Paralelismo
140
68
138
Proceso Software
181
42
22
Sistemas Intelixentes
173
56
38

3º Curso

Xestión de Proxectos
157
53
23
Interfaces Persoa Máquina
147
10
52
Internet e Sistemas Distribuídos
158
54
18
Lexislación e Seguridade Informática
161
29
21
Xestión de Infraestruturas
154
43
26
Arquitectura do Software
33
1
14
Enxeñaría de Requisitos
25
0
2
Aseguramento da Calidade
31
10
8
Bases de Datos Avanzadas
27
20
18
Programación Avanzada
31
4
9
Codeseño Hardware/Software
5
0
0
Dispositivos Hardware e Interfaces
20
0
0
Arquitectura de Computadores
9
2
3
Software de Comunicacións
16
3
3
Procesamento Dixital da Información
7
1
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
50
7
6
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
47
10
4
Aprendizaxe Automático
52
5
4
Teoría da Computación
62
5
2
Recuperación de Información
53
6
7
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
20
0
1
Xestión de Procesos de Negocio
36
0
3
Explotación de Almacéns de Datos
34
2
1
Calidade en Sistemas de Información
17
4
1
Modelado Avanzado de Información
12
0
1
Calidade na Xestión TIC
43
9
4
Administración de Sistemas Operativos
47
5
2
Administración de Redes
58
2
5
Programación Integrativa
48
8
6
Administración de Bases de Datos
37
21
11

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
51
1
6
Marcos de Desenvolvemento
45
8
9
Validación e Verificación do Software
48
7
5
Ferramentas de Desenvolvemento
41
7
5
Métodos Estatísticos
2
0
1
Programación de Sistemas
20
0
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
33
0
2
Sistemas Encaixados
22
2
3
Redes Móbiles e Sen Fíos
14
0
2
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
46
2
2
Métodos Numéricos para a Informática
13
3
8
Deseño das Linguaxes de Programación
44
5
10
Computación Gráfica e Visualización
50
7
4
Procesamento de Linguaxes
50
11
4
Visión Artificial
28
18
9
Integración de Datos
20
3
1
Sistemas de Información Empresarial
30
0
4
Sectores de Negocio
40
0
2
Arquitectura dos Sistemas de Información
6
2
5
Seguridade nos Sistemas Informáticos
41
5
0
Integración de Aplicacións
48
6
2
Servizos Multimedia
49
0
0
Deseño de Redes
42
2
2
Proxectos de Desenvolvemento Software
41
0
7
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
31
0
43
Administración de Infraestruturas Informáticas
7
1
1
Robótica
40
1
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
5
0
14
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
17
0
40
Planificación de Sistemas de Información
12
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
15
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
41
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
44
0
44
Prácticas en Empresa
20
0
0
Prácticas en Empresa
33
0
0
Prácticas en Empresa
19
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
177
62
60
Informática Básica
163
77
31
Cálculo
193
120
131
Matemática Discreta
169
110
53
Tecnoloxía Electrónica
141
132
257
Programación II
192
63
150
Fundamentos dos Computadores
185
107
168
Estatística
185
79
65
Administración e Xestión de Organizacións
178
90
59
Álxebra
157
124
112

2º Curso

Algoritmos
195
42
40
Estrutura de Computadores
175
62
73
Bases de Datos
162
72
51
Paradigmas de Programación
171
73
68
Deseño Software
135
106
87
Sistemas Operativos
172
44
79
Redes
165
36
49
Concorrencia e Paralelismo
147
73
109
Proceso Software
153
55
30
Sistemas Intelixentes
161
51
35

3º Curso

Xestión de Proxectos
152
66
25
Interfaces Persoa Máquina
130
11
39
Internet e Sistemas Distribuídos
144
36
31
Lexislación e Seguridade Informática
158
31
17
Xestión de Infraestruturas
177
31
26
Arquitectura do Software
44
3
9
Enxeñaría de Requisitos
42
1
2
Aseguramento da Calidade
48
8
4
Bases de Datos Avanzadas
39
16
19
Programación Avanzada
38
7
9
Codeseño Hardware/Software
11
1
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
23
0
0
Arquitectura de Computadores
14
3
3
Software de Comunicacións
28
1
7
Procesamento Dixital da Información
8
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
39
7
3
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
43
9
2
Aprendizaxe Automático
42
7
3
Teoría da Computación
50
8
3
Recuperación de Información
42
8
11
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
11
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
25
1
2
Explotación de Almacéns de Datos
35
1
1
Calidade en Sistemas de Información
16
0
3
Modelado Avanzado de Información
10
0
1
Calidade na Xestión TIC
37
4
0
Administración de Sistemas Operativos
45
0
1
Administración de Redes
45
4
5
Programación Integrativa
51
7
14
Administración de Bases de Datos
35
20
6

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
32
0
5
Marcos de Desenvolvemento
36
8
9
Validación e Verificación do Software
29
6
9
Ferramentas de Desenvolvemento
24
9
3
Métodos Estatísticos
7
3
2
Programación de Sistemas
13
1
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
35
4
1
Sistemas Encaixados
18
0
4
Redes Móbiles e Sen Fíos
7
2
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
30
0
2
Métodos Numéricos para a Informática
4
1
1
Deseño das Linguaxes de Programación
27
5
6
Computación Gráfica e Visualización
31
7
4
Procesamento de Linguaxes
36
2
6
Visión Artificial
19
8
7
Integración de Datos
19
1
1
Sistemas de Información Empresarial
21
0
3
Sectores de Negocio
26
0
3
Arquitectura dos Sistemas de Información
8
1
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
51
1
0
Integración de Aplicacións
39
4
9
Servizos Multimedia
58
1
1
Deseño de Redes
47
0
4
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
38
Administración de Infraestruturas Informáticas
14
0
1
Robótica
19
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
4
0
9
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
19
0
20
Planificación de Sistemas de Información
7
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
9
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
44
2
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
26
0
49
Prácticas en Empresa
18
0
0
Prácticas en Empresa
26
0
0
Prácticas en Empresa
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
212
81
58
Informática Básica
178
91
24
Cálculo
169
152
143
Matemática Discreta
196
103
54
Tecnoloxía Electrónica
187
119
268
Programación II
156
74
196
Fundamentos dos Computadores
185
67
243
Estatística
193
93
75
Administración e Xestión de Organizacións
207
87
72
Álxebra
189
101
141

2º Curso

Algoritmos
158
55
48
Estrutura de Computadores
156
61
69
Bases de Datos
151
46
45
Paradigmas de Programación
151
50
71
Deseño Software
131
91
76
Sistemas Operativos
155
55
68
Redes
159
20
43
Concorrencia e Paralelismo
114
87
78
Proceso Software
118
39
20
Sistemas Intelixentes
140
18
43

3º Curso

Xestión de Proxectos
106
72
18
Interfaces Persoa Máquina
152
4
24
Internet e Sistemas Distribuídos
117
41
26
Lexislación e Seguridade Informática
133
31
22
Xestión de Infraestruturas
140
28
59
Arquitectura do Software
28
2
6
Enxeñaría de Requisitos
30
0
0
Aseguramento da Calidade
31
9
3
Bases de Datos Avanzadas
26
15
7
Programación Avanzada
27
7
7
Codeseño Hardware/Software
11
1
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
15
0
1
Arquitectura de Computadores
16
3
0
Software de Comunicacións
27
0
2
Procesamento Dixital da Información
11
0
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
20
2
6
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
25
8
6
Aprendizaxe Automático
28
6
6
Teoría da Computación
40
3
6
Recuperación de Información
16
11
12
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
9
0
2
Xestión de Procesos de Negocio
17
3
5
Explotación de Almacéns de Datos
27
1
1
Calidade en Sistemas de Información
10
0
1
Modelado Avanzado de Información
12
0
4
Calidade na Xestión TIC
55
0
0
Administración de Sistemas Operativos
54
1
1
Administración de Redes
54
5
1
Programación Integrativa
41
16
10
Administración de Bases de Datos
41
11
2

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
31
4
2
Marcos de Desenvolvemento
34
9
6
Validación e Verificación do Software
32
7
4
Ferramentas de Desenvolvemento
36
1
0
Métodos Estatísticos
9
0
1
Programación de Sistemas
17
0
0
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
23
2
0
Sistemas Encaixados
6
0
1
Redes Móbiles e Sen Fíos
6
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
25
0
2
Métodos Numéricos para a Informática
11
0
1
Deseño das Linguaxes de Programación
18
3
5
Computación Gráfica e Visualización
20
3
6
Procesamento de Linguaxes
26
3
7
Visión Artificial
21
8
3
Integración de Datos
11
1
0
Sistemas de Información Empresarial
21
0
1
Sectores de Negocio
28
0
1
Arquitectura dos Sistemas de Información
7
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos
29
1
0
Integración de Aplicacións
27
5
5
Servizos Multimedia
46
0
1
Deseño de Redes
36
1
1
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
28
0
28
Administración de Infraestruturas Informáticas
8
0
0
Robótica
15
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
7
0
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
18
0
18
Planificación de Sistemas de Información
11
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
7
0
5
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
40
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
19
0
31
Prácticas en Empresa
15
0
0
Prácticas en Empresa
30
0
1
Prácticas en Empresa
14
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Aplicación web para a administración de empregados, turnos de traballo e xestión de reservas de habitacións nunha casa rural

Aplicación Web para a automatización de procesos en áreas de vendas

AppTaxi: aplicación Android para pedir un taxi

Desenvolvemento dunha aplicación para a xestión de vendas e existencias dunha tenda de moda

Estudo comparativo de topoloxías de red neuronal recurrente para a predicción de consumo de auga e electricidade

Localización en tiempo real de balizas a partir de rastreadores BLE usando RaspberryPi

Plataforma básica de 'crowdsourcing' para un podómetro Android

Resolución de programas Lóxicos Temporais con Planificadores IA

Sistema Domótico de Control de Consumo de Enerxía Eléctrica

Sistema para a xeración automática de exames

Análise de fugas de información en organizacións empregando ferramentas Big Data

Análise dos Logs de tráfico web para coñecer os vectores de xeración de tráfico

Análise, Deseño e Desenvolvemento dun aplicativo para o suministro dos libros de facturación das empresas a la AEAT

Análise, Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java para a Xestión dunha Tenda de Teléfonos Móbiles Intelixentes.

Análise, diseño e implementación dun sistema para divulgar as causas e efectos do Cambio Climático a través de datos

Analítica de datos de fontes Open Data para Smart Cities

Aplicación Android para detectar o usuario e desbloquear o terminal

Aplicación de mobilidade en interiores para persoas con discapacidade visual

Aplicación de podómetro intelixente e configurable para dispositivos Android

Aplicación de xestión para entrenamento persoal en instalacións deportivas

Aplicación móbil multiplataforma para compartir itinerarios de viaxes

Aplicación móbil para a plataforma de eficiencia enerxética EQUS

Aplicación móbil para actividades a campo aberto

Aplicación móbil para procesamento, publicación en liña e distribución en tempo real de vídeo de alta calidade

Aplicación para a asignación de estadías Erasmus a partir das solicitudes

Aplicación para a planificación e xestión de viaxes turísticos

Aplicación para a xestión administrativa dun centro educativo

Aplicación para a xestión de adopcións de animais

Aplicación para a xestión de festivais de música

Aplicación para descubrir novas amizades baseadas nos intereses que se mostran nas publicacións doutras redes sociais

Aplicación web de análise deportiva

Aplicación web para a maquetación de WebToons e facilitar a súa traducción

Aplicación web para a xestión de adestramentos, actividades e coidados dos cabalos dunha hípica

Aplicación web para a xestión de proxectos nunha empresa de arquitectura e construción

Aplicación web para a xestión, marcado e análise de imaxes de OCT

Aplicación web para o cálculo e identificación de danos valvulares inducidos por fármacos en imaxe de corte histolóxico

Aplicación web social para músicos

Aplicación web/móbil para a prescrición personalizada de probióticos segundo a pataloxía ou o tratamento actual do paciente

Buscador de Vulnerabilidades/Exploits e dispositivos afectados na Internet

Buscador de Vulnerabilidades/Exploits e dispositivos afectados na Internet

Caracterización da toxicidade en membranas mediante técnicas de procesamiento dixital de imaxe

Composición automática de mosaicos mediante imaxes de Anxio OCT

Desenvolvemento dun cadro de mando para o seguimento e control de reclamacións de clientes dunha empresa de telecomunicacións.

Desenvolvemento dun catalogador dixital para o acervo do escritor-ilustrador brasileiro Josué Guimaraes

Desenvolvemento dun sistema de imaxe médica na nube

Desenvolvemento dun sitio web para compra/venda de produtos

Desenvolvemento dunha aplicación para proporcionar estatísticas e axudar na toma de decisión no videoxogo League of Legends

Desenvolvemento dunha aplicación Web de anuncios de produtos.

Desenvolvemento dunha aplicación web de xestión de enlaces a series e películas

Desenvolvemento dunha ferramenta para dar soporte ó diagnostico do Sindrome Hemolítico Urémico

Desenvolvemento dunha ferramenta paralela para o aliñamento de secuencias de ADN mediante tecnoloxías de Big Data

Desenvolvemento e implementación dunha aplicación móbil para a xestión de listas da compra

Desenvolvemento e investigación de técnicas de recomendación baseadas en contido adaptando modelos de recuperación de información

Deseño e desenvolvemento dun sistema SCADA

Deseño e desenvolvemento dun software de xestión loxística para PYMES

Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta para a importación de estudos clínicos DICOM a un repositorio centralizado (PACS)

Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta para a xestion de viaxes colaborativos

Deseño e implementación dun motor gráfico interactivo baseado en voxels.

Deseño e implementación dun sistema de etiquetado para fábricas intelixentes

Deseño e implementación dun sistema de trazabilidade para a industria agroalimentaria basado en blockchain

Deseño e implementación dun sitio web para xestión de mascotas en adopción e acollida.

Deseño e implementación dun termostato intelixente

Deseño e Implementación dunha Aplicación Empregando Tecnoloxías Java.

Deseño e implementación dunha Aplicación Web híbrida como Portal de Paciente dentro dun sistema de asistencia médica domiciliaria

Deseño Infrastructure-as-a-Code de entorno local de desenvolvemento con xestión de accesos basada en OpenAM

Despregamento de cluster de bases de datos de alta disponibilidade activo-activo para o centro de supercomputación de Galicia

Diagnóstico de edema macular mediante identificación e caractarización automática de rexións de interese en imaxe OCT

Editor gráfico de plantillas de orquestación Heat de OpenStack

Entorno de simulación de robótica evolutiva para Lego Mindstorms EV3 sobre ROS

Estrutura e simulación dunha VPN nunha Universidade

Estudo do Sistema Xestor de Bases de Datos SQL Server

Extensión dunha ferramenta paralela para construír matrices de similitude

Ferramenta de detección automática de códigos de barras en imaxes de produtos

Ferramenta de planificación e seguemento de adestramentos persoais

Ferramenta web para a xestión e búsqueda de mostras de cancro colorrectal para o Biobanco de Coruña-Ferrol

Gramola dixital para emisora de radio con integración social

Implantación dun algoritmo de recomendación k-Nearest Neighbors (kNN) sobre Spark

JAWS - Análise de JavaScript para seguridade web.

Mellora e optimización de Thymeleaf.rb, un motor de plantillas naturales en Ruby

Modelos de Tradución para Filtrado Colaborativo

Modelos deep learning con variantes arquitecturais nas capas de entrada para a predicción de consumo a partir de series temporais

Módulo xerador de contornas urbanas axustables para o motor Unity3D

Paralelismo dual no cómputo de algoritmos de IA. Integración de GPUs en entornos Spark

Plataforma de Asistencia en Entornos XBMC

Plataforma de Validación de cargas ETL

Plataforma distribuída de recomendación de moda

Plataforma e aplicación iOS para publicidade localizada en espacios exteriores e interiores

Plataforma web colaborativa de información, crítica e recomendación de discos.

Plataforma web social e de recomendación de música

Seguridade informática e a súa automatización en entornos Windows a nivel usuario

Servizos integrados de estación meteorolóxica nun dispositivo autónomo Raspberry Pi mediante Arduino e sensores ambientais

Simulación de redes de comunicacións vehiculares (VANETs) en OMNET++ VEINS

Simulador web da factura eléctrica

Sistema automatizado para a estimación de pesos de residuos sólidos

Sistema de apoio á decisión baseado en regras para trasplantes de fígado

Sistema de atención técnica remota baseado na tecnoloxía WebRTC

Sistema de comunicación entre vehículos e entre vehículos e infraestruturas

Sistema de monitorización ambiental dun CPD. Estudio da súa seguridade

Sistema de monitorización en tempo real da saúde animal

Sistema de prevención de intrusións en redes wireless baseadas en tecnoloxía Wi-Fi

Sistema de publicación e consulta de datos xeográficos na nube

Sistema de recollida e visualización de datos da saúde mediante pulseiras de actividade

Sistema de simulación de ceo dinámico con posición realista de corpos celestes en Unity3D

Sistema de xeración de comportamentos de personaxes para un videoxogo baseado en regras

Sistema multiplataforma para a recollida de información xeográfica en mobilidade

Sistema para a monitorización remota e o seguimento continuo dos niveis de glicosa

Sportup - Aplicación para encontros deportivos

Vantaxes de diferentes SDN e SDN híbridos fronte a unha rede distribuída

Xeild: extensión de Google Chrome para integrar OpenPGP con Gmail

Xeración de Escenarios de un Videoxogo 2D mediante Programación Lóxica

Análise de Calidade de Servizo e Rendemento en Solucións Platform-as-a-Service (PaaS)

Análise de patróns cerebrais para o control de cadeiras de rodas

Análise de seguridade de plataformas BigData sobre contenedores Docker

Análise e proba de técnicas avanzadas de seguridade en sistemas IEEE 802.11

Análise, Deseño e Desenvolvemento dunha aplicación para a xestión das ordes de traballo nun entorno de mobilidade.

Análise, deseño e implementación dun sistema de xestión de facturas eléctricas

Aplicación móbil para cronometraxe RFID e integración coa plataforma Tracktherace.com

Aplicación móbil para o seguimento de partidos de golf

Aplicación para a xestión de adestramentos de fútbol

Aplicación para a xestión do tempo en proxectos dunha empresa tecnolóxica

Aplicación para compartir coche da ULg

Aplicación para o entretemento e estudo do idioma inglés

Aplicación social (web e Android) de comunicación e colaboración entre asistentes a eventos

Aplicación web para a xestión da Asociación Galega de Fútbol Americano

Aplicación web para a xestión de asistencia a reunións nun centro universitario

Aplicación web para simulación de Redes NeuroGliales Artificiais en múltiiples procesadores

Aprendizaxe computacional para a detección de xenes influentes en patoloxías. Aplicación ao cáncer de mama

Cadro de mando de monitorización, control e consumo de servizos.

Densenrrolo dun Sistema de Visualización en 2D/3D a partires de cortes anatómicos

Desenvolvemento de módulos para robótica educativa en AppInventor

Desenvolvemento de unha librería de soporte para a investigación e comparativa de técnicas de búsqueda poboacionais.

Desenvolvemento dunha aplicación para o análise e xestión de riscos de sitemas de información seguindo a metodoloxía MAGERIT

Desenvolvemento dunha Biblioteca Dixital de Relacións de Sucesos

Desenvolvemento dunha plataforma de elearning multidispositivo orientada á formación online.

Deseño e Implementación dun Sistema de Enriquecemento de Datos con Fontes Abertas Heteroxéneas

Deseño e Implementación dunha Aplicación de Xestión para un Albergue.

Deseño e Implementación dunha Aplicación Empregando Tecnoloxías JavaEE

Deseño e implementación dunha aplicación empregando tecnoloxías JavaEE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Utilizando Tecnologías Java EE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Utilizando Tecnologías Java EE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java EE

Deseño e implementación dunha aplicación web para xestionar torneos de pádel

Deseño e implementación dunha aplicación web para xestionar un club hípico

Despliegue automatizado de Servizos de Virtualización na Universidade da Coruña

Dietista dixital para persoas con resticións alimentarias

Dietista dixital para persoas con resticións alimentarias

EnergyAware: Sitema Intelixente para o cálculo do mix óptimo de consumo de fontes enerxéticas

Estudo e implementación dun sistema de xestión de caché interna e externa para mellorar o rendemento dunha plataforma web corporativa

Extracción de zonas quísticas en imáxes OCT de fondo de ollo

Ferramenta de axuda ao proceso asistencial de pacientes empregando novas técnicas de visualización gráfica

Ferramenta de Razoamento Diagramático para Programación Lóxica

Ferramenta para o cálculo de parámetros biomédicos en imaxes oftalmolóxicas de tipo Anxio OCT.

Framework para desenvolvemento de aplicacións en domótica mediante emulación de redes de sensores sen fíos (WSNs).

Guía de actuación para seguimento de solicitudes e estancias erasmus para dispositivo móbil

Identificación de vasos sanguíneos en imaxes OCT de fondo de ollo.

Integración de funcionalidades de alto nivel nunha plataforma de xestión intelixente de vídeo

Laboratorio virtual usando contedores docker

Modelado do consumo enerxético de procesadores en dispositivos móbiles

Monitorización e control ambiental en CPD mediante computador de placa única

Novo método de adestramento distribuído e non iterativo para a detección de anomalías utilizando redes de neuronas artificiais.

Plataforma de xestión de restaurantes: Soporte para a xestión do negocio

Plataforma de xestión de restaurantes: Soporte para atención ó cliente

Plataforma para a xestión comercial dunha franquicia de restaurantes

Plataforma para a xestión de imaxe CT en análise de cancro de pulmón

Plataforma para a xestión de pedidos de clientes con dispositivos móviles en locales de hostelería

Plataforma para a xestión interna dunha franquicia de restaurantes.

Sistema de automatización para a obtención da trazabilidade de envases mediante a integración da tecnoloxía RFID

Sistema de axuda á supervisión de infraestruturas informáticas mediante técnicas de visualización inmersivas. Integración cunha ferramenta de monitorización de código aberto.

Sistema de control e avaliación para a xestión de proxectos

Sistema de control telemático -vía web- dun brazo robótico a través dunha luva con sensores

Sistema de identificación e ubicación de plataformas contenedoras dende unha carretilla industrial.

Sistema de información xeográfica en Web para a xestión de redes de abastecemento e saneamento de auga

Sistema de migración automatizada de código dende linguaxes de terceira xeración a framework java

Sistema de monitorización da maquinaria dun aserradoiro

Sistema de monitorización e control de invernadoiros.

Sistema de monitorización e seguimento de transportes mediante sensores integrados

Sistema de xestión de dispositivos de monitorizacón medioambiental

Sistema domótico intelixente baseado na detección das actividades realizadas polos habitantes dunha casa

Sistema domótico sen fíos baseado en hardware de baixo custo

Sistema integrado Web e móbil para a xestión de actividades de servizos profesionais

Sistema multiplataforma para a xestión de colas en establecementos

Sistema para á monitorización remota da acumulación do gas radón en interiores.

Sistema remoto de monitorización activa de red sobre Raspberry Pi para tareas de pentesting

SparkFlex: configuración automática de clusters de cómputo Spark mediante a incorporación de recursos externos adicionais

Teletransporte cuántico

tiedTEA - Dispositivo intelixente para control de proximidade en nenos con trastorno do espectro autista

Urbunity: un sistema xerador de ambientes urbanos 3D

WrU: aplicación Android para compartir información xeolocalizada

Xeración de Calendarios de Fornituras para as Fábricas

Xeración de representación vectoriais de items (item embeddings) para filtrado colaborativo.

Xerar automaticamente fluxos de traballo de Integración Continua dende a URL dun repositorio.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 240
Segundo ciclo 40