Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Informática

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ladra González, Susana
Presidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
García Abel, Marta
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Hermida Mourelle, David
Vogal Estudante
Sousa Moral, Andrea
Vogal Estudante
Egea Lapina, Enriqueta
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
Vicepresidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Carpente Rodríguez, María Luísa
Vogal PDI
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Pintos Ruíz, Jorge
Vogal Estudante
Sánchez Fontao, Martín
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
González Ares, Luís Andrés
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Cendón, Carlos
Vogal Coordinador de Título
García Jurado, Ignacio Miguel
Vogal Coordinador de Título
González Gómez, Patricia
Vogal Coordinador de Título
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal Coordinador de Título
Ladra González, Susana
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 39.550
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 10.670
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.488
% créditos repetidos 2015/2016 31,46
Total de créditos matriculados 2015/2016 57.710
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.058
Homes 2015/2016 936
Mulleres 2015/2016 122
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,54
Taxa de evaluación 2015/2016 76,03
Taxa de éxito 2015/2016 75,1
Taxa de rendemento 2015/2016 57,1
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 39,44
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 90,84
Taxa de graduación (%) 2011/2012 25

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 43.260
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.680
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.570
% créditos repetidos 2015/2016 34,96
Total de créditos matriculados 2015/2016 66.520
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.476
Homes 2015/2016 1.268
Mulleres 2015/2016 208
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,07
Taxa de evaluación 2015/2016 74,01
Taxa de éxito 2015/2016 77,39
Taxa de rendemento 2015/2016 57,28

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 35.990
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 11.830
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 7.476
% créditos repetidos 2014/2015 34,91
Total de créditos matriculados 2014/2015 55.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 995
Homes 2014/2015 887
Mulleres 2014/2015 108
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,58
Taxa de evaluación 2014/2015 74,48
Taxa de éxito 2014/2015 72,29
Taxa de rendemento 2014/2015 53,85
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 30,63
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 88,31
Taxa de graduación (%) 2010/2011 13,42

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 40.940
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 14.310
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.270
% créditos repetidos 2014/2015 40,25
Total de créditos matriculados 2014/2015 68.520
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.572
Homes 2014/2015 1.338
Mulleres 2014/2015 234
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 43,59
Taxa de evaluación 2014/2015 69,41
Taxa de éxito 2014/2015 75,12
Taxa de rendemento 2014/2015 52,14

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 35.270
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 11.210
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 5.352
% créditos repetidos 2013/2014 31,95
Total de créditos matriculados 2013/2014 51.830
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 899
Homes 2013/2014 807
Mulleres 2013/2014 92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,65
Taxa de evaluación 2013/2014 71,31
Taxa de éxito 2013/2014 69,33
Taxa de rendemento 2013/2014 49,44
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 38,02
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 84,11

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 46.620
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 14.650
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 13.520
% créditos repetidos 2013/2014 37,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 74.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.650
Homes 2013/2014 1.390
Mulleres 2013/2014 260
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 45,33
Taxa de evaluación 2013/2014 66,81
Taxa de éxito 2013/2014 74,64
Taxa de rendemento 2013/2014 49,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
132
146
43
Informática Básica
185
73
42
Cálculo
171
168
146
Matemática Discreta
187
107
72
Tecnoloxía Electrónica
129
141
302
Programación II
107
91
198
Fundamentos dos Computadores
164
95
250
Estatística
165
95
93
Administración e Xestión de Organizacións
203
78
115
Álxebra
199
119
164

2º Curso

Algoritmos
145
55
44
Estrutura de Computadores
180
43
61
Bases de Datos
126
74
52
Paradigmas de Programación
144
61
66
Deseño Software
142
64
66
Sistemas Operativos
132
35
81
Redes
123
62
38
Concorrencia e Paralelismo
81
50
108
Proceso Software
132
41
16
Sistemas Intelixentes
158
35
25

3º Curso

Xestión de Proxectos
96
44
8
Interfaces Persoa Máquina
83
7
29
Internet e Sistemas Distribuídos
104
36
18
Lexislación e Seguridade Informática
127
21
25
Xestión de Infraestruturas
90
31
61
Arquitectura do Software
42
0
5
Enxeñaría de Requisitos
47
0
0
Aseguramento da Calidade
53
11
1
Bases de Datos Avanzadas
42
6
6
Programación Avanzada
42
5
7
Codeseño Hardware/Software
5
0
3
Dispositivos Hardware e Interfaces
16
0
3
Arquitectura de Computadores
11
0
4
Software de Comunicacións
22
1
5
Procesamento Dixital da Información
10
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
25
10
1
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
24
17
3
Aprendizaxe Automático
21
8
3
Teoría da Computación
28
7
5
Recuperación de Información
17
7
6
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
6
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
16
1
3
Explotación de Almacéns de Datos
18
0
0
Calidade en Sistemas de Información
15
0
2
Modelado Avanzado de Información
10
2
0
Calidade na Xestión TIC
44
0
1
Administración de Sistemas Operativos
41
0
1
Administración de Redes
39
0
2
Programación Integrativa
24
14
4
Administración de Bases de Datos
41
7
4

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
39
1
0
Marcos de Desenvolvemento
45
2
2
Validación e Verificación do Software
32
7
5
Ferramentas de Desenvolvemento
38
1
0
Métodos Estatísticos
9
0
0
Programación de Sistemas
14
1
1
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
21
1
1
Sistemas Encaixados
10
0
0
Redes Móbiles e Sen Fíos
11
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
21
0
1
Métodos Numéricos para a Informática
4
0
0
Deseño das Linguaxes de Programación
18
1
3
Computación Gráfica e Visualización
18
3
5
Procesamento de Linguaxes
21
3
4
Visión Artificial
15
10
6
Integración de Datos
16
0
1
Sistemas de Información Empresarial
19
0
0
Sectores de Negocio
25
0
0
Arquitectura dos Sistemas de Información
6
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos
31
0
1
Integración de Aplicacións
28
2
0
Servizos Multimedia
33
0
0
Deseño de Redes
30
0
1
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
19
Administración de Infraestruturas Informáticas
11
0
0
Robótica
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
9
0
4
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
10
0
21
Planificación de Sistemas de Información
8
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
2
0
4
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
35
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
10
0
12
Prácticas en Empresa
20
0
0
Prácticas en Empresa
22
0
0
Prácticas en Empresa
13
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
152
127
53
Informática Básica
119
109
57
Cálculo
147
151
185
Matemática Discreta
164
112
108
Tecnoloxía Electrónica
151
124
294
Programación II
121
54
220
Fundamentos dos Computadores
154
114
259
Estatística
174
65
140
Administración e Xestión de Organizacións
172
130
124
Álxebra
151
136
200

2º Curso

Algoritmos
122
53
62
Estrutura de Computadores
95
61
78
Bases de Datos
98
85
49
Paradigmas de Programación
110
53
75
Deseño Software
96
83
65
Sistemas Operativos
131
22
90
Redes
112
62
38
Concorrencia e Paralelismo
78
35
69
Proceso Software
113
52
20
Sistemas Intelixentes
137
34
27

3º Curso

Xestión de Proxectos
98
15
8
Interfaces Persoa Máquina
93
8
16
Internet e Sistemas Distribuídos
83
44
12
Lexislación e Seguridade Informática
103
26
28
Xestión de Infraestruturas
66
23
48
Arquitectura do Software
47
0
3
Enxeñaría de Requisitos
45
0
0
Aseguramento da Calidade
40
13
1
Bases de Datos Avanzadas
49
10
2
Programación Avanzada
43
7
1
Codeseño Hardware/Software
13
0
0
Dispositivos Hardware e Interfaces
13
0
0
Arquitectura de Computadores
12
1
0
Software de Comunicacións
12
0
3
Procesamento Dixital da Información
9
0
4
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
19
0
4
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
15
8
2
Aprendizaxe Automático
15
4
3
Teoría da Computación
19
4
4
Recuperación de Información
21
4
3
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
11
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
22
3
1
Explotación de Almacéns de Datos
12
0
1
Calidade en Sistemas de Información
13
0
0
Modelado Avanzado de Información
7
0
0
Calidade na Xestión TIC
27
0
0
Administración de Sistemas Operativos
36
0
4
Administración de Redes
35
0
3
Programación Integrativa
37
0
4
Administración de Bases de Datos
25
13
10

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
43
0
0
Marcos de Desenvolvemento
39
8
5
Validación e Verificación do Software
22
2
4
Ferramentas de Desenvolvemento
39
3
0
Métodos Estatísticos
4
0
2
Programación de Sistemas
20
0
0
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
20
0
1
Sistemas Encaixados
14
0
1
Redes Móbiles e Sen Fíos
7
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
27
0
1
Métodos Numéricos para a Informática
4
0
0
Deseño das Linguaxes de Programación
21
2
0
Computación Gráfica e Visualización
21
1
2
Procesamento de Linguaxes
24
0
5
Visión Artificial
12
8
2
Integración de Datos
11
0
0
Sistemas de Información Empresarial
11
0
2
Sectores de Negocio
19
0
0
Arquitectura dos Sistemas de Información
4
0
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
13
0
1
Integración de Aplicacións
17
0
1
Servizos Multimedia
17
0
2
Deseño de Redes
14
1
1
Proxectos de Desenvolvemento Software
47
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
15
0
10
Administración de Infraestruturas Informáticas
7
0
1
Robótica
19
1
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
1
0
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
5
1
10
Planificación de Sistemas de Información
5
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
1
0
0
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
19
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
5
0
3
Prácticas en Empresa
18
0
0
Prácticas en Empresa
19
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise de Calidade de Servizo e Rendemento en Solucións Platform-as-a-Service (PaaS)

Análise e proba de técnicas avanzadas de seguridade en sistemas IEEE 802.11

Aplicación móbil para o seguimento de partidos de golf

Aplicación para a xestión de adestramentos de fútbol

Aplicación para a xestión do tempo en proxectos dunha empresa tecnolóxica

Aplicación para compartir coche da ULg

Aplicación para o entretemento e estudo do idioma inglés

Aplicación social (web e Android) de comunicación e colaboración entre asistentes a eventos

Aplicación web para a xestión de asistencia a reunións nun centro universitario

Aplicación web para simulación de Redes NeuroGliales Artificiais en múltiiples procesadores

Aprendizaxe computacional para a detección de xenes influentes en patoloxías. Aplicación ao cáncer de mama

Deseño e implementación dunha aplicación empregando tecnoloxías JavaEE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Utilizando Tecnologías Java EE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Utilizando Tecnologías Java EE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java EE

Deseño e implementación dunha aplicación web para xestionar torneos de pádel

Deseño e implementación dunha aplicación web para xestionar un club hípico

EnergyAware: Sitema Intelixente para o cálculo do mix óptimo de consumo de fontes enerxéticas

Estudo e implementación dun sistema de xestión de caché interna e externa para mellorar o rendemento dunha plataforma web corporativa

Extracción de zonas quísticas en imáxes OCT de fondo de ollo

Ferramenta de axuda ao proceso asistencial de pacientes empregando novas técnicas de visualización gráfica

Ferramenta de Razoamento Diagramático para Programación Lóxica

Framework para desenvolvemento de aplicacións en domótica mediante emulación de redes de sensores sen fíos (WSNs).

Guía de actuación para seguimento de solicitudes e estancias erasmus para dispositivo móbil

Identificación de vasos sanguíneos en imaxes OCT de fondo de ollo.

Integración de funcionalidades de alto nivel nunha plataforma de xestión intelixente de vídeo

Laboratorio virtual usando contedores docker

Modelado do consumo enerxético de procesadores en dispositivos móbiles

Novo método de adestramento distribuído e non iterativo para a detección de anomalías utilizando redes de neuronas artificiais.

Plataforma de xestión de restaurantes: Soporte para a xestión do negocio

Plataforma de xestión de restaurantes: Soporte para atención ó cliente

Plataforma para a xestión comercial dunha franquicia de restaurantes

Plataforma para a xestión de imaxe CT en análise de cancro de pulmón

Plataforma para a xestión interna dunha franquicia de restaurantes.

Sistema de automatización para a obtención da trazabilidade de envases mediante a integración da tecnoloxía RFID

Sistema de axuda á supervisión de infraestruturas informáticas mediante técnicas de visualización inmersivas. Integración cunha ferramenta de monitorización de código aberto.

Sistema de control e avaliación para a xestión de proxectos

Sistema de xestión de dispositivos de monitorizacón medioambiental

Sistema domótico sen fíos baseado en hardware de baixo custo

Sistema integrado Web e móbil para a xestión de actividades de servizos profesionais

Sistema remoto de monitorización activa de red sobre Raspberry Pi para tareas de pentesting

SparkFlex: configuración automática de clusters de cómputo Spark mediante a incorporación de recursos externos adicionais

Teletransporte cuántico

Urbunity: un sistema xerador de ambientes urbanos 3D

Xeración de representación vectoriais de items (item embeddings) para filtrado colaborativo.

Análise e mellora de ferramentas Open Source para a implementación dun sistema XDS nun entorno profesional

Análise temporal da predición da insolvencia empresarial.

Análise, deseño e desenvolvemento dun módulo "Sistema Recomendador" para a mellora da experiencia de usuario nunha web de turismo

Análise, deseño e implementación dun sistema informático para o rexistro e explotación da información de pacientes afectados de THH

Aplicación Android baseada na localización en interiores

Aplicación Android para control de sistema domótico

Aplicación de visualización avanzada para un sistema de seguimento

Aplicación móbil avanzada para a xestión da trazabilidade de envases farmacéuticos empregando técnicas de realidade aumentada e tecnoloxías identificadoras

Aplicación móbil para a busca de contrincantes en actividades deportivas

Aplicación para iPhone para xestionar o historial médico do usuario

Aplicación web de xestión de menús nunha cafetería universitaria

Aplicación web estruturada en salas para a xuntanza ou encontro dun grupo de persoas

Aplicación web para a xestión comercial en PEMES

Automatización da análise de conxuntos de datos empregando técnicas de Machine Learning

Avaliación de comunicacións vehiculares a través dun emulador de canle baseado en FPGA

Avaliación de OpenMP 4.0

Avaliación de transceptores para comunicacións vehiculares en contornos realistas

Clasificación e deteccion de tráfico de red atípico aplicando técnicas de intelixencia artificial

Computación cuántica aplicada ó intercambio seguro de claves criptográficas

Control da produción dun viñedo a través de sensores, para mellorar a calidade e aumentar o volume en base a factores externos e internos, accesibles perante unha interfaz web

Conversión de superficies NURBS a superficies Bézier na GPU

Creación dun almacén de datos para o control enerxético dunha empresa de alumnio

Creación dun Data Warehouse para unha empresa de transportes

Creación dun novo sistema de reidentificación de persoas baseado en características

Creación dun sistema de xestión de taxis utilizando sistemas de información xeográfica

Desenvolvemento de subsistema de interacción home-máquina para o ROBOBO 2.0

Desenvolvemento dun sistema de auditoría de tráfico de rede, portable e de baixo custo

Desenvolvemento dun sistema de visualización en 2D/3D a partires de cortes anatómicos

Desenvolvemento dun sistema seguro de teleconsulta de atención primaria baseado en webRTC

Desenvolvemento dun softphone baseado en SIP e integración cunha centralita Asterisk

Desenvolvemento dun visor de imaxes médicas de radioloxía

Desenvolvemento dunha aplicación para controlar e monitorizar escritorios

Desenvolvemento dunha aplicación web de administración de imaxe médica baseada en Node.js e un xestor de bases de datos NonSQL aplicando unha arquitectura MVC

Desenvolvemento dunha aplicación web de produtividade e xestión de actividades para a aplicación do método Getting Things Done

Desenvolvemento dunha aplicación web para a busca de concertos, festivais, e outros eventos de carácter musical

Deseño e Implementación dunha Aplicación Empregando Tecnoloxías JavaEE

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web para a Xestión Axendas e Control de Gastos e Ingresos

Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión de proxectos de homologación de reformas en vehículos para unha empresa real

Deseño e implementación dunha aplicación web para compartir imaxes xeolocalizadas

Deseño, desenvolvemento, implementación e proba dun simulador cuántico para o algoritmo de Simon

Estudo do impacto da introdución de ferramentas de automatización de probas

Estudo, definición e implementación de patróns de proba inspirados no GoF

FaceFinder. Sistema de procura de persoas mediante recoñecemento facial

Ferramenta para a detección automática e visualización da membrana epirretiniana en imaxes de OCT

Ferramenta para harmonización musical mediante Answer Set Programming

Ferramenta Web para axudar á orientación dos futuros estudantes do Sistema Universitario Galego

FISIC: unha libraría para a xeración de entornos tridimensionais a partir de música

Flux: Ferramenta de xestión e xeración documental para incrementar a integración e cooperación entre membros dos diferentes proxectos dunha empresa

GeoSync: Aplicación para a sincronización de contidos entre OpenStreetMap e sistemas de información xeográfica

Integración de Ferramentas de Virtualización de Datos con Novas Bases de Datos en Hadoop: Presto DB, Apache Ignite e Apache Spark

Modelos de predicción orientados á detección de intrusións de rede

Optimización do consumo enerxético en placas Arduino baseadas en microcontroladores ATmega168/328

Plataforma de monitorización e xeoposicionamento de sensores sobre planos

Plataforma distribuida para o almacenamento e protección de ficheiros

Plataforma móbil para a clonación de discos en rede baseado en Clonezilla

Plataforma para a xestión dunha sociedad científica

Plataforma software para o consumo e produción de relatos curtos

Sensores biomédicos contra o sedentarismo

Simulación de memorias scratchpad coa ferramenta gem5

Simulador da transformada cuántica de Fourier

Sistema de auditoría de redes corporativas empregando software libre sobre unha Raspberry Pi

Sistema de control de presenza en eventos que requiran conexión a redes

Sistema de descubrimiento de dominios asociados a unha empresa

Sistema de domótica para a xestión enerxética intelixente. EC

Sistema de domótica para a xestión enerxética intelixente. TI

Sistema de monitorización e control de cultivo tradicional en invernadeiro

Sistema de simulación de terreos cíclicos orientado ao desenvolvemento de entornos virtuais en Unity 3D

Sistema de visualización e análilse de traxectorias xeográficas

Sistema de xestión e administración das aulas cableadas da FIC mediante SNMP

Sistema interactivo de visualización do cerebro dos peixes cebra na súa etapa embrionaria

Sistema para a monitorización da evolución do estado da opinión en Twitter nun contexto restrinxido

Sistema para a monitorización das opinións dos usuarios en rutas culturais

Sistema para o manexo e xestión de árbores familiares orientadas ao apoio ao diagnóstico clínico de enfermidades hereditarias

Smart party: Meeting room de usuarios cercanos baseado en VolP

Técnicas de recomendación incremental baseadas en factorización de matrices

Thymeleaf.rb: proxecto Open Source para portar Thymeleaf, un motor de prantillas naturáis Java, a Ruby

Un sistema de tipado para Answer Set programming con funciones.

Xeración automática de diagramas de secuencia UML a partir de contra-exemplos en probas de unidade

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 240
Segundo ciclo 40