Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 283
Homes 2018/2019 83
Mulleres 2018/2019 200
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.560
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.050
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.079
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.430
% créditos repetidos 2018/2019 22,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,99
Taxa de evaluación 2018/2019 82,42
Taxa de éxito 2018/2019 78,46
Taxa de rendemento 2018/2019 64,66
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 86,7
Taxa de graduación 2014/2015 41,33
Taxa de abandono 2016/2017 25,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 574
Homes 2018/2019 165
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.320
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.340
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.863
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.112
% créditos repetidos 2018/2019 19,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,56
Taxa de evaluación 2018/2019 84,89
Taxa de éxito 2018/2019 82,91
Taxa de rendemento 2018/2019 70,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 293
Homes 2017/2018 78
Mulleres 2017/2018 215
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.200
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.910
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.775
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.517
% créditos repetidos 2017/2018 20,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,29
Taxa de evaluación 2017/2018 82,56
Taxa de éxito 2017/2018 77,74
Taxa de rendemento 2017/2018 64,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88,58
Taxa de graduación 2013/2014 30,21
Taxa de abandono 2015/2016 19,74

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 273
Homes 2016/2017 78
Mulleres 2016/2017 195
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.520
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 11.960
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.058
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.505
% créditos repetidos 2016/2017 22,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,84
Taxa de evaluación 2016/2017 80,63
Taxa de éxito 2016/2017 76,49
Taxa de rendemento 2016/2017 61,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 88,35
Taxa de graduación 2012/2013 32
Taxa de abandono 2014/2015 14,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
59
14
18
Lingua Galega 1
53
30
21
Lingua Inglesa 1
54
17
9
Lingüística Xeral
53
43
16
Introdución aos Estudos Literarios
56
22
25
Lingua e Cultura Clásica
52
23
35
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
49
20
38
Lingua Inglesa 2
55
9
21
Historia
35
68
43
Literatura Inglesa 1
40
25
24

2º Curso

Literatura Española
34
25
25
Literatura Galega
41
13
14
Lingua Española 2
57
4
1
Lingua Galega 2
41
14
1
Lingua Inglesa 3
58
0
5
Idioma Moderno: Francés
7
5
2
Literatura Inglesa 2
54
3
6
Técnicas de Tradución
49
2
2
Lingua Inglesa 4
59
3
8
Idioma Moderno: Italiano
41
0
4
Idioma Moderno: Portugués
7
2
1

3º Curso

Linguas do Mundo
6
0
2
Literatura Galega Contemporánea
2
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
2
2
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
40
2
6
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
47
7
3
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
43
5
5
Fonética da Lingua Inglesa
40
4
5
Literatura Norteamericana 1
39
13
9
Gramática Inglesa
40
2
10
Literatura Poscolonial
30
23
11
Técnicas de Redacción e Argumentación
32
0
1
Inglés Científico-Técnico
21
2
2
Idioma Moderno 2: Francés
5
2
0
Filosofía e Literatura
2
0
2
Cuestións de Lingua Inglesa
31
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
19
2
4
Idioma Moderno 3: Francés
1
1
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
5
1
2
Idioma Moderno 2: Italiano
5
2
1
Idioma Moderno 2: Portugués
7
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
5
1
1
Idioma Moderno 3: Portugués
8
0
0

4º Curso

Literatura Latina
2
0
0
Lingua e Sociedade
Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Comparada
0
0
1
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literaturas Románicas
1
0
1
Literatura Norteamericana 2
23
11
8
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
28
3
3
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
24
2
1
Historia da Lingua Inglesa
43
3
4
Estudos de Lingua Inglesa
31
4
3
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
25
4
4
Traballo Fin de Grao
33
0
26
Variedades do Inglés
20
2
2
Literatura Inglesa e Xénero
22
5
3
Literatura e Artes Visuais
9
0
0
Lingua Galega e Usos
1
0
0
Literatura Irlandesa
24
2
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
8
0
0
Español como L2
18
0
2
Idioma Moderno 4: Italiano
4
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
61
19
15
Lingua Galega 1
50
34
17
Lingua Inglesa 1
65
14
5
Lingüística Xeral
48
42
18
Introdución aos Estudos Literarios
45
31
20
Lingua e Cultura Clásica
72
28
29
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
51
19
34
Lingua Inglesa 2
56
12
18
Historia
39
53
51
Literatura Inglesa 1
60
11
27

2º Curso

Literatura Española
45
15
31
Literatura Galega
50
11
12
Lingua Española 2
42
11
5
Lingua Galega 2
46
15
1
Lingua Inglesa 3
43
3
4
Idioma Moderno: Francés
11
5
1
Literatura Inglesa 2
50
5
10
Técnicas de Tradución
46
0
1
Lingua Inglesa 4
44
13
7
Idioma Moderno: Italiano
19
4
4
Idioma Moderno: Portugués
12
3
1

3º Curso

Linguas do Mundo
4
1
0
Cultura Latina Medieval
3
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
27
2
11
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
22
10
6
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
27
11
6
Fonética da Lingua Inglesa
25
6
8
Literatura Norteamericana 1
29
9
10
Gramática Inglesa
29
4
8
Literatura Poscolonial
25
12
12
Técnicas de Redacción e Argumentación
23
2
1
Inglés Científico-Técnico
16
5
2
Idioma Moderno 2: Francés
1
0
2
Filosofía e Literatura
4
1
3
Cuestións de Lingua Inglesa
21
1
2
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
14
1
6
Idioma Moderno 3: Francés
2
0
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
5
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
8
1
4
Idioma Moderno 2: Portugués
6
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
4
0
2
Idioma Moderno 3: Portugués
5
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
2
0
0
Literatura Latina
1
0
0
Lingua e Sociedade
1
0
1
Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
1
0
1
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
1
Literaturas Románicas
3
0
0
Literatura Norteamericana 2
51
16
3
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
44
8
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
44
1
0
Historia da Lingua Inglesa
45
22
3
Estudos de Lingua Inglesa
44
7
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
41
4
4
Traballo Fin de Grao
53
0
32
Variedades do Inglés
28
2
5
Literatura Inglesa e Xénero
33
3
2
Literatura e Artes Visuais
7
0
2
Lingua Galega e Usos
15
0
1
Literatura Irlandesa
41
1
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
14
10
0
Español como L2
25
2
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
2
1
0
Idioma Moderno 4: Portugués
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
51
18
16
Lingua Galega 1
33
38
9
Lingua Inglesa 1
53
11
3
Lingüística Xeral
38
40
21
Introdución aos Estudos Literarios
54
19
17
Lingua e Cultura Clásica
38
29
52
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
53
10
47
Lingua Inglesa 2
46
7
14
Historia
43
47
49
Literatura Inglesa 1
52
21
23

2º Curso

Literatura Española
27
26
23
Literatura Galega
35
22
17
Lingua Española 2
44
9
7
Lingua Galega 2
39
15
5
Lingua Inglesa 3
44
4
6
Idioma Moderno: Francés
9
6
2
Literatura Inglesa 2
37
9
8
Técnicas de Tradución
41
2
5
Lingua Inglesa 4
31
19
11
Idioma Moderno: Italiano
21
6
7
Idioma Moderno: Portugués
7
1
4

3º Curso

Linguas do Mundo
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea
3
0
1
Historia e Cultura de Galicia
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
49
3
7
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
48
11
5
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
45
17
3
Fonética da Lingua Inglesa
43
5
3
Literatura Norteamericana 1
45
15
11
Gramática Inglesa
42
5
9
Literatura Poscolonial
41
13
15
Técnicas de Redacción e Argumentación
41
2
2
Inglés Científico-Técnico
21
1
1
Idioma Moderno 2: Francés
0
0
1
Filosofía e Literatura
17
1
1
Cuestións de Lingua Inglesa
29
1
5
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
31
3
2
Idioma Moderno 3: Francés
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
10
0
2
Idioma Moderno 2: Italiano
9
1
1
Idioma Moderno 2: Portugués
7
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
6
1
1
Idioma Moderno 3: Portugués
5
0
0

4º Curso

Literatura Latina
3
0
2
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Literaturas Románicas
2
0
0
Literatura Norteamericana 2
30
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
32
2
5
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
43
0
2
Historia da Lingua Inglesa
20
11
4
Estudos de Lingua Inglesa
32
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
30
2
3
Traballo Fin de Grao
28
0
29
Variedades do Inglés
21
3
7
Literatura Inglesa e Xénero
18
2
1
Literatura e Artes Visuais
8
0
2
Lingua Galega e Usos
11
0
0
Literatura Irlandesa
28
0
2
Literatura Norteamericana nos seus Textos
18
0
1
Español como L2
15
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
1
Idioma Moderno 4: Italiano
4
0
1
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"All made up already, a canned child, just add money": Maternidade subrogada en "A muller ao bordo do tempo" de Piercy e "O conto da criada" de Atwood

"Lolita": Estudo Comparado da obra literaria e as súas transposicións fílmicas

A contribución cultural da inmigración e o desenvolvemento de Londres no século XX

A Creación de Escocia durante os Séculos Vinte e Vinte un

A distopia de Gilead: Análise do Conto da Criada, o libro e a serie

A evolución da relación histórica e cultural entre Gales e Inglaterra

A Relevancia do Conto da Criada de Margaret Atwood

Alén dos Límites: o Colapso do Espazo e da Duración en Mother! de Darren Aronofsky

'All the Pretty Horses': Unha lectura transnacional

Análise Crítico do Impacto dos Aparatos Tecnolóxicos e a Sociedade en Black Mirror

As consecuencias da guerra de Vietnam: refuxiados como figuras diaspóricas en Paxaros do paraíso perdido de Lam, e Calados como veñen de Chau

Cuestionando o tempo e a identidade en ''How to Be Both'' de Ali Smith

Dándolle voz a quen non a ten: Unha aproximación crítica á historia non contada de Sally Hemings

Dublín na Era Vikinga: Orixe e Desenvolvemento dunha Capital Moderna

Edición anotada de Cathleen ni Houlihan, versión galega da obra orixinal de W.B. Yeats (1902) por Antón Villar Ponte (1921)

Erros na interlingua de aprendices de inglés como L2

Estudos culturais nos textos en lingua inglesa

Identidades Fronterizas en Dreaming in Cuban, de Cristina García

Inglés no Ámbito Publicitario: Análise de Anuncios Audiovisuais de Coches

Is this the real life? Is this just fantasy?: A realidade na narración, analizada en Niebla e The Messenger

Linguaxe malsoante nas series de televisión: un estudo de corpus

O Axente Secreto: Dereitos Fundamentais da Muller

O discurso especializado en artigos de investigación médica: unha comparación lingüística entre inglés e galego

O Feminismo das Riot Grrrl a Principios dos 90 en Norte América—A Escena Punk

O Grande Incendio de Londres 1666 e a reconstrución da capital

O visual na ficción breve de Virginia Woolf: aproximacións á pintura

Representación da muller negra en Dear White People

Ricardo III, o Rei Endemoñado: Unha Explicación da Difamación dos Tudor

Salsa. Explorando o soño americano.

Sillabo per l'educazione all'imprenditorialità. Análise dos anglicismos presentes no documento oficial publicado polo MIUR.

Sobre lobos e homes: un enfoque ecocrítico a Colmillo Branco e A chamada da selva de Jack London

The Victim of Prejudice de Mary Hays: Unha vindicación de igualdade social e liberación feminina

Un Achegamento ao Discurso en Inglés no Século 21: a Tuitesfera e Donald Trump

"A batalla dos sexos" afro-americana. Un panorama cultural e literario.

(Homo)sexualidade na literatura e no cine: unha comparación entre Mrs. Dalloway e The Hours

A atenuación en textos académicos: unha comparación entre o inglés e o galego

A explotación infantil na Revolución Industrial inglesa

A Girl is a Half-formed Thing: Novas perspectivas literarias e transformacións sociais despois do Celtic Tiger

'A Hora da Visita' de Chester Himes: de Estudante Universitario a Escritor Preso

A Presencia de Figuras Arquetípicas en Expresións Culturais Tradicionais e Contemporáneas

A problemática do personaxe joyceano Stephen Dedalus na concepción de Vicente Risco: unha viaxe desde Irlanda até a súa irmá Compostela

A Relixión Católica en The Monk, de Matthew Lewis

Alienación relixiosa en "Do Androids Dream of Electric Sheep?"

Alusións musicais na obra de James Joyce: Dublineses

Análise comparativo de "Vikings" e a historia dos vikingos

Análise de erros en informes escritos de ILE

As mulleres e a sociedade en Orgullo e Prexuizo de Jane Austen

As palabras nos negocios e no comercio, o uso dos anglicismos

Autores góticos: unha análise de "O Monxe" de Matthew Lewis e "Frankenstein" de Mary Shelley

Camiño á liberdade: Un estudo das ideas da Xeración Beat e a súa representación en On the Road, de Jack Kerouac

Ceremony como o proceso de equilibrio entre a tradición nativo americana e a cultura occidental

Desamericanizar Viet Nam: A representación da guerra de Vietnam en "The Sympathizer" de Viet Thanh Nguyen

Ecos do bullying en 'The Woman Warrior' e' A Tale for the Time Being'

Estudo dos amplificadores: voces masculinas e femininas na ciencia

Figuras enmudecidas: descifrando o fenómeno das 'picture brides' en 'The Buddha in the Attic', de Julie Otsuka, e 'Picture Bride', de Yoshiko Uchida

Historia irlandesa e nacionalismo a través da poesía do rexurdimento literario irlandés

Influencias e interferencias do español na aprendizaxe do inglés como segunda lengua

Inglés: dos modestos inicios á lingua da ciencia e da tecnoloxía

Innomeábel feminidade: amor, maternidade e depresión na poesía de Sylvia Plath e Anne Sexton

Interseccións de identidade: Xénero, raza e clase en How the García Girls Lost Their Accents de Julia Alvarez

Marcadores discursivos en inglés e galego: un estudo translingüístico

Meditacións na obra de Philip K Dick Do Androids Dream of Electric Sheep?

Medo e ciencia en "Frankenstein" de Mary Shelley

Música e cancións para a adquisición do inglés como L2: unha aproximación para complementar os métodos de aprendizaxe do inglés

O mundo vikingo: cultura e relixión na historia e na ficción

O poder do minimalismo: a incomunicación nos relatos de Will You Please Be Quiet, Please?

O reflexo das inquietudes victorianas en "Drácula" de Bram Stoker

O reto de Anzaldúa á identidade: raza, xénero e sexualidade en Borderlands/La Frontera: The New Mestiza

O tratamento das mulleres no período anglosaxón

O xénero literario e os roles de xénero na obra 'The Romance of the Forest' de Ann Radcliffe

Os actos de fala e outros recursos lingüísticos para expresar compromiso en inglés: algunhas páxinas web de compañías de cosmética.

Os ritos de paso: 'Os organizadores de matrimonios concertados' (2009) de Chimamanda Ngozi Adichie

Quen é Daisy? Unha lectura feminista das personaxes femininas de Henry James e Scott Fitzgerald

Quero ser libre: Unha introdución a "O fundamentalista reticente" de Mohsin Hamid

Representación cinematográfica da historia afroamericana

Ser muller e poeta no século XIX: unha análise comparativa de Emily Dickinson e Rosalía de Castro

Sexismo na Política: Análise Crítica do Discurso de Comentarios Sexistas contra Hillary Clinton

Símbolos e Conexións Culturais en 'Americanah', de Chimamanda Ngozi Adichie

Son os videoxogos literatura? Bioshock Infinite, unha análise completa.

'The Woman Warrior' de Maxine Hong Kingston: herdando cultura

Un estudo contrastivo sobre idioms e proverbs e a súa tradución en Friends e La familia de Pascual Duarte

Unha Análise do Uso do Humor nas Obras de Brendan Behan

Unha aproximación á escrita científica das mulleres do século dezaoito: Os modais como estratexia de persuasión

Unha aproximación ao discurso dos contos de fadas

Universo paralelo ou posíbel realidade? unha análise transxenérica de 'raza' e 'xénero' en The Handmaid's Tale de Margaret Atwood

Victoria Vitoriosa: Percepción e Imaxe da Raiña Victoria

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 100