Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 29
Homes 2018/2019 13
Mulleres 2018/2019 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.473
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.208
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 109,5
% créditos repetidos 2018/2019 18,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,79

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 574
Homes 2018/2019 165
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.320
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.340
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.863
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.112
% créditos repetidos 2018/2019 19,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,56

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 37
Homes 2017/2018 16
Mulleres 2017/2018 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.688
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.398
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 190,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 99
% créditos repetidos 2017/2018 17,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,61
Taxa de evaluación 2017/2018 78,58
Taxa de éxito 2017/2018 79,98
Taxa de rendemento 2017/2018 62,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 91,64
Taxa de graduación 2013/2014 27,78
Taxa de abandono 2015/2016 37,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 28
Homes 2016/2017 15
Mulleres 2016/2017 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.565
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.226
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 216
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 123
% créditos repetidos 2016/2017 21,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,47
Taxa de éxito 2016/2017 84,65
Taxa de rendemento 2016/2017 65,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 80,1
Taxa de graduación 2012/2013 8,33
Taxa de abandono 2014/2015 33,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
2
2
Lingua Galega 1
2
3
3
Lingua Inglesa 1
3
4
0
Lingüística Xeral
3
4
2
Introdución aos Estudos Literarios
2
2
3
Lingua e Cultura Clásica
4
1
4
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
0
4
Lingua Inglesa 2
3
0
4
Historia
2
4
4
Literatura Inglesa 1
5
1
5

2º Curso

Literatura Española
3
2
4
Literatura Galega
4
1
1
Lingua Española 2
4
1
1
Lingua Galega 2
4
1
0
Lingua Inglesa 3
4
1
1
Idioma Moderno: Francés
0
2
0
Literatura Inglesa 2
7
1
2
Técnicas de Tradución
6
1
0
Lingua Inglesa 4
0
7
0
Idioma Moderno: Italiano
2
1
0

3º Curso

Linguas do Mundo
0
0
1
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
8
1
1
Lingua Galega e Comunicación Oral
5
2
3
Lingua Portuguesa 1
7
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
8
0
2
Literatura Galega Contemporánea 1
5
0
1
Lingua Galega e Sociedade
5
0
1
Literatura Portuguesa 1
4
0
2
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
5
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
4
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
6
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
6
0
0
As Linguas Románicas
0
1
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0

4º Curso

Lingua e Sociedade
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
2
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
7
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
8
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
4
0
1
Gramática Galega
5
0
1
Traballo Fin de Grao
10
0
2
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Literatura Comparada
0
0
1
Linguas e Tecnoloxías
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
5
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
0
0
1
Literatura e Artes Visuais
Español como L2
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
1
0
Lingua Galega 1
2
2
0
Lingua Inglesa 1
4
1
0
Lingüística Xeral
2
2
1
Introdución aos Estudos Literarios
2
1
2
Lingua e Cultura Clásica
4
2
2
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
0
2
Lingua Inglesa 2
3
0
1
Historia
6
2
3
Literatura Inglesa 1
4
3
3

2º Curso

Literatura Española
5
1
5
Literatura Galega
3
3
1
Lingua Española 2
6
0
2
Lingua Galega 2
5
1
1
Lingua Inglesa 3
7
1
1
Idioma Moderno: Francés
1
1
0
Literatura Inglesa 2
1
2
3
Técnicas de Tradución
3
0
0
Lingua Inglesa 4
4
2
0
Idioma Moderno: Italiano
6
0
1

4º Curso

Literatura Latina
2
0
0
Literatura e Cultura
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
1
Literatura Galega Contemporánea 2
7
0
0
Literatura Portuguesa 2
7
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
8
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
6
0
0
Gramática Galega
8
0
3
Traballo Fin de Grao
4
0
5
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
2
0
2
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
5
0
0
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
2
Literatura e Artes Visuais

3º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
1
1
Lingua Galega e Comunicación Oral
2
1
3
Lingua Portuguesa 1
2
0
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
2
2
2
Literatura Galega Contemporánea 1
3
0
2
Lingua Galega e Sociedade
3
0
2
Literatura Portuguesa 1
4
0
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
3
0
2
Historia e Cultura de Galicia
1
0
1
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
0
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Filosofía e Literatura
2
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
5
2
Lingua Galega 1
6
3
1
Lingua Inglesa 1
6
4
1
Lingüística Xeral
6
2
4
Introdución aos Estudos Literarios
5
1
5
Lingua e Cultura Clásica
4
2
6
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
5
1
6
Lingua Inglesa 2
6
0
4
Historia
1
5
5
Literatura Inglesa 1
3
4
6

2º Curso

Literatura Española
2
1
3
Literatura Galega
1
0
1
Lingua Española 2
3
0
1
Lingua Galega 2
2
1
0
Lingua Inglesa 3
2
0
2
Idioma Moderno: Francés
Literatura Inglesa 2
3
1
2
Técnicas de Tradución
2
0
1
Lingua Inglesa 4
3
0
1
Idioma Moderno: Italiano
2
0
2

3º Curso

A Literatura Inglesa nos seus Textos
1
1
0
Linguas do Mundo
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
6
0
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
7
0
2
Lingua Portuguesa 1
6
0
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
7
0
2
Literatura Galega Contemporánea 1
6
0
2
Lingua Galega e Sociedade
8
0
2
Literatura Portuguesa 1
6
0
3
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
1
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
6
0
3
Historia e Cultura de Galicia
1
1
0
Técnicas de Redacción en Inglés
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
3
0
1
As Linguas Románicas
2
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
1
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
Idioma Moderno 2: Italiano
0
0
1

4º Curso

Literatura Latina
Lingua Portuguesa 2
4
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
4
1
0
Lingua Galega: Norma e Usos
2
2
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
0
Gramática Galega
2
0
4
Traballo Fin de Grao
2
0
3
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
2
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
2
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
2
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
0
0
1
Literatura e Artes Visuais

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A crise do Prestige como repertorio temático na narrativa galega. Análise comparada de 'Orixe', de Séchu Sende, e 'Veu visitarme o mar', de Rosa Aneiros.

A lingua galega nos medios de comunicación: o caso concreto de La Voz de Galicia

Aproximación á lingua da Internet: mensaxaría instantánea e redes sociais

Aproximación á toponimia chairega a través de Terra Chá de Manuel María

As cartas en "Circe ou o pracer do azul": unha ferramenta revolucionaria

O neofalantismo no estudantado da Facultade de Filoloxía da UDC

Repertórios e canonização da poesia galega publicada na revista Agália (1985-2009)

Sintaxe e estilo na obra literaria de Suso de Toro

A imaxe das bandoleiras galegas do século XIX en dúas novelas contemporáneas: Morning Star e Pepa A Loba

A lingua falada en Santiso: Unha aproximación

Análise e balanço do quadro legislativo para o relacionamento intercomunitário: o caso da Lei Paz-Andrade

Análise linguística do poemário «Anjo de terra» de Ricardo Carvalho Calero

Aproximación ao estudo das figuras eclesiásticas nas cantigas de escarnio

As escolas Semente como exemplo de planificación lingüística no ámbito educativo

As figuras femininas na narrativa de Castelao

Mandrake: da literatura ao cinema

Memoria e identidade: Diário da queda de Michel Laub

Toponimia e antroponimia na obra poética de Eduardo Pondal

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 40