Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2017/2018 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 22
Homes 2017/2018 4
Mulleres 2017/2018 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.475
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.364
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 69
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 42
% créditos repetidos 2017/2018 7,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 67,02

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 529
Homes 2017/2018 137
Mulleres 2017/2018 392
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 24.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.891
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.015
% créditos repetidos 2017/2018 16,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 20
Homes 2016/2017 2
Mulleres 2016/2017 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.317
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.191
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 102
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 24
% créditos repetidos 2016/2017 9,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 65,85
Taxa de evaluación 2016/2017 93,51
Taxa de éxito 2016/2017 91,96
Taxa de rendemento 2016/2017 85,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 11
Homes 2015/2016 0
Mulleres 2015/2016 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 759
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 741
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 12
% créditos repetidos 2015/2016 2,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,86
Taxa de éxito 2015/2016 90,83
Taxa de rendemento 2015/2016 86,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 453
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 322
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.960
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 21.160
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.761
% créditos repetidos 2015/2016 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,31
Taxa de evaluación 2015/2016 83,92
Taxa de éxito 2015/2016 80,54
Taxa de rendemento 2015/2016 67,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
0
Lingua Galega 1
6
0
0
Lingua Inglesa 1
6
0
0
Lingüística Xeral
7
0
1
Introdución aos Estudos Literarios
7
0
0
Lingua e Cultura Clásica
6
1
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
6
1
1
Lingua Inglesa 2
6
0
0
Historia
4
2
1
Literatura Inglesa 1
6
0
0

2º Curso

Literatura Española
6
0
0
Literatura Galega
5
1
0
Lingua Española 2
6
0
0
Lingua Galega 2
6
0
0
Lingua Inglesa 3
6
0
0
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
5
1
0
Técnicas de Tradución
6
0
0
Lingua Inglesa 4
6
0
0
Idioma Moderno: Italiano
4
0
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
5
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
1
0
1
Lingua Portuguesa 2
6
0
1
Literatura Galega Contemporánea 2
5
0
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
0
Gramática Galega
2
2
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
0
0
1
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
3
0
1
Técnicas de Redacción e Argumentación
1
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
3
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
4
1
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
5
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
5
2
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
4
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
1
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
1
0
0
Lingua Portuguesa 1
1
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
1
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
1
0
0
Lingua Galega e Sociedade
2
0
0
Literatura Portuguesa 1
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
4
0
1
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
3
0
1
Fonética da Lingua Inglesa
1
0
0
Literatura Norteamericana 1
1
2
2
Gramática Inglesa
1
1
0
Literatura Poscolonial
2
2
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
0
0
Lingua Galega 1
3
0
0
Lingua Inglesa 1
3
0
0
Lingüística Xeral
3
0
1
Introdución aos Estudos Literarios
3
0
0
Lingua e Cultura Clásica
3
0
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
3
0
0
Lingua Inglesa 2
3
0
0
Historia
2
1
0
Literatura Inglesa 1
3
0
0

2º Curso

Literatura Española
1
0
1
Literatura Galega
1
0
0
Lingua Española 2
1
0
0
Lingua Galega 2
1
0
0
Lingua Inglesa 3
1
0
0
Literatura Inglesa 2
2
0
0
Técnicas de Tradución
1
0
0
Lingua Inglesa 4
2
0
0
Idioma Moderno: Italiano
1
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
7
0
0
Lingua Portuguesa 1
7
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
7
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
7
0
0
Lingua Galega e Sociedade
6
0
0
Literatura Portuguesa 1
7
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
3
4
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
4
2
0
Fonética da Lingua Inglesa
7
0
0
Literatura Norteamericana 1
3
2
2
Gramática Inglesa
6
1
0
Literatura Poscolonial
3
1
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 10